Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid."

Transcriptie

1 FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Pensioen en arbeidsongeschiktheid Vermogensbeheer Diversen Pensioen van de overheid Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. Hoe hoog is de AOW? De hoogte van uw AOW-uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U vindt hierover meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank: Vanaf wanneer ontvang ik AOW? Uw AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum. Welke AOW-leeftijd voor u geldt kunt u vinden op: Ontvangt mijn partner een pensioen van de overheid als ik overlijd? Om een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet te kunnen ontvangen, moet uw partner voldoen aan een aantal voorwaarden. U vindt hierover meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank: Pensioen bij uw werkgever Ben ik verplicht pensioen op te bouwen via mijn werkgever? Als uw werkgever onder de verplichtstelling van een pensioenfonds valt, is hij verplicht u de pensioenregeling van dat fonds aan te bieden en bent u verplicht deel te nemen aan die pensioenregeling. Wie bepaalt de inhoud van mijn pensioenregeling? Dat is afhankelijk van uw situatie. Werkt u in een sector waar een verplichte pensioenregeling geldt? Dan bepalen sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in die sector hoe de pensioenregeling eruit ziet. In andere gevallen bepaalt uw werkgever welke pensioenregeling aan de werknemers wordt aangeboden. Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen? Bij aanvang van uw deelname ontvangt u een zogenaamde startbrief met informatie over de pensioenregeling. Daarna ontvangt u jaarlijks (voor actieve deelnemers) of elke vijf jaar (voor

2 gewezen deelnemers) een Uniform Pensioenoverzicht. Wordt u gewezen deelnemer, dan ontvangt u een stopbrief met daarin het door u opgebouwde pensioen. Moet ik mijzelf aanmelden bij het pensioenfonds? Nee, dit is niet nodig. Uw werkgever meldt u aan. Kan ik meer pensioen opbouwen? Dat is afhankelijk van uw pensioenregeling en de resterende fiscale ruimte die u heeft. In Nederland mag u bij deelname aan een middelloonpensioenregeling als die van Bpf AVH - vanuit uw bruto inkomen 1,875% van uw pensioengevend salaris aan pensioen opbouwen. Bouwt u binnen de pensioenregeling minder op dan deze 1,875%? Dan kunt u extra pensioen opbouwen. Soms biedt uw pensioenfonds daarvoor mogelijkheden. Is dit niet het geval, dan kunt u bijvoorbeeld een lijfrente afsluiten. Dit kan door middel van een verzekering of banksparen. Kan ik ook stoppen met pensioen opbouwen? Als u deelneemt aan een verplichte pensioenregeling kunt u niet stoppen met pensioen opbouwen. Waarom bouw ik niet over mijn hele salaris pensioen op? Naast uw pensioen zult u ook een AOW-uitkering gaan ontvangen. Over het gedeelte van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit gedeelte noemen we de franchise. De pensioenregeling van Bpf AVH Voor wie geldt de pensioenregeling? De pensioenregeling geldt voor alle werknemers vanaf 21 jaar die werkzaam zijn in de Groothandel in aardappelen, de Groothandel in Groente en Fruit, de Groothandel in eieren en ei-produkten en de Partikulier Kaaspakhuisbedrijven. Hoe komt de nieuwe pensioenregeling tot stand? De nieuwe pensioenregeling wordt vastgesteld door sociale partners in de sector waarin u werkzaam bent. Zij bepalen de inhoud van de regeling en de premie die ervoor geheven wordt. Helemaal vrij zijn zij daar niet in; de wet legt beperkingen op aan bijvoorbeeld de maximale pensioenopbouw en de minimale franchise. Pensioenregeling Bpf AVH is een middelloonregeling. Wat houdt dat in? Een middelloonregeling houdt in dat u pensioen opbouwt over het salaris dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan verdient. Wanneer u gedurende uw gehele loopbaan deelneemt aan een middelloonregeling bedraagt uw uiteindelijke pensioenuitkering dan zo'n 70% van uw gemiddelde salaris. Kan ik afzien van de deelname aan de pensioenregeling? Nee, deelname aan de pensioenregeling van Bpf AVH is verplicht voor alle werknemers vanaf 21 jaar. Moet ik mijzelf aanmelden voor de pensioenregeling? Nee, dit doet uw werkgever voor u. Kan ik voor extra pensioen sparen binnen mijn pensioenregeling? Bpf AVH kent geen individuele bijspaarregeling. Wel kunt u eventueel via uw werkgever deelnemen aan een aanvullende collectieve pensioenregeling als uw salaris hoger is dan ,-. Dat kan echter alleen als uw werkgever u deze pensioenregeling aanbiedt.

3 Als je doorwerkt, ontvang je dan een hoger pensioen? Als u uw pensioen uitstelt wordt uw uitkering hoger. U bouwt immers langer pensioen op en er hoeft minder lang aan u worden uitbetaald. Wilt u weten hoe hoog uw uitkering wordt? Neem dan contact op met onze deelnemersadministratie. Heb ik een pensioengat? Dat ligt eraan hoeveel inkomen u na uw pensionering nodig denkt te hebben. Denk daarom goed na over uw inkomsten en uitgaven. Op onze website vindt u een tool om beide op een rijtje te zetten onder 'Uw financiële situatie na pensionering. Hoe weet ik hoeveel pensioen ik later krijg? Als actieve (premiebetalende) deelnemer ontvangt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht. Hierin ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u zult opbouwen als u tot uw pensioen deelnemer blijft. De hoogte van uw pensioen Behoudt mijn pensioen zijn waarde als ik met pensioen ben? Bpf AVH probeert uw pensioen waardevast te houden door het verlenen van toeslagen, ook wel indexaties genoemd. Dat kan echter alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat. Indexatie is dus geen recht. U vindt meer informatie over het indexatiebeleid van Bpf AVH op deze website. Waarom is een verhoging belangrijk voor mijn pensioen? Elk jaar stijgen de prijzen. Met een gelijkblijvend pensioen zou u dus elk jaar minder kunnen kopen. Daarom probeert Bpf AVH uw pensioen ieder jaar aan te passen aan de loonstijging. Zo blijft uw pensioen op peil. Wie bepaalt of mijn pensioen meestijgt met de prijzen? Elk jaar beslist het bestuur van Bpf AVH of er indexatie wordt verleend en zo ja, hoe hoog die indexatie is. Bepalend daarvoor is de financiële situatie van het pensioenfonds. Verleent Bpf AVH elk jaar een toeslag? Bpf AVH probeert de pensioenen elk jaar te verhogen. Of dat kan is echter afhankelijk van de financiële situatie van het fonds. Indexatie is geen recht. Er wordt geen geld voor gereserveerd en ook geen (extra) premie voor betaald. Worden alle pensioenrechten in dezelfde mate verhoogd? De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers worden, indien mogelijk, verhoogd met maximaal 45% van de prijsindex. De pensioenen van deelnemers worden, indien mogelijk, verhoogd met maximaal 55% van de loonindex. U wilt met pensioen Per 1 januari 2014 heeft Bpf AVH de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Betekent dit dat ik nu pas twee jaar later met pensioen kan? Nee hoor, u kunt nog steeds eerder met pensioen. U moet uw pensioen dan wel vervroegen. Zo kunt u uw pensioen tegelijk met uw AOW in laten gaan. Zes maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u van ons een aanvraagformulier.

4 Waarom is de pensioenleeftijd verhoogd? Daarvoor zijn een aantal redenen. Zo worden mensen steeds ouder en moet er dus steeds langer pensioen worden uitgekeerd. Daar moeten wel voldoende premie-inkomsten tegenover staan. Daarnaast zal de overheid de AOW-leeftijd stapsgewijs verhogen tot 67 jaar. Om de administratieve uitvoerbaarheid te waarborgen heeft Bpf AVH besloten de pensioenleeftijd in één keer aan te passen aan die AOW-leeftijd. Tenslotte verplicht fiscale wetgeving ons voor de berekening van uw pensioen uit te gaan van een pensioenleeftijd van 67 jaar. Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald? Pensioenen worden altijd rond de 23e van de maand uitgekeerd. Mijn AOW gaat straks eerder in dan mijn ouderdomspensioen. Kan ik het ouderdomspensioen alsnog eerder laten ingaan? Ja, dat kan. Zes maanden vóór uw AOW-datum ontvangt u van ons een aanvraagformulier. Dit kunt u ingevuld aan ons retourneren. Wilt u langer doorwerken? Dan stuurt u het formulier niet terug. Zes maanden vóór uw 67e verjaardag ontvangt u opnieuw een aanvraagformulier van ons. Ik wil binnenkort met pensioen. Wat moet ik doen? Dat hangt er vanaf wanneer u met pensioen wilt. U ontvangt op twee momenten automatisch een aanmeldingsformulier van ons: zes maanden vóór de AOW- leeftijd en als uw pensioen niet reeds is ingegaan zes maanden voor uw 67e verjaardag. Als u op één van deze momenten met pensioen wilt hoeft u enkel het aanvraagformulier ingevuld aan ons te retourneren. Wilt u niet op uw AOW-datum of uw 67e met pensioen, maar op een andere datum? Dan moet u dit zelf bij ons melden. Dit dient u tenminste zes maanden voor de gewenste pensioendatum te doen. Uw partner en pensioen Waarom heb ik als alleenstaande een partner- en wezenpensioen? Als alleenstaande heeft u recht op dezelfde pensioenopbouw als deelnemers met een partner. U betaalt immers evenveel premie. Het door u opgebouwde partnerpensioen kunt u bij pensionering omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Wij gaan scheiden. Wat betekent dat voor mijn ouderdomspensioen? Het is verstandig uw scheiding binnen twee jaar bij Bpf AVH te melden. In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is vastgelegd dat uw partner standaard recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Omgekeerd heeft u recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw partner in die periode heeft opgebouwd. Voorwaarde is wel dat er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt met uw partner afspraken maken die afwijken van deze standaard regel. Deze afspraken moet u dan wel vastleggen in uw scheidingsconvenant en (ook) binnen twee jaar na scheiding melden bij Bpf AVH. Meldt u de afwijkende afspraken niet bij ons, dan passen wij de standaardverdeling toe zoals vastgelegd in de Wet verevening. Wij gaan scheiden. Wat betekent dat voor mijn nabestaandenpensioen? Uw partner heeft wettelijk recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot de datum van scheiding. Eventueel nabestaandenpensioen dat toekomt aan een eerdere partner wordt hierop in mindering gebracht. U kunt met uw partner afspraken maken die afwijken van deze standaard regel. Deze afspraken moet u dan wel vastleggen in uw scheidingsconvenant en binnen twee jaar na scheiding melden bij Bpf AVH.

5 Ik woon samen. Is mijn partner wel of niet bij het pensioenfonds bekend? Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt wordt automatisch aan ons doorgegeven dat u een partner heeft en wie die partner is. Dat gebeurt door middel van de Basisregistratie Personen (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie). Samenlevingscontracten worden hierin echter niet vastgelegd. Heeft u dus een samenlevingscontract, dan is uw partner niet bij ons bekend. U kunt in dat geval het beste een kopie van uw samenlevingsovereenkomst aan ons toesturen. Kan ik het partnerpensioen ook inruilen voor een hoger eigen ouderdomspensioen? Ja, dat kan. U kunt hiervoor kiezen als u met pensioen gaat. Heeft u een partner, dan moet die partner wel tekenen voor deze uitruil. Hij of zij zal dan immers geen partnerpensioen ontvangen als u komt te overlijden. Hoe lang wordt het partnerpensioen uitgekeerd? Het partnerpensioen wordt uitgekeerd tot uw partner overlijdt. Ontvangt mijn partner automatisch het partnerpensioen? Als uw partner bij ons bekend is zullen wij bij uw overlijden contact met hem/haar opnemen. Dit is het geval als u: - gehuwd was; - een geregistreerd partnerschap had; - een samenlevingscontract had en u uw partner bij ons heeft aangemeld. Is de partner echter niet bij ons bekend, dan zal hij/zij zich zelf bij ons moeten melden als men meent recht te hebben op een partnerpensioen. Uw kinderen en pensioen Moet ik mijn kinderen zelf aanmelden bij het pensioenfonds? Nee, dat is niet nodig. Kinderen hebben recht op wezenpensioen, ongeacht of zij bij ons zijn aangemeld. Heb ik recht op wezenpensioen als ik mijn studie onderbreek? Of een kind studeert of niet is niet van belang voor het recht op wezenpensioen. Hoe lang wordt het wezenpensioen uitgekeerd? Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot het kind 18 jaar wordt. Hoe hoog is het wezenpensioen? Het wezenpensioen bedraagt 10% van het te bereiken ouderdomspensioen (voor kinderen van deelnemers) of 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen (voor kinderen van gewezen deelnemers en gepensioneerden). Wanneer bestaat er recht op wezenpensioen? Recht op wezenpensioen hebben: - Kinderen van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden, die vóór de ingangsdatum van het pensioen zijn geboren; - Pleeg- en stiefkinderen die door de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde worden onderhouden en opgevoed, mits dit onderhoud en deze opvoeding vóór de pensioeningangsdatum is begonnen.

6 Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Het UPO bevat gegevens die niet correct zijn. Wat moet ik doen? Neem dan contact op met Bpf AVH. U vindt onze contactgegevens op deze website De bedragen op komen niet overeen met mijn pensioenoverzicht. Klopt dat? Bent u deelnemer? Dan ontvangt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht en zouden de daarop vermelde bedragen overeen moeten komen met de bedragen op is dit niet het geval, neem dan contact met ons op. Bent u gewezen deelnemer? Dan ontvangt u eenmaal per vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht van ons. Omdat de gegevens op jaarlijks worden bijgewerkt kunnen de vermelde bedragen afwijken. Ik ben gescheiden. Is het verevende pensioen terug te vinden op mijn pensioenoverzicht? Op het Uniform Pensioenoverzicht is nog geen rekening gehouden met een verevening. Dit is ook op het overzicht aangegeven. Het pensioen dat u gaat ontvangen zal dus lager zijn dan in het overzicht vermeld staat. Ik heb een waardeoverdracht laten uitvoeren. Is dit verwerkt in het UPO? Als de waardeoverdracht is afgerond, is deze verwerkt in het UPO. Ik heb geen pensioenoverzicht gekregen of ben het kwijtgeraakt. Hoe kom ik aan mijn pensioenoverzicht? Neem dan even contact met ons op. Wij sturen u een nieuw pensioenoverzicht. U vindt onze contactgegevens op deze website Mijn partner staat niet vermeld op mijn pensioenoverzicht. Waarom niet? Uw partner is dan niet bij ons bekend. Waarschijnlijk heeft u een samenlevingscontract met uw partner of heeft u niets geregeld met betrekking tot uw relatie. Heeft u een samenlevingscontract? Meldt uw partner dan bij ons aan. Aanmelding is niet verplicht. Ook als de partner waarmee een samenlevingscontract is gesloten niet bij ons bekend is, is er recht op partnerpensioen. Het is wel verstandig de partner bij ons aan te melden. Dit kunt u doen door een kopie van het samenlevingscontract aan ons op te sturen. Heeft u niets geregeld met betrekking tot de relatie? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen als u komt te overlijden. Mijn te bereiken pensioen is lager dan op mijn vorige pensioenoverzicht staat vermeld. Hoe kan dat? Het te bereiken pensioen is een schatting. Het kan zijn dat deze schatting is aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Wellicht is er ook een korting/verlaging doorgevoerd. Dat werkt uiteraard door in uw te bereiken pensioen. Wat is een Uniform Pensioenoverzicht? Pensioenfondsen en verzekeraars moeten deelnemers van adequate informatie voorzien over hun pensioenregelingen. Om te zorgen dat deelnemers met pensioen bij verschillende pensioenuitvoerders die informatie goed kunnen vergelijken is het Uniform Pensioenoverzicht ontwikkeld. U vindt daarin uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken.

7 Hoe vaak ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht? Als u deelnemer bent ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Gewezen deelnemers krijgen het Uniform Pensioenoverzicht eenmaal per vijf jaar. Gepensioneerden ontvangen geen Uniform Pensioenoverzicht, maar krijgen jaarlijks een opgave van hun pensioen voor dat jaar. Ik heb geen Uniform Pensioenoverzicht ontvangen, hoe kan dit? Als u gewezen deelnemer bent ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht eenmaal per vijf jaar. Bent u deelnemer en heeft u geen Uniform Pensioenoverzicht ontvangen? Neem dan contact met ons op. Krijg ik nog een Uniform Pensioenoverzicht als ik uit dienst ga? U krijgt dan een aangepast pensioenoverzicht, de zogenaamde stopbrief. Mijn gegevens zijn gewijzigd, krijg ik nu een nieuw overzicht? Nee. De gewijzigde gegevens ziet u terug op het volgende overzicht. Pensioen en arbeidsongeschiktheid Blijf ik pensioen opbouwen tijdens de arbeidsongeschiktheid? Als u onverhoopt arbeidsongeschikt wordt kunt u onder voorwaarden aanspraak maken op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. U bouwt dan wel pensioen op, maar hoeft daarvoor geen premie te betalen. Of en hoeveel pensioen u opbouwt tijdens arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de regeling waaraan u deelneemt en uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Neemt u deel aan de basisregeling of de aanvullend middelloonregeling? Dan heeft u alleen recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw als u volledig, dus 80%-100%, arbeidsongeschikt bent. Neemt u deel aan de aanvullend middelloon-plusregeling? Dan bestaat er ook recht op premievrije voortzetting als u tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt bent. Meer informatie vindt u op ed website of in ons pensioenreglement. Moet ik mijn arbeidsongeschiktheid zelf doorgeven aan het pensioenfonds? Ja, u dient wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheidspercentage bij ons te melden. U verandert van werkgever Is het slim om het pensioen van mijn vorige werk mee te nemen? Dat is afhankelijk van uw oude en nieuwe pensioenregeling. Hierbij zijn een aantal zaken van belang. Indexeert de oude regeling beter? Dan is het wellicht verstandig uw pensioen niet over te dragen. U kunt het echter ook prettig vinden straks uw pensioen van één pensioenuitvoerder te ontvangen. Dan is waardeoverdracht wel aan te bevelen. Hetzelfde geldt als u in uw vorige dienstverband weinig pensioen hebt opgebouwd. Een klein pensioen zal uiterlijk op pensioendatum worden afgekocht. U krijgt dan een uitkering ineens, maar geen pensioen maar na uw pensionering. Door een klein pensioen over te dragen wordt het bij uw overige pensioenopbouw gevoegd en wordt er niet afgekocht. Ben ik mijn pensioen kwijt als ik uit dienst ga? Nee, het door u opgebouwde pensioen kunt u meenemen naar een nieuwe pensioenuitvoerder of bij uw oude pensioenuitvoerder laten staan. In dit laatste geval wordt het pensioen alleen nog verhoogd met indexaties en zal het gewoon vanaf uw pensioendatum aan u worden uitgekeerd. Waarom zou ik mijn pensioen meenemen naar mijn nieuwe werkgever? Pensioen meenemen naar een nieuwe werkgever kan voordelig zijn (zie ook Is het slim om het pensioen van mijn vorige werk mee te nemen? ). Daarnaast vinden veel mensen het prettig om

8 uiteindelijk één pensioen te krijgen van één pensioenuitvoerder, in plaats van meerdere pensioenen van meerdere pensioenuitvoerders. Dat is overzichtelijker. Ik ben onlangs in deze sector gaan werken. Moet ik opschieten met de aanvraag van waardeoverdracht? Bent u na 1 januari 2015 deelnemer geworden bij Bpf AVH? Dan geldt er voor u geen termijn voor het indienen van een verzoek tot waardeoverdracht. Deelnemers die vóór deze datum in de sector zijn gaan werken moeten binnen zes maanden na aanvang van de deelname een verzoek indienen. Kan ik de pensioenaanspraken die ik bij al mijn vorige werkgever(s) heb opgebouwd, overdragen naar Bpf AVH? Ja, dat kan. U moet daartoe wel binnen zes maanden na aanvang van uw deelname aan de pensioenregeling van Bpf AVH een aanvraag indienen. Hoe vraag ik waardeoverdracht aan? U krijgt daarvoor een formulier van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Hoe vind ik mijn vroegere pensioenuitvoerder terug? Alle door u opgebouwde pensioenen kunt u terugvinden op Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig. Vermogensbeheer Wat is een dekkingsgraad? De dekkingsgraad is de maatstaf voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen en de verplichtingen. Heeft het fonds een dekkingsgraad van 100%, dan is er precies genoeg vermogen om alle toegezegde pensioenen uit te betalen. Pensioenfondsen moeten buffers aanhouden om tegenvallers op te kunnen vangen. Daarom moeten zij een dekkingsgraad hebben die hoger is dan 100%. Hoeveel hoger is afhankelijk van de samenstelling van de beleggingsportefeuille van een fonds. Voor Bpf AVH bedraagt de minimale dekkingsgraad 111,5%. Wat is het herstelplan? Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds te laag is moet het fonds van de toezichthouder een herstelplan opstellen. Daarin is opgenomen welke maatregelen het fonds treft om de dekkingsgraad binnen een aantal jaar weer op het vereiste niveau te krijgen. Waarom wordt het pensioengeld belegd? Door het pensioengeld te beleggen kan er meer rendement gehaald worden dan wanneer het op een spaarrekening zou worden gezet. Waarin belegt Bpf AVH? Om de risico s te spreiden belegt Bpf AVH in verschillende beleggingsproducten. Het grootste deel van het vermogen is belegd in staatsleningen (obligaties). Daarnaast wordt belegd in aandelen, derivaten, vastgoed en overige beleggingen. Meer informatie over de beleggingen van Bpf AVH vindt u op onze website en in ons jaarverslag. Wie beslissen over de beleggingen bij Bpf AVH? Het beleggingsbeleid van Bpf AVH wordt bepaald door het bestuur van het fonds.

9 Hoe hoog zijn de beleggingskosten bij Bpf AVH? In 2014 betaalde Bpf AVH 0,40% van het gemiddeld belegd vermogen aan beheerskosten en 0,20% aan transactiekosten. Wat is het rendement van de beleggingen bij Bpf AVH? In 2014 bedroeg het rendement op de totale beleggingsportefeuille 22,41%. Hoe selecteert Bpf AVH haar beleggingen? Het bestuur laat regelmatig een zogenaamde ALM-studie uitvoeren. Daarbij worden duizenden scenario s op basis van verschillende aannames doorgerekend, waarbij zowel naar de mogelijke ontwikkeling van de beleggingen als de verplichtingen (de toegezegde pensioenen) wordt gekeken. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald hoe de risico s verdeeld worden over de verschillende beleggingscategorieën. Jaarlijks wordt bekeken of de beleggingsportefeuille nog aan de wensen en eisen voldoet. Diversen Betaal ik in het buitenland ook belasting over mijn pensioen? Ja. Afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en het land waar u woont, betaalt u in één van beide landen belasting over uw pensioenuitkering. Houdt het pensioenfonds rekening met de heffingskorting? Ja, als u hierom vraagt. Op uw aanvraagformulier kunt u aangeven of u wilt dat de heffingskorting op uw uitkering wordt ingehouden. Kan ik mijn pensioen op meerdere rekeningen uitgekeerd krijgen? Nee, uw uitkering kan slechts op één rekeningnummer worden gestort. Bouw ik pensioen op tijdens de periode van onbetaald verlof? In principe bouwt u tijdens onbetaald verlof geen pensioen op. U heeft dan immers geen (pensioengevend) salaris. U kunt eventueel wel met uw werkgever afspreken dat hij uw salaris aan Bpf AVH blijft doorgeven. U bouwt dan pensioen op, maar er wordt ook premie geheven over dit salaris. U zult dan met uw werkgever moeten regelen wie deze premie betaalt. Moet ik zelf aan het pensioenfonds doorgeven dat ik met onbetaald verlof ga? Nee, dit geeft uw werkgever aan ons door. Hoe kan ik fiscaal aantrekkelijk zelf pensioen sparen? Hier kan een financieel adviseur u meer over vertellen. Hoe hoog zijn de kosten van Bpf AVH? De kosten voor het beheer van de pensioenaanspraken bedroegen in per deelnemer. Dat is lager dan de gemiddelde kosten die de pensioenfondsen in Nederland maken, want dat gemiddelde ligt op ongeveer 125 per deelnemer.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Stichting Shell Pensioenfonds UW PENSIOEN IN BEELD Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspen sioen. Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie