KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?"

Transcriptie

1 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers: (grtis nummer innenlnd); (vnuit het uitenlnd). Zorg ervoor dt ook nderen in uw omgeving (medereizigers, hotelhouder, thuislijvers, ) weten dt u ij moeilijkheden terecht kunt ij KBC-Bijstnd. STRUCTUUR VAN DE POLIS Deze polis estt uit de volgende verzekeringen: - Verzekering Bijstnd Personen - Annuleringsverzekering - Bggeverzekering - Verzekering Reisongevllen met extr escherming - Verzekering Reisgeschillen De gekozen verzekeringen worden vermeld in de ijzondere voorwrden. VIP-formule In de VIP-formule vn deze polis verduelen we de verzekerde edrgen en vergoedingsgrenzen die in de lgemene voorwrden vermeld stn. Voor l de verzekeringen die u het gesloten, ehlve voor de Annuleringsverzekering. De frnchise wordt niet verdueld. Als u voor deze formule het gekozen, is dt vermeld in de ijzondere voorwrden. Optie zkenreizen De Verzekering Bijstnd Personen geldt zowel voor privéreizen ls voor zkenreizen. Voor de ndere verzekeringen die u het gesloten, wordt het toepssingsgeied vn de verzekering uitgereid vn privénr zkenreizen ls u de optie zkenreizen het gesloten. Met zkenreizen edoelen we reizen in het kder vn de uitoefening vn een edrijf of eroep. Deze optie kn enkel gesloten worden voor verzekerde personen die hun gewone plts vn tewerkstelling in België heen. Als u voor deze optie het gekozen, is dt vermeld in de ijzondere voorwrden. IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: U: De personen die met nm in de ijzondere voorwrden vermeld stn onder de titel verzekerde personen, op voorwrde dt ze in België gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverlijfplts heen. Wij/we: KBC Verzekeringen, NV met mtschppelijke zetel in België, Professor Roger Vn Overstretenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE , RPR Leuven. WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? Afhnkelijk vn uw keuze, gelden de verzekeringen voor reizen nr geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw verste reisestemming is drvoor eplend. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. Ze heeft geen invloed op de Verzekering Reisgeschillen. De volgende lnden ehoren tot geogrfisch Europ: Alnië, Andorr, België, Bosnië Herzegovin, Bulgrije, Denemrken, Duitslnd, Estlnd, Finlnd, Frnkrijk (ehlve overzeese geieden), Fyrom (Mcedonië), Girltr, Griekenlnd, Hongrije, Ierlnd, Itlië en de eilnden, Krotië, Letlnd, Litouwen, Liechtenstein, Luxemurg, Nederlnd, Mlt, Moldvië, Monco, Montenegro, Noorwegen, Oekrïne, Oostenrijk, Polen, Portugl (ehlve Mdeir en de Azoren), Roemenië, Russische Federtie (Europees gedeelte: het gedeelte ten westen vn het geergte de Oerl), Sn Mrino, Servië, Slowkije, Slovenië, Spnje (ehlve de Cnrische Eilnden), Tsjechische repuliek, Turkije (Europees gedeelte: het gedeelte ten westen en ten noorden vn de Bosporus, de Zee vn Mrmr en de Drdnellen), Verenigd Koninkrijk, Vticn, Wit Ruslnd, Zweden, Zwitserlnd. WLD6X

2 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING BIJSTAND PERSONEN Onze ijstndsfilosofie Bijstnd is meer dn lleen mr verzekeren. We zijn er ons vn ewust dt u, fhnkelijk vn de noodsitutie wrin u zich evindt, eventueel een ndere oplossing verkiest dn deze die wij heen omschreven in de polisvoorwrden. We zijn dn ook ereid om, ten elope vn de vergoedingslimieten, smen nr een lterntieve oplossing te zoeken. Onze ijstnd U kunt een eroep doen op onze ijstnd voor reizen in innen- en uitenlnd. Ook tijdens ndere verpltsingen kunt u rekenen op ijstnd. Het volstt dt u minstens 10 kilometer vn uw woonplts verwijderd ent. Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor verpltsingen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden 1 Bijstnd in België Overrenging vn een zieke, gewonde of overledene en de medereizigers We zorgen voor het vervoer en de egeleiding vn de zieke of gewonde nr huis in België of nr een ziekenhuis indien dt ngewezen is. In gevl vn overlijden zorgen we voor de overrenging vn het stoffelijk overschot nr de woon- of egrfplts in België. Eventuele medereizigers worden eveneens op onze kosten nr huis teruggercht voor zover zij verzekerden zijn en niet op de oorspronkelijk voorziene wijze nr huis kunnen terugkeren. We zorgen voor ijkomend voor de persoonlijke egeleiding ls die verzekerden omwille vn hun leeftijd of hndicp niet lleen kunnen terugreizen. Opsporing en redding We etlen tot mximl EUR: - de kosten voor opsporing ls u verdwld of vermist ent; - de kosten vn de reddingsopertie uit een situtie die voor u een onmiddellijk gevr oplevert. 2 Bijstnd in het uitenlnd Betling vn medische kosten, opsporingsen reddingskosten Als u in het uitenlnd ziek of gewond wordt, dn etlen we de kosten voor uw geneeskundige verzorging, de verlijfkosten in het ziekenhuis en de vervoerskosten die nodig zijn om u te lten verzorgen. We etlen ook de kosten vn opsporing en redding zols hiervoor omschreven. Voornoemde kosten worden vergoed tot een edrg vn EUR per persoon. In dt edrg zijn de volgende vergoedingsgrenzen egrepen: EUR voor de opsporingskosten ls u verdwld of vermist ent; EUR voor uw nehndeling in België; deze kosten zijn gedekt tot 1 jr n de terugkeer; EUR voor kosten voor lichte tndheelkunde en voor prothesen en/of orthopedische toestellen. Uw eigen ndeel in de kosten edrgt 100 EUR. Reptriëring wegens medische redenen We zorgen voor uw reptriëring nr België ls uw medische toestnd dit vereist. Wnneer, hoe, en nr wr u wordt overgercht, wordt uitsluitend eoordeeld in functie vn de medische toestnd en in overleg met de ehndelende rtsen. c Reptriëring vn de pssgiers n ongevl of pnne Reist u ls pssgier mee met een voertuig vn iemnd nders dn een verzekerde persoon, dn zorgen we voor uw terugreis nr België ls u met dt voertuig niet kunt terugkeren omdt: - het voertuig geïmmoiliseerd is door een ongevl (of pnne) en niet hersteld kn worden innen 5 werkdgen; - het voertuig gestolen werd; - de estuurder vn het voertuig door een ongevl of ziekte niet meer kn rijden en u of een ndere pssgier hem niet kunt vervngen. We etlen ook de ijkomende verlijfkosten ls u wcht op de herstelling. Die kosten worden etld tot een edrg vn 75 EUR per dg en per persoon met een mximum vn 7 dgen. d Overrenging vn het stoffelijk overschot Bij overlijden in het uitenlnd zorgen we voor de overrenging vn het stoffelijk overschot nr de woon- of egrfplts in België. We etlen dn ook de kosten vn de ehndeling "post mortem" en vn de lijkkist tot een edrg vn EUR. Vindt de uitvrt in het uitenlnd plts, dn etlen we de uitvrtkosten voor het edrg dt we hdden moeten esteden in gevl vn overrenging vn het stoffelijk overschot. e Terugkeer vn de ndere verzekerden De verzekerden die door de opnme in het ziekenhuis of de reptriëring vn een ndere verzekerde niet meer op de oorspronkelijke voorziene wijze nr huis kunnen terugkeren, worden eveneens door ons gereptrieerd. We zorgen ook voor de persoonlijke egeleiding ls die verzekerden omwille vn hun leeftijd of hndicp niet lleen kunnen terugreizen. WLD6J

3 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 f Overkomst vn fmilieleden Is er geen meerderjrig gezinslid ter pltse wnneer u door ziekte of ongevl gehospitliseerd wordt, dn zorgen we voor de heen- en terugreis vn één fmilielid (of vn een ndere ngeduide persoon) uit België of vn de ouders ls de gehospitliseerde minderjrig is. De verlijfkosten vn deze persoon worden etld tot 75 EUR per dg met een mximum vn 7 dgen. Dezelfde ijstnd wordt verleend n één nestnde in gevl vn overlijden vn een verzekerde. g Vervroegd nr huis We zorgen voor de terugreis vn lle verzekerden nr België of voor de reis heen en terug vn één verzekerde indien de terugkeer nr huis noodzkelijk is omdt: - een persoon die inwoont of een verwnt tot de eerste grd overleden is, in levensgevr verkeert of onverwchts gehospitliseerd wordt voor een periode vn meer dn 5 dgen. Die periode is niet vereist in gevl vn hospitlistie vn een minderjrig kind; - een verwnt tot de tweede grd overleden is of in levensgevr verkeert; - uw woning of een edrijfsgeouw vn u zeer ernstig werd eschdigd. h Verlengd verlijf We etlen de ijkomende verlijfkosten indien u: - uw reis nr uw estemming ten minste 48 uur moet onderreken door weeromstndigheden, stking of een nder gevl vn overmcht; - lnger dn voorzien ter pltse moet lijven wegens ziekte, ongevl, qurntine, sluiting vn het luchtruim. Die kosten worden etld tot een edrg vn 75 EUR per dg en per persoon met een mximum vn 7 dgen. De vergoeding voor een verlengd verlijf kn niet gecumuleerd worden met de vergoeding voor ijkomende verlijfkosten voor ndere eschreven situties. i Bgge en dieren Wnneer we u moeten reptriëren, worden uw gge en de honden en ktten die u nr het uitenlnd vergezelden, mee nr huis vervoerd. Honden en ktten die niet smen met u nr huis kunnen terugkeren, worden door ons gereptrieerd. In dt gevl geldt een tussenkomst vn mximl EUR. Eventuele dierenrtskosten of kosten vn qurntine die de luchtvrtmtschppij oplegt, worden niet vergoed. Met gge edoelen we de goederen die u ij het op reis. Motorvoertuigen, crvns, nhngwgens en oten, met inegrip vn hun toeehoren, eschouwen we niet ls gge. j Dringende hulp We zorgen voor het opsturen of het ter eschikking stellen vn: - geneesmiddelen die voor u medisch noodzkelijk zijn en ter pltse niet kunnen worden verkregen; - rillen en ndere voor u onmisre prothesen of orthopedische toestellen ter vervnging vn deze die op reis eschdigd of verloren zijn; - een koffer met kledij en persoonlijk reisgoed ter vervnging vn verloren of gestolen gge. Die koffer moet ij ons worden fgeleverd door een door u ngeduide persoon; - vervoersewijzen in gevl vn verlies of diefstl vn de originele ewijzen; - een edrg vn mximl EUR ij verlies of diefstl vn geld of kredietkrten. Bovendien zorgen we ook voor het vervullen vn de vereiste formliteiten ij uw finnciële instelling zols het lokkeren vn uw rekening. Als we het geld eerst zelf heen ontvngen, kunnen we u een edrg tot EUR ter eschikking stellen. We nemen enkel de kosten ten lste voor het opsturen en het ter eschikking stellen vn de door u gevrgde hulp. De ndere kosten zols die voor de nkoop vn de geneesmiddelen, rillen, vervngende gge, vervoersewijzen e.d. lijven te uwen lste en moet u op eenvoudig verzoek en innen de mnd terugetlen. Hetzelfde geldt voor de voorgeschoten geldsom. Drnst etlen we ook de dministrtieve kosten veronden n het vervngen vn verloren gegne identifictiedocumenten zols reisps, identiteitskrt, rijewijs of visum voor zover u ter pltse de nodige formliteiten vervult ij de politie, de mssde of een ndere evoegde instntie. Tenslotte zorgen we voor het doorgeven vn dringende oodschppen n fmilieleden of n ndere personen ls u die niet zelf kunt ereiken. 3 Niet-verzekerde gevllen Wij zijn geen tussenkomst verschuldigd: - wnneer de ijstnd niet werd ngevrgd op het ogenlik vn de geeurtenis zelf of wnneer de ijstnd niet door ons of met ons kkoord werd uitgevoerd; - voor verwikkelingen ij zwngerschp n de zesde mnd en voor evllingskosten; - voor verwikkelingen of verergeringen vn een estnde ziekte ls u de voorgeschreven ehndeling niet het gevolgd; - voor verwikkelingen vn medische ehndelingen in het uitenlnd die voorf geplnd wren; - voor geeurtenissen die te wijten zijn n opzet. De uitsluiting wordt niet toegepst in hoofde vn een verzekerde die jonger is dn 16 jr en in hoofde vn de getroffene of de rechtheende die niet zelf de dder of medeplichtige is; - voor gevllen en geeurtenissen die te wijten zijn n: de deelnme n extreme outdoor-ctiviteiten. Drmee edoelen we outdoor-ctiviteiten wrij de extreme omstndigheden of de moeilijkheidsgrd een potentieel levensgevr inhouden. het geruik vn luchtvrtuigen; er is wel wrorg voor u ls pssgier; etlde of winstgevende sporteoefening door u, triningen inegrepen; WLD6J

4 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 3 uw deelnme n snelheids- en ehendigheidsritten met gemotoriseerde rij- of vrtuigen; louter toeristische rondritten of oriënttieritten vllen niet onder deze uitsluiting; oorlogsfeiten of oproer; kernrecties, rdioctiviteit en ioniserende strlingen; de rechtstreekse gevolgen in België vn rdevingen en vulknische uitrstingen. De finnciële prestties die wij verlenen, zijn steeds eperkt tot de onvoorziene en ijkomende uitgven, d.w.z. de kosten die u niet zou heen gemkt, mocht de geeurtenis wrvoor ijstnd werd gevrgd zich niet heen voorgedn. 4 Tot slot Communictiekosten De communictiekosten die u op ons verzoek mkt in het uitenlnd of die u worden ngerekend ls wij u dr opellen, etlen we u terug. Wijze vn vervoer Tenzij nders vermeld, geeurt het vervoer vn de personen die recht heen op de ijstndsprestties per vliegtuig in economy clss of per trein in eerste klsse. Wnneer wij zelf voor het vervoer heen gezorgd, dn moet u de niet-geruikte vervoersewijzen fstn. c Tussenkomst vn het ziekenfonds We komen tussen n uitputting vn de prestties die het ziekenfonds verleent inzke ijstndsverlening en de vergoeding vn medische kosten. Omwille vn dt nvullend krkter vn de verzekering vrgen wij u (in het ijzonder ij een verlijf in het uitenlnd) om lle formliteiten te vervullen die nodig zijn om nsprk te kunnen mken op prestties vn het ziekenfonds. Doet u een eroep op onze ijstnd, dn moet u de nm vn uw ziekenfonds meedelen zodt de uitvoering vn de ijstnd in smensprk met die instelling kn geeuren. Het deel vn de kosten wrvoor een wettelijke tegemoetkoming vn het ziekenfonds of een ndere instelling kn verkregen worden, vergoeden we niet, ongecht of u die tegemoetkoming ook effectief ontvngt. d Overmcht We zijn niet nsprkelijk voor het lttijdig, onvolledig of niet-uitvoeren vn de ijstnd wnneer de normle uitvoering ervn wordt elemmerd door oorlog, stking, oproer, terrorisme, sotge, rdioctiviteit, ioniserende strlingen, ntuurrmp of ndere extreme situties wrdoor ijstndsverlening prktisch onmogelijk is, zols ijvooreeld hulpverlening in ontoegnkelijke geieden. WLD6J

5 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 ANNULERINGSVERZEKERING 1 Wt verzekeren we? Deze verzekering wrorgt de etling vn de kosten die u niet kunt recupereren ls u uw reis moet nnuleren of vervroegd moet terugkeren wegens een vn de hiern eschreven geeurtenissen ls die zich voordoet tijdens de duur vn de verzekering. Wij vrgen u deze verzekering minstens 2 mnden voor de freisdtum te sluiten. Ndien kunt u dit enkel nog innen de drie werkdgen n de oeking vn uw reis. U kunt deze verzekering niet meer sluiten indien de periode tussen de oekingsdtum en de egindtum vn uw reis minder dn cht klenderdgen zijn. Onder reis verstn we een verpltsing in het innen- of uitenlnd met minstens één geoekte overnchting of wrvn n de hnd vn een retourticket kn worden ngetoond dt het om een verlijf vn minstens twee neengesloten dgen gt. 2 Verzekerde geeurtenissen De volgende geeurtenissen komen in nmerking ls een geldige reden om uw reis te nnuleren of vroegtijdig terug te keren. Drij geldt ls principe dt een geeurtenis in hoofde vn een verzekerde persoon ook ls een geldige geeurtenis geldt voor de ndere verzekerde personen. Gezondheidsredenen - u wordt ziek, het een ongevl of overlijdt. De ziekte of het ongevl moet voldoende ernstig zijn en redelijkerwijze een eletsel vormen voor uw vkntie. De rd vn uw vkntie zl hierij eplend zijn. Zo kn een verzwikte pols voldoende ernstig zijn om een sportvkntie te nnuleren. - Een verwikkeling tijdens uw zwngerschp of een vroeggeoorte. Een verwchte evlling tijdens de ltste drie mnden voorfgnd n de reis is een geldige reden voor zover u ij de oeking vn de reis niet op de hoogte ws vn uw zwngerschp. - u wordt opgeroepen voor een orgn- of eenmergtrnsplnttie. - overlijden of een onverwchte opnme in het ziekenhuis vn: u of een fmilielid tot in de tweede grd (v. roers en zussen) een onmisre vennoot in uw edrijf of vn uw enige eroepsvervnger de persoon die tijdens uw reis zorgt voor uw minderjrige kinderen of ndere inwonende personen die zorgehoevend zijn een lid vn het onthlgezin ij wie u tijdens uw reis zou logeren. Andere noodgevllen - een homejcking ij u innen de 7 dgen voor het geplnde vertrek. - een kidnpping of een verdwijning vn iemnd vn u of vn een fmilielid tot in de tweede grd. - een diefstl met rk in uw woning of uw edrijfsgeouw, innen de 7 dgen voor uw vertrek. - de vernieling of ernstige eschdiging vn uw woning of uw edrijfsgeouwen. - opzegging vn het huurcontrct vn uw woning of uw edrijfsgeouw innen de drie mnden voor het geplnde vertrek. - de diefstl, eschdiging of pnne vn het voertuig wrmee u op reis zou vertrekken op voorwrde dt dt zich heeft voorgedn innen de 7 dgen voor uw vertrek en een tijdige herstelling niet meer mogelijk ws. c Studies en werk - u het een herexmen dt moet fgelegd worden tijdens of innen de 30 dgen n uw reis. - uw ontslg om economische redenen of het onvrijwillig verlies vn uw etrekking ls loontrekkende. - de verplichte nwezigheid vn u op het werk door het sluiten vn een nieuwe reidsovereenkomst voor minstens 3 mnden. - uw verhuizing om professionele redenen. Opgelet: Deze geeurtenissen kunnen niet worden ingeroepen door de thuislijvers. d Overheid en reisformliteiten - een oproep om tijdens uw reis te zetelen ls jurylid of om persoonlijk te verschijnen voor een rechtnk in het kder vn procedures die nog niet werden ingeleid op het ogenlik dt u de reis het geoekt. - een oproep om de officiële doptie te regelen vn een kind - de onmogelijkheid om de nodige vccinties voor de geplnde reis te ontvngen ls de oorzk medisch is en voor u onekend ws ij het oeken vn de reis. - de weigering vn het vereiste visum ls u de nvrg tijdig het ingediend en u nog nooit werd geconfronteerd met een weigering. - de diefstl vn uw identiteitsdocumenten, visums of vervoersewijzen innen 72 uur voor uw vertrek. - de weigering vn toegng tot het lnd vn estemming op voorwrde dt u in het ezit ent vn lle nodige documenten drvoor - de wijziging vn het reisdvies door het Ministerie vn Buitenlndse zken in een negtief reisdvies n het oeken vn uw reis. e Gemist vertrek vn vliegtuig, oot of trein - een vertrging nr de plts vn inscheping door een ongevl of pech vn het geruikte voertuig op voorwrde dt u ons een ttest of fctuur kn voorleggen vn een tkeledrijf of grgist. - een vertrging nr de plts vn inscheping door een onverwchte file ls gevolg vn een verkeersincident op voorwrde dt u een veiligheidsmrge hd ingeouwd (minstens 1,5 uur voorf nwezig zijn op plts vn inscheping) rekening houdend met structurele of ngekondigde verkeershinder. WLD6K

6 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 - een onverwchte vertrging vn het geoekte vervoer met minstens 48 uur. f Onze plus-grntie Het is onmogelijk om lle mogelijke situties te eschrijven wrvoor een nnulering gerechtvrdigd is. Drom ieden wij u de extr zekerheid om iedere geeurtenis te nvrden die hiervoor niet eschreven werd en voor u een overmchtssitutie uitmkt die uiten uw wil ligt. Die overmchtssitutie moet de geplnde reis voor u onmogelijk mken en ze moet verifieerr zijn. Als u een eroep doet op onze plus-grntie, moet u een eigen ndeel drgen in de verzekerde kosten vn 25%. 3 Op reis met iemnd nders Als u met een niet-verzekerde persoon op reis gt en lleen op reis zou moeten vertrekken omdt uw reisgezel wordt geconfronteerd met één vn de hiervoor eschreven geeurtenissen, dn kunt u ook een eroep doen op deze verzekering. De voorwrde is wel dt het niet-verzekerde reisgezelschp mximum uit twee volwssenen en hun minderjrige kinderen estt en u kunt ntonen dt u smen op reis zou gn. 4 Verzekerde kosten Wij etlen uw eigen ndeel vn de nnulerings- of omoekingskosten op sis vn de modliteiten en voorwrden vn het door u gesloten reiscontrct. De kosten ngerekend door de reisemiddelr worden vergoed tot 10 % vn de reissom. Vertrekt u toch lleen, zonder uw reisgezel(len), dn etlen wij de omoekingskosten tot mximum de nnuleringskost die u contrctueel verschuldigd zou zijn ls u niet ws vertrokken. Als u een wgen huurt ls vervnging vn uw voertuig dt niet eschikr is door een verzekerde geeurtenis, dn etlen wij de huurkosten tot het edrg vn de nnuleringskost die drdoor wordt vermeden. Indirecte kosten, kosten voor documenttie, vis, tol-, enzine- en ndere kosten worden niet vergoed. Bij vroegtijdige terugkeer worden de gederfde dgen ls een pro rt vn de totle reissom vergoed. De vergoeding is lleszins egrensd tot de reissom die is vermeld in de ijzondere voorwrden. - weersomstndigheden op de plts vn estemming tenzij deze een overmchtssitutie uitmken omdt de lokle infrstructuur ernstig vernield is; - de verwikkelingen of verergeringen vn een estnde ziekte die ls een norml verloop vn de ziekte kunnen worden eschouwd en die gekend wren op het ogenlik dt de reis geoekt werd; - zenuwziekte, depressie of een ndere geestesziekte tenzij de etrokkene hiervoor werd opgenomen in een instelling of ziekenhuis; - epidemieën; - de geeurtenissen te wijten n: uw opzet of finncieel onvermogen; overmtig geruik vn lcohol, geneesmiddelen of verdovende middelen die niet door een geneesheer zijn voorgeschreven; - reidsconflicten en nslgen, (urger)oorlog of gelijkrdige feiten, oproer of terrorisme - kernrecties, rdioctiviteit en ioniserende strlingen. 6 Wr geldt deze verzekering? Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor reizen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. 7 Wt moet u doen ls u wilt nnuleren of vervroegd terugkeren? Als een verzekerde geeurtenis zich voordoet dn moet u innen de 48 uur ndt u drvn kennis het, contct opnemen met uw reisgent, reisorgnistor of de persoon met wie u uw reiscontrct gesloten het. Bij lttijdigheid, wordt de vergoeding erekend lsof u de nnulering tijdig het gedn. 8 Verplichtingen ij schde U moet lle redelijke mtregelen nemen om de gevolgen vn een schdegevl te voorkomen en te eperken. N het voorvllen vn een verzekerde geeurtenis, dient u dn ook zo snel ls redelijkerwijs mogelijk het gentschp, de orgnistor of de persoon met wie u uw reiscontrct gesloten het, hiervn onmiddellijk op de hoogte te rengen. Het niet- nleven vn deze verplichting geeft ons het recht om de overeengekomen vergoeding geheel of gedeeltelijk te verminderen ten elope vn het ndeel dt wij door uw verzuim heen geleden. 5 Wt is niet verzekerd? Wij verlenen geen tussenkomst voor: - geeurtenissen die u kende toen u de reis oekte of deze verzekering sloot en dermte zeker zijn dt de nnulering niet meer ls onverwcht kn worden eschouwd; WLD6K

7 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 3 9 Angifte vn schdegevllen ij ons Iedere geeurtenis wrvoor u de verzekering inroept, moet u innen de 10 dgen ngeven. De ngifte evt lle nuttige inlichtingen over de omstndigheden, over de rd en de omvng vn de schde en wordt eventueel gestfd door een medisch getuigschrift. WLD6K

8 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 BAGAGEVERZEKERING U vertrekt op reis, mr tijdens uw reis worden goederen vn u gestolen of vernield. Of uw gge rkt verloren ij de vervoersmtschppij of wordt eschdigd fgeleverd op uw estemming. Weg is uw vkntieplezier. U het er goed n gedn om deze verzekering te sluiten. Ze zl u eschermen tegen het finncieel verlies dt u lijdt wnneer u geconfronteerd wordt met één vn de hiern eschreven geeurtenissen. 1 Wt is verzekerd? Tot EUR per verzekerde persoon verzekeren we de gge die u ij het op reis en sportuitrusting, nietgemotoriseerde voer- en vrtuigen en rijdieren die u op reis huurt of grtis mg geruiken. Motorvoertuigen, crvns, nhngwgens en oten, met inegrip vn hun toeehoren, eschouwen we niet ls gge en zijn dus niet verzekerd. Onder reis verstn we een verpltsing in het innen- of uitenlnd met minstens één geoekte overnchting of wrvn n de hnd vn een retourticket kn worden ngetoond dt het om een verlijf vn minstens twee neengesloten dgen gt. 2 Welke geeurtenissen zijn verzekerd? De volgende geeurtenissen zijn verzekerd ls ze zich tijdens de reis voordoen: - diefstl met geweld, edreiging of rk uit een voertuig, uit uw verlijf of op uw persoon. We komen ook tussen ls u de diefstl kunt ewijzen n de hnd vn ndere sporen of getuigenverklringen opgenomen in de ngifte ij de politie; - eschdiging of vernieling door een voor u plotse en onverwchte geeurtenis, zols een nrijding; - de goederen worden niet of eschdigd fgeleverd door de vervoersmtschppij. Voor de gehuurde goederen is vereist dt die geeurtenissen pltsvinden tijdens de periode dt de voorwerpen n u zijn toevertrouwd en dt u ervoor nsprkelijk ent. 3 Welke vergoeding mg u verwchten? Als het voorwerp gestolen is of onherstelr eschdigd, dn vergoeden wij de nieuwwrde, d.w.z. de kostprijs om op de dg vn het schdegevl de goederen te vervngen door gelijksoortige nieuwe goederen met dezelfde kwliteit. We heen het recht om te vrgen dt u de voorwerpen n ons fstt. Als het voorwerp hersteld kn worden, dn vergoeden wij de herstellingskosten met ls mximum de nieuwwrde ls het voorwerp onherstelr eschdigd zou zijn. Specifieke regeling: - voor sportuitrusting rengen wij de slijtge in mindering; - voor moile devices zols een smrtphone, gps, tlet en lptop heen wij het recht om u in de plts vn de vergoeding hetzelfde toestel n te ieden. Is het toestel niet meer in de hndel, dn pssen we een forfitire wrdevermindering vn 10% per jr toe; - gehuurde voorwerpen vergoeden we op sis vn de toepsselijke nsprkelijkheidsregeling; - voor geld en ndere wrden n toonder vergoeden wij de geldwrde ervn, uitgedrukt in euro. Voor vreemde munten houden wij rekening met de wisselkoers op de dg vn het schdegevl; - voor krediet- en etlkrten, ski-onnementen, visum, reisps en ndere reisdocumenten vergoeden wij de kosten die verschuldigd zijn om de documenten of krten te vervngen. We pssen dn geen frnchise toe. Frnchise De schdevergoeding wordt verminderd met een frnchise vn 100 EUR per schdegevl. Die frnchise geldt niet voor schde ls gevolg vn het verlenen vn hulp n personen in nood. Het geheel vn de schde die te wijten is n hetzelfde schdeverwekkende feit of de opeenvolging vn feiten met dezelfde oorzk, wordt eschouwd ls een schdegevl. Extr: Als uw gge 4 uur n uw nkomst op uw uitenlndse reisestemming nog niet is toegekomen, dn vergoeden we de uitgven voor de dringende nkoop vn de noodzkelijke vervngkledij en toiletrtikelen, tot 250 EUR per verzekerde persoon. 4 Specifieke verplichtingen vn de verzekerde Preventiemtregelen Preventie loont. Niet enkel voor ons, mr voorl voor uzelf omdt een schdegevl heel wt hinder met zich meerengt en geld niet lles kn compenseren. In het ijzonder vrgen wij u om diefstlgevoelige voorwerpen zols moile devices, een drgre dvdspeler en een fototoestel niet zichtr chter te lten in een voertuig. In gevl vn verlies of diefstl vn uw nkkrt contcteert u est Crd Stop (tel ) om uw krt te lten lokkeren. Angifte ij de politie in gevl vn diefstl Als u het slchtoffer ent vn een diefstl, moet u drvn onmiddellijk ngifte doen ij de politie. Vonden deze feiten in het uitenlnd plts, dn moet u ij uw terugkeer in België ook nog ngifte doen ij de politie. WLD6L

9 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 Deed u lttijdig ngifte, dn rekenen wij u dt niet n ls u de gevrgde melding toch zo spoedig ls redelijkerwijs mogelijk ws, het gedn. Doet u geen ngifte, dn verlenen wij geen tussenkomst tenzij u kunt ntonen dt u in de onmogelijkheid verkeerde om ngifte te doen. c Beschdiging of verlies door de vervoersmtschppij Bij eschdiging of verlies vn uw gge door een vervoersmtschppij moet u lle formliteiten vervullen die die mtschppij vn u vrgt op sis vn de vervoersovereenkomst. 5 Wr geldt deze verzekering? Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor reizen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. 6 Wt is niet verzekerd? Deze verzekering geldt niet voor: - schde door vergetelheid, oplichting, misruik vn vertrouwen en in het lgemeen het verdwijnen vn goederen dt niet kn worden toegeschreven n diefstl; - schde n het goed zelf door het enkele feit dt u het geruikt; - schde n het goed door reiniging, ewerking of herstelling; - schde die vlt onder de grntie of een onderhoudscontrct; - schde die estt uit corrosie, slijtge, verwering, verkleuring, vervuiling en ndere geleidelijk optredende schde die het gevolg is vn de lootstelling n lngzm inwerkende invloeden; - schde die estt uit fschilferingen, krssen, deuken of vlekken, tenzij het goed drdoor redelijkerwijze niet meer geruikt kn worden wrvoor het estemd is; - schde die estt uit een defect, een constructiefout of een nder eigen gerek; - indirecte schde zols winst- en geruiksderving, rendementsverlies en wrdevermindering n herstelling of wegens het niet meer volledig zijn vn een set, een stel of een collectie; - schde: te wijten n uw opzet; door het geruik vn luchtvrtuigen, nders dn ls pssgier; ingevolge een etlde of winstgevende sporteoefening door u, triningen inegrepen; die vernd houdt met reidsconflicten en nslgen, (urger)oorlog of gelijkrdige feiten, oproer of terrorisme; te wijten n kernrecties, rdioctiviteit en ioniserende strlingen. WLD6L

10 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING REISONGEVALLEN MET EXTRA BESCHERMING 1 Wt verzekeren we? Als u het slchtoffer wordt vn een ongevl tijdens uw reis, dn etlen we: - een vergoeding voor lijvende invliditeit; - een vergoeding ij overlijden. Onder reis verstn we een verpltsing in het innen- of uitenlnd met minstens één geoekte overnchting of wrvn n de hnd vn een retourticket kn worden ngetoond dt het om een verlijf vn minstens twee neengesloten dgen gt. Onder ongevl verstn wij: een plotselinge geeurtenis die een ojectief vststelr letsel of de dood tot gevolg heeft en wrvn minstens een vn de oorzken uiten het orgnisme vn het slchtoffer ligt. Worden onder meer ls een ongevl eschouwd: - vergiftiging, llergische recties op insecten- of ndere eten; - de gevolgen vn een plotse krchtinspnning zols verstuikingen, ontwrichtingen, spierverrekkingen en spierscheuren ls die zich onmiddellijk mnifesteren; - verdrinking, verstikking. Bij uitreiding eschouwen we een onderkoeling of een zonnesteek toch ook ls een verzekerde geeurtenis. Vergoeding in gevl vn lijvende letsels Bij een lijvende invliditeit etlen we een vergoeding die erekend wordt op sis vn de invliditeitsgrden zols opgegeven in de Officiële Belgische Schl ter epling vn de Grd vn Invliditeit. Per egonnen schijf vn 5 grden ontvngt u EUR. Zo etlen wij EUR voor een invliditeitsgrd vn 50 % en EUR voor een invliditeitsgrd vn 51 %. Een invliditeit vn minder dn 6 % wordt niet vergoed. Een lijvende invliditeit vn minstens 67 % wordt gelijkgesteld met een volledige invliditeit zodt u drvoor EUR ontvngt. De invliditeitsgrd wordt vstgesteld op het ogenlik dt de letsels stiel zijn en uiterlijk 3 jr n de dtum vn het ongevl. Er wordt drij geen rekening gehouden met het uitgeoefende eroep. Een reeds estnde invliditeit rengen we slechts in mindering ls die etrekking heeft op hetzelfde lichmsdeel of op dezelfde lichmsfunctie ls deze die door het verzekerde ongevl werd getroffen. Bent u op de dg vn het ongevl 75 jr of ouder, dn wordt de vergoeding tot de helft herleid. Vergoeding ij overlijden Bij overlijden innen drie jr ls gevolg vn het ongevl etlen we n de smenwonende prtner, of ls die er niet is, n de erfgenmen smen, een vergoeding vn EUR. We vergoeden ook de werkelijk gemkte egrfeniskosten tot een edrg vn EUR. De etling geeurt n de persoon die de kosten heeft gedrgen. Bent u op de dg vn het ongevl 75 jr of ouder, dn wordt de vergoeding tot de helft herleid. De vergoeding ij overlijden kn niet gecumuleerd worden met de vergoeding in gevl vn lijvende invliditeit. c Specile regeling: extr escherming in het uitenlnd In België het u ls zwkke weggeruiker recht op hoge vergoedingen ls u het slchtoffer ent vn een verkeersongevl wrij een motorrijtuig is etrokken. Ook l ent u zelf nsprkelijk voor het ongevl. Zwkke weggeruikers zijn voetgngers, fietsers en pssgiers vn een motorrijtuig. In het uitenlnd geldt die escherming niet ltijd. Drom ieden wij u een extr escherming n ls u in het uitenlnd ls zwkke weggeruiker het slchtoffer wordt vn een nrijding wrij een motorrijtuig etrokken is. We vullen de vergoeding die u dn op sis vn het uitenlndse rechtssysteem krijgt voor uw lijvende letsels of overlijden n tot wt in België drvoor geruikelijk is. Voor het eplen vn de schdeposten die voor vergoeding in nmerking komen en voor het niveu vn de vergoeding geruiken we de zogenmde indictieve tellen die de Belgische rechters ook hnteren. Dt etekent dt we onder meer ook hulp vn derden zullen etlen, een vergoeding voor uw persoonlijke, huishoudelijke en economische lijvende ongeschiktheid, esthetische schde en inkomensverlies door uw overlijden. Buiten de situties ls zwkke weggeruiker, het u ook het recht op die nvullende escherming wnneer u ls estuurder vn het etrokken motorrijtuig niet nsprkelijk ent voor de nrijding. De nvullende escherming geldt tot een edrg vn EUR per verzekerde persoon. 2 Uitsluitingen U kunt geen eroep doen op deze verzekering voor: - verergeringen of verwikkelingen vn de gevolgen vn een ongevl die te wijten zijn n de volgende ndoeningen: degenertieve letsels vn het locomotorisch stelsel, dietes of loedvtndoeningen; deze uitsluiting wordt niet toegepst ls het slchtoffer ntoont dt de dignose vn deze ndoening nog niet ws vstgesteld - ongevllen overkomen: tijdens de deelnme n extreme outdoorctiviteiten. Drmee edoelen we outdoorctiviteiten wrij de extreme omstndigheden of de moeilijkheidsgrd een potentieel levensgevr inhouden ls de verzekerde deelneemt n of oefent voor gemotoriseerde snelheids-, regelmtigheids- of ehendigheidswedstrijden met gemotoriseerde rij- WLD6M

11 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 of vrtuigen; louter toeristische rondritten of oriënttieritten vllen niet onder deze uitsluiting; tijdens de deelnme n etlde of winstgevende sporteoefening, triningen inegrepen - ongevllen veroorzkt door het geruik vn luchtvrtuigen; er is wel wrorg voor u ls pssgier; - zelfdoding en de gevolgen vn poging tot zelfdoding; wettelijk uitgevoerde euthnsie ingevolge een verzekerd ongevl wordt gelijkgesteld met een ntuurlijke dood; - ongevllen door opzet vn de getroffene of een rechtheende en ongevllen die het gevolg zijn vn hun zwre fout; Worden eschouwd ls ongevllen die het gevolg zijn vn een zwre fout: ongevllen ls estuurder vn een voertuig of vrtuig veroorzkt in een stt vn lcoholintoxictie vn meer dn 1,5 promille (0,65 mg/l), in een stt vn dronkenschp of in een gelijkrdige toestnd die het gevolg is vn het geruik vn ndere producten dn lcoholische drnken; ongevllen overkomen tijdens het plegen vn geweld op personen; De uitsluiting wordt niet toegepst in hoofde vn een verzekerde die jonger is dn 16 jr en in hoofde vn de getroffene of de rechtheende die niet zelf de dder of medeplichtige is; - ongevllen die vernd houden met (urger)oorlog of gelijkrdige feiten; deze uitsluiting geldt niet voor ongevllen in het uitenlnd tot veertien dgen n het egin vn de ongeregeldheden, voor zover België dr niet ij etrokken is en de verzekerde drdoor wordt verrst; - ongevllen die te wijten zijn n: kernrecties, rdioctiviteit, ioniserende strlen, met uitzondering vn de estrlingen die nodig zijn ingevolge een verzekerd ongevl; de rechtstreekse gevolgen in België vn rdevingen en vulknische uitrstingen; 4 Wr geldt de verzekering? Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor reizen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. 5 Wt ls er iemnd nsprkelijk is? Wij treden in de rechten en rechtsvorderingen vn u en de egunstigde om de kosten die wij op sis vn deze verzekering vergoeden terug te vorderen vn de nsprkelijke derde, zonder dt dt u mg endelen. Meer informtie drover vindt u onder Gemeenschppelijke eplingen, 3. 3 Vststelling vn de gevolgen vn het ongevl U het het recht om u, op eigen kosten, te lten ijstn door een vrij gekozen geneesheer voor de vststelling vn de gevolgen vn het ongevl. Bij overlijden mogen wij een utopsie eisen of n de geneesheer vn de overledene een verklring vrgen omtrent de doodsoorzk voor zover dt nodig is voor het verlenen vn de verzekeringswrorg. Bij een meningsverschil tussen de geneesheren vn eide prtijen wordt in onderling kkoord een derde geneesheer ngesteld, die eslist. De kosten en het ereloon vn deze derde geneesheer worden door de prtijen, elk voor de helft, gedrgen. In plts vn de voornoemde procedure kunnen de prtijen de nstelling vn de derde geneesheer en/of de eslechting vn het meningsverschil ook overlten n de evoegde rechtnk. WLD6M

12 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING REISGESCHILLEN Op reis kunt u geconfronteerd worden met prolemen of verzeild gerken in een ntl situties wrvoor u juridische hulp en ijstnd nodig het. Met deze verzekering ieden wij u in een ntl welomschreven gevllen die hulp en ijstnd. Deze rechtsijstndsverzekering is een idele nvulling vn de rechtsijstndverzekering vn uw gezins- en utopolis. 1 Defendo, uw grntie op onprtijdigheid Bij een juridisch geschil het u nood n een onprtijdige verdediging vn uw rechten. Drom wordt uw rechtsijstndsdossier ehndeld door Defendo, een gespeciliseerd tem vn medewerkers die uitsluitend optreden in rechtsijstnd en de volgende grnties ieden: - uw dossier is vertrouwelijk; - ls er met ons een elngenconflict estt, dn verwittigen wij u en het u op onze kosten recht op een eigen dvoct; - ent u het niet eens met ons over de kns op succes of over de te volgen gedrgslijn dn het u het recht hierover het dvies te vrgen vn een vrij gekozen dvoct; - ij een procedure mg u vrij uw dvoct of deskundige kiezen. 2 Welke geschillen zijn verzekerd? De hiern vermelde geschillen die vernd houden met uw reis zijn verzekerd. Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor reizen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. Onder reis verstn we een verpltsing in het innen- of uitenlnd met minstens één geoekte overnchting of wrvn n de hnd vn een retourticket kn worden ngetoond dt het om een verlijf vn minstens twee neengesloten dgen gt. Geschillen met reisorgnistors, verhuurders, herstellers en ndere dienstverleners Als u op reis gt sluit u heel wt contrcten f. U oekt een knt en klre reis, u koopt een vliegtuigticket vi het internet, u huurt een vkntieverlijf of oekt een hotelkmer,... In de meeste gevllen worden die contrcten ehoorlijk uitgevoerd en verloopt uw reis nr wens. Het is echter niet uit te sluiten dt u niet krijgt wrop u recht hd en dt er een juridisch geschil ontstt. In dt gevl kunt u rekenen op onze rechtsijstnd om uw elngen te ehrtigen en uw rechten te verdedigen op voorwrde dt de geschillen voortvloeien uit een vn de opgesomde contrcten en de inzet ervn minstens 250 EUR edrgt. Reiscontrcten Hiermee edoelen we de contrcten met een reisorgnistor, een vervoerder, een reisureu of een ndere tussenpersoon die zorgt voor het vervoer, het verlijf of een ndere toeristische dienst. Ook toeristische uitstppen die ter pltse worden geoekt en een overeenkomst met een lokle gids eschouwen we hier ls een reiscontrct. Huurcontrcten U sluit een huurcontrct ls u een vkntieverlijf huurt, een kmer oekt in een hotel of pension, een plts reserveert op een kmpeerterrein of een prkeerplts voor uw uto huurt. Ook ls u een fiets, een uto, een jetski of een oot of ndere goederen huurt om te geruiken tijdens uw reis sluit u huurcontrcten wrvoor u een eroep kunt doen op deze verzekering. Contrcten vn ewrgeving Op reis geeurt het dt u n iemnd uw ezittingen toevertrouwt zols wrdevolle voorwerpen in de hotelkluis en gge n de vervoerder. Als de persoon n wie u iets het toevertrouwd de verplichting heeft om drvoor zorg te drgen en instt voor het verlies en de eschdiging ervn, spreekt men vn een contrct vn ewrgeving. Huur vn werk Huur vn werk is de juridische term voor contrcten met personen die een werk voor u doen. Dt kn een grgist zijn, een fietsenmker, de sleper vn uw voertuig of de hersteller vn uw sportuitrusting. Geschillen over dergelijke contrcten zijn verzekerd ls het werk dt moet worden uitgevoerd niet voorf geplnd ws en etrekking heeft op een voorwerp, een voertuig of vrtuig dt u ij het op reis of wrmee u de reis doet. Prolemen met politie en overheid in het uitenlnd De uitenlndse wetgeving verschilt vn de Belgische wetgeving. Wt in België perfect legl is, is dt niet ltijd in het uitenlnd. Geruiken en verkeersregels verschillen zodt u, sneller dn u denkt, in de prolemen kunt gerken. Strfrechtelijk Het kn geeuren dt u in het uitenlnd wordt ngehouden of verdcht wordt vn een misdrijf. In een dergelijk gevl zullen wij ervoor zorgen dt u zo snel ls mogelijk juridische ijstnd krijgt om u te verdedigen. Zodr dt mogelijk is, zullen wij een dvoct nstellen, de mssde verwittigen en zorgen voor een tolk. Bent u ngehouden en wordt uw vrijlting fhnkelijk gesteld vn een org, dn zullen wij drvoor zorgen. Wnneer u op sis vn een uitenlnds rechtssysteem officieel wordt eschuldigd vn een misdrijf dt in België wordt eschouwd ls een opzettelijk misdrijf zols vndlisme of een vechtprtij, dn stoppen wij onze tussenkomst. Wij etlen u wel de verzekerde erelonen en kosten terug ls u ndien wordt vrijgesproken en de WLD6N

13 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 vrijsprk definitief is. Die terugetling geeurt niet voor misdrijven die volgens de Belgische wetgeving estrft worden ls een misdd en die in principe door een hof vn ssisen ehndeld worden. Administrtief Wij komen ook tussen indien u prolemen het met een uitenlndse overheid in vernd met verplichte reisdocumenten zols identiteitsppieren, visum en rijewijs. 3 Welke prestties mg u vn ons verwchten? Als u een eroep doet op onze rechtsijstnd, dn streven wij in de mte vn het mogelijke een minnelijke regeling n. Wij informeren u over uw rechten en de mnier wrop u die kunt fdwingen. Wij helpen u lle gegevens (ewijzen, ttesten, getuigenverklringen) te verzmelen en gelsten de nodige onderzoeken om uw elngen optiml te ehrtigen. Wij stn u ij in de procedure voor de rechtnk en ook uiten de rechtnk zols in de geschillencommissie reizen. Wij nemen de volgende erelonen en kosten ten lste: - de kosten die wij zelf mken om een minnelijke regeling n te streven en om uw elngen te verdedigen; - de kosten en erelonen die verschuldigd zijn n dvocten, gerechtsdeurwrders en deskundigen; - de kosten vn de gerechtelijke of uitengerechtelijke procedure; - de noodzkelijke reis- en verlijfkosten wnneer uw nwezigheid in het uitenlnd vereist is in het kder vn de gerechtelijke procedure; verlijfkosten worden etld gedurende mximl 7 dgen en tot een edrg vn 75 EUR per persoon en per dg; - de kosten vn een tolk tot een edrg vn EUR; - de kosten vn één procedure vn tenuitvoerlegging per uitvoerre titel; - de kosten voor het eventueel indienen vn een gendeverzoek of een eerherstel in gevl vn een strfrechtelijke veroordeling. Bovengenoemde kosten zijn verzekerd tot mximl EUR per schdegevl en voor lle verzekerden smen. Onze eigen eheerskosten worden niet meegerekend. De orgsom die nodig is voor uw invrijheidstelling schieten wij voor tot mximl EUR per schdegevl voor lle verzekerde personen smen. U moet ons het voorgeschoten edrg ten ltste innen het jr terugetlen. Als de orgsom wordt vrijgegeven, verwchten wij uw terugetling innen dertig dgen n de vrijgve ervn. Wij nemen ook de rechtsplegingvergoeding ten lste ls u drvoor wordt veroordeeld omdt u de procedure verliest. Indien de rechter n u een rechtsplegingvergoeding toekent, dn komt die n ons toe omdt wij de kosten heen etld voor uw verdediging. Wij etlen geen oeten, minnelijke schikkingen of schdevergoedingen. 4 Wt is niet verzekerd? Wij zijn geen rechtsijstnd verschuldigd voor: geschillen die vernd houden met: - geschillen tussen verzekerde personen onderling; - geschillen die vernd houden met: uw eroepsleven in het lgemeen. Als u de optie zkenreizen het gesloten, geven we wel wrorg voor de vernoemde geschillen ls die etrekking heen op uw zkenreis; motorvoertuigen, vrtuigen en onroerende goederen wrvn u de eigenr of regelmtige houder ent; het esturen vn luchtvrtuigen en spoorvoertuigen; timeshring; medische reizen en geplnde medische ehndelingen in het uitenlnd en de mogelijke verwikkelingen of nehndeling in België; - dounewetgeving, inreuken op nmk, ntiek en kunstsmokkel, in- en uitvoeringseplingen; - geeurtenissen die vernd houden met: uw opzet; uw finncieel onvermogen; reidsconflicten en nslgen, (urger)oorlog of gelijkrdige feiten en oproer; kernrecties, rdioctiviteit en ioniserende strlingen tenzij u hiern werd lootgesteld ingevolge een medische ehndeling. 5 Wnneer moet het geschil ontstn om verzekerd te zijn? Deze rechtsijstnd geldt voor geschillen over contrcten die u het gesloten tijdens de geldigheidsduur vn de verzekering. Ook het misdrijf of dministrtief proleem dt nleiding geeft tot onze tussenkomst moet zich heen voorgedn tijdens diezelfde duur. 6 Verjringstermijn De wettelijke verjringstermijn edrgt drie jr. Dt etekent dt u drn geen eroep meer kunt doen op deze verzekering. Die termijn egint te lopen vnf de dg vn het voorvl dt uw recht op de verzekerde prestties doet ontstn. Het u ps lter kennis gekregen vn dt voorvl, dn egint de termijn eerst vnf dt tijdstip te lopen. Ze verstrijkt dn in ieder gevl vijf jr n het voorvl. 7 In welke lnden geldt de verzekering? Geschillen met reisorgnistors, verhuurders, herstellers en ndere dienstverleners zijn verzekerd voor contrcten gesloten in lle lnden vn de Europese unie en WLD6N

14 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 3 geogrfisch Europ. Druiten komen wij enkel tussen indien de tegenprtij voor een Belgische rechtnk kn ngesproken worden. 8 Vrije keuze vn een dvoct en deskundige U mg zelf uw dvoct en deskundige kiezen of eventueel een ndere persoon die de vereiste kwlificties heeft: - telkens er moet worden overgegn tot een gerechtelijke of dministrtieve procedure; - telkens er zich met ons een elngenconflict voordoet, wij zullen u verwittigen vn zodr zich een dergelijk conflict voordoet. U ent volledig vrij in uw contrcten met deze personen mr u moet ons wel op de hoogte houden vn de evolutie vn het geschil. Wenst u de ehndeling vn het dossier n de ngestelde dvoct te onttrekken en n een nder dvoct toe te vertrouwen, dn etlen wij de kosten en erelonen vn de nieuwe dvoct ls u ons voorf het ngetoond dt er gegronde redenen estn voor die vervnging. 9 U het een meningsverschil met ons Als u het niet eens ent met ons over de gedrgslijn die zl worden gevolgd voor de regeling vn het verzekerde geschil, dn het u het recht om een dvoct vn uw keuze te rdplegen n de ekendmking vn ons stndpunt of vn onze weigering om uw stelling te volgen. U kunt ook nog een rechtsvordering instellen. Bevestigt de gerdpleegde dvoct uw zienswijze, dn verlenen we u dekking en etlen we de kosten en de erelonen vn de rdpleging terug. Bevestigt die dvoct ons stndpunt, dn etlen we de helft vn de kosten en erelonen vn de rdpleging terug. Als u, tegen het dvies vn de dvoct in, toch op eigen kosten een procedure egint en een eter resultt hlt dn we voorspelden, dn verlenen we opnieuw dekking en etlen we u lle verzekerde kosten en erelonen terug, met inegrip vn de kosten en erelonen vn de rdpleging. 10 Telefonische ijstnd Wordt u op uitenlndse reis geconfronteerd met een omschreven geeurtenis en weet u niet wt u moet doen? Of wilt u weten wt uw rechten zijn? Een telefoontje nr onze ijstndscentrle kn u wellicht verder helpen. U kunt KBC-Bijstnd 24 uur op 24 ereiken vi de telefoonnummers: (grtis nummer innenlnd); (vnuit het uitenlnd). WLD6N

15 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Tenzij nders vermeld, gelden onderstnde eplingen voor lle verzekeringen in deze polis. 1 Wt u moet doen ij een schdegevl Als er zich een geeurtenis voordoet wrvoor de wrorg vn deze polis geldt, dn moet u (en desgevllend ook de egunstigde) de onderstnde verplichtingen nkomen, zodt wij de overeengekomen prestties kunnen leveren: - u moet het schdegevl melden innen 10 dgen; - u moet lle inlichtingen verstrekken die wij vn u vrgen in vernd met het schdegevl en de nodige medewerking verlenen zodt de verzekerde prestties vlot verleend kunnen worden en wij l onze rechten ehouden om de gedne etlingen terug te vorderen vn de nsprkelijke. Zie ook de specifieke verplichtingen in de Verzekering Bijstnd Personen, de Annuleringsverzekering en de Bggeverzekering. 2 Beplingen etreffende de polis De verzekeringen eginnen op de dtum die in de ijzondere voorwrden is opgegeven ls egindtum vn de reis en op voorwrde dt de premie is etld. De nnuleringsverzekering egint evenwel op de dtum vn het sluiten vn de verzekering. De verzekeringen gelden voor de duur die is vermeld in de ijzondere voorwrden. De duur moet de heenreis, het verlijf ter pltse en de terugreis omvtten. De verzekeringen eindigen om 24 uur op de dtum die in de ijzondere voorwrden ls einddtum vn de reis is vermeld. De polis wordt op de einddtum niet verlengd. Bij een nslg zl een wettelijk voorgeschreven procedure worden gevolgd. Een comité moet innen de zes mnden eslissen of de nslg onder de wettelijke definitie vn terrorisme vlt, welke regelingsmodliteiten vn toepssing zijn en innen welke termijnen er moet worden etld. In het uitzonderlijke gevl dt de totle schde door terroristische nslgen tijdens een jr meer edrgt dn 1 miljrd EUR (index decemer 2005), zullen de uit te keren vergoedingen proportioneel worden verminderd. Terroristische nslgen met een nucleire om lijven uitgesloten. In situties wrin de terrorismedekking niet verplicht is, is ijkomend de schde door rdioctiviteit en ioniserende strlingen uitgesloten. Meer informtie vindt u op Wt ls er iemnd nsprkelijk is? Wij treden in de rechten en rechtsvorderingen vn de verzekerde of de egunstigde om de vergoedingen en kosten die wij op sis vn een verzekering vn deze polis heen etld, terug te vorderen vn de nsprkelijke derde. Dt verhlsrecht kn u echter niet endelen. Wij eschouwen uzelf, uw gezinsleden en de ndere verzekerden niet ls derden. Dt etekent dt wij niets vn hen zullen terugvorderen, tenzij in gevl vn kwd opzet of ls de schde ddwerkelijk fgewenteld kn worden op een nsprkelijkheidsverzekering. Dt geldt eveneens voor de ndere personen op wie wij het verhlsrecht wettelijk niet mogen uitoefenen. c Wnneer kunt u geen eroep meer doen op de verzekering De wettelijke verjringstermijn edrgt drie jr. Dt etekent dt u drn geen eroep meer kunt doen op deze verzekering. De termijn loopt vnf de dg vn het voorvl dt uw recht op de verzekerde prestties doet ontstn. Het u ps lter kennis gekregen vn dt voorvl, dn egint de termijn ps vnf dt tijdstip te lopen. Hij verstrijkt dn in ieder gevl vijf jr n het voorvl. d Toepsselijke recht Deze polis wordt eheerst door het Belgische recht en in het ijzonder door.de Wet vn 4 pril 2014 etreffende de Verzekeringen. 3 Belngrijke eplingen uit de verzekeringswetgeving over de schderegeling Tussenkomst in gevl vn terroristische nslgen Als wij in een verzekering vn deze polis wrorg verlenen in gevl vn terroristische nslgen, dn geldt de volgende epling: Wij zijn toegetreden tot de vzw TRIP. Die vzw is een ij wet opgericht smenwerkingsvernd tussen verzekerrs en de overheid dt de grntie iedt dt schdegevllen veroorzkt door terroristische nslgen zullen worden vergoed. WLD6P

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3.

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3. OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: de verzekeringnemer met hoofdverblijf of exploitatiezetel in België en alle bij hem inwonende personen. Wij:

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Wij: Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 ANTWERPEN, HRA 1479.

Wij: Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 ANTWERPEN, HRA 1479. VERKEERSPOLIS AFDS5 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de persoon die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde is vernoemd of in de gezinsformule: - de verzekeringnemer

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus BAS 21213 Bijstand nodig? +32 (0)3 253.64.15 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58 VAB-BIJSTAND: ALGEMENE VOORWAARDEN De VAB-Alarmcentrale is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar voor alle problemen die u onderweg kunt tegenkomen. Vergeet niet het telefoonnummer door te geven waar wij

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK...... TOT AANKOMST inhoud Gemeenschappelijke bepalingen 3 Annulering 5 Bijstand personen 7 Kapitaal reisongeval 12 Burgerlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas Algemene voorwaarden Go Safe with Artas AV-GO SAFE WITH ARTAS HOME 03/2014 EUROPESE De verzekerde geniet van volgende waarborgen en kapitalen: Bijstand personen tot 5.000.000 Lichamelijke ongevallen tot

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Bijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE: 12222222222222222222223 STRAAT: 122222222222223 NR: 123 POSTNR: 1223 WOONPLAATS: 122222222222222223 TELEFOONNR:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) SCHADEAANGIFTEFORMULIER 1) Naam en adres van de

Nadere informatie

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING Algemene voorwaarden Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE INHOUDSTABEL GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN...

Nadere informatie