Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel"

Transcriptie

1 Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

2 Biebpanel Om de wensen en behoeften van onze leden in beeld te krijgen, hield Bibliotheek Rivierenland in het verleden elke vier jaar een klanttevredenheidsonderzoek en is onderzoek verricht door middel van klantenpanels. Er was de laatste jaren echter een groeiende behoefte aan structurele en actuele klantinformatie, en een sterkere dialoog met leden. Daarom is Bibliotheek Rivierenland in 2013 gestart met de inzet van BiebPanel, een online onderzoekplatform dat speciaal ontwikkeld is voor de bibliotheekbranche. Het imago van de Bibliotheek Dit onderzoek gaat over het imago van de Bibliotheek met als onderwerpen: Spontane associaties bibliotheek; Imago van de bibliotheek; Functies van de bibliotheek; Loyaliteit aan de bibliotheek; Niet-leden. het Imago van de Bibliotheek

3 Samenstelling steekproef Bij dit onderzoek is de respons voor Bibliotheek Rivierenland 70%. De respons is hiermee hoger dan het totale BiebPanel (n=10.095), waar de respons op 56% ligt. De samenstelling van de steekproef is als volgt, zie onderstaande tabellen. het Imago van de Bibliotheek

4 Spontane associaties bij de Bibliotheek Waar denken de panelleden, maar ook de niet-leden spontaan aan bij de bibliotheek? De spontaan genoemde associaties zijn ingedeeld in categorieën. We zien dat boeken zowel onder de panelleden van Rivierenland als onder het totale Panel en de niet-leden, de meest genoemde spontane associatie is. Zo denkt de helft (50%) van de panelleden van de Bibliotheek Rivierenland en 46% van het totale Panel spontaan aan boeken. Onder de nietleden is dit zelfs 56%. Andere spontane associaties die de panelleden uit Rivierenland bij de bibliotheek hebben zijn informatie en sfeer/ gevoel met (24%) en rust en service/personeel met 23%. Nog eens 22% denkt aan andere producten. Niet-leden denken naast boeken voornamelijk aan andere materialen (34%) en lenen (24%). Als wordt gekeken naar verschillen tussen de panelleden uit Rivierenland en het totale Panel, dan blijkt dat in Rivierenland de bibliotheek iets vaker spontaan wordt geassocieerd met service/personeel, aanbod en ontspanning. Voor de overig genoemde spontane associaties zijn geen verschillen zichtbaar tussen Rivierenland en het totale Panel. Als verder wordt ingezoomd op de niet-leden dan blijkt dat zij de bibliotheek nauwelijks spontaan associëren met ontspanning (1%) en service/personeel (5%). In 2011, voordat Bibliotheek Rivierenland was aangesloten bij BiebPanel, is er ook een imago onderzoek uitgevoerd onder bibliotheekleden en niet-leden. Daarin kwam boeken ook het vaakst naar voren als spontane associatie. De mate waarin de spontane associaties worden gepercipieerd als positief Na het benoemen van de spontane associaties bij de bibliotheek, is gevraagd in hoeverre de genoemde associaties positief dan wel negatief zijn. Voor alle genoemde eigenschappen geldt dat deze overwegend een positieve connotatie hebben, zowel bij de panelleden uit Rivierenland, het totale Panel als de niet-leden. Zo roept de associatie boeken voor meer dan 90% van de panelleden uit Rivierenland en het totale Panel een positief beeld op. Onder de niet-leden is dit voor 81% het geval. De associaties sfeer/gevoel, informatie en ontspanning zijn voor nagenoeg alle panelleden van de Bibliotheek Rivierenland, het totale Panel en de niet-leden positief. In vergelijking met het totale Panel, zijn er met Rivierenland geen verschillen te zien. Wordt gekeken naar andere verschillen tussen de panelleden uit Rivierenland en niet-leden, dan blijkt dat de panelleden niet alleen een positiever beeld hebben bij de associatie boeken en service/personeel, maar ook bij andere materialen, lezen en lenen. De niet-leden zijn over het algemeen wat neutraler in hun oordeel. Imago van de Bibliotheek Het imago van een organisatie of instantie kan op diverse manieren in kaart worden gebracht. In dit onderzoek is het imago van de bibliotheek getoetst door het tonen van 20 foto s van verschillende dieren. Daarbij is de vraag gesteld welk dier op basis van het karakter het beste bij de bibliotheek past. het Imago van de Bibliotheek

5 Deelnemers konden kiezen uit bovenstaande dieren De uil is het dier waarmee de bibliotheek veruit het vaakst wordt geassocieerd. Circa vier op de tien van de panelleden uit Rivierenland, het totale Panel en de niet-leden, vinden de uil het beste bij de bibliotheek passen. De leden van het totale Panel lichten hun keuze voor de uil toe als de uil staat symbool voor wijsheid en kennis. Ook wordt een aantal keren genoemd dat een uil rust en bedachtzaamheid uitstraalt. De niet-leden zien de bibliotheek als de wijze uil en hebben het idee dat wijsheid en kennis wordt vergaard in de bibliotheek. het Imago van de Bibliotheek

6 Een vlinder wordt door ongeveer een tiende van de panelleden gezien als passend voor de bibliotheek. De panelleden van het totale Panel die voor de vlinder hebben gekozen, geven aan dat de bibliotheekleden tijdens hun bezoek aan de bibliotheek, net als de vlinder, fladderen, rondsnuffelen en genieten van de vrijheid. Maar een vlinder staat ook voor rust en vriendelijkheid. En de vele kleuren waarin de vlinders voorkomen, zien een aantal panelleden ook terug door de veelzijdigheid van de bibliotheek. Van de panelleden van Rivierenland vindt 6% dat een kameleon passend is voor de bibliotheek, maar ook een dolfijn wordt door 6% als passend beschouwd. De reden voor het totale Panel om voor een kameleon te kiezen is, dat een kameleon de eigenschap heeft zich aan te passen aan de omgeving. Een aantal panelleden ziet dat de bibliotheek aan het veranderen is. Iets dat volgens deze groep ook noodzakelijk is in de huidige tijd. Naast de mate waarin de kameleon kan veranderen, vinden ze de verscheidenheid van het dier ook passen bij de bibliotheek. Door het aanbieden van verschillende materialen en activiteiten is er voor ieder wat wils. De keuze voor een dolfijn komt vanwege de intelligentie van het dier, maar ook omdat het dier sociaal is net als de bibliotheek. In vergelijking met het totale Panel wordt de bibliotheek Rivierenland relatief vaak geassocieerd met een vlinder en juist minder vaak met een uil. De panelleden konden aangeven waarom ze het dier bij de Bibliotheek vinden passen. Bovenstaand een samenvatting van de antwoorden van het totale Biebpanel. Op de volgende pagina volgt een samenvatting van antwoorden die de niet-leden hebben gegeven. het Imago van de Bibliotheek

7 Eigenschappen van de Bibliotheek Circa negen op de tien panelleden van de bibliotheek Rivierenland en het totale Panel vinden het leuk om de bibliotheek te bezoeken. Onder de niet-leden is dit zoals te verwachten lager (58%). Ook circa 90% van zowel de panelleden uit Rivierenland als het totale Panel ziet de bibliotheek als laagdrempelig en betrouwbaar en is van mening dat het personeel behulpzaam is. In vergelijking met het totale Panel zijn de panelleden uit Rivierenland iets minder positief over de omvang van het aanbod en de mate waarin de bibliotheek modern is. Voor de overige eigenschappen is een vergelijkbaar beeld te zien. Onder de niet-leden liggen de percentages panelleden die de bibliotheek de diverse eigenschappen toedichten over het algemeen lager dan in het panel van de Bibliotheek Rivierenland en het totale Panel. Toch ziet een meerderheid van de niet-leden de bibliotheek als betrouwbaar en laagdrempelig. Daarnaast denken zij ook dat de bibliotheek een groot aanbod heeft. In het imago onderzoek van 2011 werd eveneens door de panelleden aangegeven dat het leuk is om de bibliotheek te bezoeken, maar ook dat de bibliotheek laagdrempelig en betrouwbaar is. Een positieve ontwikkeling is dat niet-leden de bibliotheek nu minder vaak als oubollig bestempelen dan in Wel wordt de bibliotheek net iets minder vaak dan destijds gezien als betrouwbaar. het Imago van de Bibliotheek

8 Functies van de Bibliotheek Van de 12 voorgelegde stellingen zijn de panelleden van de Bibliotheek Rivierenland en het totale Panel het meest overtuigd van het feit dat de bibliotheek moet blijven bestaan. Datzelfde beeld kwam in andere onderzoeken, zoals het imago onderzoek van 2011, eveneens naar voren. De niet-leden denken hier niet anders over, al ligt het percentage met 91% iets lager. Geconcludeerd kan worden dat, al zijn mensen zelf geen lid van de bibliotheek, zij het wel van belang vinden dat de bibliotheek blijft bestaan. Daarnaast zijn de panelleden uit Rivierenland en de leden van het totale Panel van mening dat de bibliotheek belangrijk is voor het opdoen van kennis, van belang is voor de jeugd en ook belangrijk is voor de ouderen. Het belang voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven wordt in mindere mate onderkend (77%). Onder de niet-leden zien we hetzelfde beeld, al liggen vrijwel alle percentages iets lager. Dat de bibliotheek haar klanten actief opzoekt, daar is slechts 29% van de panelleden uit Rivierenland het mee eens. Dit percentage ligt lager dan de 35% in het totale Panel, maar hoger dan de 17% onder de niet-leden. Ten opzichte van 2011 is het percentage leden van het totale Panel en het van de niet-leden dat vindt dat de bibliotheek haar klanten actief opzoekt, gestegen. In vergelijking met het totale Panel vinden de panelleden van de Bibliotheek Rivierenland dat de bibliotheek minder goed laat zien welke diensten ze aanbiedt en haar klanten minder actief opzoekt. Hierboven zijn de percentages weergegeven in hoeverre de respondenten het (helemaal) eens waren met de bovenstaande stellingen. het Imago van de Bibliotheek

9 Net Promotor Score De Net Promoter Score (NPS) is een instrument waarmee de loyaliteit van klanten wordt getoetst. De Bibliotheek Rivierenland heeft een NPS van 40 en scoort hiermee ongeveer gelijk aan het totale Panel (NPS 43). De NPS score van de Bibliotheek Rivierenland is hiermee goed te noemen. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de NPS score van het totale Panel in het BiebPanel onderzoek naar de overall tevredenheid in 2012, dan blijkt dat de NPS score is gestegen van 27 naar 43. Een stijging die is veroorzaakt door een toename van het aantal promoters: panelleden die bibliotheek zeker zouden aanbevelen. Redenen voor de promoters om de Bibliotheek Rivierenland aan te bevelen zijn onder meer het uitgebreide aanbod van de bibliotheek, maar ook het belang van het bestaan van de bibliotheek. Daarnaast geeft een aantal promoters aan de bibliotheek een prettige plek te vinden om te ontspannen of een boek te lezen en wordt genoemd dat de bibliotheek veel waar voor je geld geeft. Passives en detractors geven als tips een iets grotere en meer actuele collectie. Maar ook dat de bibliotheek een moderne uitstraling mag hebben. Hierboven wordt weergegeven hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk de respondenten het vinden dat zij hun bibliotheek zullen aanbevelen bij vrienden, familie of collega's? (exclusief weet niet/geen mening) het Imago van de Bibliotheek

10 Niet-leden De niet-leden hebben een aantal extra vragen beantwoord. De resultaten van deze uitkomsten worden in de volgende paragrafen beschreven. Spontane bekendheid bibliotheek logo In 2011 is het landelijke bibliotheeklogo geïntroduceerd, met als doel meer uniformiteit binnen de Nederlandse bibliotheken te bewerkstelligen. Bij aanvang van het onderzoek is het logo van de bibliotheek getoond. Op de vraag van welke organisatie of instantie dit logo is, geeft slechts 3% van de niet- leden spontaan aan dat dit het logo van de bibliotheek is. Bijna negen op de tien weten niet van welke instantie of organisatie het logo is. Het logo is dus (nog) niet erg goed bekend onder niet-leden. Redenen waarom niet-leden geen lid zijn Een vraagstuk waar alle bibliotheken mee zitten is waarom mensen geen lid zijn van de bibliotheek. Voor de niet-leden die hebben meegewerkt aan het onderzoek, is de voornaamste reden dat zij informatie op internet zoeken (42%). Circa een kwart (27%) is geen lid omdat het op tijd terugbrengen van de materialen als een verplichting voelt. Maar ook het hebben van geen tijd (25%) en de prijs van het abonnement (24%) spelen een rol. Eén op de zes niet-leden geeft daarnaast aan liever boeken te kopen of heeft een ereader. De collectie of sfeer speelt daarentegen nauwelijks een rol bij het niet afsluiten van een abonnement. Zo ervaart slechts 3% de sfeer als niet prettig en 5% vindt dat de collectie niet groot genoeg is of onvoldoende actuele titels bevat. Nadere analyse naar leeftijd wijst dat er enkele verschillen bestaan tussen de drie leeftijdsgroepen. Zo geeft de groep niet-leden van 36 tot en met 55 jaar het minst vaak aan geen lid te zijn omdat zij informatie opzoeken op internet (34%). Onder de 16 t/m 35 jarigen is dit 44% en onder de groep 56 jaar en ouder 49%. De groep van 56 jaar en ouder geeft het minst vaak aan geen tijd te hebben. In vergelijking met de jongste leeftijdsgroep geven de ouderen vaker als reden een ereader te hebben. De leeftijdsgroep 16 t/m 35 jaar geeft het vaakst als reden aan niet van lezen te houden. het Imago van de Bibliotheek

11 Hierboven wordt van de niet-leden weergegeven wat voor hen de voornaamste redenen zijn dat zij geen lid zijn van de Bibliotheek. Zij konden maximaal drie antwoorden geven. Hierboven wordt van de niet-leden ingedeeld naar leeftijdsgroep- weergegeven wat voor hen de voornaamste redenen zijn dat zij geen lid zijn van de Bibliotheek. Zij konden maximaal drie antwoorden geven. het Imago van de Bibliotheek

12 Bekendheid bibliotheekdiensten onder niet-leden De bibliotheek biedt uiteenlopende diensten aan, maar welke diensten biedt de bibliotheek volgens niet-leden daadwerkelijk aan? Volgens 66% werkt de bibliotheek samen met scholen om het lezen te stimuleren. Circa zes op de tien denken daarnaast dat de bibliotheek zowel een collectie luisterboeken/e-audiobooks als een actuele collectie aanbiedt. Maar men denkt ook dat het een plek is om te verblijven of andere mensen te ontmoeten. De niet-leden denken het minst vaak dat de bibliotheek een collectie ebooks heeft (21%) en dat er een inlever-alert via sms, mail of brief wordt verstrekt (28%). Veel niet-leden weten niet of de bibliotheek dit nu echt aanbiedt. Ook voor de bekendheid van de diensten zijn er verschillen binnen de leeftijdsgroepen. Globaal kan worden gezegd dat jongeren vaker dan ouderen weten dat de bibliotheek de volgende diensten biedt: digitale diensten (zoals online reserveren en verlengen), een collectie films/series/documentaires, een collectie luisterboeken/e-audiobooks, samenwerking met scholen en huiswerk-, studie- en werkplekken. Ouderen weten juist vaker dan jongeren dat de bibliotheek een plek biedt om anderen te ontmoeten. Hierboven wordt van de niet-leden weergegeven van welke diensten zij denken dat de Bibliotheek ze aanbiedt. het Imago van de Bibliotheek

13 Hierboven wordt van de niet-leden ingedeeld naar leeftijdsgroep- weergegeven van welke diensten zij denken dat de Bibliotheek ze aanbiedt. Redenen en intentie voor niet-leden om lid te worden In hoeverre zijn de aangeboden diensten van de bibliotheek reden om lid te worden? Een actuele collectie zou voor 36% een reden zijn om lid te worden. Voor drie op de tien is dit het aanbod van digitale diensten als het online reserveren van materialen en het unieke aanbod van ruim 5 miljoen titels. Een inlever-alert, de uitgebreide online database en omdat het een plek is waar je kan verblijven, is voor circa een kwart reden om lid te worden. Het aanbod van de digitale diensten speelt bij de jongeren een grotere rol om lid te worden dan bij de ouderen. Dit geldt ook voor de inlever-alert, het unieke aanbod van 5 miljoen titels, het aanbod van lezingen/debatten/workshops/voorstellingen/tentoonstellingen en de huiswerkstudie- en werkplekken. De oudste groep noemt vaker dan de jongeren als reden de plek om anderen te ontmoeten en het aanbod voor laaggeletterden en digibeten. Op de vraag hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk het is dat een niet-lid in de toekomst lid wordt van de bibliotheek, geeft 13% aan dat dit (zeer) waarschijnlijk is. Vier op de tien niet-leden achten het noch waarschijnlijk noch onwaarschijnlijk en voor 43% is dit (zeer) onwaarschijnlijk. het Imago van de Bibliotheek

14 Hierboven wordt van de niet-leden weergegeven welke diensten hen kunnen overtuigen om lid te worden. Hierboven wordt van de niet-leden ingedeeld naar leeftijdsgroep -weergegeven welke diensten hen kan overtuigen om lid te worden. het Imago van de Bibliotheek

15 Samenvatting Boeken is de meest genoemde spontane associatie van de Biebpanelleden en de niet-leden die aan dit onderzoek meededen. Zo denkt circa de helft van de respondenten spontaan aan boeken. Onder de niet-leden is dit nog iets meer. Andere spontane associaties die de panelleden uit Rivierenland bij de bibliotheek hebben zijn informatie en sfeer/ gevoel met en rust en service/personeel en andere producten. Niet-leden denken naast boeken voornamelijk aan andere materialen en lenen. Als wordt gekeken naar verschillen tussen de panelleden uit Rivierenland en het totale Panel, dan blijkt dat in Rivierenland de bibliotheek iets vaker spontaan wordt geassocieerd met service/personeel, aanbod en ontspanning. De Bibliotheek als dier Het imago van een organisatie of instantie kan op diverse manieren in kaart worden gebracht. In dit onderzoek is het imago van de bibliotheek getoetst door het tonen van 20 foto s van verschillende dieren. Daarbij is de vraag gesteld welk dier op basis van het karakter het beste bij de bibliotheek past. De uil is het dier waarmee de bibliotheek veruit het vaakst wordt geassocieerd. De leden van het totale Panel lichten hun keuze voor de uil toe als de uil staat symbool voor wijsheid en kennis. Ook wordt een aantal keren genoemd dat een uil rust en bedachtzaamheid uitstraalt. De niet-leden zien de bibliotheek als de wijze uil en hebben het idee dat wijsheid en kennis wordt vergaard in de bibliotheek. In vergelijking met het totale Panel wordt de bibliotheek Rivierenland relatief vaak geassocieerd met een vlinder en juist minder vaak met een uil. De panelleden van het totale Panel die voor de vlinder hebben gekozen, geven aan dat de bibliotheekleden tijdens hun bezoek aan de bibliotheek, net als de vlinder, fladderen, rondsnuffelen en genieten van de vrijheid. Maar een vlinder staat ook voor rust en vriendelijkheid. En de vele kleuren waarin de vlinders voorkomen, zien een aantal panelleden ook terug door de veelzijdigheid van de bibliotheek. Eigenschappen van de Bibliotheek Circa negen op de tien panelleden van de bibliotheek Rivierenland en het totale Panel vinden het leuk om de bibliotheek te bezoeken. Onder de niet-leden is dit zoals te verwachten lager. Ook het merendeel van zowel de panelleden uit Rivierenland als het totale Panel ziet de bibliotheek als laagdrempelig en betrouwbaar en is van mening dat het personeel behulpzaam is. In vergelijking met het totale Panel zijn de panelleden uit Rivierenland iets minder positief over de omvang van het aanbod en de mate waarin de bibliotheek modern is. Voor de overige eigenschappen is een vergelijkbaar beeld te zien. Functies van de Bibliotheek Van de 12 voorgelegde stellingen zijn de panelleden van de Bibliotheek Rivierenland en het totale Panel het meest overtuigd van het feit dat de bibliotheek moet blijven bestaan. De niet-leden denken hier niet anders over, al ligt het percentage iets lager. Geconcludeerd kan worden dat, al zijn mensen zelf geen lid van de bibliotheek, zij het wel van belang vinden dat de bibliotheek blijft bestaan. het Imago van de Bibliotheek

16 Daarnaast zijn de panelleden uit Rivierenland en de leden van het totale Panel van mening dat de bibliotheek belangrijk is voor het opdoen van kennis, van belang is voor de jeugd en ook belangrijk is voor de ouderen. Het belang voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven wordt in mindere mate onderkend. In vergelijking met het totale Panel vinden de panelleden van de Bibliotheek Rivierenland dat de bibliotheek minder goed laat zien welke diensten ze aanbiedt en haar klanten minder actief opzoekt. Net Promotor Score De Net Promoter Score (NPS) is een instrument waarmee de loyaliteit van klanten wordt getoetst. De Bibliotheek Rivierenland heeft een NPS van 40 en scoort hiermee ongeveer gelijk aan het totale Panel (NPS 43). De NPS score van de Bibliotheek Rivierenland is hiermee goed te noemen. Redenen voor de promoters om de Bibliotheek Rivierenland aan te bevelen zijn onder meer het uitgebreide aanbod van de bibliotheek, maar ook het belang van het bestaan van de bibliotheek. Daarnaast geeft een aantal promoters aan de bibliotheek een prettige plek te vinden om te ontspannen of een boek te lezen en wordt genoemd dat de bibliotheek veel waar voor je geld geeft. Passives en detractors geven als tips een iets grotere en meer actuele collectie. Maar ook dat de bibliotheek een moderne uitstraling mag hebben. Niet-leden Een vraagstuk waar alle bibliotheken mee zitten is waarom mensen geen lid zijn van de bibliotheek. Voor de niet-leden die hebben meegewerkt aan het onderzoek, is de voornaamste reden dat zij informatie op internet zoeken. Circa een kwart is geen lid omdat het op tijd terugbrengen van de materialen als een verplichting voelt. Maar ook het hebben van geen tijd en de prijs van het abonnement spelen een rol. Eén op de zes niet-leden geeft daarnaast aan liever boeken te kopen of heeft een ereader. De collectie of sfeer speelt daarentegen nauwelijks een rol bij het niet afsluiten van een abonnement. Zo ervaart slechts een kleine minderheid de sfeer als niet prettig en vindt een klein percentage niet-leden dat de collectie niet groot genoeg is of onvoldoende actuele titels bevat. Nadere analyse naar leeftijd wijst dat er enkele verschillen bestaan tussen de drie leeftijdsgroepen. Zo geeft de groep niet-leden van 36 tot en met 55 jaar het minst vaak aan geen lid te zijn omdat zij informatie opzoeken op internet. De groep van 16 t/m 35 jarigen die deze reden aangeeft is wat dat betreft iets groter, maar de grootste groep die aangeeft informatie op internet te vinden is de groep 56 jaar en ouder. Deze groep geeft het minst vaak aan geen tijd te hebben. In vergelijking met de jongste leeftijdsgroep geven de ouderen vaker als reden een ereader te hebben. De leeftijdsgroep 16 t/m 35 jaar geeft het vaakst als reden aan niet van lezen te houden. Een actuele collectie zou voor ruim een derde van de niet-leden een reden zijn om lid te worden. Voor drie op de tien is dit het aanbod van digitale diensten als het online reserveren van materialen en het unieke aanbod van ruim 5 miljoen titels. Een inlever-alert, de uitgebreide online database en omdat het een plek is waar je kan verblijven, is voor circa een kwart reden om lid te worden. het Imago van de Bibliotheek

17 Ontwikkelingen De resultaten van dit onderzoek sluiten aan bij waar wij bij Bibliotheek Rivierenland mee bezig zijn. Nulmeting Het onderzoek naar het Imago van de Bibliotheek is gehouden in november-december 2013 en ging daarmee vooraf aan veel vernieuwingen die wij met ingang van 2014 doorvoeren. De resultaten van dit onderzoek kunnen we daarom als nulmeting beschouwen. Omvang van het aanbod en mate waarin de Bibliotheek modern is In vergelijking met het totale Panel zijn de panelleden uit Rivierenland iets minder positief over de omvang van het aanbod en de mate waarin de Bibliotheek modern is. Bibliotheek Rivierenland is bezig met vernieuwen op verschillende terreinen. De vernieuwingen met betrekking tot de Schatkamer, ofwel de uitleenfunctie zitten hem met name in de modernisering van de vestigingen en de uitbreiding van het aanbod met meer en gratisactuele bestsellers, zowel in papieren, als in digitale vorm. Hierin wordt de komende jaren fors geïnvesteerd. Bestrijding laaggeletterdheid Bibliotheekleden zijn van mening dat de bibliotheek belangrijk is voor het opdoen van kennis, van belang is voor de jeugd en ook belangrijk is voor de ouderen. Het feit dat het belang voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven in mindere mate onderkend wordt trekt de Bibliotheek Rivierenland zich aan. Vanuit de functie open leercentrum, zetten wij ons, o.a. met de oprichting van Studieplaatsen in de Bibliotheek, in voor de bestrijding van laaggeletterheid in de regio. Het laatste nieuws op dit gebied is dat Bibliotheek Rivierenland start met een bondgenootschap laaggeletterdheid in Rivierenland. Zichtbaarheid In vergelijking met het totale Panel vinden de panelleden van Bibliotheek Rivierenland dat de Bibliotheek minder laat zien welke diensten ze aanbiedt en haar klanten minder actief opzoekt. Om te laten zien dat wij als Bibliotheekorganisatie aan het vernieuwen zijn, op allerlei fronten, zijn we een grootschalige reclamecampagne gestart die eraan moet bijdragen dat Bibliotheek Rivierenland haar zichtbaarheid in de regio vergroot en het aanbod van haar producten en diensten bij een breder publiek onder de aandacht brengt. Ledenwerving Een vraagstuk waar alle bibliotheken mee zitten is waarom mensen geen lid zijn van de Bibliotheek. Voor de niet-leden die hebben meegewerkt aan het onderzoek, is de voornaamste reden dat zij informatie op internet zoeken. Circa een kwart is geen lid omdat het op tijd terugbrengen van materialen als een verplichting voelt. Maar ook het hebben van geen tijd en de prijs van het abonnement spelen een rol. Een op de zes niet-leden geeft daarnaast aan liever boeken te kopen of een ereader te hebben. Bibliotheek Rivierenland vindt het ook om bovenstaande redenen belangrijk om goed zichtbaar te zijn en een aantal kernboodschappen die in de reclamecampagne verwerkt zijn breed te blijven communiceren, via diverse kanalen. Zo zijn de meeste vestigingen sinds dit jaar ruimer open, waarmee de Bibliotheek tegemoet kan komen aan die groep mensen die het gevoel heeft geen tijd te hebben. Bibliotheek Rivierenland hanteert sinds dit jaar een lange leentermijn van acht weken en heft geen boetes meer. Ook is het abonnement met een tarief van 3,75 per maand goedkoop te noemen. Daarnaast heeft Bibliotheek Rivierenland haar aanbod uitgebreid met veel meer gratis- actuele bestsellers en e-books. Hiermee speelt de Bibliotheek in op de dilemma s van een grote groep niet-leden, die zij als potentiële klanten kan beschouwen. Infographic Op de volgende pagina volgt een infographic met de belangrijkste landelijke resultaten betreffende dit onderzoek. het Imago van de Bibliotheek

18 het Imago van de Bibliotheek

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Velsen 2 Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum 2 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T 2 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek De nieuwe bibliotheek BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheken Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Learnings onderzoek overall tevredenheid

Learnings onderzoek overall tevredenheid voor bibliotheken Learnings onderzoek overall tevredenheid Learnings onderzoek overall tevredenheid Ingrid Balijon 1 Onderwerpen NPS Wat maakt dat de NPS hoog is? Profiel promotors en detractors Gemaksdiensten

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie Ontmoetingsen verblijffunctie Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de ontmoetings- en verblijffunctie van de Bibliotheek, uitgevoerd in maart

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding April 2013 Wat vinden de klanten van Erasmus? Erasmus Leven klanten zijn tevreden, dienstverlening op orde Klanten zijn

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Hierbij sturen we u de resultaten van Hyundai Halve Marathon 2014. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Rapportage Marktstadrun

Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Hierbij sturen we u de resultaten van de Marktstadrun. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven antwoorden, plus de gegeven antwoorden via

Nadere informatie

Resultaten profiel bewerkers (steekproef, n = 451)

Resultaten profiel bewerkers (steekproef, n = 451) Resultaten profiel bewerkers (steekproef, n = 451) Geslacht Leeftijd Hoogst voltooide opleiding? Werkzaamheid 11% 11% 1 10-19 20-29 30-39 40-49 7% 21% 17% 1 53% Man 89% Vrouw 1 20% 16% 50-59 60-69 70-79

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Panelonderzoek Het Groene Huis

Panelonderzoek Het Groene Huis Panelonderzoek Het Groene Huis Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Marlies Visser 27 december 2016 Foto: hetgroenehuisamersfoort.nl De meeste panelleden kennen Het Groene Huis en/of landgoed Schothorst,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Geholpen bekendheid Hanzesteden in Nederland Gevraagd naar het begrip Hanzesteden in Nederland weet bijna

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Waardering adviessoftware 2016

Onderzoeksrapportage Waardering adviessoftware 2016 Onderzoeksrapportage Waardering adviessoftware 2016 Hoevelaken, april 2016 Omdat de sigarendoos niet meer volstaat Het vak van financieel adviseur heeft zich snel ontwikkeld. De tijd dat de tussenpersoon

Nadere informatie