Uw pensioenbulletin juli Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds"

Transcriptie

1 Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van de deel nemersraad, besloten per 1 juli 2010 geen toeslag te geven. Wat betekent dekkingsgraad? De dekkingsgraad geeft aan hoeveel vermogen een pensioenfonds heeft in verhouding tot de pensioenen die betaald moeten worden. Is de dekkingsgraad 108, dan heeft het pensioenfonds 1,08 in kas tegenover elke euro die het de komende veertig jaar aan gepensioneerden als pensioen moet betalen. In het pensioenbulletin van 2009 stond dat de dekkings graad eind september 2009 gestegen was tot 109%. Door goede beleggingsopbrengsten steeg de dekkingsgraad verder tot ongeveer 111% aan het einde van Dekkingsgraad toch niet hoog genoeg Helaas moest het pensioenfonds door de gestegen levensverwachting het bedrag dat nodig is om de pensioenen nu én in de toekomst uit te kunnen betalen verhogen met 2,5%. Het gaat dan om ongeveer 23 miljoen. Verder in het bulletin leest u meer over deze aanpassing. Door de aanpassing zakte de dekkingsgraad weer naar 108,6% eind april Ook de lage rente is niet goed voor het vermogen van het AMF. Hoe lager de rente, hoe meer geld het fonds in kas moet hebben om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Ook hebben de recente ontwikkelingen in bijvoorbeeld Griekenland laten zien dat de financiële markten in de wereld nog lang niet stabiel zijn. Het pensioenfonds heeft nog steeds niet genoeg reserves om te kunnen voldoen aan de vereiste dekkingsgraad van ruim 109%. Oproep klankbord Vanaf nu wil het pensioenfonds vaker nagaan of de schriftelijke informatie goed leesbaar en begrijpelijk is. Het gaat dan om informatie die bedoeld is voor alle gepensioneerden, zoals dit pensioenbulletin. Wat is de bedoeling? In het najaar willen wij u verschillende communicatie-middelen laten beoordelen. U kunt dan uw mening geven over begrijpelijkheid en duidelijkheid van bijvoorbeeld verschillende brieven of van dit pensioenbulletin. Hiermee kunnen wij dan onze brieven en andere communicatiemiddelen verder verbeteren. Wilt u ons helpen onze communicatie te verbeteren? Geef dit dan voor 12 augustus a.s. door aan de helpdesk. Wij nemen vervolgens contact met u op.

2 Toeslagenlabel in 2010 ingevoerd Elk jaar staat op uw pensioenoverzicht hoeveel u aan pensioen ontvangt. Jaarlijks wordt bekeken of het AMF uw pensioen kan verhogen. Met het verplichte toeslagenlabel wil de overheid u hierover meer informatie bieden. De afbeelding geeft aan of u de komende vijftien jaar kunt verwachten dat uw pensioen de stijging van de prijzen zal bijhouden, of niet. U ziet drie kolommen met muntjes: Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht deze nieuwe afbeelding vanaf 2010 te gebruiken. U zult deze onder andere zien op uw pensioenoverzicht. In de linker kolom staat de prijsstijging die u kunt verwachten. Dit wordt altijd aangegeven met vier muntjes. In de middelste kolom staat in welke mate uw pensioen de prijsstijging waarschijnlijk zal bijhouden. Hier staat minimaal één muntje, ook als het fonds verwacht uw pensioen niet te kunnen verhogen. In de rechter kolom staat in welke mate uw pensioen de prijsstijging waarschijnlijk zal bijhouden als het slechter gaat met de economie. Ook hier staat altijd minimaal één muntje. Wettelijke verklaring hoort hierbij Bij de afbeelding hoort een verklaring van het AMF over de regels die het fonds hanteert om uw pensioen eventueel te verhogen. Deze zogenaamde voorwaardelijkheidsverklaring is wettelijk verplicht. U leest hierin ook de ontwikkeling van uw pensioen in de afgelopen jaren en de ontwikkeling van de prijzen in diezelfde jaren. 2

3 2009 in het teken van herstel De kredietcrisis was een feit. Hoe konden de gevolgen hiervan voor AMF zoveel mogelijk beperkt worden? Dat was in 2009 de grote vraag. Op 24 maart 2009 diende AMF een herstelplan in bij De Nederlandsche Bank. Met de uitgangspunten van dit plan is in de loop van 2009 bij allerlei besluiten rekening gehouden. Intussen lijkt de economie langzaam te herstellen. Dat is mede dankzij stevig ingrijpen van de overheid. Vanaf maart 2009 zijn aandelenmarkten weer gaan stijgen en beleggingen meer waard geworden. Ook de rente bleef dat jaar constant. Dekkingsgraad gestegen AMF profiteerde van deze ontwikkelingen. De dekkingsgraad van het pensioenfonds klom naar 108,4%. Dat betekent dat AMF voor elke euro die het pensioenfonds tot ver in de toekomst moet uitkeren, 1,08 aan vermogen heeft. Verlies van 14 miljoen Over heel 2009 daalde het kapitaal van het AMF met 14 miljoen. De waarde van de beleggingen nam weliswaar toe met 67 miljoen, maar het vermogen van het pensioenfonds moest voor 81 miljoen worden aangesproken om de pensioenen uit te betalen. In totaal bezat AMF eind miljoen. Positief rendement Het totale rendement op de beleggingen van het AMF was 10,1%. De staatsobligaties deden het in 2009 goed. Zij werden 7,5% meer waard. Aandelen stegen met ruim 31%. Beleggen is nodig voor een goed pensioen Willen we een goed pensioen, dan moeten we beleggen. Dat zegt de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Bij deze overkoepelende organisatie is ook het AMF aangesloten. De VB reageert op de uitkomst van een onderzoek onder vijfhonderd Nederlanders over beleggen, sparen en pensioen. Een meerderheid van de gevraagde mensen vindt beleggen maar niets. Zij denken dat de problemen door de financiële crisis minder groot waren geweest als pensioenfondsen niet actief belegden in aandelen. De meesten (61%) vinden het daarom beter als pensioenfondsen het geld veilig op een spaarrekening zetten. Sparen levert minder op Volgens de VB weten de meeste mensen niet dat een pensioenfonds met beleggen op lange termijn meer verdient dan met sparen. Een goed beleggingsbeleid is nodig voor een goed pensioen. Als pensioenfondsen alleen maar hadden gespaard in de afgelopen 25 jaar, dan had iedereen 40% minder pensioen gekregen of 70% meer pensioenpremie moeten betalen. 3

4 Weduwepensioen en hertrouwen, hoe zit dat? U hebt uw partner verloren, en weer een nieuwe relatie gekregen. Welke gevolgen heeft dit voor uw pensioen? krijgt bruto 1.057,- AOW per maand en iemand die samenwoont ontvangt bruto 735,- AOW per maand. Ook het vakantiegeld is minder. Met een nieuwe partner verandert er veel in uw leven. U deelt meer met elkaar en u hoopt samen oud te worden. Wellicht maakt u plannen om te gaan samenwonen of te gaan trouwen. Dit kan gevolgen hebben voor uw inkomen. Voor uw AOW, maar ook voor uw pensioen als u van het AMF een weduwepensioen ontvangt. Minder uitgaven levensonderhoud Als u gaat samenwonen deelt u de kosten voor levensonderhoud met uw partner. De uitgaven per persoon worden dan lager. Er is immers nog maar één (huur-)woning, één energierekening, één rekening voor de gemeentelijke belastingen en koken voor twee is goedkoper dan voor één. Gevolgen voor uw AOW-uitkering U geeft minder uit, maar u ontvangt ook minder. Wie gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgt minder AOW van de overheid dan iemand die alleen woont. Het verschil is enkele honderden euro s. Een alleenstaande Gevolgen voor uw weduwepensioen Weduwepensioen is het pensioen dat u van het AMF ontvangt sinds het overlijden van uw eerste echtgenoot. Als u gaat samenwonen, verandert uw weduwepensioen niet. U blijft dat elke maand ontvangen. Trouwt u, of gaat u een geregistreerd partnerschap aan, dan vervalt uw weduwepensioen. U ontvangt het niet meer vanaf de maand die volgt op de maand waarin u hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Wanneer krijgt u uw weduwepensioen terug? Als uw nieuwe partner overlijdt, hebt u opnieuw recht op het weduwepensioen van uw eerste echtgenoot bij het AMF. Als u ook een weduwepensioen ontvangt van uw tweede partner of echtgenoot is het weduwepensioen van het AMF lager dan voorheen. Het AMF trekt de uitkering vanwege het overlijden van uw tweede partner voor een deel af van uw weduwepensioen van het AMF. De pensioenverhogingen van de afgelopen jaren blijft u altijd houden. Gevolgen voor uw ouderdomspensioen Als u een ouderdomspensioen ontvangt, heeft hertrouwen of samenwonen geen invloed op (de hoogte van) uw ouderdomspensioen. Dit pensioen ontvangt u vanaf de pensioendatum zolang u leeft. Hebt u vragen over hertrouwen en uw pensioen? Neemt u dan contact op met de helpdesk van AZL. 4

5 Uw mening over de communicatie van uw fonds Informatie over uw pensioen haalt u uit het pensioenbulletin. En hebt u een vraag, dan pakt u het liefst de telefoon en belt u AZL. De informatie die u krijgt over uw pensioen vindt u begrijpelijk en correct. Dat blijkt uit een enquête over de communicatie van het AMF. Het bestuur van uw pensioenfonds hield de enquête, omdat het AMF het erg belangrijk vindt dat de communicatie over uw pensioen zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. Honderd willekeurig gekozen gepensioneerden ontvingen daarom in oktober 2009 een vragenlijst. Hierin konden zij aangeven wat ze vinden van de informatie die zij van het AMF krijgen. De vragen hadden betrekking op de website en de brieven van het AMF, het pensioenbulletin en (telefoon-)gesprekken. Maar liefst 66 mensen vulden de vragenlijst in. Naast het pensioenbulletin worden de meesten over pensioen geïnformeerd via de krant, radio en televisie. Sommigen bellen met de helpdesk van AZL waar de administratie van het pensioen is ondergebracht. Internet weinig gebruikt De helft van de gevraagde gepensioneerden weet niet dat AMF een eigen website heeft: Slechts een tiental ondervraagden bezoekt deze website wel eens. Zij vinden daar meestal wel de informatie die ze zoeken. Pensioenbulletin goed gelezen Veel gepensioneerden lezen het pensioenbulletin helemaal. Meer dan de helft noemt het pensioenbulletin een belangrijke informatiebron. Bijna iedereen vindt het bulletin interessant en de informatie goed te begrijpen. Het taalgebruik krijgt van de lezers een dikke voldoende: 8,3. Veel lezers bewaren het pensioenbulletin. Tevreden over contact met AZL Mensen die contact opnemen met AZL, zijn tevreden over de informatie die ze krijgen. Het maakt daarbij niet uit of ze gebeld hebben, een brief of gestuurd hebben of een persoonlijk gesprek hebben gehad met een medewerker op het kantoor. De informatie is begrijpelijk, vinden ze, en AZL komt zijn afspraken na. 5

6 Vergrijzing drukt op dekkingsgraad We leven met zijn allen gezonder en worden steeds ouder. Dat is voor ons goed nieuws; voor pensioenfondsen heeft dit grote gevolgen. We leven in Nederland gemiddeld anderhalf jaar langer dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2050 worden mannen gemiddeld 83,2 jaar oud, vrouwen gemiddeld 85,5 jaar. Pensioenfondsen zijn nu verplicht om het bedrag dat ze extra moeten uitkeren, op te tellen bij het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen uit te betalen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Voor het AMF stijgt hierdoor het benodigde kapitaal met 2,5% en daalt de dekkingsgraad met ongeveer 2,3%. Tegenvaller voor pensioenfondsen Deze nieuwe cijfers over de levensverwachting hebben grote gevolgen voor pensioenfondsen. Want als mensen ouder worden, moeten pensioenfondsen in de toekomst langer pensioen uitkeren. Dat kost de pensioenfondsen in Nederland bij elkaar zo n 24 miljard. Wilt u meer informatie? De pensioenregeling van AMF wordt uitgevoerd door AZL. Mocht u na het lezen van deze Nieuwsbrief vragen hebben, dan kunt u ons bellen. Op werkdagen van 8.30 tot uur. U kunt ook een of een brief sturen. Wij informeren u graag. Telefoonnummer helpdesk: Internet Postadres: Pensioenfonds AMF Postbus CZ Heerlen Bezoekadres: Bekkerweg EG Heerlen Disclaimer: aan de tekst in dit pensioenbulletin kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF). 6

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker Pensioennieuws December 2010 Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker In gesprek met Walter Brand, directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Vervoer: Het gaat beter,

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie