Hiv op de werkvloer 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hiv op de werkvloer 2011"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat KS Amsterdam Postbus AE Amsterdam t f e Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha Biervliet en Natascha Snel G mei 20 Dit document is uitsluitend voor deze opdrachtgever opgesteld. Alle in het document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder schriftelijke toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. TNS NIPO ISO 9001 rapport nederlands.dot

2 Inhoud Samenvatting 1 Inleiding 3 1 Kennis Leidinggevenden schatten risico s anders in dan de gemiddelde Nederlander, afhankelijk van de grootte van het bedrijf Risico op infectie bij het verzorgen van wond van collega met hiv hoogst ingeschat 5 2 Houding Cognities De gemiddelde Nederlander is weinig bevooroordeeld over verzuim en functioneren van collega s met hiv Hiv wordt door een derde van de Nederlanders geassocieerd met homoseksualiteit Emoties Vooral veel medeleven en medelijden voor collega s/werknemers met hiv 8 3 Gedrag Acht op de tien leidinggevenden zijn van mening dat iemand met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat iemand met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek Leidinggevenden vinden de risico s van verzuim vooral een belangrijke reden om iemand met hiv niet in dienst te nemen 3.4 Grotere organisaties zijn uiteindelijk soepeler ten aanzien van medewerkers met hiv 13 4 Inlichten hiv-status Bijna negen op de tien leidinggevenden willen ook dat de directie ingelicht wordt Overgrote meerderheid Nederlanders vindt dat arbo-arts ingelicht moet worden 15 Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20

3 Samenvatting Kennis Het verzorgen van een wond van een collega met hiv door een bedrijfshulpverlener wordt als meest risicovol ingeschat door leidinggevenden. 42 procent van hen is van mening dat er bij bedrijfshulpverlening een risico op infectie bestaat. Bijna eenderde van de leidinggevenden van de grotere bedrijven (100 medewerkers of meer) schatten het risico van infectie met hiv groter in bij beroepen waarbij veel fysiek wordt samengewerkt met een collega met hiv. Houding Cognities Leidinggevenden vinden minder vaak dan de gemiddelde Nederlander dat iemand met hiv waarschijnlijk te weinig verantwoordelijkheidsgevoel heeft (4% versus 9% gemiddelde Nederlander). Ook denken ze minder vaak dat het hebben van hiv een doodsvonnis betekent (% versus 18% gemiddelde Nederlander). Ook voelen leidinggevenden vaker dan de gemiddelde Nederlander medeleven met mensen met hiv. Daarentegen zijn leidinggevenden negatiever over verzuim van werknemers met hiv (23% versus 14%). Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers denkt zelfs 40% van de leidinggevenden dat een werknemer met hiv vaker verzuimt. Dit terwijl de gemiddelde Nederlander hier minder negatief over is (14%). Daarnaast zijn twee op de tien leidinggevenden van grote bedrijven van mening dat een werknemer met hiv zijn werk minder goed uitvoert als een werknemer zonder hiv (19% versus 7% gemiddeld). Opvallend is dat veel leidinggevenden toch nog aangeven niet te weten of ze het eens zijn met de stellingen een collega met hiv verzuimt vaker dan andere werknemers en een collega met hiv verzuimt vaker dan iemand met een chronische ziekte als diabetes. Gedrag Acht op de tien leidinggevenden vinden dat een werknemer met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de leidinggevenden aan iemand met hiv minder snel een vast contract te zullen aanbieden. De voornaamste reden van leidinggevenden om geen werknemer met hiv in dienst te nemen of een vast contract aan te bieden is omdat zij de kans op (ziekte)verzuim of uitval groot achten en de kans op infectie zoveel mogelijk willen verkleinen. De helft van de leidinggevenden wil niet dat hun klanten weten dat zij iemand met hiv in dienst heeft. Een derde van hen heeft liever niet dat een werknemer met hiv in contact komt met klanten. 43% van de leidinggevenden heeft liever niet dat iemand met hiv in de bedrijfskantine werkt. Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 1

4 Bijna de helft van de Nederlanders is van mening dat mensen met hiv beter geen beroep kunnen uitoefenen waarin fysiek contact plaatsvindt. Inlichten hiv-status Leidinggevenden zijn vaker dan de gemiddelde Nederlander van mening dat personen binnen de organisatie dienen te worden ingelicht. Een overgrote meerderheid van de leidinggevenden vindt dat de arbo-arts, personeelszaken, directe collega s en de directie dienen te worden ingelicht. Met name het inlichten van de directie verschilt behoorlijk met de gemiddelde Nederlander. Bijna negen op de tien leidinggevenden vinden dat de directie op de hoogte moet worden gebracht. Van de gemiddelde Nederlander denkt 54% dit. Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 2

5 Inleiding Achtergrond en doel onderzoek In week 21 start de campagne van het Aids Fonds. Voorafgaand aan deze campagne heeft TNS NIPO onderzocht hoe Nederlanders tegenover hiv op de werkvloer staan. In dit rapport staan de resultaten van dit onderzoek. Het onderzoek is deels een herhaling van 2009 en Daarnaast is er dit jaar speciale aandacht voor de houding ten aanzien van collega s/medewerkers met hiv. Naast de gemiddelde Nederlander zijn de leidinggevenden/verantwoordelijken voor personeelszaken onderzocht. De volgende groepen zijn ondervraagd: 1. gevende Nederlanders (Nederlanders van 18 jaar en ouder die de afgelopen twaalf maanden geld hebben gegeven aan goede doelen); 2. leidinggevenden/verantwoordelijken voor personeelszaken van organisaties met het volgende aantal medewerkers: 5-49, 50-99, 100 of meer. Daar waar in dit rapport gesproken wordt over Nederlanders of de (gemiddelde) Nederlander betreft het gevende Nederlanders. Het percentage gevende Nederlanders is onder de Nederlanders dusdanig groot (76%) dat gesproken kan worden van de (gemiddelde) Nederlander. Opzet In totaal zijn Nederlanders ondervraagd waarvan 745 werkenden en 286 nietwerkenden. Daarnaast zijn 243 leidinggevenden ondervraagd. Het onderzoek is uitgevoerd van 27 april tot en met 2 mei 20. Meer informatie over de opzet leest u in de onderzoeksverantwoording in de bijlage. Leeswijzer Deze samenvatting gaat achtereenvolgens in op de kennis, de houding en het gedrag van verschillende groepen Nederlanders (de Nederlander en leidinggevenden) ten aanzien van hiv op de werkvloer. Waar mogelijk vergelijken we de verschillende subgroepen met elkaar. Op de onderdelen waar dat mogelijk is worden de uitkomsten vergeleken met de uitkomsten van Opvallende significante afwijkingen worden in de tekst vermeld. Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 3

6 1 Kennis We gaan in dit hoofdstuk in op de kennis die de verschillende groepen hebben over het risico van infectie met hiv. Het eerste deel gaat in op de inschatting van leidinggevenden over het risico van hiv-overdracht tussen medewerkers. In het tweede deel gaan we in op de inschatting van de gemiddelde Nederlander. 1.1 Leidinggevenden schatten risico s anders in dan de gemiddelde Nederlander, afhankelijk van de grootte van het bedrijf Om te achterhalen hoe leidinggevenden en Nederlanders de risico s van een hiv-infectie inschatten, zijn vijf handelingen voorgelegd en is gevraagd hoe risicovol zij deze inschatten. Net als de gemiddelde Nederlander beschouwen leidinggevenden het verzorgen van een wond van een collega met hiv door een bedrijfshulpverlener als het meest risicovol. Zij schatten dit echter iets minder risicovol in dan de gemiddelde Nederlander (matig/groot risico: 42% versus 53%). Ook het risico van infectie met hiv wordt door leidinggevenden lager ingeschat dan de Nederlander bij beroepen waarbij veel fysiek wordt samengewerkt met een collega met hiv (matig/groot risico: 13% versus 18%). Het risico van infectie met hiv bij het gaan naar hetzelfde toilet wordt echter beschouwd als een groter risico door leidinggevenden in vergelijking tot de Nederlander (matig/groot risico: 17% versus 9% gemiddelde Nederlander). Leidinggevenden van grotere bedrijven (100 medewerkers of meer) schatten het risico van infectie met hiv echter groter in bij beroepen waarbij veel fysiek wordt samengewerkt met een collega met hiv dan leidinggevenden van kleinere organisaties (matig/groot risico: 29% versus 13% gemiddeld). Leidinggevenden van bedrijven met 5-49 medewerkers schatten dit juist minder risicovol in dan gemiddeld (matig/groot risico: 12% versus 13% gemiddeld). Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 4

7 1 In hoeverre denkt u dat u risico loopt op hiv in de volgende situaties? (matig/groot risico) als een bhv'er een wondje verzorgt van een collega met hiv bij beroepen waarbij veel fysiek wordt samengewerkt met een collega met hiv uit hetzelfde glas drinken als een collega met hiv : gemiddelde Nederlander 12% matig/groot risico (n=1.9) intensief samenwerken met een collega met hiv naar hetzelfde toilet gaan als een collega met hiv % leidinggevenden (n=243) gemiddelde Nederlander (n=1.031) Bron: TNS NIPO, Risico op infectie bij het verzorgen van wond van collega met hiv hoogst ingeschat Ook aan de Nederlanders is gevraagd een inschatting te maken van de risico s van bepaalde handelingen op infectie met hiv. Van deze handelingen wordt het verzorgen van een wond van een collega met hiv door een bedrijfshulpverlener beschouwd als het meest risicovol. Ruim de helft van de Nederlanders (53%) denkt dat hierbij het risico op infectie met hiv matig tot groot is. Naar hetzelfde toilet gaan als een collega met hiv wordt als minst risicovol ervaren (matig/groot risico: 9%). Vorig jaar is ook aan de Nederlanders gevraagd in hoeverre zij denken dat het risicovol is om uit hetzelfde glas te drinken als iemand hiv heeft. De risico-inschatting hierop is onveranderd ten opzichte van vorig jaar (matig/groot risico: 12%). Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 5

8 2 Houding In dit hoofdstuk behandelen we de houding van leidinggevenden en de gemiddelde Nederlander tegenover verschillende situaties omtrent hiv op de werkvloer. We maken een onderscheid tussen cognities en emoties. 2.1 Cognities De gemiddelde Nederlander is weinig bevooroordeeld over verzuim en functioneren van collega s met hiv Aan de leidinggevenden en de Nederlanders is een aantal stellingen voorgelegd over hun houding ten aanzien van collega s met hiv. Leidinggevenden zijn vaker van mening dat een werknemer met hiv vaker verzuimt dan andere werknemers in vergelijking tot de gemiddelde Nederlander (23% versus 14%). Leidinggevenden van grotere organisaties (100 of meer medewerkers) denken vaker dan andere leidinggevenden dat werknemers met hiv vaker verzuimen dan andere werknemers ((helemaal) mee eens: 40% versus 23% gemiddeld). Ook zijn zij het vaker eens met de stelling dat een medewerker met hiv zijn werk minder goed uitvoert als een werknemer zonder hiv (19% versus 7% gemiddeld). Leidinggevenden van grotere organisaties zijn het echter vaker oneens met de stelling dat een werknemer met hiv vaker verzuimt dan iemand met een chronische ziekte als diabetes ((helemaal) mee oneens: 65% versus 51% gemiddeld). Nederlanders zijn weinig bevooroordeeld als het gaat om verzuim en functioneren van collega s met hiv. Zij zijn van mening dat een collega met hiv niet vaker verzuimt dan andere werknemers of iemand anders met een chronische ziekte. Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 6

9 2 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (schaal 1-4 helemaal mee eens helemaal mee oneens) leidinggevenden (n=243) gemiddelde Nederlander (n=1.031) een collega met hiv verzuimt vaker dan iemand met een chronische ziekte als diabetes een collega met hiv kan zijn werk minder goed uitvoeren een collega met hiv verzuimt vaker dan andere werknemers een werknemer met hiv verzuimt vaker dan iemand met een chronische ziekte als diabetes een werknemer met hiv kan zijn werk minder goed uitvoeren een werknemer met hiv verzuimt vaker dan andere werknemers (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens weet niet % Bron: TNS NIPO, 20 NB: Bijna de helft van de Nederlanders en de leidinggevenden geeft aan niet te weten of ze het eens zijn met de stellingen een collega met hiv verzuimt vaker dan andere werknemers en een collega met hiv verzuimt vaker dan iemand met een chronische ziekte als diabetes Hiv wordt door een derde van de Nederlanders geassocieerd met homoseksualiteit Naast de stellingen over werknemers met hiv is ook een aantal algemene stellingen voorgelegd over de houding tegenover mensen met hiv in het algemeen. Leidinggevenden vinden minder vaak dat iemand met hiv waarschijnlijk te weinig verantwoordelijkheidsgevoel heeft (4% versus 9% gemiddelde Nederlander). Ook denken ze minder vaak dat het hebben van hiv een doodsvonnis betekent (% versus 18% gemiddelde Nederlander). Daarnaast vinden leidinggevenden hiv minder vaak een chronische ziekte ((helemaal) mee oneens: 49% versus 40%). Ook aan de Nederlanders zijn stellingen voorgelegd. Hiv wordt door tweederde van de Nederlanders niet geassocieerd met homoseksualiteit. Een derde van de Nederlanders heeft hier een andere mening over. Zij associëren hiv met homoseksualiteit. In 2010 is aan de Nederlanders gevraagd of zij hiv als een homoziekte beschouwen. Een op de tien Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 7

10 was het hier toen mee eens. De resultaten van 2010 en 20 zijn echter niet een op een met elkaar te vergelijken doordat de stelling anders is voorgelegd. Bijna de helft van de Nederlanders ziet hiv als een chronische ziekte. Het aandeel respondenten binnen de Nederlanders dat vindt dat iemand het aan zichzelf te wijten heeft als hij of zij hiv oploopt, is niet groot: 13%. In vergelijking met vorig jaar schat de Nederlander het risico van besmetting als gevolg van tongzoenen met iemand met hiv een stuk lager in (20: 14%, 2010: 28%). 3 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (schaal 1-4 helemaal mee eens helemaal mee oneens) ik associeer hiv in NL sterk met homoseksualiteit leidinggevenden (n=243) gemiddelde Nederlander (n=1.031) hiv is een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld diabetes van tongzoenen kun je hiv krijgen iemand in NL met hiv heeft waarschijnlijk weinig verantwoordelijkheidsgevoel iemand met hiv heeft in feite zijn doodsvonnis te horen gekregen als iemand in NL hiv krijgt, dan heeft diegene dat aan zichzelf te wijten hiv is een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld diabetes van tongzoenen kun je hiv krijgen iemand in NL met hiv heeft waarschijnlijk weinig verantwoordelijkheidsgevoel iemand met hiv heeft in feite zijn doodsvonnis te horen gekregen : 28% (helemaal) mee eens (n=1.9) 2010: 18% (helemaal) mee eens (n=1.9) 2010: 20% (helemaal) mee eens (n=1.9) als iemand in NL hiv krijgt, dan heeft diegene dat aan zichzelf te wijten % (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens weet niet Bron: TNS NIPO, Emoties Vooral veel medeleven en medelijden voor collega s/werknemers met hiv Aan de respondenten zijn een aantal emoties voorgelegd. Hen is gevraagd of zij kunnen aangeven hoe sterk zij bepaalde gevoelens hebben, als zij zich voorstellen dat zij een werknemer/collega hebben met hiv. Leidinggevenden voelen vaker medeleven met werknemers met hiv dan de gemiddelde Nederlander (83% versus 77%). Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 8

11 Als mensen aan collega s met hiv denken dan voelen zij vooral medeleven en medelijden. Een op de vijf voelt tevens bewondering voor hen. 4 Als ik denk aan een collega/werknemer met hiv dan voel ik... (% (helemaal) mee eens) medeleven : gemiddelde Nederlander 75% (helemaal) mee eens (n=1.9) medelijden : gemiddelde Nederlander 49% (helemaal) mee eens (n=1.9) angst : gemiddelde Nederlander 15% (helemaal) mee eens (n=1.9) bewondering : gemiddelde Nederlander 15% (helemaal) mee eens (n=1.9) afkeer 7 8 woede : gemiddelde Nederlander 9% (helemaal) mee eens (n=1.9) % leidinggevenden (n=243) gemiddelde Nederlander (n=1.031) Bron: TNS NIPO, 20 Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 9

12 3 Gedrag We gaan in dit hoofdstuk in op het gedrag dat de leidinggevenden en de gemiddelde Nederlander hebben ten aanzien van collega s met hiv. 3.1 Acht op de tien leidinggevenden zijn van mening dat iemand met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek De leidinggevenden hebben over het algemeen een negatievere houding ten aanzien van werknemers met hiv dan de gemiddelde Nederlander. Naar verhouding geven zij vaker de voorkeur aan een werknemer zonder hiv, zien zij liever niet iemand met hiv aan het werk in de bedrijfskantine en vinden zij vaker dat een werknemer met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek. 5 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Nota bene: Onderstaande stellingen zijn aan de leidinggevenden én de gemiddelde Nederlander voorgelegd. leidinggevenden (n=243) gemiddelde Nederlander (n=1.031) iemand met hiv moet dit melden in een sollicitatiegesprek ik heb liever niet dat iemand met hiv in de bedrijfskantine werkt ik zou liever geen collega met hiv hebben iemand met hiv moet dit melden in een sollicitatiegesprek ik heb liever niet dat iemand met hiv in de bedrijfskantine werkt ik zou liever geen werknemer met hiv hebben : 24% (helemaal) mee eens (n=1.9)* 2010: 14% (helemaal) mee eens (n=1.9) (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens weet niet % Bron: TNS NIPO, 20 * In 2010 luidde de stelling: ik ga liever niet eten in een restaurant waarvan een van de koks hiv heeft. 3.2 Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat iemand met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek Ruim de helft van de Nederlanders (55%) is van mening dat iemand met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek. Bijna de helft (44%) is van mening dat mensen met hiv beter geen beroep uit kunnen uitoefenen waarin fysiek contact plaatsvindt. Ruim een Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 10

13 kwart van de Nederlanders (27%) heeft liever niet dat iemand met hiv in de bedrijfskantine werkt. 6 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Nota bene: Onderstaande stellingen zijn alleen voorgelegd aan de gemiddelde Nederlander (n=1.031) mensen met hiv kunnen beter geen beroep uitoefenen met veel fysiek contact ik heb liever dat het bedrijf waar ik werk geen mensen met hiv aanneemt, zodat collega's geen risico lopen op besmetting (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens weet niet % Bron: TNS NIPO, Leidinggevenden vinden de risico s van verzuim vooral een belangrijke reden om iemand met hiv niet in dienst te nemen Bijna de helft van de leidinggevenden (47%) zou iemand met hiv minder snel een vast contract aanbieden. Bijna de helft van hen geeft hiervoor als reden dat zij de kans op (ziekte)verzuim of uitval groter achten (49%), maar ook dat men bang is voor de risico s die hiermee gepaard gaan (32%) en de kosten die gepaard gaan met ziekte (17%). Geldt niet alleen voor hiv. In het algemeen zou ik mensen die een ziekte hebben minder snel een vast contract aanbieden dan gezonde mensen gezien de grotere kans op ziekteverzuim. Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20

14 Ruim een kwart van de leidinggevenden (28%) neemt liever geen mensen met hiv aan om andere medewerkers geen risico te laten lopen op infectie. Als belangrijkste redenen hiervoor noemen zij dat er altijd een risico blijft bestaan voor infectie en dat zij dit risico niet willen nemen (25%). Daarnaast willen zij de kans op infectie verkleinen of uitsluiten (25%). Als werkgever heb je ook een verantwoordelijkheid richting medewerkers voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. De leidinggevenden die aan hebben gegeven dat zij liever geen werknemer met hiv hebben (46%), is gevraagd naar de redenen hiervoor. Als belangrijkste reden wordt een grotere kans op verzuim door ziekte of het langer ziek zijn genoemd (36%), gevolgd door de reden dat zij geen risico willen lopen voor andere werknemers (22%). Daarnaast is het voor hen in het belang van het bedrijf dat zij liever geen werknemers in dienst hebben met hiv, zodat klanten niet afhaken of wegblijven (13%) en willen zij liever alleen gezonde werknemers in dienst (10%). Ik wil sowieso geen werknemer met een ziekte aannemen. Het risico van de zieke werknemer is geheel en al bij de werkgever terecht gekomen. Dit is voor geen enkele werkgever een uitdaging om zieke mensen in het personeelsbestand te ambiëren! Acht op de tien leidinggevenden (79%) vindt dat iemand met hiv dit moet melden bij een sollicitatiegesprek. Een kwart van hen vindt dat iemand met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek vanwege het risico dat hiermee gepaard gaat. Bijna een kwart (23%) vindt dat dit gemeld moet worden vanwege de kans op verzuim/uitval wegens ziekte. Daarnaast vinden zij dat zij recht hebben om dit van tevoren te weten (16%), zij kunnen zich hier dan beter op voorbereiden (15%). Ook vinden de leidinggevenden dat alle chronische ziektes gemeld moeten worden (13%) en duurt eerlijkheid volgens hen het langst (10%). Iedereen die ziek is dient dit te melden in een sollicitatiegesprek anders is het achterhouden van (belangrijke) informatie. Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 12

15 7 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Nota bene: Onderstaande stellingen zijn alleen voorgelegd aan de leidinggevenden (n=243) ik zou iemand met hiv minder snel een vast contract aanbieden ik heb liever niet dat een werknemer met hiv in contact komt met klanten ik heb liever niet dat mijn klanten het weten, als ik iemand met hiv in dienst heb ik zou iemand met hiv liever niet aannemen om andere werknemers geen risico te laten lopen op besmetting (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens weet niet % Bron: TNS NIPO, Grotere organisaties zijn uiteindelijk soepeler ten aanzien van medewerkers met hiv Leidinggevenden van organisaties met meer dan 100 medewerkers vinden het minder vaak bezwaarlijk dan de organisaties met minder medewerkers dat hun klanten weten dat zij iemand met hiv in dienst hebben ((helemaal) mee eens: 35% versus 52% gemiddeld). Daarnaast vinden zij minder vaak dat iemand met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek ((helemaal) mee eens: 68% versus 79% gemiddeld). Zij vinden het ook vaak minder bezwaarlijk om iemand met hiv een vast contract aan te bieden ((helemaal) mee oneens: 52% versus 37% gemiddeld). Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 13

16 4 Inlichten hiv-status 4.1 Bijna negen op de tien leidinggevenden willen ook dat de directie ingelicht wordt Aan de gemiddelde Nederlander en de leidinggevenden is gevraagd wie binnen de organisatie moet worden ingelicht als iemand met hiv in hun/een bedrijf komt werken. Leidinggevenden zijn vaker dan de gemiddelde Nederlander van mening dat personen binnen de organisatie dienen te worden ingelicht. Een overgrote meerderheid vindt dat de arbo-arts, personeelszaken en de directie dienen te worden ingelicht. Met name over het inlichten van de directie verschillen de twee groepen behoorlijk van mening (88% versus 54%). 8 Welke van de onderstaande personen of instanties zouden volgens u ingelicht moeten worden over de hiv-status? arbo-arts directe leidinggevende HR/personeelszaken directie directe collega's afdelingsmanagers alle werknemers % leidinggevenden (n=243) gemiddelde Nederlander (n=1.031) Bron: TNS NIPO, 20 Leidinggevenden van de kleinere organisaties (5-49 medewerkers) zijn vaker van mening dan de grotere organisaties dat de directie, afdelingsmanagers, directe collega s en alle werknemers moeten worden ingelicht. Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 14

17 9 Welke van de onderstaande personen of instanties zouden volgens u ingelicht moeten worden over de hiv-status? (naar aantal medewerkers per vestiging) n=243 arbo-arts 84* directe leidinggevende HR/personeelszaken directie 59* 74* 91* directe collega's 46* 51 64* afdelingsmanagers 44* 56* 70* alle werknemers * 18 30* % Bron: TNS NIPO, 20 * Wijkt significant af van het gemiddelde 4.2 Overgrote meerderheid Nederlanders vindt dat arbo-arts ingelicht moet worden Volgens een overgrote meerderheid van de Nederlanders moet de arbo-arts worden ingelicht, maar ook de directe leidinggevende en personeelszaken. Over het inlichten van de directie, afdelingsmanagers en directe collega s zijn de meningen verdeeld. Ongeveer de helft is van mening dat zij moeten worden ingelicht en de andere helft vindt van niet. Een klein deel vindt dat alle werknemers moeten worden ingelicht (16%). Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 15

18 Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 16

19 Onderzoeksmethode Het onderzoek is online uitgevoerd met behulp van CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Respondenten vullen op hun eigen computer de vragenlijst in. Doelgroep Dit onderzoek kent twee doelgroepen: 1. gevend Nederland (Nederlanders van 18 jaar en ouder die de afgelopen twaalf maanden geld hebben gegeven aan goede doelen); 2. leidinggevenden/ verantwoordelijken voor personeelszaken van organisaties met het volgende aantal medewerkers: 5-49, 50-99, 100 of meer. In dit rapport gesproken wordt over Nederlanders of de (gemiddelde) Nederlander hier betreft het gevende Nederlanders. Het percentage gevende Nederlanders is onder de Nederlanders dusdanig groot (76%) dat gesproken kan worden van de (gemiddelde) Nederlander. Steekproef en steekproefomvang Per groep zijn de volgende (netto) steekproefaantallen ondervraagd: 1. gevend Nederland: n= leidinggevenden/verantwoordelijken voor personeelszaken van organisaties met het volgende aantal medewerkers: 5-49 (n=79), (n=89), 100 of meer (n=74): totale n=243 Weging De resultaten zijn gewogen zodat ze representatief zijn voor beide groepen. Steekproefbron De respondenten van de doelgroep de Nederlander zijn afkomstig uit TNS NIPObase. De leidinggevenden/verantwoordelijken voor personeelszaken zijn afkomstig uit TNS NIPObase business. Veldwerkperiode Het veldwerk heeft gelopen van 27 april tot en met 2 mei 20. Hiv op de werkvloer 20 G1443 TNS NIPO 17 mei 20 17

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag Contents 1 Kennis 4 2 Houding 8 3 Gedrag 12 4 Bijlage 14 2 Leeswijzer Doelgroep In dit rapport zijn twee doelgroepen gedefinieerd; zzp ers en organisaties. De groep organisaties bestaat uit mensen die

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

PrEP Campagne Stichting Aids Fonds

PrEP Campagne Stichting Aids Fonds PrEP Campagne Stichting Aids Fonds juni 2016 Contact: Berdien Schanssema T: 050-3657678 E: BerdienSchanssema@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/kienonderzoek facebook.com/kienonderzoek

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Sociaal maatschappelijke impact van ondernemers in Nederland

Sociaal maatschappelijke impact van ondernemers in Nederland Sociaal maatschappelijke impact van ondernemers in Nederland Rapportage November 2018 MKB Nederland Referentienummer: 244405635 Inhoud 1 Achtergrond van het onderzoek 3 2 Samenvatting 7 3 Kennis 9 4 5

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij 13 februari 2015 Inleiding Milieudefensie heeft TNS NIPO in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten opdracht gegeven om een opinieonderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll in opdracht van FNV ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Den Dolder, maart 2010 Wim Woning MSc Index Index... 2 1.

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Resultaten 8 Bijlagen 22 2 Samenvatting Koopkracht onderzoek 3 Inleiding Inkomens- en uitgavenzekerheid

Nadere informatie

ADHD-kinderen op de basisschool

ADHD-kinderen op de basisschool Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ADHD-kinderen op de basisschool Henk Foekema B8133 december

Nadere informatie

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak.

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak. nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet http://www.nipo.nl Rapport Vaccinaties in

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Effect toiletreclame Ziggo. Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin, Daan Damen en Jeroen Senster Project Z4778

Effect toiletreclame Ziggo. Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin, Daan Damen en Jeroen Senster Project Z4778 Effect toiletreclame Ziggo Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin, Daan Damen en Jeroen Senster Project Z4778 Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS ONDERZOEK GEMEENTEGIDS Gemeente Hulst GfK Panel Services I juli 2014 GfK 2014 Onderzoek gemeentegids gemeente Hulst juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik papieren

Nadere informatie

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Een opinieonderzoek onder het Nederlandse publiek, met uitsplitsingen naar autochtone Nederlanders en Surinaamse- en Antilliaanse-Nederlanders meting 4 November 2017

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Een blik op de kringloop van blik

Een blik op de kringloop van blik Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Een blik op de kringloop van blik Een

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken

Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken Oktober 2013 Schenken Inhoudsopgave Schenken door vermogenden Oktober 2013 1 Vermogende Nederlander staat positief tegenover

Nadere informatie

Onderzoek postpartum depressie HvdM mei 2018

Onderzoek postpartum depressie HvdM mei 2018 Onderzoek postpartum depressie HvdM mei 2018 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171777 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

VanAnaarBeter Praatpalen (S12)

VanAnaarBeter Praatpalen (S12) Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek Managementsamenvatting (1/3) Inleiding Jarenlang waren praatpalen langs de snelweg de manier om hulpdiensten te bereiken bij pech onderweg. Tegenwoordig

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie