Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI)"

Transcriptie

1 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.1 <Kernwoord onderzoek + naam klant> / / P.1 Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI) Onderzoeksrapportage Amsterdam Juni 2011 Projectnummer M7945 Auteur Irene Zondervan <Plaats hier het logo van de klant>

2 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.2 Inleiding Achtergrond Conclusies Resultaten In opdracht van AEGON, in naam van Alexander Kuipers en Anouschka van der Ban, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar houding van Nederlanders die pensioen opbouwen omtrent de PPI. AEGON is van mening dat een PPI een te uitgekleed product is waarmee een verzekeraar onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor de deelnemer. AEGON wil zich onderscheiden van andere verzekeraars die een PPI aanbieden door aan een PPI garanties, zekerheden te koppelen. Sluit dit aan bij de mening van de Nederlanders of kiezen zij juist massaal voor deze goedkope uitgeklede vorm. Wij vroegen het per online vragenlijst aan een representatieve steekproef van ruim 500 Nederlanders die zelf pensioen opbouwen.

3 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.3 Geen behoefte aan uitgeklede pensioenregeling Achtergrond Conclusies Resultaten Door alle lagen van de bevolking is er behoefte aan een aangeklede pensioenregeling. Zekerheid over de hoogte van het pensioenkapitaal is de belangrijkste zekerheid die men zoekt in het stelsel. Daarnaast hecht men groot belang aan het meeverzekeren voor arbeidsongeschiktheid en de partner. Het kopen van garanties en zekerheden mag wat kosten. De werknemer heeft er meer premie voor over om deze extra s in te kopen. Van de totale ingelegde maandpremie besteedt men bij voorkeur de helft tot maximaal driekwart aan opbouw van het pensioenkapitaal en het overige deel aan garanties op een bepaald pensioenkapitaal, nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidsregeling. Tweederde van de Nederlanders is bereid zelf meer premie te betalen wanneer de werkgever zou besluiten de extra s uit het pensioenstelsel te verwijderen. Een kwart tot een derde van de Nederlanders is wel bereid risico te lopen om daarmee de maandlasten te verlagen. De helft van de Nederlanders zegt meer betrokkenheid te willen bij de opbouw van het pensioenkapitaal. Zij geven er voorkeur aan de ingelegde pensioenpremie naar eigen inzicht te beleggen. Slechts een derde geeft aan voor 100% zelf te willen bepalen in welke fondsen belegd wordt. De voorkeur gaat uit naar inbreng maar geen volledige verantwoordelijkheid.

4 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.4 Meerderheid pensioen bedrijfstak- of beroepspensioenfonds Achtergrond Conclusies Resultaten Eén op de 12 ondervraagden weet niet óf dan wel waar hij pensioen opbouwt Welke situatie is op u van toepassing? Basis: totaal NL jaar (n=829) Bouw pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds (bv. ABP) 30% Ik bouw pensioen op bij een commerciële pensioenverzekeraar Ik bouw mijn pensioen op bij een beroepspensioenfonds Ik regel zelf mijn pensioen Bouw pensioen op bij een OPF ( ondernemingspensioenfonds ) Ik bouw pensioen op maar ik weet niet waar Ik weet niet of ik pensioen opbouw 10% 8% 4% 2% 6% 2% Ik heb geen betaalde baan 26% Ik bouw momenteel in het geheel geen pensioen op 11%

5 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.5 Helft pensioendeelnemers geen idee over type regeling Achtergrond Conclusies Resultaten Beschikbare premieregeling is met name van toepassing op deelnemers die pensioen opbouwen bij een commerciële pensioenverzekeraar. 43% van deze groep valt onder een BPR en nog eens 29% onder een combinatieregeling. 45% van de deelnemers van een BPF weet niet onder welke regeling zij vallen. Onder welke van deze regelingen valt u momenteel bij uw huidige werkgever? Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) Pensioen met gegarandeerde uitkering (eind- of middelloon) 35% Beschikbare premieregeling Combinatie van beide 6% 8% mn BPF, vrouwen en deelnemers < 56 jr Weet ik niet 51% Vrouwen zijn minder op de hoogte van hun regeling dan mannen. 2/3 van de vrouwen is onbekend met de regeling, 41% van de mannen. Ouderen (56+) zijn het best op de hoogte. Een derde van hen is onbekend met de regeling, de helft van de middelbaren (41-55 jr) en 59% van de jongeren (25-40 jr)

6 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.6 Onzekerheid over uitkering BPR redelijk bekend Achtergrond Conclusies Resultaten De regelingen zijn enigszins bekend bij de deelnemers. Het verschil tussen eindloon en middelloon is niet helder. Wel is duidelijk dat de DB-regelingen voor meer zekerheid over de uitkering zorgen dan de BPR. Elke regeling heeft zijn eigenschappen. Welke eigenschappen horen volgens u bij welke regeling? Als u het niet weet, vult u dan svp in wat u denkt dat het is. Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526), meerdere antwoorden mogelijk Met deze regeling ontvang je 70% van je laatst verdiende salaris als pensioenuitkering. 15% 32% 60% Deze regeling geeft geen garantie over de hoogte van de uitkering. Je weet niet hoeveel pensioenuitkering je later gaat ontvangen. 15% 28% 62% Bij deze regeling staat de inleg (de premie) vast maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. 21% 46% 41% Beschikbare premieregeling Middelloonregeling Eindloonregeling Een kwart van de deelnemers aan een BPR is van mening dat je met een BPR 70% van je laatst verdiende salaris als pensioenuitkering ontvangt. Dat zijn met name de jongeren. Driekwart van de BPR-deelnemers weet dat de hoogte van de uitkering onzeker is. Tweederde van deze deelnemers weet dat de inleg vaststaat maar niet de hoogte

7 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.7 Geen uitgeklede pensioenregeling Achtergrond Conclusies Pensioendeelnemers willen zekerheid over de hoogte van het kapitaal dat ze opbouwen, eenvoud in de regeling en extra pensioenonderdelen. Daarvoor hebben ze geld over. Resultaten De zekerheid over de hoogte van het pensioenkapitaal dat je opbouwt in je werkzame leven Hoe belangrijk is voor u bij het opbouwen van pensioen: Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) 5 66% 29% Een eenvoudige regeling zonder ingewikkelde rekenformules 5 66% 28% Het meeverzekeren van arbeidsongeschiktheid 1% 15% 69% 15% Het meeverzekeren van de partner (nabestaandenpensioen bij overlijden) 5 16% 58% 21% De kans op een hoger rendement wanneer het beleggingsklimaat positief is 2% 24% 65% 9% Het meeverzekeren van kinderen (wezenpensioen bij overlijden) 9% 25% 52% 14% Een zo laag mogelijke premie, waardoor ik wel wat meer risico loop 8% 61% 29% 2% Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk Vrouwen willen nog wat meer zekerheid dan mannen. En stellen ook meer belang aan het meeverzekeren van kinderen. Voor ouderen is deze optie minder relevant dan voor jongeren en middelbaren. Lager opgeleiden kiezen voor een optimaal rendement bij een positief beleggingsklimaat en een zo laag mogelijke premie. Zij kiezen voor meer risico.

8 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.8 In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen in het geval uw werkgever voor deze uitgeklede pensioenregeling zou kiezen? Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) Ik ben bereid zelf extra premie in te leggen bovenop wat de werkgever en ik maandelijks inleggen (in de uitgeklede regeling) om zo later zeker te zijn van een pensioenuitkering als ik voortijdig arbeidsongeschikt raak 3 25% 22% 37% 7 6 Om kans te maken op 70% van mijn laatstverdiende salaris als pensioenuitkering, ben ik bereid meer premie te betalen 3 28% 28% 32% 5 4 Garanties op een pensioenkapitaal kosten geld. Ik ben bereid dat te betalen 4 28% 28% 33% 3 5 Ik ben bereid zelf extra premie in te leggen bovenop wat werkgever en ik maandelijks inleggen (uitgekl. regeling) om zo vrouw en kinderen van een pensioenuitkering te verzekeren als ik voor de pensioendatum kom te overlijden 4 32% 20% 31% 7 7 Het liefst zou ik de premie die mijn werkgever en ik betalen helemaal naar eigen inzicht beleggen zonder tussenkomst van de werkgever 6 35% 16% 24% 10% 9% Om kans te maken op 70% van mijn laatstverdiende salaris als pensioenuitkering, ben ik bereid meer beleggingsrisico s te lopen dan ik nu loop 11% 53% 16% 14% 2 5 Ik wil zo min mogelijk premie betalen en accepteer dat ik dan mogelijk geen 70% van mijn laatstverdiende salaris als pensioenuitkering krijg 9% 56% 16% 13% 2 5 Hoe meer uitgekleed de pensioenregeling, hoe goedkoper en hoe liever het me is. Ik hoef geen garanties of afgedekte risico s 16% 51% 13% 13% 2 5 Helemaal mee oneens Mee oneens Meer eens dan oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet niet/geen mening Over het algemeen kiest iedereen voor zekerheid boven goedkoop. Er zijn enkele geringe verschillen. Ouderen willen geen geld uitgeven aan onnodige zaken als kinderen meeverzekeren. Jongeren, lager opgeleiden willen meer kansen creëren en minder uitgeven op maandbasis.

9 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.9 Opbouw pensioenkapitaal is niet het enige dat telt Achtergrond Conclusies Resultaten Stel dat u maandelijks samen met uw werkgever 100 euro pensioenpremie inlegt. Hoe zou u het liefste zien dat dit bedrag wordt ingezet voor uw pensioenopbouw? U kunt de 100 verdelen over de volgende posten waarbij u niet alle posten hoeft in te vullen (als u daar 0 euro voor over heeft, vult u niks in). Het totaal moet wel tot 100 optellen Opbouw pensioenkapitaal 19 Garanties op een bepaald pensioenkapitaal Verzekering nabestaandenpensioen Gemiddeld Verzekering arbeidsongeschiktheid Circa 2/3 van de antwoorden ligt tussen: Opbouw pensioenkapitaal euro Garanties op een bepaald pensioenkapitaal euro Verzekering nabestaandenpensioen euro Verzekering arbeidsongeschiktheid euro Leesvoorbeeld: Gemiddeld zou men 50 besteden aan opbouw pensioenkapitaal, waarbij circa 2/3 van de antwoorden ligt tussen de 26 en 74 euro. Hoger opgeleiden besteden bijvoorkeur zoveel mogelijk aan de opbouw, lager opleiden aan de extra s Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526)

10 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.10 Meerderheid uitgesproken voorkeur voor gevestigde partij Achtergrond Conclusies en aanbevelingen Resultaten 4 van de 10 Nederlanders heeft geen uitgesproken voorkeur voor gevestigd of nieuwkomer Als ik de keuze heb tussen mijn pensioen opbouwen bij een gevestigde partij met een lange historie of een nieuwkomer op deze markt, dan: Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) Kies ik voor de gevestigde partij 57% Kies ik voor de nieuwkomer 3% Relatief meer mannen Dat maakt me niks uit 22% Dat weet ik niet 19%

11 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.11 Pensioenregister voor een derde nuttige bron Achtergrond Eén derde van de Nederlanders is met het Pensioenregister geholpen. Conclusies en aanbevelingen Resultaten Door de komst van het Pensioenregister: Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) 42% 24% 25% 8% Weet ik nog net zo min als vroeger hoe ik er later voorsta Heb ik beter zicht op mijn pensioenopbouw Weet ik precies hoe ik er later voorsta Ik heb daar nog niet op gekeken m.n. Laag opgeleiden m.n. Mannen m.n. Ouderen m.n. Hoog opgeleiden en jongeren

12 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.12 Pensioenregister leidt niet direct tot keuzes bijverzekeren Achtergrond Conclusies en aanbevelingen Resultaten Een kwart van de Nederlanders geeft aan wel door het digitale Pensioenregister beter in staat te zijn keuzes te maken in bijverzekeren Digitaal of op papier, ik heb geen zin om mij te verdiepen in de vraag of ik voldoende pensioen opbouw of me moet bijverzekeren Welke uitspraak is op u van toepassing? Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) 49% 34% 18% Ik heb het liefst dat iemand mij mijn pensioen persoonlijk uitlegt, ook als me dat geld kost 50% 31% 19% Nu door de komst van het Pensioenregister de informatie over mijn pensioen digitaal beschikbaar is, kan ik beter keuzes maken in al dan niet bijverzekeren 48% 27% 25% Nu door de komst van het Pensioenregister de informatie over mijn pensioen digitaal beschikbaar is, kijk ik vaker dan voorheen naar mijn pensioensituatie 64% 22% 14% Is niet op mij van toepassing Is op mij van toepassing Weet niet

13 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.13 Geen uitgesproken voorkeur beleggingsbeleid verzekeraars Achtergrond Conclusies en aanbevelingen Een kwart tot een derde heeft over deze stellingen geen mening. Nagenoeg de helft van de Nederlanders ziet voordelen aan een verzekeraar die meer dan de eigen huisfondsen aanbiedt. Resultaten Als het gaat om beleggen: Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) Heb ik de voorkeur voor een verzekeraar die ook andere fondsen dan alleen zijn eigen fondsen aanbiedt (bijv Zwitserleven die ook AEGON-fondsen aanbiedt) 20% 48% 32% Wil ik 100% zelf bepalen in welke fondsen belegd wordt 43% 32% 25% Geef ik er voorkeur aan dat de verzekeraar 100% de keuze voor de beleggingsfondsen maakt 40% 31% 29% Mee oneens Mee eens Weet niet

14 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.14 Leeftijd en geslacht Leeftijd gecategoriseerd Basis: totaal NL jaar (n=829) 28% 26% 25% 21% 25 t/m t/m t/m t/m 65 Wat is uw geslacht? Basis: totaal NL jaar (n=829) Man 49% Vrouw 51%

15 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.15 Regio Nielsen-regio Basis: totaal NL jaar (n=829) 3 grote gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 11% West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland excl 3 grote gem) 30% Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) 10% Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland) 20% Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 24% Randgemeenten 4%

16 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.16 Opleiding Hoogst genoten opleiding Basis: totaal NL jaar (n=829) Universiteit 11% Hoger beroepsonderwijs 23% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 9% Middelbaar beroepsonderwijs 26% Middelbaar algemeen Lagere beroepsonderwijs Basisonderwijs Geen opleiding 11% 16% 2% 1%

17 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.17 Inkomen Als u kijkt naar uw totale bruto gezinsinkomen, ligt dat dan beneden modaal, ongeveer modaal of boven modaal (modaal = )? Basis: totaal NL jaar (n=829) 19% 19% 16% 16% 10% 5% 4% 6% 5% Ver beneden modaal Beneden modaal Bijna modaal Modaal Tussen 1 en 2 keer modaal Twee keer modaal Meer dan 2 keer modaal Wil ik niet zeggen Weet niet

18 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.18 Onderzoekstechnische informatie kwantitatief onderzoek Veldwerkperiode Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 7 tot en met 9 juni Methode respondentenselectie Uit het StemPunt-panel van Motivaction. Incentives De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een kleine vergoeding ontvangen. Weging De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook de bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft de sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

19 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.19 Onderzoekstechnische informatie Responsverantwoording online onderzoek In de veldwerkperiode is aan personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (9 juni 2011) was het gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten. Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden Primaire onderzoeksbestanden, zoals ingevulde schriftelijke vragenlijsten, notulen, beeld- en geluidsopnames worden door Motivaction tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Overige onderzoekstechnische informatie Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst zijn op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever.

20 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.20 Ongewogen en gewogen data Kenmerken Ongewogen Gewogen n % n % Leeftijd 25 t/m 34 jaar ,0% ,5% 35 t/m 44 jaar ,2% ,5% 45 t/m 54 jaar ,6% ,3% 55 t/m 65 jaar ,1% ,7% Opleidingsniveau Hoog (wo/hbo) ,8% ,3% Middel (havo/vwo/mbo/mavo) ,1% ,0% Laag (lbo/basisschool/geen opleiding) ,2% ,7% Geslacht Mannen ,2% ,2% Vrouwen ,8% ,8%

21 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.21 Auteursrecht Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage is echter schriftelijke toestemming van Motivaction nodig.

22 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.22 Motivaction International B.V. Marnixkade ZL Amsterdam Postadres: Postbus MG Amsterdam T +31 (0) F +31 (0)

Zin en Onzin van Pensioen

Zin en Onzin van Pensioen Zin en Onzin van Pensioen Pensioenfederatie / 3-8-2011 / P.1 / 3-8-2011 / P.1 Zin en Onzin van Pensioen Onderzoeksrapportage Kwantitatieve rapportage van het onderzoek

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers Schoon is de norm Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon Willemijn Bot Lonneke Gijsbers 19-10-2017 B1779 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Dag van de Domeinnaam

Dag van de Domeinnaam Dag van de Domeinnaam Auteurs: Mara Huiskes Seth Schaafsma 1-6-2017 Methode en opzet In opdracht van Michiel Henneke, van SIDN, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik

Nadere informatie

Vrouwen en Pensioen. WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174

Vrouwen en Pensioen. WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174 Vrouwen en Pensioen WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174 17-10-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 5 Conclusies

Nadere informatie

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Bijl PR eyeopen.nl Onderzoeksrapportage Auteur: Jeroen Senster Project: Z7452 18-5-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Rapportage omnibusvragen

Rapportage omnibusvragen Rapportage omnibusvragen Input voor Week van Zorg en Welzijn 2017 Lonneke Gijsbers 10-3-2017 Projectnummer Z8318 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet 3 Opvallende bevindingen Resultaten 4 6 Bijlage

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Financieel bewustzijn en zekerheid van de Nederlander

Financieel bewustzijn en zekerheid van de Nederlander AEGON Financieel bewustzijn en zekerheid / 8-9-2010 / P.1 / 8-9-2010 / P.1 Financieel bewustzijn en zekerheid van de Nederlander Onderzoeksrapport Amsterdam September

Nadere informatie

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z4225 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina

Nadere informatie

Publieksonderzoek Dress Red Day

Publieksonderzoek Dress Red Day Publieksonderzoek Dress Red Day Auteurs Pieter Paul Verheggen Ikrame Azaaj Rebecca van der Grient 15-9-2017 B1871 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Doel- en probleemstelling 4 Samenvattende conclusies 5 Methode

Nadere informatie

Pensioeninformatie en pensioenactie

Pensioeninformatie en pensioenactie Aegon Pensioenvraag 3/ 14-6-2010 / P.1 / 14-6-2010 / P.1 Pensioeninformatie en pensioenactie Onderzoeksrapport Pensioenvraag 3 Amsterdam juni 2010 Projectnummer M 6412

Nadere informatie

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Voltooid leven De visie van het Nederlands publiek op voltooid leven

Voltooid leven De visie van het Nederlands publiek op voltooid leven Voltooid leven De visie van het Nederlands publiek op voltooid leven Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Pieter Paul Verheggen Project Z8651 21-1-2017 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 Zin en onzin van verpakkingen Milieu Centraal Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 25-6-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes

Nadere informatie

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informa+e: Wijzer in geldzaken Henrie5e Raap- Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twi5er.com/wijzeringeld

Nadere informatie

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Factsheet: financiële planning MBO-ers

Factsheet: financiële planning MBO-ers bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Let op de risico s van je pensioen Verstandig je pensioen regelen Denk nu na over je pensioen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten?

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten? Collectief Pensioen Aanvullende bedrijfsgegevens Personeel Vul het excelbestand 'Personeelsgegevens' in. Opleidings- en denkniveau personeel Salarisgebouw en carrièrepatroon van toepassing? Zo ja, welke?

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen?

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars

Nadere informatie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften

Nadere informatie

Wensen en behoeften omtrent pensioen Risicobereidheid onderzoek StiPP

Wensen en behoeften omtrent pensioen Risicobereidheid onderzoek StiPP Wensen en behoeften omtrent pensioen Risicobereidheid onderzoek StiPP Rapportage Auteurs: Rob Doornbos & Lieke van Duist Project Z8113 6-10-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenvatting 6 Onderzoeksresultaten in

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen?

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? Factsheet

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Risicobereidheid in beeld

Risicobereidheid in beeld Risicobereidheid in beeld Onderzoek naar de risicobereidheid bij actieve deelnemers en gepensioneerden in opdracht van Pensioenfonds Campina 11 september 2015 Peter Zegwaart 1 Doelstellingen onderzoek

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

AOW Franchise: DB: Afstempelen: DC: Dekkingsgraad: APF: Beschikbare premie regeling: Doorsneesystematiek: Beschikbare premiestaffel: Eigen bijdrage:

AOW Franchise: DB: Afstempelen: DC: Dekkingsgraad: APF: Beschikbare premie regeling: Doorsneesystematiek: Beschikbare premiestaffel: Eigen bijdrage: PENSIOENWOORDENBOEK AOW Franchise: dat deel van je salaris waar je geen pensioen over op kunt bouwen. Je ontvangt later immers AOW. Je AOW samen met je pensioen is later je inkomen. Afstempelen: verlaging

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan

Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan Toelichting Met uw Pensioen Continu Plan bouwt u pensioen op door te beleggen. Hoe meer risico u neemt met uw beleggingen, hoe hoger uw

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven?

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

de zekerheid van Verzekerd Pensioen

de zekerheid van Verzekerd Pensioen de zekerheid van Verzekerd Pensioen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Verzekerd Pensioen? 2 2. Hoe werkt Verzekerd Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen 2 3. Hoeveel Verzekerd Pensioen bouwt u op? 2 4.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie