UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester"

Transcriptie

1 UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

2 Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden we namens Aedes uit in het kader van het reputatieprogramma Wonings Nederland. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een sectorrapportage over de reputatie van s die in het najaar van 2017 door Aedes wordt gepresenteerd. In dit rapport vindt u uw eigen resultaten, vergeleken met het e beeld. Dit e beeld is gebaseerd op de resultaten van 125 s en ruim huurders. Het imago-onderzoek is in juni 2017 digitaal uitgezet onder 599 huurders van Thuisvester. 19% van deze huurders heeft de vragenlijst ingevuld. Dit zijn 113 huurders. De figuren hieronder tonen de kenmerken van de respondenten. Samenstelling huishouden Leeftijd Alleenstaand 37% Alleenstaand met kinderen 10% Samenwonend/getrouwd 41% Tot 35 jaar 12% 35 tot 55 jaar 19% 55 jaar en ouder 62% Samenwonend/getrouwd met kinderen 11% Mate van kennen Hoe vaak contact afgelopen jaar? Meer dan 10 keer 4% Zeer goed 26% Vijf tot tien keer 6% Goed 35% Drie tot vijf keer 13% Redelijk 36% Eén of twee keer 51% Alleen van naam 4% Dit jaar geen contact 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% Kernwaarden Het onderzoek bestaat voornamelijk uit stellingen die betrekking hebben op reputatie en zes kernwaarden die voor de meeste s van belang zijn: Betrouwbaarheid Transparantie Dicht bij de huurder Lokale betrokkenheid Financiële doelmatigheid Maatschappelijke betrokkenheid Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 2 van 13

3 Respondenten kunnen bij de stellingen aangeven of ze het er zeer mee eens tot zeer mee oneens zijn (vijfpuntsschaal). Indien de respondent geen duidelijk beeld heeft bij de stelling, kon men kiezen voor de optie weet niet. Door aan de optie zeer mee eens een score van 5 te koppelen en de optie zeer mee oneens een 1, kan er een gemiddelde score worden berekend. In deze gemiddelde score is de weet niet optie buiten beschouwing gelaten. Het algemene beeld van de huurders De huurders zijn eerst gevraagd naar het beeld dat zij hebben van Thuisvester. Dit beeld kan worden vergeleken met het beeld dat huurders hebben van hun eigen. Ook ziet u het beeld dat uw huurders over de gehele sector hebben. Beeld van uw huurders over uw Landelijk beeld van huurders over hun 8% 2% 4% 8% 11% 4% 4% 9% 26% 46% 55% Beeld van huurders over de gehele sector 3% 16% 32% Zeer positief Positief 1% 34% Negatief Zeer negatief /geen mening Het beeld dat huurders van Thuisvester hebben, is iets positiever dan we terugzien. Bijna twee derde (63%) geeft aan een positief beeld te hebben van Thuisvester. Landelijk ligt dit op 55 procent. De groep huurders, die een negatief beeld hebben (10%), is kleiner dan het e gemiddelde (15%). Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 3 van 13

4 Over de sector in zijn geheel kunnen huurders van Thuisvester minder goed een oordeel vormen. Een derde (32%) geeft aan niet te weten wat hun beeld van de sector is. Dit is vergelijkbaar met het e gemiddelde van 33 procent. Aan de huurders is ook gevraagd in hoeverre het beeld over Thuisvester is veranderd ten opzichte van drie jaar geleden. Een derde van de huurders geeft aan dat hun beeld over Thuisvester niet is veranderd, ook een derde geeft aan dat ze het niet weten. Wat opvalt, is dat een relatief grote groep () aangeeft dat het beeld negatiever is geworden. Hoewel dit overeenkomt met de e benchmark, is het een aanzienlijke groep en dus een belangrijk aandachtspunt voor Thuisvester. Verandering beeld van uw huurders over uw t.o.v. 3 jaar geleden 34% 11% Landelijke verandering beeld van huurders over hun t.o.v. 3 jaar geleden 11% 33% 43% Positiever Gelijk gebleven Negatiever Typering van uw Thuisvester wordt vooral herkend op de term klantvriendelijk. Dit is ook de term waar s het meest op worden herkend. Daarnaast zijn komt afspraken na en toegankelijk typeringen die huurders goed bij Thuisvester vinden passen. Zowel op klantvriendelijk als komt afspraken na wordt Thuisvester beter herkend dan dat we terugzien. De toegankelijkheid blijft iets achter bij de e benchmark. Typeringen waar Thuisvester nauwelijks mee wordt geassocieerd zijn warm, oubollig en neemt risico s. Op de volgende pagina ziet u de volledige typering van uw en. Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 4 van 13

5 Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 5 van 13

6 Kernwaarden In het onderzoek is ingezoomd op kernwaarden die voor de meeste s van belang zijn: betrouwbaarheid, transparantie, dicht bij de huurder, financiële doelmatigheid, lokale betrokkenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is ook de algemene reputatie meegenomen. In de figuur hieronder is te zien hoe Thuisvester op deze kernwaarden scoort in vergelijking met de e gemiddelden. Kernwaarden Betrouwbaarheid 3,8 Maatschappelijke betrokkenheid 3,6 3,6 3,8 Transparantie 3,2 3,4 Reputatie 3,8 3,5 3,2 3,5 Dicht bij de huurder 3,2 3,4 Lokale betrokkenheid 3,3 3,8 Financiële doelmatigheid Uw Landelijk Thuisvester scoort het best op de kernwaarden betrouwbaarheid, transparantie, financiële doelmatigheid en reputatie (alle vier een 3,8). Deze scores liggen boven de e benchmark. Dit geldt ook voor de andere kernwaarden, met soms een verschil van vier tiende punt. Op de lokale betrokkenheid scoort Thuisvester het laagst, een beeld dat we ook terugzien. Het is voor kernwaarden waar Thuisvester op herkend wil worden door haar huurders aan te raden minimaal een 3,5 na te streven. Thuisvester zit voor al de kernwaarden, met uitzondering van de lokale betrokkenheid, al op of boven deze norm. Een mooie prestatie. Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 6 van 13

7 Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid stellingen De doet wat ze moet doen 31% 7% 4% 12% 3,7 3,5 De is een eerlijke 28% 21% 5% 3% 20% 3,8 3,7 De komt afspraken na 37% 24% 24% 4% 5% 5% 3,9 3,7 Alle stellingen over betrouwbaarheid scoren boven de 3,5 en boven de e gemiddelden. Huurders zijn het meest positief over het aspect dat Thuisvester haar afspraken nakomt. Zes op de tien huurders (61%) zijn het met deze stelling eens. Op de twee andere stellingen, reageert iets minder dan de helft (49% en 47%) positief. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de e benchmark. Doordat bij Thuisvester minder huurders negatief reageren, liggen de gemiddelden hoger dan de e scores. Transparantie Transparantie stellingen De is eerlijk over wat er speelt binnen de organisatie 17% 15% 18% 5% 4% 42% 3,6 3,2 De is duidelijk in haar communicatie 30% 24% 27% 4% 4% 11% 3,8 3,5 De communiceert regelmatig over haar plannen en ambities 30% 26% 4% 4% 12% 3,8 3,4 Hoewel Thuisvester door veel huurders als een eerlijke wordt gezien, valt op dat huurders niet altijd een goed beeld hebben of Thuisvester ook eerlijk is over wat er speelt binnen de organisatie. Vier op de tien huurders (42%) geven aan dit niet te weten. Landelijk is dit percentage 34 procent, dus daarin wijkt Thuisvester Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 7 van 13

8 iets af van het sectorbeeld. Wanneer de huurders wel een beeld hebben bij deze stelling, dan zijn ze overwegend positief. Het gemiddelde (waarin de weet niet achterwege is gelaten) komt daarom ver boven het e gemiddelde uit. Dit geldt ook voor de frequentie en duidelijkheid van de communicatie. Een meerderheid van de huurders reageert hier positief op. Negatieve geluiden zijn er niet veel te horen. Dicht bij de huurder Dicht bij de huurder stellingen De neemt huurders serieus 21% 30% 21% 5% 7% 3,6 3,3 De denkt met huurders mee en biedt oplossingen 19% 21% 10% 7% 19% 3,5 3,1 De medewerkers van de weten wie ik ben 18% 12% 19% 13% 9% 30% 3,2 2,9 Ik kan de makkelijk bereiken als ik haar nodig heb 40% 29% 3% 5% 4,1 3,9 De weet wat er speelt onder huurders 16% 6% 24% 3,3 2,9 De scores op de stellingen over dicht bij de huurder lopen sterk uiteen. Huurders zijn het meest positief over de bereikbaarheid van Thuisvester. Twee derde van de huurders (68%) is van mening dat ze Thuisvester makkelijk kunnen bereiken op het moment dat ze haar nodig hebben. Met een 4,1 scoort Thuisvester boven de e benchmark en ver boven de norm van 3,5. Het weten wie de huurder is en wat er speelt onder de huurders scoren met een 3,2 en 3,3 het laagst, maar nog altijd ruim boven de e gemiddelden (2,9). Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 8 van 13

9 Lokale betrokkenheid Lokale betrokkenheid stellingen De draagt bij aan de veiligheid in de wijk 10% 12% 13% 8% 35% 3,0 2,9 De is zichtbaar in de wijk 11% 17% 6% 27% 3,1 3,0 De zet zich in om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren 17% 20% 13% 11% 4% 35% 3,6 3,3 De werkt waar nodig samen met andere organisaties die actief zijn in de wijk 15% 17% 4% 2% 49% 3,7 3,5 De weet wat er speelt in de wijken 13% 16% 11% 4% 34% 3,3 3,2 Voor de huurders is Thuisvester niet altijd even goed zichtbaar in de wijk. Een kwart () geeft aan dat Thuisvester niet zichtbaar is. Landelijk ligt dit percentage met 29 procent zelfs nog iets hoger, daarin is Thuisvester dus niet uniek. Het zorgt er wel voor dat Thuisvester in vergelijking met de andere kernwaarden minder goed scoort op lokale betrokkenheid. Vijftien tot twintig procent van de huurders herkent Thuisvester niet op de stellingen die gaan over lokale betrokkenheid. De mate waarin Thuisvester samenwerkt met andere lokale partijen is vaak niet duidelijk voor de huurders. De helft geeft aan hier geen beeld van te hebben. Financiële doelmatigheid Financiële doelmatigheid stellingen De is een financieel gezonde organisatie 15% 16% 10% 1% 57% 4,0 3,8 De geeft geld uit aan zaken die er toe doen 12% 20% 5% 4% 46% 3,6 3,3 De gaat verantwoord om met financiële middelen 21% 16% 4% 2% 44% 3,7 3,4 De doet wat ze kan om de huren laag te houden 21% 20% 7% 4% 3,7 3,2 Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 9 van 13

10 Voor de financiële doelmatigheid geldt dat een grote groep huurders daar geen goed beeld van heeft. Vooral als het gaat om de financiële gezondheid van Thuisvester. Een ruime meerderheid van de huurders (57%) geeft aan hier geen zicht op te hebben. Wanneer huurders wel een beeld hebben, valt op dat ze nauwelijks negatief reageren. Hierdoor komen de scores boven de e gemiddelden uit en ook boven de norm van 3,5. Wat verder opvalt, is dat relatief veel huurders in Thuisvester een zien die doet wat ze kan om de huren laag te houden. Zij worden daar meer op herkend dan het geval is. Reputatie Reputatie stellingen Ik heb vertrouwen in de 29% 27% 32% 4% 5% 3,8 3,5 Als ik de gelegenheid zou hebben, zou ik tegen anderen iets positiefs zeggen over de 29% 12% 4% 9% 3,7 3,5 Ik vertrouw erop dat de sociale huurmarkt in goede handen is bij de 33% 26% 27% 7% 6% 3,9 3,6 Ik heb een positief gevoel over de 30% 30% 7% 4% 3,7 3,5 De heeft een goede reputatie 26% 32% 5% 3% 13% 3,7 3,5 Thuisvester heeft een goede reputatie bij haar huurders. Het vertrouwen dat de sociale huurmarkt in goede handen is bij Thuisvester en het vertrouwen in de zelf is relatief groot. Een meerderheid van de huurders (58% en 56%) is het met deze stellingen eens. De reputatie van Thuisvester is beter dan we terugzien. Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 10 van 13

11 Maatschappelijke betrokkenheid Maatschappelijke betrokkenheid stellingen De draagt bij aan zorg voor kwetsbare doelgroepen 12% 19% 12% 7% 3% 48% 3,6 3,2 De werkt maatschappelijk verantwoord 18% 20% 18% 5% 3% 36% 3,7 3,4 De investeert voldoende in het energiezuinig maken van haar woningen 29% 15% 8% 9% 17% 3,6 3,1 Huurders hebben een minder duidelijk beeld van de maatschappelijke betrokkenheid van Thuisvester. Dit geldt vooral voor de mate waarin Thuisvester bijdraagt aan de zorg voor kwetsbare doelgroepen. Bijna de helft van de huurders (48%) kan daar geen antwoord op geven. Landelijk ligt dit op een vergelijkbaar niveau (44%). Wanneer huurders wel een beeld hebben, dan wordt Thuisvester meer herkend op de stellingen die gaan over maatschappelijke betrokkenheid dan haar collega-s. Wat vooral opvalt, is dat Thuisvester goed scoort op het investeren in het energiezuinig maken van de woningen. De helft van de huurders (51%) vindt dat Thuisvester hier voldoende in investeert, terwijl dit duidelijk lager ligt (34%). Conclusie Thuisvester heeft een positief imago onder haar huurders. Op alle kernwaarden en stellingen scoort Thuisvester hoger dan de e gemiddelden. Een mooie prestatie! Deze resultaten sluiten aan bij de resultaten van Thuisvester voor de huurdersonderzoeken over de dienstverlening. Op de verschillende processen zijn relatief weinig ontevreden klanten. Alleen op onderhoud is deze groep iets groter. Dit gaat echter om een klein deel van de huurderspopulatie en is dan ook niet terug te zien in het algemene imago. De cijfers geven geen directe noodzaak om op imago te sturen. Mocht lokale betrokkenheid belangrijk zijn voor Thuisvester, dan is er op dit vlak nog ruimte voor verbetering. Hierop wordt zij niet altijd even goed herkend door haar huurders. Andere tips die huurders noemen: Meer controle, onderhoud woonomgeving Meer oog hebben voor huurders, huurders serieus nemen Betere communicatie, meer informatie verstrekken (bv. over onderhoud) Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 11 van 13

12 Hoe is de relatie met uw huurders? Het imago van uw is belangrijk. Het zegt iets over het vertrouwen dat huurders in u hebben. En over de betrokkenheid van huurders bij uw, haar activiteiten en bij de woning en de wijk. Het is daarmee geen achteruitkijkspiegel, waarin u naar verklaringen voor de ontstane positie zoekt, maar een springplank voor de toekomst. Een goede relatie met uw huurders wordt daarbij steeds belangrijker. Om meer inzicht te krijgen in deze relatie én om deze te kunnen verbeteren, ontwikkelden wij samen met s een nieuw onderzoek: STEM Versterk uw huurdersrelatie Een goede relatie tussen huurder en wordt steeds belangrijker. Het is bijna ondenkbaar dat een organisatie in de toekomst succesvol is, zonder dat zij expliciet stuurt op vertrouwen en zonder dat ze haar klanten op een passende manier weet te betrekken. We bewegen van een model waarin s dienstverlenend werken voor huurders, naar een model waarin vanuit vertrouwen en betrokkenheid samengewerkt wordt met bewoners. Vertrouwen, Tevredenheid, Betrokkenheid Om uw bewonersrelatie te kunnen versterken, is het belangrijk dat u inzicht krijgt in wat goed gaat, of wat beter kan. STEM maakt dit mogelijk. Uiteraard hebben alle huurders hierbij een STEM! STEM voorkomt dat je alleen maar kijkt naar wat je hebt kunnen betekenen voor huurders die vragen of klachten hebben. Het biedt breed inzicht in de tevredenheid van de actieve huurder. En het geeft inzicht in de relatie met huurders, waarmee de al enige tijd geen contact had. Daarnaast biedt het inzicht in de relatie met betrokken huurders, die actief participeren. Met STEM leg je dus de basis voor een betere bewonersrelatie, waarin tevredenheid, vertrouwen en betrokkenheid hand in hand gaan. Met STEM: kijkt u integraal en duurzaam naar bewonersrelaties. Niet hebben we het proces goed afgehandeld, maar wat betekent dit voor de bewonersrelatie? brengt u de mening van de stille huurder, die vaak buiten beeld blijft in bewonersonderzoek, in kaart. zorgt u voor verbinding binnen uw organisatie, omdat de onderwerpen niet alleen de dienstverleningsprocessen aangaan, maar juist ook communicatie/reputatie en participatie/betrokkenheid. brengt u de belangrijkste KPI s van een gezonde klantrelatie in kaart. Het onderzoek is niet normatief opgezet, maar brengt de STEM van alle huurders in beeld. Meer weten? Vanaf september is STEM beschikbaar. Wilt u nu alvast weten wat STEM voor uw kan betekenen? Neem dan contact met ons op, we komen graag vrijblijvend meer vertellen. Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 12 van 13

13 Willem Buytewechstraat BK Rotterdam T E W Resultaten imago-onderzoek juni 2017 Pagina 13 van 13

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Huis & Erf

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Huis & Erf UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Huis & Erf Over het onderzoek Huis & Erf heeft in november 2016 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH gratis uitvoerde voor leden. In deze rapportage

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Woning zoeken. Tips en inzichten voor een klantgericht proces

Woning zoeken. Tips en inzichten voor een klantgericht proces Woning zoeken Tips en inzichten voor een klantgericht proces Inhoud Hoe wordt de dienstverlening bij het zoeken naar een huurwoning gewaardeerd? Van huurders die na lange tijd op de wachtlijst een nieuwe

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Bewonersonderzoek Mozaïek Wonen

Bewonersonderzoek Mozaïek Wonen Bewonersonderzoek Mozaïek Wonen 1 mei 2017 Inhoud Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 1: Onderzoeksverantwoording pag. 4 Hoofdstuk 2: Overzicht wijken pag. 5 Hoofdstuk 3: Woning pag. 10 Hoofdstuk 4: Woonomgeving

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013

Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013 Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013 Rapport Stichting Eemland Wonen BMC april 2013 ing. W. Vos (BMC) M. Verschoor (USP) Projectnummer: 046054 Correspondentienummer: DH-2803-62695 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Tips & inzichten. voor een klantgericht reparatieproces

Tips & inzichten. voor een klantgericht reparatieproces Tips & inzichten voor een klantgericht reparatieproces Inhoud Waar hebben huurders en corporaties het meest contact over? Over reparaties. Het is een proces waar corporaties dagelijks mee te maken krijgen.

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud De sector onderhoud is gecertificeerd volgen NEN ISO 9001 versie 2000. De norm geeft aan dat je jaarlijks bij de klanten

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over

Nadere informatie

KLANTWAARDERING Gabrielle Luhrman 21 maart 2016

KLANTWAARDERING Gabrielle Luhrman 21 maart 2016 KLANTWAARDERING Gabrielle Luhrman 21 maart 2016 KWH 2016 Waardering en beleving huurder; wat is echt belangrijk? Sturingsinformatie, Klantvizier, Focuspunten Doorontwikkeling Klantvizier, Intakeportaal,

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven.

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven. Resultaten onderzoek evaluatie HvO woningzoekenden Inleiding In de maand september 2014 heeft Enserve in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen een onderzoek ter evaluatie van de HvO 2013 uitgevoerd

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005 Eens in de drie jaar wordt in de Europese Unie onderzoek verricht naar de publieksopvattingen over biotechnologie. Eind 05 zijn in totaal 25.000 respondenten in de 25 lidstaten van de EU ondervraagd. Hier

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder De klantbeleving in Nederland in 2010 Stephan van Gelder 1 Inhoudsopgave! Beleving! Onderzoek! Resultaten! Naar klantmoment! Naar branche! Naar bedrijf! Conclusie Samenvatting van de resultaten gratis

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn BS De Toermalijn/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn Eerder dit jaar heeft onze school BS De Toermalijn deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

IZZ KTO GfK November 2016 IZZ KTO

IZZ KTO GfK November 2016 IZZ KTO IZZ KTO 1 Algemene tevredenheid Oordeel overall tevredenheid Gemiddelde 100% 80% 52% 44% 8-10 60% 20% 4 49% 6-7 1-5 Weet niet Jongeren en singles/duo s zijn minder tevreden over IZZ. Opvallend is dat jongeren

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

November 2002. KlachtenMonitor. Nationale Benchmark

November 2002. KlachtenMonitor. Nationale Benchmark November 2002 KlachtenMonitor Nationale Benchmark Inhoudsopgave 1 KlachtenMonitor Nationale Benchmark 1.1 KlachtenMonitor 3 1.2 Deelnemers KlachtenMonitor (managers klachtenmanagement) 3 1.3 KlachtenMonitor

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Conclusies Kwaliteitsonderzoek

Conclusies Kwaliteitsonderzoek Conclusies Kwaliteitsonderzoek Obs De Moespot, mei 2016 In mei 2016 is er een kwaliteitsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders, medewerkers en management ten aanzien van het onderwijs op obs De Moespot

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Tevredenheidsonderzoek 2007 Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Inleiding Het VAPH zet al een aantal jaren instrumenten en middelen in om de kwaliteit van het

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Samenvatting. BS Ten Darperschoele. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele

Samenvatting. BS Ten Darperschoele. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele Eerder dit jaar heeft onze school BS Ten Darperschoele deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Windmolens. Mei 2016

Windmolens. Mei 2016 Windmolens Mei 2016 1. Achtergrond Vereniging Eigen Huis wil meer inzicht in de visie van haar leden die in of vlak bij de planomgeving wonen op de komst van de grote windmolenparken. In sommige gebieden

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Romte/ Itens. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Romte. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot'

Samenvatting. BS De Romte/ Itens. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Romte. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Romte Eerder dit jaar heeft onze school BS De Romte deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Samenvatting. BS Anne Frankschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool

Samenvatting. BS Anne Frankschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool BS Anne Frankschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Anne Frankschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Stjelp/ Baard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'matig'

Samenvatting. BS De Stjelp/ Baard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'matig' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp Eerder dit jaar heeft onze school BS De Stjelp deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste conclusies die zijn te trekken uit de evaluatie van de Rekenkamercommissie. Daarbij is in eerste instantie

Nadere informatie