Bijlage Cursusbeschrijvingen. Accountancy voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Accountancy voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Accountancy voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: RSC Udo (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 1 maal per blok 80 minuten Paper verplicht 2 maal per blok 160 minuten Paper verplicht 4 maal per blok 320 minuten Werkcollege verplicht 13 maal per blok 1040 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 111 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Paper invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week 46 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

3 Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week 46 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het hoofddoel van de cursus Algemene Economie is: het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van economische teksten ten einde kennis en inzicht te verwerven in de structuur en het functioneren van de economie en financie le markten en de relevantie daarvan voor de onderneming. 2.2 Cursus inhoud Dit wordt nader gespecificeerd in de volgende leerdoelen: 1 Het beschrijven van het kringloopmodel van de macro-economie en van de opbouw en ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (reeel en nominaal) aan de hand van de bestedingsbenadering, toegevoegde waarde benadering en inkomensbenadering 2 Het beschrijven en interpreteren van inflatiemaatstaven 3 Het beschrijven van het belang van sparen en het financiele systeem voor de macro-economie en het bedrijf 4 Het beschrijven en interpreteren van de productiefunctie 5 Het interpreteren en gebruiken van vraag- en aanbodcurves 6 Het gebruiken van IS en LM curves om korte termijn veranderingen in de economie te analyseren 7 Het gebruiken van AS en AD curves om korte en middellange termijn veranderingen in de economie te analyseren 8 Het beschrijven van het ontstaan en de werking van de Europese Monetaire Unie 9 Het beschrijven van de werking van het beleid van de Europese Centrale bank en het uitleggen van de invloed van inflatiebeleid 10 Het beschrijven van de Basel II en III akkoorden, inclusief de drie peilers en de bijbehorende typen risico

5 11 Het beschrijven van hoe het financieel toezicht is geregeld in Nederland en Europa 12 Uitleggen wat het belang van interest rates is, aan de hand van het liquidity preference framework 13 Het verklaren van wisselkoersontwikkelingen aan de hand van de betalingsbalans en Purchasing Power Parity 14 Het beschrijven en interpreteren van theorie over een open economie: handelsstormen, evenwicht en overheidshandelen 15 Toepassen van theorie over open economie op de (actuele) Nederlandse economie en beschrijven van de situatie van deze economie 16 Het toepassen van de begrippen en theorieen uit leerdoel 1 t/m 14 op de actualiteit (op sharepoint wordt tijdens de cursus tekst geplaatst over een actueel onderwerp dat wordt verdiept) 17 Het kritisch lezen van betogende vakartikelen 18 Het zoeken van literatuur voor het vormen van een eigen standpunt over een onderwerp 19 Het opzetten van een paper 20 Het analyseren en evalueren van een argumentatie 21 Het schrijven van een betogend vakartikel 22 Het formuleren van een standpunt dat is onderbouwd met bronnen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Aanvullende materialen (actualiteit) op Sharepoint Boek (verplicht) : Macroeconomics; Mankiw, G. en Taylor, M.; ISBN ; ; ;

6 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/meac-ae-13

7 Titel Opleidingsvariant BA2 Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-BEDRAD Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Advanced Accounting Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? BA2 (bedrijfsadministratie van ondernemingsprocessen en twinfield) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A Oranje (tel. 6544) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 3 maal per blok 405 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 3 maal per blok 405 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 4 maal per blok 560 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 4 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Standaard 5, Tentamen Standaard 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: het maken van boekingen voor de NV/BV i.v.m. aandelenkapitaal, reserves, winstverdeling en vreemd vermogen; het boeken van diverse kosten zoals menselijke arbeid en vaste activa het toerekenen van directe en indirecte kosten aan orders volgens de kostenplaatsenmethode en de opslagmethode en het maken van de bijbehorende boekingen het maken van veelvoorkomende boekingen in de administratie van dienstverlenende bedrijven; Het verwerven van kennis,houding en vaardigheden om de onderwerpen genoemd bij cursusinhoud en kennisbasis in de praktijk met voldoende achterliggende theoretische kennis te kunnen toepassen. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus worden een aantal onderwerpen uit Fuchs, Boekhouden Geboekstaafd, deel 1 en 2 behandeld. Deze onderwerpen worden getoetst d.m.v. een individueel tentamen in week 8/9. Daarnaast wordt er een Twinfield-training verzorgd gedurende de laatste vier weken van het blok. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: - de boekhouding van de vennootschap onder firma - de boekhouding van de nv/bv, aandelenkapitaal, winstverdeling, reserves en vreemd vermogen - boekingen van diverse kosten zoals grond- en hulpstoffen, menselijke arbeid en vaste activa

9 - het toerekenen van kosten aan orders - boekingen bij de kostenplaatsenmethode - budgettering indirecte kosten - budget en boekhouding - fabricage boekhouding bij make to stock - berekening en analyse perioderesultaat - de administratie van dienstverlenende bedrijven 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 1; Fuchs en van Vlimmeren; ; 12; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd opgavenboek deel 1; Fuchs en van Vlimmeren; ; 12-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 2; Fuchs en van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 2 opgavenboek deel 2; Fuchs en van Vlimmeren; ; 8-ste druk; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 31 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/meac-bedrad24-12

10 Titel Opleidingsvariant BA3 Consolidatie, fiscale aspecten Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-BA Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Advanced Accounting Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? BA3 Consolidatie, fiscale aspecten en bijzondere onderwerpen Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A Oranje (tel. 6544) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Consolidatie en fiscale onderwerpen Groepsopdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week 45 toetsdatum blok 2, week 46 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: het kunnen maken van boekingen t.a.v.: Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening Intercompany transacties, downstream sales en upstream sales Proportionele consolidatie De verslaggeving t.b.v. de fiscus De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening Leasing en onderhandenwerk Vreemde valuta 2.2 Cursus inhoud In deze cursus worden een aantal onderwerpen uit Fuchs, Boekhouden geboekstaafd deel 3 behandeld. Deze onderwerpen worden getoetst d.m.v. een individueel tentamen in week 8/9. Daarnaast wordt in groepsverband tijdens de les weken gewerkt aan een opdracht die in week 6 wordt opgeleverd. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: - waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening - fusies - de geconsolideerde jaarrekening

12 - technische aspecten van consolidatie - intercompany transacties, downstream sales en upstream sales - proportionele consolidatie - de verslaggeving t.b.v. de fiscus - de verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening - leasing en onderhanden werk - vreemde valuta 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd 3; Fuchs en Van Vlimmeren; ; 7; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 3, opgavenboek; Fuchs en Van Vlimmeren; ; 7; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/meac-ba3-13

13 Titel Opleidingsvariant Belastingrecht 1 (IB) + Arb. en soc.r. Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-B1P Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits Belastingrecht 1 (IB) + Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Fiscal Law 1 (Income Taxes)/ Labour and Social Law Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon J de Gier (tel. 6989) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Belastingrecht 1 verplicht 7 maal per blok 980 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Gastcollege verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 WC Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht verplicht 7 maal per blok 980 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht Standaard 5, Belastingrecht 1 Standaard 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week 45 toetsdatum blok 2, week 46 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week 44 toetsdatum blok 2, week 46

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusonderdeel Belastingrecht: de student heeft na dit cursusdeel op hoofdlijnen kennis van inleiding Belastingrecht, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Winst uit onderneming in de IB en de inkomsten uit Aanmerkelijk Belang. Cursusonderdeel Arbeids- en sociaal zekerheid: Eindtermen Bij deze cursus is uitgegaan van de Eindtermen theoretische Accountantsopleiding, versie 2008, update 2014/1.6 voor het vakgebied Recht, zoals die zijn voorgeschreven door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). De eindtermen voor de cursus zijn voorgeschreven door de CEA. Overigens hanteert de CEA het begrip eindterm als synoniem van leerdoel. De leerdoelen worden hierna besproken samen met de bijbehorende deskundigheidsniveaus waarop de student de leerdoelen moeten kennen. Leerdoelen (met voorgeschreven deskundigheidsniveau) - Kennis van de hoofdlijnen van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht (niveau 2); 2.2 Cursus inhoud Onderdeel Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht: In dit cursusonderdeel wordt specifiek ingegaan op juridische kennis in hoofdlijnen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. In de cursus wordt ingegaan op de diverse onderwerpen van het arbeidsovereenkomstenrecht. De verschillende soorten contracten waarbij arbeid wordt verricht worden besproken. Het ontslagrecht komt uitgebreid aan de orde evenals het sociaal zekerheidsrecht, het collectieve arbeidsovereenkomstenrecht en de collectieve acties. Tot slot wordt ingegaan op het onderwerp van de medezeggenschap en wordt aandacht besteed aan internationale aspecten van het sociale recht. De accountant komt bij zijn werkzaamheden in aanraking met vragen ter zake van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Van de accountant wordt in het algemeen verwacht dat hij kennis draagt van de hoofdlijnen van dit recht. Hij zal bij de wettelijke controle moeten kunnen vaststellen of aan de bepalingen van deze wetgeving op hoofdlijnen is voldaan en moeten kunnen signaleren wanneer nader onderzoek noodzakelijk is. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Convoy Theorieboek 2014/2015; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Convoy Werkboek 2014/2015; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Kluwer pocket Belastingwetten 2014; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Wetteksten Hoger Onderwijs ; ; ISBN ; ; Noordhoff

15 Uitgevers; Boek (verplicht) : Hoofdstukken Sociaal Recht, Editie 2014; C.J. Loonstra; ISBN ; ; Noordhoff Uitgevers; 2.5 Workload Contactduur (uren): 34 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/meac-b1p-12

16 Titel Belastingrecht 3 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-BLR Cursusnaam Belastingrecht Cursusnaam in Engels Tax Law Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: JMM Marlet (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Standaard 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student heeft na de cursus zicht op wie ondernemer is voor de omzetbelasting. Heeft kennis van de regels met betrekking tot de fiscale eenheid. Begrijpt de wijze van heffing via afdracht van de in rekening gebrachte omzetbelasting en de aftrek van voorbelasting. Begrijpt dat de consument uiteindelijk de belasting betaalt. Heeft kennis van de volgende belastbare feiten: de levering van goederen, diensten, intracommunautaire transacties, De plaats van levering en de plaats van het verrichten van diensten. Kan deze regels in praktijkgevallen toepassen. Heeft kennis van de regels rond de schenk en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. Belangrijk daarbij zijn met name de faciliteiten rond de bedrijfsopvolging in de erfbelasting en de vrijstellingen in de ondernemerssfeer bij de overdrachtsbelasting. De student heeft tevens enige kennis van de regels rond de invordering. 2.2 Cursus inhoud Ondernemerschap in de omzetbelasting, fiscale eenheid. Levering van goederen, plaats van levering, fictieve leveringen, afstandsverkopen. Diensten en plaats van dienst, gemengde prestaties, maatstaf van heffing. Intracommunautaire transacties, ICL, ICV, ICD. Invoer (van nieuwe auto's), uitvoer. Tarief, vergoedingen, aftrek voorbelasting, BUA, KO-regeling, margeregeling, administratieve verplichtingen. Hoofdlijnen van de schenk- en erfbelasting, testamenten, vrijstellingen, pensioenen, bedrijfsopvolgingsregels. Hoofdlijnen van de overdrachtsbelasting, vrijstellingen, onroerendgoedlichamen Invorderingsaspecten waaronder aanmaning, dwangbevel, beslag, executoriale titel en aansprakelijkheid voor belastingschulden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Theorieboek 2013/2014; ; ; ; ; Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Werkboek 2013/2014; ; ; ; ; Boek (verplicht) : Belastingwetten 2013; ; ; ; Kluwer; 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 82 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

18 Titel Belastingrecht 3 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-BLR Cursusnaam Belastingrecht Cursusnaam in Engels Tax Law Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: JMM Marlet (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege Belastingrecht 3 verplicht 14 maal per blok 2100 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Belastingrecht 3 invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het verwerven van kennis en inzicht in de Wet op de Omzetbelasting 1968, de Wet op de Loonbelasting 1964), de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 (Overdrachtsbelasting), de Successiewet 1956 (Schenk- en erfbelasting) en de Invorderingswet Kennisnemen van de werkwijze van de Belastingdienst en het toepassen van verschillende vormen van toezicht. De student is in staat om zelfstandig, met gebruikmaking van wetteksten, oplossingen te vinden voor praktijkproblemen en is in staat bij adviserend optreden in een voor leken begrijpelijke taal de fiscale kwesties uit te leggen zodat zijn adviezen duidelijk overkomen. 2.2 Cursus inhoud De cursus bestaat uit veertien lessen van 2½ uur met de volgende inhoud 1. Inleiding Omzetbelasting Belastingplichtige, levering van goederen, plaats van levering 2. Vervolg Omzetbelasting Levering van diensten, plaats van dienst, maatstaf van heffing, tarief en tabel 3. Vervolg Omzetbelasting ICV, ICP, ICT, ICL en ICD, in- en uitvoer, verleggingsregeling, buitenlandse OB 4. Vervolg Omzetbelasting Aftrek voorbelasting, vrijstellingen, bijzondere regelingen, adm. Verplichtingen 5. Casus Omzetbelasting 6. Erf- en schenkbelasting 7. Overdrachtsbelasting 8. Invordering 9. Inleiding Loonheffing Dienstbetrekking, inhoudingsplichtige, loon 10. Vervolg Loonheffing Vrijstellingen, pensioen, werkkostenregeling, naheffing 11. Casus loonheffing 12. Internationaal belastingrecht 13. Toezicht Belastingdienst, tax assurance, tax control framework, rol fiscaal dienstverlener 14. Overloop, herhaling en training 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters ; ; ISBN ; ; Convoy Uitgevers; Werkboek (verplicht) : Werkboek Belastingrecht voor Bachelors en Masters ; ; ISBN ; ; Convoy Uitgevers; Boek (aanbevolen) : Belastingwetteksten; Kluwer of Vermande; ; 2013; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2

20 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/22/meac-blr3-14

21 Titel Opleidingsvariant BI1/CG1 Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-BICG Cursusnaam Bestuurlijke Informatievoorziening 1/Corporate Governance Cursusnaam in Engels Information Management 1/ Corporate Governance 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MBM van der Ven (tel &) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 945 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Standaard 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week 44 toetsdatum blok 2, week 46

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus krijgt u een elementaire behandeling van onderwerpen uit het vakgebied Administratieve Organisatie (AO). Het is een inleiding over het beroep van (openbaar) accountant en een basis voor vooral de vervolgvakken die opleiden voor de Overall Toets (OAT). Deze module gaat over het begrijpen van bedrijfsprocessen vanuit het perspectief van de informatieverwerking en de Administratieve Organisatie. Dit perspectief verschilt fundamenteel van, bijvoorbeeld, een commerciële of human resource perspectief op de organisatie en zal aan bod komen tijdens de cursus. 2.2 Cursus inhoud De nadruk zal met name liggen op de behandeling van het typologieschema van Starreveld en de verdieping met betrekking tot het handelsbedrijf en het productiebedrijf, daarnaast wordt aandacht besteed aan Corporate Governance. Corporate Governance omvat het geheel aan handelingen om te komen tot een goed bestuur van een organisatie en speelt een steeds belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering. Onder goed bestuur vallen begrippen als transparantie, verstrekken van de juiste informatie aan stakeholders, de juiste checks and balances en dergelijke. De procedures hieromtrent moeten worden verankerd in de interne beheersing. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Grondslagen AO Processen en systemen; Jans; ; 6e druk; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/meac-bicg-12

23 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar BIV 1 /Corporate governance 1/Contr.Lr1 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-BIV1CGC Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Bestuurlijke Informatievoorziening 1/Corporate governance 1/Contr. Leer 1 Information Management 1/ Corporate Governance / Principles of Auditing Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon J Verdoes 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? BIVCG verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Controleleer verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? BIVCG Standaard Controleleer Standaard bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week 44 toetsdatum blok 2, week 46 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week 45 toetsdatum blok 2, week 46

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusdoel Controleleer: Inzicht krijgen in de werkzaamheden binnen een controle sector Kennis verkrijgen van de hoofdlijnen van de controle aanpak en het daarbij behorende begrippenkader. Oefenen met een tool om de planning van de controle inzichtelijk te maken met een (veel gebruikte) software tool. Cursusdoel BIV/AO: In de cursus krijgt u een elementaire behandeling van onderwerpen uit het vakgebied Administratieve Organisatie (AO). Het is een inleiding over het beroep van (openbaar) accountant en een basis voor vooral de vervolgvakken die opleiden voor de Overall Toets (OAT). Deze module gaat over het begrijpen van bedrijfsprocessen vanuit het perspectief van de informatieverwerking en de Administratieve Organisatie. Dit perspectief verschilt fundamenteel van, bijvoorbeeld, een commerciële of human resource perspectief op de organisatie en zal aan bod komen tijdens de cursus. 2.2 Cursus inhoud Cursusinhoud Controleleer: Het doel is de student in staat te stellen vanuit de verplichtingen die de controle standaarden opleggen een controleprogramma op te stellen voor een huishouding. Vanuit het controleprogramma dient de student aan te geven welke controle-informatie er verzameld dient te worden (per proces en per onderdeel van de jaarrekening). Vanuit de controle bevindingen dient de student de soort af te geven accountantsverklaring aan te kunnen geven. Cursusinhoud BIV/AO: De nadruk zal met name liggen op de behandeling van het typologieschema van Starreveld en de verdieping met betrekking tot het handelsbedrijf en het productiebedrijf, daarnaast wordt aandacht besteed aan Corporate Governance. Corporate Governance omvat het geheel aan handelingen om

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities,

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities, PRE-MASTER Auditing Beginselen Doel van dit vak is de student inzicht te verschaffen in het Auditing proces en een basis te leggen voor met name de vervolgvakken op dit terrein. Het vak sluit aan bij de

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Modulebeschrijving AA1: Inleiding Bedrijfskunde, Economie en Recht

Modulebeschrijving AA1: Inleiding Bedrijfskunde, Economie en Recht Modulebeschrijving AA1: Inleiding Bedrijfskunde, Economie en Recht In deze module staan de algemeen economische en bedrijfseconomische beginselen op het programma. Vragen die aan de orde zullen komen zijn

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Studiegids EMFC Studiegids Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen 2013-2014 1

Studiegids EMFC Studiegids Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen 2013-2014 1 Studiegids Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen 2013-2014 1 Colofon Uitgave Bestuur Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen Vormgeving dr. J.A.

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Propedeuse Bedrijfsadministratie I In deze inleiding doorlopen we de complete boekhoudcyclus: balans, dagboeken, journaal (ook boeken BTW), grootboek, voorafgaande journaalposten,

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008 Betreft : Eindtermen theoretische accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : november 2007 Versie : 2008/update 20/.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie