Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur"

Transcriptie

1 Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

2 Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling? 3. Wat waren de overwegingen? 4. Besluitvorming 5. Kenmerken nieuwe pensioenregeling 6. Verlenen van toeslagen 7. Verschillen DB/CDC van het pensioenfonds en DC-Individueel 8. Voordelen pensioenfonds 9. Vervolg 10. Uw vragen

3 Rol klankbordgroep

4 Klankbordgroep Onderzoek naar mogelijkheden door bestuur Van belang: Mening van werkgevers en deelnemers Toetsing uitkomsten en mogelijkheden Van belang: Rekening houden met wensen van de achterban

5 Waarom een nieuwe pensioenregeling?

6 Premies pensioenfonds Belangrijk bij de berekening van de premie van het pensioenfonds: de rente de levensverwachting de garantiepremie

7 Ontwikkelingen heden 2010 Laatste aanpassing van de pensioenregeling en het tarief. Vanaf 2010 Daling en aanhoudend laag blijven van de rente. Gestegen levensverwachting. Garantiepremie kan niet meer uit rendement worden gefinancierd. Aflopen herverzekeringscontract Aegon eind Aanpassingen overheid: Wijzigingen ingangsdatum AOW Fiscale beperkingen Wijzigingen Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen (door de overheid gestelde spelregels voor pensioenfondsen)

8 Invloed lage(re) rente Invloed rente De rente is vanaf 2010 met ongeveer 1,5% gedaald; van 4% naar 2,5%. Dit betekent dat als u over 25 jaar 1.000,- wilt ontvangen, wij in 2010 bij een rente van 4%, 375,- nodig hadden. Nu de rente is gedaald naar 2,5%, wij 540,- nodig hebben om u na 25 jaar 1.000,- te kunnen betalen. Dat is 44% hoger! % 2,5% Jaar 1 Jaar 25

9 Invloed gestegen levensverwachting Ontwikkeling resterende levensverwachting bij 65 jaar

10 Invloed garantiepremie Herverzekeren van garantie bij verzekeraar (Aegon) Garantie op de levenslange pensioenuitkering Forse stijging garantiepremie door: Lage(re) rente Stijgen levenskansen Aanhouden hogere buffers

11 Aanpassing Fiscaal en AOW Fiscale aanpassingen 2014/2015 Maximaal opbouwpercentage 1,875% per jaar. Pensioeningangsdatum van 65 jaar naar 67 jaar. Maximum pensioengevend salaris ,-. Aanpassing AOW Ingangsdatum van 65 jaar naar 67 jaar. In stappen tot 2023 (voorstel kabinet ingediend om dit tot 2021 in te korten).

12 Conclusie Versobering van de pensioenregeling is onvermijdelijk. Versobering door aanpassing regeling, maar ook door minder zekerheid te bieden. Balans tussen ambitie, kosten, risico en rendement. Onderzoek naar mogelijke aanpassing regeling: Verlagen opbouw. Verhogen pensioendatum. Behouden van garantie of minder zekerheid = keuze tussen garantie en zelf de risico s beheersen.

13 Overwegingen

14 Overwegingen garantiecontract Voordelen: Handhaven van garantie. Nadelen: Garantieprijs door de lage rente erg hoog. Niveau van garantiepremie betekent dat over de opbouw gedurende de contractperiode levenslang grofweg 1% van de jaarlijkse toeslagruimte wordt ingeleverd. Gevolg bij een gelijkblijvend premiebudget is een lagere jaarlijkse pensioenopbouw (zo n 30% lager dan bij een pensioenregeling in eigen beheer).

15 Overwegingen eigen beheer Voordelen: Meer premie beschikbaar voor pensioenopbouw. Gevolg hogere pensioenopbouw. Nadelen: In de toekomst mogelijkheid van verlagen (korten) van de vanaf 2015 opgebouwde pensioenen. Uitgangspunt: Tot 1 januari 2015 opgebouwde rechten blijven gegarandeerd

16 Mogelijke pensioenregelingen De indicatie van de kosten is berekend voor gehele bestand. Gemiddelde premie is 17,5% van de pensioengrondslag. Huidige premie is het budget voor de nieuwe regeling. Soort regeling Maximum opbouwpercentage Middelloonregeling met garantie 1,35% Middelloonregeling in eigen beheer (4% rekenrente) 1,875%

17 Scenario s pensioenuitkomsten (3) Conclusies Het niet betalen van garantiepremies leidt in alle scenario s tot zo n 20% tot 30% hogere pensioenen voor de deelnemers. Bij keuze voor eigen beheer kan er al dan niet tijdelijk sprake zijn van korten/verlagen. Het grote nadeel van het niet kiezen voor een garantiecontract. Dit kan deels worden ondervangen door de jaarlijkse pensioenopbouw te laten afhangen van de rentestand (geen verlies in het betreffende jaar op de pensioenopbouw), gestart kan bijvoorbeeld worden met een opbouw van 1,75%. Dan wordt de kans op korten kleiner en als er gekort moet worden, is dit beperkter.

18 Besluitvorming

19 Gemaakte keuzes Keuze voor: Eigen beheer in plaats van de huidige garantie. Mogelijkheid van budgetneutrale overgang. Mogelijkheid om de toekomstige kosten gelijk te houden. Flexibel door keuze per werkgever voor: Franchise Opbouwpercentage Maximum salaris Keuze per werkgever: 1. CDC-regeling (vaste premie, variabel opbouwpercentage) = voorwaardelijke middelloonregeling. 2. Volwaardige middelloonregeling (vast opbouwpercentage).

20 Kenmerken

21 Kenmerken (1) Gewijzigd: Zekerheid Van garantie naar eigen beheer Soort regeling Middelloonregeling Collectieve Defined Contribution CDC-regeling Volwaardige middelloonregeling Maximum pensioengevend salaris: ,- Opbouwpercentage: Uitgangspunt is 1,875% (afhankelijk van actuarieel benodigde premie) In ,75% vanwege de lage rente Pensioenleeftijd: 67 jaar Ongewijzigd: Franchise: Gelijk aan 2014 (keuze mogelijk) Partnerpensioen: 70% totaal bereikbare ouderdomspensioen (opbouwbasis)

22 Kenmerken (2) CDC-regeling CDC-regeling Stijging tariefgrondslagen Opbouwpercentage daalt Daling tariefsgrondslagen Opbouwpercentage blijft gelijk Premie blijft gelijk Opbouwpercentage blijft gelijk Middelloonregeling Premie stijgt Premie blijft gelijk

23 Kenmerken (3) Keuzemogelijkheden op werkgeversniveau Salaris Maximum salarisgrens ,- of lager Nominale pensioen opbouw Opbouwpercentage 1,875% of lager 2015 = 1,75% Franchise Franchisegrens ,- (2014) of hoger of lager

24 Kenmerken (4) Vanaf 2015 Ouderdomspensioen tot 2015 opgebouwd met pensioendatum 65 jaar. Ouderdomspensioen vanaf 2015 opgebouwd met pensioendatum 67 jaar. Mogelijkheid om pensioen uit te stellen of te vervroegen. Voor Levenslang Na Levenslang

25 Verlenen van toeslagen (indexaties)

26 Toeslagen/Korten (1) Twee aparte financiële eenheden 1. Het deel van de tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenen De maatstaf op dit moment is 50% van de prijsindex. Voor toeslagverlening wordt geen premie betaald en geen reserve aangehouden. De toeslagverlening wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd. Afhankelijk van de financiële positie van het fonds, dus voorwaardelijk. Als gevolge van de financiële crisis is er in 2011 voor het laatst een toeslag verleend. Op dit moment sprake van een saldo negatieve overrente. Dit negatieve saldo moet eerst worden ingehaald door positieve toekomstige resultaten. Deze pensioenen kunnen in de toekomst niet gekort worden. 2. Het deel van de vanaf 1 januari 2015 opgebouwde pensioenen Er wordt vooraf geen maatstaf gesteld. Voor toeslagverlening wordt geen premie betaald en geen reserve aangehouden. De toeslagverlening wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd. Afhankelijk van de financiële positie van het fonds, dus voorwaardelijk. Deze pensioenen kunnen in de toekomst gekort worden.

27 Toeslagen/Korten (2) Nieuwe Financiële Toetsingskader Op beide groepen van toepassing. Boven een dekkingsgraad van 110% mag een toeslag verleend worden. Tussen een dekkingsgraad van 110% en 130% mag een gedeeltelijke toeslag verleend worden. Op basis van bovenstaande nieuwe regels en de aanhoudende lage rente zal de komende jaren waarschijnlijk geen toeslag verleend worden. Kans op korten Gegeven de lage rente is de kans op korten het eerste jaar groot.

28 Verschillen DB/CDC van het pensioenfonds (PFA) en Individueel DC

29 Verschil tussen een individueel DC regeling en CDC regeling Er is veel onduidelijkheid over de werking van een individuele DC-regeling: De uitvoeringskosten liggen veel lager en daardoor zou het uiteindelijke pensioen veel hoger uitvallen. Bij PFA is er een groot risico op korten het komende jaar en daardoor valt de DC regeling veel gunstiger uit. In een DC-regeling kan een individuele werknemer zelf beslissen hoe er belegd gaat worden en daardoor valt het bereikbare pensioen veel hoger uit.

30 Het kostenverschil Doorgerekend is wat onder normale omstandigheden het verschil kan zijn tussen een individuele DC-regeling (afgestemd met een PPI) en de PFA regeling: De kosten zijn afgestemd en zijn bij een individuele DC-regeling inderdaad lager. Daar staat echter tegenover dat bij een individuele DC-regeling een individuele werknemer de laatste tien jaar van de opbouw defensief gaat beleggen (om niet het risico te lopen dat vlak voor de pensioendatum het gespaarde kapitaal ineens veel minder waard wordt). PFA kan echter gewoon het beleggingsbeleid voortzetten, dat levert normaal gesproken een hoger rendement op. Laat nou net in de laatste jaren voor de pensioendatum het gespaarde kapitaal in een DC-regeling het hoogst zijn. In die laatste jaren wordt door het hoger te verwachten rendement bij PFA, het kostenverschil meer dan goed gemaakt: Een CDC-regeling levert gemiddeld 15% meer op!

31 Het risico van kortingen Bij PFA is er inderdaad een grote kans dat er in 2015 gekort moet gaan worden, maar: Een eventuele korting mag over tien jaar worden uitgesmeerd, dus is beperkt in het eerste jaar. Een eventuele korting wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage rente, bij een stijgende rente zal het mogelijk korten snel wegvallen. Daarom moet de vergelijking met een individuele DC-regeling ook in dat perspectief worden gezien. Ter vergelijking, als een werknemer met deze lage rente pensioen wil inkopen, kan dat wel eens 40% tot 50% lager uitvallen dan verwacht. Dan valt een paar procent korten van pensioen bij PFA in 2015 helemaal niet ongunstig uit. En bij toekomstige stijging van de dekkingsgraad (bijvoorbeeld als de rente stijgt), kan de korting weer goed worden gemaakt.

32 Het zelf beleggen versus collectief beleggen (PFA) In een DC-regeling kan de deelnemer inderdaad zelf keuzes maken, maar: In de regel wordt er dan de eerste jaren meer in aandelen belegd (levert gemiddeld genomen meer op), maar de laatste jaren minder in aandelen. Het kapitaal is in het begin laag, dus het voordeel is beperkt, zoals aangegeven zit het nadeel aan het eind van de rit. En dan na de pensioendatum, hoeveel risico gaat een werknemer dan lopen met de beleggingen (waarschijnlijk niet veel, is immers pensioen!). Het pensioenfonds kan na de pensioendatum gewoon het beleggingsbeleid voortzetten en dat levert normaal gesproken meer op. Bij het beleggingsbeleid van PFA levert dit gemiddeld 1% meer rendement op per jaar. Dat betekent dat bij PFA het ingegane pensioen jaarlijks met 1% meer geïndexeerd kan worden. Een CDC-regeling levert na tien jaar gemiddeld 27% meer op!

33 Voordelen pensioenfonds

34 Voordelen Pensioenfonds voor de Accountancy Pensioenfonds van en voor accountancy branche! Collectiviteit biedt voordelen: Lagere tarieven in de uitvoering dan afzonderlijke bedrijven. Ontzorgen/gemak in de uitvoering voor werkgevers en deelnemers. Hoge kwaliteit administratie. Beleggingsrisico wordt collectief gemanaged en niet individueel, lagere kosten. Goede beleggingsresultaten door goede matching van verplichtingen en beleggingen. Verzekeringsrisico s worden collectief beheerd. Aanbieden van DB-regeling tegen betaalbare en aanvaardbare pensioenlasten. Voorspelbare en beheersbare kosten. Maximering premielast mogelijk (CDC). Flexibiliteit, maatwerk mogelijk.

35 Het vervolg

36 Bulletin Op weg naar een nieuwe pensioenregeling

37 Bulletin Op weg naar een nieuwe pensioenregeling Aanpassing rekenvoorbeeld pagina 5: Bereikbaar ouderdomspensioen op de pensioendatum 65 jaar ,00 Bereikbaar ouderdomspensioen op de pensioendatum 67 jaar ,00

38 Wat betekent dit voor u? Werkgevers en werknemers kunnen afstemmen. Alle werkgevers krijgen een rekentool waarin premies van zowel de oude als de nieuwe regeling staan. De franchise, het opbouwpercentage en de maximum salarisgrens kunnen worden aangepast. Uitkomsten op deelnemersniveau. Vergelijking jaaropbouw oude en nieuwe regeling en tot de pensioendatum. Op basis hiervan mogelijk om te kijken of een budgetneutrale overgang mogelijk is. Of dat andere aanpassingen gewenst zijn. Samen keuze maken voor: 1. CDC-regeling met maximaal X % premie. Bij toekomstige tariefswijzigingen wordt de jaaropbouw aangepast, niet de premie. 2. Middelloonregeling met X % opbouw en bepaalde franchise. Bij toekomstige tariefswijzigingen worden de premies aangepast, niet de regeling.

39 Het vervolg 1. Verstrekken van een rekentool aan de werkgever. 2. Werkgevers en werknemers kunnen keuzes maken. 3. Keuze uiterlijk 19 december bij het pensioenfonds bekend maken.

40 Het vervolg 1. Verstrekken rekentool aan de werkgevers Uiterlijk 21 november Rekentool gebruiken bij ondersteuning maken keuze November/19 december Doorgeven keuze variabelen aan pensioenfonds Uiterlijk 19 december Vastleggen in arbeidsvoorwaarden Werkgever/werknemer 5. Administratieve implementatie pensioenregeling Eerste drie kwartalen UPO op basis nieuwe pensioenregeling Uiterlijk 1 oktober 2015

41 Vragen?

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015

Pensioenregeling 2015 Pensioenregeling 2015 PENSIOENREGELING 2015 Pensioenregeling 2015 Vorig jaar hebben we je een brochure gestuurd met de pensioenregeling zoals die ging gelden per 1 januari 2014. We kondigden toen al aan

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen en huidige situatie Aanleiding en mogelijkheden aanpassing

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB

KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB DERDE KWARTAAL 2014 Hoofdpunten: Dekkingsgraad daalt van 106,6 procent naar 104,8 procent Rendement in derde kwartaal 2014: 3,8 procent Premie basisregeling blijft gelijk, premie extra partnerpensioen

Nadere informatie

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau De PensioenNieuwsbrief is voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie De onderwerpen in deze uitgave van de Nieuwsbrief: Vooraf van het Bestuur Wijzigingen

Nadere informatie

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen..

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Deelnemers van PGB zijn bereid om met hun pensioen risico te lopen in het belang van grotere kans op indexering. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

OWASE pensioenregeling

OWASE pensioenregeling DEELNEMERSBIJEENKOMST 16 en 23 april 2015 Presentatie Henk Meijerink toelichting op de OWASE pensioenregeling Programma De bedoeling van deze voorlichtingsbijeenkomst: A. u informeren over de landelijke

Nadere informatie

Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen

Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2012 van ARCADIS Pensioenfonds. De actuele situatie van het pensioenfonds kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Opmerkingen vooraf / disclaimer / contactinformatie Mercer heeft de presentatie gemaakt voor de achterban

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenopbouw over salarisdeel boven 100.000 Kansen en aandachtspunten voor werkgevers

Pensioenopbouw over salarisdeel boven 100.000 Kansen en aandachtspunten voor werkgevers Pensioenopbouw over salarisdeel boven 100.000 Kansen en aandachtspunten voor werkgevers 15 APRIL 2014 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond van de fiscale

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie