1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?"

Transcriptie

1 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste jaren gaat de levensverwachting onverwacht snel omhoog. We ontvangen dus langer pensioen van het pensioenfonds. Dat is goed nieuws voor ons, maar een probleem voor het pensioenfonds. We ontvangen namelijk met zijn allen langer pensioen van het pensioenfonds dan eerder op gerekend was. Daarvoor moet het pensioenfonds nu extra geld voor opzij zetten. We willen voorkomen dat de rekening hiervoor eenzijdig bij de jongere generaties terecht komt. Door de pensioenen nu te verlagen, wordt de pijn verdeeld over alle groepen. 2. De rente is op dit moment erg laag. Als de rente laag is, moet een pensioenfonds meer geld in kas hebben om de pensioenen op de lange termijn te kunnen betalen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er nu moet zijn. Helaas is het pensioenfonds verplicht om met de huidige lage rente te rekenen. 2. Hoe staat het pensioenfonds ANWB er dan voor? Eind 2013 moet het pensioenfonds een dekkingsgraad hebben van 104,4%. Dit ligt vast in het Herstelplan Per 31 december 2011 was de dekkingsgraad 90,8% Een deel van dit gat van 13,6 % verwacht het pensioenfonds te kunnen dekken vanuit de premie en de beleggingen. Dan nog blijft er een gat van 3,5% over dat niet door het pensioenfonds zelf overbrugd kan worden. Het pensioenfonds heeft de werkgever daarom gevraagd om een extra herstelbijdrage 32,5 miljoen. De werkgever heeft samen met de vakbonden (en de ondernemingsraden van Unigarant en Logicx hebben zich hierbij aangesloten) aangegeven op welke wijze werkgever en werknemers willen bijdragen aan deze extra herstelbijdrage. Dit kunt u lezen in de brief, die u heeft ontvangen en op de website van het pensioenfonds. Onderdeel van de extra herstelbijdrage is dat ook van gewezen deelnemers en gepensioneerden een bijdrage wordt verwacht. Dit wordt gerealiseerd door een mogelijke verlaging van hun pensioen in De beslissing hiertoe wordt pas begin 2013 genomen door het bestuur van het pensioenfonds en hangt af van de financiële positie per 31 december De maatregel gaat nooit eerder in dan 1 april Jullie weten toch al veel langer dat mensen steeds ouder worden? Dat klopt. Maar eind 2010 is uit berekeningen van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebleken dat er een onverwachte sprong zit in de levensverwachting. De leeftijd die wij in Nederland bereiken, ging ineens flink omhoog. Daarom zijn op dat moment de standaard rekenregels die pensioenfondsen hanteren aangepast. 4. Waarom verlaagt u de pensioenuitkeringen en de pensioenopbouw en andere fondsen niet? De financiële positie van een pensioenfonds hangt af van een aantal zaken. Die verschillen per pensioenfonds. Denk daarbij aan: mogelijke afspraken met de werkgever(s) over het betalen van extra pensioenpremie als het pensioenfondsfonds te weinig geld in kas heeft om financieel te herstellen. zijn er veel gepensioneerden of juist veel jongeren? de wijze van beleggen welke risico s het pensioenfonds loopt de rente

2 5. Kan een pensioenfonds deze aanpassingen zo maar doen? Uw pensioen wordt niet zo maar verlaagd. De verlaging van de opbouw van nieuwe aanspraken van huidige medewerkers is een afspraak tussen werkgevers en werknemers (door middel van de vakbonden en bovengenoemde OR s). De verlaging van de pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden is een laatste middel dat het pensioenfonds inzet omdat er niet genoeg geld is om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen. Bovendien zijn er regels van de overheid waar een pensioenfonds zich aan moet houden. In de Pensioenwet staat dat pensioenfondsen er nu al voor moeten zorgen dat er genoeg vermogen is om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te betalen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) controleert of pensioenfondsen zich aan die wet houden. Dat we aanvullende maatregelen moeten nemen, is ook het gevolg van deze regels. 6. Verlaagt het pensioenfonds ANWB straks ook mijn pensioenuitkering? Ja, dat is mogelijk. Het pensioen van alle gewezen deelnemers en gepensioneerden gaat in 2013 omlaag als de situatie zich in de loop van 2012 niet verbetert. Dat kan betekenen dat: het pensioen dat oud-werknemers hebben opgebouwd, wordt verlaagd de uitkering aan gepensioneerden minder wordt en het partnerpensioen en het wezenpensioen omlaag gaan. 7. Ik ben arbeidsongeschikt. Wat verandert er voor mij? Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft ongewijzigd. Uw pensioenopbouw wordt wel verlaagd en wel op dezelfde manier als voor een niet arbeidsongeschikte deelnemer. 8. Wordt alleen de uitkering van gepensioneerden en gewezen deelnemers verlaagd? Nee. In de extra herstelbijdrage, die het pensioenfonds ANWB heeft gevraagd wordt ook bijgedragen door huidige werknemers en de werkgever. Het besluit betreft iedereen die bij het pensioenfonds betrokken is. Het bestuur van het pensioenfonds moet de belangen van iedereen namelijk evenwichtig behartigen. 1. De bijdrage van de huidige werknemers De opbouw van de pensioenaanspraken van de huidige werknemers wordt als volgt verlaagd, in ieder geval in 2012 en afhankelijk van de financiële vooruitzichten eind 2012 mogelijk ook in 2013: voor deelnemers in de A regeling wordt de opbouw verlaagd van 1,75% naar 1,60% voor deelnemers in de B regeling wordt de opbouw verlaagd van 1,75% naar 1,60% voor deelnemers in de C regeling wordt de opbouw verlaagd van 2,25% naar 2,05% voor deelnemers in de Unigarant 2000 regeling wordt de opbouw verlaagd van 2,00% naar 1,80% voor deelnemers in de Unigarant 2006 B regeling wordt de opbouw verlaagd van 2,25% naar 2,05%

3 Wat betekent deze verlaging? Een voorbeeld voor de medewerker in C regeling: Stel u heeft een salaris van U bouwt dan pensioen op over dit salaris minus de franchise (in 2012: ), dus over U bouwt in ,2 % minder op (2,25% - 2,05 %). Dit betekent dat u later na uw pensionering 0,2% * minder pensioenuitkering per jaar ontvangt. Dit is een bedrag van 54 per jaar of een bedrag van 4,50 per maand. Voor de andere regelingen kunt u de berekeningen op dezelfde wijze maken. 2. De extra bijdrage van de werkgevers De werkgevers betalen in 2012 en 2013 maximaal 2/3 e deel van de gevraagde bijdrage van 32,5 miljoen, dus maximaal 21,5 miljoen aan het fonds. Dit zal gebeuren in 3 termijnen, op basis van de dekkingsgraad op 3 peildata. Op basis van de peildatum per einde 2011 zal ANWB voor het jaar ,2 miljoen bijdragen in De volgende peildatum is 31 december Indien de dekkingsgraad van het pensioenfonds dan onvoldoende is zullen de werkgevers wederom 7,2 miljoen betalen. De 3 e en laatste peildatum ligt in 2013 (datum nader te bepalen). Indien de dekkingsgraad van het pensioenfonds dan nog steeds onvoldoende is zullen de werkgevers de laatste termijn van 7,1 miljoen betalen. 9. Hoeveel gaat mijn pensioen als gepensioneerde omlaag? Dat staat nog niet vast. Het bestuur moet nog beslissen met hoeveel procent het pensioen peer 1 april 2013 omlaag gaat. Dit besluit valt begin 2013 en is afhankelijk van hoe het pensioenfonds er eind 2012 financieel voor staat. De huidige verwachting is 1,1 %. Het besluit is dus pas volgend jaar definitief. Uiteraard houden wij u op de hoogte. Bij een belangrijk besluit, ontvangt u van ons een brief met uitleg. 10. Kunt u mij aangeven hoeveel minder het ongeveer wordt? De nu verwachte verlaging bedraagt 1,1 % Dat betekent dat uw uitkering op basis van de huidige verwachting met 1,1 % omlaag gaat. Hoeveel dat in euro's is, hangt af van de hoogte van uw pensioen, de belastingtarieven en uw persoonlijke situatie. Voorbeeldberekening Wilt u weten wat dit besluit betekent voor uw netto maandinkomen? Dan kunt u een voorbeeldberekening maken. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft op zijn website een rekentool geplaatst. Hiermee kunnen gepensioneerden uitrekenen hoeveel hun inkomen mogelijk minder wordt. Uw AOW of ANW-uitkering gaan niet omlaag, en zeker niet door een besluit van het pensioenfonds. Deze uitkeringen worden vastgesteld door de sociale verzekeringsbank. Ontvangt u ook aanvullend pensioen van een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar? Dan kan het zijn dat ook daar het pensioen wordt verlaagd. Meer informatie hierover kunt u bij dat fonds of de verzekeraar opvragen. Als u nog werkt, heeft het verlagen van de pensioenen geen effect op de hoogte van uw huidige inkomen.

4 11. Zijn meer verlagingen van pensioenuitkeringen of pensioenopbouw daarna uitgesloten? Nee, helaas niet. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) staat toe dat pensioenfondsen de pensioenen met niet meer dan 7% verlagen. Maar soms is dat percentage niet genoeg. Het kan dus zijn dat in 2014 de pensioenen nog een keer verlaagd moeten worden als de financiële situatie zich in de tussentijd niet verbetert. 12. Worden verlaging later weer ongedaan gemaakt? Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dat hangt af van het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds. 13 Pensioen is iets van de lange termijn. Kunnen we niet afwachten? Nee. In de Pensioenwet staat dat pensioenfondsen er nu al voor moeten zorgen dat er genoeg vermogen is om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te betalen. Als er volgens de door de overheid vastgestelde rekenmethode niet genoeg vermogen is, moet het pensioenfonds een herstelplan maken waarin staat hoe het fonds denkt de problemen op te lossen. Daarmee mag het pensioenfonds niet wachten tot de (economische) omstandigheden weer beter zijn. De overheid wil zo voorkomen dat pensioenfondsen de rekening doorschuiven naar jongere generaties. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) houden hier toezicht op. 14. Waarom wordt een verlaging van de pensioenuitkering al een jaar vooraf geroepen? We willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom uw pensioen. Ook willen we u de mogelijkheid bieden om u voor te bereiden op een eventuele verlaging van uw pensioen. Bovendien is het pensioenfonds verplicht u nu al te informeren. Dat staat in de Pensioenwet. 15. Wat kan ik zelf doen? Als u nog werkt en pensioen opbouwt, is het verstandig te kijken naar hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Kunt u daar later uw plannen mee waarmaken? Als het niet voldoende is, kunt u besluiten om te sparen voor extra pensioen. Dat kunt u doen bij een bank of verzekeraar. Hoe eerder u daarmee begint, hoe goedkoper het is. 16. Op mijn pensioenoverzicht staat toch zwart op wit mijn pensioenbedrag? Dat klopt. Die toezegging geldt voor de situatie op dat moment. Als de omstandigheden veranderen, verandert uw pensioen mee. Dat kan betekenen dat u straks meer krijgt, het betekent helaas ook dat u straks minder kunt krijgen dan op een eerder pensioenoverzicht is aangegeven. 17. Kan ik hier bezwaar tegen maken? Ook het bestuur van het pensioenfonds vindt het erg vervelend dat deze maatregel mogelijk moet worden genomen. Als u vragen hebt, kunt u een brief schrijven aan het bestuur. 18. Ik heb niets van het pensioenfonds gehoord. Hoe kan dat? Wij hebben alle huidige deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden een brief gestuurd. Indien u geen brief ontvangen heeft raden wij u aan te kijken op de website van ons pensioenfonds

5 Hierop leest u alle informatie over de maatregelen inzake de extra herstelbijdrage. Daarnaast kunt u ons daar per verzoeken om u alsnog een brief te sturen. Hebt u pensioen opgebouwd bij het pensioenfonds, maar bent u inmiddels uit dienst? Dan kunnen er twee redenen zijn waarom u van ons geen brief hebt ontvangen. Het kan het zijn dat uw pensioen is overgedragen aan een ander pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. Daar moet u in het verleden mee akkoord gegaan zijn. Als dat niet het geval is, dan staat er nog een pensioen voor u bij het pensioenfonds. U had dan een brief moeten krijgen over de voorgenomen verlaging van uw pensioen. Het kan zijn dat het pensioenfonds uw gegevens niet heeft, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland hebt gewoond. Wij horen graag van u, zodat we u op de hoogte kunnen houden over uw pensioen. Stuur ons alstublieft een of brief met daarin: 1. uw volledige naam, inclusief voorletters 2. uw geboortedatum 3. uw klantnummer. Dit nummer vindt u op brieven die u in het verleden hebt gehad van het pensioenfonds.

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Inhoud Voorwoord 3 Uw pensioen 4 Hoeveel pensioen? 6 Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? 8 Veranderingen in uw

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner.

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner. Welkom bij Welkom! Als werknemer van ING Verzekeren/IM val je vanaf 1 januari 2014 onder de nieuwe pensioenregeling die wordt uitgevoerd door NN CDC Pensioenfonds. In deze welkomstfolder vind je vier hoofdstukken

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op 1 Naam: Alwin Mudde (35) Getrouwd met: Janine, drie zonen (7, 6 en 2 jaar) Baan: Export medewerker bij DHL Global Forwarding in Enschede Genoeg pensioen: Daar ga ik me over een aantal jaren in verdiepen,

Nadere informatie