1 Organisatorische gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam in Engels Financial & Logistic Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse), B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon G Boshuizen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 1 maal per week 900 minuten online vragenuur verplicht 1 maal per week 360 minuten Spreekuur verplicht 1 maal per week 300 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 750 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Groepsopdracht FILO Numeriek - tienpuntsschaal 5, blok 4 Tentamen FILO Numeriek - tienpuntsschaal 5, blok 4

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kent de belangrijke begrippen uit financieel- en logistiek management. De student heeft inzicht in de financiele en logistiek sturing binnen een bedrijf. 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: De student kan: de ontwikkeling binnen de logistiek aangeven; de logistieke deeltrajecten benoemen; de rol van de logistiek in verschillendeomgevingen aangeven; de ontwikkelingen in de markt in relatie tot logistiek en de logistieke gevolgen daarvan aangeven; de onderdelen van het logistieke raamwerk benoemen;. de gangbare theorieën met betrekking tot onderstaande logistieke deeltrajecten benoemen: - voorraadbeheer.- inkooplogistiek. productielogistiek. - distributielogistiek m.b.t voorraden, transport en warehousing. - reverse logistics; aangeven wat supply chain management is en wat verschillende vormen daarvan zijn; het verband leggen tussen ICT voorzieningen en de hierboven genoemde onderwerpen en de relatie aangeven tussen de ontwikkelingen in de logistiek en de ICT; De student kent de volgende modellen en kan deze toepassen: - formule van Camp. -Du Pont Chart De student kent de volgende onderdelen van een financiële administratie: - Balans.- resultatenrekening. grootboek. journaalposten. De student kent de volgende begrippen en kan deze toepassen:- (integrale) kostprijs. - activity based costing. - investeringsselectie De student kan aangeven wat een business case is en kan binnen een eenvoudige context een business case opstellen. De student begrijpt de hoofdlijnen van de financiele sturing van een organisatie Kennisbasis Inkoop-, productie- en distrubutielogistiek, Du Pont Chart, Financieel Management, Kostprijsbegrippen, business case 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Werken met Logistiek, Visser & Van Goor, Workload Contactduur (uren): 39 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 101 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/33/tcbi-v1filo-14

3 Titel Opleidingsvariant Marketing & Service Design Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1MARS Cursusnaam Marketing & Service Design 1.3 Cursusnaam in Engels Marketing & Service Design 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon GJ van Hardeveld (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Inloopspreekuur verplicht 5 maal per 00 minuten Online Spreekuur verplicht 1 maal per week 360 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 900 minuten Werkcollege 2 verplicht 5 maal per blok 750 minuten blok 4 blok 4 blok 4 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen MARS Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 4 2. blok 5

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus leer je de voorkant (ook wel front-office) van organisaties beter begrijpen. Hierbij zullen we ons vooral richten op organisaties die services (ook wel diensten) leveren. Organisaties staan niet stil maar zijn dynamisch en passen zich voortdurend aan op kansen en bedreigingen uit haar omgeving. Eerst staan we daarom stil bij de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie (externe analyse). Daarna bestuderen we de organisatie van binnen uit (interne analyse). De externe en interne analyse noemen we samen ook wel de situatie analyse. Daarna gaan we dieper in op services. Wat zijn nu services? Waarin verschillen ze van producten. Als laatste gaan we ons verdiepen in de Customer Journey van de klant en hoe de organisatie deze reis ondersteunt door middel van haar procesinrichting en toepassing van software applicaties. Deze customer journey verloopt over de drie fasen van het koopproces, te weten de pre-sales-, sales- en postsales fasen. Als laatste maken we een verdieping in een deel van de customer journey via de zogenaamde service blueprint. Hierbij leer je dan hoe je een bepaalde service ontwerpt in een service blueprint. 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: de juiste modellen kiezen voor een externe analyse en kan deze modellen verklaren en toepassen de juiste modellen kiezen voor een interne analyse en kan deze modellen verklaren en toepassen vanuit een interne en externe analyse een SWOT maken en een confromatiematrix afleiden weet waar STP voor staat en kan uitleggen waarvoor STP wordt toegepast uitleggen waarom services niet tastbaar zijn en eigenaarschap ontbreekt en welke consequenties dit heeft bij het ontwerpen van diensten uitleggen waarom services altijd in een interactie met een klant tot stand komen en welke consequenties dit heeft bij het ontwerpen van diensten uitleggen wat het betekent dat services heterogeen zijn en welke consequenties dit heeft bij het ontwerpen van diensten uitleggen waarom services vergankelijk zijn en welke consequenties dit heeft bij het ontwerpen van diensten uileggen hoe Customer Jouney Mapping en Service Blueprinting werkt en wat de verschillen en overeenkomsten van beide technieken zijn uitleggen welke 7 vormen van Service Design bestaan en kan advies geven hoe een bestaand service proces verbeterd kan worden vanuit kleine cases een advies geven voor verbetering van de marketing en service uitvoering vanuit kleine cases een analyse maken van de huidige marketing en service uitvoering Kennisbasis DESTEP, 5 krachten model 7S, Abell% SWOT, Confrontatiematrix STP, marketing P's Merken, Adoptie, Product, Kanalen, Account Management Verkoopfasen, Co-creation,wachttijden, loyaliteit, SPC, communicatie MIX

5 Kwaliteit, Servqual, Perceptie, NPS, Bluepring, TAM Capaciteit/Yield mngt, Prijsstrategien, ABC, Klantwaarde Customer Journey Mapping, Blueprinting 7 concepts of service design 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Service Marketing Management An Introduction by Wouter de Vries, Piet van Helsdingen and Ton Borchert, ISBN Workload Contactduur (uren): 39 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/55/tcbi-v1mars-13

6 Titel Opleidingsvariant Processen Analyseren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1PA Cursusnaam Processen Analyseren 1.3 Cursusnaam in Engels Process Analysis 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse), B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon AAT Bongers (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Inloopspreekuur niet verplicht 5 maal per 00 minuten Online Spreekuur niet verplicht 1 maal per week 360 minuten Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 900 minuten Werkcollege niet verplicht 5 maal per blok 750 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Proces Analyse Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 4 Tentamen Proces Analyse Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 4

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus leert de student de basis van BPM, procesanalyse en -optimalisatie. 2.2 Cursus inhoud Leerdoelen De student kan De methoden van procesmodellering reproduceren en toepassen. De methoden van procesanalyse reproduceren en toepassen. De methoden van procesoptimalisatie reproduceren en toepassen. De basisbeginselen en -begrippen van BPM reproduceren. De basisbeginselen en -begrippen van Lean reproduceren. In groepsverband door stapsgewijze toepassing van deskresearch tot een presentatie over een trend in BPM komen. Kennisbasis Procesanalyse Procesoptimalisatie Procesvolwassenheid Procesarchitectuur Procesgericht ontwerpen Procesgericht besturen Klantgeorienteerde processen Proceseigenaarschap Stuurmaatregelen BPMS Lean Six Sigma KOOP DT-BT 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 39 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 101 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/55/tcbi-v1pa-13

8 Titel Opleidingsvariant Analysis & User Interfacing Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V1AUI Cursusnaam Analysis & User Interfacing 1.3 Cursusnaam in Engels Analysis & User Interfacing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Jongman (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? inloopspreekuur niet verplicht 1 maal per week 360 minuten Virtueel Spreekuur niet verplicht 1 maal per week 300 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 750 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 900 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Alleen NVD of VD 5, blok 4 Tentamen Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 4

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan: simpele bedrijfsprocessen analyseren en deze met behulp van (UML) modellen communiceren in de vorm van een analyserapport. Use Cases uit de resultaten van de analyse extraheren. de gevonden Use Cases vastleggen in UML Use Case Templates. valideren dat de set van gevonden Use Cases het proces dekt en dus volledig ondersteunt. een Use Case Template visualiseren door deze om te zetten in een User Interface ontwerp met interactie- en stijlelementen die passen bij de doelgroep. een User Interface ontwerp technisch met front-end technieken realiseren. 2.2 Cursus inhoud Als programmeur willen we het liefst code schrijven en geen teksten. Echter in de beroepspraktijk is gebleken dat als we adhoc beginnen met programmeren, dit in een zakelijke context vaak tot problemen leidt. Zo blijkt regelmatig nadat de code klaar is, dat het programma, niet doet wat de opdrachtgever in gedachten had en is er veel tijd en geld verspeeld. In de beroepspraktijk probeert men dit risico te verminderen door schriftelijke afspraken te maken over wat er precies gebouwd moet worden. Eén van deze schriftelijke afspraken is een Functioneel Ontwerp (FO). Het FO is een document waarvan verwacht wordt, dat een informaticus dit kan opstellen, en door de klant gelezen en begrepen moet kunnen worden. In grotere teams, waar meerdere developers bij de ontwikkeling van een product betrokken zijn, dient dit document behalve als inzichtelijk ontwerp voor de klant, ook als uitgangsbasis voor het technische ontwerp (TO) en de realisatie. Ook is het FO een belangrijk document voor de kwaliteitscontrole om vóór oplevering aan de opdrachtgever te kunnen bepalen of dat wat er is gebouwd, ook dat is wat was afgesproken. Een onderdeel van het FO dat in de beroepspraktijk veelvuldig gebruikt wordt en dat de functionaliteit beschrijft, bestaat uit de UML Use Cases. In dit vak zullen we laten zien hoe we door een analyse van een (simpel) bedrijfsproces tot Use Cases kunnen komen en hoe we die dan moeten opschrijven. Ook zullen we in dit vak handvatten aanreiken om zelf validaties op de use-cases los te laten, om problemen verderop in het ontwikkelproces zo veel mogelijk voor te zijn. Omdat de Use Cases de functionaliteit echter op een abstract niveau beschrijven, hebben veel klanten wel een beeld van de werking van het systeem, maar nog steeds geen goed beeld van wat ze kunnen verwachten. We zullen in dit vak dus ook een Use Case Template visualiseren door de bijbehorende User Interfaces te ontwerpen. Tevens zullen we een gedeeltelijke realisatie van deze interactive User Interfaces maken, om zo een beter inzicht te krijgen in wat de eisen en verwachtingen aan een FO vanuit het perspectief van de developer zijn. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Nog niet bekend, zie sharepoint. 2.5 Workload Contactduur (uren): 39 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/50/tcif-v1aui-15

10 Titel Opleidingsvariant Algorithms and Datastructures in C Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-V1ADC Cursusnaam Algorithms and Datastructures in C 1.3 Cursusnaam in Engels Algorithms and Datastructures in C 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon J Kaldeway (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Inloop-spreekuur niet verplicht 1 maal per week 300 minuten Online-Spreekuur niet verplicht 1 maal per week 360 minuten Plenaire instructie niet verplicht 1 maal per week 900 minuten Werkcollege 1 niet verplicht 1 maal per week 750 minuten Inzage/feedback niet verplicht 1 maal per blok 210 minuten blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Practicum Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 5 Tentamen Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 5

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus maakt de student kennis met enkele zoek- en sorteer-algoritmen. Hij leert algoritmen toe te passen op lijststructuren. Verder maakt hij uitgebreid kennis met de taal C en leert hij C-code te schrijven uitgaande van pseudo-code. Hij krijgt tijdens het practicum oefenopdrachten en een groter opdracht, waarbij een algoritme moet worden onderzocht. 2.2 Cursus inhoud De student kan: zoek- en sorteer-algoritmen toepassen algoritmen toepassen op dynamische lijststructuren de parameter-overdracht bij C-functies toepassen pseudo-code omzetten in een set C-functies C-code opsplitsen in c-files en header-files interactieve console-programma's bouwen file-i/o toepassen werken met pointers geheugen dynamisch claimen en vrijgeven het geheugenmodel van C beschrijven het vertaalproces van C-code naar 'executable code' beschrijven de werking van een algoritme analyseren algoritmes onderling met elkaar vergelijken Trefwoorden: zoeken, sorteren, lijsten, parameter-overdracht, coderen, decompositie, printf, scanf, file-i/o pointers, malloc, calloc, realloc, free, C-geheugenmodel, vertaalproces, algoritme-analyse 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 0 Materiaal: Reader (verplicht) : 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/50/tict-v1adc-15

12 Titel Opleidingsvariant Applied Mathematics Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-V1APM Cursusnaam Applied Mathematics 1.3 Cursusnaam in Engels Applied Mathematics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon ME Verkade (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Inloop-spreekuur niet verplicht 1 maal per week 300 minuten Online-spreekuur niet verplicht 1 maal per week 360 minuten Plenaire instructie niet verplicht 1 maal per week 750 minuten Plenaire instructie niet verplicht 1 maal per week 900 minuten Inzage/feedback niet verplicht 1 maal per blok 210 minuten blok 4 blok 4 blok 4 blok 4 blok 5 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 4 2. blok 5

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De inhoud van het vak Applied Mathematics is er op gericht om algebraïsche ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen/onderzoeken van software. Er worden in de cursus vier gebieden belicht. 1. Toepassingen van fysieke- of op een beeldscherm in 2D en/of 3D gesimuleerde aard worden op wiskundige wijze beschreven. Hierbij spelen lineaire afbeeldingen zoals projecties en rotaties een grote rol. 2. Het toepassen en uitvoeren van recursie bij het programmeren wordt wiskundig toegelicht door een aantal recurrente betrekkingen op te lossen. 3. Combinatorisch het aantal mogelijkheden onderzoeken in het kader van: - geconditioneerd programmeren ((geneste)loops) - berekenen van mogelijke cryptografische keys 4. Het wiskundig doorgronden van enkele cryptografische toepassingen op het gebied van sleuteluitwisseling, symmetrische- en asymmetrische encryptie. 2.2 Cursus inhoud Leerdoel (learning outcome) De student kan: werken met modulaire algebra, zoals modulair machtsverheffen en multiplicatieve inverse, en de wiskundige concepten van een aantal cryptografische toepassingen, zoals euler-phi totiënt, priemfactorisatie, Diffie Helman protocol en RSA. met combinatorische vraagstukken (permutatie, variatie, combinatie) werken ten behoeve van mogelijke situaties die zich in toepassingen kunnen voordoen waaronder het bepalen van cryptografische keys in tweetallen rond de tafel elkaar ondersteunend wiskunde vraagstukken systematisch aanpakken en oplossen andere studenten voorzien van positieve feedback en tips over de oplosrichtingen. mogelijke oplossingen van stelsel vergelijkinge berekenen door gebruik te maken van methodes zoals Regel van Cramer, Inverse, Gausse eliminatie, rijenvegen in uitgebreide coëfficienten matrix. (maximaal) 2e orde recurrente betrekking opstellen en oplossen de in de cursusbeschrijving genoemde liniaire algebra technieken kiezen en toepassen ten behoeve van het oplossen van vector-geörienteerde probleemstellingen in R 2 en R 3. Kennisbasis modulair machtsverheffen, multiplicatieve inverse, euler-phi totiënt, priemfactorisatie,diffie Helman protocol, RSA, permutatie, variatie, combinatie, cryptografische keys, tafeloverleg, feedback geven en ontvangen, matrices, afmetingen, bewerkingen, uitgebreide coëfficienten matrix, recurrente betrekking, meetkundige reeks, rekenkundige reeks, matrices, vectoren, projectie, rotatie, vector-voorstelling, normaalvoorstelling, in-product, uit-product 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

14 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/50/tict-v1apm-15

15 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Computers & Embedded Operating Systems 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-V1CEOS Cursusnaam Computers & Embedded Operating Systems 1.3 Cursusnaam in Engels Computers & Embedded Operating Systems 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon LJM van Moergestel (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Inloop-spreekuur niet verplicht 1 maal per week 300 minuten Online-spreekuur niet verplicht 1 maal per week 360 minuten Plenaire instructie niet verplicht 1 maal per week 750 minuten Plenaire instructie niet verplicht 1 maal per week 900 minuten inzage/feedback niet verplicht 1 maal per blok 210 minuten blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? opdracht Alleen NVD of VD 5, blok 4 toets Numeriek - tienpuntsschaal 5, blok 4

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus wordt de kennis omtrent hardware en de daaraan gerelateerde software verdiept ten behoeve van ICTers die zich gaan toeleggen op het maken van beroepsproducten waarbij een sterke koppeling tussen hard en software is zoals in embedded systemen. Digitale techniek, analoog-digitaalconversie en digitaal-analoogconversie, operating systems en de daarmee samenhangende begrippen als filesystemen, process management en virtualisatie komen ter sprake. 2.2 Cursus inhoud Leerdoel (learning outcome) De student kan: de werking van eenvoudige cominatorische schakelingen uitleggen de werking van geheugenelementen uit de digitale techniek uitleggen de werking van eenvoudige clockgestuurde digitale schakelingen uitleggen analoog-digitaal en digitaal analoog conversie uitleggen en adviseren voor specifiek probleem werken met concepten als finite state machines en timing diagrams concepten van implementaties van inode en FAT gebaseerde filesystemen uitleggen multitasking en de daartoe vereiste hardware uitleggen verschil tussen processen en threads begrijpen en kunnen toepassen in praktijksituaties interprocess communicatie toepassen op correcte wijze de mogelijkheden van softwarelicenties met betrekking tot hergebruik, vrij gebruik en betaald gebruik toepassen. documentatie bestuderen en hieruit de juiste conclusies trekken een technisch rapport opstellen en aanbieden op een wiki of website Vitualisatietechnieken beschrijven en hiermee een infrastructuur realiseren Trefwoord kennisbasis mux, adder, comparator, demux, flipflop, latch, asynchoon, synchroon, register, counter, flash convertor, SBA, counting ADC, Dual Ramp ADC, DAC, FSM, timing diagram, inode, FAT, MMU, context switch, context, shared data, scheduling, pipe, messages, network, signals, open source licenties, GPL, BSD, search and investigate, wiki, systeem virtualisatie, process virtualisatie, hypervisor, virtual machine 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Computersystemen en embedded systemen, derde druk, L.J.M. van Moergestel, Academic Service, ISBN Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 4

17 Zelfstudie (uren): 94 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/51/tict-v1ceos-15

18 Titel Opleidingsvariant Computer Systems and Networks Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-V1CSN Cursusnaam Computer Systems and Networks 1.3 Cursusnaam in Engels Computer Systems and Networks 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon LJM van Moergestel (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Inloop Spreekuur niet verplicht 1 maal per week 360 minuten Miniproject verplicht 4 maal per blok 840 minuten Online spreekuur verplicht 5 maal per 00 minuten Werkcollege 1 verplicht 1 maal per week 720 minuten Werkcollege 2 verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek - tienpuntsschaal 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Tentamen Numeriek - tienpuntsschaal 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, zijnde een ICT infrastructuur voor een klein bedrijf, worden de technische aspecten van computersystemen en netwerken toegelicht. Hierbij worden bij alle aspecten vragen gesteld over het hoe en waarom van de gegeven situatie. De student zal hiermee de kennis, die voor een ICT-er in de beroepspraktijk van belang is, opdoen en ook kunnen meedenken en adviseren over ICT infrastructuur en computerhardware. 2.2 Cursus inhoud Leerdoel (learning outcome) De student kan: De componenten in een eenvoudig computernetwerk benoemen Specificaties van een computersysteem uitleggen en hierover adviseren De werking van een eenvoudig netwerk globaal beschrijven en hierover adviseren De performance van een systeem analyseren aan de hand van systeemspecificaties De rol van een operating system beschrijven Lagenmodellen analyseren Communicatieprotocollen uitleggen Een rapportage opstelling van een eenvoudig project Een oordeel geven over de ethische aansluiting bij bedrijfscultuur Referenties gebruiken in een rapportage De interne werking van een computersysteem uitleggen Basisbeginselen van digitale techniek toepassen Codesystemen toelichten waaronder ook errordetectiecodes Basisgebinselen van security uitleggen Werken met diverse talstelsels en de conversie hiertussen Trefwoord kennisbasis computer, smart device, communicatiekanaal, Byte, bit, processor, I/O, node, switch, router, Geheugen, processor, lagenmodel, hardware abstractie, OSI-model, TCP/IP stack, Hardware-Os-Applicatie, protocollen, TCP, IP, DNS, UDP, HTTP, ethernet, wifi, Rapport opstellen, bedrijfscultuur, bedrijfsethiek, Literatuurlijst, Von Neumann cyclus, Von Neumann architectuur, AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR, waarheidstabel, ASCII, UTF, Unicode, parity, CRC, encryptie, secret key, public key, man in the middle, certificaten, binair systeem, binaire bewerkingen, floating point representatie 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Computersystemen en embedded systemen, derde druk, L.J.M. van Moergestel, Academic Service, ISBN Workload Contactduur (uren): 47 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 91 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/51/tict-v1csn-15

20 Titel Opleidingsvariant Data Processing Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-V1DP Cursusnaam Data Processing 1.3 Cursusnaam in Engels Data Processing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon R Boss (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Inloopspreekuur niet verplicht 1 maal per week 360 minuten Virtueel spreekuur niet verplicht 1 maal per week 360 minuten Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 750 minuten Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 900 minuten blok 4 blok 4 blok 4 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdrachten Data Processing Alleen NVD of VD 5, blok 4 Tentamen Data Processing Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 4

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie