Factsheet: financiële planning MBO-ers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet: financiële planning MBO-ers"

Transcriptie

1 bezoekadres Marnixkade ZL Amsterdam postadres Postbus MG Amsterdam E T +31 (0) W Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek naar de financiële planning van MBO-ers voor de periode tijdens en na hun opleiding Stichting Weet Wat Je Besteedt Amsterdam, 16 juli 2015 Projectnummer: Z6587 drs. Bram van der Lelij drs. Guda Kay Cecilia Keuchenius MSc

2 Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 1

3 1 Samenvatting In opdracht van Stichting Weet Wat Je Besteedt heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de financiële planning van MBO-ers voor de periode tijdens en na hun opleiding. Er is een representatieve steekproef van 489 MBO-ers tussen de 18 en 30 jaar bevraagd. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten beschreven. Samenvatting Over het algemeen hebben MBO-ers het gevoel dat zij vrij makkelijk overzicht kunnen houden over hun inkomsten en uitgaven. Minder dan een vijfde geeft aan hier moeite mee te hebben. Een ruime meerderheid heeft dan ook het gevoel dat zij overzicht hebben over hun financiën. Dit betekent niet dat zij hier een uitgerekende begroting of planning voor hebben gemaakt. Vier op de tien MBO-ers maken regelmatig een overzicht van hun uitgaven en slechts heeft een uitgerekende begroting voor de periode tijdens hun opleiding. MBO-ers lijken redelijk goed voorbereid op wisselende financiën. Zij houden er over het algemeen rekening mee dat ze in sommige maanden meer uitgaven hebben dan in andere maanden en weten waar zij minder aan kunnen uitgeven als zij minder te besteden hebben. Als zij in een situatie komen waarin zij meer uitgaven hebben dan inkomsten binnen krijgen, kiezen zij er vooral voor om te bezuinigen, meer te werken of geld op te nemen van hun spaarrekening. In vergelijking met gemiddeld Nederland valt op dat zij er ook relatief vaak voor kiezen om geld te lenen van familie of vrienden en er minder voor kiezen om rood te staan. Van aanvullende inkomsten, anders dan uit arbeid, zoals toeslagen, DUO leningen en belastingteruggave, zijn de meeste MBO-ers goed op de hoogte. Echter, als we kijken naar de kennis over het terugbetalen van de DUO lening na hun studie blijkt de kennis gebrekkiger. Met betrekking tot de mogelijke leningen bij DUO zien we dat MBO-ers die hier recht op hebben over het algemeen proberen om zo min mogelijk te lenen. Een vijfde geeft aan dat zij naast hun basisbeurs een aanvullende lening hebben. Onder MBO-ers is het gebruikelijk om nog in het ouderlijk huis te wonen (81%). Toch willen vier op de tien eigenlijk direct op zichzelf gaan wonen als zij dit kunnen betalen. Anderen koppelen dit aan specifieke gebeurtenissen zoals een baan vinden, trouwen etc. De kennis over de kosten van zelfstandig wonen is nog relatief gering. Bijna de helft geeft aan niet goed te weten hoeveel dit per maand kost. Als MBO-ers nadenken over de periode van het eerste half jaar na hun studie zijn de verwachtingen verdeeld. 3 denkt dat zij er financieel op vooruit zullen gaan tegenover 1 die een achteruitgang verwacht. Over het algemeen verwachten zij vaker dat hun inkomsten er op vooruit gaan dan op achteruit gaan. Ook (hoewel in mindere mate) verwachten zij vaker dat hun uitgaven zullen stijgen in plaats van dalen. Na het afronden van hun opleiding is het onder MBO-ers het meest populair om een passende baan te gaan zoeken of een nieuwe (vervolg) opleiding te doen. Een minderheid geeft aan zich niet direct op (de voorbereiding op) het arbeidsproces te oriënteren. Voor de periode na hun opleiding heeft op dit moment 15% van de MBO-ers al een begroting uitgerekend. De helft (50%) heeft hier nog geen enkel idee over en 35% heeft wel ongeveer een plan in zijn hoofd maar niet uitgerekend. 2

4 2 Onderzoeksresultaten 2.1 Huidige situatie Meerderheid MBO-ers woont thuis en heeft geen moeite met overzicht financiën De meeste MBO-ers wonen op dit moment bij hun ouders thuis (81%). Een minderheid woont met een partner samen (), alleen op zichzelf (6%) of op zichzelf met anderen samen (4%), bijvoorbeeld in een studentenhuis. Een kleine meerderheid vindt het in de huidige situatie makkelijk om overzicht te houden over hun inkomsten (60%) en uitgaven (57%). Een kleinere groep vindt dit moeilijk ( en 1). Hoe makkelijk of moeilijk vind je het om? (n=489)... overzicht te houden over je inkomsten? 0% 26% 4 12%... overzicht te houden over je uitgaven? 0% 1 24% 47% 10% Zeer moeilijk Moeilijk Niet moeilijk, niet makkelijk Makkelijk Zeer makkelijk Meerderheid denkt overzicht te hebben over financiën, hoewel MBO-ers meestal geen overzichten maken en uitgaven plannen Het houden van overzicht en plannen van financiën is niet erg gebruikelijk. 41% maakt regelmatig een overzicht versus 35% die dit niet doet. 35% plant iedere maand wat zij gaan uitgeven versus 37% die dit niet doet. Ondanks dat MBO-ers zeker niet altijd een overzicht maken, heeft een ruime meerderheid wel het gevoel dat zij overzicht hebben over hun inkomsten en uitgaven (74%) en dat zij precies weten hoeveel zij deze maand kunnen besteden (71%). In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen? (n=489) Ik heb overzicht over mijn inkomsten en uitgaven 74% 2% 55% 1 Ik weet precies wat ik deze maand kan uitgeven 70% 2% 11% 56% 15% Ik maak regelmatig een overzicht van mijn uitgaven 41% 27% 24% 31% 10% Ik plan elke maand wat ik ga uitgeven 35% % Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens 3

5 Goed voorbereid op wisselende financiën Een grote meerderheid van de MBO-ers geeft aan dat ze er rekening mee houden dat ze in sommige maanden meer uitgaven hebben dan in andere maanden (7). Een tiende () houdt hier geen rekening mee. Over het algemeen weten zij ook waar zij minder aan kunnen uitgeven als zij minder te besteden hebben (7). 5 lukt het direct om hun uitgaven aan te passen als zij te weinig geld hebben. 13% geeft aan dat hen dit niet direct lukt. Als zij toch te weinig geld hebben, proberen MBO-ers altijd eerst te besparen in plaats van geld te lenen (80%). Mochten zij wel besluiten geld te lenen, dan kijkt een grote meerderheid (71%) eerst of zij dit wel kunnen terug betalen. In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen? (n=489) Als ik te weinig geld heb, probeer ik altijd eerst om te 0% 5% besparen voordat ik besluit om geld te lenen 15% 54% 25% Ik weet waar ik minder aan kan uitgeven als ik minder geld te besteden heb 2% 6% 13% 5 20% Ik houd er rekening mee dat ik in sommige maanden meer 1% uitgaven heb dan in andere maanden 61% 17% Als ik geld leen, kijk ik altijd eerst of ik het geld terug kan betalen 3% 6% 20% 42% 2 Als ik te weinig geld heb, lukt het mij direct om mijn uitgaven daar op aan te passen 2% 11% 2 44% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Bij negatieve betalingsbalans werken MBO-ers vaker meer, of lenen geld van vrienden/familie dan gemiddelde Nederlander Als MBO-ers meer uitgaven hebben dan zij aan inkomsten binnenkrijgen, kiezen zij er vooral voor om te bezuinigen (56%). Wat opvalt in vergelijking met gemiddeld Nederland (2014) blijkt dat MBO-ers er veel vaker voor kiezen om extra uren te werken (32% versus gemiddeld Nederland) en geld te lenen van familie of vrienden (24% versus 6%). MBO-ers nemen in een dergelijk geval minder vaak geld op van hun spaarrekening (2 versus 51%), of staan rood op hun betaalrekening ( versus 21%). Als je in een situatie komt dat je meer uitgaven hebt dan je aan inkomsten binnenkrijgt, wat doe je dan? (n=489) Minder geld uitgeven/bezuinigen Extra uren werken Geld opnemen van een spaarrekening Geld lenen van familie of vrienden Familie of vrienden vragen of ze mij geld willen schenken Een of meerdere bezittingen verkopen of verpanden Rood staan op mijn betaalrekening Rekeningen later of niet betalen Geld lenen (vb: DUO)/ (NL rep: een lening afsluiten) Op afbetaling kopen Betalen via mijn creditcard of winkelkredietkaart Anders, namelijk: Dat gebeurt nooit 6% 10% 1% 3% 7% 5% 1% 3% 2% 4% 1% 1% 21% 1 24% 2 32% MBO-ers 46% 51% 56% Nederland representatief (openbaar rapport: Publieksmonitor, Wijzer in Geldzaken 2014, uitgevoerd door Motivaction) 4

6 Meerderheid lijkt goed op de hoogte van zorgtoeslag, belastingteruggave en stufi Wat betreft de inkomsten zien we dat een grote meerderheid van de MBO-ers zorgtoeslag heeft aangevraagd (84%). Twee derde weet precies waar zij recht op hebben wat betreft studiefinanciering (6) en kijkt ieder jaar of zij belasting kunnen terugvragen (64%). In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen? (n=489) Ik heb zorgtoeslag aangevraagd 2% 5% 55% 2 Ik weet precies waar ik recht op heb wat betreft studiefinanciering 2% 11% 1 55% Ik kijk ieder jaar of ik belasting terug kan vragen 3% 1 45% 1 Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Driekwart probeert zo min mogelijk te lenen bij DUO, helft let op de rente Aan alle MBO-ers die de BOL richting 1 volgen (en dus recht hebben op studiefinanciering) is gevraagd hoe zij omgaan met de mogelijkheid om bij DUO te lenen. Ruim driekwart (7) van de MBO-ers die de BOL richting doen, probeert zo weinig mogelijk bij DUO te lenen. 1 heeft naast de basisbeurs ook een lening bij DUO (een aanvullende 11% is hier niet zeker van) en leent maximaal (10% niet zeker). Circa de helft let op de rente voordat zij een DUO-lening afsluiten (52%) en weet hoeveel zij na hun studie maandelijks moeten terugbetalen (46%). In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen? Basis: MBO-ers met BOL richting (n=414) Ik probeer zo weinig mogelijk te lenen bij DUO 3% 6% 13% 37% 41% Ik let op de hoogte van de rente voordat ik een DUO-lening afsluit 12% 27% 32% 20% Ik weet hoeveel ik na mijn studie maandelijks moet terugbetalen aan DUO 1 26% 33% 13% Ik heb naast mijn basisbeurs ook een lening bij DUO 3 31% 11% 5% Ik leen maximaal bij DUO 46% 30% 10% 11% 3% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens 1 BOL richting: school en stage, 4 á 5 dagen per week naar school buiten de stageperiodes BBL richting: werken en leren, 3 á 4 dagen per week werken, 1 á 2 dagen per week naar school 5

7 Grote meerderheid van MBO-ers spaart, meestal voor grote aankopen, vakanties of uit huis gaan 84% van de MBO-ers spaart. De belangrijkste doelen om te sparen zijn grote aankopen (26% van de MOB-ers spaart hiervoor), op vakantie of op reis gaan (25%) en op zichzelf gaan wonen (23%). Iets minder vaak sparen zij om hun (volgende) opleiding te betalen (1) of voor de overbrugging van een periode met minder inkomsten (1). 22% van de MBO-ers spaart zonder specifiek doel voor ogen. Spaar je op dit moment? (n=489) Ja, om grote aankopen te doen (meubels, auto etc.) Ja, om op vakantie/ op reis te gaan 25% 26% Ja, om op mezelf te gaan wonen Ja, maar zonder specifiek doel 23% 22% Ja, om mijn (volgende) opleiding te betalen Ja, voor overbrugging periode met minder inkomsten 1 1 Ja, voor iets anders, namelijk... 7% Nee, ik spaar niet 6

8 2.2 Toekomstige situatie Verdeeldheid financiële toekomstverwachting onder MBO-ers De grootste groep MBO-ers (3) verwacht dat hun financiële situatie het eerste half jaar na het afronden van hun opleiding beter wordt dan hun huidige financiële situatie (30% beter, veel beter). Een bijna even grote groep (33%) verwacht dat hun financiële situatie ongeveer gelijk zal blijven. Bijna een vijfde (1) verwacht dat de situatie er binnen een half jaar na afronding van hun opleiding op achteruit zal gaan ( slechter, 2% veel slechter). Verwacht je dat jouw financiële situatie het eerste half jaar na het afronden van (of stoppen met) je huidige opleiding beter of slechter zal zijn dan nu? (n=489) Veel slechter 2% Slechter Gelijk 33% Beter 30% Veel beter Weet ik niet 11% Vooral stijging in inkomsten verwacht, wat minder in uitgaven Als we kijken naar de verdeling van inkomsten en uitgaven, zien we dat MBO-ers vooral verachten dat hun inkomsten het eerste half jaar na hun opleiding zullen stijgen (53%). Een kwart (25%) verwacht dat deze gelijk blijven en verwacht een daling. Minder vaak dan bij de inkomsten verwachten MBO-ers dat hun uitgaven zullen stijgen (41%). Vaker verwachten zij dat deze ongeveer gelijk zullen blijven (45%). 5% verwacht dat deze zullen dalen. Opvallend is dat verwacht dat zij minder inkomsten krijgen, terwijl 5% slechts verwacht dat hun uitgaven zullen dalen. Dit wijst erop dat er een groep is die in deze periode spaargeld zal moeten hebben of geld zal moeten lenen om hun uitgaven te kunnen bekostigen. Verwacht je dat je inkomsten en uitgaven het eerste half jaar na het afronden van (of stoppen met) je huidige opleiding meer of minder worden? (n=489) Ik verwacht dat het eerste half jaar na mijn opleiding mijn inkomsten... 2% 12% 25% 3 Ik verwacht dat het eerste half jaar na mijn opleiding mijn uitgaven... 1% 4% 45% 32%...veel minder worden...minder worden...gelijk blijven...meer worden 7

9 Populair naar afronden opleiding: zoeken passende aan of doorstuderen Na het afronden van (of stoppen met) hun huidige opleiding wil de grootste groep, maar nog niet de helft (44%), een baan gaan zoeken die bij hun opleiding past. Hiernaast is het vooral populair om een andere /vervolgopleiding te gaan volgen (3). Een minderheid is niet direct gericht op (het voorbereiden op) het arbeidsproces en wil een tussenjaar nemen (6%), een uitkering aanvragen (2%) of weet nog helemaal niet wat zij willen gaan doen (6%). Wat ben je van plan te gaan doen na afronden van (of stoppen met) je huidige opleiding? (n=489) Een baan zoeken (die bij mijn opleiding past) 44% Een andere/vervolgopleiding gaan doen 3 Werken bij huidige (bij opleiding passende) baan 1 Bij mijn bijbaantje blijven werken Een bijbaantje zoeken Een tussenjaar nemen (bv een lange reis maken) Een uitkering aanvragen Anders, namelijk: Dat weet ik nog niet 6% 2% 2% 6% MBO-ers die bij ouders wonen vaak niet goed bekend met kosten zelfstandig wonen 7% van de MBO-ers die nu (nog) bij hun ouders wonen, wil zo snel mogelijk op zichzelf gaan wonen. Vier op de tien (3) willen op zichzelf gaan wonen zodra zij dit kunnen betalen. Sommigen koppelen het zelfstandig wonen aan een andere gebeurtenis zoals het krijgen van een baan (10%), behalen van hun diploma (6%) of trouwen (4%). 2 weet nog niet wanneer zij op zichzelf willen gaan wonen en 3% wil zo lang mogelijk bij hun ouders blijven wonen. Welke van onderstaande uitspraken beschrijft het best wanneer jij van plan bent om op jezelf te gaan wonen? Basis: Woont bij zijn/haar ouders/verzorgers (n=394) Zodra ik dit kan betalen Zodra ik een baan heb Zo snel mogelijk Zodra ik mijn diploma heb Als ik getrouwd ben Ik wil zo lang mogelijk bij mijn ouder(s)/verzorger(s) wonen Zodra ik aan een nieuwe opleiding begin Ik weet nog niet wanneer ik op mezelf wil gaan wonen 10% 7% 6% 4% 3% 3% 2 3 Bijna de helft (46%) van de MBO-ers die bij hun ouders wonen zijn (naar eigen zeggen) niet goed bekend met de kosten van zelfstandig wonen. 31% zegt dat zij niet 8

10 zo goed weten hoeveel het per maand kost op jezelf te wonen en 15% zegt dit helemaal niet te weten. 45% zegt dat zij dit een beetje weten en heel goed. Helft heeft helemaal geen begroting voor inkomsten en uitgaven na opleiding 3 van de MBO-ers zegt dat zij helemaal geen financieel plan hebben voor de periode gedurende hun huidige opleiding en 50% heeft geen plan voor de periode hierna. Een kleine minderheid van de MBO-ers heeft een financieel plan berekend voor de periode dat zij hun opleiding volgen () en voor de periode na hun opleiding (15%). 45% heeft wel ongeveer een plan in hun hoofd voor de periode gedurende hun opleiding, maar zij hebben dit niet echt uitgerekend. Voor de periode na hun opleiding is dit 35%. Heb je een financieel plan (begroting) gemaakt voor jouw inkomsten en uitgaven tijdens en na je opleiding? (n=489) Voor de periode dat je je huidige opleiding volgt 3 45% Voor de periode na je huidige opleiding 50% 35% 15% Nee, ik heb hier geen financieel plan voor Enigszins, ik heb dit plan wel ongeveer in mijn hoofd maar heb dit niet uitgerekend Ja, ik heb hier een financieel plan voor uitgerekend 9

11 Methode van onderzoek Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder MBO-studenten tussen de 18 en 30 jaar. De steekproef is representatief voor leeftijd en geslacht. Het veldwerk van het onderzoek vond plaats in de periode van 25 juni tot en met 6 juli Voor de dataverzameling is gebruikgemaakt van het StemPunt-panel van Motivaction ( waar momenteel ongeveer Nederlanders lid van zijn en een externe gespecialiseerde panelleverancier. De onderzoeksdata zijn gewogen voor leeftijd en geslacht. Daarbij fungeerde de Gouden Standaard van het CBS als ijkbestand. Achtergrond respondenten Alle bevraagde respondenten volgen een MBO opleiding. MBO niveau 4 (middenkader of specialistenopleiding): 65% MBO niveau 3 (vakopleiding): 24% MBO niveau 2 (basisberoepsopleiding): 11% MBO 1 (entree opleiding): een enkeling Meerderheid volgt de BOL-richting BOL: 85% (school en stage, 4 á 5 dagen per week naar school buiten de stageperiodes) BBL: 15% (werken en leren, 3 á 4 dagen per week werken, 1 á 2 dagen per week naar school) Een grote meerderheid is van plan de opleiding binnen 2 jaar af te ronden Dit jaar: 37% Volgend jaar: 34% Over 2 jaar: 1 Over 3 jaar: 6% Langer dan 3 jaar: 2% Niet van plan opleiding af te ronden: 2%. 10

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen?

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? Factsheet

Nadere informatie

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming

Nadere informatie

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes

Nadere informatie

Flitspeiling Voedselverspilling

Flitspeiling Voedselverspilling bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Flitspeiling Voedselverspilling Beknopt rapport Natuur

Nadere informatie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Bijl PR eyeopen.nl Onderzoeksrapportage Auteur: Jeroen Senster Project: Z7452 18-5-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen?

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 16-12-2013 Inleiding

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling in aanloop naar

Nadere informatie

Belastingontwijking en brievenbusfirma s

Belastingontwijking en brievenbusfirma s Belastingontwijking en brievenbusfirma s Een onderzoek onder het Nederlands publiek Rapportage Auteurs: Femke Konings en Bram van der Lelij Project Z8590 29-12-2016 Conclusies Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Zonnepanelen in Nederland

Zonnepanelen in Nederland bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 F Amsterdam W +31 www.motivaction.nl (0)20 589 83 83 00 Zonnepanelen in Nederland Draagvlak en gebruik

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven?

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl - Factsheet opinieonderzoek

Nadere informatie

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Betere samenleving vraagt om

Nadere informatie

Stand.tv - FACTSHEET - Meting 30: Mexicaanse griep. Amsterdam, 19 augustus 2009 drs. Sander van Duijn drs. Frits Spangenberg

Stand.tv - FACTSHEET - Meting 30: Mexicaanse griep. Amsterdam, 19 augustus 2009 drs. Sander van Duijn drs. Frits Spangenberg bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stand.tv Meting 30: Mexicaanse

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag 2017

Monitor financieel gedrag 2017 Monitor financieel gedrag 2017 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 8 Resultaten Pagina 16 Bijlage Pagina 27 2 Achtergrond,

Nadere informatie

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers Schoon is de norm Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon Willemijn Bot Lonneke Gijsbers 19-10-2017 B1779 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten 2012

Samenvatting onderzoeksresultaten 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 Zin en onzin van verpakkingen Milieu Centraal Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 25-6-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opkomstgedrag en opkomstmotieven

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland?

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland? Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland? Meningen van Polen in Nederland

Nadere informatie

Vrouwen en Pensioen. WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174

Vrouwen en Pensioen. WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174 Vrouwen en Pensioen WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174 17-10-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 5 Conclusies

Nadere informatie

Geluk, generaties en geld. onderzoeksbevindingen. Auteurs: Henk Heinen Irene Zondervan Projectnummer: B2000

Geluk, generaties en geld. onderzoeksbevindingen. Auteurs: Henk Heinen Irene Zondervan Projectnummer: B2000 onderzoeksbevindingen Auteurs: Henk Heinen Irene Zondervan 15-9-2017 Projectnummer: B2000 Ben ik gelukkig? De deelnemers aan het onderzoek beoordelen zichzelf met een 7.3 als gelukkig mens. 65-plussers,

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Bezuinigen op ambtenaren? Onderzoek onder het brede publiek en onder ambtenaren

Bezuinigen op ambtenaren? Onderzoek onder het brede publiek en onder ambtenaren Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Bezuinigen op ambtenaren? Onderzoek onder het brede publiek en onder

Nadere informatie

Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête

Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Visie De financiële zelfredzaamheid Het Nibud heeft verschillende vaardigheden gedefinieerd waarover iemand zou moeten beschikken

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012 April Vakantiegeldenquête Auteurs Jasja Bos Daisy van der Burg 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan Inhoudsopgave 3 2. Aantal keer op 4 4 5 3. Uitgaven aan 6 6 7 8 10 11 2 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag 2015

Monitor financieel gedrag 2015 Monitor financieel gedrag 2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4 Samenvatting Pagina 8 Resultaten Pagina 11 Bijlage Pagina 19 2 Achtergrond, doel-

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer

Nadere informatie

Dag van de Domeinnaam

Dag van de Domeinnaam Dag van de Domeinnaam Auteurs: Mara Huiskes Seth Schaafsma 1-6-2017 Methode en opzet In opdracht van Michiel Henneke, van SIDN, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik

Nadere informatie

Financieel bewustzijn en zekerheid van de Nederlander

Financieel bewustzijn en zekerheid van de Nederlander AEGON Financieel bewustzijn en zekerheid / 8-9-2010 / P.1 / 8-9-2010 / P.1 Financieel bewustzijn en zekerheid van de Nederlander Onderzoeksrapport Amsterdam September

Nadere informatie

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963 Mediaonderzoek 2009; rapportage FunX / P.1 / 18-11-2009 / P.1 Rapportage FunX Onderzoeksrapportage Op basis van Mediaonderzoek 2009 Amsterdam November 2009 Projectnummer

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

De Begroting van het Volk 2012

De Begroting van het Volk 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl De Begroting van het Volk 2012

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z4225 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Syrië-gangers doen wat de VN nalaat

Syrië-gangers doen wat de VN nalaat bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Syrië-gangers doen wat de VN nalaat Opiniepeiling

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Rapportage omnibusvragen

Rapportage omnibusvragen Rapportage omnibusvragen Input voor Week van Zorg en Welzijn 2017 Lonneke Gijsbers 10-3-2017 Projectnummer Z8318 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet 3 Opvallende bevindingen Resultaten 4 6 Bijlage

Nadere informatie

Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI)

Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI) Houding ten aanzien van PPI - AEGON / 22-6-2011 / P.1 / 22-6-2011 / P.1 Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI) Onderzoeksrapportage Amsterdam Juni 2011

Nadere informatie

Hoe ga ik met geld om?

Hoe ga ik met geld om? Hoe ga ik met geld om? Een onderzoek onder alle leerlingen uit het 3e lesjaar van het Stellingwerf College Ouderraad Stellingwerf College 1 Inhoudsopgave 1. Geld krijgen van ouders 2. Bijbaantjes 3. Koopgedrag

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009

Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009 Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009 Stand.tv (voorheen De Maatschappelijke Barometer) Regelmatig peilt Motivaction - in samenwerking met Netwerk - via een vaste set vragen 'de stand van het land'.

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Beschrijving Sparen en lenen zijn, naast het betalingsverkeer, de diensten van de bank waar de meeste mensen gebruik van maken.

Beschrijving Sparen en lenen zijn, naast het betalingsverkeer, de diensten van de bank waar de meeste mensen gebruik van maken. Beschrijving Sparen en lenen zijn, naast het betalingsverkeer, de diensten van de bank waar de meeste mensen gebruik van maken. Heb jij inzicht in jouw geld- en bankzaken? Welke betaalvormen zijn er en

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

Mbo'ers in geldzaken 2015

Mbo'ers in geldzaken 2015 Mbo'ers in geldzaken 2015 Financiële situatie en gedrag van mbostudenten Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Mbo'ers in geldzaken 2015 Financiële

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Studeer met een plan. Rapportage kennispeiling. Studeer met een plan. Ten behoeve van het ministerie van OCW TNS

Studeer met een plan. Rapportage kennispeiling. Studeer met een plan. Ten behoeve van het ministerie van OCW TNS Rapportage kennispeiling Contents 1 Inleiding 3 2 Management summary 5 3 Achtergrondinformatie doelgroepen 7 4 Inhoudelijke voorbereidingen 11 5 Financiële voorbereidingen 15 6 Bijlagen 20 2 1 Inleiding

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie