Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009"

Transcriptie

1 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor u bestuur wil: feiten geven verantwoording afleggen luisteren PGB draait er niet om heen en communiceert via: maandelijks dekkingsgraad op website elektronische nieuwsbrieven brochure Herstelplan speciale editie GBF Nieuws met brochure Herstelplan en dan nu bijeenkomsten in het land 2 1

2 Inleiding Programma PGB, de pensioenregeling beleggen bij PGB herstelplan wat kunnen we leren? veel ruimte voor vragen en opmerkingen 3 Pensioenfonds PGB PGB is bedrijfstakpensioenfonds voor grafimedia één van de oudste fondsen in Nederland al vanaf 1929 collectief pensioen collectieve regeling: afspraken tussen werkgevers en werknemers bestuur bestaat uit werkgevers en werknemers deelnemersraad (werknemers en gepensioneerden) adviesrecht samenstelling, notulen, uw reactie op website verantwoordingsorgaan (werkgevers, werknemers en gepensioneerden) oordeel over bestuur en beleid advies- en enquêterecht 4 2

3 Pensioenfonds PGB Pensioensysteem middelloonregeling - uitkeringsovereenkomst sparen voor ouderdomspensioen werkgever en werknemer betalen premie opbouw over het werkelijk verdiende loon (1,75% van pensioengrondslag) sparen voor partnerpensioen (35% van het ouderdomspensioen) risicodekking als u overlijdt voor uw 65e: levenslang pensioen voor partner (op basis van 70% van het volledig ouderdomspensioen) als u arbeidsongeschikt wordt: wel opbouw, geen premie 5 Pensioenfonds PGB Doel pensioenfonds a. uitbetalen pensioen uitbetalen vanaf aan levenslang ouderdomspensioen levenslang partnerpensioen vanaf 65 bij overlijden deelnemer deelnemer partner wezenpensioen tot 18 bij overlijden kinderen deelnemer 6 3

4 Pensioenfonds PGB Doel pensioenfonds b. ambitie: waardevast houden van pensioen (prijscompensatie) toeslag = koopkracht op peil houden (prijsindex) betaald uit beleggingsopbrengst alleen als er voldoende geld is bestuur beslist aan de hand van richtlijn na overleg met Deelnemersraad bestuur legt verantwoording af aan Verantwoordingsorgaan toeslag belangrijk voor uw pensioen 7 Pensioenfonds PGB Doel pensioenfonds b. ambitie: waardevast houden van pensioen (prijscompensatie) 8 4

5 Pensioenfonds PGB Werkwijze pensioenfonds Hoe financieren we de toeslag? uit beleggingsopbrengsten spaarbankboekje geen optie 9 Beleggen bij PGB bezittingen verplichtingen aandelen 35 VPV * 95 obligaties 35 vastgoed 20 buffer ** 5 infrastructuur * Voorziening Pensioen Verplichtingen ** de dekkingsgraad in dit voorbeeld is 100/95 = 105,3%. 10 5

6 Beleggen bij PGB VPV = optelsom toekomstige uitkeringen teruggerekend naar nu op basis van (markt)rente VPV gevoelig voor rente stel bedrag van in 2020 wat moet ik dan nu in kas hebben? bij 3% circa 722 bij 5% circa Beleggen bij PGB Soorten beleggingen en hun eigenschappen langjarige gemiddelde en risico rendement risico (volatiliteit) Deposito 4% 2% Obligaties 4-5% 8% Vastgoed 6-7% 8-10% Grondstoffen 6-7% 18% Infrastructuur 7-8% 8-10% Aandelen 7-8% 18% 12 6

7 Beleggen bij PGB Beleggingsmix PGB in percentage doel Aandelen ⅓ * Obligaties ⅓ Alternatieven ⅓ Vastgoed 4 8 Infrastructuur 0 2 Grondstoffen 0 3 Hedgefunds 0 2 Private equity 0 0 Green investment 0 2 Totaal * Doel voor aandelen bereikt per juli Beleggen bij PGB Wat ging er mis bij de kredietcrisis? Dekkingsgraad: eind % Wat is dekkingsgraad (DG)?: bezittingen/verplichtingen ofwel: waarde beleggingen/waarde pensioen - eind 2007 was DG 148% - eind 2008 was DG 97% - verschil 51% Waarde beleggingen daalt met 17,8 - verklaart 31 van de 51% - ongeveer 60% van daling DG Rentedaling van 4,85% naar 3,55% - verklaart 20 van de 51% - ongeveer 40% van daling DG 14 7

8 Beleggen bij PGB door aanwezigheid op financiële markten risico gelopen Dominostenen meerdere stenen vallen om harder en sneller dan verwacht Wat heeft PGB gedaan? risico tussentijds verlaagd verlaging percentage aandelen: meer stabiliteit verhogen afdekking renterisico afdekking valutarisico door de maatregelen is de DG niet verder gezakt 15 Financieel tekort? Herstelplan wettelijk verplicht Herstelplan = maatregelen om financieel probleem op te lossen Uitgangspunten/eisen binnen 5 jaar op of boven de 105% binnen 15 jaar op of boven de 120% pijn eerlijk verdelen verlagen pensioen als herstelvermogen onvoldoende is 16 8

9 Uitgangssituatie gem. dekkingsgraad van alle pensioenfondsen eind 2008: 95% bedrijfstakpensioenfonds stand stand PGB 97% 102,5% ABP 90% 97% PFZW 92% 100% PME 90% 94% PMT 87% 90% Bouw 102% 105% PNO media 88% 93% 17 Uitgangssituatie dekkingsgraad PGB eind 2008 : 97% wat hebben we in kas? : 8,0 mrd. verplichting op basis van opgebouwde pensioenen : 8,3 mrd. 18 9

10 Uitgangssituatie Wat hebben we aan uitkeringen nodig voor iedereen? : 16 miljard 19 Uitgangssituatie Wat als we de uitkeringen willen indexeren (met 2%)? : 26 miljard II I 20 10

11 Uitgangssituatie Hoe komen we van 8 naar miljard? door rendement op beleggingen te maken nodig voor I : 4 á 4,5% nodig voor II : 2 á 2,5% nodig voor I en II : 6 á 7% 21 Uitgangssituatie Ontwikkeling rente in 2008 Datum Rente Toename VPV in één maand % % 110 mln % 240 mln % 760 mln % 410 mln laatste 4 maanden mln 22 11

12 Vijf voorgenomen maatregelen: 1. beleggingsmix: 1/3 aandelen, 1/3 vastrentend en 1/3 alternatief met vastgoed minder heftige schommelingen 2. toekennen voorwaardelijk extra pensioen bij voldoende herstelvermogen 3. voorlopig geen verhoging pensioen 23 Voorlopig geen verhoging pensioen (vervolg) Nieuwe Richtlijn voor besluitvorming over toeslag: Bij een dekkingsgraad van: kan de volgende toeslag worden verleend: vanaf 150% 100% prijsinflatie zonder maximum + inhaaltoeslag + grafimedia loonindex van 140% tot 150% 100% prijsinflatie zonder maximum van 130% tot 140% 100% prijsinflatie met maximum van 4% van 120% tot 130% onder de 120% gedeeltelijke prijsinflatie geen toeslag 24 12

13 Voorlopig geen verhoging pensioen (vervolg) Beleid inhaaltoeslag gemiste verhoging kan worden ingehaald vanaf 150% oudste rechten eerst 25 Voorgenomen maatregelen (vervolg) 4. vaste (hogere) premie - premie met ingang van 2009 verhoogd: 19,5% (was 17%) 5. aanvullende maatregelen als tekort niet tijdig wordt ingelopen, verlagen van pensioen dan niet uitgesloten

14 Herstelcapaciteit Doel: binnen 5 jaar boven de 105% 27 Herstelplan Herstelcapaciteit Doel: binnen 15 jaar boven de 120% 28 14

15 Herstelplan Toezichthouder DNB/ministerie SZW DNB beoordeelt herstelplan en moet het goedkeuren eventueel aanvullende maatregelen expliciet vermelden afspraak: géén korting pensioen voor Wat kunnen we leren? PGB vanuit historisch perspectief Ambitie: gemiddeld rendement 6,5 a 7,0% voor inkoop pensioen (gemiddeld 4%) toeslag (gemiddeld 2,5%) 30 15

16 Wat kunnen we leren? Geanalyseerde periode gemiddeld rendement t/m 2007 : 7,0% gemiddeld rendement t/m 2008 : 6,3% gemiddeld rendement op 10-j. staatsobligaties : 6,8% 31 Wat kunnen we leren? Geanalyseerde periode verlaagd pensioen in periode : 0% verhoging in periode : 360% prijsontwikkeling in periode : 391% PGB kent toe ruim 90% van de inflatie 32 16

17 Wat kunnen we leren? Conclusie: prestatie PGB historisch bezien in lijn met ambitie ook negatieve uitschieter 2008 past in reeks als herstel volgt niet te snel oordelen op basis van één slecht jaar 33 Wat kunnen we leren? Geen lessen? Jawel reserves bewijzen hun nut PGB kan pensioen blijven uitbetalen aandelenbeleggingen blijven nodig maar voorkeur voor meer stabiliteit in portefeuille voorkeur om vanaf 150% beleggingsrisico actief terug te brengen risico s duidelijker gaan benoemen 34 17

18 Wat kunnen we leren? Risico s benoemen (vervolg) Nu: in communicatie schijn van zekerheid vergelijk verplichte tekst op UPO Te bereiken pensioen Als u uw huidige dienstverband voortzet tot 65-jarige leeftijd ontvangt u vanaf 65 jaar zolang u leeft ,00 excl. AOW 35 Wat kunnen we leren? Risico s benoemen (vervolg) Straks: in communicatie bijvoorbeeld zonder risico in beleggingen wordt uw pensioen te duur PGB kan door solidariteit tussen generaties risico lopen risico s gaan wij aan in uw belang risico nemen, betekent onzekerheid over uitkomst normaal gesproken krijgt u een pensioen met toeslag als het meezit, wordt de gemiste toeslag ingehaald als het erg meezit, wordt de gemiste toeslag ingehaald, wordt de loonindex gevolgd en kan sprake zijn van premiekorting als het tegenzit, krijgt u minder of geen toeslag als het erg tegenzit, kan uw pensioen worden verlaagd 36 18

19 Afsluiting ruimte voor vragen 37 19

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie