Persoonlijk Pensioen Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Pensioen Plan"

Transcriptie

1 Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid. De stap van salarisdiensttijd naar beschikbare premieregeling is vaak te groot. Delta Lloyd maakt deze stap kleiner met het Persoonlijk Pensioen Plan: beleggen met of zonder gegarandeerd pensioen. In deze brochure vindt u de belangrijkste kenmerken van het Persoonlijk Pensioen Plan. Wij kunnen ons voorstellen dat u advies wil inwinnen of het Persoonlijk Pensioen Plan bij uw organisatie past. Uw pensioenadviseur helpt u hier graag bij. De voordelen van het Persoonlijk Pensioen Plan een flexibele pensioenregeling, samen te stellen zoals u dat wilt; een voorspelbare premie voor u; keuzevrijheid voor uw werknemers over de opbouw van hun pensioen; alles eenvoudig online te regelen en inzien voor u en uw werknemers.

2 Inhoud 1 Wat is het Persoonlijk Pensioen Plan? 2 2 Wat kost het Persoonlijk Pensioen Plan? 3 3 Hoe bepaalt u de kaders voor het beleggen? 3 4 Welke risico s kent het Persoonlijk 4 Pensioen Plan? 5 Online ondersteuning via Pensioen 5 Services Online 6 Wat zijn de voorwaarden voor een 6 pensioenregeling? 7 Wilt u een voorstel voor het Persoonlijk 6 Pensioen Plan? 8 Meer informatie? 8 1 Wat is het Persoonlijk Pensioen Plan? Het Persoonlijk Pensioen Plan is een beschikbare premieregeling (ook wel defined contribution of dc-regeling). U stelt vast hoeveel pensioenpremie u voor uw werknemers gaat betalen. Standaard beleggen wij de premie. De waarde van de beleggingen gebruiken uw werknemers op de pensioendatum voor de aankoop van een pensioen. Bij een beleggingspensioen weten uw werknemers pas op de pensioendatum hoe hoog de pensioenuitkering zal zijn. Wij beleggen voor uw werknemers volgens het Lifecycle principe. Standaard beleggen wij de premie in de Neutrale Lifecycle. Bij jongere werknemers nemen wij wat meer risico om de kans op een hoog rendement te vergroten. Worden werknemers ouder? Dan bouwen we dit risico af. Persoonlijk Pensioen Plan: mét gegarandeerd pensioen Wilt u uw werknemers meer zekerheid bieden over de hoogte van de pensioenuitkering? Dan kunt u er in het Persoonlijk Pensioen Plan voor kiezen om naast beleggen ook gegarandeerd pensioen aan te bieden. Uw werknemers kunnen dan zelf hun premie en/of beleggingswaarde volledig of gedeeltelijk omzetten in gegarandeerd pensioen. Op deze manier kunnen werknemers zelf vaststellen wat het beste bij hun persoonlijke situatie past. Hiermee speelt Delta Lloyd in op de behoefte aan zekerheid voor werknemers. Dat maakt het Persoonlijk Pensioen Plan uniek in de markt! Wat verzekert u standaard voor uw werknemers in het Persoonlijk Pensioen Plan? Levenslang ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum; Partnerpensioen voor pensioendatum; (op basis van rente of op basis van kapitaal) Wezenpensioen; Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. U stelt de hoogte van de verzekerde pensioenen vast met behulp van een beschikbare premiestaffel. Samen met uw pensioenadviseur bepaalt u hoe u uw pensioenregeling invult. Wat kunt u extra verzekeren voor uw werknemers in het Persoonlijk Pensioen Plan? Verplicht of vrijwillig arbeidsongeschiktheidspensioen; hiermee beperkt u het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers. Verplicht of vrijwillig Anw-hiaatpensioen; dit zorgt voor een aanvullend tijdelijk nabestaandenpensioen. U kunt deze aanvullende verzekeringen toevoegen aan uw pensioenregeling. Ook bepaalt u of deze aanvullende verzekeringen verplicht zijn voor al uw werknemers of dat uw werknemers de keuze hebben om dit wel of niet mee te verzekeren. Fiscale aspecten Persoonlijk Pensioen Plan Het Persoonlijk Pensioen Plan voldoet aan de regels van de Wet op de Loonbelasting. Wanneer werknemers zelf nog extra zaken regelen voor hun pensioen moet dat ook binnen de bandbreedtes van de fiscale regelgeving passen. Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan houden we rekening met de fiscale aspecten door op verschillende momenten te toetsen. Fiscale bovenmatigheid De belastingdienst stelt een bovengrens aan de pensioenopbouw van werknemers. Deze bovengrens is het pensioenkapitaal bij een maximale middelloonregeling. Bouwt iemand meer pensioenkapitaal op? Dan spreken we over fiscale bovenmatigheid. Dit kan gebeuren als bijvoorbeeld de waarde van de beleggingen enorm stijgt of de marktrente erg hoog is. Delta Lloyd toetst of de pensioenopbouw fiscaal bovenmatig is. Dit doen we bij pensioenregelingen op basis van 3% en 4% rekenrente. 2

3 Pensioenregelingen op basis van 3% rekenrente Heeft uw pensioenregeling een beschikbare premiestaffel op basis van 3% rekenrente? Dan toetsen wij op verschillende momenten of de opbouw fiscaal bovenmatig is. Onder deze momenten vallen echtscheiding, overlijden, waardeoverdracht en pensioneren. Is de pensioenopbouw fiscaal bovenmatig? Dan gaat het overschot naar de ver-zekeraar. Dat heeft de belastingdienst zo bepaald. Pensioenregelingen op basis van 4% rekenrente Is uw pensioenregeling gebaseerd op 4% rekenrente? Dan toetsen wij op één moment of de pensioenregeling fiscaal bovenmatig is. Dit moment is bij pensionering. Stellen we fiscale bovenmatigheid vast? Dan mogen we het overschot aan de deelnemer uitkeren. Deze eenmalige uitkering wordt wel belast. 2 Wat kost het Persoonlijk Pensioen Plan? De uitgangspunten van de regeling staan vast. Hierdoor kunt u vooraf de verwachte kosten berekenen. Bij stijging van de gemiddelde leeftijd of de salarissen kunt u de premieverhoging goed voorspellen. Zo weet u precies wat uw jaarlijkse pensioenkosten zijn. De hoogte van uw pensioenkosten hangt af van: het aantal werknemers, de leeftijden en salarissen; uw beschikbare premie op basis van netto staffel; wel of geen eigen bijdrage van uw werknemers; uw keuze om gegarandeerd pensioen aan te bieden; extra verzekeringen. Persoonlijk Pensioen Plan en waardeoverdracht Wisselt een werknemer van baan? Dan kan hij het pensioen, dat hij heeft opgebouwd meenemen naar een nieuwe werkgever. Dat noemen we waardeoverdacht. U krijgt niet te maken met kosten in verband met waardeoverdracht. Bij inkomende waardeoverdracht zijn er geen kosten omdat de opgebouwde waarde wordt overgedragen naar beleggingspensioen. Bij uitgaande waardeoverdracht neemt Delta Lloyd een mogelijke bijbetalingsverplichting van u over. Ook na afloop van het pensioencontract krijgt u dus niet te maken met bijbetaling. 3 Hoe bepaalt u de kaders voor het beleggen? In drie stappen stelt u de kaders voor het beleggen vast. De drie stappen zijn: 1 Bepaal het aantal Lifecycles binnen uw pensioenregeling. 2 Bepaal type Lifecycle: Passieve of Dynamische Lifecycles. 3 Bepaal om wel /geen gegarandeerd pensioen aan te bieden. U kiest: beleggingsvrijheid en Actief of Index Beleggingsvrijheid Gegarandeerd pensioen (inkoop) Geen Actief of index Beperkt Actief of index Ruim Actief of index Werknemer kiest: Lifecycle, verdeling premie en beleggingswaarde Neutrale Lifecycle Defensieve Lifecycle Defensieve Lifecycle % toekomstige premie Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle % opgebouwde waarde Zelf Beleggen 3

4 Bepaal de Lifecycles en beleggingsvrijheid U bepaalt hoeveel beleggingsvrijheid u uw werknemers geeft. Er zijn 3 mogelijkheden: Geen beleggingsvrijheid Uw werknemers beleggen standaard in de Neutrale Lifecycle. Beperkte beleggingsvrijheid Uw werknemers kunnen kiezen uit de Defensieve, Neutrale en Offensieve Lifecycles. Ruime beleggingsvrijheid Uw werknemers kunnen kiezen uit alle drie de Lifecycles en de mogelijkheid om zelf te beleggen. Hoe werken de Lifecycles? Neutrale Lifecycle De Neutrale Lifecycle is de standaard Lifecycle van Delta Lloyd. Bij deze Lifecycle belegt Delta Lloyd in het begin vooral in aan- delen en onroerend goed. Vanaf vijftien jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in het Pensioenstabilisatiefonds. Defensieve Lifecycle Beleggingen in de Defensieve Lifecycle geven meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle. Maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Delta Lloyd belegt minder in aandelen. En vanaf twintig jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in het Pensioenstabilisatiefonds. Offensieve Lifecycle Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risicovoller dan met de Defensieve Lifecycle en de Neutrale Lifecycle. Maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook groter. In het begin van deze Lifecycle belegt Delta Lloyd een groot deel in aandelen. Vanaf elf jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in de Pensioenstabilisatiefonds. Zelf Beleggen Binnen Zelf Beleggen kunnen uw werknemers uit een ruim assortiment beleggingsfondsen kiezen. Let op: uw werknemers kunnen niet tegelijkertijd kiezen voor Zelf Beleggen en in een Lifecycle beleggen. Kies uit passieve of dynamische Lifecycles U hebt als werkgever de keuze tussen Passieve Lifecycles of Dynamische Lifecycles. Deze Lifecycles bestaan uit Mixfondsen. De Mixfondsen bestaan uit aandelen, onroerend goed en obligaties. Passieve Lifecycles De Passieve Lifecycles bestaan uit Index Mixfondsen. De Index Mixfondsen volgen een bekende financiële index. Het doel is om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan de gevolgde index. De Index Mixfondsen volgen een bekende financiële index; Doel is het behalen van een rendement dat ongeveer gelijk is aan de index die wordt gevolgd; Door passief te beleggen zijn de beleggingskosten lager dan bij actief beleggen Dynamische Lifecycles De Dynamische Lifecycles bestaan uit Institutioneel Mixfondsen. De beleggingen in de Dynamische Lifecycles zijn risicovoller dan de Passieve Lifecycles. Doel is om een beter rendement te halen dan de index; De beleggingsexperts van Delta Lloyd wijzigen de verdeling tussen de beleggingscategorieën naar aanleiding van marktomstandigheden. Dit om extra rendement te maken. Op deltalloyd.nl/pensioenbeleggen vindt u meer informatie over de Lifecycles en Zelf Beleggen. 4 Welke risico s kent het Persoonlijk Pensioen Plan? De hoogte van het pensioen voor uw werknemers staat niet vast omdat het een beleggingspensioen is. Naast veranderingen in de privé- of werksituatie, zijn er ook ontwikkelingen waar uw werknemers geen invloed op hebben. Deze ontwikkelingen kunnen wel invloed hebben op de hoogte van het pensioen. Hieronder leggen wij de risico s uit en welke risico s specifiek gelden voor het beleggingspensioen en het gegarandeerd pensioen. Mogelijke risico s bij beleggingspensioen Beleggingsrisico Bij beleggen investeren we de premie in aandelen, obligaties of onroerend goed. De verwachting is dat een belegging meer waard wordt om deze later met winst te verkopen. Het kan ook zijn dat de belegging minder waard wordt of dat de winst tegenvalt. Deze onzekerheid noemen we het beleggingsrisico. 4

5 Langlevenrisico Blijven mensen langer leven? Dan keren verzekeraars langer pensioen uit. Dit betekent dat we meer geld nodig hebben voor de pensioenuitkeringen van uw werknemers. Dit kan betekenen dat op de pensioendatum er minder pensioen kan worden aangekocht omdat dan de verwachting is dat we langer zullen blijven leven. Dit heet langlevenrisico. Renterisico Gaat een werknemer met pensioen? Dan hangt de hoogte van het pensioen niet alleen af van de waarde van de beleggingen, maar ook van de rente op dat moment. Hoe lager de rente op dat moment is, hoe lager het pensioen. Kortom, koopt een werknemer een pensioenuitkering aan op het moment dat de rentestand laag is? Dan kan hij met de opgebouwde beleggingswaarde weinig pensioenuitkering inkopen. Is de rentestand hoog? Dan kan met dezelfde beleggingswaarde een hogere pensioenuitkering worden ingekocht. De rentestand op het moment dat werknemers met pensioen gaan, bepaalt hoeveel werknemers per maand aan pensioen krijgen. Pensioen verliest dan koopkracht. Is er inflatie en stijgt de pensioenuitkering niet? Dan kunnen werknemers steeds minder met het geld van hun pensioen kopen. Wilt uw werknemer gegarandeerd pensioen inkopen en de rente staat laag? Dan is dat in zijn nadeel. Dat komt omdat hij dan minder pensioenuitkering kan kopen dan wanneer de rente hoger had gestaan. 5 Online ondersteuning via Pensioen Services Online Pensioen Services Online biedt u en uw werknemers de volgende voordelen: Voor u als werkgever toegang tot Pensioen Services Online; (deltalloyd.nl/pso-werkgever) Hoe kunt u deze risico s voorkomen? Om meer zekerheid over de hoogte van de uitkeringen te krijgen beleggen wij volgens de Lifecycle methodiek. Het Pensioenstabilisatiefonds maakt standaard deel uit van de Lifecycles van Delta Lloyd. Het Pensioenstabilisatiefonds geeft uw werknemers meer zekerheid. Op de pensioendatum koopt de werknemer met de beleggingswaarde een pensioen aan. De prijs van dit pensioen is afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, is er meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. Het Pensioenstabilisatiefonds zorgt ervoor dat rentewijzigingen minder invloed hebben op de hoogte van het pensioen. Op deze manier heeft een veranderende rentestand uiteindelijk nauwelijks invloed op de hoogte van de aan te kopen pensioenuitkering. Uw werknemers kunnen ook kiezen voor meer zekerheid met gegarandeerd pensioen. inzicht in en eenvoudig beheer van uw pensioenregeling; op elk gewenst moment online wijzigingen doorgeven; koppeling met Employee Benefits portalen, zoals Benefits Plaza, Ebenefits en EBLinc. Mogelijke risico s bij gegarandeerd pensioen Inflatierisico Gegarandeerd pensioen indexeren we niet. Werknemers lopen dan zelf inflatierisico. Wat is dit inflatierisico? Inflatie betekent dat geld minder waard wordt door prijsstijgingen. 5

6 Voor uw werknemers Pensioen Services Online geeft uw werknemers digitaal inzicht in hun eigen pensioensituatie. Met pensioen Services Online hebt u: toegang tot Pensioen Services Online; (deltalloyd.nl/pso-werknemer) Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving rondom pensioen? De belangrijkste wetten zijn de Wet op Loonbelasting (hoofdstuk II) en de Pensioenwet. Daarnaast heeft Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders opgesteld. Daarin staat alles beschreven wat u moeten weten over informatieverstrekking aan de deelnemer. U vindt deze leidraad op de website van de AFM. Wat staat er in de wet- en regelgeving? De Wet op Loonbelasting bepaalt het fiscale kader van pensioen. Pensioen heeft een aantal belangrijke fiscale voordelen. Een pensioenverzekering moet aan een aantal voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De Pensioenwet beschrijft welke taken en verantwoordelijkheden een werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder hebben op het gebied van pensioen. met Pensioen Services Online kunnen uw werknemers eenvoudig de ontwikkeling van hun pensioen volgen; uw werknemers kunnen hun pensioendocumenten zoals de Pensioenstartbrief, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in zien en is informatie over hun polis beschikbaar; uw werknemers krijgen inzicht waardoor zij beter een keuze kunnen maken in de pensioenplanner bij Wat zijn uw mogelijkheden? ; uw werknemers kunnen zien wat ze aan pensioen krijgen en berekeningen maken; zo kunnen zij bijvoorbeeld berekenen wat zij aan pensioen krijgen als zij eerder of later willen stoppen met werken; uw werknemers kunnen ook pensioenen van vorige werkgevers invoeren zodat zij een totaalbeeld kunnen krijgen van hun pensioen. 6 Wat zijn de voorwaarden voor een pensioenregeling? In Nederland is er geen pensioenplicht. Dit houdt in dat u als werkgever niet verplicht bent om uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Er is wel een uitzondering. Valt uw bedrijf onder een CAO waarin dit is opgeno-men? Dan bent u wel verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. Hebt u een pensioenregeling? Dan geldt deze voor alle werknemers die in dienst zijn bij u. Alleen gemoedsbezwaarden hoeven niet deel te nemen aan de pensioenregeling. Gemoedsbezwaarden zijn werknemers die uit geloofsovertuiging niet verzekerd zijn. Hebt u al pensioenregeling bij een andere pensioenverzekeraar? Overstappen naar een nieuwe pensioenuitvoerder is mogelijk. Om de overstap goed te laten verlopen begeleidt Delta Lloyd u in dit proces van het begin tot het eind. Overstappen naar Delta Lloyd Delta Lloyd ondersteunt u bij overstappen met: het opstellen van juridische documenten; het inrichten van de verzekeringsadministratie; het inrichten van de financiële administratie; de communicatie naar uw werknemers; het beheren van de pensioenregeling. 7 Wilt u een voorstel voor het Persoonlijk Pensioen Plan? Het Persoonlijk Pensioen Plan is een complex product en mag alleen met advies worden verkocht. Wilt u een voorstel van het Persoonlijk Pensioen Plan ontvangen? Neemt u dan contact op met uw pensioenadviseur. Hebt u geen adviseur? Kijk op deltalloyd.nl/klantenservice/contact/zoek-eenadviseur voor een pensioenadviseur bij u in de buurt. Uw pensioenadviseur helpt u graag met: het inzichtelijk maken welke pensioenregeling het beste bij u en uw werknemers past; hoe u kunt overstappen van uw huidige pensioenuitvoerder naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 6

7

8 Meer informatie? Wilt u meer weten over het Persoonlijk Pensioen Plan van Delta Lloyd? Neem dan contact op met uw adviseur. P Delta Lloyd Levensverzekering NV Postbus BA Amsterdam Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Juli 2015 Algemeen Modulaire pensioenregeling op basis van beschikbare premie Duidelijk in kosten en tarief met een nettostaffel (zie p. 5) Bij waardeoverdracht vindt geen verrekening

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon Sinds 1 januari

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Oudedags- en partnervoorziening voor het salaris boven 100.000 Brochure voor u als werkgever Vanaf 1 januari 2015 is het binnen uw pensioenregeling niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 HET WERKNEMERS PENSIOEN Regie over pensioen Blijvend lage kosten Overzichtelijke pensioenopbouw Uw onderneming is uniek.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen.

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling Een goed geregeld pensioen voor jouw werknemers? Dit is

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Neem een stukje nu mee naar later. Pensioen van Nationale-Nederlanden

Neem een stukje nu mee naar later. Pensioen van Nationale-Nederlanden Neem een stukje nu mee naar later Pensioen van Nationale-Nederlanden Nu Het leven bestaat niet uit dagen, weken, maanden of jaren. Maar uit momenten. Uit kleine stukjes nu. Een stukje nu is voor de één

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding 0 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw (bruto voltijds) pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom minder (ouderdoms)pensioen

Nadere informatie

Welkom bij de informatiemiddag van PGB

Welkom bij de informatiemiddag van PGB Welkom bij de informatiemiddag van PGB Vanaf 2016 ook een beschikbarepremieregeling 2 1 Tom Vollebergh Bestuurslid PGB Informatietechnologie Luuk Lennaerts Bestuurssecretaris PGB 3 Middelloonregeling (DB-regeling)

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen Pensioenstartbrief Pensioen Continu Plan Nettopensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 6 a Wat is nettopensioen? 6 b Wat houdt het aanbod van uw werkgever in? 6 c Hoe

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

Overdracht van opgebouwde pensioenen

Overdracht van opgebouwde pensioenen Overdracht van opgebouwde pensioenen een gegarandeerde pensioenuitkering voor uw deelnemers Overdracht van opgebouwde pensioenen Pag. 3/8 Overdracht van opgebouwde pensioenen Wilt u meer zekerheid voor

Nadere informatie

de zekerheid van Verzekerd Pensioen

de zekerheid van Verzekerd Pensioen de zekerheid van Verzekerd Pensioen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Verzekerd Pensioen? 2 2. Hoe werkt Verzekerd Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen 2 3. Hoeveel Verzekerd Pensioen bouwt u op? 2 4.

Nadere informatie

MKB GarantiePlusPensioen

MKB GarantiePlusPensioen MKB GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor uw medewerkers MKB GarantiePlusPensioen Zekerheid voor uw personeel Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum Partner- en wezenpensioen als periodieke

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Het werknemers pensioen

Het werknemers pensioen Het werknemers pensioen Productinformatie voor de adviseur Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. In het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse kan de werknemer

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Startbrief 3% staffel. Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011

Aegon PPI B.V. Startbrief 3% staffel. Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 PPI B.V. Startbrief 3% staffel 2016 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij PPI. In deze startbrief leest u welke

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel. 1 januari 2014

Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel. 1 januari 2014 Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel 1 januari 2014 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij Aegon PPI. In deze

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode vóór uw pensioendatum Aanvulling van partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon Sinds 1 januari 2015 gelden

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

AEGON PPI B.V. Startbrief. 1 oktober 2012

AEGON PPI B.V. Startbrief. 1 oktober 2012 AEGON PPI B.V. Startbrief 1 oktober 2012 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij AEGON PPI. In deze startbrief leest

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online XY 9074-1009 Vanaf 16 oktober 2009 kan voor het maken van offertes collectief alleen nog PPPc Online worden gebruikt. Hierbij is alle pensioenkennis in één applicatie gebundeld. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Avéro Achmea Pensioenplan voor u

Avéro Achmea Pensioenplan voor u Avéro Achmea voor u informatie voor particulieren het van Avéro Achmea duidelijkheid over uw financiële toekomst Ons biedt u vrijheid en zorgt ervoor dat uw financiële toekomst geregeld is naar uw wensen.

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen Pensioenstartbrief Pensioen Continu Plan Nettopensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 6 a Wat is nettopensioen? 6 b Wat houdt het aanbod van uw werkgever in? 6 c Hoe

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden.

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden. Datum 19 oktober 2015 Klantnummer Onderwerp Aanvulling pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij

Nadere informatie

Dienstenwijzer BeFrank

Dienstenwijzer BeFrank Dienstenwijzer BeFrank I 15.3.01-0612 Met deze dienstenwijzer informeren wij u over BeFrank, onze producten en wat u van ons kunt verwachten in het kader van onze dienstverlening. Wie zijn wij? BeFrank

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting WELKOM bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welkom! U neemt deel aan de pensioenregeling van SNPS. Dit is een Individueel Beschikbare Premieregeling. In deze regeling bouwt u een eigen pensioenkapitaal

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie