september 2014 Pensioen is als autorijden pagina 6 Hoe deed BPF Schoonmaak het in 2013? pagina 4 De regels bij afkoop pagina 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "september 2014 Pensioen is als autorijden pagina 6 Hoe deed BPF Schoonmaak het in 2013? pagina 4 De regels bij afkoop pagina 8"

Transcriptie

1 Pensioen krant september 2014 Pensioen is als autorijden pagina 6 Hoe deed BPF Schoonmaak het in 2013? pagina 4 De regels bij afkoop pagina 8

2 Pensioenheld Zorg zelf voor wat zekerheid Abdellatif Ouchou (45 jaar) is sinds anderhalf jaar meewerkend voorman bij Hago. Hij stuurt schoonmakers van verschillende locaties in Amsterdam aan. En hij is voorman bij het APG-gebouw op de Zuidas. Als voorman krijg ik allerlei vragen. En het zal je verbazen hoeveel van die vragen over het pensioen gaan. Het houdt ons de laatste tijd erg bezig. Tijdens de schoonmaakstakingen ontmoette ik veel mensen die er vragen over hadden. Er werd veel over gezegd en er is de laatste jaren veel veranderd. Mensen weten soms echt niet meer waar ze aan toe zijn. We werken met veel allochtonen en die vragen me regelmatig wanneer ze met pensioen kunnen. Want dat is de grootste verandering van de afgelopen jaren. We moeten nu doorwerken tot ons 67ste of heel veel inleveren. En dat kan zwaar zijn. Maar ik wijs dan vaak naar een collega van mij die 65 jaar is. Zij verschijnt nog elke dag vrolijk op haar werk. Het kan dus echt! Ik adviseer mijn collega s vooral het nieuws te lezen. Dat gaat tegenwoordig makkelijk op het internet. Als je bijvoorbeeld niet zo goed Nederlands kunt lezen, kun je ook nieuws vinden in je eigen taal. Minder makkelijk is het snappen van de Nederlandse politiek. Vaak roep ik dan dat over een paar jaar alles weer kan veranderen. Je kunt dus maar het beste zelf voor wat zekerheid zorgen. Ik heb een tijdje belegd en ik spaar bijvoorbeeld al jaren. Dat raad ik iedereen aan. Kun je later lekker van je vrije dagen genieten. Dat is ook mijn pensioendroom. Dat ik er tegen die tijd van kan genieten. Dat ik op mijn 66ste fit genoeg ben om van mijn pensioen en gespaarde geld op vakantie te kunnen gaan. Dan ben ik tevreden! Hebt u een vraag over uw pensioen? Stel hem aan uw leidinggevende. Of kijk op 2

3 Nieuws Wat is er veranderd? Sinds 1 juli is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen van kracht. Voor BPF Schoonmaak zijn de volgende dingen veranderd. We hebben een onafhankelijk voorzitter De auditcommissie heeft nieuwe leden Onze onafhankelijk voorzitter is Harrie Penders. De auditcommissie is nieuw en bestaat uit: Hij heeft extra taken gekregen. De onafhankelijk voorzitter heeft geen stemrecht. - de werkgevers- en de werknemersvoorzitter: - de onafhankelijk voorzitter: Harrie Penders Hans Koen en Mari Martens Het uitvoerend bestuur mag nu stemmen - twee nieuwe externe leden: Ivo Frielink en Het uitvoerend bestuur heeft per 1 juli Steffie de Vries stemrecht gekregen. U vindt meer informatie over deze We hebben een nieuw verantwoordingsorgaan veranderingen op onze website We hebben geen deelnemersraad meer. We hebben een nieuw verantwoordingsorgaan met meer belangrijke taken en bevoegdheden. Zetel in bestuur ingevuld In de vorige vroegen wij kandidaten om zich aan te melden voor de vrij gekomen zetel in het bestuur. Wij willen iedereen bedanken die heeft gereageerd. Thérèse Schets zal namens de gepensioneerden de zetel invullen. Meer informatie vindt u op Besluiten van de cao-partijen De cao-partijen hebben besloten dat u vanaf 2015 met pensioen kunt als u 67 bent. Nu is dat nog vanaf 65 jaar. Hebt u genoeg gespaard? Dan kunt u misschien ook eerder met pensioen. Gaat u in 2015 met pensioen? Dan krijgt u van ons een brief met meer informatie. De cao-partijen besloten ook dat in 2014 de werkgevers premie 0,25 procent lager wordt. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Wij moeten het pensioenreglement op deze punten nog veranderen. Controleer uw pensioenoverzicht U hebt uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van ons ontvangen. Controleer of alles wat erop staat klopt. Klopt er iets niet? Bijvoorbeeld uw salaris? Vraag dan hulp aan uw werkgever. Hebt u daarna nog steeds vragen? Bel dan met onze Helpdesk: We helpen u graag. 3

4 Dossier BPF Schoonmaak in 2013 Hoe ging het met BPF Schoonmaak in 2013? We vertellen hier kort de belangrijkste punten. U leest hoe het financieel ging en wat er veranderde in onze communicatie. Ook vindt u hier de belangrijkste cijfers. Hoe ging het financieel in 2013? De economie groeide in 2013 over de hele wereld een beetje. Maar in Nederland ging het nog niet zo goed. Daar heeft BPF Schoonmaak last van gehad. Pensioenen niet verlaagd Het was lange tijd niet duidelijk of we de pensioenen in 2013 moesten verlagen. Gelukkig was dat niet nodig. Geen toeslag Ieder jaar bekijkt het bestuur van BPF Schoonmaak of we de pensioenen kunnen laten meegroeien met de inflatie. We verhogen de pensioenen dan met een toeslag. Dat kan alleen als het pensioenfonds voldoende winst maakt. In 2013 konden we geen toeslag geven. Minder pensioenopbouw Heeft een pensioenfonds niet genoeg geld? Dan is er meer premie nodig om alle pensioenen te betalen. Maar cao-partijen spraken af dat de pensioenpremie voor 2013 niet verder zou stijgen. Daarom bouwt u nu met dezelfde premie minder pensioen op. Dekkingsgraad Pensioenfondsen moeten voldoende geld hebben om alle pensioen te betalen. Dat meten we met de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld. Maar we moeten ook reserves hebben om nieuwe tegenslagen op te kunnen vangen. Daarom moet de dekkingsgraad minimaal 110,9procent zijn. Eind 2013 was de dekkingsgraad 106,2 procent. We hadden daardoor een reservetekort. 4

5 Begrijpt u alles? Wij vinden het belangrijk dat u alles over uw pensioen begrijpt. Daarom proberen wij alles zo goed mogelijk uit te leggen. Duidelijke taal In 2013 hebben wij onze brieven duide lijker gemaakt. We hebben ook goed gekeken naar onze website. Die is nu helemaal nieuw. Op vindt u snel en duidelijk antwoord op uw vraag. In 2013 hebben we de veranderd. Zoals u ziet, is de nieuwe groter en zijn de artikelen duidelijker. Ook laten we uw collega s vertellen over hun werk en hun pensioen. Cijfers Hieronder staan de belangrijkste cijfers over Dit zijn de balans en de winst- en verliesrekening. Balans per 31 december 2013 (bedragen in duizenden euro s) Winst- en verliesrekening over 2013 (bedragen in duizenden euro s) Bezittingen Baten Beleggingen voor risico pensioenfonds Premiebijdragen risico pensioenfonds Vorderingen en overlopende activa Beleggingsresultaten risico pensioenfonds./ Overige activa Overige baten Verplichtingen Lasten Stichtingskapitaal en reserves Pensioenuitkeringen Technische voorzieningen Pensioenuitvoeringskosten Overige schulden en overlopende passiva Mutatie voorziening pensioenver plichtingen voor risico pensioenfonds Saldo overdracht van rechten./ /. 276 Overige lasten Saldo van baten en lasten

6 De werkplek van Nu heb ik mijn zaken op orde 6

7 Naam: Ans Dupont Leeftijd: 54 Werkplek: de Belastingdienst en RAS, Den Bosch Ik werk al 14 jaar bij de Belastingdienst. Hier ben ik voorvrouw en geef ik leiding aan een ploegje schoonmakers. Op het kantoor werken zo n 400 mensen. Bij de RAS is dat anders. Dat is een veel kleiner kantoor. Daar werk ik alleen. Zaken op orde Mijn man was zelfstandig ondernemer en had geen pensioen opgebouwd. Toen hij een aantal jaar geleden overleed, had ik opeens geen inkomen meer. Nu heb ik mijn zaken op orde. Ik heb een nieuwe partner gevonden. Hij bouwt pensioen op in loondienst, net als ik. Pensioendroom Ik heb geen specifieke wensen voor de tijd dat ik met pensioen ben. Het zou fijn zijn als we later samen leuke dingen kunnen doen. Af en toe uit eten of een dagje uit. Veel meer is niet nodig. Als er genoeg geld is, zou ik mijn huis wat willen opknappen en iets leuks doen voor mijn kinderen. Vanaf je eerste werkdag Ik vind mijn pensioen te ingewikkeld. Ik denk dat het anders is als je je er vanaf je eerste werkdag in verdiept. Het is net als autorijden. Ik heb sinds kort mijn rijbewijs, maar ik vind het vreselijk om auto te rijden. Het verkeer is me te veel. Als je op je 18e begint, dan groei je mee in het verkeer. Zo is het ook met je pensioenkennis. Ga naar om verhalen te lezen van nog meer collega s. Wat is uw werkplek? Wilt u ook uw werkplek laten zien in de? Of kent u iemand die dat wil? Stuur dan een naar 7

8 4 vragen over afkoop Hebt u een klein pensioen opgebouwd bij BPF Schoonmaak? Dan kunnen wij dit pensioen misschien afkopen. U krijgt uw gespaarde pensioen dan in een keer uitbetaald. Wanneer koopt BPF Schoonmaak pensioen af? Afkoop kan op twee momenten: als u geen pensioen meer bij ons spaart of als u met pensioen gaat. Afkoop als u niet meer bij ons spaart Spaart u geen pensioen meer bij ons? Dan kunnen wij uw pensioen alleen afkopen als u twee jaar geen pensioen meer bij ons hebt gespaard. En als uw gespaarde pensioen minder is dan 100 euro per jaar. Afkoop als u met pensioen gaat Gaat u met pensioen? Dan kan afkoop alleen als uw gespaarde pensioen minder is dan 458,06 euro bruto per jaar. En u instemt met afkoop. Let op: u kunt BPF Schoonmaak niet zelf vragen om uw pensioen af te kopen. Wat is het verschil met waardeoverdracht? Is uw pensioen afgekocht? Dan krijgt u van ons geen geld meer als u met pensioen gaat. U kunt ook het pensioen dat u bij ons hebt gespaard meenemen naar uw nieuwe pensioen fonds. Daar gaat het geld dan in uw spaarpot voor later. Dit noemen we waardeoverdracht. Vooral als u veel verschillend werk doet, is waardeoverdracht handig. U neemt dan elke keer uw gespaarde pensioen mee naar het nieuwe pensioenfonds. Zo bouwt u toch een pensioenspaarpot op voor later. Als u steeds kiest voor afkoop krijgt u nu wel geld, maar krijgt u geen geld meer als u met pensioen gaat. Kiest u voor waardeoverdracht? Geef dan bij uw nieuwe pensioenfonds aan dat u het pensioen dat u bij BPF Schoonmaak hebt gespaard wilt meenemen. Dit noemen wij waardeoverdracht aan vragen. U moet dit binnen 6 maanden doen nadat u bent begonnen met sparen bij het nieuwe pensioenfonds. Hoe zit het met afkoop als ik in het buitenland ga wonen? Dan blijven dezelfde regels gelden. Afkoop kan dan nog steeds op twee momenten: als u geen pensioen meer bij ons spaart of als u met pensioen gaat. Ik heb een bijzonder partner pensioen (BPP) bij BPF Schoonmaak, maar mijn ex-partner is nog in leven. Kan ik dit pensioen afkopen? Als uw BPP lager is dan 458,06 euro bruto per jaar, kan dit pensioen ook al voor het overlijden van uw ex-partner worden afgekocht. Wilt u dit? Bel dan met onze Helpdesk op (020) Lees meer op 8? De antwoorden op de vragen?pensioen Quiz uw geld in een keer uitbetaald. staan in deze. U vindt ze ook op Vind de goede antwoorden en maak kans op een VVV-bon van 25 euro! 1. Waarom is waardeoverdracht belangrijk? a. Met waardeoverdracht gaat het pensioen dat u al hebt gespaard mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Zo bouwt uw toch een pensioenspaarpot op als u veel verschillend werk doet. b. Met waardeoverdracht krijgt u een dubbel pensioen. c. Met waardeoverdracht krijgt u 2. Binnen hoeveel tijd moet u waardeoverdracht aanvragen? a. Binnen 3 maanden nadat u bent begonnen met sparen bij uw nieuwe pensioenfonds. b. Binnen 6 maanden nadat u bent begonnen met sparen bij uw nieuwe pensioenfonds. c. Binnen 9 maanden nadat u bent begonnen met sparen bij uw nieuwe pensioenfonds. 3. Wat moet u doen als uw pensioenoverzicht niet klopt? colofon a. Niets. b. Een brief sturen naar de geschillencommissie. c. Hulp vragen aan uw werkgever. Of bellen met onze Helpdesk: Ga naar en vul de goede antwoorden in. De winnaars van de vorige keer zijn: S. Moller uit Wageningen R. El Hakiki uit Nijmegen De is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Concept en realisatie: Scripta Communicatie, Amsterdam. Vormgeving en illustraties: Birgitta van Langeveld. Fotografie: Jeroen Dietz, istock. Lithografie: Grafimedia Amsterdam. Drukwerk: Senefelder Misset. Redactieadres:, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Deze is met veel zorg en aandacht gemaakt. De informatie is bedoeld om u beknopt te informeren over nieuws en achtergronden van uw pensioen. Het geeft u geen rechten. Het pensioenreglement van BPF Schoonmaak bepaalt hoe de regels worden uitgevoerd. U vindt het reglement op U kunt voor vragen altijd met ons bellen.

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker Pensioennieuws December 2010 Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker In gesprek met Walter Brand, directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Vervoer: Het gaat beter,

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

ontwerpen, Ik wil niet boekhouden Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.

ontwerpen, Ik wil niet boekhouden Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus. Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 40040, 7300 AX Apeldoorn, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl 05 2012 2 3 kloppen onze gegevens? Pensioenaangifte is puur gemak 4 6 Reacties op kortingsvoornemen

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Magazine van. juni 2013. Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen

Vroeger. of Later. Magazine van. juni 2013. Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen Magazine van Vroeger of Later juni 2013 Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen Drie collega s over het zelf regelen van pensioen Jaarverslag: Ahold Pensioenfonds in

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Magazine van Vroeger of Later maart 2013 Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Halve indexering in 2013 Een woord vooraf Verandering Het is

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie