Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%"

Transcriptie

1 Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: Respons: % Onvolledig ingevulde vragenlijsten: 229 Aantal verwijderd wegens lage responskwaliteit: 5 Representatieve groep: 1618 Achtergrondkenmerken representatieve groep: Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 5 5 totaal *De gegevens van het CBS hebben betrekking op de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Geslacht man vrouw 49% 49% 5 5 respondenten CBS 2011 Leeftijd respondenten CBS 2011* 18 t/m 29 jaar 18% 19% 30 t/m 39 jaar 16% 17% 40 t/m 49 jaar t/m 59 jaar 18% 17% 60 jaar of ouder 27% 27% totaal *De gegevens van het CBS hebben betrekking op de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Leeftijd 18 t/m 29 jaar 30 t/m 39 jaar 40 t/m 49 jaar 50 t/m 59 jaar 60 jaar of ouder 18% 19% 16% 17% % 17% 27% 27% respondenten CBS 2011 Opleidingsniveau respondenten CBS 2011* laag (basisonderwijs, lbo, etc.) 3 3 middel (havo, vwo, mbo, etc.) 4 4 hoog (hbo, universiteit) 26% 26% totaal *De gegevens van het CBS hebben betrekking op de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Flycatcher Internet Research 1 4 en 5 mei

2 Opleidingsniveau laag middel hoog 26% 26% respondenten CBS 2011 Provincie respondenten CBS 2011* Drenthe Flevoland 2% Friesland Gelderland 12% 12% Groningen Limburg 8% 7% Noord-Brabant 1 15% Noord-Holland 16% 16% Overijssel 6% 7% Utrecht 6% 7% Zeeland 2% Zuid-Holland 2 2 totaal *De gegevens van het CBS hebben betrekking op de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Provincie Drenthe Flevoland 2% Friesland Gelderland 12% 12% Groningen Limburg 8% 7% Noord-Brabant 1 15% Noord-Holland 16% 16% Overijssel 6% 7% Utrecht 6% 7% Zeeland Zuid-Holland 2% 2 2 respondenten CBS 2011 Flycatcher Internet Research 2 4 en 5 mei

3 Evaluatie vragenlijst: Flycatcher Internet Research 3 4 en 5 mei

4 Resultaten onderzoek 4 en 5 mei N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Dit onderzoek gaat over 4 en 5 mei. U krijgt eerst een korte quiz met kennisvragen die te maken hebben met 4 en 5 mei. Na afloop van het onderzoek krijgt u te zien welke vragen u wel of niet goed beantwoord heeft en krijgt u tevens te zien wat de juiste antwoorden zijn en waarom. Uitleg bij de kennisquiz Op de volgende pagina's krijgt u 6 quizvragen voorgelegd die te maken hebben met 4 en 5 mei. Het is voor het onderzoek belangrijk dat u deze zo goed mogelijk probeert te beantwoorden zonder het raadplegen van anderen of het internet. Per pagina krijgt u 1 vraag. Om te voorkomen dat mensen het juiste antwoord gaan opzoeken, heeft u 30 seconden om elke quizvraag te beantwoorden. Dit is ruim voldoende om de vraag en de antwoordopties goed te lezen en om even over uw antwoord na te kunnen denken. Zodra u hieronder op Volgende klikt, begint de tijd te lopen. 1. Wie herdenken we in Nederland op 4 mei? absoluut relatief allen die zijn omgekomen in alle oorlogssituaties of bij vredesoperaties sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog allen die zijn omgekomen in alle oorlogssituaties of bij vredesoperaties sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog % allen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog % allen die zijn omgekomen in de Eerste Wereldoorlog 15 militairen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog 51 weet ik niet of geen antwoord gegeven 75 5% Wie herdenken we in Nederland op 4 mei? allen die zijn omgekomen in alle oorlogssituaties of bij vredesoperaties sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog allen die zijn omgekomen in alle oorlogssituaties of bij vredesoperaties sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog allen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog 16% 35% 4 allen die zijn omgekomen in de Eerste Wereldoorlog militairen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog weet ik niet of geen antwoord gegeven 5% 2. Wat vieren we in Nederland op 5 mei? absoluut relatief dat we bevrijd zijn van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog en sindsdien vrij zijn van oorlog en onderdrukking % dat we bevrijd zijn van de Duitse bezetting in de Eerste Wereldoorlog en sindsdien vrij zijn van oorlog en onderdrukking 53 D-day 9 Sinterklaas 1 weet ik niet of geen antwoord gegeven 10 Flycatcher Internet Research 4 4 en 5 mei

5 Wat vieren we in Nederland op 5 mei? dat we bevrijd zijn van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog en sindsdien vrij zijn van oorlog en onderdrukking dat we bevrijd zijn van de Duitse bezetting in de Eerste Wereldoorlog en sindsdien vrij zijn van oorlog en onderdrukking D-day 95% Sinterklaas weet ik niet of geen antwoord gegeven 3. In welk jaar is de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog begonnen in Nederland? absoluut relatief % weet ik niet of geen antwoord gegeven 17 In welk jaar is de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog begonnen in Nederland? % weet ik niet of geen antwoord gegeven 4. In welk jaar werd Nederland volledig bevrijd van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog? absoluut relatief % weet ik niet of geen antwoord gegeven 14 Flycatcher Internet Research 5 4 en 5 mei

6 In welk jaar werd Nederland volledig bevrijd van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog? % weet ik niet of geen antwoord gegeven 5. Wat betekent D-day volgens u, als u denkt aan de Tweede Wereldoorlog? absoluut relatief de dag waarop de Tweede Wereldoorlog begon 22 de dag waarop de Tweede Wereldoorlog eindigde 82 5% de eerste dag van de invasie door de geallieerden in Normandië de bevrijding van Nederland van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog 103 6% weet ik niet of geen antwoord gegeven 49 Wat betekent D-day volgens u, als u denkt aan de Tweede Wereldoorlog? de dag waarop de Tweede Wereldoorlog begon de dag waarop de Tweede Wereldoorlog eindigde de eerste dag van de invasie door de geallieerden in Normandië de bevrijding van Nederland van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog weet ik niet of geen antwoord gegeven 5% 6% 8 6. In de Tweede Wereldoorlog werden joden systematisch door de Nazi's vervolgd. Hoeveel joden zijn er volgens u omgekomen in de Tweede Wereldoorlog in Europa? absoluut relatief meer dan 5 miljoen % ongeveer 1 miljoen ongeveer ongeveer minder dan weet ik niet of geen antwoord gegeven 96 6% Flycatcher Internet Research 6 4 en 5 mei

7 In de Tweede Wereldoorlog werden joden systematisch door de Nazi's vervolgd. Hoeveel joden zijn er volgens u omgekomen in de Tweede Wereldoorlog in Europa? meer dan 5 miljoen 65% ongeveer 1 miljoen 2 ongeveer ongeveer minder dan weet ik niet of geen antwoord gegeven 6% Totaal aantal goede antwoorden op vraag 1 t/m 6: 0 van 6 1 van 6 2 van 6 3 van 6 4 van 6 5 van 6 6 van % 2 38% U heeft nu alle quizvragen beantwoord. Aan het einde van de vragenlijst krijgt u te zien welke vragen u juist of onjuist heeft beantwoord en kunt u tevens lezen wat de juiste antwoorden waren en waarom. U gaat nu verder met enkele algemene vragen met betrekking tot 4 mei en 5 mei. Op 4 mei herdenken we in Nederland d alle burgers en militairen i die waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 7. In hoeverre vindt u het belangrijk dat op 4 mei in Nederland oorlogsslachtoffers herdacht worden? absoluut relatief zeer belangrijk belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk 142 9% onbelangrijk 18 zeer onbelangrijk 4 In hoeverre vindt u het belangrijk dat op 4 mei in Nederland oorlogsslachtoffers herdacht worden? 4 9% zeer belangrijk belangrijk 5 niet belangrijk, niet onbelangrijk onbelangrijk zeer onbelangrijk Flycatcher Internet Research 7 4 en 5 mei

8 Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven en we vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa. 8. In hoeverre vindt u het belangrijk dat op 5 mei in Nederland de vrijheid gevierd wordt? absoluut relatief zeer belangrijk % belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk onbelangrijk 33 2% zeer onbelangrijk 8 In hoeverre vindt u het belangrijk dat op 5 mei in Nederland de vrijheid gevierd wordt? 4 1 2% 45% zeer belangrijk belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk onbelangrijk zeer onbelangrijk 9. Vindt u dat op 4 mei een herdenking moet plaatsvinden en dat op 5 mei de vrijheid gevierd moet worden? absoluut relatief ja, zowel 4 als 5 mei % ja, alleen 4 mei / dodenherdenking 103 6% ja, alleen 5 mei / Bevrijdingsdag 51 nee 71 Vindt u dat op 4 mei een herdenking moet plaatsvinden en dat op 5 mei de vrijheid gevierd moet worden? 6% 86% ja, zowel 4 als 5 mei ja, alleen 4 mei / dodenherdenking ja, alleen 5 mei / Bevrijdingsdag nee Ruimte voor toelichting:* * zie bijlage 1 voor toelichting 10. Vindt u dat op 4 mei een herdenking moet plaatsvinden en dat op 5 mei de vrijheid gevierd moet worden, als over enkele jaren de generatie Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, niet meer in leven is? absoluut relatief ja, zowel 4 als 5 mei ja, alleen 4 mei / dodenherdenking 121 7% ja, alleen 5 mei / Bevrijdingsdag 82 5% nee 125 8% Flycatcher Internet Research 8 4 en 5 mei

9 Vindt u dat op 4 mei een herdenking moet plaatsvinden en dat op 5 mei de vrijheid gevierd moet worden, als over enkele jaren de generatie Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, niet meer in leven is? 5% 8% 7% 8 ja, zowel 4 als 5 mei ja, alleen 4 mei / dodenherdenking ja, alleen 5 mei / Bevrijdingsdag nee Ruimte voor toelichting:* * zie bijlage 2 voor toelichting 11. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over 4 mei / dodenherdenking?* * zie bijlage 3 voor frequenties op 4 mei denk ik aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn 1 6% 3 47% op 4 mei denk ik aan militairen die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen bij vredesoperaties in bijvoorbeeld Afghanistan % 7% 37% op 4 mei denk ik aan familie / bekenden die overleden zijn in vredestijd 8% % op 4 mei denk ik na over vrijheid 5% 16% % op 4 mei denk ik aan oorlog of onvrijheid elders in de wereld 17% % helemaal eens eens niet eens, niet oneens oneens helemaal oneens Flycatcher Internet Research 9 4 en 5 mei

10 12. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over 5 mei / Bevrijdingsdag?* * zie bijlage 4 voor frequenties op 5 mei denk ik aan mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben 2 19% 12% 4 op 5 mei denk ik aan de militairen die Nederland bevrijd hebben van de Duitse bezetting 2 18% 1 4 op 5 mei denk ik na over vrijheid 5% 2% 1 29% 5 op 5 mei denk ik aan de oorlog of onvrijheid elders in de wereld 1 17% 26% 39% op 5 mei vier ik feest (bijv. op een van de bevrijdingsfestivals in Nederland) 9% 8% 26% 3 2 helemaal eens eens niet eens, niet oneens oneens helemaal oneens 13. Op een schaal van 1-10, hoe vrij voelt u zich op dit moment? (1=helemaal niet vrij en 10=volledig vrij) absoluut relatief % % % gemiddeld: 8,03 Op een schaal van 1-10, hoe vrij voelt u zich op dit moment? (1=helemaal niet vrij en 10=volledig vrij) % 7 17% 8 35% Flycatcher Internet Research 10 4 en 5 mei

11 14. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen waarom u zich niet volledig vrij voelt? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=1394) relatief (n=1394) criminaliteit en geweld op straat % steeds minder privacy dreiging van terrorisme % oorlog elders in de wereld toename wet- en regelgeving (bijv. rookverbod in de horeca) % cybercrime / computercriminaliteit % sociale controle / bang voor wat anderen van jou denken of over jou zeggen % anders, namelijk:* * zie bijlage 5 voor toelichting Wat zijn voor u de belangrijkste redenen waarom u zich niet volledig vrij voelt? (meerdere antwoorden mogelijk) criminaliteit en geweld op straat 69% steeds minder privacy dreiging van terrorisme oorlog elders in de wereld toename wet- en regelgeving (bijv. rookverbod in de horeca) 4 39% 3 32% cybercrime / computercriminaliteit sociale controle / bang voor wat anderen van jou denken of over jou zeggen anders 1 19% 25% 15. Wat gaat u dit jaar doen op zaterdag 5 mei? (indien meerdere antwoorden van toepassing zijn, kies dan de activiteit waar u de meeste uren aan zult besteden) absoluut relatief werken 130 8% studeren 15 deelname aan een 5 mei-activiteit in mijn woonplaats (bijv. markt, vuurwerk, etc.) naar een van de bevrijdingsfestivals 126 8% uitgaan, uit eten gaan, etc. 43 hetzelfde als op een normale zaterdag % dagje uit (bijv. winkelen) 30 2% anders, namelijk:* 97 6% weet ik nog niet % * zie bijlage 6 voor toelichting Flycatcher Internet Research 11 4 en 5 mei

12 16. Wat zou u het liefst doen op zaterdag 5 mei dit jaar? (dit mag hetzelfde antwoord zijn als bij vraag 15) absoluut relatief werken 26 2% studeren 4 deelname aan een 5 mei-activiteit in mijn woonplaats (bijv. markt, vuurwerk, etc.) % naar een van de bevrijdingsfestivals % uitgaan, uit eten gaan, etc % hetzelfde als op een normale zaterdag % dagje uit (bijv. winkelen) 72 anders, namelijk:* 63 weet ik nog niet * zie bijlage 7 voor toelichting Wat zou u het liefst doen op zaterdag 5 mei dit jaar? (dit mag hetzelfde antwoord zijn als bij vraag 15) werken 2% 8% studeren deelname aan een 5 mei-activiteit in mijn woonplaats (bijv. markt, vuurwerk, etc.) 1 19% naar een van de bevrijdingsfestivals uitgaan, uit eten gaan, etc. 8% 6% 15% hetzelfde als op een normale zaterdag dagje uit (bijv. winkelen) anders weet ik nog niet 2% 6% 32% 29% 28% 2 gaat doen zou het liefst doen Respondenten die iets anders gaan doen op 5 mei dan ze het liefst hadden willen doen: gaat iets anders doen dan hij/zij het liefst zou willen doen 3 N.B. Indien vraag 15 en/of vraag 16 met "weet ik nog niet" is beantwoord, dan niet meegeteld. Flycatcher Internet Research 12 4 en 5 mei

13 Wat zou u het liefst doen op zaterdag 5 mei dit jaar? INDIEN MEN NIET GAAT DOEN WAT MEN HET LIEFST ZOU WILLEN DOEN: werken 28% studeren 2% deelname aan een 5 mei-activiteit in mijn woonplaats (bijv. markt, vuurwerk, etc.) 1 26% naar een van de bevrijdingsfestivals 9% 3 uitgaan, uit eten gaan, etc. 5% 1 hetzelfde als op een normale zaterdag 15% 3 dagje uit (bijv. winkelen) 1 anders 2% 12% gaat tdoen zou het liefst doen Indien u nog opmerkingen heeft naar aanleiding van deze vragenlijst, kunt u daarvoor de ruimte hieronder gebruiken:* * zie bijlage 8 voor toelichting Flycatcher Internet Research 13 4 en 5 mei

14 Nadere analyses Profielschets respondenten met 2 of meer fouten in de kennisvragen (38% van het totaal) totaal: 38% laag middel hoog opgeleid: opgeleid: opgeleid: 52% 37% 2 man: 4 vrouw: 6 man: 25% vrouw: 47% man: 16% vrouw: 3 (percentage respondenten met 2 of meer fout) Profielschets respondenten die een 5 of lager geven voor de mate waarin zij zich vrij voelen (5% van het totaal) totaal: 5% betaald werk: geen betaald werk: 8% inkomen onder modaal inkomen boven modaal: 15% inkomen: 7% modaal: 2% (percentage respondenten die een 5 of lager geven) Flycatcher Internet Research 14 4 en 5 mei

15 Profielschets respondenten mate waarin men zich vrij voelt gemiddeld (8,0 gemiddeld op een schaal van 1-10) gemiddeld: 8,0 modaal inkomen of lager: 7,9 inkomen boven modaal: 8,3 betaald werk: 8,0 geen betaald werk: 7,8 regio West: 8,1 regio Zuid, Noord en Oost: 8,5 (gemiddelde gevoel van vrijheid op een schaal van 1-10) Eigen vrijheidsbeleving in relatie tot belang van 4 en 5 mei 7. In hoeverre vindt u het belangrijk dat op 4 mei in Nederland oorlogsslachtoffers herdacht worden? cijfer eigen vrijheid zeer belangrijk 8,2 belangrijk 8,0 niet belangrijk 7,5 cijfer eigen 8. In hoeverre vindt u het belangrijk dat op 5 mei in Nederland de vrijheid gevierd wordt? vrijheid zeer belangrijk 8,2 belangrijk 80 8,0 niet belangrijk 7,6 Belang van 4 en 5 mei in relatie tot eigen vrijheidsgevoel: 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 zeer belangrijk belangrijk niet belangrijk 4-mei 5-mei Flycatcher Internet Research 15 4 en 5 mei

16 9. Vindt u dat op 5 mei de vrijheid gevierd moet worden? cijfer eigen vrijheid ja 8,1 nee 7,4 10. Vindt u dat op 5 mei de vrijheid gevierd moet worden, als over enkele jaren de cijfer generatie Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, niet meer in leven is? eigen vrijheid ja 8,1 nee 7,5 Flycatcher Internet Research 16 4 en 5 mei

17 Bijlagen Om de anonimiteit van de respondenten te garanderen, zijn de bijlagen (met o.a. de antwoorden op open vragen) niet in dit rapport opgenomen. Flycatcher Internet Research 17 4 en 5 mei

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

NATIONALE HERDENKING NATIONALE VIERING

NATIONALE HERDENKING NATIONALE VIERING 4 en 5 mei NATIONALE HERDENKING OP 4 MEI EN OP 5 MEI Elk jaar herdenken we op 4 mei de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en vieren we op 5 mei de bevrijding. Er zijn steeds minder mensen in Nederland

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie Factsheet persbericht Stagiairs ervaren discriminatie Inleiding Stagiairs ervaren discriminatie Het is steeds lastiger voor studenten om een stageplek te vinden. Tijdens de sollicitatieprocedure ervaren

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars 1. Geslacht Man 81,6% (199) Vrouw 18,4% (45) answered question 244 skipped question 6 2. Leeftijd 16-25 jaar 0,8% (2) 26-35 jaar 10,7% (26) 36-45 jaar 32,0%

Nadere informatie

Nibud kostgeld onderzoek ouders

Nibud kostgeld onderzoek ouders Nibud kostgeld onderzoek ouders Enquête onderzoek kostgeld september 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u een enquête met 25 vragen. Het beantwoorden van deze vragen zal maximaal 5 minuten van uw tijd in

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 07-04-2016 PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl Standaard rapportage

Nadere informatie

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek FILOSOFIE MAGAZINE Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek Augustus 2009 Boomberglaan 81-1217 RP Hilversum - TEL 035 623 19 47 - FAX 035 621 60 88 - GSM 06 532 109 85 - Info@vaneunen.nl www.vaneunen.nl

Nadere informatie

VOL LEVEN. Lespakket Eren en Leren Stilstaan bij herdenken

VOL LEVEN. Lespakket Eren en Leren Stilstaan bij herdenken VOL LEVEN Lespakket Eren en Leren Stilstaan bij herdenken 1 chter elke steen schuilt een persoonlijk verhaal... Van iemand zoals jij Met idealen en toekomstdromen Vol energie om iets te betekenen Geliefd

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Staatssecretaris Van Rijn heeft voor de komende jaren landelijk miljoenen euro s vrijgemaakt om het leven in verpleeghuizen aangenamer te

Nadere informatie

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 Bijlagen hoofdstuk

Nadere informatie

Q1 Wat is uw leeftijd?

Q1 Wat is uw leeftijd? Q1 Wat is uw leeftijd? Beantwoord: 7.034 Overgeslagen: 60 10 8 6 4 Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

Personeelsonderzoek tankstations - Stationsmanagers

Personeelsonderzoek tankstations - Stationsmanagers Personeelsonderzoek tankstations - Stationsmanagers 1. Geslacht Man 73,3% (148) Vrouw 26,7% (54) answered question 202 skipped question 6 2. Leeftijd 16-25 jaar 4,5% (9) 26-35 jaar 15,8% (32) 36-45 jaar

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

4 mei 2015. Onderzoek: Nationale dodenherdenking

4 mei 2015. Onderzoek: Nationale dodenherdenking 4 mei 2015 Onderzoek: Nationale dodenherdenking Over het EenVandaag Het EenVandaag bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Nationaal Vrijheidsonderzoek

Nationaal Vrijheidsonderzoek Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Nationaal Vrijheidsonderzoek 2008 Draagvlakdeel Dieter

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Factsheet persbericht Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar tegen welke problemen

Nadere informatie

MOTORbeurs Utrecht 2013

MOTORbeurs Utrecht 2013 MOTORbeurs Utrecht 2013 Kerncijfers & bezoekersprofiel 2 Kerncijfers Aantal bezoekers: 90.325 Aantal deelnemers: 322 Netto beursoppervlakte: 24.250 m2 7 van de deelnemers uit 2012 heeft ook in 2013 aan

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek Rapportage Amsterdam, 01-02-2013 Onderzoek vuurwerkverbod Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen Onderzoekstatistieken Afgeronde vragenlijsten 420 Waarvan met openlink 0 Laatste deelname 1 feb.

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Draagvlak vuurwerkverbod 2013

Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Rapportage Amsterdam, 08-01-2014 Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Standaard rapportage, Gesloten vragen Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 8802 Afgeronde vragenlijsten 1668 Waarvan met openlink 0 Laatste

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie 12 mei 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Nationaal Vrijheidsonderzoek 2012. Draagvlakdeel

Nationaal Vrijheidsonderzoek 2012. Draagvlakdeel Nationaal Vrijheidsonderzoek 2012 Draagvlakdeel Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doelstelling p.3 2. Samenvatting p. 5 3. Staat oorlog op de agenda van burgers? p. 7 Oog voor onderwerpen buiten Nederland

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Nationaal Vrijheidsonderzoek - draagvlakdeel

Nationaal Vrijheidsonderzoek - draagvlakdeel Grote Bickersstraat 7 3 KS Amsterdam Postbus 3 00 BX Amsterdam tel 00 fax 00 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Nationaal Vrijheidsonderzoek - draagvlakdeel 007 Maud Adriaansen en Dieter Verhue

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

De mening van de Nederlandse burger over TTIP

De mening van de Nederlandse burger over TTIP De mening van de Nederlandse burger over TTIP Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van: Wat is uw geslacht? Wat is uw leeftijd? 25,5% 49,6% 50,4% 43% 31,5% Mannen Vrouw

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving van het horeca onderwijs en de horeca arbeidsmarkt per provincie Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving

Nadere informatie

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009)

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) In deze bijlage treft u de resultaten aan van het klantonderzoek dat RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden in juni 2009 heeft uitgevoerd

Nadere informatie

Nationaal Vrijheidsonderzoek - draagvlakdeel

Nationaal Vrijheidsonderzoek - draagvlakdeel Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Nationaal Vrijheidsonderzoek - draagvlakdeel 200 Een onderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren 1 Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling: MWM2

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoek naar elektrisch rijden RAPPORTAGE Amsterdam, 03-11-2011 Onderzoek naar elektrisch rijden Hoofdrapportage Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 972 Afgeronde vragenlijsten 510 Waarvan met open link 0 Laatste deelname 3 nov.

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

DEEL 1 ACHTERGROND MARKTONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL

DEEL 1 ACHTERGROND MARKTONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL BEURSRAPPORT VOORJAARSEDITIE 2015 ACHTERGROND Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart 2015 heeft de 11de editie van de Beurs Eigen Huis plaatsgevonden in de Jaarbeurs Utrecht. De bezoekers waren positief,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006 PERSBERICHT Groot draagvlak voor welstand Amsterdam, 7 april 2006 Nederlanders vinden het erg belangrijk dat de gemeente let op het uiterlijk van gebouwen. Bijna tachtig procent van de mensen vindt het

Nadere informatie

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Brondatum: september 15 Publiciatiedatum: februari 1 Uitgevoerd door Salman Khawaja (HMNISC) voor Stichting Ontiwkkeling Vrouwen

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Dr. Geert Driessen Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. Geert Driessen Radboud Universiteit Nijmegen Dr. Radboud Universiteit Nijmegen g.driessen@its.ru.nl www.geertdriessen.nl Grote verschillen in uitkomsten qua vitaliteit Fries, streektalen en dialecten Uiteenlopende oorzaken: peiljaar demografische

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Daarachter bevindt zich het monument met het opschrift: Ter nagedachtenis van de in 1940-1945 voor het vaderland gevallenen.

Daarachter bevindt zich het monument met het opschrift: Ter nagedachtenis van de in 1940-1945 voor het vaderland gevallenen. ENKELE BESPIEGELINGEN BIJ HET OORLOGSMONUMENT TE WASSENAAR Op 4 mei vindt in ons land de nationale dodenherdenking plaats: Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen burgers en militairen

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie leerlingen 1 Tabel 1 BOL- en BBL-leerlingen naar soort school AOC 5 6 5 ROC 87 88 87 Vakschool 8 6 8 Tabel 2 BOL- en BBL-leerlingen

Nadere informatie

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p...

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p... pagina 1 van 7 Keuze en vergelijking Hoe bepaalt u welke arts voor u het beste is? Deze vragenlijst gaat over het maken van keuzes in de zorg en het vergelijken van informatie om een keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Nationaal Vrijheidsonderzoek 2015. Beleving, houding en draagvlak ten aanzien van 4 en 5 mei

Nationaal Vrijheidsonderzoek 2015. Beleving, houding en draagvlak ten aanzien van 4 en 5 mei Nationaal Vrijheidsonderzoek 2015 Beleving, houding en draagvlak ten aanzien van 4 en 5 mei Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond en doelstelling 3 Nationaal Vrijheidsonderzoek 2015 2. Algemene samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 De vragenlijst is in de periode van 6 t/m 15 augustus 2012 afgenomen De Resultaten: 1. In welke

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie