RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK"

Transcriptie

1 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014

2 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS

3 AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden Herijken beleid & input nieuw pensioencontract Inzet en volgorde van beleidsinstrumenten Beleggingsbeleid in lijn met de risicohouding van deelnemers? Aanscherping communicatie (deelgroepen vs totaal) Vergroten betrokkenheid deelnemers Wens van DNB 3

4 INBEDDING RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK Risicohouding bestuur Risk self assessment ALM-studie 2013 / 2014 Analyse naar nieuw pensioencontract vanaf

5 RESPONSE POPULATIE Geen steekproef maar totale populatie (excl. slapers) 1853 actieven en 1557 gepensioneerden Response gemiddeld 32% Actieven: ongeveer 40% Gepensioneerden: ruim 15% Oorzaken hoge response Eigen pensioenfonds staat dichtbij Pensioenachtergrond werknemers APG Het wordt gewaardeerd

6 CHECK OP REPRESENTATIVITEIT Voldoende omvang 1053 ingevulde vragenlijsten Samenstelling responsegroep vs. totale populatie Gepensioneerden en vrouwen (25/75 ipv 40/60) ondervertegenwoordigd Inkomens boven 2x modaal oververtegenwoordigd Onderscheid responsegroep en beeld totale populatie 6

7 OPZET VRAGENLIJST Persoonlijke kenmerken Effecten op de resultaten Risicohouding in brede zin Meer risico of meer zekerheid? Beleidsmaatregelen Welke maatregelen zetten we in? Pensioencontract Vast versus variabel? Regelmatig korten & indexeren? Het ideale pensioen Een uitruil tussen pensioenleeftijd en risico 7

8 RISICOHOUDING IN BREDE ZIN: EEN VRAAG Helemaal oneens Noch eens, Noch oneens Helemaal eens De volgende drie stellingen gaan over uw risicovoorkeuren in algemene situaties a. Wanneer ik plannen maak, zorg ik ervoor dat ik zo min mogelijk risico neem. b. Ik ben liever dubbel verzekerd dan dat ik het risico loop eventueel te weinig verzekerd te zijn in geval er iets gebeurt. c. In het algemeen vind ik het niet erg als bepaalde zaken anders lopen dan oorspronkelijk verwacht. De volgende twee stellingen gaan over uw risicovoorkeuren in financiële situaties d. Over het algemeen ben ik bereid om financiële risico s te nemen. e. Ik ben bereid om grotere financiële risico s te lopen met mijn pensioen om een hogere pensioenuitkering te kunnen krijgen. 8

9 RISICOHOUDING IN BREDE ZIN: GEMIDDELD BEELD 9 Er is sprake van een geringe risicobereidheid van actieven en gepensioneerden tezamen De correctie van de responsepopulatie versterkt dit beeld

10 RISICOHOUDING IN BREDE ZIN: ZICHTBARE NUANCES Gepensioneerden en werknemers met lagere inkomens zijn sterk risicomijdend Ook bij inkomens van meer dan 2 keer modaal blijft een gemiddelde risicobereidheid de norm 10

11 BELEIDSMAATREGELEN: EEN VRAAG Stel er is een financiële crisis en er dreigt een financieel tekort bij uw fonds. In welke volgorde zou u de volgende maatregelen willen inzetten om dit tekort op te lossen? U wordt verzocht onderstaande maatregelen te rangschikken van 1 (eerste voorkeur) tot 5 (laatste voorkeur). de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen verlagen (korten) de premies verhogen (zowel voor de werkgever als de werknemer) niet indexeren de pensioenregeling versoberen terwijl de premie gelijk blijft risicovoller beleggen (bijvoorbeeld meer in aandelen), waarbij ook een kans bestaat dat het tekort groter kan worden maar ook goed gemaakt kan worden. 11

12 BELEIDSMAATREGELEN: BIJ EEN CRISIS 12 Deelnemer met lagere risicobereidheid: niet indexeren en een premieverhoging Deelnemer met hogere risicobereidheid: risicovoller beleggen of korten Overall weegt het beperkte risicoprofiel zwaarder door

13 BELEIDSMAATREGELEN: BELEGGINGSRISICO 13 Mate van beleggingsrisico in relatie tot de dekkingsgraad: Overgrote deel is het eens met de huidige mate van beleggingsrisico Logische reactie gezien de relatief hoge dekkingsgraad

14 BELEIDSMAATREGELEN: INDEXATIE 14 Een evenwichtig besluit tot indexatie: Merendeel vindt de indexatie in 2013 een goede beslissing Weinig verschillen tussen werknemers en gepensioneerden

15 PENSIOENCONTRACT: KENMERKEN IDEAAL CONTRACT (1) 15 Gemiddeld wenst men een vast pensioen met weinig risico. Als er gekort moet worden, dan liever vaker een kleine korting (spreiding over de tijd) Hogere inkomens zijn bereid tot een meer risicovol pensioen (in staat schokken beter op te vangen?)

16 PENSIOENCONTRACT: KENMERKEN IDEAAL CONTRACT (2) 16 Echter een vast pensioen zonder ambitie van koopkracht-behoud is ook niet gewenst.

17 HET IDEALE PENSIOEN risico Indexeren Pensioen leeftijd Verwachte uitkering Korten / verhogen

18 HET IDEALE PENSIOEN VOOR ACTIEVEN: EEN VRAAG We leggen u steeds vier verschillende pensioenscenario s voor die van elkaar verschillen op de volgende punten: De leeftijd waarop u met pensioen wilt. Het verwachte maximale pensioen inclusief AOW, uitgedrukt als percentage van uw netto loon. De ondergrens van uw pensioen inclusief AOW, uitgedrukt als percentage van uw netto loon. Dit betekent dat uw pensioen met een kans van 2,5% (eens in de 40 jaar) bijna nooit lager dan dit bedrag zal uitvallen. 18

19 HET IDEALE PENSIOEN VOOR ACTIEVEN: IDEAAL PENSIOENPROFIEL Pensioen leeftijd risico Verwachte uitkering Leeftijd vs een acceptabel pensioen: Voorkeur voor leeftijd 66/67 jaar met geen of weinig risico (langer doorwerken geen taboe meer) Veel risico heeft de minste voorkeur bij alle pensioenleeftijden Bereid door te werken voor een minder risicovol pensioen! 19 geen risico weinig risico gemiddeld risico veel risico Pensioenleeftijd ondergr. bovengr. ondergr. bovengr. ondergr. bovengr. ondergr. bovengr. 65 jaar 65% 65% 55% 80% 50% 90% 45% 95% 66 jaar 70% 70% 60% 85% 55% 95% 45% 100% 67 jaar 75% 75% 60% 90% 55% 100% 50% 110% 68 jaar 80% 80% 70% 100% 60% 105% 55% 120%

20 HET IDEALE PENSIOEN VOOR GEPENSIONEERDEN: EEN VRAAG Om uw ideale pensioen samen te stellen willen we u vragen uit een aantal pensioenscenario s te kiezen. Daarbij wordt u steeds gevraagd: Hoeveel u uw pensioen jaarlijks procentueel wilt laten stijgen (indexatie). Hoe vaak uw pensioen mogelijk verlaagd (korten) of extra verhoogd mag worden. Hoeveel deze verlaging dan wel verhoging mag bedragen. 20

21 HET IDEALE PENSIOEN VOOR GEPENSIONEERDEN: IDEAAL PENSIOENPROFIEL Jaarlijkse indexatie vs hoe om te gaan met schokken: Indexeren Jaarlijkse indexatie van 1% en 3% met een milde schok heeft de meeste voorkeur Voorzichtig heeft de voorkeur Korten / verhogen 21 vaak, milde schokken gemiddelde schokken soms, grote schokken Indexatie frequentie omvang frequentie omvang frequentie omvang 0% per jaar eens per 5 jaar +10% eens per 10 jaar +20% eens per 15 jaar +30% 1% per jaar eens per 5 jaar +5% eens per 10 jaar +10% eens per 15 jaar +15% 3% per jaar eens per 5 jaar -5% eens per 10 jaar -10% eens per 15 jaar -15% 4% per jaar eens per 5 jaar -10% eens per 10 jaar -20% eens per 15 jaar -30%

22 CONCLUSIE Voorkeur voor zekerheid Gepensioneerden hebben een lagere risicobereidheid dan actieven Een hoger inkomen gaat samen met een hogere risicobereidheid Risicobereidheid en volgorde van te nemen herstelmaatregelen Laag: niet indexeren, premieverhoging, regeling versoberen Hoog: niet indexeren, risicovoller beleggen, korten Voorkeur voor een pensioen met weinig risico s Hoewel een vast pensioen een nominaal pensioen betekent is het besef dat indexatie ook belangrijk is voor koopkrachtbehoud Liever vaker een kleine schok dan af en toe hard ingrijpen Ook als dat langer werken betekent voor actieven Brede support voor huidig indexatie- en beleggingsbeleid 22

23 VERVOLGSTAPPEN Interpretatie resultaten door sociale partners / pensioenfondsbestuur Koppeling met keuzes pensioencontract Frequente herhaling en benchmarking 23

24 DANK VOOR UW AANDACHT Vragen?

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen..

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Deelnemers van PGB zijn bereid om met hun pensioen risico te lopen in het belang van grotere kans op indexering. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

OWASE pensioenregeling

OWASE pensioenregeling DEELNEMERSBIJEENKOMST 16 en 23 april 2015 Presentatie Henk Meijerink toelichting op de OWASE pensioenregeling Programma De bedoeling van deze voorlichtingsbijeenkomst: A. u informeren over de landelijke

Nadere informatie

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Nieuwsbrief uitgave 3 2013 PensioenWijzer Resultaten risicoanalyseonderzoek Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens gaf actieven en gepensioneerden

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Jaarbericht 2013. Geen korting, maar ook geen indexatie. Dekkingsgraad en rente in 2013. Contact

Jaarbericht 2013. Geen korting, maar ook geen indexatie. Dekkingsgraad en rente in 2013. Contact Jaarbericht 2013 Geen korting, maar ook geen indexatie De overheid stelt steeds hogere eisen aan de financiële buffers van pensioenfondsen. Dat constateren PDN-voorzitter Atzo Nicolaï en plaatsvervangend

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Eén nieuw pensioen voor de Techniek Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het op 25 september 2014 eens geworden over een nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 20 maart 2014 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord achtergrond VOOR BELEIDSMEDEWERKERS, bestuurders, POLITICI EN WETENSCHAPPERS jaargang 4 november 2011 nummer 2 Het nieuwe pensioenakkoord Pensioenakkoord en generatie-effecten Eduard Ponds Bijzonder Hoogleraar

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM

VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM Opzet van het forum Op 26 juni en 3 juli werd het OWASE Pensioenforum georganiseerd, een bijeenkomst om de risicobereidheid van de (oud-) deelnemers aan de OWASE-pensioenregeling

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Adjunct-griffier van de commissie, Weeber. Inhoudsopgave. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Adjunct-griffier van de commissie, Weeber. Inhoudsopgave. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2014-2015 33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau De PensioenNieuwsbrief is voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie De onderwerpen in deze uitgave van de Nieuwsbrief: Vooraf van het Bestuur Wijzigingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen en huidige situatie Aanleiding en mogelijkheden aanpassing

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Angelique Kansouh Sabrina Watson Augustus 2013 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie