Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?"

Transcriptie

1 Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor het Zwitserleven Nu Pensioen. U heeft nu het Zwitserleven Pensioen Premie Overeenkomst Beleggingen. In dit document laten wij zien welke veranderingen er zijn. Vanuit de wet en bij Zwitserleven. Geldt een wijziging voor uw huidige pensioenregeling? Dan ziet u in de tabel wat er verandert met het nieuwe voorstel voor het Zwitserleven Nu Pensioen. En wat dat voor u en uw werknemers betekent. De wijzigingen gaan over veranderingen in: premie en kosten; de dekkingen; de beleggingen; en overige veranderingen. Heeft u na het lezen van dit overzicht nog vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur of bel met Zwitserleven. 1

2 Veranderingen in de premie en kosten Zwitserleven gaat uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2014 wettelijk verhoogd naar 67 jaar. Is de leeftijd waarop uw werknemer met pensioen gaat volgens uw regeling geen 67 jaar? In het Zwitserleven Nu Pensioen bieden wij alleen regelingen met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar aan. Voor werknemers tussen 65 en 67 jaar is een percentage toegevoegd in de in de beschikbare premiestaffel. De werknemer kan later met pensioen gaan. De pensioendatum eerder laten ingaan, blijft mogelijk. De pensioenopbouw heeft een maximale hoogte Het maximum voor de opbouw van pensioen wordt per 1 januari 2015 wettelijk beperkt. Is de staffel die in uw regeling staat hoger dan de staffel die maximaal is toegestaan? In het Zwitserleven Nu Pensioen bieden wij de staffel die maximaal is toegestaan. Het pensioen dat uw werknemers kunnen opbouwen is dan lager. Dit verschil kunnen we gedeeltelijk recht trekken door de franchise 1 te verlagen. Dat kan alleen als hiervoor fiscaal ruimte is. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op de staffel die u in uw voorstel ziet staan. Eventueel is de franchise 1 ook verlaagd. De werknemer bouwt hetzelfde of minder pensioen op. 1 Franchise is het deel van het salaris waarover uw werknemer geen pensioen opbouwt. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd voorziet de AOW al in dat deel van het inkomen van uw werknemer. Een pensioenregeling heeft één franchise Berekenen we in uw huidige regeling het partner- en wezenpensioen aan de hand van het laatstverdiende salaris (eindloon)? In het Zwitserleven Nu Pensioen heeft een pensioenregeling één franchise. Dit is een franchise die hoort bij een regeling op basis van het gemiddelde salaris (middelloon). Het bedrag is 10/7 e deel van de AOW voor een alleenstaande. De pensioentoezegging voor het partner- en wezenpensioen kan hierdoor veranderen. De pensioentoezegging voor het ouderdomspensioen zal hierdoor niet veranderen. Het partner- en wezenpensioen kan hierdoor veranderen. Het ouderdomspensioen zal hierdoor niet veranderen. 2

3 De franchise blijft gelijk of wordt geïndexeerd Berekenen we in uw huidige regeling het partner- en wezenpensioen aan de hand van een franchise die niet is afgeleid van de AOW? En geeft u ieder jaar een nieuwe franchise op? In het Zwitserleven Nu Pensioen blijft een franchise die niet is afgeleid van de AOW gelijk. Of de franchise wordt geïndexeerd met de loon-, prijs- of Zwitserleven-index. U kiest van tevoren of de franchise geïndexeerd wordt. Of dat de franchise altijd gelijk blijft. De pensioentoezegging kan hierdoor veranderen. Het partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum heeft een maximale hoogte De risicodekkingen van het partnerpensioen en wezenpensioen worden per 1 januari 2015 wettelijk beperkt. Zijn de risicodekkingen in uw regeling hoger dan de maximaal toegestane dekkingen? In het Zwitserleven Nu Pensioen bieden wij de fiscaal maximaal toegestane dekkingen voor het partnerpensioen en wezenpensioen. De hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen zijn beperkt tot de dekking die u in uw voorstel ziet staan. Bij overlijden van de werknemer krijgen de partner en de kinderen minder pensioen uitgekeerd. Het pensioengevend loon heeft een maximale hoogte Het pensioengevend loon wordt vanuit fiscale wetgeving per 1 januari 2015 beperkt tot ,-. Heeft u werknemers in uw regeling met een pensioengevend loon boven ,-? In het Zwitserleven Nu Pensioen bieden wij pensioen aan tot een pensioengevend loon van maximaal ,-. Het fulltime loon waar uw werknemer pensioen over verzekerd mag niet meer zijn dan ,-. De werknemer heeft voor de toekomst minder pensioen op dan voorheen. 3

4 Wij brengen de kosten voortaan alleen nog apart in rekening Trekken wij in uw huidige regeling eerst kosten af van de beschikbare premie? In het Zwitserleven Nu Pensioen leggen we de beschikbare premie volledig in voor pensioen. De beschikbare premie wordt volledig belegd. De kosten komen bovenop deze premie. De kosten betaalt u apart. Hierdoor verandert de pensioentoezegging aan de werknemer. Op onze website vindt u hierover meer informatie. De werknemer ziet dat de volledige pensioenpremie wordt belegd in fondsen. Wij brengen de risicopremies voortaan alleen nog apart in rekening Betaalde u in uw huidige regeling de risicopremies niet apart? Dan werden deze risicopremies betaald van de beschikbare premie. In het Zwitserleven Nu Pensioen bieden wij deze regeling niet meer aan. U ontvangt daarom een verlengingsvoorstel met een beschikbare premie en apart (bovenop de beschikbare premie) de risicopremies. De risicopremie is geen onderdeel meer van de beschikbare premie. Daardoor gaat de beschikbare premie omlaag. Ook de totale uitgaven kunnen wijzigen. De werknemer ziet een andere beschikbare premie. De bepaling van de risicopremies is aangepast In het Zwitserleven Nu Pensioen bepalen wij de risicotarieven met de overlevingstafel Zwitserleven 2012 en een vaste rekenrente van 2,5%. Het kan zijn dat uw premie hierdoor verandert. Meer over de bepaling van risicopremies kunt u terugvinden in de bijlage Technische Grondslagen. Dit heeft geen gevolgen voor de werknemer. 4

5 De premie voor wezenpensioen is niet afhankelijk van het aantal kinderen Heeft u een regeling waarbij de premie voor het wezenpensioen afhankelijk is van het aantal kinderen waarvoor wezenpensioen is verzekerd? In het Zwitserleven Nu Pensioen is de premie voor wezenpensioen is niet afhankelijk van het aantal kinderen. U betaalt een andere premie voor wezenpensioen. Niets, dit merkt alleen de werkgever. De beschikbare premie is afhankelijk van de hoogte van het salaris Heeft u een regeling waarbij een vast bedrag aan pensioenpremie wordt toegezegd, onafhankelijk van de hoogte van het salaris? In het Zwitserleven Nu Pensioen bieden wij deze regeling niet meer aan. U ontvangt een verlengingsvoorstel met een beschikbare premie die afhankelijk is van het salaris. De beschikbare premie is een percentage van het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Daar bovenop betaalt u risicopremies. De beschikbare premie per werknemer verandert. De totale premie hebben wij zoveel mogelijk gelijk gehouden. De werknemer ziet een andere beschikbare premie. Voor het aankopen van beleggingen rekenen wij geen kosten In uw huidige regeling rekenen wij kosten voor het aankopen van beleggingen. In het Zwitserleven Nu Pensioen rekenen wij geen kosten voor het aankopen van beleggingen. Niets, dit merken alleen uw werknemers. De werknemer ziet een hogere beleggingspremie. Deze wordt volledig belegd in fondsen. 5

6 Voor VrijBeleggen berekenen wij geen extra kosten meer Heeft u een regeling waarbij de werknemers kunnen beleggen binnen VrijBeleggen? Betalen zij daarvoor 0,25% extra beheerkosten? In het Zwitserleven Nu Pensioen zitten geen extra beheerkosten voor VrijBeleggen. Niets, dit merken alleen uw werknemers. De beheerkosten zijn lager. Voor het aan- of verkopen van beleggingen bij inkomende en uitgaande waardeoverdrachten rekenen wij een vast bedrag In uw huidige regeling rekenen wij soms procentuele kosten voor het aan- of verkopen van beleggingen bij waardeoverdracht. In het Zwitserleven Nu Pensioen rekenen wij voor het verwerken van een individuele waardeoverdracht 172,52 (2014). Dit bedrag moet u betalen als een nieuwe werknemer zijn beleggingswaarde meeneemt. Maar ook als een ex-werknemer zijn beleggingswaarde naar de nieuwe werkgever meeneemt. Besluit u om uw hele regeling bij een andere uitvoerder te verzekeren? En wilt u de waarde van de beleggingen over laten maken naar deze nieuwe uitvoerder? Dan betaalt u 11,50 (2014) per werknemer verwerkingskosten. Kosten worden niet meer in mindering gebracht op de beleggingswaarde. U betaalt deze kosten apart. De waarde van de beleggingen kan hoger worden. Vanaf 2013 is provisie niet toegestaan Betaalt u in uw huidige regeling provisie voor uw adviseur? Vanaf 2013 is provisie voor nieuwe contracten niet toegestaan. In het Zwitserleven Nu Pensioen betaalt u geen provisie. U betaalt minder aan Zwitserleven. U maakt met uw adviseur afspraken over vergoedingen. Niets, vergoeding voor uw adviseur is geen onderdeel van de regeling. 6

7 Veranderingen in de dekkingen De mogelijkheden voor vaste stijging van het Partner- en Wezenpensioen en het Nabestaandenoverbruggingspensioen zijn veranderd Stijgt het Partner- en Wezenpensioen en/of het Nabestaandenoverbruggingspensioen in uw regeling met 1% of met 2% na ingang? In het Zwitserleven Nu Pensioen is een stijging altijd 3%. De stijging van het Partner- en Wezenpensioen en/of het Nabestaandenoverbruggingspensioen wordt 3%. De risicopremie stijgt hierdoor. De stijging van het Partner- en Wezenpensioen en/of het Nabestaandenoverbruggingspensioen wordt 3%. Uitkeringen die al zijn ingegaan blijven hun oude stijgingspercentage houden. Overlijdt uw werknemer voor hij met pensioen gaat? En is hij nog bij u in dienst? In het Zwitserleven Nu Pensioen ontvangt de werkgever de opbrengst van de verkoop van de beleggingen. U krijgt de opbrengst van de verkoop van de beleggingen. De partner en kinderen van uw werknemer krijgen een uitkering. Dat is het partnerpensioen en het wezenpensioen. De eindleeftijd voor wezenpensioen is 18 of 21 jaar Heeft u een regeling waarbij, als de werknemer overlijdt, de kinderen tot een andere leeftijd dan 18 of 21 jaar wezenpensioen ontvangen? In het Zwitserleven Nu Pensioen ontvangen kinderen, als de werknemer overlijdt, maximaal tot 18 of 21 jaar wezenpensioen. In sommige gevallen (bijvoorbeeld studie) loopt het wezenpensioen langer door. Niets, dit merken alleen uw werknemers. Als de werknemer overlijdt, dan verandert de maximale periode dat de kinderen recht hebben op wezenpensioen. 7

8 Volle wezen ontvangen een dubbel wezenpensioen Heeft u een regeling waarbij, als de werknemer en zijn partner overlijden tijdens het dienstverband, de kinderen per kind één enkele uitkering van het wezenpensioen ontvangen? In het Zwitserleven Nu Pensioen ontvangen kinderen, als de werknemer en zijn partner overlijden tijdens het dienstverband, een dubbele uitkering van het wezenpensioen. Niets, dit merken alleen uw werknemers. Als de werknemer en zijn bij ons verzekerde partner overlijden tijdens het dienstverband, dan ontvangen de kinderen per kind een dubbele uitkering van het wezenpensioen in plaats ven een enkele uitkering. Het Nabestaandenoverbruggingspensioen passen we ieder jaar aan Is het Nabestaandenoverbruggingspensioen als vast bedrag verzekerd in uw regeling? In het Zwitserleven Nu Pensioen is het verzekerde bedrag een percentage van het bedrag dat wettelijk maximaal is toegestaan. Hierdoor wordt het verzekerde Nabestaandenoverbruggingspensioen automatisch geïndexeerd. De hoogte van het Nabestaandenoverbruggingspensioen voor uw werknemers wordt ieder jaar automatisch aangepast. Hierdoor wijzigt de risicopremie ieder jaar. De hoogte van het Nabestaandenoverbruggingspensioen is afgestemd op de indexatie van het bedrag dat wettelijk is toegestaan. Arbeidsongeschiktheid verzekerd op basis van 6 klassen, net als de WIA Was in uw huidige regeling arbeidsongeschiktheid verzekerd op basis van een ander aantal klassen? In het Zwitserleven Nu Pensioen is arbeidsongeschiktheid verzekerd op basis van 6 klassen. De risicopremie voor arbeidsongeschiktheid is aangepast. De indeling is gelijk aan de indeling in klassen arbeidsongeschiktheid volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 8

9 Het Zwitserleven Nu Pensioen kent geen Partner- en Wezenpensioen voor iedere werknemer Heeft uw regeling nu een Partner- en Wezenpensioen voor iedere werknemer? In het Zwitserleven Nu Pensioen is het Partner- en Wezenpensioen alleen verzekerd voor werknemers met een partner. U kunt een Partner- en Wezenpensioen voor werknemers zonder partner niet bij de Zwitserleven PPI verzekeren. Partner- en Wezenpensioen voor werknemers zonder partner wordt niet meer verzekerd. Het Zwitserleven Nu Pensioen kent geen arbeidsongeschiktheidspensioen Heeft uw regeling nu een arbeidsongeschiktheidspensioen? In het Zwitserleven Nu Pensioen is het niet mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen te verzekeren. U kunt uw arbeidsongeschiktheidspensioen niet bij de Zwitserleven PPI verzekeren. Het arbeidsongeschiktheidspensioen vervalt bij Zwitserleven. 9

10 Veranderingen in de beleggingen De beleggingsmogelijkheden zijn uitgebreid Heeft u een regeling waarbij de werknemers alleen kunnen beleggen binnen HorizonBeleggen en VrijBeleggen? In het Zwitserleven Nu Pensioen laat de werknemer de beleggingsverantwoordelijkheid over aan Zwitserleven. De premie wordt belegd in HorizonBeleggen. De werknemer kan zelf de verantwoordelijkheid voor de beleggingen overnemen. Dit kan door te kiezen voor de lifecycles in ProfielBeleggen of te kiezen voor beleggen in de beleggingsfondsen binnen VrijBeleggen. Voor ProfielBeleggen en VrijBeleggen moet de werknemer een beleggersprofiel invullen en de eventuele fondskeuze doorgeven. In het voorstel gaan wij ervan uit dat u naast HorizonBeleggen en VrijBeleggen ook ProfielBeleggen aanbiedt. Uitgebreidere informatie over HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen kunt u terugvinden op De werknemer heeft meer beleggingsmogelijkheden. Om te kunnen beleggen in ProfielBeleggen of VrijBeleggen moet de werknemer een beleggersprofiel invullen. En hij kan eventueel een fondskeuze doorgeven. Uitgebreidere informatie over HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen kan de werknemer terugvinden op HorizonBeleggen heeft een persoonlijke risico afbouw HorizonBeleggen is een lifecycle methodiek met een risico afbouw naar mate de leeftijd van uw werknemer stijgt. De risico afbouw was gebaseerd op 5-jarige gemiddelden. In het Zwitserleven Nu Pensioen is HorizonBeleggen een lifecycle methodiek met een persoonlijke risico afbouw. Uitgebreidere informatie over HorizonBeleggen vindt u terug op Niets, dit merken alleen uw werknemers. De beleggingsrisico s voor de werknemer nemen af op basis van zijn eigen leeftijd. 10

11 De nieuwe premie beleggen wij in HorizonBeleggen. Hebben de werknemers binnen de huidige regeling een opgebouwde beleggingswaarde in HorizonBeleggen? In het Zwitserleven Nu Pensioen beleggen wij de nieuwe premie in HorizonBeleggen. U hoeft niets te doen. Wij informeren uw werknemer over HorizonBeleggen en de nieuwe premie. De nieuwe premie beleggen wij vanaf het begin van de nieuwe regeling in HorizonBeleggen. Hebben de werknemers binnen de huidige regeling een opgebouwde beleggingswaarde in VrijBeleggen? In het Zwitserleven Nu Pensioen beleggen wij de nieuwe premie volgens HorizonBeleggen. De werknemer kan zelf de verantwoordelijkheid voor de beleggingen nemen door te beleggen in ProfielBeleggen of VrijBeleggen. Hij moet dan binnen 3 maanden een beleggersprofiel en eventuele fondskeuze doorgeven. De nieuwe premie en opgebouwde beleggingswaarde beleggen wij volgens de doorgegeven fondsverdeling. Ontvangen wij geen beleggersprofiel en fondskeuze? Dan wordt de opgebouwde beleggingswaarde ook belegd in HorizonBeleggen. U hoeft niets te doen. Wij informeren uw werknemer dat in de nieuwe regeling de nieuwe premie belegd wordt in HorizonBeleggen. Ook informeren wij de werknemer over de overheveling van de opgebouwde beleggingswaarde. Daarnaast vragen wij de werknemer een beleggersprofiel in te vullen en eventuele fondskeuze door te geven als hij kiest voor ProfielBeleggen of VrijBeleggen. In de nieuwe regeling beleggen wij de nieuwe premie volgens HorizonBeleggen. Wij informeren de werknemer vooraf wanneer wij de opgebouwde beleggingswaarde gaan overhevelen. Daarnaast informeren wij de werknemer dat hij binnen 3 maanden een beleggersprofiel en eventuele fondskeuze door moet geven als hij volgens ProfielBeleggen of VrijBeleggen wil beleggen. Ontvangen wij geen beleggersprofiel en fondskeuze? Dan wordt de opgebouwde beleggingswaarde ook belegd in HorizonBeleggen. 11

12 Hebben de werknemers binnen de huidige regeling een opgebouwde beleggingswaarde in Zwitserleven MaatschappijGarantie? In het Zwitserleven Nu Pensioen is Zwitserleven MaatschappijGarantie niet mogelijk. Niets, dit merken alleen uw werknemers. Werknemers kunnen niet meer beleggen in een fonds met een gegarandeerd rendement. 12

13 Veranderingen in overige zaken De contractduur is niet van tevoren bepaald. Het Zwitserleven Nu Pensioen kent een contractduur voor onbepaalde tijd. Er is geen contractduur. De opzegtermijn is 2 maanden. Niets, dit merkt alleen de werkgever. De peildatum in de pensioenregeling is 1 januari. Is in uw huidige regeling de peildatum niet gelijk aan 1 januari? In het Zwitserleven Nu Pensioen is de peildatum 1 januari. U krijgt te maken met een andere peildatum. Salarisverhogingen verwerken we per de peildatum. Salarisverlagingen verwerken we direct. De staffel wordt op de verjaardag van de werknemer aangepast. U betaalt dan direct een hogere premie. De staffel wordt op de verjaardag van de werknemer aangepast. En niet meer na de peilmaand. Deelnemers met partner zijn automatisch verzekerd voor de vrijwillige dekking. Heeft u een vrijwillige dekking in uw regeling? In het Zwitserleven Nu Pensioen is weer rekening gehouden met een vrijwillige dekking. U betaalt voor elke deelnemer met partner de premie voor de vrijwillige dekking. Voor alle werknemers met partner staat de vrijwillige dekking aan in het persoonlijke portaal. Wij informeren uw werknemers hierover. Via het portaal kan uw werknemer de dekking uitzetten. Doet de werknemer dit binnen 3 maanden dan corrigeren wij dit met terugwerkende kracht. Doet de werknemer dit na deze 3 maanden dan stopt de dekking de volgende maand. 13

14 U ontvangt per maand een factuur om de premie te betalen. In het Zwitserleven Nu Pensioen ontvangt u per maand een factuur voor de premie. U ontvangt een maand voor iedere vervaldatum een factuur. Voor alle wijzigingen sturen wij iedere maand één verzamelnota. De specificatie vindt u op uw persoonlijke website. U geeft zelf een betalingsopdracht aan de bank. Hiermee krijgt u meer inzicht en invloed op de betalingen voor de regeling. Niets, dit merkt alleen de werkgever. De werkgever en werknemer hebben een persoonlijke website In uw huidige regeling hebben de werkgever en werknemer een persoonlijke website waar men inzicht heeft in de regeling. U kunt wijzigingen in het werknemersbestand doorgegeven aan Zwitserleven. Zwitserleven verwerkt de wijzigingen in de administratie. In het Zwitserleven Nu Pensioen hebben de werkgever en werknemer een persoonlijke website. U vindt hier wettelijk verplichte informatie, de juridische documenten en informatie over de pensioenregeling. Er is een koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie Personen. Hierdoor hoeft u minder wijzigingen door te geven. De wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in de administratie. Via wordt de werkgever en/of werknemer geïnformeerd over aanpassingen in de regeling of op de website. Uw persoonlijke website zorgt ervoor dat u de regeling eenvoudig kunt beheren. Op uw persoonlijke website geeft u wijzigingen door en deze worden direct verwerkt. Ook heeft u altijd inzicht in uw facturen en alle documenten. De werknemer heeft inzicht in de regeling en kan daar achtergrondinformatie vinden. Ook kan hij wijzigingen in zijn persoonlijke situatie doorgeven. Of het beleggerprofiel aanpassen en de beleggingsfondsen wijzigen. De wijzigingen worden automatisch in onze administratie opgenomen. 14

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met OverrenteAandeel en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zekerheidspensioen op basis van OverrenteAandeel (plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie).

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met RendementsDeling ECB-AAA en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

De verlenging van uw contract

De verlenging van uw contract De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met OverrenteAandeel en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) beide op basis van middelloon Voor

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2017 Voor pensioenopbouw boven de fiscaal HET NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Zwitserleven Netto Pensioen.

Zwitserleven Netto Pensioen. Zwitserleven Netto Pensioen. De wetgeving over netto pensioen is op 16 september 2014 in het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2014 opgenomen. Het product kan nog gewijzigd worden en in het uiterste

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een aanvullende

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Juli 2015 Algemeen Modulaire pensioenregeling op basis van beschikbare premie Duidelijk in kosten en tarief met een nettostaffel (zie p. 5) Bij waardeoverdracht vindt geen verrekening

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Zwitserleven Exclusief Pensioen vernieuwd

Zwitserleven Exclusief Pensioen vernieuwd Zwitserleven Exclusief Pensioen vernieuwd Inhoud Productkenmerken vernieuwd Exclusief Pensioen Beleggingen Websites Administratie & anders betalen Over het vernieuwde Exclusief Pensioen Nieuw: 100% investering

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen Technische en bedrijfseconomische grondslagen DGA Pensioen Voor nieuwe overeenkomsten en verlengingen Technische grondslagen Sterftetafel: - Kapitaal bij leven: ZL2011 sekseneutraal - Nabestaandenpensioen:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris 42191 netto werknemers pensioen.indd 1 11-11-15 08:46 Het Netto Werknemers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Oktober 2014 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel op de doelgroep en inhoudelijk op de pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Helder woensdag 11 februari 2015 Kantoor Zoetermeer dinsdag

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 HET WERKNEMERS PENSIOEN Regie over pensioen Blijvend lage kosten Overzichtelijke pensioenopbouw Uw onderneming is uniek.

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon Sinds 1 januari

Nadere informatie

Pensioenuitvoerder. Anne Mulder, Simmer Advies. Datum: 28-01-2014. request for proposal Kikkoman

Pensioenuitvoerder. Anne Mulder, Simmer Advies. Datum: 28-01-2014. request for proposal Kikkoman Aan: Van: Pensioenuitvoerder Datum: 28-01-2014 Onderwerp: Anne Mulder, Simmer Advies request for proposal Kikkoman Kikkoman Foods Europe B.V. in Nederland is gevestigd te Sappemeer en maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie