Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV"

Transcriptie

1 Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

2 Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is het niet meer mogelijk om premie in te leggen voor Individueel Penisoenbeleggen. Dit komt doordat de fiscale wetgeving is veranderd. Hierdoor is er minder ruimte om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Nam je deel aan de regeling? Dan wordt het opgebouwde kapitaal nog steeds gewoon belegd. Het kapitaal groeit ook nog aan met beleggingsrendementen. In deze brochure lees je over hoe het kapitaal wordt belegd en wat je mogelijkheden zijn. Aan deze brochure zijn geen rechten te ontlenen. 2

3 Inhoudsopgave. Wat is individueel pensioenbeleggen? 4 2. Beleggen en beleggingsrisico s 5 2. Risico ligt bij de deelnemer Beleggingshorizon 5 3. Op welke manieren kun je beleggen? 6 3. Life Cycle Vrij beleggen Welke keuze moet ik maken? Kosten 8 4. Je neemt deel aan de regeling en dan? 9 4. Periodiek een overzicht, actuele informatie op de website De beleggingswijze en/of je inleg veranderen Veranderingen in je persoonlijke situatie 9 5. Wat er in specifieke situaties met je IPB-saldo gebeurt 0 5. Je treedt uit dienst bij UWV vóór je pensionering Je dienstverband wordt beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid Je gaat scheiden Je komt te overlijden voor de pensioendatum 0 6. Hoe zit een en ander fiscaal? 6. Wel belasting over pensioenuitkering zelf 6.2 Als je volgens de fiscus teveel hebt opgebouwd 7. Meer informatie 3 3

4 . Wat is individueel pensioenbeleggen? Neem je deel aan de IPB-regeling, dan worden de door jou voor 205 ingelegde premies belegd. De premies groeien aan dankzij beleggingsrendementen. Je weet alleen niet hoeveel rendement je gaat behalen. Als je met pensioen gaat, wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in een pensioenuitkering. Deze pensioenuitkering krijg je dan naast het pensioen dat je van Pensioenfonds UWV ontvangt en de AOW-uitkering die je van de overheid krijgt. 4

5 2. Beleggen en beleggingsrisico s 2. Risico ligt bij de deelnemer Vooraf is niet bekend hoeveel rendement wordt behaald op de beleggingen. Je kunt goede beursjaren mee gaan maken, maar ook slechte. Het beleggingsrisico ligt bij jou als deelnemer. Afhankelijk van je persoonlijke profiel, je horizon (zie paragraaf 3.2) en het doel van het pensioenbeleggen, kun je kiezen voor een meer risicomijdend of risicovolle manier van beleggen. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement op de lange termijn, hoe hoger het risico dat de beleggingen sterk wisselen in waarde op de kortere termijn. Niet alleen de datum waarop je met pensioen gaat, bepaalt de beleggingshorizon. Ook de periode die je in dienst denkt te blijven bij UWV is van belang. Bij uitdiensttreding kun je namelijk niet langer deelnemen aan de regeling IPB en wordt het opgebouwde saldo omgezet in een pensioenaanspraak. 2.2 Beleggingshorizon Hoeveel beleggingsrisico je kunt of wilt lopen, is onder andere afhankelijk van je beleggingshorizon. We doelen hiermee op de periode dat je deelneemt aan de regeling IPB. Hoe langer die periode duurt bijvoorbeeld omdat je nog ver van je pensioenleeftijd bent verwijderd des te meer tijd heb je om eventuele negatieve rendementen (waardedaling of verliezen op de beleggingen) weer goed te maken. Bovendien heb je als je jong bent meestal nog maar een klein pensioenkapitaal opgebouwd binnen IPB. Voor oudere deelnemers kan een neerwaartse schommeling echter wél direct een negatief effect hebben op het te verkrijgen pensioen. 5

6 3. Op welke manieren kun je beleggen? Het kapitaal wordt belegd. Standaard wordt het kapitaal in een zogeheten Life Cycle belegd. Maar je kunt ook kiezen om vrij te beleggen. Hoe dichter je bij je pensioendatum komt, hoe minder geld er wordt belegd in aandelen en hoe meer geld in obligaties. Aandelen zijn namelijk risicovoller dan obligaties. 3. Life Cycle De Life Cycle is een beleggingssystematiek, waarbij steeds minder risico wordt genomen, naarmate je ouder wordt. Je krijgt daardoor steeds meer zekerheid over de hoogte van het kapitaal (en dus je pensioenuitkering). In de onderstaande tabel zie je hoe de Life Cycle is samengesteld. Tabel : Life Cycle Aantal jaren tot pensionering Leeftijdscohorten Wereld Ontwikkelde markten Aandelen Opkomende markten Langlopende Staats EMU Let op: de Life Cycle gaat er vanuit dat je blijft deelnemen tot de ingangsdatum van je pensioen. Als je daarvoor vertrekt bij UWV, kun je niet meer deelnemen aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen en wordt op dat moment je saldo omgezet in een pensioenaanspraak. Obligaties Bedrijfsobligaties Inflatiegerelateerd Duitsland >27 A 75,6% 9,4% 6,0% 6,0% 3,0% B 66,7% 8,3% 0,0% 0,0% 5,0% 5-9 C 57,8% 7,2% 4,0% 4,0% 7,0% 3-4 D 48,9% 6,% 8,0% 8,0% 9,0% -2 E 40,0% 5,0% 22,0% 22,0%,0% 9-0 F 3,% 3,9% 26,0% 26,0% 3,0% 7-8 G 22,2% 2,8% 30,0% 30,0% 5,0% 5-6 H 3,3%,7% 55,0% 20,0% 0,0% 3-4 I 8,9%,% 70,0% 5,0% 5,0% -2 J 4,4% 0,6% 80,0% 0,0% 5,0% 6

7 3.2 Vrij beleggen Als je niet volgens de Life Cycle wilt beleggen, kun je vrij beleggen. Je kunt het kapitaal dan in één van de zes depots te beleggen. Het gaat om de beleggingsdepots A t/m F. Beleggingsdepot A heeft met 00% aandelen het hoogste risico, terwijl beleggingsdepot F, dat 00% in de geldmarkt belegt, het laagste risico heeft. In de tabel hieronder zie je op welke wijze de depots zijn samengesteld. Houd er wel rekening mee dat je dan zelf geregeld moet controleren of de beleggingsmix nog aansluit bij je profiel. Als je vrij belegt, past het pensioenfonds je gekozen depot niet automatisch aan je leeftijd aan. 3.3 Welke keuze moet ik maken? Het is van belang om het beleggingsrisico af te wegen tegen het verwachte rendement. De keuze hangt af van de persoonlijke wensen en voorkeuren. De Life Cycle biedt je onder gelijkblijvende omstandigheden een (maximaal) rendement tegen een beheerst risico. Omdat het Life Cycle-beleggen rekening houdt met je leeftijd, past het bijna altijd bij je beleggingsprofiel. Bovendien heb je geen omkijken naar de wijze waarop je IPB-inleg wordt belegd. Je bent echter vrij om van deze standaard beleggingswijze af te wijken. Tabel 2: Vrij beleggen Depot Percentage aandelen Percentage obligaties A 00% 0% 0% B 75% 25% 0% C 50% 50% 0% D 25% 75% 0% E 0% 00% 0% F 0% 0% 00% Percentage geldmarktbeleggingen 7

8 3.4 Kosten Aankoop- en verkoopkosten Op het kapitaal in de diverse depots worden de volgende aan- en verkoopkosten in mindering gebracht: Life Cycle depots: 0,5% voor aankopen, nihil voor verkopen. Vrij beleggen depots: 0,5% voor aankopen, 0,% voor verkopen, met uitzondering van depot F. Depot F: nihil voor zowel aankopen als verkopen. Bij het switchen van depot zijn zowel aan- als verkoopkosten verschuldigd. Deze worden in mindering gebracht op het totale saldo. Beleggingskosten Ook worden kosten van het beleggen zelf berekend. Deze worden altijd direct verrekend in het rendement. De kosten zijn afhankelijk van het depot waarin je belegt en liggen tussen de 0,% tot 0,4%*. Hierbij geldt dat beleggen in aandelen de hoogste kosten kent en de geldmarkt de laagste. * Deze kosten zijn gebaseerd op de werkelijke gemaakte kosten in 204 en zijn indicatief voor het huidige beleggingsjaar. 8

9 4. Je neemt deel aan de regeling, en dan? 4. Periodiek een overzicht, actuele informatie op de website Als deelnemer aan de regeling Individueel Pensioenbeleggen ontvang je ieder jaar een overzicht van het opgebouwde kapitaal op dat moment. Ook de hoogte van je beleggingsruimte voor het komende jaar staat daarin vermeld. Voor rendementsoverzichten van de verschillende beleggingsmogelijkheden verwijzen we je naar Onder Mijn pensioen, het afgeschermde onderdeel van de site waar je een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig hebt, zie je het actuele saldo. Met behulp van de Pensioenplanner, die ook onder Mijn pensioen te vinden is, kun je aan de hand van verschillende toekomstscenario s doorrekenen wat pensioenbeleggen voor je pensioen- situatie kan betekenen. 4.3 Wat wordt er uitgekeerd? Voordat je daadwerkelijk met pensioen gaat (uiterlijk op je AOW-leeftijd), kun je kiezen wat voor pensioen je van je IPB-geld wilt kopen. Hoe hoog het saldo op het moment van pensionering is, hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld hoelang je hebt deelgenomen, hoeveel je jaarlijks hebt ingelegd, wat het rendement is geweest op je inleg en wat de actuariële factoren (door het pensioenfonds gehanteerde tarieven voor de inkoop van pensioen en de rekenrente) op de omzettingsdatum zijn. 4.2 De beleggingswijze en/of de inleg veranderen Een wijziging van je beleggingskeuze geef je door via de Profielwijzer. Wisselen van beleggingsdepot kan uitsluitend met het gehele kapitaal. Je kunt op dit moment geen premie inleggen. 9

10 5. Wat er in specifieke situaties met je IPB-saldo gebeurt 5. Je treedt uit dienst bij UWV vóór je pensionering 5.3 Je gaat scheiden Verlaat je UWV vóór je met pensioen gaat, dan eindigt je deelname aan de UWV pensioenregelingen wordt het ingelegde kapitaal plus het rendement omgezet in een aanspraak op een extra ouderdomspensioen. Je kunt al je opgebouwde pensioenaanspraken bij Pensioenfonds UWV, dus inclusief de extra pensioenaanspraken uit IPB, overdragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Ga je geen pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever of draag je de pensioenaanspraken niet over, dan worden je pensioenaanspraken bij Pensioenfonds UWV verhoogd op basis van de Consumentenprijsindex alle huishoudens afgeleid, voor zover de middelen van het fonds dit toelaten. Daarbij streeft het pensioenfonds naar een verhoging van 80% van de stijging van de genoemde Consumentenprijsindex. Na een scheiding wordt het saldo in de regel verdeeld tussen jou en je ex-partner. Het deel dat je ex-partner toekomt, wordt omgezet in recht op levenslang ouderdomspensioen voor je ex-partner. Je IPB-saldo wordt dus lager. 5.4 Je overlijdt voor de pensioendatum Wanneer je overlijdt tijdens je dienstverband bij UWV, dan wordt het IPB-saldo gebruikt voor de aankoop van een partnerpensioen en wezenpensioen. Als er geen nabestaande(n) is/zijn, vervalt het saldo aan het fonds en wordt het toegevoegd aan het fondsvermogen. 5.2 Je dienstverband wordt beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid Als na beëindiging van je dienstverband met UWV je deelneming aan de regeling wordt voortgezet op basis van arbeidsongeschiktheid, blijft het IPB-saldo staan en het rendementop de beleggingen wordt nog steeds bijgeschreven bij het saldo. Op je pensioen-datum wordt het aanwezige saldo omgezet in een extra pensioenaanspraak. 0

11 6. Hoe zit één en ander fiscaal? 6. Wel belasting over de pensioenuitkering zelf Het extra pensioen dat je bij je pensionering van het IPB-saldo koopt, wordt te zijner tijd samen met het normale pensioen uitgekeerd. De pensioenuitkeringen vormen belastbaar inkomen. Bij de uitbetaling zal dan ook belasting worden ingehouden. 6.2 Als je volgens de fiscus teveel hebt opgebouwd Als op pensioendatum blijkt dat het ouderdomspensioen (inclusief AOW) meer bedraagt dan het fiscale maximum (00% van het pensioengevend salaris), zal het te veel aan pensioen direct worden uitbetaald. Over het te veel opgebouwde vermogen ben je belasting verschuldigd. Het teveel opgebouwde vermogen wordt daarom onder aftrek van de wettelijke inhoudingen als eenmalige afkoopsom uitgekeerd.

12 2

13 7. Meer informatie Als je deelneemt aan IPB, tref je onder Mijn pensioen (via actuele informatie aan over je persoonlijke saldo-ontwikkeling. Met vragen kun je terecht bij de Pensioendesk. Te bereiken via telefoonnummer (050) en kan natuurlijk ook, naar 3

14 Deze brochure is onderdeel van de startbrief van Stichting Pensioenfonds UWV... Uitgegeven door: Stichting Pensioenfonds UWV Postbus AM Groningen (050) Maart 205 Overzicht van de brochures Je pensioenregeling bij UWV Pensioenbeleggen Arbeidsongeschikt Bijna met pensioen Populaire versie van het pensioenreglement Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? In dienst Uit dienst Nabestaandenpensioen Scheiden of einde relatie Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Trouwen of samenwonen Uniform Pensioen overzicht (Tijdelijk) minder werken Je gaat je leven met iemand delen. Samen oud worden is natuurlijk het ideaal. Vergeet daarom niet ook vast vooruit te kijken naar je pensioen. Elk jaar ontvang je van Pensioenfonds UWV een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Welke informatie kun je hierop terugvinden? Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? De tekst in deze folder is gebaseerd op wet- en regelgeving en het pensioenreglement zoals die gelden op januari 205. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Als er onduidelijkheden zijn, of verschillen in interpretatie, zijn de wettekst en de tekst van het pensioenreglement bepalend. 4

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie