(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014"

Transcriptie

1

2 2

3 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December

4 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6 3. Klanttevredenheid 3.1. Vergelijking Aalst Veen Brakel Herwijnen Gorinchem Woudrichem Gorinchem Sleeuwijk Gorinchem Werkendam Werkendam Hardinxveld Mate van belangrijkheid 4.1. Vergelijking Aspecten per veerverbinding Conclusie en aanbevelingen 18 4

5 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? Het laatste klanttevredenheidsonderzoek van de toenmalige Veerdienst Gorinchem stamt uit Inmiddels gaan we al ruim een maand verder onder de naam Riveer. Een nieuwe naam voor de organisatie vraagt om een update wat betreft dit onderzoek. Want terwijl er toentertijd vooral per aspect werd getoetst, toetsen we nu de tevredenheid per veerverbinding. Hoewel de lokale en regionale veerdiensten nog steeds vanuit Gorinchem worden gecoördineerd, zijn er inmiddels namelijk meer gemeenten bij de oversteek betrokken. De missie van de Gemeente Gorinchem past, in vergelijking met 2011, hiermee vandaag de dag nog beter: samen klantgericht succesvol ondernemen. Ook onze eigen slogan is de afgelopen maand veranderd: van de beste weg over water gaan wij (nog) beter op weg over water! 1.2. Hoe? In een tijdsbestek van 3 weken, tot 12 december, zijn er 242 vragenlijsten ingevuld door overwegend vaste klanten van de veerverbindingen. Deze enquêtes zijn verspreid door het personeel. Er werden gemiddeld 40 vragenlijsten ingevuld per traject. De exacte verdeling is als volgt: Aalst Veen: 38 ingevulde vragenlijsten Brakel Herwijnen: 40 ingevulde vragenlijsten Gorinchem Woudrichem: 33 ingevulde vragenlijsten Gorinchem Sleeuwijk: 44 ingevulde vragenlijsten Gorinchem Werkendam: 51 ingevulde vragenlijsten Werkendam Hardinxveld: 36 ingevulde vragenlijsten 5

6 2. Gebruik per veerverbinding Over het algemeen maakt het grootste gedeelte van de respondenten dagelijks (retour) gebruik van Riveer, namelijk 30,6%. Opvallend is dat maar liefst 25,6% van de deelnemers aangeeft anders dan eenmaal per week met het veer te gaan. Grafiek 1: Aantal bezoeken per veerverbinding 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% anders 1 tot 2 keer per week 3 tot 4 keer per week Dagelijks (retour) Kijkend naar bovenstaande grafiek valt op dat de enquête vooral op de trajecten Aalst-Veen en Werkendam- Hardinxveld door vaste klanten is ingevuld (respectievelijk 39,5% en 38,9%). Bij Brakel-Herwijnen is dit percentage echter hoger wanneer je de personen die 3 tot 4 keer per week gebruik maken van het veer meetelt: namelijk 77,5%, waarvan 42,5% van de respondenten wekelijks 3 tot 4 keer met het veer gaan. Op het traject Gorinchem-Woudrichem lijken de minste vaste klanten een enquête te hebben ingevuld; 18,9% van de respondenten maakt dagelijks gebruik van het veer. Maar liefst 42,4% geeft anders dan minimaal 1x per week aan en 33,3% maakt een- tot tweemaal per week gebruik van dit traject. Ook op de trajecten Gorinchem-Sleeuwijk en Gorinchem-Werkendam maken ongeveer vier op de tien respondenten anders dan minimaal eenmaal per week gebruik van het veer (respectievelijk 38,6% en 37,3%). Op het traject Aalst-Veen geeft niemand dit antwoord en maakt iedere respondent dus minimaal eenmaal per week gebruik van het veer. 6

7 3. Klanttevredenheid 3.1. Vergelijking In vergelijking met het onderzoek uit 2011 zijn de klanten over het algemeen meer tevreden over de verschillende aspecten. Enkel over de voorzieningen aan wal is men minder tevreden; een daling van 3,1% ten opzichte van Dit aspect scoort met een tevredenheid van 49,8% het minst goed. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de periode waarin het onderzoek is afgenomen. Voorgaand onderzoek is afgenomen in de maanden maart en april. Gedurende het huidige onderzoek waren de weersomstandigheden slechter, waardoor het meer opvalt dat de voorzieningen aan wal een verbetering nodig hebben. Over de andere aspecten is wel meer dan de helft van de respondenten tevreden. Opvallend is dat de cijfers vooral bij de frequentie en vaartijden zeer dicht bijeen liggen, zoals te zien is in onderstaande grafiek. De grootste stijging (van 13,3%) is voor de vriendelijkheid en service van het personeel. Over dit aspect is men ook het meest positief. Ook de stijging van het tarief is opvallend te noemen. Terwijl slechts 36,5% hier in 2011 tevreden over was, is dit aantal nu met 18% gestegen. De tevredenheid per veerverbinding komt vanaf de volgende pagina aan bod. Grafiek 2: huidige tevredenheid in vergelijking met 2011 (gemiddeld) Frequentie 77,9% 77,5% Vaartijden 75,0% 74,9% Tarieven Informatievoorziening 36,5% 54,5% 73,4% 69,9% Voorzieningen aan boord 86,2% 75,4% Voorzieningen aan wal 49,8% 52,9% Personeel 82,8% 96,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 7

8 3.2. Aalst Veen Grafiek 3: tevredenheid per aspect (Aalst-Veen) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer positief Positief Redelijk Negatief Zeer negatief Over zowel de informatievoorziening als de vriendelijkheid en service van het personeel is niemand ontevreden of zeer ontevreden. Over dit laatste aspect is men dan ook het meest positief; 64,9% van de respondenten geeft aan zeer tevreden te zijn en 35,1% is tevreden. Daarnaast is men positief over de frequentie van de veerverbinding; 86,4% is tevreden tot zeer tevreden. Dit terwijl 71% van de respondenten (zeer) tevreden is over de vaartijden. Over het algemeen is men het meest negatief over de voorzieningen aan boord, gevolgd door de voorzieningen aan wal. Ongeveer de helft van de klanten is redelijk (on)tevreden over het tarief, namelijk 45,9%. Grafiek 4: veranderingen in toekomst (Aalst-Veen) Wat ziet u graag anders in de toekomst (57,9% van totaal) 9,1% 9,1% 13,6% 45,5% 59,1% 0% 20% 40% 60% 80% Frequentie Vaartijden Tarieven Voorzieningen aan boord Voorzieningen aan wal Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat zij de vaartijden van de veerverbinding graag anders zien in de toekomst (59,1%). 18,4% van de klanten wil dan ook dat het veer langer doorvaart. Dit is opvallend aangezien maar liefst 71% aangeeft dat ze hierover tevreden tot zeer tevreden zijn. Daarnaast ziet men graag de tarieven op deze veerverbinding anders (45,5%). Niemand vindt dat het personeel en de informatievoorziening moet veranderen; niemand gaf dan ook aan hier ontevreden over te zijn. Ongeveer een op de tien respondenten wil dat de voorzieningen aan boord en de frequentie anders worden. Ook opvallend is dat slechts 13,6% van de klanten de voorzieningen aan wal graag anders zien; over dit aspect is men namelijk het meest ontevreden. Deze ontevredenheid lijkt vooral over de Veense zijde van het veer te gaan, want 5,3% van de respondenten geeft aan hier een wachthokje te missen, zoals te zien is in onderstaande tabel. 8

9 TOELICHTING Aantal personen Prijs te hoog voor de afstand die gevaren wordt 3 7,9% Maandabonnement herintroduceren 1 2,6% Het veer moet langer varen 7 18,4% Om uur beginnen met varen 1 2,6% Niet op zondag 2 5,3% Goed dat er ook op zondag wordt gevaren 1 2,6% Wachtruimte aan Veense kant 2 5,3% Automaat aan Veense kant 1 2,6% 3.3. Brakel Herwijnen Grafiek 5: tevredenheid per aspect (Brakel-Herwijnen) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer positief Positief Redelijk Negatief Zeer negatief Op deze veerverbinding gaf niemand aan zeer ontevreden te zijn. Daarnaast is slechts 2,5% van de respondenten ontevreden over zowel de vaartijden, de voorzieningen aan boord en de voorzieningen aan wal. Over het tarief is men het meest ontevreden; 17,5% van de klanten heeft geantwoord met negatief en 52,5% is redelijk (on)tevreden. Over het personeel is men het meest positief. 41% van de respondenten zegt tevreden te zijn over dit aspect, en 59% is zeer tevreden. Ook zijn de klanten positief over de frequentie van dit traject; maar liefst 97,5% van de respondenten gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Daarnaast zijn meer dan negen van de tien mensen (92,1%) tevreden over de voorzieningen aan boord. 9

10 Grafiek 6: Veranderingen in toekomst (Brakel-Herwijnen) 9,7% Frequentie Wat ziet u graag anders in de toekomst (77,5% van totaal) 9,7% 9,7% 3,2% 35,5% 51,6% Vaartijden Tarieven Informatievoorziening Voorzieningen aan boord Personeel 0% 20% 40% 60% Meer dan de helft van de respondenten (51,6%) zien de tarieven op deze veerverbinding in de toekomst graag anders. Daarnaast wil 35,5% van de klanten graag andere vaartijden. Dit is opvallend in vergelijking met de tevredenheid over dit aspect: slechts 2,6% is daadwerkelijk ontevreden over de vaartijden. Wel geeft 20% van de respondenten aan dat ze graag willen dat het veer tot uur vaart (in plaats van uur). Ongeveer een op de tien personen gaven aan dat ze zowel de voorzieningen aan boord, de informatievoorziening en de frequentie anders willen zien in de toekomst. Over de informatievoorziening worden verschillende onderwerpen toegelicht, zie onderstaande tabel. Dit heeft voornamelijk te maken met de vaartijden. Slechts 3,2% is het niet altijd eens met de keuzes van het personeel. Niemand gaf aan de voorzieningen aan wal anders te willen zien. TOELICHTING aantal personen Tariefverlaging/geen verhoging 2 5% Mogelijkheid tot pinbetaling 2 5% Goedkoper jaarabonnement vaste klanten 1 2,5% s Avonds langer doorvaren (tot 23.00) 8 20% Vaste afvaarttijden vanuit Herwijnen 1 2,5% Betere informatievoorzieningen 3 7,5% (feestdagen/stremming/vaartijden) Toiletruimte aan boord 2 5% Zitplaatsen uit de wind 1 2,5% Meer ruimte voor fietsers 1 2,5% 10

11 3.4. Gorinchem Woudrichem Grafiek 7: tevredenheid per aspect (Gorinchem-Woudrichem) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer positief Positief Redelijk Negatief Zeer negatief De klanten van het traject Gorinchem-Woudrichem zijn het meest tevreden over het personeel (96,6%), gevolgd door de informatievoorziening (93,8%). Enkel over de voorzieningen aan wal is 6,7% van de respondenten zeer ontevreden. Hetzelfde aantal personen is ontevreden over dit aspect. Alleen over de voorzieningen aan wal is dan ook minder dan de helft van de respondenten tevreden of zeer tevreden: 46,7%. Over de frequentie, vaartijden en tarieven is ook een klein gedeelte van de klanten ontevreden (respectievelijk 6,3%, 3,1% en 3,1%). Grafiek 8: Veranderingen in toekomst (Gorinchem-Woudrichem) Wat ziet u graag anders in de toekomst (48,5% van totaal) 6,25% 6,25% 37,50% 43,75% Frequentie Vaartijden Tarieven Informatievoorziening 25% Voorzieningen aan wal 0% 10% 20% 30% 40% 50% Zowel de informatievoorziening, de voorzieningen aan boord en het personeel mogen blijven zoals het op dit moment is. Over deze aspecten is dan ook niet ontevreden. De meeste respondenten zien echter wel de vaartijden veranderen in de toekomst, namelijk 43,8%. Daarnaast zien 37,5% van de respondenten de frequentie graag anders. Zo zou 12,1% graag willen dat dit traject ook op zondag vaart in de winter. Dit terwijl slechts 6,3% van de klanten aangeeft ontevreden te zijn over de frequentie en 3,1% over de vaartijden. In tegenstelling tot eerdergenoemde veerverbindingen wil slechts een klein aantal respondenten dat de tarieven in de toekomst veranderen: 6,3%. Een op de vier personen zou graag willen dat de voorzieningen aan wal verbeterd worden. Hierover is men ook het meest ontevreden. 9,1% van de respondenten geeft hierover aan dat zij een wachtruimte missen in Woudrichem. 11

12 TOELICHTING Aantal personen In het weekend (vrijdag en zaterdag) langere vaartijden 1 3% Op doordeweekse dagen tot uur varen 1 3% Aansluiting op schooltijden 1 3% Jammer dat het veer tussen de middag om het uur gaat 1 3% s Winters op zondag varen 4 12,1% Wachtruimte in Woudrichem 3 9,1% 3.5. Gorinchem - Sleeuwijk Grafiek 9: Aspecten naar tevredenheid (Gorinchem-Sleeuwijk) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer positief Positief Redelijk Negatief Zeer negatief Opvallend in bovenstaande grafiek is dat 4,6% van de respondenten ontevreden tot zeer ontevreden is over de informatievoorziening. Op andere trajecten wordt dit aspect niet als negatief beoordeeld, terwijl dit over het algemeen voor alle veren hetzelfde is. Het meest ontevreden is men over de voorzieningen aan wal: 2,3% van de klanten is zeer ontevreden en 11,4% is ontevreden. Over de voorzieningen aan boord en de vriendelijkheid en service van het personeel is niemand ontevreden. Echter is men hierover niet het meest positief; 90,9% is (zeer) tevreden over het personeel en 95,5% is tevreden tot zeer tevreden over de voorzieningen aan boord. Overigens is minimaal de helft van de respondenten tevreden over alle aspecten. Grafiek 10: Veranderingen in toekomst (Gorinchem-Sleeuwijk) Wat ziet u graag anders in de toekomst (63,6% van totaal) 17,9% 10,7% 3,6% 35,7% 42,9% 42,9% Frequentie Vaartijden Tarieven Informatievoorziening Voorzieningen aan boord Voorzieningen aan wal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 12

13 Ruim vier op de tien personen zien zowel de voorzieningen aan wal als de vaartijden in de toekomst graag anders (beide 42,9%). Over het eerstgenoemde aspect is men dan ook het meest ontevreden. Over beide aspecten wordt tevens het meeste toegelicht. 11,4% van de klanten zou graag willen dat het veer langer doorvaart in de avond en 6,8% wil dat de pont ook in de winter op zondag vaart. 11,4% van de respondenten mist een overdekte wachtruimte (aan welke zijde wordt niet genoemd). Daarnaast wil 35,7% van de respondenten dat de frequentie van de veerverbinding verandert. Opvallend is dat toch nog 3,6% aangeeft de voorzieningen aan boord in de toekomst anders te willen zien. Men is namelijk het meest positief over dit aspect. 17,9% van de respondenten zien de tarieven graag anders in de toekomst. Het grootste gedeelte van de respondenten is hier dan ook redelijk (on)tevreden over. TOELICHTING Aantal personen s Winters op zondag varen 3 6,8% s Avonds langer doorvaren 5 11,4% (tot 20.oo uur op koopavond) Meerdere afvaarten 1 2,3% Voetganger betaalt hetzelfde als fietser 1 2,3% Overdekte wachtruimte 5 11,4% Toegankelijkheid website 2 4,5% Automaat op de pont 1 2,3% 3.6. Gorinchem - Werkendam Grafiek 11: Aspecten naar tevredenheid (Gorinchem-Werkendam) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer positief Positief Redelijk Negatief Zeer negatief De klanten van deze veerverbinding zijn het meest positief over de voorzieningen aan boord en de vriendelijkheid en service van het personeel (beide 98%). Het is echter zo dan 43,1% van de klanten zeer tevreden is over de voorzieningen aan boord, in vergelijking met 33,3% die hetzelfde antwoord gaven over het personeel. Ruim zeven op de tien personen gaven aan (zeer) positief te zijn over de informatievoorziening, de frequentie, de vaartijden en het tarief. Over de voorzieningen aan boord is men het minst positief: 6% van de respondenten is zeer ontevreden, 10% is ontevreden. Daarnaast is 2% van de gasten zeer ontevreden over zowel de tarieven als de informatievoorziening. 13

14 Grafiek 12: Veranderingen in toekomst (Gorinchem-Werkendam) Frequentie 14,7% 44,1% Vaartijden Wat ziet u graag anders in de toekomst (66,7% van totaal) 17,6% 8,8% 5,9% Tarieven Informatievoorziening 2,9% 35,3% Voorzieningen aan boord Voorzieningen aan wal 0% 10% 20% 30% 40% 50% De meeste klanten, namelijk 44,1%, die graag wat anders willen zien binnen de veerverbinding gaven aan dat dit om de vaartijden gaat. 11,8% zegt graag te willen dat het veer s avonds langer doorvaart. Daarnaast missen ruim drie op de tien respondenten een afdak aan de wal. 19,6% van de klanten gaven dit aan, waarvan de helft specifiek de kade bij Hardinxveld noemt. Over de voorzieningen aan wal is men dan ook het minst tevreden. Daarnaast willen bijna twee op de tien personen dat het tarief en de frequentie in de toekomst veranderen (respectievelijk 17,6% en 14,7%), zoals in bovenstaande grafiek te zien is. TOELICHTING Aantal personen Geen afdak tegen regen aanwezig aan wal 5 9,8% Geen afdak tegen regen in Hardinxveld 5 9,8% Graag s avonds een of twee extra afvaarten 6 11,8% Op zondag varen 3 5,9% Meer duidelijkheid bij calamiteiten 1 2% Meerdere afvaarten per uur 1 2% Nachtdienst vanuit Gorinchem (weekend) 1 2% Vaartijden beter bij schooltijden aansluiten 1 2% Stevigere meerrittenkaarten 1 2% 3.7. Werkendam Hardinxveld De klanten van de veerverbinding tussen Werkendam en Hardinxveld zijn overduidelijk het minst tevreden over de voorzieningen aan wal. Een op de tien personen (11,4%) is zeer negatief over dit aspect, en 14,3% is negatief. Slechts 28,6% is positief tot zeer positief over deze voorzieningen. Over de frequentie, de voorzieningen aan boord en het personeel is niemand negatief tot zeer negatief. Over deze aspecten is men dan ook het meest positief, ruim negen op de tien personen gaven dit aan. Respectievelijk 5,6%, 8,6% en 5,9% van de respondenten gaf aan negatief te zijn over de vaartijden, tarieven en informatievoorziening. Toch is 86,1% positief tot zeer positief over de vaartijden. Ongeveer zes op tien personen delen deze zelfde mening over het tarief en de informatievoorziening. 14

15 Grafiek 13: Tevredenheid per aspect (Werkendam-Hardinxveld) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer positief Positief Redelijk Negatief Zeer negatief Grafiek 14: Veranderingen in toekomst (Werkendam-Hardinxveld) 24% Wat ziet u graag anders in de toekomst (69,4% van totaal) 16% 20% 24% 44% Frequentie Vaartijden Tarieven Informatievoorziening Voorzieningen aan wal 0% 10% 20% 30% 40% 50% Geen enkele klant op dit traject wil dat de voorzieningen aan wal of het personeel in de toekomst verandert. Over deze aspecten is niemand dan ook ontevreden. En hoewel niemand aangaf daadwerkelijk ontevreden te zijn over de frequentie, wil toch 24% van de respondenten dat dit verandert. Het meest wordt gepleit voor een verandering op het gebied van de voorzieningen aan wal (44%). Over dit aspect is men dan ook het meest negatief. 38,9% wil dan ook graag dat er een wachtruimte komt in Hardinxveld en 5,6% van de respondenten laat de plaats van deze betere voorzieningen in het midden. TOELICHTING Aantal personen Wachtruimte bij steiger Hardinxveld 14 38,9% Betere voorzieningen aan wal 2 5,6% (meer licht+zitplaatsen) Frequentere vaartijden/meer afvaarten tussen ,3% In spitstijden elk kwartier afvaart 1 2,8% ( / ) Bij veranderingen/calamiteiten betere communicatie 1 2,8% Jaarabonnement aantrekkelijker maken qua prijs 1 2,8% Informatiebord vaartijden 2 5,6% 15

16 4. Mate van belangrijkheid 4.1. Vergelijking Grafiek 15: Huidige belangrijkheid in vergelijking met 2011 (gemiddeld) Frequentie 38,8 41,9 Vaartijden 47,6 59,1 Tarieven 37,6 36,2 Informatievoorziening Voorzieningen aan boord Voorzieningen aan wal 5,1 5,5 5,9 7 7,6 4, Personeel 40, Ook hier liggen de percentages per aspect dicht bij elkaar, net als bij de gemiddelde tevredenheid. Opvallend aan bovenstaande grafiek is dat de informatievoorziening, de voorzieningen aan boord en de voorzieningen aan wal nog steeds als minst belangrijk worden beschouwd. Dit terwijl men het minst tevreden is over de voorzieningen aan wal (gemiddeld 49,8%; lager dan in 2011). Men vindt de vaartijden beduidend belangrijker dan drie jaar geleden, dit aspect maakt een stijging van 11,5% door in mate van belangrijkheid. Ook de tarieven, de voorzieningen aan wal en de vriendelijkheid en service van het personeel wordt belangrijker gevonden. Na de vriendelijkheid en service van het personeel, wat ook beschouwd wordt als een van de belangrijkste aspecten, is men het meest tevreden over de voorzieningen aan boord. Opvallend is dus dat slechts 5,9% van de respondenten aangaven dat zij dit een belangrijk aspect vonden. 16

17 4.2. Aspecten per veerverbinding Grafiek 16: mate van belangrijkheid Frequentie Vaartijden Tarieven Informatievoorziening Voorzieningen aan boord Voorzieningen aan wal Personeel Over het algemeen worden de vaartijden en de vriendelijkheid en service van het personeel als belangrijkste aspecten ervaren. Ook in bovenstaande grafiek is dit goed te zien. Vooral voor het traject Aalst-Veen geldt dat de gasten de vriendelijkheid en service van het personeel erg belangrijk vinden; maar liefst 73% van de gasten gaven dit aan. Daarnaast vinden vier op de tien personen zowel de vaartijden als de tarieven de belangrijkste aspecten (respectievelijk 40,5% en 42,1%). De informatievoorziening en de voorzieningen aan wal worden als minst belangrijke aspecten ervaren (beide 5,4%). Ditzelfde geldt voor de respondenten op het traject Gorinchem-Woudrichem. Slechts 3,2% van de gasten hier vindt de informatievoorziening en de voorzieningen aan wal belangrijk. Op deze veerverbinding vindt men vooral de frequentie en de vaartijden het meest belangrijk (beide 58,1%). Ook op de veerverbinding tussen Werkendam en Hardinxveld vinden klanten de vaartijden en de frequentie de belangrijkste aspecten (respectievelijk 57,1% en 51,4%). Op de trajecten Gorinchem-Werkendam, Gorinchem-Sleeuwijk en Brakel-Herwijnen worden de vaartijden het meest belangrijk gevonden. Op twee van deze trajecten vindt men de voorzieningen aan boord het minst belangrijk, ditzelfde geldt voor de klanten op het veer Werkendam-Hardinxveld. Bij de veerverbinding Brakel- Herwijnen wordt dit aspect zelfs niet genoemd. De respondenten van het traject Gorinchem-Werkendam vinden de informatievoorziening het minst belangrijk (3,9%). 17

18 5. Conclusies en aanbevelingen 5.1. Aalst-Veen Gemiddeld is 62,6% van de respondenten tevreden over de verschillende aspecten: dit betekent dat men op deze veerverbinding het minst positief is. Over het tarief, de voorzieningen aan boord en de voorzieningen aan wal is minder dan de helft van de klanten tevreden. De ontevredenheid over de voorzieningen aan boord lijkt een kwestie van wennen te zijn; sinds dit jaar moeten klanten bij de schippers langskomen, terwijl de schipper voorheen langs hen kwam. Een wachthokje aan de Veense zijde werd echter door 5,3% van de respondenten als een gemis ervaren. Alle klanten gaven aan tevreden te zijn over het personeel. Dit aspect wordt ook als meest belangrijk bestempeld (73%), gevolgd door de tarieven en de vaartijden. Vier op de tien personen vinden deze aspecten het meest belangrijk. 59,1% van de respondenten wil de vaartijden dan ook anders zien in de toekomst. Maar liefst 18,4% van de klanten zou graag willen dat het veer langer vaart in de toekomst. Ook het tarief ziet men graag veranderen in de toekomst; 45,5% van de respondenten gaf dit aan Brakel-Herwijnen Ruim negen op de tien personen zijn tevreden over de frequentie, de informatievoorziening, de voorzieningen aan boord en de vriendelijkheid en service van het personeel. Over dit laatste onderwerp is niemand ontevreden. Aan deze vier aspecten hoeft dan ook niets veranderd te worden volgens de meeste mensen: maximaal een op de tien personen heeft deze mening echter wel. Deze mening geldt echter veel meer op het gebied van vaartijden en tarief. 51,6% van de respondenten wil namelijk dat het tarief in de toekomst verandert. Over dit onderwerp is minder dan de helft van de klanten ook ontevreden. Toch vindt men dit niet het belangrijkste aspect (40%); de vriendelijkheid en service van het personeel en de vaartijden staan hier nog boven met respectievelijk 51,6% en 65%. Omdat over deze vaartijden ook door maar liefst 20% wordt aangegeven dat zij het fijn vinden als het veer langer zou varen, zou de organisatie eventueel een proef kunnen instellen om (in het weekend) tot uur te varen Gorinchem-Woudrichem Enkel over de voorzieningen aan wal is minder dan de helft van de klanten tevreden, namelijk 46,7%. Hoewel dit aspect niet het meest wordt aanbevolen om te veranderen in de toekomst, geeft bijna een op de tien personen (9,1%) aan een wachtruimte te willen in Woudrichem. Meer dan negen op de tien personen zijn tevreden over de informatievoorziening en de vriendelijkheid en service van het personeel. Dit laatste aspect wordt ook als belangrijkste ervaren, gevolgd door de vaartijden en de frequentie (beide 58,1%). De meeste respondenten zien deze onderwerpen graag veranderen in de toekomst, zo wordt er door 12,1% voorgesteld om in de winter ook op zondag te varen. Over de frequentie is slechts iets meer dan de helft van de respondenten (56,3%) dan ook tevreden Gorinchem-Sleeuwijk Over alle aspecten is meer dan de helft van de respondenten tevreden. Het minst tevreden is men over de tarieven op deze veerverbinding (55%). Ruim vier op de tien personen willen dat er in de toekomst iets verandert aan de vaartijden en de voorzieningen aan wal. De vaartijden worden dan ook als belangrijkste aspect bestempeld (62,8%). Hierover wordt door 11,4% van de respondenten aangegeven dat zij willen dat het veer langer doorvaart. Wat betreft de voorzieningen aan wal zou nog eens 11,4% graag willen dat er een overdekte wachtruimte komt. Dit zou een goed idee kunnen zijn aangezien de steiger van dit veer nogal afgelegen ligt. Ruim drie op de tien personen bestempelen de vriendelijkheid en service van het personeel, het tarief en de frequentie als belangrijkste aspect. 18

19 5.5. Gorinchem-Werkendam Over de verschillende aspecten op deze veerverbinding is gemiddeld 79,9% van de klanten tevreden: de klanten hier zijn dus het meest positief ten opzichte van de andere veren. Over alle aspecten zijn dan ook ruim zeven op de tien personen tevreden, behalve over de voorzieningen aan wal (58%). Over de voorzieningen aan boord en de vriendelijkheid en service van het personeel is zelfs bijna iedereen tevreden (beide 98%). De vaartijden, die door 66,7% van de klanten als belangrijkste worden bestempeld, en de voorzieningen aan wal zijn hier de grootste issues (respectievelijk 44,1% en 35,3%). 19,6% van de klanten wil dan ook graag een afdak aan de kade, waarvan 9,8% specifiek een afdak in Hardinxveld bedoelt. Daarnaast gaf 11,8% van de respondenten aan dat zij het prettig zouden vinden als het veer s avonds nog een- of tweemaal vaart Werkendam-Hardinxveld Over de voorzieningen aan wal is slechts 28,9% van de respondenten positief. Dit zorgt ervoor dat het gemiddelde positieve oordeel van deze veerverbinding uitkomt op 70,2%. Over de voorzieningen aan boord en het personeel zijn negen op de tien personen namelijk tevreden, en enkel het tarief en de informatievoorziening scoort wat lager in mate van tevredenheid (respectievelijk 60% en 55,9%). Ongeveer twee op de tien personen willen het tarief dan ook graag anders zien in de toekomst. Hetzelfde geldt voor de frequentie en de vaartijden. Deze twee laatstgenoemde aspecten wordt door meer dan de helft van de respondenten ook als belangrijkste gezien (respectievelijk 51,4% en 57,1%). 44% van de respondenten zou graag willen dat de voorzieningen aan wal in de toekomst verbeteren: maar liefst 38,9% licht hierbij toe dat zij op dit moment een wachtruimte in Hardinxveld missen. In combinatie met de toelichting bij de vorige veerverbinding zou dit de belangrijkste aanbeveling zijn Slotconclusie De respondenten zijn over het algemeen meer tevreden over alle aspecten per veerverbinding die aan bod kwamen in dit klanttevredenheidsonderzoek ten opzichte van het vorige onderzoek. De tevredenheid over de frequentie en vaartijden is bijna gelijk gebleven. De aangegeven opmerkingen over uitbreiding hiervan laten in de laatst verschenen Business Case van zowel Gorinchem als mede Brakel/Aalst andere aanbevelingen zien en de huidige dienstregeling is hierop gebaseerd. De tevredenheid van de respondenten over de tarieven (+18%), informatievoorziening (+3,5%), voorzieningen aan boord (+10,8%) en het personeel (+13,3%) is in het klanttevredenheidsonderzoek 2014 gestegen. Alleen de tevredenheid over de voorzieningen aan wal (-3,1%) is licht gedaald. Het realiseren van (overdekte) wachtruimten nabij de veersteigers/-stoepen in Veen, Sleeuwijk, Woudrichem en Hardinxveld is dan ook een punt van aanbeveling. 19

20 Uitgevoerd door: Annelieke Haubrich Telefoon: In opdracht van: Riveer Eind CP Gorinchem Telefoon: Fax: Website: 20

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

In 1999 volgde al snel de derde editie, waarin ook Luxemburg werd opgenomen. Inmiddels waren er al zeven zelfbedieningsveerponten.

In 1999 volgde al snel de derde editie, waarin ook Luxemburg werd opgenomen. Inmiddels waren er al zeven zelfbedieningsveerponten. (bladz. 1) Boekje Overzetveren in de Benelux Eind januari 2012 is de nieuwe editie van het boekje Overzetveren in de Benelux uitgekomen. Dit is de 7 e editie van het bekende boekje, waarin alle veerponten

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid. Eindrapport

Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid. Eindrapport Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid Eindrapport Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid Eindrapport in opdracht van: Gemeente Rijswijk datum: 5 juli 2016 rapportnummer: 5589-R-E auteur(s): H. Zuiver

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Algemeen Dit klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers van beweegactiviteiten voor senioren is gehouden in de zomer van

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen 201500272 Dr. ir. T. Bor Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

Resultaten enquête collecte 2016

Resultaten enquête collecte 2016 1 Resultaten enquête collecte 2016 Beste collectevrijwilliger, Hierbij ontvangt u de resultaten van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder onze organisatoren van de collecte 2016. We nodigden

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in maart van 2011 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

OV-chipkaart maakt reizen duurder!

OV-chipkaart maakt reizen duurder! OV-chipkaart maakt reizen duurder! Farshad Bashir, SP Tweede Kamerlid verkeer, vervoer en infrastructuur Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en infrastructuur november 2013 OV-chipkaart

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de bruidsparen gepeild Huwelijksvoltrekkingen 2006 Bij de gemeente Lelystad heeft het gehele jaar 2006 een klanttevredenheidsonderzoek huwelijksvoltrekking plaatsgevonden.

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Den Ouden Groep 2015

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Den Ouden Groep 2015 Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Den Ouden Groep 2015 Naam Datum Paraaf Opgesteld door: Jurgen den Ouden 27 11 2015 Geautoriseerd door: Vrijgave door: Jochem Langenhuijzen Jochem Langenhuijzen Datum:

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 Geachte lezer, Om te zorgen voor voldoende participatie van de gebruikers, ook van de recreatieve zwemmers, is er onder de recreatieve zwemmers in Enschede een enquête

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Belangrijkste learnings vanuit klantonderzoek winter 2011/2012 Onderzoek naar sentiment en kennis onder klanten in het kader van de winter.

Belangrijkste learnings vanuit klantonderzoek winter 2011/2012 Onderzoek naar sentiment en kennis onder klanten in het kader van de winter. Belangrijkste learnings vanuit klantonderzoek winter 2011/2012 Onderzoek naar sentiment en kennis onder klanten in het kader van de winter. Veldwerk uitgevoerd voor de winter: november 2011 onder 2400

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief!

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Doel klanttevredenheidsonderzoek Om de dienstverlening van het Bureau Wsnp zo optimaal mogelijk op de wensen en behoeften van

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Samenvatting door Gerda van Galen Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Samenvatting Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Consultatiebureaus Careyn

Consultatiebureaus Careyn Consultatiebureaus Careyn DE TEVREDENHEID VAN KLANTEN HERHALINGSMETING 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Evaluatierapport Module Consumentenproducten

Evaluatierapport Module Consumentenproducten Evaluatierapport Module 201500198 Consumentenproducten 201500198 G.T. Havinga Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Vrienden van de Voetveren Verennieuws 20 januari 2015 (bladz. 1)

Vrienden van de Voetveren Verennieuws 20 januari 2015 (bladz. 1) (bladz. 1) Veerpont Cuijk en Doornenburg op drift (12 januari 2015) (pont: NB22) Bij de kabelveerpont Cuijk- Middelaar brak zaterdag 10 januari één van de geleidingskabels. Als gevolg van de stroom dreef

Nadere informatie

Statistieken. Naam formulier. Aantal vragen 17. Totaal aantal ingevuld 285. Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte

Statistieken. Naam formulier. Aantal vragen 17. Totaal aantal ingevuld 285. Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte Anders, nl... 22 7.72 % Statistieken Naam formulier form4 Titel formulier Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte Aantal vragen 17 Totaal aantal ingevuld 285 Vragenlijst schooltijden Sinte Maerte 1. 1. Wat

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Evaluatie pilot. Maine booiles

Evaluatie pilot. Maine booiles Evaluatie pilot Maine booiles RO/EZ-SBH Groningen, 15 augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omwonenden 4 3. Eigenaren bootjes 6 4. Uitkomst en opiossingen 8 5. Conclusie 9 1. Inleiding In mei 2008 heeft

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Klantonde'rzoek. Deelonde'Ízoek. Evaluatie JGZ2tltl6. 3 november2c,c,6. Van Naem à PartneÍs. organisatieadviseurs. Ffg!,antie,rn. lorg:.

Klantonde'rzoek. Deelonde'Ízoek. Evaluatie JGZ2tltl6. 3 november2c,c,6. Van Naem à PartneÍs. organisatieadviseurs. Ffg!,antie,rn. lorg:. E& Van Naem à PartneÍs organisatieadviseurs Deelonde'Ízoek 4 Klantonde'rzoek Evaluatie JGZ2tltl6 3 november2c,c,6 Ffg!,antie,rn lorg:., : ïnokwalitritvan.leven:. 4215.23orCELeiden Wassenaarseweg 56. Postbus

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen KTO Bureau Wbtv Mei 2016 Tevredenheid nieuwsbrief gestegen In maart 2016 is door DESAN een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder tolken en vertalers van bureau Wbtv. In totaal hebben 518 tolken

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Onderzoek schoonmaakondersteuning najaar 2016 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 2.1 Het doel van het onderzoek 5 2.2 Definitie van

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen 201500122 Dr. ir. J.P. Schilder De evaluatiecommissie heeft verschillende moduleonderdelen van Module 5 Dynamische Systemen via emailenquêtes geëvalueerd.

Nadere informatie

Afgelopen november 2016 hebben we een oudertevredenheidspeiling afgenomen onder de ouders/verzorgers van onze school.

Afgelopen november 2016 hebben we een oudertevredenheidspeiling afgenomen onder de ouders/verzorgers van onze school. 19 januari 2017 Opbrengst Kerstmarkt Wij willen u namens alle kinderen en medewerkers van basisschool de Ruif en Stichting KIKA ( Kinderen Kankervrij ) hartelijk danken voor uw bezoek aan onze kerstmarkt.

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Enquête analyse. Musical Factory

Enquête analyse. Musical Factory Enquête analyse Musical Factory Februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 Conclusie... 3 1.Imago... 4 2.Communicatie... 5 3.Musical Factory... 7 3.1 Lessen... 8 3.2 Algemeen...11 3.3 Respondent...13 2 Inleiding

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt (tweede kwartaal-2017) 1

Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt (tweede kwartaal-2017) 1 Gebruikerstevredenheid P-Direkt We willen graag weten wat gebruikers vinden van onze dienstverlening. Daarom doen we hier onderzoek naar. Inzichten die uit het gebruikersonderzoek voortkomen, gebruiken

Nadere informatie

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Onderzoek naar het resultaat telt voor hulp bij het huishouden gemeente Schouwen- Duiveland 1/29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening 2013 Klanttevredenheid Maaltijdvoorziening Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 In augustus 2013 is aan 208 gebruikers van de

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie