Bachelor Business Management voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor Business Management voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon NN Deurhof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Terugkomdag 1/Plan van aanpak verplicht 1 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Voorlichting afstuderen verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? (Advies) rapport/afstudeerscriptie invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 invoeren in cijfers (1 bij aanvangsblok JAAR: Colloquium 5, t/m 10 of NA) 1. blok JAAR, week 36

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De doelstelling van het afstudeerproject is meerledig. Het is een leertraject waarin de student aan het eind van de studie een proeve van bekwaamheid aflegt. De student leert hoe hij/zij zelfstandig (maar wel ondersteund door feedback van docent, opdrachtgever en door zelfreflectie) in een beroepsomgeving een onderzoeksproject kan realiseren. Daarnaast geeft het de hogeschool de mogelijkheid om te beoordelen of de student de (eind)competenties van de opleiding in voldoende mate heeft laten zien bij de totstandkoming van het eindrapport, in het eindrapport zelf en in de bespreking van het rapport. 2.2 Cursus inhoud Zie cursuswijzer/studentenhandleiding voor een uitgebreide beschrijving van de cursusinhoud. Deze cursuswijzer is in zijn geheel te vinden op de site van het praktijkbureau. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs; Verhoeven, N.; ; ; Boom/Lemma; Boek (verplicht) : Taaltopics Rapporteren; Braas, C., Couwelaar, R. van, Kat, J.; ; ; Noordhoff; Boek (verplicht) : Een onderzoek voorbereiden; Oost, H. en A. Markenhof; ; tweede druk; ThiemeMeulenhoff; Boek (verplicht) : Van probleem naar prestatie Afstuderen in de HBO praktijk; Zegel, J.D.; ; ; Op de i; Boek (verplicht) : 101 Managementmodellen, Noordhoff Uitgevers: Groningen. (reeds in bezit. Of check de nieuwste uitgave 111 managementmodellen ); Mulders. M.; ; ; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 5 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 835 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM AD Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-AFSTBMAD Cursusnaam Afstuderen BM AD 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon NN Deurhof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Stage verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Voorlichting afstuderen verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Standaard 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De uitkomst van de afstudeertraject is dat de student zich gekwalificeerd heeft als beginnend beroepsbeoefenaar, door het uitvoeren van een (advies)opdracht op het terrein van Business Management, dat aan een aantal criteria op niveau 2 voldoet. 2.2 Cursus inhoud In het kader van de afstudeeropdracht behorende bij de associate degree business management tonen studenten aan dat zij de competenties die het competentieprofiel van de opleiding vormen op niveau 2 beheersen. In het competentieprofiel van de opleiding zijn de volgende competenties beschreven: 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. 3. Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van deorganisatie. 4. Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen (besturen van bedrijfsprocessen vanuit integraal perspectief). 5. Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken 6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (sociale deel competentie) Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten,respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes (omgaan met morele vraagstukken) voor het professioneel handelen; leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche,publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort.

6 9. Leiding geven aan een bedrijf, een bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een project. 10. Initiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend, ingegeven door het ondernemingsbeleid. Concreet betekenen de bovenstaande competentieprofielen, dat de student indien dat voor de afstudeeropdracht van toepassing is - leert werkprocessen te analyseren. te onderzoeken invloedsfactoren van de bedrijfsvoering te overzien op basis van relevante informatie een oordeel te vormen eigen opvattingen te kunnen onderbouwen doelen stellen en plannen maken consequenties van beleidsmaatregelen te overzien weloverwogen besluiten te nemen strategische keuzes te maken professioneel te communiceren (mondeling en schriftelijk) effectief samen te werken in te spelen op behoeften van klanten en opdrachtgevers op het eigen functioneren te reflecteren ontvankelijk te zijn voor feedback en op basis daarvan het gedrag bij te stellen van fouten te leren enz. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 1 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 278 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

7 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/17/mbam-afstbmad-13

8 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (BM) Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-AE Cursusnaam Algemene Economie (BM) 1.3 Cursusnaam in Engels Economics (BM) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon DA Seyhan (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Algemene economie jaar 2 verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Hoorcollege eglobe verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Werkcollege eglobe verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Rapport invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 Schriftelijk tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen economische ontwikkelingen uit dagbladen en vaktijdschriften interpreteren en weten welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor het strategische beleid van de onderneming. 2.2 Cursus inhoud Cursusinhoud Van business managers wordt verwacht dat ze beslissingen nemen die leiden tot het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Zij moeten niet alleen de interne processen en strategieën van een bedrijf begrijpen, maar ook de externe factoren die de bedrijfsprocessen beïnvloeden. Business managers moeten de internationale en nationale economische omgeving kunnen analyseren. De wijze waarop het strategische beleid van ondernemingen wordt bepaald, is namelijk afhankelijk van ontwikkelingen in deze internationale en nationale economische omgeving. Toekomstige afgestudeerden kunnen aan de hand van deze cursus de economische ontwikkelingen uit dagbladen en eenvoudige vaktijdschriften bijhouden. Zij kunnen gewapend met deze kennis, externe risico s inschatten en maatregelen nemen om negatieve effecten op de resultaten van hun bedrijf te voorkomen. De volgende economische onderwerpen c.q. actuele economische vraagstukken worden behandeld: externe factoren beïnvloeden de kosten van productie. Verschil tussen lange en korte termijnkosten beslissingen die gerelateerd zijn aan de concurrentieverhoudingen in bedrijfstakken/sectoren beslissingen die gerelateerd zijn aan de marktvorm waarin het bedrijf opereert prijsbeleid(elasticiteit van vraag en aanbod) is gekoppeld aan kennis over de werking van markten wat zijn de externe effecten van productie de mondiale versus de lokale economie belang van innovatie in concurrerende markten effecten van de huidige kredietcrisis voor MKB-bedrijven demografische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (ontgroening/flexwerken) maatschappelijk verantwoord produceren (duurzaamheid/circulaire economie) economische effecten van de economische en monetaire unie Daarnaast schrijft de student een rapport waarin hij/zij beschrijft hoe een van bovenstaande onderwerpen doorwerkt op de strategie en resultaten van zijn traineeshipbedrijf. Tevens speelt de student ter verdieping een managementsimulatiespel. Leerdoelen: Voor wat betreft kennis kan/weet de student na afloop van de cursus (theorie, opdracht en met name van het simulatiespel): o Wat de gevolgen van de economische theorie/ontwikkelingen kunnen zijn voor de bedrijfsvoering; o Hoe relevante factoren op macro- en meso niveau van invloed zijn op de strategie en resultaten van een organisatie; o Diverse strategische keuzes maken; o Strategie omzetten in operationeel beleid; o Hoe functionele bedrijfsonderdelen elkaar beïnvloeden en de resultaten van het bedrijf. Voor wat betreft gedrag en beroepshouding: o Het kunnen werken in teamverband;

10 o Het kunnen werken onder tijdsdruk teneinde deadlines te kunnen halen o Het kritisch kunnen beoordelen van de informatie; o Het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken; o Het analytisch en kritisch kunnen benaderen van problemen; Deze cursus is zowel een verdieping als een verbreding van het propedeuse vak economie en recht, waarbij in het economie gedeelte vooral elementaire macro-economische onderwerpen worden behandeld. De inhoud van het vak algemene economie in de hoofdfase sluit aan bij de cursussen bedrijfsethiek, marketing, HRM, risicomanagement en strategisch management. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Economics; N. Gregory Mankiw; ; Second edition; South Western; Reader (verplicht) : Reader Algemene Economie Diversen (verplicht) : Webbased programma (kosten 22,50 euro, contant te voldoen tijdens het eerste college) 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

11 Titel Opleidingsvariant Business in Emerging Markets Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-BUSINEM Cursusnaam Business in Emerging Markets 1.3 Cursusnaam in Engels Business in Emerging Markets 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon DA Seyhan (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- /Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1050 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 Traineeshipopdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het einde van deze cursus kan de student: Aangeven waarom Nederlandse MKB bedrijven de grens overgaan Een beschrijving en kenmerken geven van de opkomende economiën (emerging markets) en hun belang voor het MKB in Nederland Opsommen welke activiteiten door Nederlandse MKB bedrijven op dit moment worden ondernomen in het buitenland en een analyse geven van de positie van het MKB Nederland in de wereld. Aangeven met welke wetgeving, verdragen en samenwerkingsverbanden een Nederlandse MKB organisatie te maken krijgt wanneer deze de grens over gaat Analysemodellen toepassen om een internationale doelmarkt in kaart te brengen en een advies daarop baseren. Opsommen welke marktentreevormen bestaan en advies geven welke keuze een Nederlands MKB bedrijf moet maken. Specificeren welke uitdagingen ontmoet worden wanneer een Nederlands MKB bedrijf besluit internationaal te outsourcen en/of outtasken en een advies daarop baseren. Een internationaal marketing plan maken met kennis van interculturele communicatie Een risico inventarisatie maken en tegenmaatregelen bedenken zoals verzekeringen en financiële borging Beschrijven welke cultuurelementen een rol spelen bij internationaal onderhandelen en overeenkomsten sluiten Aangeven met welke factoren op het gebied van douane en logistiek rekening gehouden moet worden wanneer een Nederlands MKB bedrijf gaat importeren/exporteren. 2.2 Cursus inhoud Het open karakter van de economie en de internationalisering van het bedrijfsleven hebben geleid tot een groeiende behoefte aan goed opgeleide studenten met een brede kennis op het gebied van internationaal ondernemen. Steeds vaker krijgen managers in het MKB te maken met stakeholders uit het buitenland. Nieuwe klantgroepen of leveranciers worden in internationale markten gevonden, met name in de zogenaamde opkomende economieën (emerging markets). Ook directe concurrenten kunnen buiten de grenzen een bedreiging vormen. Een concurrent mag zich fysiek aan de andere kant van de Oceaan bevinden, in Google staat hij op slechts een centimeter afstand. In deze cursus worden de basisbeginselen van het internationaal ondernemen behandeld. De onderwerpen die in worden behandeld zijn: politieke en economische omgeving, cultuur, management en organisatie, analyse van de internationale omgeving, kenmerken van emerging markets, marktentree strategieën en internationale marketing, interculturele communicatie, internationaal recht, internationale financiering en betalingsverkeer, logistiek en internationaal vervoer 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Internationaal ondernemen; Jethu-Ramsoedh, R.; ; ; ; Diversen (verplicht) : Cursuswijzer, Diverse Artikelen worden gepubliceerd op SP en uitgedeeld in klas, collegesheets; ; ; ; ; 2.5 Workload

13 Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 120 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

14 Titel Opleidingsvariant Business Process Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-BPM Cursusnaam Business Process Management 1.3 Cursusnaam in Engels Business Process Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon FP Knibbe (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 3 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Practicum ERP verplicht 3 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen Traineeship opdracht BPM invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus zal de student zich actief bezighouden met de hieronder genoemde competenties. Daarbij is aangegeven en toegelicht met welke leerdoelen deze competenties verweven zijn. Competenties Analyseren beleidsvraagstukken Door het leerdoel: De student kan invulling geven aan procesmanagement binnen een organisatie Toelichting: Vanuit de discipline procesmanagement worden operationele doelen en faciliteiten vastgesteld die nodig zijn om de tactische en strategische doestellingen te halen. De beleidsvraagstukken zullen hierbij van doen hebben met strategische keuzes t.a.v. investeringen in capaciteit en zelf doen of uitbesteden. Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen Ontwikkelen, implementeren en evalueren veranderingsproces Door de leerdoelen: De student kan een capaciteitsplanning en beheersing van een proces inrichten. De student kan kwaliteitstechnieken toepassen om processen te analyseren en te verbeteren. De student kan een proces een proces (her)ontwerpen Toelichting: Vanuit productie-, volume- en afzetdoelstellingen voor de lange termijn kunnen productie quota's en prestaties worden vastgesteld voor de middellange en kortlopende termijn. Daarvoor zal de behoefte aan capaciteiten en materialen (zoals grondstoffen) en faciliteiten (gebouwen, transportmiddelen) worden vastgesteld en zo ook de vormgeving en besturing van de operationele processen. De prestaties zullen moeten voldoen aan (vrijwillig of niet) gespecificeerde kwaliteitsnormen en er zullen procedures ingevoerd moeten worden om de gemeten kwaliteit te kunnen registreren. Als gevolg van geconstateerde afwijkingen zullen desgewenst de daarmee samenhangende processen aangepast moeten worden. Leiding geven Door het leerdoel: De student leert een ERP systeem effectief te gebruiken (invoer en uitvoer) en leert de aard en de werking er van. Toelichting: Een specifiek aspect van leidinggeven betreft het overzicht houden over hoe de operationeel uitvoerenden effectief en efficiënt is ingezet en de opgedragen productieprestaties weet te halen. Dat vereist de vaardigheid om in de daarvoor bestemde besturings- en management informatie systemen (zoals vaak ERP) de juiste functies te gebruiken. 2.2 Cursus inhoud De cursus bevat de volgende thema s: - capaciteitsplanning- en beheersing van processen - kwaliteitstechnieken om processen te analyseren - het (her)ontwerpen van processen - het toepassen van een BPM systeem - het toepassen van een ERP systeem De kennisbasis is te herleiden tot logistiek, operations management, kwaliteitsmanagement, procesmanagement en applicatievaardigheden t.a.v. ERP 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd

16 Materiaal: Boek (aanbevolen) : "Grip op processen en organisaties; Gerrit-Jan Obers en Ko Achterberg; ; 2e herziene druk; Uitgeverij Van Haren Publishing;" Boek (aanbevolen) : "ERP met Microsoft Dynamics; F.J. Schoolderman, C.A. Overgaag en E.A. Huizinga; ; 1e druk; Brinkman Uitgeverij;" 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/17/mbam-bpm-13

17 Titel Opleidingsvariant Financieel Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-FM Cursusnaam Financieel Management 1.3 Cursusnaam in Engels Financial Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon DA Seyhan (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? College verplicht 7 maal per blok 1050 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Excelwerkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, Verbeteropdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus komt met name de Financiële competentie aan bod. De cursus heeft de volgende leerdoelen: 1) Het kunnen vaststellen van kostprijzen (waarbij zowel vaste als indirecte kosten een rol spelen),het kunnen aangeven welke aannames achter deze kostprijsberekeningen zitten en kunnen aangeven hoe standaardkosten bepaald worden 2) Korte termijn beslissingen kunnen beargumenteren door toepassing van een incrementele analyse, het kan hier gaan om beslissingen ten aanzien van outsourcing, speciale orders, segment winstgevendheid en sales mix. 3) Het bepalen van kostprijzen en/of verkoopprijzen op basis van cost based, target en transferring pricing methodes. Tevens het evalueren van prijsbeslissingen op het effect op performance binnen een divisie of een segment. 4) Kunnen beschrijven welke onderliggende keuzes gemaakt kunnen worden bij het opstellen van budgetten en kunnen aangeven welke randvoorwaarden essentieel zijn voor succesvolle toepassing van. 5) Het kunnen opstellen van een masterbudget bestaande uit deelbudgetten voor verschillende afdelingen en/of functies zoals marketing, inkoop, verkoop en overhead en ook een. 6) Het kunnen opstellen van interne (nacalculatorische) resultatenoverzichten waarbij o.a. de direct materiaal, arbeid en overhead verschillen toe uitdrukking komen, en kunnen aangeven hoe managers op basis van deze verschillenanalyses de kosten beheersen. 7) De beginselen van dubbel boekhouden begrijpen, de journaalposten voor dagelijkse financiële feiten kunnen opstellen en een saldibalans kunnen uitsplitsen in een resultatenrekening en een balans. 8) Bepalen en analyseren van de financiële performance van een onderneming door de externe financiële rapportages te evalueren 9) Het kunnen opstellen van een financieel plan bestaande uit een exploitatie-begroting,een beginen een eindbalans en een liquiditeitsbegroting. 10) Het kunnen inschatten van risico s met betrekking tot de vlottende activa en het beheer van deze risico s kunnen organiseren. 11) Begrijpen van de tijd waarde van geld en het toepassen van dit begrip op eenvoudige kasstromen om de toekomstige waarde en de contante waarde daarvan te bepalen. 12) Bepalen van de kosten en baten van een (investerings)project (of de uitgaven en ontvangsten ervan) en toepassen van deze gegevens in de Gemiddeld Boekhoudkundige Waarde-methode, de TVT-methode, de NCW-methode, en de interne intrestvoet methode om investeringsbeslissingen te beargumenteren en/of te evalueren. 2.2 Cursus inhoud Kostensoorten, afschrijvingen, irrationele overcapaciteit, uitval, afval, standaardkosten, primitieve opslagmethode, verfijnde opslagmethode, kostenplaatsenmethode, ABC-methode, red flags, integrale kostencalculatie, integrale fabricagekostprijs, integrale commerciële kostprijs, direct costing, differentiële kostprijs, Planning & Control cyclus, sociale aspecten budgettering, incrementeel budgeteren, zero-based budgetteren, target budgetteren, variabel (kosten)budget, vast (kosten)budget, gemengd (kosten)budget, statisch budget, flexibel budget, opbrengstverantwoording, kostenverantwoording, resultaatverantwoording, bedrijfsresultaat, verkoopresultaat, bezettingsresultaat, contributiemarge, master budget, omzetbudget, inkoopbudget, productiebudget, budgetresultaat, prijsresultaat, efficiencyresultaat, bezettingsresultaat, verkoop omvang verschil, verkoopprijs, kostprijs-plus, transfer prijs,

19 grootboekrekeningen, balans- vs resultaatgrootboekrekening, boekingsregels, saldibalans, verschil externe en interne rapportage, solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit, kengetallen, ratio s, benchmark, activa, passiva, soorten eigen vermogen, soorten vreemd vermogen, soorten activa, hefboomeffect, liquiditeitsbegroting, rente leverancierskrediet, risico s debiteuren, formule van Camp, termijncontracten, formule contante waarde, formule toekomstige waarde, algemene regel regelmatige reeks, cashflow, GBR, TVT, NCW en interne rentevoet. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Management accounting en management control, Van MKB tot grootbedrijf; Aken, A.J. van & P.A.M. Bertens; ; 5e druk.; ; Boek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie; Boer, P. de, M.P. Brouwers en W. Koetzier; ; 9e druk; Boek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven; Boer, P. de, M.P. Brouwers en W. Koetzier; ; 9e druk; ; Boek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie Uitwerkingen; Boer, P. de, M.P. Brouwers en W. Koetzier; ; 7e druk; ; Diversen (verplicht) : Enkele artikelen uit de Finanace & Control Base, beschikbaar via de Virtuele Mediatheek.; ; ; ; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

20 Titel Opleidingsvariant HRM (BM) Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-HRM Cursusnaam HRM (BM) 1.3 Cursusnaam in Engels HRM (BM) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AKA Smet-van Dijk (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 3 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen Standaard 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Traineeshipopdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie