Titel Advanced Software Engineering 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Advanced Software Engineering 1"

Transcriptie

1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE Cursusnaam Advanced Software Engineering Cursusnaam in Engels Advanced Software Engineering Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon LJ Pruijt (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 2520 minuten blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht ASE 1 Alleen NVD of VD 5, blok 3 2. blok 4 Tentamen ASE 1 Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 3 2. blok 4

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus Advanced Software Engineering 1 biedt een verdieping in software architectuur, software ontwerp en software realisatie. In de software architectuur lijn van deze cursus worden voor de themaopdracht relevante onderwerpen als requirements en architecture notebook kort opgefrist, waarna architectuur patterns voor het ontwerp van complexe web-gebaseerde business applications aan bod komen. De advanced programming leslijn richt zich onder andere op het produceren van clean code. We volgen hierbij het boek van Robert Martin met de titel: Clean code. Het boek wordt behandeld door middel van presentaties van studenten en docenten. De theorie van het boek wordt toegepast in een aantal practicumopdrachten die wekelijks moeten worden gemaakt. De theorie achter clean code geeft aanleiding voor het oppakken van tooling ter ondersteuning van het ontwikkelen van software code. Verschillende tools worden behandeld aan de hand van opdrachten, presentaties, workshops en gastcolleges. Studenten kunnen eigen onderwerpen inbrengen voor behandeling gedurende de cursus. 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Verschillende architectuurbenaderingen in de historie van architectuur kunnen herkennen, benoemen, en uitleggen. Verschillende typen requirements identificeren en classificeren. De architectuurproducten binnen een architecture notebook of projectverslag kunnen beschrijven, identificeren en beoordelen. De voor de oplossing van een gegeven probleem meest geschikte Enterprise Application Architecture (EAA) Patterns kunnen selecteren. EEA-patterns voor het inrichten van de domeinlaag en de datasource laag kunnen benoemen en uitleggen. Ontwerpmodellen kunnen opstellen die laten zien hoe domeinlaag en de datasource laag patterns in een gegeven situatie kunnen worden geïntegreerd in het ontwerp. De standaarden die Martin aangeeft in het boek Clean Code benoemen en uitleggen aan anderen met behulp van voorbeelden, op het niveau van regels, functies en klassen. In bestaande software code smells herkennen en benoemen. In bestaande software refactoring toepassen naar de standaarden van Clean Code. Een overzicht geven van belangrijke tooling noodzakelijk om Clean Code te realiseren en de functionaliteit van deze tooling overbrengen. Clean code realiseren volgens de aanbevelingen van het boek Clean Code. Dit geldt voor zowel (het aanpassen van) bestaande code als (het realiseren van) nieuwe code. Een ontwikkelomgeving voor de productie van Clean Code inrichten door het in gebruik nemen van noodzakelijke ontwikkeltools. Met andere ontwikkelaars een softwareproject, in het bijzonder de code en tooling, bespreken en voorzien van input. Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: software architecture approaches, architecture notebook, enterprise application architecture patterns, boy scout rule, open closed principle, separation of concerns, comments, functions, classes, systems, testing, tooling, clean code. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Patterns of Enterprise Application Architecture; Martin Fowler; Addison Wesley; ISBN Diversen (aanbevolen) : Documenten op Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96

3 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/59/tcif-v3ase1-14

4 Titel Advanced Software Engineering 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE Cursusnaam Advanced Software Engineering Cursusnaam in Engels Advanced Software Engineering Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon R Boss (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht ASE 2 Alleen NVD of VD 5,5 2 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Tentamen ASE 2 Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus Advanced Software Engineering 2 biedt een verdieping in software architectuur, software ontwerp en software realisatie, in twee leerlijnen. In de software architectuur lijn van deze cursus wordt dieper ingegaan op het ontwerpen en reconstrueren van modulaire architecturen en op architectur conformance checking. In dat kader worden open source systemen geanalyseerd en gereconstrueerd. Vervolgens worden sterkten en zwakten van de modulaire architectuur onderzocht. De advanced programming leslijn richt zich onder andere op het produceren van clean code op het niveau van classen en systeem. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes Van software eenheden binnen een software systeem kunnen aangeven aan welke laag, tier of component in een gegeven software architectuur deze gerelateerd zijn. Op basis van de source code van een software systeem (of modellen die deze source representeren) verschillende typen modulen en regels identificeren en zodoende een modulaire architectuur reconstrueren. Op basis van de source code van een software systeem verbetervoorstellen met betrekking tot de software architectuur formuleren en beargumenteren. Een software architecture compliance check kunnen uitvoeren. Met een sequence diagram kunnen modelleren hoe een use case afgehandeld moet worden over de lagen en componenten heen. De standaarden die Martin aangeeft in het boek Clean Code benoemen en uitleggen aan anderen met behulp van voorbeelden, op het niveau van klassen, systemen en projecten In bestaande software code smells herkennen en benoemen In bestaande software refactoring toepassen naar de standaarden van Clean Code Kennis over software ontwikkeltools gebruiken om het realisatieproces van Clean Code te verbeteren Clean code realiseren volgens de aanbevelingen van het boek Clean Code. Dit geldt voor zowel (het aanpassen van) bestaande code als (het realiseren van) nieuwe code. Een ontwikkelomgeving voor de productie van Clean Code inrichten door het in gebruik nemen van noodzakelijke ontwikkeltools Met andere ontwikkelaars een softwareproject, in het bijzonder de code en tooling, bespreken en voorzien van input Kennisbasis architectural significant requirements, architecture notebook, modular architecture, semantically rich modular Architecture, software Architecture reconstruction, architecture compliance checking, architecture reasoning, paradigma s, code smells, clean code, refactoring, tooling 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Clean Code - Robert C. Martin - ISBN Boek (aanbevolen) : Patterns of Enterprise Application Architecture - Martin Fowler - ISBN Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

6 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/59/tcif-v3ase2-14

7 Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon M Wensink (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? leerteambijeenkomsten afstuderen niet verplicht bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Practicum niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Verslag Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE bij aanvangsblok 2: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE bij aanvangsblok 4: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij de vereiste professional skills bezit om de bij zijn opleidingsprofiel behorende ICT-beroepstaken uit te voeren op HBO-niveau. Het afstudeerproject moet zodanig complex zijn, en mate van zelfstandigheid vereisen, dat professional skills op eindniveau nodig zijn om het project uit te kunnen voeren. Het is echter niet mogelijk alle ICT-beroepstaken en professional skills op eindniveau te verenigen in één project. Daarom gelden de volgende minimumeisen voor een afstudeerproject: Beheersingsniveaus van de opleiding: minimaal 50% op eindniveau van het opleidingsprofiel (zie de tabel met beheersingsniveaus in H van de studiegids van de opleiding); Professional skills: Creatief probleem oplossen EN Analyse en informatieverwerking EN Planning & organisatie op eindniveau (zie H van de studiegids van de opleiding). De overige professional skills minimaal op niveau Cursus inhoud De procedures en regelingen omtrent het afstuderen zijn vastgelegd in de Afstudeerleidraad, die te vinden is op de Sharepointsite https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fnt/cluster_ict/afstuderen/default.aspx. "Het afstudeeronderwerp moet liggen in het verlengde van de studie en een uitdaging zijn voor de student. Bovendien zal het onderwerp zodanig gekozen moeten worden dat de student zijn speciale expertise op een bepaald terrein naar voren kan laten komen. Het afstudeerproject moet een aantal producten opleveren waarop de student kan worden beoordeeld. Hiertoe behoort in ieder geval de scriptie, die gezien moet worden als het document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. Daarnaast moet nog een tweede product, het z.g. beroepsproduct, worden opgeleverd. Dit kan zijn een adviesrapport, een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem of een infrastructuur met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor een bedrijf of om een ontwerpdocument. Kortom het beroepsproduct is het belangrijkste product dat voor het bedrijf in kwestie wordt opgeleverd. Een student moet het afstudeerproject zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de voortgang van het afstuderen en de inhoud van de scriptie. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben alleen de taak van adviseur, dus zij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de scriptie en de uitvoering en de kwaliteit van het beroepsproduct. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project uitvoert samen te werken en effectief te communiceren. Een student dient in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting zijn werk mondeling te presenteren en daarover een discussie te voeren met deskundigen. Voorts dient een student in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in algemene zin conclusies over gelijksoortige problemen te kunnen trekken." 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

9 2.6 Opmerkingen Voltijd, Deeltijd en Duaal. Toetsinschrijving mag ook. 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/47/tict-afstud-12

10 Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-V3AFV Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RM Kamphuis (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 2 maal per week 1440 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht afstudeervaardigheden Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel van deze cursus is de student voor te bereiden op de afstudeeropdracht. De cursus richt zich niet op de technisch inhoudelijke kant van het vakgebied, maar op de kennis en onderzoeksvaardigheden die nodig zijn om een afstudeeropdracht op HBO niveau uit te voeren. 2.2 Cursus inhoud Learning Outcomes De student kan: Een afstudeeropdracht verwerven die past binnen de criteria die vastgelegd zijn in de afstudeerleidraad. Op basis van de verworven opdracht een plan van aanpak schrijven dat voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een PvA zoals vastgelegd in de afstudeerleidraad. Relevante theorie benoemen, een zoekstrategie opzetten en uitvoeren, resultaten beoordelen en toepassen voor het eigen onderzoek. Een onderzoeksplan opstellen aan de hand waarvan het onderzoek wordt ingericht en uitgevoerd. Een scriptie opleveren dat voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een PvA zoals vastgelegd in de afstudeerleidraad. Kennisbasis Onderzoeksvaardigheden 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Leren Communiceren M. Steehouder e.a. Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN13: Boek (verplicht) : Zo doe je een onderzoek R. Grit e.a. Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN 13: Workload Contactduur (uren): 24 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/50/tcsb-v3afv-15

12 Titel Opleidingsvariant Algoritmen en datastructuren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V2ALDS Cursusnaam Algoritmen en datastructuren 1.3 Cursusnaam in Engels Algoritmen en datastructuren 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon J Kaldeway (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 2 maal per week 1440 minuten Inzage/feedback niet verplicht 1 maal per blok 210 minuten Practicum niet verplicht 1 maal per week 720 minuten blok 3 blok 4 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Algoritmen en datastructuren Alleen NVD of VD 5, blok 3 2. blok 4 Tentamen Algoritmen en datastructuren Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 3 2. blok 4

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student krijgt kennis en inzicht in complexe datastructuren en algoritmen. Hij wordt zich bewust van de mate van efficiency van algoritmen. Met deze kennis kan de student weloverwogen programmeren. 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: de efficiency van algoritmen en datastructuren beschrijven aangeven wat de karakteristieken zijn van lijsten, bomen, grafen, afbeeldingen, hashing en dynamisch programmeren werken met lijsten, bomen, grafen, afbeeldingen en hash-technieken algoritmen in pseudo-code ontwerpen algoritmen in pseudo-code omzetten in Python recursiviteit bij algoritmen en datastructuren toepassen de begrippen complexiteit, P en NP omschrijven Kennisbasis Algoritmiek, complexiteit, structuren, hashing, taalonafhankelijk denken, recursie, sorteren, zoeken 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Reader en ontwikkeltools zijn gratis Boek (aanbevolen) : Introduction to Computation and programming Using Python The MIT Press Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/22/tcti-v2alds1-11

14 Titel Opleidingsvariant Beheertools Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-V2BHT Cursusnaam Beheertools 1.3 Cursusnaam in Engels Management tools 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RM Kamphuis (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum Netbeheer verplicht 1 maal per week 720 minuten Practicum Scripting 1 verplicht 6 maal per blok 720 minuten Werkcollege Netbeheer niet verplicht 1 maal per week 720 minuten Werkcollege Scripting 1 niet verplicht 1 maal per week 720 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Netbeheer Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Opdracht Scripting 1 Alleen NVD of VD 5,5 2 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Tentamen Netbeheer Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Tentamen Scripting 1 theorie Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het vak beheertools bestaat uit de onderdelen Netbeheer en Scripting 1. In het vak netbeheer leer je de principes en achtergronden van monitoringsystemen. Met een monitoringsysteem kan de status van ICT-systemen in de gaten worden gehouden. Als er problemen gedetecteerd worden kan er actie worden ondernomen. Omdat bedrijven steeds afhankelijker zijn van ICT, wordt het belang van goede monitoring steeds belangrijker. Bij het onderdeel scripting 1 gaat het om het leren schrijven van scripts in de taal Python. Een script is eenvoudige programmatuur gemaakt en/of gebruikt door een beheerder om allerlei taken sneller of slimmer uit te voeren. Een script kan daarmee tijd besparen en constante kwaliteit waarborgen. Denk aan scripts voor beheertaken als gebruikersbeheer, rapportages, deployment van software, enzovoorts. 2.2 Cursus inhoud Learning Outcomes: De student kan: een Python script gemaakt door anderen begrijpen en indien nodig aanpassen. op basis van een eenvoudige casus een analyse uitvoeren van criteria, eisen en wensen van een monitoringsystee op basis van een eenvoudige casus een advies uitbrengen over een aan te schaffen monitoringtool een Python script ontwerpen en documenteren gebruikmakend van operators, if/while/for flowcontrol, functies, try/except, modules en datastructuren zoals string/tupel en dictionaries een script schrijven mbv een editor/ide waarbij hij voldoende kennis heeft om programmeerfouten op te lossen (zgn debuggen ). de werking van het SNMP protocol v1, 2 en v3 toelichten monitoring tools (netsnmp, ireasoning, opmanager) inzetten voor het monitoren van netwerk- en systeemcomponenten de werking van monitoringtools (netsnmp, ireasoning, opmanager) toelichten de basisprincipes van ketenmonitoring, BPM, BSM toelichten de basis van webbased management en WMI toelichten Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: Monitoring, SNMP, WMI, monitoringtools, Python3, scripts, debuggen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Reader Netbeheer Diversen (verplicht) : Portable Python versie 3.x.y.z; Dictaat (verplicht) : Scripting Dictaat HU Dhr. J. Kaldeway Boek (aanbevolen) : Essential SNMP, O Reilly, 2de druk Mauro and Schmidt Enkele pagina s uit dit document horen bij de verplichte leerstof 2.5 Workload Contactduur (uren): 48 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 89 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/46/tcsb-v2bht1-12

17 Titel Opleidingsvariant Big Data Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3BD Cursusnaam Big Data 1.3 Cursusnaam in Engels Big Data 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RA Ossewaarde (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Big Data Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Tentamen Big Data Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student leert de technologie achter gebruikelijke BigData toepassingen. Een deel van de cursus bestaat uit het toepassen van veelgebruikte BigData algoritmes. 2.2 Cursus inhoud Leerdoelen De student kan: De belangrijkste requirements voor een Big Data systeem identificeren. Een bestaande persistentie-oplossing evalueren naar maatstaven van Big Data Een overzicht geven van de rol van Big Data analyses in een bedrijfsvoering Belangrijke requirements aan een infrastructuur identificeren tbv. een Big Data systeem. De programmacode begrijpen van een BigData systeem, inclusief Map/Reduce strategieën In een bestaand informatiesysteem, een SQL-database vervangen door een BigData oplossing. De ontwerp-criteria voor een BigData systeem identificeren. Een test-strategie voor een BigData systeem ontwerpen. Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: BigData, MapReduce, Hadoop, Sharding, Gedistribueerde databases, Dimensionaliteit reductie technieken, Subspace leren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Barroso and Hölzle (2009), The Datacenter as a Computer: An Introduction to the Design of Warehouse-Scale Machines, Morgan & Claypool, DOI: /S00193ED1V01Y200905CAC Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/30/tcif-v3bd1-14

19 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Bouwen en beheren onder architectuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCSB-V3EXB Cursusnaam Bouwen en beheren onder architectuur 1.3 Cursusnaam in Engels Building and Maintaining under Architecture 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RE Bijvank (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege 1 Beheren onder Architectuur niet verplicht 6 maal per blok 1260 minuten Werkcollege InFraMe niet verplicht 1 maal per week 720 minuten blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Beheren onder Architectuur Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 3 2. blok 4 Opdracht InFraMe Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 3 2. blok 4

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Hoofddoel: Studenten beschikken over kennis en vaardigheden over architectuur- gereedschappen waarmee ze in staat worden geacht om bij te dragen aan planning, vormgeving en/of invulling van IT-vraagstukken met inachtneming van bedrijfsdoelstellingen en betrokkenheid van belanghebbenden. Leerdoelen: De volgende thema s komen aan bod in deze module: : Technieken voor bedrijfsanalyse: volwassenheid van de (IT-) organisatie; relatie tussen bedrijfsactiviteiten en exploitatie van informatietechnologie; houding en gedrag van medewerkers en afdelingen binnen de organisatie; inventarisatie van de operationele situatie; formuleren van klantvraag, ontwikkelen van een oplossingsvisie, afstemming met belanghebbenden. Technieken voor globale vormgeving architectuur en planning: principes, richtlijnen, doelstellingen, eisen, beperkingen, aannames (nog af te stemmen met belanghebbenden), globale visie op de oplossing. Technieken voor globale invulling: verzamelen, vergelijken en selecteren van IT- en ITSM-oplossingsconcepten, proof of concept, risicoanalyse, migratieplan, organisatie-interventiemaatregel. Technieken voor verificatie van de resultaten: documentatie; oplevering; testen; compliance; review en verbetering. 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: ITSM-ingerichte beheerorganisaties doorgronden en analyseren i.c.m. uitbestedingen en/of cloudconstructies Beheren, denken en werken volgens een servicelevenscyclus waarvan eventueel een of meer delen zijn uitbesteed, zodat je bedrijven hierover kan adviseren (o.a. makelaarsrol tussen leveranciers en regiepartners) O.b.v. de drie dimensies Attitude, Behaviour en Culture ITSM-organisaties beoordelen en adviseren Inzichtelijk maken van beheerorganisaties o.b.v. BEA-methodiek m.n. richting de projectorganisatie Beheerprocessen en IT-diensten opzetten en inrichten in complexe (beheer)omgevingen Bestaande beheerprocessen en IT-diensten verbeteren en knelpunten oplossen in complexe (beheer)omgevingen Een basale inschatting maken van het in beheer nemen van een eenvoudig stuk software Een infrastructuur functioneel ontwerpen o.b.v. OAIm en implementeren m.b.v. InFraMe O.a. een self-assessment uitvoeren om de volwassenheid van een beheerorganisatie te bepalen Discussies voeren over procesmodellen, inrichting van processen en de toepassing van kwaliteitsattributen in complexe (beheer)omgevingen Veel organisaties worstelen met de integratie van de drie beheerdomeinen ITIL, ASL en BiSL zeker i.c.m. uitbestedingen en/of regiepartners, hiervoor dienen oplossingen te worden bedacht Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: InFraMe, OIAm, Beheren onder Architectuur, BEA-methodiek, beheerrequirements, beheerhandboek, BPMN, ABC of ICT, ketenbeheer, business-it-alignment en it-governance 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Beheren onder Architectuur. Bart de Best. NGN Press 2008 Boek (verplicht) : ABC of ICT - An Introduction to the Attitude, Behavior and Culture of ICT. Paul Wilkinson, Jan Schilt. Van Haren Publishing 2008 Boek (verplicht) : InFraMe - structuur en voorspelbaarheid in IT-infrastructuurprojecten. R. Moerman Academic Service Boek (aanbevolen) : Ketenbeheer in de praktijk Bart de Best Academic Service Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie