Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek"

Transcriptie

1

2 Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

3 Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek Associaties bibliotheek Invloed gekozen associaties op beeld bibliotheek Uitleg vraag belangrijkste emotie bij de bibliotheek Belangrijkste emotie bij de bibliotheek Uitspraken imago bibliotheek Uitspraken belang bibliotheek Uitspraken klantgerichtheid bibliotheek Oordeel eigenschappen bibliotheek (1) Oordeel eigenschappen bibliotheek (2) Net Promotor Score Uitleg NPS (Net Promotor Score) Aanbeveling bibliotheek bij sociaal netwerk (NPS) Sterktes, zwaktes en kansen De huidige sterktes van de bibliotheek De huidige zwaktes van de bibliotheek De toekomstige kansen van de bibliotheek 25 Aanbevelingen en overwegingen 26 2

4 Samenvatting onderzoeksresultaten Associaties bibliotheek Veruit de meest genoemde associatie bij Bibliotheek Den Haag is boeken, op grote afstand gevolgd door lenen en informatie. Ook overige materialen (bv. tijdschriften ), lezen, rust en ontspanning worden regelmatig genoemd. De associaties zijn overwegend positief. Het beeld komt overeen met het totale BiebPanel. Niet-bibliotheekleden noemen ook boeken als eerste associatie en ook hun associaties zijn overwegend positief. De belangrijkste emotie die Bibliotheek Den Haag oproept is nieuwsgierig, gevolgd door vrolijk en berustend (vertaald door panelleden als rust ). Onder niet-bibliotheekleden roept de bibliotheek (in het algemeen) ook nog weleens de emotie verveling op, wat vertaald wordt als saai. Uitspraken imago De bibliotheek moet volgens panelleden, maar ook volgens nietbibliotheekleden blijven bestaan en is van groot belang voor de jeugd. Ook het belang voor ouderen wordt door panelleden onderkend, onder nietbibliotheekleden is dit in mindere mate het geval. De bibliotheek neemt voor drie kwart van de panelleden van Den Haag een belangrijke plaats in in het leven. Daarnaast biedt de bibliotheek gebruiksgemak en vindt 62% dat de bibliotheek goed laat zien wat ze te bieden heeft. Men zegt in Den Haag iets minder vaak dan in het totale BiebPanel dat de bibliotheek haar klanten actief opzoekt. Voor niet-bibliotheekleden is het minder duidelijk wat een bibliotheek allemaal te bieden heeft. Daarnaast vindt de meerderheid van de nietbibliotheekleden dat de bibliotheek haar klanten niet actief opzoekt. De meerderheid van de panelleden van Den Haag en het totale panel zien de bibliotheek als betrouwbaar, laagdrempelig en leuk om te bezoeken en vinden het bibliotheekpersoneel behulpzaam. Ook niet-bibliotheekleden zien de bibliotheek (in het algemeen) als een betrouwbaar en laagdrempelig instituut. In iets mindere mate hebben zij het idee dat de bibliotheek leuk is om te bezoeken en dat het personeel behulpzaam is. In Den Haag vindt men de bibliotheek nog vaker leuk om te bezoeken dan in het totale panel. De meeste panelleden uit Den Haag noemen de bibliotheek goedkoop en modern en vinden dat het aanbod groot en actueel is. Op de aspecten goedkoop en groot aanbod, scoort Bibliotheek Den Haag in vergelijking met het totale BiebPanel bovengemiddeld. Niet-bibliotheekleden vinden de bibliotheek in het algemeen niet modern en ook niet goedkoop. Net Promotor Score (NPS) Van de panelleden van Bibliotheek Den Haag is 56% een promotor (schaalwaarde 9 en 10) en slechts 8% een detractor (schaalwaarde 0 tot en met 6). De Net Promotor Score (NPS) van Bibliotheek Den Haag ligt op 49% en is dus zeer goed. Deze ligt hoger dan de NPS van het totale panel (39%). Bij de detractors komt als belangrijkste reden waarom men de bibliotheek niet (vaker) aanbeveelt, naar voren dat men graag een groter en actueler aanbod zou willen. De promotors zijn vooral blij met het actuele, uitgebreide en diverse aanbod en de relatief lage kosten. Sterktes, zwaktes en kansen De belangrijkste sterkte van Bibliotheek Den Haag is volgens panelleden het uitgebreide en diverse aanbod. Op de gedeelde tweede plaats noemt men het helpen bij het vinden van antwoorden en het goedkoop aanbieden van dienstverlening. Op dit laatste aspect scoort Bibliotheek Den Haag relatief veel hoger dan in het totale panel. Ook niet-bibliotheekleden noemen als belangrijkste sterkte van de bibliotheek in het algemeen het uitgebreide en diverse aanbod. Ruim twee op de vijf panelleden van Den Haag kunnen geen huidige zwakte van de bibliotheek noemen. Het belangrijkste aspect dat Bibliotheek Den Haag zou kunnen verbeteren, is de uitgebreidheid en diversiteit van het aanbod. In het totale panel noemt men de actualiteit van het aanbod het meest als de belangrijkste huidige zwakte. Onder niet-bibliotheekleden worden innovatie, inspiratie, lage prijs en meedenken met bezoekers vaker dan onder leden genoemd als zwakte van de bibliotheek. De toekomstige kracht van de bibliotheek ligt volgens de panelleden van Den Haag en het totale panel vooral in het aanbieden van een uitgebreid en divers aanbod. Daarna noemt men de actualiteit van het aanbod en een innovatieve en eigentijdse dienstverlening als de belangrijkste toekomstige kansen van de bibliotheek. Niet-bibliotheekleden zetten vaker dan BiebPanelleden in op het meedenken met wat bezoekers willen. 3

5 Verantwoording

6 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 in samenwerking met onderzoeksbureau MetrixLab het BiebPanel opgericht. Leden van BiebPanel ontvangen 5 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Het derde onderzoek van 2011 heeft plaatsgevonden van 23 juni t/m 6 juli Dit onderzoek is als spiegelonderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat naast leden van de bibliotheek (BiebPanel) ook niet-bibliotheekleden (Opinionbar, het eigen consumentenpanel van MetrixLab) aan het onderzoek hebben deelgenomen. Dit onderzoek gaat over het imago van de bibliotheek, met als onderwerpen: Associaties bij de bibliotheek Uitspraken imago bibliotheek Net Promotor Score (NPS) Sterktes, zwaktes en kansen bibliotheek Vergelijking met totale panel en nietbibliotheekleden In onderhavig rapport staan, naast de individuele cijfers van de bibliotheek, ook de cijfers van het totale panel vermeld. Daarnaast is voor dit onderzoek een steekproef van 503 respondenten getrokken uit het landelijke consumentenpanel van MetrixLab. Dit zijn mensen die momenteel geen lid zijn van een bibliotheek. Leeswijzer grafieken en open vragen Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 10. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage en in het online dashboard van BiebPanel. 5

7 Kenmerken deelnemers (1) Vestiging Aantal Percentage Centrale Bibliotheek % Nieuw Waldeck 21 9% Ypenburg 18 8% Scheveningen 17 7% Bomenbuurt 13 5% Segbroek 13 5% Haagse Hout 11 5% Opbouw qua meest bezochte vestiging Aan dit onderzoek van BiebPanel hebben 239 panelleden meegedaan van Bibliotheek Den Haag. Dit is een respons van 45% van het totaal aantal panelleden van deze bibliotheek. In Den Haag bezoekt 42% van de panelleden de Centrale Bibliotheek in het centrum. De overige 58% van de panelleden bezoekt één van de overige 16 vestigingen. Wateringse Veld 11 5% Loosduinen 10 4% Morgenstond 7 3% Leidschenveen 5 2% Benoordenhout 4 2% Bouwlust 4 2% Laakkwartier 1 Moerwijk 1 Spoorwijk 1 Statenkwartier / Duinoord 1 Totaal Den Haag

8 Kenmerken deelnemers (2) Leeftijd Den Haag BiebPanel Niet-leden jaar 4% 2% 12% jaar 7% 4% 7% jaar 1 5% 8% jaar 9% 8% 8% jaar 12% 11% 11% jaar 15% 14% 13% jaar 1 14% 14% jaar 12% 12% 11% jaar 9% 13% 9% 66 jaar en ouder 12% 16% 8% Gemiddelde leeftijd Opbouw qua leeftijd en geslacht In Den Haag zijn de deelnemende panelleden met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar iets jonger dan in het totale panel (52 jaar) en iets ouder dan in het panel van nietbibliotheekleden (46 jaar). In het panel van Den Haag is tweederde een vrouw. Het aandeel vrouwen is relatief lager dan in het BiebPanel (72%) en relatief veel hoger dan in het panel van nietbibliotheekleden (55%). N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart landelijk consumentenpanel. Geslacht Den Haag BiebPanel Niet-leden Man 33% 28% 45% Vrouw 67% 72% 55% 7

9 Kenmerken niet-bibliotheekleden Bekendheid bibliotheek Ja, ken ik goed 19% Ja, ken ik redelijk 48% Ken ik, maar alleen van naam 23% Nee, ken ik niet 9% Bekendheid bibliotheek in de buurt De bekendheid met de bibliotheek in de buurt onder niet-bibliotheekleden is groot: slechts 9% van de niet-bibliotheekleden geeft aan de bibliotheek in de buurt niet te kennen. Eén op de vijf kent de bibliotheek in de buurt zelfs goed, de helft van de nietbibliotheekleden zegt de bibliotheek redelijk te kennen. In het verleden lidmaatschap bibliotheek 14% In het verleden lid bibliotheek De overgrote meerderheid (86%) van de mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek, is dit in het verleden wel geweest. Zij baseren hun mening over de bibliotheek waarschijnlijk mede op hun eerdere ervaringen. Ja Nee 86% 8

10 1. Associaties bibliotheek

11 1.1 Associaties bibliotheek Waar denkt u aan bij een bibliotheek? N.B. De respondent kan maximaal 5 associaties opgeven. De associaties zijn ten behoeve van de rapportage omgezet in steekwoorden (bv. de associatie boeken lenen is omgezet in de woorden boeken en lenen ). Hoe vaker een steekwoord voorkomt, hoe groter dit woord wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding. In totaal noemen 239 panelleden (10) 1023 associaties bij de bibliotheek. Gemiddeld zijn dat 4 associaties per persoon. De eerste associatie bij Bibliotheek Den Haag onder panelleden is het woord boeken, dit woord wordt 189 maal genoemd. Op de tweede plaats komt het woord lenen, dat 66 maal wordt genoemd en gevolgd door informatie dat 64 keer wordt genoemd. Ook lezen, rust en ontspanning komen veelvuldig naar voren als steekwoord. Daarnaast worden de overige materialen zoals tijdschriften, dvd s, cd s en kranten relatief vaak genoemd. Er worden nauwelijks negatieve associaties genoemd door de panelleden. Het beeld dat we zien in Den Haag komt overeen met het beeld in het totale Panel. Ook onder de 503 niet-bibliotheekleden zien we dat boeken (429 maal genoemd) het meest genoemde steekwoord is. Lenen komt op de tweede plaats en wordt 105 maal genoemd. Ook lezen, informatie, dvd s, tijdschriften en rust komen relatief vaak naar voren. Wel wordt het woord boeken relatief vaker en het woord informatie juist relatief minder vaak door nietbibliotheekleden genoemd als steekwoord dan door panelleden van Bibliotheek Den Haag. De enkele negatieve associaties die niet-bibliotheekleden hebben met de bibliotheek zijn saai, stoffig en oubollig. Deze woorden komen echter niet vaak (minder dan 10 maal) naar voren. 10

12 1.2 Invloed gekozen associaties op beeld bibliotheek Geef voor de gekozen associatie(s) aan in hoeverre deze uw beeld van de bibliotheek positief of negatief beïnvloeden N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Het aantal dat genoemd staat onder de grafiek (n=..) betreft het totaal aantal associaties % 8 8% 14% 6% 4% 4% Positief Neutraal Negatief 6% Den Haag (n=1.023) BiebPanel (n=17.201) Niet-leden (n=1.746) Deelnemers konden vervolgens aangeven of de genoemde associaties hun beeld van de bibliotheek positief, negatief of neutraal beïnvloeden. De associaties die men eerder heeft genoemd, hebben nagenoeg allemaal een positieve invloed op het beeld van de bibliotheek. In Den Haag geldt dit voor 9 van de associaties, in het totale panel is dit 88%. Slechts 6% van de associaties die zijn gemaakt door de panelleden, heeft een neutrale invloed op het beeld van Bibliotheek Den Haag. Ook de associaties van niet-bibliotheekleden zijn grotendeels positief (8). 14% van de associaties van niet-bibliotheekleden, heeft een neutrale invloed op het beeld van de bibliotheek. 11

13 1.3 Uitleg vraag belangrijkste emotie bij de bibliotheek Aan respondenten is gevraagd welke emotie het eerst bij hen opkomt wanneer men denkt aan de bibliotheek. Deze vraag heeft men beantwoord door het aankruisen van één van de tien foto s die het meest overeen komt met hun belangrijkste emotie. Onder iedere foto staat een steekwoord om de emotie aan te duiden. VERDRIETIG VROLIJK VERBAASD Na het aankruisen van de belangrijkste emotie is met behulp van een open vraag gevraagd waarom men juist voor deze emotie heeft gekozen. VERWARRING AFKEREND BERUSTEND Hiernaast staan de foto s met omschrijvingen waaruit de respondent kon kiezen. In de grafiek met resultaten op de volgende pagina staan alleen de omschrijvingen. NIEUWSGIERIG FRUSTREREND GESCHOKT VERVELING 12

14 1.4 Belangrijkste emotie bij de bibliotheek Welke emotie komt als eerste bij u op als u denkt aan een bibliotheek? N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. De respondent kan één emotie kiezen uit een lijst van 10 foto s met een omschrijving eronder. Nieuwsgierig Vrolijk Berustend 1 11% 8% 17% 25% 24% 55% 62% 64% Verwarring 1% 1% 1% Verbaasd Verveling 1% 1% 2% 1% 11% Geschokt Afkerend 1% Frustrerend Verdrietig 1% 1% Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) De panelleden van Bibliotheek Den Haag associëren de bibliotheek voornamelijk met de foto die staat voor nieuwsgierig : ruim drie op de vijf Haagse panelleden hebben deze associatie. Uit de toelichtingen blijkt dat men hiervoor kiest omdat de bibliotheek hen van nieuwe boeken, dvd s en cd s voorziet en omdat de bibliotheek hun behoefte aan informatie bevredigt. De tweede associatie, genoemd door een kwart, is de foto die hoort bij de omschrijving vrolijk. Men vindt het leuk om naar de bibliotheek te gaan en men geniet van een bezoek aan de bibliotheek. Als derde associeert men Bibliotheek Den Haag met berustend. Men licht dit vooral toe met stilte en rust. Deze drie associaties worden in Den Haag ongeveer in even grote mate genoemd als in het totale BiebPanel. Ook hieruit blijkt dat het imago van de bibliotheek positief is. Niet-bibliotheekleden hebben net als de bibliotheekleden als eerste associatie met de bibliotheek de foto die hoort bij nieuwsgierig, deze omschrijving wordt gekozen door 55%. 17% van de niet-bibliotheekleden kiest voor de omschrijving berustend (rustige omgeving) en op de derde plaats komt de omschrijving verveling (genoemd door 11%). Dit licht men toe door te zeggen dat men de bibliotheek als saai beschouwt. 13

15 2. Uitspraken imago

16 2.1 Uitspraken belang bibliotheek Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? De bibliotheek: 1. moet blijven bestaan 2. is belangrijk voor ouderen 3. is belangrijk voor de jeugd 4. neemt een belangrijke plaats in in mijn leven N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Den Haag (n=239) % moet blijven bestaan BiebPanel (n=4.195) % 38% 99% 9% 1 1% belangrijk voor jeugd Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) 47% 66% 66% 85% 96% 95% 38% 3 29% 12% 1% 2% 3% 1% 2% 1% belangrijk voor ouderen Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) 46% 47% 85% 85% 39% 38% 1 9% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 25% 63% 38% 24% 8% 3% 2% belangrijke plaats in leven Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) 2% 7% 9% 32% 29% 41% 74% 73% 42% 44% 27% 22% 21% 22% 3% 1% 5% 1% 1% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Vrijwel alle panelleden van Bibliotheek Den Haag en in het totale panel zijn van mening dat de bibliotheek moet blijven bestaan en zeer belangrijk is voor de jeugd. Het belang van de bibliotheek voor ouderen wordt door 85% van de panelleden uit Den Haag ingezien en voor drie kwart neemt de bibliotheek een belangrijke plaats in in hun leven. Ook bij deze twee stellingen is het beeld in Den Haag gelijk aan het beeld in het totale BiebPanel. Ook niet-bibliotheekleden vinden in bijna 9 van de gevallen dat de bibliotheek moet blijven bestaan en dat de bibliotheek belangrijk is voor de jeugd. Het belang van de bibliotheek voor ouderen wordt in minder mate ingezien, namelijk door 63%. Onder niet-bibliotheekleden geeft 9% aan dat de bibliotheek een belangrijke plaats in het leven inneemt. 41% van de niet-bibliotheekleden heeft hierover een neutrale mening. Voor ongeveer de helft van de niet-bibliotheekleden neemt de bibliotheek geen belangrijke plaats in in hun leven. 15

17 2.2 Uitspraken klantgerichtheid bibliotheek Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? De bibliotheek: 1. biedt gebruiksgemak 2. laat goed zien welke verschillende diensten zij aanbiedt 3. zoekt haar klanten actief op N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. biedt gebruiksgemak Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) 25% 21% 12% 67% 79% 84% 55% 57% 59% 23% 13% 2% 2% 16% 4% 2% 1% 5% 2% 3% laat zien welke diensten zij biedt Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) 12% 6% 12% 42% 62% 63% 36% 5 51% 32% 27% 28% 17% 8% 6% 1% 2% 7% 1% 3% 2% zoek klanten actief op Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) 3% 4% 23% 29% 2 25% 44% 42% 22% 19% 3% 4% 8% 6% 1% 7% 5% 31% 37% 21% 4% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Van de panelleden van Bibliotheek Den Haag is 84% het (helemaal) eens met de uitspraak dat de bibliotheek gebruiksgemak biedt, ruim drie op de vijf vinden dat de bibliotheek goed laat zien welke verschillende diensten zij aanbiedt en slechts 23% van de panelleden vindt dat de bibliotheek haar klanten actief opzoekt. In Den Haag vindt men iets vaker dan in het totale BiebPanel dat de bibliotheek gebruiksgemak biedt, maar zegt men juist minder vaak dat de bibliotheek de klanten actief opzoekt. Van de niet-bibliotheekleden is nog altijd tweederde het (helemaal) eens met de uitspraak dat de bibliotheek gebruiksgemak biedt. Onder niet-bibliotheekleden is 24% van mening dat de bibliotheek beter zou kunnen laten zien wat zij allemaal te bieden heeft. De meerderheid van de niet-bibliotheekleden (58%), vindt dat de bibliotheek haar klanten niet actief opzoekt. 16

18 2.3 Oordeel eigenschappen bibliotheek (1) Hieronder staan enkele stellingen. Hoe beoordeelt u de bibliotheek op iedere van de onderstaande eigenschappen? 1. Betrouwbaar 2. Laagdrempelig 3. Leuk om te bezoeken 4. Behulpzaam personeel N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Leuk om te bezoeken Laagdrempelig Betrouwbaar Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) 24% 61% 56% 45% 64% 58% 38% 75% 63% 56% 6 85% 35% 95% 92% 4 95% 91% 37% 94% 89% 33% 36% 31% 33% 21% 31% 33% 29% 5% 1% 7% 1% 14% 1% 4% 7% 1% 4% 5% 9% 2% 1% 8% 3% Behulpzaam personeel Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) 24% 52% 51% 63% 39% 85% 86% % 36% 32% 12% 1 3% 3% 1% 4% 1% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens De bibliotheek wordt door de meeste panelleden gezien als betrouwbaar, laagdrempelig en leuk om te bezoeken. Ongeveer 95% van de panelleden is het met deze uitspraken eens en ook is 85% van het panel uit Den Haag van mening dat het personeel in de bibliotheek behulpzaam is. In Den Haag vindt men nog iets vaker dan in het totale BiebPanel dat de bibliotheek leuk is om te bezoeken. Onder niet-bibliotheekleden zien we dat de meesten van mening zijn dat de bibliotheek een betrouwbare instelling is (85% mee eens) en ook dat deze laagdrempelig is (driekwart mee eens). In iets mindere mate hebben niet-bibliotheekleden het beeld dat de bibliotheek leuk is om te bezoeken (6 mee eens) en dat het personeel behulpzaam is (63% mee eens). 17

19 2.4 Oordeel eigenschappen bibliotheek (2) Hieronder staan enkele stellingen. Hoe beoordeelt u de bibliotheek op ieder van de onderstaande eigenschappen? 5. Actueel aanbod 6. Modern 7. Goedkoop 8. Groot aanbod N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Den Haag (n=239) 32% 75% 44% 18% 5% 1% Actueel aanbod BiebPanel (n=4.195) 29% 18% 58% 75% 39% 46% 31% 19% 5% 1% 1 1% Groot aanbod Goedkoop Modern Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) 17% 22% 33% 31% 32% 37% 41% 38% 38% 52% 25% 58% 69% 76% 73% 71% 72% 77% 3 39% % 82% 34% 39% 34% 39% 24% 37% 21% 24% 14% 22% 2 22% 2 16% 9% 6% 7% 3% 1% 4% 1% 5% 4% 1% 6% 2% 3% 3% 3% 1% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Vier op de vijf panelleden van Den Haag noemen de bibliotheek goedkoop en vinden dat het aanbod groot is. Op deze aspecten scoort Bibliotheek Den Haag bovengemiddeld in vergelijking met het totale panel. Driekwart van het panel uit Den Haag is van mening dat de bibliotheek modern is en het aanbod van de bibliotheek actueel is. Het oordeel over deze twee aspecten is in Den Haag hetzelfde als in het totale BiebPanel. Daarentegen beschouwen niet-bibliotheekleden de bibliotheek in veel mindere mate als moderne instelling (41%) en vinden ze relatief minder vaak dan het BiebPanel dat de bibliotheek goedkoop is (52%) en dat het aanbod van de bibliotheek actueel is (58%). Wel vinden niet-bibliotheekleden (71%), net als de Biebpanelleden, dat het aanbod van de bibliotheek groot is. 18

20 3. Net Promoter Score

21 3.1 Uitleg NPS (Net Promotor Score) Op de volgende pagina vindt u de resultaten van de Net Promotor Score. De NPS methode gaat uit van het stellen van één centrale vraag aan klanten: Hoe waarschijnlijk is het (op een 11 puntschaal van 0 tot 10) dat u de bibliotheek zou aanbevelen aan een vriend of collega? De NPS methode onderscheidt drie verschillende groepen respondenten: Promotors (9-10), Passief Tevredenen (passives) (7-8) en Criticasters (detractors) (0-6). Het percentage Promotors wordt vervolgens verminderd met het percentage Detractors. Het resultaat is de Net Promotor Score (NPS), een percentage dat de klantenloyaliteit van een onderneming definieert en sterk correleert met de autonome groei van een bedrijf. Volgens de bedenkers van de NPS is een positieve NPS score goed te noemen. Een organisatie die uitstekend scoort, zoals ebay, Dell en Amazon heeft een NPS van 5 of hoger. Over het algemeen behalen bedrijven een NPS van circa 5%-1. NPS is een sterk instrument om met één cijfer te laten zien hoe de bibliotheek presteert en wat het potentieel aan klantloyaliteit is. We zien in dit BiebPanelonderzoek dat de NPS van bibliotheken duidelijk hoger ligt dan in het bedrijfsleven, namelijk gemiddeld op 39%. Bibliotheekleden zijn dus relatief loyaal. 20

22 3.2 Aanbeveling bibliotheek bij sociaal netwerk (Net Promotor Score) Kunt u op grond van uw indruk van de bibliotheek aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u de bibliotheek aanbeveelt bij vrienden, familie of collega's? N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Voor hen is geen NPS berekend % 47% 44% 36% 44% 46% 49% 39% % 9% Promotors (schaalwaarde 9 en 10) Passives (schaalwaarde 7 en 8) Detractors (schaalwaarde 0 t/m 6) NPS (% Promotors - % Dectractors) Den Haag (n=239) BiebPanel (n=4.195) Van de panelleden van Bibliotheek Den Haag is 56% een promotor (schaalwaarde 9 en 10), 36% een passive (schaalwaarde 7 en 8) en slechts 8% een detractor (schaalwaarde 0 tot en met 6). De Net Promotor Score (NPS) van Bibliotheek Den Haag ligt op 49% en is dus zeer goed. Deze ligt duidelijk hoger dan de NPS van het totale panel (39%). Bij de detractors en de passives komt als belangrijkste reden waarom men de bibliotheek niet (vaker) aanbeveelt, naar voren dat men graag een groter en actueler aanbod zou willen. De promotors zijn vooral blij met het actuele, uitgebreide en diverse aanbod en de relatief lage kosten. Het beeld onder niet-bibliotheekleden is uiteraard anders: 46% van de niet-bibliotheekleden is een detractor, 44% een passive en slechts 1 een promotor. De detractors onder de niet-bibliotheekleden geven aan dat de bibliotheek een moderner imago zou moeten hebben, meer onder de aandacht gebracht zou moeten worden en dat de bibliotheek goedkoper zou moeten zijn. 21

23 4. Sterktes, zwaktes en kansen

24 4.1 De huidige sterktes van de bibliotheek Welke zaken doet de bibliotheek nu goed? Hieronder staan aspecten die een bibliotheek succesvol kunnen maken. Geef aan welke zaken de bibliotheek volgens u goed doet. De respondent kan maximaal 3 aspecten kiezen uit een lijst van 12 aspecten, inclusief ik weet het niet en anders N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Een uitgebreid en divers aanbod Helpen bij het vinden van antwoorden Goedkoop aanbieden van dienstverlening Een actueel aanbod Aanbiedingen relevante informatie Inspireren en op nieuwe ideeën brengen Bieden plek langere tijd te verblijven Innovatieve en eigentijdse dienstverlening Meedenken met wat bezoekers willen Bieden ontmoetingsplek Weet niet Anders, namelijk: 33% 32% 33% 24% 24% 32% 29% 28% 25% 12% 27% 29% 18% 24% 18% 2 9% 9% 6% 7% 15% 11% 6% 7% 14% 1% 2% 13% 2% 2% 3% 38% 39% 61% 69% 75% Den Haag (n=239) BiebPanel (n=17.201) De belangrijkste sterkte van de bibliotheek is, zowel volgens het BiebPanel als volgens niet-bibliotheekleden, het uitgebreide en diverse aanbod. Dit aspect noemt men in Den Haag relatief nog vaker dan in het totale panel. Op een gedeelde tweede plaats noemen panelleden uit Den Haag het helpen bij het vinden van antwoorden en het goedkoop aanbieden van dienstverlening. Dit laatste aspect komt sterker naar voren dan in het totale BiebPanel. Het actuele aanbod en het meedenken met wat bezoekers willen komen in Den Haag iets minder vaak dan gemiddeld als sterktes naar voren, terwijl de verblijfsfunctie in Den Haag juist relatief sterk naar voren komt. Onder niet-bibliotheekleden zien we het helpen bij het vinden van antwoorden op de tweede plaats naar voren komen. Ook het bieden van een ontmoetingsplek wordt door niet-bibliotheekleden vaker genoemd dan door Biebpanelleden. 23

25 4.2 De huidige zwaktes van de bibliotheek Welke zaken doet de bibliotheek minder goed? Hieronder staan aspecten die een bibliotheek succesvol kunnen maken. Geef aan op welke punten de bibliotheek het niet zo goed doet. De respondent kan maximaal 3 aspecten kiezen uit een lijst van 12 aspecten, inclusief ik weet het niet en anders N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Een uitgebreid en divers aanbod Bieden ontmoetingsplek Een actueel aanbod Inspireren en op nieuwe ideeën brengen Meedenken met wat bezoekers willen Innovatieve en eigentijdse dienstverlening Bieden plek langere tijd te verblijven Aanbiedingen relevante informatie Goedkoop aanbieden van dienstverlening Helpen bij het vinden van antwoorden Weet niet Anders, namelijk: 16% 16% 9% 15% 11% 12% 14% 17% 17% 14% 12% 18% 13% 11% 18% 11% 1 18% 1 12% 13% 6% 1 11% 4% 7% 14% 3% 6% 8% 6% 6% 4% 43% 4 36% Den Haag (n=239) BiebPanel (n=17.201) Ruim twee op de vijf Biebpanelleden van Den Haag kan geen huidige zwakte van de bibliotheek noemen. Dit is ongeveer evenveel als in het totale Panel (4) en iets meer dan de niet-bibliotheekleden (36%). Het belangrijkste aspect waarop Bibliotheek Den Haag zou kunnen verbeteren, is de uitgebreidheid en diversiteit van het aanbod, genoemd door 16%. Het helpen bij het vinden van antwoorden is de antwoordcategorie die het minst vaak naar voren komt. In het totale Panel zien we dat de actualiteit van het aanbod het meest wordt genoemd als huidige zwakte. Onder niet-bibliotheekleden worden innovatie, inspiratie, lage prijs en meedenken met bezoekers vaker dan onder leden genoemd als zwakte van de bibliotheek. 24

26 4.3 De toekomstige kansen van de bibliotheek Hoe ziet de ideale bibliotheek eruit over vijf jaar? Welke aspecten zullen in de toekomst bijdragen aan het succes van de bibliotheek? De respondent kan maximaal 3 aspecten kiezen uit een lijst van 12 aspecten, inclusief ik weet het niet en anders N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Een uitgebreid en divers aanbod Innovatieve en eigentijdse dienstverlening Een actueel aanbod Goedkoop aanbieden van dienstverlening Inspireren en op nieuwe ideeën brengen Meedenken met wat bezoekers willen Aanbiedingen relevante informatie Helpen bij het vinden van antwoorden Bieden plek langere tijd te verblijven Bieden ontmoetingsplek Weet niet Anders, namelijk: 3% 2% 2% 2% 2% 3 34% 32% 31% 27% 24% 24% 26% 27% 23% 23% 24% 3 15% 18% 13% 14% 14% 13% 14% 13% 13% 11% 1 16% 14% 41% 4 46% 51% 55% Den Haag (n=239) BiebPanel (n=17.201) De toekomstige kracht van de bibliotheek ligt volgens de panelleden van Den Haag en het totale panel vooral in het aanbieden van een uitgebreid en divers aanbod, genoemd door 51%. De innovatieve en eigentijdse dienstverlening, genoemd door 41%, komt op de tweede plaats. Dit aspect wordt in Den Haag vaker genoemd dan gemiddeld. Het helpen bij het vinden van antwoorden, het bieden van een verblijfsfunctie en het bieden van een ontmoetingsplek worden het minst genoemd als aspecten waarop de bibliotheek zich zou moeten richten. Panelleden uit Den Haag hebben iets minder vaak dan gemiddeld behoefte aan een actueel aanbod. Niet-bibliotheekleden zetten vaker dan leden in op het meedenken met wat bezoekers willen en minder vaak op de actualiteit en diversiteit van het aanbod. 25

27 Aanbevelingen en overwegingen

28 Aanbevelingen en overwegingen (1) Leden van Bibliotheek Den Haag associëren de bibliotheek nog altijd voornamelijk met boeken. Wees je ervan bewust dat voor zowel leden als niet-bibliotheekleden het lenen van boeken (en overige materialen) de kernfunctie is van de bibliotheek en dat de andere dienstverlening pas daarna komt. Hoewel de bibliotheek geen belangrijke plaats inneemt in het leven van nietbibliotheekleden, zien we dat zij het wel van belang achten dat de bibliotheek blijft bestaan. Neem deze resultaten mee in eventuele onderhandelingen met de gemeente over de bezuinigingen. Dit is daarnaast iets wat goed gebruikt kan worden in wervingscampagnes voor nieuwe bibliotheekleden! Het is van belang om het gewenste imago van Bibliotheek Den Haag te leggen naast de resultaten van het onderzoek (het huidige imago). Bepaal hoe ver het huidige imago en het gewenste imago van elkaar af liggen (gap analyse). Wanneer er een grote afstand bestaat tussen het huidige en het gewenste imago, is het goed om een keuze te maken: wil de bibliotheek het huidige imago proberen te veranderen of wil zij het gewenste imago bijstellen? De eerste emotie die niet-bibliotheekleden associëren met een bibliotheek is nieuwsgierig : de bibliotheek maakt mensen nieuwsgierig naar wat er is en voldoet aan een informatiebehoefte. De tweede emotie is berustend. De derde emotie is verveling : sommige mensen die geen lid (meer) zijn van de bibliotheek zien de bibliotheek als een saaie omgeving. Probeer deze mensen de bibliotheek weer in te krijgen door hen ervan te overtuigen dat dit beeld niet (meer) klopt. Benadruk ook in de communicatie hoe veel de bibliotheek te bieden heeft. 27

29 Aanbevelingen en overwegingen (2) Leden van de bibliotheek, maar ook niet-bibliotheekleden, vinden dat de bibliotheek duidelijker zou kunnen maken wat zij allemaal te bieden heeft en daarnaast haar klanten niet altijd actief opzoekt. Dit komt in Den Haag nog iets sterker naar voren dan in het totale panel. Op dit gebied valt nog veel te winnen voor Bibliotheek Den Haag en de bibliotheek in het algemeen. Het zou goed zijn om een (eventueel landelijke) promotiecampagne voor de bibliotheek op te zetten waarin onder andere wordt benadrukt: Dat de bibliotheek vele mogelijkheden biedt (zo weten nog niet alle nietbibliotheekleden dat het mogelijk is om online te reserveren) Dat de bibliotheek ook modern en innovatief is Dat de bibliotheek goedkoop is Dat de bibliotheek ook van groot belang is voor ouderen Laat daarnaast duidelijk in de vestigingen zien dat de bibliotheek veel te bieden heeft. Men is van mening dat de bibliotheek haar leden niet echt actief opzoekt. Uit eerder onderzoek blijkt dat niet-bibliotheekleden in het algemeen als belangrijkste reden om geen lid te zijn, aanvoeren dat ze geen tijd hebben. Blijf daarom zoeken naar manieren om de bibliotheek dichter bij de mensen te brengen. Dit kan zijn door een campagne, maar ook bijvoorbeeld door initiatieven zoals de stationsbibliotheek of het thuisbezorgen van materialen. Daarnaast kunnen moderne methoden zoals bv Twitter worden ingezet om klanten actief op te zoeken. 28

30 Aanbevelingen en overwegingen (3) Dat de bibliotheek goedkoop en gebruiksvriendelijk is en een groot aanbod heeft, komt onder leden van Bibliotheek Den Haag vaker naar voren dan in het totale BiebPanel. Dit zijn dus positieve punten om vast te houden. Bekijk online op het BiebPanel Dashboard hoe men in de verschillende geclusterde vestigingen of leeftijdscategorieën het imago ervaart. 29

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum 2 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T 2 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Velsen 2 Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Positief over G1000. Tussenrapportage Groningen 1-meting 21 oktober 2015

Positief over G1000. Tussenrapportage Groningen 1-meting 21 oktober 2015 Positief over G1000 Tussenrapportage Groningen 1-meting 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Situatie en vraagstelling Belangrijkste bevindingen Resultaten o Deelname o Evaluatie G1000 bijeenkomst o Houding gemeente

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Positief over D1000. Tussenrapportage D1000 1-meting 21 oktober 2015

Positief over D1000. Tussenrapportage D1000 1-meting 21 oktober 2015 Positief over D1000 Tussenrapportage D1000 1-meting 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Situatie en vraagstelling Belangrijkste bevindingen Resultaten o Deelname o Evaluatie D1000 bijeenkomst o Houding gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage Marktstadrun

Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Hierbij sturen we u de resultaten van de Marktstadrun. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven antwoorden, plus de gegeven antwoorden via

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

2012, peiling 3a september 2012

2012, peiling 3a september 2012 resultaten 2012, peiling 3a september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

KLEURRIJKE EMOTIES psychologie en kleur

KLEURRIJKE EMOTIES psychologie en kleur KLEURRIJKE EMOTIES psychologie en kleur Iedere ouder zal het volgende herkennen: de blauwe en rode potloden uit de kleurdozen van kinderen zijn altijd het eerst op. Geel roept aanvankelijk ook warme gevoelens

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen

Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen Deze publicatie is een uitgave van het IVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen, Lode Wigersma & Judith D. de Jong. Samenwerking in de zorg kan beter

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van:

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van: Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009 ten behoeve van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Conclusie...4 3 Achtergrond onderzoek...5 3.1 Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Rapportnr. : 13 0021 14 Projectmanager(s) : R. Dreier en J.D. Rotman Datum : Februari

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Groeikansen voor pothyacint

Groeikansen voor pothyacint Groeikansen voor pothyacint Onderzoek onder bloemisten (NL, D, F, VK) en consumenten (NL, D, F, VK, It, Sp) PT 2010-56 augustus 2010 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeikansen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie