Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon RSC Udo (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Feedback verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Hoorcollege verplicht 1 maal per blok 80 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Paper verplicht 4 maal per blok 320 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Paper (PC) verplicht 2 maal per blok 160 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 13 maal per blok 1040 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Paper invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het hoofddoel van de cursus Algemene Economie is: het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van economische onderneming. 2.2 Cursus inhoud Dit wordt nader gespecificeerd in de volgende leerdoelen: 1 Het beschrijven van het kringloopmodel van de macro-economie en van de opbouw en ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (reeel en nominaal) aan de hand van de bestedingsbenadering, toegevoegde waarde benadering en inkomensbenadering 2 Het beschrijven en interpreteren van inflatiemaatstaven 3 Het beschrijven van het belang van sparen en het financiele systeem voor de macro-economie en het bedrijf 4 Het beschrijven en interpreteren van de productiefunctie 5 Het interpreteren en gebruiken van vraag- en aanbodcurves 6 Het gebruiken van IS en LM curves om korte termijn veranderingen in de economie te analyseren 7 Het gebruiken van AS en AD curves om korte en middellange termijn veranderingen in de economie te analyseren 8 Het beschrijven van het ontstaan en de werking van de Europese Monetaire Unie 9 Het beschrijven van de werking van het beleid van de Europese Centrale bank en het uitleggen van de invloed van inflatiebeleid 10 Het beschrijven van de Basel II en III akkoorden, inclusief de drie peilers en de bijbehorende typen risico 11 Het beschrijven van hoe het financieel toezicht is geregeld in Nederland en Europa

4 12 Uitleggen wat het belang van interest rates is, aan de hand van het liquidity preference framework 13 Het verklaren van wisselkoersontwikkelingen aan de hand van de betalingsbalans en Purchasing Power Parity 14 Het beschrijven en interpreteren van theorie over een open economie: handelsstormen, evenwicht en overheidshandelen 15 Toepassen van theorie over open economie op de (actuele) Nederlandse economie en beschrijven van de situatie van deze economie 16 Het toepassen van de begrippen en theorieen uit leerdoel 1 t/m 14 op de actualiteit (op sharepoint wordt tijdens de cursus tekst geplaatst over een actueel onderwerp dat wordt verdiept) 17 Het kritisch lezen van betogende vakartikelen 18 Het zoeken van literatuur voor het vormen van een eigen standpunt over een onderwerp 19 Het opzetten van een paper 20 Het analyseren en evalueren van een argumentatie 21 Het schrijven van een betogend vakartikel 22 Het formuleren van een standpunt dat is onderbouwd met bronnen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Macroeconomics; Mankiw, G. en Taylor, M.; ISBN ; (2011); ; Diversen (verplicht) : Aanvullende materialen (actualiteit) op Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140

5 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/mebe-algec-13

6 Titel Bedrijfsadministratie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BEDR Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Accounting Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Bedrijfsadministratie 2: Bedrijfsadminstratie van ondernemingsprocessen Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon A Oranje (tel. 6544) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Standaard 5, Tentamen Standaard 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: b g NV/BV... p,, g vreemd vermogen; b j b g stenplaatsenmethode en de opslagmethode en het maken van de bijbehorende boekingen b g b j ; b g... g q g. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus wordt een aantal onderwerpen uit Fuchs, Boekhouden Geboekstaafd, deel 1, 2 en 3 behandeld. Deze onderwerpen worden getoetst d.m.v. een individueel tentamen in week 8/9. Daarnaast wordt in groepsverband tijdens de 7 weken gewerkt aan een opdracht die in week 7 wordt opgeleverd. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: de boekhouding van de vennootschap onder firma; b g /b, p, g, g ; b ngen van diverse kosten zoals grond- en hulpstoffen, menselijke arbeid en ; ; b g b j p ; b j ; q goederen en van statiegeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd

8 Materiaal: Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 1; Fuchs en van Vlimmeren; ; 12-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 1, opgavenboek; Fuchs en van Vlimmeren; ; 12-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 2; Fuchs en van Vlimmeren; ; 8-ste druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 2 opgavenboek; Fuchs en van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; Boek (aanbevolen) : Boekhouden geboekstaafd deel 3 ; Fuchs en van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 3, opgavenboek ; Fuchs en van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/mebe-bedr2-12

9 Titel Bedrijfsadministratie 3 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BEDR Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Accounting Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Bedrijfsadministratie 3: consolidatie, fiscale aspecten en bijzondere onderwerpen Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon A Oranje (tel. 6544) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkvorm verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Werkvorm verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Standaard 5, Tentamen Standaard 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: - deelnemingen te waarderen volgens verschillende methoden; - een geconsolideerde jaarrekening samen te stellen, alsmede intercompany-transacties ten behoeve van de consolidatie te verwerken; - integraal en proportioneel te consolideren; - de fiscale jaarrekening op te stellen; - latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening te verwerken - leasing en onderhanden werk in de boekhouding te verwerken - zelfstandig je weg te vinden in de literatuur over het onderhavige vakgebied; - verworven inzichten toe te passen in praktijksituaties; aan de hand van casussen wordt deze vaardigheid ontwikkeld. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus wordt een aantal onderwerpen uit Fuchs, Boekhouden geboekstaafd deel 3 behandeld. Deze onderwerpen worden getoetst d.m.v. een individueel tentamen in week 8/9. Daarnaast wordt in groepsverband tijdens de les weken gewerkt aan een opdracht die in week 6 wordt opgeleverd. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: - waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening; - fusies; - de geconsolideerde jaarrekening; - technische aspecten van consolidatie; - intercompany transacties, downstream sales en upstream sales; - proportionele consolidatie; - de verslaggeving t.b.v. de fiscus; - de verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening; - leasing en onderhanden werk. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boekhouden Beboekstaafd 3, opgaven; Fuchs en Van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden Geboekstaafd 3; Fuchs en Van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

11 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/mebe-bedr3-12

12 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Belastingrecht A en Management en org. 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BELRAMO Cursusnaam Belastingrecht A en Management en organisatie 1.3 Cursusnaam in Engels Tax Law A, Management and Organisation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon FJJ Boumans (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Belastingrecht A verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Management & Organisatie verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Belastingrecht A Management & Organisatie invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Binnen het onderdeel management en organisatie is het doel kennis te maken met Structuur; Organisatie en Besluitvorming 2.2 Cursus inhoud Vanuit het boek organisatie en management wordt ingegaan op de delen B en C 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Organisatie en Management; Van Dam en Marcus; isbn: ; ; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

14 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Belastingrecht B en Ondernemingsrecht 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BELRBOR Cursusnaam Belastingrecht B en Ondernemingsrecht 1.3 Cursusnaam in Engels Fiscal Law B and Business Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon GJ Lanting (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Belastingrecht B verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Ondernemingsrecht verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Belastingrecht B invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Ondernemingsrecht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: Het bepalen en toepassen van de kennis rondom rechtsvormen waarin ondernemingen worden gedreven; Het kennen van grondslagen van relevante privaatrechtelijke regelgeving; Het bepalen en toepassen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden van de organen en personen, betrokken bij de rechtsvormen. Het kennen van de op de subjectieve belastingplicht van private en publieke rechtspersonen. Het bepalen van de fiscale winst te bepalen zowel via vermogensvergelijking als vanuit de commerciële cijfers. Het benoemen van de bij de winstbepaling relevante mogelijke onttrekkingen, de (in)formele kapitaalstortingen, de aftrekbeperkingen en de hybride leningen. Het toepassen van de belangrijkste bepalingen van de deelnemingsvrijstelling. Het toepassen van de op eenvoudige wijze bepaling van de WEV-waarde van een onderneming rekening houdend met belastinglatenties en zo ook het uit te geven aandelenkapitaal bepalen in ruil voor aandelen of activa en passiva. Het kennen van de bepalingen en de voor- en nadelen van de fiscale eenheid, de verrekening van voorvoegingsverliezen, de fiscale consolidatie en antimisbruikbepalingen. Het uitwerken van een case met behulp van de belangrijkste bepalingen van de wet op de omzetbelasting - met name wat betreft de onderwerpen leveringen en diensten, ondernemerschap, vergoedingen, vrijstellingen en tarief. Cursusdoel BE Belastingrecht B Alle facetten van de wet op de vennootschapsbelasting en een deel van de omzetbelasting worden belicht. Na afronding van de cursus is men in staat om de behandelde theorie in praktijkcasussen zelfstandig toe te passen. De van belang zijnde artikelen van de wet inkomstenbelasting 2001 worden als bekend verondersteld. 2.2 Cursus inhoud Cursusonderdeel Ondernemingsrecht:

16 In het Nederlandse bedrijfsleven maken ondernemers gebruik van diverse organisatievormen om hun onderneming gestalte te geven. In dit cursusonderdeel komen de meeste voorkomende rechtsvormen van Nederlandse ondernemingen uitgebreid aan de orde: hoe steken ondernemingen juridisch in elkaar? Het ondernemingsrecht heeft drie belangrij : g g, thema van de vertegenwoordiging en tenslotte het onderwerp van de aansprakelijkheid. Deze. Het ondernemingsrecht is fiks in beweging. Per 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Op 1 januari 2013 zijn daar zowel de Wet bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen als de Wet tot herziening van het enquêterecht bijgekomen. In de cursus wordt uiteraard ook bij deze onderwerpen stilgestaan. Cursusinhoud BE Belastingrecht B In de cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: winstbepaling, onttrekkingen van winst, (in)formele kapitaalstortingen, rente-aftrekbeperkingen, hybride leningen, de toepassing van de deelnemingsvrijstelling, fiscaal gefacilieerde fusievormen en de overnames tegen geld, de fiscale eenheid, consolidatie en de verliesverrekening. Tevens worden de belangrijkste artikelen van de wet op de omzetbelasting behandeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Theorieboek 2014//2015; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Werkboek 2014/2015; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Kluwer Belastingwetten 2014; ; ; ; Kluwer; Boek (verplicht) : Wetteksten Hoger Onderwijs ; ; ISBN ; ; Noordhoff Uitgevers; Boek (verplicht) : De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht, deel 2, ondernemingsrecht; Van Zeijl; ISBN , 9e druk; Noordhoff Uitgevers; 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 101 Totaal (uren) 140

17 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/mebe-belrbor-13

18 Titel Opleidingsvariant Bestuurlijke Informatievoorziening Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BESTINF Cursusnaam Bestuurlijke Informatievoorziening 1.3 Cursusnaam in Engels Accounting Information Systems 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AH van Delden (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 14 maal per blok 1960 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Analytisch inzicht in BIVAO-begrippen in hun onderling verband: typologie, budgetteren; planning en control, interne controle maatregelen en analytisch toe kunnen passen op diverse organisatie-analyses; Diverse begrippen in hun onderling verband kunnen definieren en verklaren: ERP en BIVAO, Business Intelligence, ERP functiescheiding, ERP rol en ERP functie, ERP beheer en ERP risicomanagement. Het kunnen beschrijven en analyseren van bedrijfsprocessen: Beargumenteerd BIVAO-knelpunten op verschillende organisatieniveaus kunnen inventariseren en analyseren en oplossen. Analyisch inzicht hebben in AIS-begrippen (= de BIVAO internationaal): diverse AIS definities,sarbanes-oxley Act (2003), soorten control frameworks ; AIS audit begrippen; Kunnen beschrijven en analyseren van onderdelen van het COSO ERM Framework. Kunnen beschrijven, analyseren van de BIVAO van een onderneming 2.2 Cursus inhoud De kennis en vaardigheden van de basistheorie van het vakgebied BIV (AO) aangebracht in de propedeuse gaan bij deze module verdiept worden. Daarnaast worden de basisbegrippen aangeleerd van AIS (= Accounting Information Systems = BIV/AO internationaal) zoals dat door de IFRS en de IASB wordt voorgeschreven. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Selected Chapters from Accounting Information Systems; Romney & Steinbart; ; laatste ed; Pearson; Boek (verplicht) : Grondslagen van de Administratieve Organisatie, deel B; E.O.J.Jans, A.C.J.Bast, R. Nijland; ; 21e druk; Noordhoff uitg; Boek (verplicht) : De essentie van administratieve organisatie; Fennis, W. en J.P.J. Schilderinck; ; ; Coutinho uitg.; 2.5 Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/mebe-bestinf-13

20 Titel Opleidingsvariant BIV, Risicomanagement Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-BIVRIS Cursusnaam BIV, Risicomanagement 1.3 Cursusnaam in Engels Accounting Information Systems and Risk Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AH van Delden (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Verslag invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Student leert het concept Risicomanagement: het tijdig onderkennen en managen van toekomstig (mogelijke) gebeurtenissen, die het behalen van organisatiedoelstellingen belemmeren; rekening houdend met het economisch principe: het minimaliseren van de verhouding tussen opgeofferde waarden en verkregen waarden. Zowel vanuit het perspectief van BIVAO als vanuit het perspectief COSO ERM. Student leert risicomanagementbegrippen onderscheiden en toepassen in actuele interne beheersingsvraagstukken: business risico, financieel risico, auditrisico en compliancerisico. Middels actuele Capita Selecta bestudeert en analyseert de student toepassingen van ICT strategisch ingezet en risicomanagementvraagstukken. Student leert middels een casus met behulp van ICT strategisch ingezet een actueel risicomanagementvraagstuk te onderzoeken en op te lossen 2.2 Cursus inhoud De toenemende invloed van globalisering op het vakgebied BIVAO en het steeds belangrijker worden van niet-financiele informatie voor BE-besluitvorming betekent dat organisatiebeheersing (het 'in control' zijn) steeds hogere eisen stelt. De oorspronkelijk marginale positie van de ICTorganisatie wordt steeds belangrijker en crucialer voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Van een bedrijfseconoom wordt verwacht zowel vanuit nationaal perspectief (BIVAO) als vanuit internationaal perspectief (IFRS en COSO ERM) organisatiebeheersing (Control) te kunnen borgen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/mebe-bivris-13

22 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Enterprise Resource Planning Navision 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ENTRES Cursusnaam Enterprise Resource Planning Navision 1.3 Cursusnaam in Engels Enterprise Resource Planning Navision 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AH van Delden (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag Standaard 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1.de BIV/AO van een onderneming te kunnen analyseren, optimaliseren en implementeren; nodig voor de interne beheersing van de bedrijfsvoering van een organisatie, eventueel met behulp van ERP-informatiesystemen. 2.Om de juiste sturingsinformatie te kunnen verkrijgen, moet de student de werkelijke bestuurlijke informatie-situatie kunnen vergelijken met de gewenste bestuurlijke informatie-situatie. Uit deze vergelijkingsanalyse moet de student oplossingsvoorstellen kunnen opstellen en conclusies kunnen trekke b j g b j. 3. p g ERPinformatiesystemen in de bedrijfsvoering van organisaties. De student verwerft inzicht in (het testen en controleren van) de implementatie van (delen van) een ERP-pakket in de rol van internal auditor. 2.2 Cursus inhoud - (in)richten van financiele en niet-financiele bedrijfs-informatiesystemen met behulp van BIV/AO analyse huidige-gewenste situatie. -testen/audit van de werking van (delen van) een ERPinformatiesysteem ten behoeve van interne controle. - opzetten van een controleproject (internal audit); voor- en nacalculatorische projectopzet, bewaking van projectbekostiging; 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Inleiding ERP met Microsoft Dynamics NAV 2009; Hanno Niemeyer en Henk Eppenhof; ; ; Qurius Learning Solutions; Boek (verplicht) : ERP en Business Management; J.P. van der Hoeven; ; Laatste druk; Noordhoff Boek (verplicht) : Enterprise Resource Management; T. Dirkx, M.J.M.van Heeswijk; ; Laatste druk; Kluwer; 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/mebe-entres-12

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy Datum: Juni 2012 Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy 2 Inhoudsopgave 1 Verantwoording...3 1.1 Verantwoording van de totstandkoming van het beroeps-

Nadere informatie

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Propedeuse Bedrijfsadministratie I In deze inleiding doorlopen we de complete boekhoudcyclus: balans, dagboeken, journaal (ook boeken BTW), grootboek, voorafgaande journaalposten,

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd. 2014-2015 versie 2

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd. 2014-2015 versie 2 DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd 2014-2015 versie 2 1 Verantwoordelijk opleidingsmanager: mw P.M. van Straten Verantwoordelijk minorcoördinator: drs J.W. Landman Verantwoordelijke clusterexamencommissie:

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie