Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten"

Transcriptie

1 De heer/mevrouw A. START STRAAT AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht Geachte heer/mevrouw START, U werkt momenteel bij naamwerkgever. U gaat daarom pensioen opbouwen in onze Basisregeling. Welkom bij ons pensioenfonds! In deze brief leest u alles over uw pensioen. Hoe u dat opbouwt. Welke soorten pensioen er zijn. En welke keuzes u zelf kunt maken voor later. Uw pensioenregeling U bouwt vanaf startdatumpensioenopbouw pensioenkapitaal op. Dit doet u via de Basisregeling van StiPP, Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Uw werkgever heeft u namelijk aangemeld. Hij betaalt ook uw pensioenpremie. Wat bouwt u op? U bouwt een pensioenkapitaal op voor later. U hebt straks recht op: - pensioenkapitaal: dit pensioenkapitaal is beschikbaar vanaf uw 65 ste jaar. Hiervoor kunt u een pensioen aankopen. We informeren u hierover vlak voordat u met pensioen gaat. Dit is dus inkomen voor later. - partner- en wezenpensioen: dit is inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Postadres Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Postbus 40049, 7300 AX Apeldoorn IBAN: NL67 STAL BIC: STALNL2G Telefoon: (088) KvK Amsterdam S Heb je vragen? kijk dan op

2 Hoe bouwt u op? We regelen dat in de Basisregeling. Dit is een premieovereenkomst. Dit is de Basisregeling in het kort: - Uw werkgever betaalt elke maand een premie voor uw pensioen. - De premie is 2,6% van uw brutoloon. - Uw brutoloon vindt u op uw loonstrookje. In ons pensioenreglement op leggen we het begrip uit. - We noemen het bedrag dat u opbouwt het pensioenkapitaal. - Van uw pensioenpremie halen we eerst enkele bedragen af. Van elke euro wordt namelijk 0,13 voor kosten en voor risico-opslagen ingehouden. Het restant wordt belegd. - Het bestuur beslist elk jaar opnieuw hoe er belegd wordt. U hebt daar geen invloed op. Gaat uw pensioenkapitaal omhoog? Dat hangt af van de beurs. Misschien halen we voordeel uit de beleggingen. Maar uw pensioenkapitaal kan in slechte tijden ook omlaag gaan. - Met het pensioenkapitaal koopt u een eigen pensioen zodra u met pensioen gaat. - U krijgt dat pensioen elke maand. Hoeveel krijgt u straks? Van ons pensioenfonds......krijgt u elk jaar een Uniform pensioenoverzicht (UPO). Hierop leest u wat de hoogte is van uw pensioenkapitaal. En de datum waarop uw pensioenkapitaal vrijkomt. De bedragen kunnen veranderen Uw pensioen kan veranderen. Op uw pensioenoverzicht staat een rekenvoorbeeld van het pensioen dat u per jaar kunt krijgen. Maar we kopen uw pensioen pas in zodra u met pensioen gaat. En de tarieven en de rente kunnen veranderen. Uw pensioen gaat in als u 65 jaar wordt. Van de overheid......krijgt u een AOW-uitkering. De AOW is een basisinkomen als u met pensioen gaat. Daarbovenop krijgt u een pensioen van uw pensioenfonds. Kijk voor meer informatie over de AOW op Kan uw pensioen veranderen? Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen: - U raakt arbeidsongeschikt. - U overlijdt. - U gaat trouwen of registreert u als partner. - U gaat scheiden. - U verandert van baan. - U gaat minder werken.

3 pagina datum ons kenmerk 3 50 maand Dit heeft gevolgen voor uw pensioen of het pensioen voor uw nabestaanden. Alle informatie vindt u in ons pensioenreglement op Op onze website vindt u ook handige brochures over elk onderwerp. Verandert uw situatie? Dan is het belangrijk dat wij dat weten. Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie daarom aan uw werkgever door. Uw werkgever geeft de wijzigingen namelijk door aan StiPP. Kijk hiervoor op U raakt arbeidsongeschikt Raakt u arbeidsongeschikt? Dan bouwt u geen pensioen meer op via uw werkgever. U kunt wel vrijwillig het pensioenkapitaal blijven opbouwen. Kijk daarvoor in ons pensioenreglement op U overlijdt v r uw pensionering. Dan hebben uw eventuele partner en kinderen recht op een pensioen. Wij betalen dit pensioen uit het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd. næ uw pensionering. Dan hebben uw eventuele partner en kinderen misschien recht op een pensioen. Namelijk als u dit bij uw pensionering met ons hebt afgesproken. U gaat uit elkaar Gaat u scheiden? Of eindigt uw geregistreerd partnerschap? Geef dit binnen twee jaar aan ons door. Uw ex-partner krijgt dan namelijk recht op een deel van uw pensioen. Dit staat in de wet. U kunt samen wel andere afspraken maken. Op vindt u een brochure over dit onderwerp. U verandert van baan Gaat u uit dienst bij uw werkgever? Of werkt u niet meer als flexkracht? Dan bouwt u geen pensioenkapitaal meer op. De opbouw van uw pensioenkapitaal stopt. Uw opgebouwde pensioenkapitaal blijft bij ons pensioenfonds staan. Wij beleggen dat voor u. U krijgt dan elke vijf jaar een pensioenoverzicht van ons. Hierop staat hoeveel pensioenkapitaal u hebt opgebouwd. En hoeveel pensioen u hiervan later kunt verwachten. U kunt uw pensioenkapitaal ook overdragen naar een nieuw pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Gaat u werken bij een andere werkgever in de flexbranche? Geef dan bij uw nieuwe werkgever aan dat u al bij StiPP pensioenkapitaal hebt opgebouwd. Dit is belangrijk omdat uw werkgever u dan misschien eerder moet aanmelden in de pensioenregeling. Heeft u maar een klein kapitaal bij StiPP opgebouwd? En kunt u daarmee minder dan 458,06 bruto per jaar aan pensioen aankopen? Dan mogen wij uw pensioen afkopen. U krijgt uw pensioen dan in ØØn keer. U hebt bij pensionering dan geen recht meer op pensioen van ons pensioenfonds. Kopen wij uw pensioen af? Dan krijgt u apart bericht van ons. Postadres Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Postbus 40049, 7300 AX Apeldoorn IBAN: NL67 STAL BIC: STALNL2G Telefoon: (088) KvK Amsterdam S Heb je vragen? kijk dan op

4 U gaat minder werken Als u minder gaat werken bouwt u ook minder pensioenkapitaal op. En dus is uw pensioen straks waarschijnlijk lager. Wilt u vrijwillig pensioen opbouwen? Raakt u arbeidsongeschikt? Of gaat u uit dienst bij uw werkgever? Dan kunt u misschien vrijwillig pensioen blijven opbouwen. U betaalt dan zelf de premie. U moet dit wel zelf regelen. In ons pensioenreglement op leest u er meer over. Waardeoverdracht van uw pensioen U bouwt nu een pensioenkapitaal op bij StiPP. Heeft u in uw oude baan ook al pensioen opgebouwd? En deed u dit bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar? Dan kunt u dat oude pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Met waardeoverdracht houd u uw pensioen bij elkaar. Maar waardeoverdracht is financieel niet altijd voordelig. Wordt u pensioen bij uw oude pensioenfonds in de toekomst verhoogd? En bij StiPP niet? Dan kan waardeoverdracht ongunstig zijn. Wilt u uw pensioen overdragen naar StiPP? Dien dan een verzoek bij ons in. Doe dit binnen zes maanden nadat u pensioen bij ons bent gaan opbouwen. U krijgt dan een offerte. Met die offerte beslist u of u uw oude pensioen wilt overdragen. Wat zijn de risicos? Omdat wij voor u beleggen Ons pensioenfonds belegt uw pensioenkapitaal. En dus loopt u risico. Gaat het slecht op de beurs? Dan groeit u pensioenkapitaal minder snel dan we willen. Of uw pensioenkapitaal gaat zelfs omlaag. Maar beleggen levert op langere termijn meer op dan sparen. En ons pensioenfonds probeert de risicos die u loopt zoveel mogelijk te beperken. of omdat u overlijdt Overlijdt u v r uw pensionering? Dan krijgen uw eventuele partner en kinderen een pensioen. Hoeveel pensioen krijgt uw partner? Dat hangt af van het pensioenkapitaal dat u tijdens uw leven hebt opgebouwd. Overlijdt u næ uw pensionering? Dan krijgen uw eventuele partner en kinderen een pensioen, maar alløøn als u dit met ons hebt afgesproken. Die keuze kunt u maken tegen de tijd dat u met pensioen gaat. of u straks later met pensioen kunt De overheid heeft de leeftijd waarop u AOW krijgt verhoogd. Misschien gaat uw pensioenleeftijd straks ook omhoog. De werkgevers en werknemers in onze branche moeten hierover samen afspraken maken. We houden u op de hoogte.

5 pagina datum ons kenmerk 5 50 maand Wat zijn de kosten? Ons pensioenfonds rekent kosten voor uw pensioen. Namelijk: - 8,8% van uw premie voor administratiekosten; - 4,3% van uw premie als reserve. Die gebruiken we voor verzekeringen. En om voldoende geld te hebben voor later. - kosten voor het beheer van uw beleggingen. De beleggingskosten worden van het beleggingsrendement afgehaald. Houdt uw pensioen zijn waarde? Dat weten we niet zeker. Wij weten nu nog niet hoe hoog uw pensioen straks is. Dit komt door de aard van deze Basisregeling. De hoogte van uw pensioen hangt af van een aantal dingen. Namelijk: - hoeveel pensioenpremie spaart u in totaal; - hoeveel kapitaal bouwt u op met het beleggen van de premies; en - hoeveel pensioen kunt u straks met het pensioen kapitaal kopen. Uw pensioenfonds verhoogt uw op pensioendatum ingekochte pensioenen normaal niet. Eventuele verhogingen na pensioendatum geven niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Hoe gaat het met ons pensioenfonds? StiPP is financieel gezond. Het fonds heeft geen herstelplan hoeven maken. Veel fondsen moesten door de financiºle crisis een herstelplan maken. In het herstelplan staan maatregelen die een pensioenfonds neemt om financieel weer gezond te worden. Kies uw eigen pensioen U kunt uw pensioen straks afstemmen op u eigen situatie. In de Basisregeling heeft u deze keuzes: - U koopt met uw pensioenkapitaal alleen een ouderdomspensioen. U krijgt dan straks zelf een goed pensioen. - U koopt een ouderdomspensioen møt een partnerpensioen. Uw partner krijgt dan ook een pensioen als u overlijdt. Wilt u meer weten over de keuzes die u hebt? En wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen? Laat uw pensioen dan berekenen. Kijk hiervoor op U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer is (088) Uw gegevens In deze brief zijn wij uitgegaan van de gegevens die wij van u hebben. En van uw pensioenreglement. Het pensioenreglement bepaalt uw uiteindelijke pensioenrechten. Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons dan weten. Postadres Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Postbus 40049, 7300 AX Apeldoorn IBAN: NL67 STAL BIC: STALNL2G Telefoon: (088) KvK Amsterdam S Heb je vragen? kijk dan op

6 Klachten? Heeft u klachten over uw pensioen? Of over de manier waarop wij de pensioenregeling uitvoeren? Daarvoor hebben wij een klachtenregeling. Die ligt vast in onze statuten. U kunt beide downloaden op Vragen? Wilt u meer weten over uw pensioen? Dan kunt u: - uw Uniform Pensioenoverzicht bekijken. Dat krijgt u vanaf nu elk jaar, zolang u bij ons fonds pensioenkapitaal opbouwt. Daarop staat precies hoeveel pensioenkapitaal u hebt opgebouwd en hoeveel pensioen u straks kunt verwachten. - op kijken. Hierop vindt u een totaaloverzicht van Æl uw pensioen- en AOW-aanspraken. Dat is handig als u meerdere oude werkgevers hebt. En dus ook verschillende pensioenregelingen. - op kijken. Bijvoorbeeld voor de pensioenregeling of antwoorden op veelgestelde vragen. - een vraag stellen via het reactieformulier op Klik vervolgens op Contact. - onze Servicedesk bellen. Het telefoonnummer is (088) Bewaar deze brief wel goed. U krijgt hem namelijk maar ØØn keer. Met vriendelijke groet, Namens Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten E.H.W. Bosman Voorzitter P. Citroen Vice-voorzitter

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie