Bibliotheken Noord Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliotheken Noord Fryslân"

Transcriptie

1 Onderzoek Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek

2 Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Inspiratie Gedrag bij binnenkomst Gepland lenen Impulsief lenen 13 Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. In het resultatendeel worden resultaten soms weergegeven in de vorm van diagrammen. Hierbij geven de donkerblauwe diagrammen de resultaten van Bibliotheken Noord Fryslân weer en de lichtblauwe de resultaten van het totale BiebPanel. 2. Presentatie van materialen Aantrekkelijk gepresenteerde materialen Presentatie in de bibliotheek Presentatietafels in de bibliotheek 19 Noord Friesland BiebPanel 3. Vindbaarheid van materialen Duidelijkheid indeling collectie Bewegwijzering en benamingen Vindbaarheid 23 Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. 4. Horeca in de bibliotheek Horecagelegenheid in de bibliotheek Tevredenheid met horeca Materialen meenemen naar de horeca 31 Verantwoording 32 1

3 Samenvatting - onepager Binnenkomst in de bibliotheek De klant levert eerst materialen in en kijkt dan naar de nieuwe aanwinsten of gaat naar zijn favoriete afdeling Zoeken in de bibliotheek De indeling is voor zeven op de tien duidelijk, een hoger aandeel dan in het totale Panel Ook de aanduidingen op de kasten de benamingen van de afdelingen worden beter beoordeeld dan elders Vindbaarheid cd s/dvd s/games is voor verbetering vatbaar Inspiratie opdoen in de bibliotheek De presentatie brengt zes op de tien op nieuwe ideeën Enthousiasme voor presentatietafels en frontale plaatsing Van gevulde displaytafels wordt meer geleend dan van displaytafels met lege plekken Horeca in de bibliotheek Een kwart van de bezoekers maakt weleens gebruik van de koffie/thee automaat, indien aanwezig Redenen om geen gebruik te maken zijn geen tijd, geen behoefte en ik kom alleen naar de bibliotheek om boeken te lenen 2

4 Samenvatting (1) Binnenkomst in de bibliotheek (pagina 11) Wat doen mensen als eerste wanneer ze de bibliotheek bezoeken? Nadat ze eventueel geleende materialen hebben ingeleverd, kijken mensen vaak welke nieuwe aanwinsten de bibliotheek in de collectie heeft (een derde). Een vijfde gaat direct naar een bepaalde sectie of afdeling van de bibliotheek. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afdelingen romans, spanning of Engelstalige boeken. Eveneens een vijfde loopt rond en laat zich verrassen door wat ze in de bibliotheek tegenkomen en één op de zes gaat als eerste de gereserveerde materialen ophalen. In Noord Friesland lopen de leden iets minder vaak dan in het totale Panel direct naar een bepaalde afdeling in de bibliotheek. Gepland en impulsief lenen (pagina 12 t/m 14) Bijna de helft van de panelleden bedenkt thuis wat ze willen lenen, maar neemt daarnaast ook andere materialen mee. De meerderheid van de panelleden neemt soms, vaak of altijd titels mee die ze niet van plan waren te gaan lenen. Slechts één op de zes doet dat (bijna) nooit. Zowel impulsief als gepland lenen spelen dus een grote rol, net als in het totale Panel, en zoals we ook al zagen in het BiebPanelonderzoek naar vindbaarheid en presentatie. Als panelleden thuis bedenken wat ze willen gaan lenen, gaat het voor ongeveer de helft om specifieke titels (die ze soms ook al van tevoren reserveren) en voor de andere helft om een meer algemeen idee, waar ze in de bibliotheek materialen bij zoeken. Inspiratie in de bibliotheek doen de panelleden vooral op door langs de kasten te lopen, bij de nieuwe materialen te kijken en door de materialen op de presentatietafels en rekken te bekijken. Slechts een kleine minderheid laat zich inspireren door posters, digitale schermen in de bibliotheek of tips (van medewerkers, uit de nieuwsbrief of website van de bibliotheek). We zien in Noord Friesland hetzelfde beeld als in het totale Panel. Foto s door panelleden van aantrekkelijk gepresenteerde materialen (pagina 16) In dit onderzoek is naast de vragenlijst, voor het eerst ook een foto-opdracht ingezet onder de panelleden. De panelleden konden een foto maken van materialen in hun vestiging die aantrekkelijk gepresenteerd zijn. In Bibliotheken Noord Fryslân hebben zes leden één of meer foto s ingestuurd. De panelleden hebben ook aangegeven waarom ze enthousiast zijn over de presentatie van de materialen op hun foto. De foto s van Bibliotheken Noord Fryslân plus de toelichtingen zijn te vinden in een aparte digitale bijlage. Presentatie van materialen (pagina 17 t/m 19) Bijna twee derde van de panelleden van Bibliotheken Noord Fryslân vindt dat de materialen over het algemeen aantrekkelijk gepresenteerd worden en wordt door de presentatie in de bibliotheek op nieuwe ideeën gebracht. Dit is een even hoog aandeel als in het totale Panel. Bijna 90% van de panelleden vindt het fijn als materialen op presentatietafels of -rekken worden getoond en ruim 70% als ze frontaal geplaatst zijn. Rond de 60% laat zich ook daadwerkelijk inspireren door de presentatie en neemt weleens andere boeken mee dan normaal dankzij de frontale plaatsing. Voor 70% gebeurt dat door wat ze zien op de presentatietafels of -rekken. We zien in Bibliotheken Noord Fryslân wat meer enthousiasme voor presentatietafels en rekken dan in het totale Panel. 3

5 Samenvatting (2) Het aandeel panelleden dat door wat getoond wordt op presentatietafels of rekken ook weleens andere materialen dan normaal leent, ligt een stuk lager: een kwart neemt dankzij de presentatietafels of rekken ook weleens andere materialen mee (zoals cd s, dvd s of luisterboeken). We zien hier hetzelfde beeld als in het totale Panel. In de voorkeuren ten opzichte van de presentatie en mate van inspiratie, zijn er tussen de verschillende leeftijdsgroepen in het totale BiebPanel nauwelijks verschillen zichtbaar. In het retailconcept wordt er de nadruk op gelegd dat het belangrijk is dat displaytafels goed gevuld zijn en dat er geen gaten vallen. De BiebPanelleden bevestigen deze richtlijn: ruim vier op de tien zouden eerder een boek lenen van de getoonde foto van een volle displaytafel, terwijl slechts 15% de voorkeur geeft aan de tafel met lege plekken. De anderen geven geen duidelijke voorkeur aan. We zien hierin geen verschillen tussen de leeftijdsgroepen. De keuze voor de goed gevulde displaytafel verklaren panelleden bijvoorbeeld met opmerkingen dat die er uitnodigender, verzorgder en overzichtelijker uitziet en dat er meer keuze is, terwijl ze bij de legere displaytafel het idee krijgen dat de leukste boeken al weg zijn en hier alleen nog de afdankertjes liggen. De toelichtingen van de panelleden van Bibliotheken Noord Fryslân zijn na te lezen in de bijlage. Vindbaarheid van materialen (pagina 21 t/m 25) Zeven op de tien panelleden vinden de indeling van de collectie in Bibliotheken Noord Fryslân duidelijk (materialen die bij elkaar horen staan ook echt bij elkaar). Een kwart is neutraal en voor slechts 3% is de indeling niet duidelijk. De panelleden zijn hiermee duidelijk vaker tevreden over de indeling dan in het totale Panel. We zien dat de panelleden die de bibliotheek frequent bezoeken een zelfde oordeel geven over de indeling als de panelleden die de bibliotheek minder vaak bezoeken. Ongeveer zes op de tien zijn te spreken over de aanduidingen op de kasten en over de duidelijkheid van de benamingen van de afdelingen / werelden en de helft over de aanduidingen in de bibliotheek zelf. Over de plattegronden oordelen veel panelleden neutraal of ze geven aan dat die niet aanwezig zijn in hun vestiging. Dit sluit aan bij de situatie van Bibliotheken Noord Fryslân, waar geen plattegronden aanwezig zijn. In vergelijking met het totale Panel is men in Bibliotheken Noord Fryslân vaker tevreden over de aanduidingen op de kasten en over de duidelijkheid van de benamingen van de afdelingen / werelden. De meeste panelleden (drie kwart) kunnen in Bibliotheken Noord Fryslân snel vinden wat ze zoeken. Dat aandeel ligt duidelijk hoger dan in het totale Panel. Het best vindbaar zijn de tijdschriften/kranten en de romans (voor meer dan 90% altijd of meestal vindbaar). Daarna volgen de informatieve boeken, waarvan ongeveer 80% zegt dat ze altijd of meestal goed vindbaar zijn en de cd s/dvd s/games, die voor driekwart altijd of meestal goed te vinden zijn. Vooral de tijdschriften en kranten zijn in Noord Friesland makkelijker te vinden dan in het totale BiebPanel. Hoe zou de bibliotheek de collectie beter kunnen presenteren? 46% heeft hiervoor een suggestie gegeven. Sommigen noemen dan bijvoorbeeld nog meer frontaal geplaatste materialen; anderen willen de frontale plaatsing juist afschaffen. Ook geeft een aantal panelleden aan dat de collectie op de huidige manier al prima gepresenteerd wordt. Alle opmerkingen zijn na te lezen in de bijlage. 4

6 Samenvatting (3) Horeca in de bibliotheek (pagina 27) In Bibliotheken Noord Fryslân is in verschillende vestigingen een koffie/thee automaat aanwezig. De panelleden bij wie er in hun vestiging geen horeca aanwezig is of die het niet weten, geven in de meeste gevallen aan ook geen behoefte te hebben aan horeca in de bibliotheek. Van de panelleden die aangeven dat er in hun vestiging horeca aanwezig is, maakt een kwart hier weleens gebruik van. Het gaat dan vooral om leden van de vestiging in Dokkum. Redenen om geen gebruik te maken van de horeca zijn met name dat mensen alleen naar de bibliotheek komen om boeken te lenen en geen tijd of behoefte hebben om langer te blijven. Een overzicht van de gegeven argumenten staat in de bijlage. Beoordeling horeca (pagina 28 t/m 31) De helft van de panelleden die wel gebruik maken van de horeca (30 personen), is hier tevreden over. De helft is positief over het aanbod en de kwaliteit van de drank en/of eten en zeven op de tien over de prijs. In vergelijking met het totale Panel is men in Noord Friesland wat minder positief over het aanbod en de kwaliteit van de drank en/of eten, iets wat mede verklaard kan worden door het feit dat er elders soms uitgebreide horecagelegenheden aanwezig zijn. 5

7 Aanbevelingen en overwegingen 6

8 Aanbevelingen en overwegingen (1) Als klanten de bibliotheek bezoeken, leveren ze vaak eerst hun geleende materialen in. Daarna kijken veel klanten als eerste naar de nieuwe aanwinsten of ze lopen naar een bepaalde afdeling / wereld. De plaatsen waar materialen worden ingeleverd en waar de nieuwe aanwinsten staan zijn dus A-locaties: plekken waar je als bibliotheek veel klanten kunt bereiken aan het begin van hun verblijf in de bibliotheek. Dit is dus ook de aangewezen plek voor belangrijke informatie of promotie. In 2011 is in Bibliotheek Haren (een half jaar na de invoering van het retailconcept) een observatieonderzoek uitgevoerd met behulp van de methode Track&Trace. Onderzoekers hebben de bezoekers van de bibliotheek geobserveerd en met een digitale pen de route op een plattegrond vastgelegd. Ook hier kwam naar voren dat, naast het inleveren van materialen de grootste hotspots zijn: de plek met nieuwe aanwinsten en sprinters en de presentatietafels voor volwassenen. Het hele onderzoek is op te vragen bij de Biblionet Groningen Deze uitkomsten laten zien dat het erg belangrijk is om de tafel / kast met nieuwe aanwinsten goed bij te houden en dat de medewerkers het up-to-date houden van deze plek prioriteit zouden moeten geven. Voor de meeste mensen geldt dat ze: o én gericht op zoek gaan naar materialen (gepland lenen, op titelniveau of onderwerp/genreniveau) o én zich in de bibliotheek laten verrassen en andere materialen meenemen dan ze van tevoren van plan waren (impulsief lenen) Houd bij de indeling en presentatie rekening met beide manieren van lenen. Panelleden laten zich in de bibliotheek vooral inspireren door langs de kasten te lopen, bij de nieuwe aanwinsten te kijken en naar de presentatietafels of rekken te gaan. Dit sluit aan bij het BiebPanelonderzoek Collectie Fictie, waar ook duidelijk werd dat leden zich bij het lenen van boeken vooral ín de bibliotheek zelf laten inspireren. In Bibliotheken Noord Fryslân zijn de panelleden vaker enthousiast over de presentatietafels en rekken dan in het totale Panel het geval is. Dit is een goed punt om op voort te bouwen. Blijf alert op het kiezen van goede thema s en plekken van de tafels en rekken en zorg dat de inhoud van de presentatietafels en rekken de hele dag door goed wordt bijgehouden. In dit onderzoek geven de klanten aan dat ze eerder iets zouden lenen van een displaytafel die goed gevuld is, dan van een displaytafel waar lege plekken te zien zijn. 7

9 Aanbevelingen en overwegingen (2) Rond de 70% van de panelleden neemt weleens andere boeken mee dan ze gewend zijn te lenen dankzij de presentatietafels en rekken. Voor het meenemen van andere materiaalsoorten dan ze gewend zijn (bijvoorbeeld cd s, dvd s of luisterboeken) geldt dat echter slechts voor een kwart. Zorg ervoor dat bij het inrichten van de presentatietafels en rekken, ook aan andere materiaalsoorten dan boeken wordt gedacht (materialen die uitgeleend mogen worden en waarvoor niet extra betaald hoeft te worden). De panelleden die meegedaan hebben aan de foto-opdracht hebben een foto gemaakt van materialen in hun vestiging waarvan ze vinden dat die aantrekkelijk gepresenteerd zijn. Als u deze foto s wilt gebruiken voor promotie, dan kan onderzoeksbureau Ruigrok het betreffende panellid hiervoor om toestemming vragen. De meeste panelleden zijn tevreden over de indeling van de collectie van Bibliotheken Noord Fryslân. Ze oordelen duidelijk veel vaker positief over de indeling en kunnen vaker snel vinden wat ze zoeken dan in het totale Panel het geval is. Sta stil bij dit goede resultaat. Zoals gezegd kunnen de meeste panelleden in Bibliotheken Noord Fryslân snel vinden wat ze zoeken. Toch zijn voor ongeveer een kwart de cd s/dvd s/games en voor een vijfde de informatieve boeken maar soms of (bijna) nooit goed vindbaar. De indeling van de cd s/dvd s/games zou nog eens onder de loep genomen kunnen worden, aangezien deze materialen het minst goed vindbaar zijn. 8

10 Aanbevelingen en overwegingen (3) Horecagelegenheden spelen een belangrijke rol in de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de bibliotheken. Bibliotheken vullen het principe van horeca op verschillende manieren in, met bescheiden of juist zeer uitgebreide gelegenheden. Sommigen werken samen met professionele aanbieders zoals Coffeestar, anderen juist met exploitatievormen waarbij subsidie mogelijk is, zoals samenwerkingen met organisaties die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor voorbeelden van de ervaringen van bibliotheken kunt u het artikel Horeca als magneet uit Bibliotheekblad nog eens lezen. 9

11 1. Inspiratie 10

12 1.1 Gedrag bij binnenkomst "Als u de bibliotheek bezoekt en u heeft uw eventueel geleende materialen ingeleverd, wat is dan doorgaans het eerste wat u doet?" Let op! Vraag is aangepast tijdens de veldwerk periode, aangezien merendeel aangaf eerst de geleende materialen in te leveren. Kijken welke nieuwe materialen de bibliotheek in de collectie heeft 33% 30% Naar een bepaalde sectie/afdeling van de bibliotheek, namelijk 21% 30% Rondlopen en me laten verrassen door wat ik in de bibliotheek tegenkom 19% 17% Mijn gereserveerde materialen ophalen 17% 15% Krant/tijdschrift lezen 3% 3% Mijn te-laat-gelden / boetes voldoen 1% 1% Koffie/thee drinken in de horecagelegenheid 0% 0% Noord Friesland (n=222) Anders, namelijk 5% 4% BiebPanel (n=12.962) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Een overzicht van de genoemde secties/afdelingen en de antwoorden bij "Anders, namelijk " zijn terug te vinden in de bijlage. 11

13 1.2 Gepland lenen "Hoe komt u doorgaans tot een keuze als u in de bibliotheek materialen wilt lenen?" "In hoeverre bedenkt u doorgaans thuis al wat u wilt hebben?" Ik bedenk thuis wat ik wil hebben, ga gericht op zoek en kom meestal alleen thuis met hetgeen ik van tevoren had bedacht Noord Friesland (n=228) 15% Ik bedenk thuis wat ik wil hebben, ga in de bibliotheek nog verder 0% zoeken en neem vaak (ook) andere dingen mee Ik ben meestal niet op zoek naar iets specifieks, BiebPanel maar laat me verrassen (n=13.273) 16% 15% 16% 48% 55% 36% 28% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% 48% 17% 25% 34% 28% Noord Friesland (n=145) BiebPanel (n=9.398) Ik bedenk thuis wat ik ongeveer wil hebben en ga in de bibliotheek naar iets op zoek wat aan mijn wensen voldoet Ik bedenk thuis precies welke titel(s) ik wil hebben en ga in de bibliotheek daar naar op zoek Ik bedenk thuis precies welke titel(s) ik wil hebben, reserveer die en ga die dan ophalen 1% Ik bede nk thu Ik bezoek de bibliotheek 0% meestal 50% 0% 100% 1% niet om materiaal te lenen Noord Friesland (n=228) BiebPanel (n=13.273) 12

14 1.3 Impulsief lenen (1) "Hoe komt u doorgaans tot een keuze als u in de bibliotheek materialen wilt lenen?" Ik bedenk thuis wat ik wil hebben, ga gericht op zoek en kom meestal alleen thuis met hetgeen ik van tevoren had bedacht Noord Friesland (n=228) 15% Ik bedenk thuis wat ik wil hebben, ga in de bibliotheek nog verder 0% zoeken en neem vaak (ook) andere dingen mee Ik ben meestal niet op zoek naar iets specifieks, BiebPanel maar laat me verrassen (n=13.273) 16% 1% 15% 16% 48% 55% 36% 28% Ik bede nk thu Ik bezoek de bibliotheek 0% meestal 50% 0% 100% 1% niet om materiaal te lenen "Als u in de bibliotheek op zoek gaat naar materialen, hoe laat u zich dan doorgaans inspireren?" Ik loop langs de kasten en kijk of ik iets interessants kan vinden Ik kijk bij de nieuwe aanwinsten Door materialen op presentatie-tafels / in presentatierekken Ik bekijk de boeken/cd s/dvd s in de kasten die met de voorkant naar voren zijn geplaatst (frontale plaatsing) Ik gebruik de computers in de bibliotheek om interessante materialen te vinden Door tips en suggesties van de website of nieuwsbrief van de bibliotheek Door tips en suggesties van medewerkers van de bibliotheek Door posters, digitale schermen of ander promotiemateriaal in de bibliotheek Weet ik niet Anders, namelijk 4% 3% 1% 1% 10% 9% 9% 6% 7% 8% 16% 20% 32% 35% 58% 57% 54% 49% 77% 73% Noord Friesland (n=193) BiebPanel (n=11.045) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Noord Friesland (n=228) BiebPanel (n=13.273) 13

15 1.3 Impulsief lenen (2) "Hoe vaak komt het voor dat u met meer of ander materiaal thuiskomt na uw bezoek aan de bibliotheek dan u van te voren van plan was? Indien men de bibliotheek bezoekt om materialen te lenen Noord Friesland (n=228) 9% 39% 33% 16% 2% BiebPanel (n=13.166) 11% 38% 37% 12% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bij alle bezoeken Bij de meeste bezoeken Bij sommige bezoeken Nauwelijks of bij geen enkel bezoek Weet ik niet 14

16 2. Presentatie van materialen 15

17 2.1 Aantrekkelijk gepresenteerde materialen "Foto s van aantrekkelijk gepresenteerde materialen" * BiebPanel-leden hebben in hun bibliotheek een foto gemaakt van materialen die volgens hen aantrekkelijk gepresenteerd zijn. Een overzicht van alle foto s van uw bibliotheek inclusief toelichting is terug te vinden in een aparte digitale bijlage. 16

18 2.2 Presentatie in de bibliotheek (1) "In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over de presentatie van het materiaal in de bibliotheek?" % (zeer) mee eens Ik vind het aantrekkelijk als materialen op presentatie-tafels worden getoond 87% 80% Door wat ik zie op presentatie-tafels en rekken neem ik weleens andere boeken mee dan ik normaal 71% 72% Ik vind het aantrekkelijk als boeken gepresenteerd worden met de voorkant van het boek naar voren (frontale plaatsing) 72% 72% De materialen in de bibliotheek zijn aantrekkelijk gepresenteerd 64% 67% Door de presentatie met de voorkant van het boek naar voren (frontale plaatsing) neem ik weleens andere boeken mee dan ik normaal leen 60% 64% De presentatie van het materiaal in de bibliotheek brengt me op nieuwe ideeën 60% 62% Door wat ik zie op presentatie-tafels en rekken neem ik weleens andere materialen mee dan ik normaal leen, zoals cd s, dvd s of luisterboeken 28% 29% Noord Friesland (n=228) Nooit (zeer) mee eens 3% 5% BiebPanel (n=13.273) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 17

19 2.2 Presentatie in de bibliotheek (2) "In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over de presentatie van het materiaal in de bibliotheek?" % (zeer) mee eens * Uitgesplitst naar leeftijd van het totale BiebPanel (n=13.273) Ik vind het aantrekkelijk als materialen op presentatie-tafels worden getoond Ik vind het aantrekkelijk als boeken gepresenteerd worden met de voorkant van het boek naar voren (frontale plaatsing) Door wat ik zie op presentatie-tafels en rekken neem ik weleens andere boeken mee dan ik normaal leen Door de presentatie met de voorkant van het boek naar voren ('frontale plaatsing') neem ik weleens andere boeken mee dan ik normaal leen De materialen in de bibliotheek zijn aantrekkelijk gepresenteerd De presentatie van het materiaal in de bibliotheek brengt me op nieuwe ideeën Door wat ik zie op presentatie-tafels en rekken neem ik weleens andere materialen mee dan ik normaal leen, zoals cd s, dvd s of luisterboeken 16 tot 35 jaar (n=1.338) 35 tot 55 jaar (n=5.229) 55 jaar tot 65 jaar (n=3.470) 65 jaar of ouder (n=3.201) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18

20 2.3 Presentatietafels in de bibliotheek "Van welke presentatie-tafel zou u eerder een boek lenen?" Exclusief Weet niet/geen mening 44% 44% 15% 14% 41% 42% BiebPanel Geen voorkeur De rechter presentatie-tafel 15% 14% 41% 42% Geen voorkeur Citaat: Voller en aantrekkelijker. De linker presentatie-tafel Daar valt nog veel te zien - de rechter tafel suggereert dat al het interessante al is meegenomen. Citaat: Niet zo overvol, 44% overzichtelijker. Deze Noord tafel Friesland ziet BiebPanel 44% er rustiger uit. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Noord Friesland (n=226) BiebPanel (n=12.793) * Citaat is een sprekend voorbeeld uit de toelichtingen van het totale BiebPanel. Een overzicht van de toelichtingen bij de foto s van uw bibliotheek zijn terug te vinden in de bijlage. 19

21 3. Vindbaarheid van materialen 20

22 3.1 Duidelijkheid indeling collectie "Wat is uw mening over de duidelijkheid van de indeling van de collectie?" Hiermee bedoelen wij of materialen die in uw ogen bij elkaar horen ook echt bij elkaar staan. Noord Friesland (n=228) 7% 62% 25% 3% 0% 4% BiebPanel (n=13.273) 6% 56% 24% 9% 2% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht Weet niet/geen mening 21

23 De plattegrond(en) Aanduidingen in bibliotheek zelf Duidelijkheid benamingen afdelingen/werelde n Aanduidingen op kasten 3.2 Bewegwijzering en benamingen "We zijn benieuwd naar uw oordeel over de bewegwijzering en de benamingen in de bibliotheek. Geef per aspect aan hoe goed of slecht u deze vindt." Noord Friesland (n = 228) 6% 57% 21% 6% 1% 9% 0% BiebPanel (n = ) 4% 53% 27% 11% 2% 4% 1% Noord Friesland (n = 228) 3% 54% 24% 6% 1% 9% 3% BiebPanel (n = ) 3% 46% 28% 11% 2% 8% 2% Noord Friesland (n = 228) 4% 45% 25% 3% 0% 18% 4% BiebPanel (n = ) 2% 42% 30% 7% 1% 15% 3% Noord Friesland (n = 228) 2% 32% 18% 4% 2% 26% 16% BiebPanel (n = ) 2% 28% 24% 5% 1% 28% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht Weet niet/geen mening Niet aanwezig in mijn vestiging 22

24 3.3 Vindbaarheid (1) "In hoeverre bent u het eens of oneens met de stelling: Ik kan in de bibliotheek snel vinden wat ik zoek?" Noord Friesland (n=228) 11% 64% 14% 9% 0% BiebPanel (n=13.273) 8% 51% 22% 14% 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/geen mening 23

25 Informatieve boeken CD/DVD/Games Romans Tijdschriften en kranten 3.3 Vindbaarheid (2) "In hoeverre kunt u in de bibliotheek het materiaal vinden dat u zoekt?" Exclusief "Dit materiaal zoek ik nooit in de bibliotheek" Noord Friesland (n = 143) 60% 35% 4% 1% BiebPanel (n = 8.035) 46% 42% 9% 2% Noord Friesland (n = 220) 41% 50% 7% 2% BiebPanel (n = ) 36% 50% 12% 2% Noord Friesland (n = 100) 40% 33% 22% 5% BiebPanel (n = 6.497) 24% 46% 23% 7% Noord Friesland (n = 200) 20% 59% 19% 3% BiebPanel (n = ) 19% 54% 22% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kan ik altijd vinden Kan ik meestal vinden Kan ik soms vinden Kan ik (bijna) nooit vinden 24

26 3.3 Vindbaarheid (3) "Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om de collectie op een betere manier te presenteren?" Noord Friesland (n=228) BiebPanel (n=13.273) 46% Wel een suggestie gegeven 49% 51% 54% Geen sugesstie gegeven 25

27 4. Horeca in de bibliotheek 26

28 4.1 Horecagelegenheid in de bibliotheek "Is er in de vestiging die u meestal bezoekt een horecagelegenheid aanwezig?" "Maakt u wel eens gebruik van de horecagelegenheid of koffie/thee automaat?" Ja, een uitgebreide horecagelegen heid Nee, maar er is wel een koffie/thee automaat horecagele koffie/thee Nee 46% 32% Weet niet BiebPanel Ja Nee 22% Nee BiebPanel Ja, ik heb Weet ik niet 21% 18% Ja, ik heb Noord Friesland (n=228) 11% Nee BiebPanel Ja Nee Weet ik niet 32% 18% BiebPanel (n=13.273) 84% Is er in de vestiging Ja die u meestal 23% 27% bezoekt een horecagelegenheid aanwezig? Nee 77% 73% Noord Friesland (n=129) "Heeft u behoefte aan de mogelijkheid om iets te drinken/eten in de vestiging die u meestal bezoekt?" Ja, behoefte aan een koffie/thee 89% automaat Ja, behoefte aan een uitgebreide horecagelegenheid BiebPanel (n=8.499) 7% 8% 1% 3% Tevredenheid met horecagelegenheid of koffie/thee automaat zie volgende pagina Een overzicht van de redenen om geen gebruik te maken van de horecagelegenheid of koffie/thee is opgenomen in de bijlage. "Zou een horecagelegenheid of koffie/thee automaat ervoor zorgen dat u langer in de bibliotheek verblijft?" BiebPanel Nee 92% 89% Weet ik niet 0% 11% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% Ja Nee 89% 84% 11% 5% Noord Friesland (n=100) BiebPanel (n=4.843) Noord Friesland (n=9) BiebPanel (n=528) 27

29 4.2 Tevredenheid met horeca (1) "Hoe tevreden of ontevreden bent u over het algemeen over de horecavoorziening?" Indien men gebruik maakt van horecagelegenheid of koffie/thee automaat. Noord Friesland (n=30) 3% 47% 30% 13% 0% 7% BiebPanel (n=2.271) 25% 57% 14% 2% 0% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/geen mening/niet van toepassing 28

30 De prijs van drank en/of eten Het aanbod van drank en/of eten De kwaliteit van drank en/of eten 4.2 Tevredenheid met horeca (2) "Hoe tevreden of ontevreden bent u over het aanbod, de prijs en de kwaliteit van drank en/of eten?" Indien men gebruik maakt van de horecagelegenheid of koffie/thee automaat. Noord Friesland (n = 30) 3% 33% 23% 3% 7% 7% 23% BiebPanel (n = 2.271) 18% 58% 14% 2% 0% 2% 6% Noord Friesland (n = 30) 3% 30% 17% 7% 7% 7% 30% BiebPanel (n = 2.271) 16% 57% 14% 3% 0% 2% 7% Noord Friesland (n = 30) 13% 33% 7% 3% 0% 10% 33% BiebPanel (n = 2.271) 13% 50% 20% 5% 1% 3% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/geen mening Niet van toepassing 29

31 De inrichting / het meubilair De openingstijden De sfeer Het personeel 4.2 Tevredenheid met horeca (3) "Hoe tevreden of ontevreden bent u over het personeel, de sfeer, de inrichting en de openingstijden van de horecagelegenheid?" Indien men gebruik maakt van de horecagelegenheid Noord Friesland (n = 5) 40% 40% 20% 0% BiebPanel (n = 1.623) 29% 58% 9% 1% 0% 2% 0% Noord Friesland (n = 5) 40% 40% 20% 0% BiebPanel (n = 1.623) 23% 59% 14% 3% 1% 0% Noord Friesland (n = 5) 40% 40% 20% 0% BiebPanel (n = 1.623) 18% 61% 10% 3% 0% 7% 1% Noord Friesland (n = 5) 40% 40% 20% 0% BiebPanel (n = 1.623) 17% 61% 17% 3% 0% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/geen mening Niet van toepassing 30

32 4.3 Materialen meenemen naar de horeca "Is het volgens u toegestaan om materialen uit de bibliotheek mee te nemen naar de horecagelegenheid? " Indien horecagelegenheid aanwezig "Neemt u wel eens materialen uit de bibliotheek mee naar de horecagelegenheid om deze daar te lezen / bekijken?" Indien horecagelegenheid bezocht Noord Friesland (n=25) Noord Friesland (n=5) 20% 28% 0% 0% 72% Ja Nee Dat weet ik niet BiebPanel (n=4.217) 80% Ja Ja, maar alleen nadat ik deze geleend heb Nee BiebPanel (n=1.623) 36% 47% 44% 41% 9% 23% 31

33 Verantwoording 32

34 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 BiebPanel opgericht, een onderzoeksplatform speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Bibliotheekleden kunnen lid worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Onderzoeksopzet Het 2 e onderzoek in 2014 heeft plaatsgevonden van 6 juni t/m 2 juli Dit onderzoek gaat over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek, met als onderwerpen: Inspiratie Presentatie van materialen Vindbaarheid van materialen Horeca in de bibliotheek Tijdens dit onderzoek is voor het eerst een foto-opdracht ingezet onder panelleden (zie pagina 16 voor de resultaten). Daarnaast hebben 14 bibliotheken deelgenomen aan een pilot met een onderzoeks-app waarmee panelleden met hun smartphone in de bibliotheek hun mening konden geven over de vindbaarheid en presentatie van materialen. Voor de bibliotheken die in 2011 ook al deelgenomen hebben aan het BiebPanelonderzoek naar Vindbaarheid en presentatie is een vergelijking met die resultaten opgenomen. Doelstelling Het onderzoek geeft inzicht in de ideeën en wensen die klanten hebben met betrekking tot de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de waardering van en eventuele behoefte aan een horecagelegenheid in de bibliotheek. 33

35 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen en responspercentage Welke vestiging bezoekt u het vaakst? Noord Friesland Dokkum 55 Harlingen 29 Franeker 26 Buitenpost 20 St.Annaparochie 20 Stiens 17 Surhuisterveen 16 Dronryp 10 De Westereen 8 Terschelling 8 Kollum 7 Damwoude 5 Schiermonnikoog 5 Vlieland 2 is Noord Friesland Responspercentage Noord Friesland BiebPanel Uitgenodigd Deelgenomen Responspercentage 70% 53% is Noord Friesland 34

36 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Aantal deelnemers n= BiebPanel Onbekend 0% 0% 65 is jaar Noord of ouder Friesland Leeftijd 55 jaar tot 65 jaar 35 tot 55 jaar 16 tot 35 jaar 16 tot 35 jaar 35 tot 55 jaar BiebPanel Vrouw Man 12% 10% 55 jaar tot 65 jaar 65 jaar of ouder Onbekend 24% 24% 18% 23% 28% 26% 36% 39% Noord Friesland Noord Friesl and BiebP anel 82% 77% Noord Friesland BiebPanel BiebPanel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 is Gemiddelde Noord Friesland leeftijd n= is Noord Friesland Geslacht Man Vrouw is Noord Friesland Noord Friesland 12% Noord Friesland Noord Friesland BiebPanel % 36% 39% 28% 26% 24% 24% 0% 0% BiebPanel 53,3 53,7 BiebPanel 18% 23% 82% 77% BiebPanel Average 35

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheken Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie Ontmoetingsen verblijffunctie Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de ontmoetings- en verblijffunctie van de Bibliotheek, uitgevoerd in maart

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheken Noord Fryslân Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. BplusC Leiden. Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties

Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. BplusC Leiden. Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie BplusC Leiden Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1. Verblijven

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken

Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Kop van Overijssel Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE CONCEPT VRAGENLIJST V1 PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE AMSTERDAM, FEBRUARI 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: verblijf in de bibliotheek Geachte {BP_gender=1?'heer':'mevrouw'}

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Z-O-U-T Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de nieuwe bibliotheek

de nieuwe bibliotheek December 2014 Campagne Nederland Leest de nieuwe bibliotheek Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken December 2014 Campagne Nederland Leest Westfriese Bibliotheken Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek Een onderzoek onder klanten over de toekomst van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Gezonde kantine? Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Janine van Kalmthout Remko van den Dool Mulier Instituut, Utrecht Februari 2014 Inleiding Het samenwerkingsverband Convenant Gezond Gewicht

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Betrokkenheid bij de Bibliotheek Betrokkenheid bij de Bibliotheek Rapportage de Bibliotheek Z-O-U-T September 2017 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 10 1. Enthousiasme voor de Bibliotheek 12 1.1 Enthousiasme

Nadere informatie

BIEBPANEL / PERSONEEL

BIEBPANEL / PERSONEEL VRAGENLIJST, VERSIE: 6-DEFINITIEF BIEBPANEL / 2016-4 PERSONEEL AMSTERDAM, OKTOBER 2016 Opzet mailtekst / BiebPanel Layout Afzender: BiebPanel Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek:

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Betrokkenheid bij de Bibliotheek Betrokkenheid bij de Bibliotheek Rapportage Cluster Kop van Overijssel September 2017 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 10 1. Enthousiasme voor de Bibliotheek 12 1.1 Enthousiasme

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Totaalrapport Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Totaalrapport Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Totaalrapport Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Totaalrapport. September 2016 Collectie & informatiefunctie. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek

Totaalrapport. September 2016 Collectie & informatiefunctie. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Totaalrapport Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek meting 2 2016 - Totaalrapport 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie