Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI)"

Transcriptie

1 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.1 <Kernwoord onderzoek + naam klant> / / P.1 Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI) Onderzoeksrapportage Amsterdam Juni 2011 Projectnummer M7945 Auteur Irene Zondervan <Plaats hier het logo van de klant>

2 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.2 Inleiding Achtergrond Conclusies Resultaten In opdracht van AEGON, in naam van Alexander Kuipers en Anouschka van der Ban, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar houding van Nederlanders die pensioen opbouwen omtrent de PPI. AEGON is van mening dat een PPI een te uitgekleed product is waarmee een verzekeraar onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor de deelnemer. AEGON wil zich onderscheiden van andere verzekeraars die een PPI aanbieden door aan een PPI garanties, zekerheden te koppelen. Sluit dit aan bij de mening van de Nederlanders of kiezen zij juist massaal voor deze goedkope uitgeklede vorm. Wij vroegen het per online vragenlijst aan een representatieve steekproef van ruim 500 Nederlanders die zelf pensioen opbouwen.

3 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.3 Geen behoefte aan uitgeklede pensioenregeling Achtergrond Conclusies Resultaten Door alle lagen van de bevolking is er behoefte aan een aangeklede pensioenregeling. Zekerheid over de hoogte van het pensioenkapitaal is de belangrijkste zekerheid die men zoekt in het stelsel. Daarnaast hecht men groot belang aan het meeverzekeren voor arbeidsongeschiktheid en de partner. Het kopen van garanties en zekerheden mag wat kosten. De werknemer heeft er meer premie voor over om deze extra s in te kopen. Van de totale ingelegde maandpremie besteedt men bij voorkeur de helft tot maximaal driekwart aan opbouw van het pensioenkapitaal en het overige deel aan garanties op een bepaald pensioenkapitaal, nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidsregeling. Tweederde van de Nederlanders is bereid zelf meer premie te betalen wanneer de werkgever zou besluiten de extra s uit het pensioenstelsel te verwijderen. Een kwart tot een derde van de Nederlanders is wel bereid risico te lopen om daarmee de maandlasten te verlagen. De helft van de Nederlanders zegt meer betrokkenheid te willen bij de opbouw van het pensioenkapitaal. Zij geven er voorkeur aan de ingelegde pensioenpremie naar eigen inzicht te beleggen. Slechts een derde geeft aan voor 100% zelf te willen bepalen in welke fondsen belegd wordt. De voorkeur gaat uit naar inbreng maar geen volledige verantwoordelijkheid.

4 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.4 Meerderheid pensioen bedrijfstak- of beroepspensioenfonds Achtergrond Conclusies Resultaten Eén op de 12 ondervraagden weet niet óf dan wel waar hij pensioen opbouwt Welke situatie is op u van toepassing? Basis: totaal NL jaar (n=829) Bouw pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds (bv. ABP) 30% Ik bouw pensioen op bij een commerciële pensioenverzekeraar Ik bouw mijn pensioen op bij een beroepspensioenfonds Ik regel zelf mijn pensioen Bouw pensioen op bij een OPF ( ondernemingspensioenfonds ) Ik bouw pensioen op maar ik weet niet waar Ik weet niet of ik pensioen opbouw 10% 8% 4% 2% 6% 2% Ik heb geen betaalde baan 26% Ik bouw momenteel in het geheel geen pensioen op 11%

5 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.5 Helft pensioendeelnemers geen idee over type regeling Achtergrond Conclusies Resultaten Beschikbare premieregeling is met name van toepassing op deelnemers die pensioen opbouwen bij een commerciële pensioenverzekeraar. 43% van deze groep valt onder een BPR en nog eens 29% onder een combinatieregeling. 45% van de deelnemers van een BPF weet niet onder welke regeling zij vallen. Onder welke van deze regelingen valt u momenteel bij uw huidige werkgever? Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) Pensioen met gegarandeerde uitkering (eind- of middelloon) 35% Beschikbare premieregeling Combinatie van beide 6% 8% mn BPF, vrouwen en deelnemers < 56 jr Weet ik niet 51% Vrouwen zijn minder op de hoogte van hun regeling dan mannen. 2/3 van de vrouwen is onbekend met de regeling, 41% van de mannen. Ouderen (56+) zijn het best op de hoogte. Een derde van hen is onbekend met de regeling, de helft van de middelbaren (41-55 jr) en 59% van de jongeren (25-40 jr)

6 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.6 Onzekerheid over uitkering BPR redelijk bekend Achtergrond Conclusies Resultaten De regelingen zijn enigszins bekend bij de deelnemers. Het verschil tussen eindloon en middelloon is niet helder. Wel is duidelijk dat de DB-regelingen voor meer zekerheid over de uitkering zorgen dan de BPR. Elke regeling heeft zijn eigenschappen. Welke eigenschappen horen volgens u bij welke regeling? Als u het niet weet, vult u dan svp in wat u denkt dat het is. Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526), meerdere antwoorden mogelijk Met deze regeling ontvang je 70% van je laatst verdiende salaris als pensioenuitkering. 15% 32% 60% Deze regeling geeft geen garantie over de hoogte van de uitkering. Je weet niet hoeveel pensioenuitkering je later gaat ontvangen. 15% 28% 62% Bij deze regeling staat de inleg (de premie) vast maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. 21% 46% 41% Beschikbare premieregeling Middelloonregeling Eindloonregeling Een kwart van de deelnemers aan een BPR is van mening dat je met een BPR 70% van je laatst verdiende salaris als pensioenuitkering ontvangt. Dat zijn met name de jongeren. Driekwart van de BPR-deelnemers weet dat de hoogte van de uitkering onzeker is. Tweederde van deze deelnemers weet dat de inleg vaststaat maar niet de hoogte

7 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.7 Geen uitgeklede pensioenregeling Achtergrond Conclusies Pensioendeelnemers willen zekerheid over de hoogte van het kapitaal dat ze opbouwen, eenvoud in de regeling en extra pensioenonderdelen. Daarvoor hebben ze geld over. Resultaten De zekerheid over de hoogte van het pensioenkapitaal dat je opbouwt in je werkzame leven Hoe belangrijk is voor u bij het opbouwen van pensioen: Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) 5 66% 29% Een eenvoudige regeling zonder ingewikkelde rekenformules 5 66% 28% Het meeverzekeren van arbeidsongeschiktheid 1% 15% 69% 15% Het meeverzekeren van de partner (nabestaandenpensioen bij overlijden) 5 16% 58% 21% De kans op een hoger rendement wanneer het beleggingsklimaat positief is 2% 24% 65% 9% Het meeverzekeren van kinderen (wezenpensioen bij overlijden) 9% 25% 52% 14% Een zo laag mogelijke premie, waardoor ik wel wat meer risico loop 8% 61% 29% 2% Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk Vrouwen willen nog wat meer zekerheid dan mannen. En stellen ook meer belang aan het meeverzekeren van kinderen. Voor ouderen is deze optie minder relevant dan voor jongeren en middelbaren. Lager opgeleiden kiezen voor een optimaal rendement bij een positief beleggingsklimaat en een zo laag mogelijke premie. Zij kiezen voor meer risico.

8 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.8 In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen in het geval uw werkgever voor deze uitgeklede pensioenregeling zou kiezen? Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) Ik ben bereid zelf extra premie in te leggen bovenop wat de werkgever en ik maandelijks inleggen (in de uitgeklede regeling) om zo later zeker te zijn van een pensioenuitkering als ik voortijdig arbeidsongeschikt raak 3 25% 22% 37% 7 6 Om kans te maken op 70% van mijn laatstverdiende salaris als pensioenuitkering, ben ik bereid meer premie te betalen 3 28% 28% 32% 5 4 Garanties op een pensioenkapitaal kosten geld. Ik ben bereid dat te betalen 4 28% 28% 33% 3 5 Ik ben bereid zelf extra premie in te leggen bovenop wat werkgever en ik maandelijks inleggen (uitgekl. regeling) om zo vrouw en kinderen van een pensioenuitkering te verzekeren als ik voor de pensioendatum kom te overlijden 4 32% 20% 31% 7 7 Het liefst zou ik de premie die mijn werkgever en ik betalen helemaal naar eigen inzicht beleggen zonder tussenkomst van de werkgever 6 35% 16% 24% 10% 9% Om kans te maken op 70% van mijn laatstverdiende salaris als pensioenuitkering, ben ik bereid meer beleggingsrisico s te lopen dan ik nu loop 11% 53% 16% 14% 2 5 Ik wil zo min mogelijk premie betalen en accepteer dat ik dan mogelijk geen 70% van mijn laatstverdiende salaris als pensioenuitkering krijg 9% 56% 16% 13% 2 5 Hoe meer uitgekleed de pensioenregeling, hoe goedkoper en hoe liever het me is. Ik hoef geen garanties of afgedekte risico s 16% 51% 13% 13% 2 5 Helemaal mee oneens Mee oneens Meer eens dan oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet niet/geen mening Over het algemeen kiest iedereen voor zekerheid boven goedkoop. Er zijn enkele geringe verschillen. Ouderen willen geen geld uitgeven aan onnodige zaken als kinderen meeverzekeren. Jongeren, lager opgeleiden willen meer kansen creëren en minder uitgeven op maandbasis.

9 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.9 Opbouw pensioenkapitaal is niet het enige dat telt Achtergrond Conclusies Resultaten Stel dat u maandelijks samen met uw werkgever 100 euro pensioenpremie inlegt. Hoe zou u het liefste zien dat dit bedrag wordt ingezet voor uw pensioenopbouw? U kunt de 100 verdelen over de volgende posten waarbij u niet alle posten hoeft in te vullen (als u daar 0 euro voor over heeft, vult u niks in). Het totaal moet wel tot 100 optellen Opbouw pensioenkapitaal 19 Garanties op een bepaald pensioenkapitaal Verzekering nabestaandenpensioen Gemiddeld Verzekering arbeidsongeschiktheid Circa 2/3 van de antwoorden ligt tussen: Opbouw pensioenkapitaal euro Garanties op een bepaald pensioenkapitaal euro Verzekering nabestaandenpensioen euro Verzekering arbeidsongeschiktheid euro Leesvoorbeeld: Gemiddeld zou men 50 besteden aan opbouw pensioenkapitaal, waarbij circa 2/3 van de antwoorden ligt tussen de 26 en 74 euro. Hoger opgeleiden besteden bijvoorkeur zoveel mogelijk aan de opbouw, lager opleiden aan de extra s Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526)

10 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.10 Meerderheid uitgesproken voorkeur voor gevestigde partij Achtergrond Conclusies en aanbevelingen Resultaten 4 van de 10 Nederlanders heeft geen uitgesproken voorkeur voor gevestigd of nieuwkomer Als ik de keuze heb tussen mijn pensioen opbouwen bij een gevestigde partij met een lange historie of een nieuwkomer op deze markt, dan: Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) Kies ik voor de gevestigde partij 57% Kies ik voor de nieuwkomer 3% Relatief meer mannen Dat maakt me niks uit 22% Dat weet ik niet 19%

11 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.11 Pensioenregister voor een derde nuttige bron Achtergrond Eén derde van de Nederlanders is met het Pensioenregister geholpen. Conclusies en aanbevelingen Resultaten Door de komst van het Pensioenregister: Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) 42% 24% 25% 8% Weet ik nog net zo min als vroeger hoe ik er later voorsta Heb ik beter zicht op mijn pensioenopbouw Weet ik precies hoe ik er later voorsta Ik heb daar nog niet op gekeken m.n. Laag opgeleiden m.n. Mannen m.n. Ouderen m.n. Hoog opgeleiden en jongeren

12 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.12 Pensioenregister leidt niet direct tot keuzes bijverzekeren Achtergrond Conclusies en aanbevelingen Resultaten Een kwart van de Nederlanders geeft aan wel door het digitale Pensioenregister beter in staat te zijn keuzes te maken in bijverzekeren Digitaal of op papier, ik heb geen zin om mij te verdiepen in de vraag of ik voldoende pensioen opbouw of me moet bijverzekeren Welke uitspraak is op u van toepassing? Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) 49% 34% 18% Ik heb het liefst dat iemand mij mijn pensioen persoonlijk uitlegt, ook als me dat geld kost 50% 31% 19% Nu door de komst van het Pensioenregister de informatie over mijn pensioen digitaal beschikbaar is, kan ik beter keuzes maken in al dan niet bijverzekeren 48% 27% 25% Nu door de komst van het Pensioenregister de informatie over mijn pensioen digitaal beschikbaar is, kijk ik vaker dan voorheen naar mijn pensioensituatie 64% 22% 14% Is niet op mij van toepassing Is op mij van toepassing Weet niet

13 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.13 Geen uitgesproken voorkeur beleggingsbeleid verzekeraars Achtergrond Conclusies en aanbevelingen Een kwart tot een derde heeft over deze stellingen geen mening. Nagenoeg de helft van de Nederlanders ziet voordelen aan een verzekeraar die meer dan de eigen huisfondsen aanbiedt. Resultaten Als het gaat om beleggen: Basis: Bouwt pensioen op of weet het niet (n=526) Heb ik de voorkeur voor een verzekeraar die ook andere fondsen dan alleen zijn eigen fondsen aanbiedt (bijv Zwitserleven die ook AEGON-fondsen aanbiedt) 20% 48% 32% Wil ik 100% zelf bepalen in welke fondsen belegd wordt 43% 32% 25% Geef ik er voorkeur aan dat de verzekeraar 100% de keuze voor de beleggingsfondsen maakt 40% 31% 29% Mee oneens Mee eens Weet niet

14 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.14 Leeftijd en geslacht Leeftijd gecategoriseerd Basis: totaal NL jaar (n=829) 28% 26% 25% 21% 25 t/m t/m t/m t/m 65 Wat is uw geslacht? Basis: totaal NL jaar (n=829) Man 49% Vrouw 51%

15 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.15 Regio Nielsen-regio Basis: totaal NL jaar (n=829) 3 grote gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 11% West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland excl 3 grote gem) 30% Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) 10% Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland) 20% Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 24% Randgemeenten 4%

16 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.16 Opleiding Hoogst genoten opleiding Basis: totaal NL jaar (n=829) Universiteit 11% Hoger beroepsonderwijs 23% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 9% Middelbaar beroepsonderwijs 26% Middelbaar algemeen Lagere beroepsonderwijs Basisonderwijs Geen opleiding 11% 16% 2% 1%

17 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.17 Inkomen Als u kijkt naar uw totale bruto gezinsinkomen, ligt dat dan beneden modaal, ongeveer modaal of boven modaal (modaal = )? Basis: totaal NL jaar (n=829) 19% 19% 16% 16% 10% 5% 4% 6% 5% Ver beneden modaal Beneden modaal Bijna modaal Modaal Tussen 1 en 2 keer modaal Twee keer modaal Meer dan 2 keer modaal Wil ik niet zeggen Weet niet

18 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.18 Onderzoekstechnische informatie kwantitatief onderzoek Veldwerkperiode Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 7 tot en met 9 juni Methode respondentenselectie Uit het StemPunt-panel van Motivaction. Incentives De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een kleine vergoeding ontvangen. Weging De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook de bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft de sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

19 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.19 Onderzoekstechnische informatie Responsverantwoording online onderzoek In de veldwerkperiode is aan personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (9 juni 2011) was het gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten. Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden Primaire onderzoeksbestanden, zoals ingevulde schriftelijke vragenlijsten, notulen, beeld- en geluidsopnames worden door Motivaction tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Overige onderzoekstechnische informatie Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst zijn op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever.

20 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.20 Ongewogen en gewogen data Kenmerken Ongewogen Gewogen n % n % Leeftijd 25 t/m 34 jaar ,0% ,5% 35 t/m 44 jaar ,2% ,5% 45 t/m 54 jaar ,6% ,3% 55 t/m 65 jaar ,1% ,7% Opleidingsniveau Hoog (wo/hbo) ,8% ,3% Middel (havo/vwo/mbo/mavo) ,1% ,0% Laag (lbo/basisschool/geen opleiding) ,2% ,7% Geslacht Mannen ,2% ,2% Vrouwen ,8% ,8%

21 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.21 Auteursrecht Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage is echter schriftelijke toestemming van Motivaction nodig.

22 Houding ten aanzien van PPI - AEGON / / P.22 Motivaction International B.V. Marnixkade ZL Amsterdam Postadres: Postbus MG Amsterdam T +31 (0) F +31 (0)

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V.

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V. Nederlanders over werk en financiën Rapportage Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Conclusies en aanbevelingen Methode en opzet Resultaten Bijlage 3 4 6

Nadere informatie

Werkgroep Orgaandonatie: Verkenning relatiebeheer en belonen

Werkgroep Orgaandonatie: Verkenning relatiebeheer en belonen Verkenning relatiebeheer en beloning / 25-1-2008 / P.1 / 25-1-2008 / P.1 Werkgroep Orgaandonatie: Verkenning relatiebeheer en belonen Onderzoeksrapportage Amsterdam,

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Nederlandse Galerie Associatie

Nederlandse Galerie Associatie Management summary Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond,

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Resultaten Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen..

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Deelnemers van PGB zijn bereid om met hun pensioen risico te lopen in het belang van grotere kans op indexering. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Solidair of Solitair

Solidair of Solitair Solidair of Solitair Amsterdam, november 2013 In opdracht van de Pensioenfederatie Solidair of solitair? Resultaten van een onderzoek onder werkenden Caroline Berden Lucy Kok Roetersstraat 29-1018 WB

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Zonnepanelen in Nederland

Zonnepanelen in Nederland bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 F Amsterdam W +31 www.motivaction.nl (0)20 589 83 83 00 Zonnepanelen in Nederland Draagvlak en gebruik

Nadere informatie