Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling"

Transcriptie

1 Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling

2 ICK Beschikbare Premieregeling 2

3 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande pensioenregeling op basis van Defined Benefit (middelloonregeling), introduceert de ICK-branche een alternatieve regeling op basis van Defined Contribution (beschikbare premie met een aantal collectieve voordelen). Hoewel de regeling vanzelfsprekend andere kenmerken heeft, is deze regeling vergelijkbaar met de reeds bestaande regeling en past hij binnen de huidige dispensatiecriteria. De regeling is door een laag kostenniveau en volledige transparantie ook een goed alternatief voor regelingen die door verzekeraars worden aangeboden. De ICK Beschikbare Premieregeling voor werknemers en werkgevers. De alternatieve pensioenregeling in de ICK-branche is een zogeheten beschikbare premieregeling waarin de werknemers een eigen spaarpot krijgen, waarmee kapitaal wordt opgebouwd. Deze spaarpot wordt op de pensioendatum omgezet in een levenslange pensioenuitkering, al dan niet gecombineerd met een partner- en wezenpensioen. Deze pensioenuitkering wordt geïndexeerd op basis van het indexatiebeleid van het ICK pensioenfonds. Werkgevers in de ICK-sector kunnen gebruik maken van deze nieuwe regeling waarbij de premiebijdrage wordt berekend volgens een vaste leeftijdsstaffel. De premiebijdrage kent daarmee een grote mate van voorspelbaarheid. Het is een transparante pensioenregeling tegen lage kosten. In dit document worden de hoofdlijnen van deze alternatieve pensioenregeling beschreven. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de premie, de collectieve elementen, de kosten, het indexatiebeleid en de beleggingen. ICK Beschikbare Premieregeling 3

4 De premie voor de regeling De pensioenregeling is een beschikbare premieregeling met collectieve elementen. De pensioenpremie is leeftijdsafhankelijk en gebaseerd op de fiscaal maximaal toegestane percentages. De premie wordt berekend over het pensioensalaris (maximaal ,- in 2013) minus de vastgestelde franchise ( in 2013), dit bedrag is de pensioengrondslag. Op bedrijfsniveau kan worden gekozen de staffel met 90% te vermenigvuldigen. De premieverdeling tussen werkgever en werknemer is tenminste 50% voor de werkgever. Leeftijdsklassen 21 tot en met 24 5,3 25 tot en met 29 6,4 30 tot en met 34 7,8 35 tot en met 39 9,5 Staffel 40 tot en met 44 11,6 45 tot en met 49 14,2 50 tot en met 54 17,4 55 tot en met 59 21,5 Collectieve elementen in de ICK Beschikbare Premie regeling: Lage beleggingskosten De jaarlijkse beleggingskosten bedragen 0,41% tot 0,46% van de spaarpot. Dit zijn alle kosten die te maken hebben met de beleggingen (Total Expense Ratio). Binnen het beleggingsfonds worden geen aan- en verkoopkosten in rekening gebracht. Er zijn ook geen zogeheten verborgen kosten. Collectief beleggen De premies van de deelnemers worden collectief belegd. De deelnemers hoeven zelf geen beleggingskeuzes te maken. Door collectief te beleggen worden kostenvoordelen behaald en er blijft een hoger rendement over voor de deelnemer. Dit resulteert uiteindelijk in een hoger pensioen. Evenwichtig beleggen Tot de leeftijd van 55 jaar wordt belegd in een mix van aandelen en obligaties. Vanaf leeftijd 55 wordt het beleggingsrisico verminderd en het renterisico zoveel mogelijk beheerst door gebruik te maken van langdurige obligaties. Daardoor wordt de kans steeds kleiner dat de deelnemer voor vervelende verrassingen komt te staan als hij met pensioen gaat. Pensioenuitkering en inflatiecorrectie Het pensioenfonds ICK garandeert dat de werknemers op de pensioendatum voor de spaarpot een pensioen kunnen aankopen bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft de ambitie om het aangekochte pensioen mee te laten groeien met de prijsinflatie. In de opzet van de regeling is hiermee rekening gehouden. 60 tot en met 64 26,8 65 tot en met 66 31,5 ICK Beschikbare Premieregeling 4

5 Uitkering bij overlijden Bij overlijden van de deelnemer voor de pensioendatum is voor de partner een uitkering verzekerd ter grootte van 70% maal het totaal aantal dienstjaren tot de pensioendatum maal 2,25% maal de pensioengrondslag. Bij een premiestaffel van 90% wordt dit percentage navenant verlaagd. De pensioengrondslag is bij een fulltime dienstverband gelijk aan het pensioensalaris verminderd met de franchise. Voor de wezen is een uitkering van 20% van het partnerpensioen verzekerd. Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid In geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wordt de premiestorting in de ICK Beschikbare Premieregeling voortgezet volgens de premiestaffel, zonder dat de werkgever of de werknemer de premie daarvoor (gedeeltelijk) hoeft te betalen. Voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt aangesloten bij het UWV. Excedentregeling De beschikbare premieregeling gaat standaard tot een maximum pensioensalaris van (2013). Op bedrijfsniveau bestaat de mogelijkheid om de regeling ook te laten gelden voor hogere salarissen en variabele inkomensbestanddelen die niet in de basisregeling zijn opgenomen. Als een bedrijf van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden alle deelnemers boven de loongrens automatisch voor het meerdere in deze regeling opgenomen. Ook de risicoverzekeringen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid volgen dan de hogere opbouw. Opslagen De hiervoor beschreven beschikbare premiepercentages zijn netto percentages. Deze premies worden voor 100% in de ICK Beschikbare Premieregeling belegd. De premies die de werkgever moet afdragen aan deze regeling zijn gelijk aan de bovenvermelde percentages, verhoogd met een opslag van 22%. De 22% opslag is bedoeld voor: overlijdensdekking en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (10%) solvabiliteit (10%) administratiekosten (2%) Buiten deze opslagen worden dus geen aparte verzekeringspremies in rekening gebracht. De solvabiliteitsopslag is nodig omdat het ICK pen sioenfonds wettelijk vastgestelde buffers moet aanhouden. Deze opslag zal geleidelijk aan weer kunnen terugvloeien naar de deelnemers om de ingegane pensioenen te kunnen indexeren. Beleggingen De ICK Beschikbare Premieregeling biedt vermogensbeheer in collectiviteit en op professioneel niveau. Hierbij profiteert de individuele deelnemer in deze regeling van hoogwaardige dienstverlening tegen lage kosten. Het strategisch ontwerp van de beleggingen is erop gericht de beleggingsrisico s en de hieraan verbonden rendementen te koppelen aan de lengte van de beleggingshorizon. Voor de jongere deelnemers met een lange beleggingshorizon worden meer beleggingsrisico s genomen met de kans op het behalen van een hoger rendement. Voor de deelnemers voor wie de pensioengerechtigde leeftijd al dichter in de buurt komt, is het beleid meer gericht op het behoud van koopkracht van de door hen opgebouwde portefeuille. ICK Beschikbare Premieregeling 5

6 Het beleggingsbeleid wordt jaarlijks getoetst aan de hand van een studie van de samenstelling van de deelnemersgroep. De prestaties van de beleggers die voor de ICK Beschikbare Premieregeling zijn ingeschakeld worden kritisch gevolgd en zo nodig worden wijzigingen aangebracht. De totale spaarpot wordt collectief belegd, waarbij voor alle deelnemers tot 55 jaar een gelijke beleggingsmix is gekozen. In de mix wordt 60% rendementsgericht ingezet, de overige 40% is gericht op risico reductie door middel van vastrentende waarden. In het rendementsgedeelte wordt door middel van onder meer aandelen gekoerst op een hoog rendement, de vastrentende waarden geven stabiliteit en veiligheid. Voor deelnemers vanaf 55 jaar is ervoor gekozen om geleidelijk meer veiligheid in te bouwen door op jaarbasis het rendementsgerichte gedeelte terug te brengen, het gedeelte vastrentend op te voeren en nog meer stabiliteit in te bouwen door het renterisico in toenemende mate af te dekken. "State of the art" informatievoorziening Deelnemers hebben toegang tot een website waar alle relevante persoonlijke informatie te vinden is. Dagelijks kan de waarde van de participaties in de ICK Beschikbare Premieregeling worden gevolgd. Ook kan een inschatting worden gemaakt van de hoogte van het pensioen op de pensioendatum. Concurrerend aanbod! De ICK Beschikbare Premieregeling is door CAO partijen als volledig transparante regeling opgezet. Er zijn belangrijke collectieve elementen toegevoegd. De kosten zijn inzichtelijk en behoren tot de laagste in de markt. Er is geen winstoogmerk omdat de regeling onder de paraplu van het bedrijfstakpensioenfonds ICK wordt uitgevoerd. Daarmee is deze regeling een goed alternatief voor regelingen die door verzekeraars worden aangeboden. Dit renterisico treedt op omdat de deelnemer met zijn spaarpot op pensioendatum een pensioenuitkering moet aankopen waarbij de dan geldende rente bepalend is voor de hoogte daarvan. Door de portefeuille in lijn te brengen met de in te kopen pensioenrechten, wordt ernaar gestreefd dit risico zoveel mogelijk te beperken. Informatie Meer weten over de ICK Beschikbare Premie re geling en de mogelijkheden hier aan deel te nemen? Stuur een met uw vraag naar Gineke van Loon, fondsmanager ICK, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op! ICK Beschikbare Premieregeling 6

7 ICK Beschikbare Premieregeling 7

8 Adresgegevens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebranche P/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus AX Apeldoorn Klant Contact Center Telefoon: We zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur.

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015

Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015 Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015 Q: Als ik de bedragen optel die Randstad en ik per jaar aan premie betalen dan is dat een veel hoger bedrag dan dat er aan premie per

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid

Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid Een vaak onderbelicht aspect van beschikbarepremieregelingen is het effect van life cycle beleggen op het pensioenresultaat. In dit artikel definiëren

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie