Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Voltijd

2

3 Titel Opleidingsvariant Analysis & Design Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V1AND Cursusnaam Analysis & Design 1.3 Cursusnaam in Engels Analysis & Design 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon EJ van der Stappen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 12 maal per blok 2400 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Analysis & Design Tentamen Analysis & Design Numeriek - tienpuntsschaal 5, , bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Benoemen en gebruik kunnen maken van templates en tools voor de analyse- en ontwerpactiviteiten. Op basis van een gegeven casus een eenvoudig bedrijfsproces kunnen analyseren en modelleren met een UML-activiteitendiagram. Een functioneel ontwerp voor een informatiesysteem opstellen conform de behandelde methode & criteria. Eenvoudige prototypen ontwikkelen op basis van een functioneel ontwerp. Een testdocument opstellen volgens een gegeven template op basis van een functioneel ontwerp. Op basis van een gegeven functioneel ontwerp een technisch ontwerp opstellen conform de behandelde methode & criteria. De relatie tussen een technisch model (klassendiagram/sequence diagram) en Java-code beschrijven (en vice-versa). Uitleggen wat het refactoren van een gegeven informatiesysteem (modellen + Java-code) inhoudt, en dit voor simpele (delen van) voorbeeldsystemen toepassen. Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: UML diagrammen: Analyse & Ontwerp Linear ontwikkelproces Use case Diagram Requiments elicitation Activiteitendiagram Van model naar software Klassendiagram Functioneel testen Sequence diagram Refactoring 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Applying UML & Patterns Larman (ISBN: , nieuw ca. 60,-) Boek (aanbevolen) : Pragmatisch modelleren met UML 2.0 Hoogendoorn (ISBN: , nieuw ca. 37,-) 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/59/tcif-v1and1-14

5 Titel Opleidingsvariant Object Oriented Construction Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V1OOC Cursusnaam Object Oriented Construction 1.3 Cursusnaam in Engels Object Oriented Construction 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon B van Eijkelenburg (tel. 8538) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 6 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Practicum verplicht 6 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Object Oriented Construction Alleen NVD of VD 5,5 2 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Tentamen Object Oriented Construction 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Begrippen als inheritance en overriding uitleggen en correct volgens de OO-principes toepassen. Collection klassen toepassen en diverse standaardmethoden daarvan toelichten. Het verband tussen de Java methoden equals en hashcode en diverse Collections toelichten en programmeren. Standalone GUI programma s programmeren en deze op een correcte wijze koppelen aan een (gegeven) domeinmodel, zodat er sprake is van een scheiding van verantwoordelijkheden. Threads (al dan niet synchronized) toepassen in zowel console-applicaties als GUI programma s en het resultaat toelichten. Event-driven programmeren met listeners, events en innerclasses in zowel console-applicaties als GUIprogramma s en het resultaat toelichten. Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: Java: UI-basis, OO-principes, Event-handling, multi-threading 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/35/tcif-v1ooc1-14

7 Titel Opleidingsvariant Product Quality Control en Engels Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V1PQC Cursusnaam Product Quality Control en Engels 1.3 Cursusnaam in Engels Product Quality Control and English 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A Jongman 1.10 Voertaal Nederlands, Engels 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 6 maal per blok 900 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 103 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht PQC Tentamen Engels 5, , bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: De student kan kwaliteitscriteria voor een product benoemen De student kan op basis van kwaliteitscriteria een testplan opstellen De student kan op basis van een testplan een test uitvoeren De student kan op basis van de resultaten van een test uitvoer in combinatie met een van te voren vastgestelde kwaliteitsverwachting tot een conclusie komen en een advies geven De student is bekend met de beginselen van JUnit. De student is bekend met de beginselen van Selenium. De student kent het verschil tussen een White Box Test en een Black Box Test De student weet wat een code review inhoud De student is bekend met JavaDoc Kennisbasis 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : De literatuur is op dit moment nog niet bekend. Zie voor de actuele informatie de SharePoint site. 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/21/tcif-v1pqc1-11

9 Titel Opleidingsvariant Web Application Construction Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V1WAC Cursusnaam Web Application Construction 1.3 Cursusnaam in Engels Web Application Construction 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon B van Eijkelenburg (tel. 8538) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 12 maal per blok 2400 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Practicum verplicht bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Web Application Construction Alleen NVD of VD 5,5 2 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Tentamen Web Application Construction 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Grafische webinterfaces bouwen met behulp van het J2EE framework (servlets& Java Server Pages) en kan een J2EE frontendframework toepassen (Struts2). De werking van applicatieservers als Tomcatbeschrijven en kan daarop webapplicatiesdeployen. Het HTTP-protocol en, met behulp daarvan, de J2EE application-lifecycle beschrijven. Kan J2EE listeners toepassen en kan diverse framework-toevoegingen (datavalidatie, AJAX-componenten, Struts2 technologiestack, internationalisatie) gebruiken en beschrijven. Gegevens vastleggen in databases vanuit OO-systemen, gebaseerd op OO principes. Gerelateerde gegevens met JDBC in databases verwerken vanuit verschillende OO-systemen. Mechanismen en principes van J2EE en dataverwerking benoemen en toepassen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/35/tcif-v1wac1-14

11 Titel Opleidingsvariant Cloud Programming Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V2CP Cursusnaam Cloud Programming 1.3 Cursusnaam in Engels Cloud Programming 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon PJM Ubags (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 12 maal per blok 2400 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Cloud Programming 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Een clientside applicatie realiseren Data van diverse bronnen selecteren en representeren in een cloud applicatie Een koppeling maken met het ServerSide gedeelte van een cloud based applicatie API technologie inzetten bij het realiseren van software. De kenmerken van - en verschillen tussen cloud service concepten benoemen en beschrijven. Adviseren hoe cloud service concepten optimaal ingezet kunnen worden in een realistische bedrijfssituatie Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: IaaS, PaaS SaaS IDaaS Beveiliging, privacy en betrouwbaarheid Clientside programming Mashup programming API technologie Webservices RESTful webservices Open Data 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Jamsa, K. (2011). Cloud computing. Jones & Bartlett Publishers 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/30/tcif-v2cp1-14

14 Titel Opleidingsvariant Programmeren in.net Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V2DNET Cursusnaam Programming in.net 1.3 Cursusnaam in Engels NET Programming 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon J Weber (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 12 maal per blok 2400 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Programming in.net 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Tentamen Programming in.net 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: De belangrijkste verschillen tussen Java en.net/c# beschrijven. Object georiënteerde software ontwikkelen in.net/c# op een vergelijkbaar of hoger niveau dan in Java het geval was. Functionele programmeertechnieken begrijpen toepassen (delegates, lambdas, IEnumerable<T> gebruiken en implementeren). Met LINQ werken (Linq2Objects, Linq2XML). Met Windows Communication Foundation een client en webservice opzetten op basis van een kleine applicatie. Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen:. C#, alles is een object delegates, lambdas, IEnumerable<T> LINQ: Linq2Objects, Linq2XML Windows communication Foundation, Web Services Entity framework 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Titel: Programming C# 4.0, Auteur(s): Ian Griffiths, Matthew Adams & Jesse Liberty, Uitgeverij: O Reilly, ISBN: , Aanvullende info: 2010, 6th edition 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): 0 Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/21/tcif-v2dnet1-11

16 Titel Opleidingsvariant Gedistribueerde Softwaresystemen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V2GSOS Cursusnaam Gedistribueerde Softwaresystemen 1.3 Cursusnaam in Engels Distributed Software Systems 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon BJ Wilkens Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 12 maal per blok 2400 minuten bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 98 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Alleen NVD of VD 5,5 2 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Tentamen Gedistribueerde Softwaresyst. 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: De student kan in eigen woorden uitleggen waar webservices binnen een gedistribueerde architectuur worden ingezet. De student is in staat om een service contract op te stellen. De student kan de type webservices benoemen en in eigen woorden uitleggen wat het toepassingsgebied is. De student kan de syntax, structuur en hiërarchie van een valide XML-document benoemen en toepassen. Namespaces zijn hierbij een belangrijk onderwerp. De student is in staat om een XML-schema op te stellen op basis van een UML class diagram of door een probleem domeinen te analyseren. Doormiddel van JaxB in combinatie van Java annotaties het xmlschema correleren aan Java classes. De student kan de SAX2 en DOM2 API toepassen en de verschillen tussen beide samenvatten De student is in staat om een service contract te vertalen naar een WSDL en daarbij interoperabiliteit van een WSDL te beoordelen op basis van de WS- Specificaties (WS-I). De student is in staat om vanuit een wsdl een Server Side Interface te genereren. De student is in staat om het request response mechanisme van een service uit te leggen in relatie met andere message exchange patterns zoals (fire and forget,...). De student is in staat het enveloppe design pattern te herkennen en benoemen en deze toe te passen in soap enveloppe. De student is in staat om een Service Endpoint Interface (SEI) te implementeren (Service impl). De student is in staat om Servlet implementatie te koppelen aan een Service Implementatie in combinatie met JAX-B en HTTPServletRequest en het HTTPServletResponse. De student is in staat om vanuit een wsdl een Service Client Interface te genereren en deze statisch te implementeren De student is in staat om een Service Proxy Client te genereren vanuit de SEI (dynamisch). De student is in staat om een web service aan te roepen (JUnit, Main). De student is in staat om een SEI te packagen met behulp van een build tool en te deployen op een target server Kennisbasis 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : De literatuur is op dit moment nog niet bekend. Zie voor de actuele informatie de SharePoint site. 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 98 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

18 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/2/tcif-v2gsos1-10

19 Titel Opleidingsvariant Integration & Communication Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V2IAC Cursusnaam Integration & Communication 1.3 Cursusnaam in Engels Integration & Communication 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon RA Ossewaarde (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 12 maal per blok 2400 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Integration & Communication Alleen NVD of VD 5,5 2 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Tentamen Integration & Communication 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Veel-voorkomende integratiepatronen in bestaande software herkennen Gangbare methodes om lagen en componenten te integreren toepassen Een bestaande architectuur herzien op basis van veranderende communicatie-eisen Essentiële principes mbt. proces-distributie en concurrency uitleggen Bestaande tooling gebruiken om componenten en lagen te scheiden Het verschil uitleggen tussen synchrone en asynchrone procescommunicatie Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: RPC, abstractie, concurrency, cloud programming, security, redundancy, testen, Inversion of Control, XML- RPC, SOAP, REST 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : De literatuur is op dit moment nog niet bekend. Zie voor de actuele informatie de SharePoint site. 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/35/tcif-v2iac1-14

21 Titel Opleidingsvariant Patterns and Frameworks Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V2PAFR Cursusnaam Patterns and Frameworks 1.3 Cursusnaam in Engels Patterns and Frameworks 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon J Weber (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 12 maal per blok 2400 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: Ontwerpprincipes benoemen en herkennen in bestaande systemen. Software metrics benoemen, herkennen en toepassen in bestaande systemen. Op basis van casussen software ontwerpen volgens ontwerpprincipes. Software patterns begrijpen en toepassen. Op basis van casussen software ontwerpen, waarin patterns zijn toegepast. Op basis van een ontwerp software realiseren en valideren. Software refactoren op basis van ontwerpprincipes. Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: Design principles, Software design patterns, Frameworks, Practice English 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Titel: Design Patterns, Auteur(s): GoF Boek (aanbevolen) : Titel: Refactoring to Design Patterns, Auteur(s): Joshua Kerievsky Boek (aanbevolen) : Titel: Pattern Hatching, Auteur(s): John Vlissides 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/6/tcif-v2pafr1-10

23 Titel Opleidingsvariant Research & Advise Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V2RA Cursusnaam Research & Advise 1.3 Cursusnaam in Engels Research & Advise 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon EJ van der Stappen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 12 maal per blok 1800 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Research & Advise 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Leerdoel De student kan: voor het onderzoek relevante bronnen ((wetenschappelijke) literatuur, artikelen en rapporten) vinden; de gevonden bronnen evalueren op bruikbaarheid aan de hand van de gestelde reviewvragen; een oordeel geven over het onderzoek(-srapport)van anderen op basis van de opgestelde criteria; een onderzoeksvoorstel schrijven dat voldoet aan de daarvoor opgestelde criteria; een onderzoeksrapport schrijven dat voldoet aan de daarvoor gestelde criteria; de geformuleerde onderzoeksvraag beantwoorden op basis van kwalitatief onderzoek. Op basis van onderzoeksresultaten een onderbouwd advies formuleren voor de aanpak van een bepaalde kwestie. Kennisbasis De volgende trefwoorden vatten de kennis die deze cursus toevoegt aan de kennisbasis bondig samen: In deze cursus leer je zelfstandig te zoeken naar relevante bronnen, hoe je de onderzoeksdoelen formuleert en hoe je goede onderzoeksvragen stelt. Daarnaast leer je andermans onderzoek kritisch te beschouwen en verwerf je inzicht in het schrijven van onderzoeksartikelen en het (mondeling en schriftelijk) presenteren van onderzoeksresultaten Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : De literatuur is op dit moment nog niet bekend. Zie voor de actuele informatie de SharePoint site. 2.5 Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/35/tcif-v2ra1-14

25 Titel Opleidingsvariant Rapid Application Development Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V2RAD Cursusnaam Rapid Application Development 1.3 Cursusnaam in Engels Rapid Application Development 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon R Boss (tel. 6587) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 12 maal per blok 2400 minuten bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 100 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht RAD 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 Tentamen RAD 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Studie De masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam is een Nederlandstalige, voltijdse opleiding

Nadere informatie

Methods. Meer inzicht in een gelaagde architectuur. Het bepalen van het fysieke lagenmodel is een. Deel 3: Ontwerpen van een fysiek lagenmodel

Methods. Meer inzicht in een gelaagde architectuur. Het bepalen van het fysieke lagenmodel is een. Deel 3: Ontwerpen van een fysiek lagenmodel Methods Een lagenmodel maakt deel uit van de meeste software architecturen. Het gekozen lagenmodel kan het succes van een applicatie maken of breken. Een goed lagenmodel zorgt ervoor dat bepaalde kwaliteitsdoelen

Nadere informatie