KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?"

Transcriptie

1 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers: (grtis nummer innenlnd); (vnuit het uitenlnd). Zorg ervoor dt ook nderen in uw omgeving (medereizigers, hotelhouder, thuislijvers, ) weten dt u ij moeilijkheden terecht kunt ij KBC-Bijstnd. STRUCTUUR VAN DE POLIS Deze polis estt uit de volgende verzekeringen: - Verzekering Bijstnd Personen - Annuleringsverzekering - Bggeverzekering - Verzekering Reisongevllen met extr escherming - Verzekering Reisgeschillen De gekozen verzekeringen worden vermeld in de ijzondere voorwrden. VIP-formule In de VIP-formule vn deze polis verduelen we de verzekerde edrgen en vergoedingsgrenzen die in de lgemene voorwrden vermeld stn. Voor l de verzekeringen die u het gesloten, ehlve voor de Annuleringsverzekering. De frnchise wordt niet verdueld. Als u voor deze formule het gekozen, is dt vermeld in de ijzondere voorwrden. Optie zkenreizen De Verzekering Bijstnd Personen geldt zowel voor privéreizen ls voor zkenreizen. Voor de ndere verzekeringen die u het gesloten, wordt het toepssingsgeied vn de verzekering uitgereid vn privénr zkenreizen ls u de optie zkenreizen het gesloten. Met zkenreizen edoelen we reizen in het kder vn de uitoefening vn een edrijf of eroep. Deze optie kn enkel gesloten worden voor verzekerde personen die hun gewone plts vn tewerkstelling in België heen. Als u voor deze optie het gekozen, is dt vermeld in de ijzondere voorwrden. IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: U: De personen die met nm in de ijzondere voorwrden vermeld stn onder de titel verzekerde personen, op voorwrde dt ze in België gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverlijfplts heen. Wij/we: KBC Verzekeringen, NV met mtschppelijke zetel in België, Professor Roger Vn Overstretenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE , RPR Leuven. WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? Afhnkelijk vn uw keuze, gelden de verzekeringen voor reizen nr geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw verste reisestemming is drvoor eplend. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. Ze heeft geen invloed op de Verzekering Reisgeschillen. De volgende lnden ehoren tot geogrfisch Europ: Alnië, Andorr, België, Bosnië Herzegovin, Bulgrije, Denemrken, Duitslnd, Estlnd, Finlnd, Frnkrijk (ehlve overzeese geieden), Fyrom (Mcedonië), Girltr, Griekenlnd, Hongrije, Ierlnd, Itlië en de eilnden, Krotië, Letlnd, Litouwen, Liechtenstein, Luxemurg, Nederlnd, Mlt, Moldvië, Monco, Montenegro, Noorwegen, Oekrïne, Oostenrijk, Polen, Portugl (ehlve Mdeir en de Azoren), Roemenië, Russische Federtie (Europees gedeelte: het gedeelte ten westen vn het geergte de Oerl), Sn Mrino, Servië, Slowkije, Slovenië, Spnje (ehlve de Cnrische Eilnden), Tsjechische repuliek, Turkije (Europees gedeelte: het gedeelte ten westen en ten noorden vn de Bosporus, de Zee vn Mrmr en de Drdnellen), Verenigd Koninkrijk, Vticn, Wit Ruslnd, Zweden, Zwitserlnd. WLD6X

2 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING BIJSTAND PERSONEN Onze ijstndsfilosofie Bijstnd is meer dn lleen mr verzekeren. We zijn er ons vn ewust dt u, fhnkelijk vn de noodsitutie wrin u zich evindt, eventueel een ndere oplossing verkiest dn deze die wij heen omschreven in de polisvoorwrden. We zijn dn ook ereid om, ten elope vn de vergoedingslimieten, smen nr een lterntieve oplossing te zoeken. Onze ijstnd U kunt een eroep doen op onze ijstnd voor reizen in innen- en uitenlnd. Ook tijdens ndere verpltsingen kunt u rekenen op ijstnd. Het volstt dt u minstens 10 kilometer vn uw woonplts verwijderd ent. Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor verpltsingen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden 1 Bijstnd in België Overrenging vn een zieke, gewonde of overledene en de medereizigers We zorgen voor het vervoer en de egeleiding vn de zieke of gewonde nr huis in België of nr een ziekenhuis indien dt ngewezen is. In gevl vn overlijden zorgen we voor de overrenging vn het stoffelijk overschot nr de woon- of egrfplts in België. Eventuele medereizigers worden eveneens op onze kosten nr huis teruggercht voor zover zij verzekerden zijn en niet op de oorspronkelijk voorziene wijze nr huis kunnen terugkeren. We zorgen voor ijkomend voor de persoonlijke egeleiding ls die verzekerden omwille vn hun leeftijd of hndicp niet lleen kunnen terugreizen. Opsporing en redding We etlen tot mximl EUR: - de kosten voor opsporing ls u verdwld of vermist ent; - de kosten vn de reddingsopertie uit een situtie die voor u een onmiddellijk gevr oplevert. 2 Bijstnd in het uitenlnd Betling vn medische kosten, opsporingsen reddingskosten Als u in het uitenlnd ziek of gewond wordt, dn etlen we de kosten voor uw geneeskundige verzorging, de verlijfkosten in het ziekenhuis en de vervoerskosten die nodig zijn om u te lten verzorgen. We etlen ook de kosten vn opsporing en redding zols hiervoor omschreven. Voornoemde kosten worden vergoed tot een edrg vn EUR per persoon. In dt edrg zijn de volgende vergoedingsgrenzen egrepen: EUR voor de opsporingskosten ls u verdwld of vermist ent; EUR voor uw nehndeling in België; deze kosten zijn gedekt tot 1 jr n de terugkeer; EUR voor kosten voor lichte tndheelkunde en voor prothesen en/of orthopedische toestellen. Uw eigen ndeel in de kosten edrgt 100 EUR. Reptriëring wegens medische redenen We zorgen voor uw reptriëring nr België ls uw medische toestnd dit vereist. Wnneer, hoe, en nr wr u wordt overgercht, wordt uitsluitend eoordeeld in functie vn de medische toestnd en in overleg met de ehndelende rtsen. c Reptriëring vn de pssgiers n ongevl of pnne Reist u ls pssgier mee met een voertuig vn iemnd nders dn een verzekerde persoon, dn zorgen we voor uw terugreis nr België ls u met dt voertuig niet kunt terugkeren omdt: - het voertuig geïmmoiliseerd is door een ongevl (of pnne) en niet hersteld kn worden innen 5 werkdgen; - het voertuig gestolen werd; - de estuurder vn het voertuig door een ongevl of ziekte niet meer kn rijden en u of een ndere pssgier hem niet kunt vervngen. We etlen ook de ijkomende verlijfkosten ls u wcht op de herstelling. Die kosten worden etld tot een edrg vn 75 EUR per dg en per persoon met een mximum vn 7 dgen. d Overrenging vn het stoffelijk overschot Bij overlijden in het uitenlnd zorgen we voor de overrenging vn het stoffelijk overschot nr de woon- of egrfplts in België. We etlen dn ook de kosten vn de ehndeling "post mortem" en vn de lijkkist tot een edrg vn EUR. Vindt de uitvrt in het uitenlnd plts, dn etlen we de uitvrtkosten voor het edrg dt we hdden moeten esteden in gevl vn overrenging vn het stoffelijk overschot. e Terugkeer vn de ndere verzekerden De verzekerden die door de opnme in het ziekenhuis of de reptriëring vn een ndere verzekerde niet meer op de oorspronkelijke voorziene wijze nr huis kunnen terugkeren, worden eveneens door ons gereptrieerd. We zorgen ook voor de persoonlijke egeleiding ls die verzekerden omwille vn hun leeftijd of hndicp niet lleen kunnen terugreizen. WLD6J

3 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 f Overkomst vn fmilieleden Is er geen meerderjrig gezinslid ter pltse wnneer u door ziekte of ongevl gehospitliseerd wordt, dn zorgen we voor de heen- en terugreis vn één fmilielid (of vn een ndere ngeduide persoon) uit België of vn de ouders ls de gehospitliseerde minderjrig is. De verlijfkosten vn deze persoon worden etld tot 75 EUR per dg met een mximum vn 7 dgen. Dezelfde ijstnd wordt verleend n één nestnde in gevl vn overlijden vn een verzekerde. g Vervroegd nr huis We zorgen voor de terugreis vn lle verzekerden nr België of voor de reis heen en terug vn één verzekerde indien de terugkeer nr huis noodzkelijk is omdt: - een persoon die inwoont of een verwnt tot de eerste grd overleden is, in levensgevr verkeert of onverwchts gehospitliseerd wordt voor een periode vn meer dn 5 dgen. Die periode is niet vereist in gevl vn hospitlistie vn een minderjrig kind; - een verwnt tot de tweede grd overleden is of in levensgevr verkeert; - uw woning of een edrijfsgeouw vn u zeer ernstig werd eschdigd. h Verlengd verlijf We etlen de ijkomende verlijfkosten indien u: - uw reis nr uw estemming ten minste 48 uur moet onderreken door weeromstndigheden, stking of een nder gevl vn overmcht; - lnger dn voorzien ter pltse moet lijven wegens ziekte, ongevl, qurntine, sluiting vn het luchtruim. Die kosten worden etld tot een edrg vn 75 EUR per dg en per persoon met een mximum vn 7 dgen. De vergoeding voor een verlengd verlijf kn niet gecumuleerd worden met de vergoeding voor ijkomende verlijfkosten voor ndere eschreven situties. i Bgge en dieren Wnneer we u moeten reptriëren, worden uw gge en de honden en ktten die u nr het uitenlnd vergezelden, mee nr huis vervoerd. Honden en ktten die niet smen met u nr huis kunnen terugkeren, worden door ons gereptrieerd. In dt gevl geldt een tussenkomst vn mximl EUR. Eventuele dierenrtskosten of kosten vn qurntine die de luchtvrtmtschppij oplegt, worden niet vergoed. Met gge edoelen we de goederen die u ij het op reis. Motorvoertuigen, crvns, nhngwgens en oten, met inegrip vn hun toeehoren, eschouwen we niet ls gge. j Dringende hulp We zorgen voor het opsturen of het ter eschikking stellen vn: - geneesmiddelen die voor u medisch noodzkelijk zijn en ter pltse niet kunnen worden verkregen; - rillen en ndere voor u onmisre prothesen of orthopedische toestellen ter vervnging vn deze die op reis eschdigd of verloren zijn; - een koffer met kledij en persoonlijk reisgoed ter vervnging vn verloren of gestolen gge. Die koffer moet ij ons worden fgeleverd door een door u ngeduide persoon; - vervoersewijzen in gevl vn verlies of diefstl vn de originele ewijzen; - een edrg vn mximl EUR ij verlies of diefstl vn geld of kredietkrten. Bovendien zorgen we ook voor het vervullen vn de vereiste formliteiten ij uw finnciële instelling zols het lokkeren vn uw rekening. Als we het geld eerst zelf heen ontvngen, kunnen we u een edrg tot EUR ter eschikking stellen. We nemen enkel de kosten ten lste voor het opsturen en het ter eschikking stellen vn de door u gevrgde hulp. De ndere kosten zols die voor de nkoop vn de geneesmiddelen, rillen, vervngende gge, vervoersewijzen e.d. lijven te uwen lste en moet u op eenvoudig verzoek en innen de mnd terugetlen. Hetzelfde geldt voor de voorgeschoten geldsom. Drnst etlen we ook de dministrtieve kosten veronden n het vervngen vn verloren gegne identifictiedocumenten zols reisps, identiteitskrt, rijewijs of visum voor zover u ter pltse de nodige formliteiten vervult ij de politie, de mssde of een ndere evoegde instntie. Tenslotte zorgen we voor het doorgeven vn dringende oodschppen n fmilieleden of n ndere personen ls u die niet zelf kunt ereiken. 3 Niet-verzekerde gevllen Wij zijn geen tussenkomst verschuldigd: - wnneer de ijstnd niet werd ngevrgd op het ogenlik vn de geeurtenis zelf of wnneer de ijstnd niet door ons of met ons kkoord werd uitgevoerd; - voor verwikkelingen ij zwngerschp n de zesde mnd en voor evllingskosten; - voor verwikkelingen of verergeringen vn een estnde ziekte ls u de voorgeschreven ehndeling niet het gevolgd; - voor verwikkelingen vn medische ehndelingen in het uitenlnd die voorf geplnd wren; - voor geeurtenissen die te wijten zijn n opzet. De uitsluiting wordt niet toegepst in hoofde vn een verzekerde die jonger is dn 16 jr en in hoofde vn de getroffene of de rechtheende die niet zelf de dder of medeplichtige is; - voor gevllen en geeurtenissen die te wijten zijn n: de deelnme n extreme outdoor-ctiviteiten. Drmee edoelen we outdoor-ctiviteiten wrij de extreme omstndigheden of de moeilijkheidsgrd een potentieel levensgevr inhouden. het geruik vn luchtvrtuigen; er is wel wrorg voor u ls pssgier; etlde of winstgevende sporteoefening door u, triningen inegrepen; WLD6J

4 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 3 uw deelnme n snelheids- en ehendigheidsritten met gemotoriseerde rij- of vrtuigen; louter toeristische rondritten of oriënttieritten vllen niet onder deze uitsluiting; oorlogsfeiten of oproer; kernrecties, rdioctiviteit en ioniserende strlingen; de rechtstreekse gevolgen in België vn rdevingen en vulknische uitrstingen. De finnciële prestties die wij verlenen, zijn steeds eperkt tot de onvoorziene en ijkomende uitgven, d.w.z. de kosten die u niet zou heen gemkt, mocht de geeurtenis wrvoor ijstnd werd gevrgd zich niet heen voorgedn. 4 Tot slot Communictiekosten De communictiekosten die u op ons verzoek mkt in het uitenlnd of die u worden ngerekend ls wij u dr opellen, etlen we u terug. Wijze vn vervoer Tenzij nders vermeld, geeurt het vervoer vn de personen die recht heen op de ijstndsprestties per vliegtuig in economy clss of per trein in eerste klsse. Wnneer wij zelf voor het vervoer heen gezorgd, dn moet u de niet-geruikte vervoersewijzen fstn. c Tussenkomst vn het ziekenfonds We komen tussen n uitputting vn de prestties die het ziekenfonds verleent inzke ijstndsverlening en de vergoeding vn medische kosten. Omwille vn dt nvullend krkter vn de verzekering vrgen wij u (in het ijzonder ij een verlijf in het uitenlnd) om lle formliteiten te vervullen die nodig zijn om nsprk te kunnen mken op prestties vn het ziekenfonds. Doet u een eroep op onze ijstnd, dn moet u de nm vn uw ziekenfonds meedelen zodt de uitvoering vn de ijstnd in smensprk met die instelling kn geeuren. Het deel vn de kosten wrvoor een wettelijke tegemoetkoming vn het ziekenfonds of een ndere instelling kn verkregen worden, vergoeden we niet, ongecht of u die tegemoetkoming ook effectief ontvngt. d Overmcht We zijn niet nsprkelijk voor het lttijdig, onvolledig of niet-uitvoeren vn de ijstnd wnneer de normle uitvoering ervn wordt elemmerd door oorlog, stking, oproer, terrorisme, sotge, rdioctiviteit, ioniserende strlingen, ntuurrmp of ndere extreme situties wrdoor ijstndsverlening prktisch onmogelijk is, zols ijvooreeld hulpverlening in ontoegnkelijke geieden. WLD6J

5 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 ANNULERINGSVERZEKERING 1 Wt verzekeren we? Deze verzekering wrorgt de etling vn de kosten die u niet kunt recupereren ls u uw reis moet nnuleren of vervroegd moet terugkeren wegens een vn de hiern eschreven geeurtenissen ls die zich voordoet tijdens de duur vn de verzekering. Wij vrgen u deze verzekering minstens 2 mnden voor de freisdtum te sluiten. Ndien kunt u dit enkel nog innen de drie werkdgen n de oeking vn uw reis. U kunt deze verzekering niet meer sluiten indien de periode tussen de oekingsdtum en de egindtum vn uw reis minder dn cht klenderdgen zijn. Onder reis verstn we een verpltsing in het innen- of uitenlnd met minstens één geoekte overnchting of wrvn n de hnd vn een retourticket kn worden ngetoond dt het om een verlijf vn minstens twee neengesloten dgen gt. 2 Verzekerde geeurtenissen De volgende geeurtenissen komen in nmerking ls een geldige reden om uw reis te nnuleren of vroegtijdig terug te keren. Drij geldt ls principe dt een geeurtenis in hoofde vn een verzekerde persoon ook ls een geldige geeurtenis geldt voor de ndere verzekerde personen. Gezondheidsredenen - u wordt ziek, het een ongevl of overlijdt. De ziekte of het ongevl moet voldoende ernstig zijn en redelijkerwijze een eletsel vormen voor uw vkntie. De rd vn uw vkntie zl hierij eplend zijn. Zo kn een verzwikte pols voldoende ernstig zijn om een sportvkntie te nnuleren. - Een verwikkeling tijdens uw zwngerschp of een vroeggeoorte. Een verwchte evlling tijdens de ltste drie mnden voorfgnd n de reis is een geldige reden voor zover u ij de oeking vn de reis niet op de hoogte ws vn uw zwngerschp. - u wordt opgeroepen voor een orgn- of eenmergtrnsplnttie. - overlijden of een onverwchte opnme in het ziekenhuis vn: u of een fmilielid tot in de tweede grd (v. roers en zussen) een onmisre vennoot in uw edrijf of vn uw enige eroepsvervnger de persoon die tijdens uw reis zorgt voor uw minderjrige kinderen of ndere inwonende personen die zorgehoevend zijn een lid vn het onthlgezin ij wie u tijdens uw reis zou logeren. Andere noodgevllen - een homejcking ij u innen de 7 dgen voor het geplnde vertrek. - een kidnpping of een verdwijning vn iemnd vn u of vn een fmilielid tot in de tweede grd. - een diefstl met rk in uw woning of uw edrijfsgeouw, innen de 7 dgen voor uw vertrek. - de vernieling of ernstige eschdiging vn uw woning of uw edrijfsgeouwen. - opzegging vn het huurcontrct vn uw woning of uw edrijfsgeouw innen de drie mnden voor het geplnde vertrek. - de diefstl, eschdiging of pnne vn het voertuig wrmee u op reis zou vertrekken op voorwrde dt dt zich heeft voorgedn innen de 7 dgen voor uw vertrek en een tijdige herstelling niet meer mogelijk ws. c Studies en werk - u het een herexmen dt moet fgelegd worden tijdens of innen de 30 dgen n uw reis. - uw ontslg om economische redenen of het onvrijwillig verlies vn uw etrekking ls loontrekkende. - de verplichte nwezigheid vn u op het werk door het sluiten vn een nieuwe reidsovereenkomst voor minstens 3 mnden. - uw verhuizing om professionele redenen. Opgelet: Deze geeurtenissen kunnen niet worden ingeroepen door de thuislijvers. d Overheid en reisformliteiten - een oproep om tijdens uw reis te zetelen ls jurylid of om persoonlijk te verschijnen voor een rechtnk in het kder vn procedures die nog niet werden ingeleid op het ogenlik dt u de reis het geoekt. - een oproep om de officiële doptie te regelen vn een kind - de onmogelijkheid om de nodige vccinties voor de geplnde reis te ontvngen ls de oorzk medisch is en voor u onekend ws ij het oeken vn de reis. - de weigering vn het vereiste visum ls u de nvrg tijdig het ingediend en u nog nooit werd geconfronteerd met een weigering. - de diefstl vn uw identiteitsdocumenten, visums of vervoersewijzen innen 72 uur voor uw vertrek. - de weigering vn toegng tot het lnd vn estemming op voorwrde dt u in het ezit ent vn lle nodige documenten drvoor - de wijziging vn het reisdvies door het Ministerie vn Buitenlndse zken in een negtief reisdvies n het oeken vn uw reis. e Gemist vertrek vn vliegtuig, oot of trein - een vertrging nr de plts vn inscheping door een ongevl of pech vn het geruikte voertuig op voorwrde dt u ons een ttest of fctuur kn voorleggen vn een tkeledrijf of grgist. - een vertrging nr de plts vn inscheping door een onverwchte file ls gevolg vn een verkeersincident op voorwrde dt u een veiligheidsmrge hd ingeouwd (minstens 1,5 uur voorf nwezig zijn op plts vn inscheping) rekening houdend met structurele of ngekondigde verkeershinder. WLD6K

6 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 - een onverwchte vertrging vn het geoekte vervoer met minstens 48 uur. f Onze plus-grntie Het is onmogelijk om lle mogelijke situties te eschrijven wrvoor een nnulering gerechtvrdigd is. Drom ieden wij u de extr zekerheid om iedere geeurtenis te nvrden die hiervoor niet eschreven werd en voor u een overmchtssitutie uitmkt die uiten uw wil ligt. Die overmchtssitutie moet de geplnde reis voor u onmogelijk mken en ze moet verifieerr zijn. Als u een eroep doet op onze plus-grntie, moet u een eigen ndeel drgen in de verzekerde kosten vn 25%. 3 Op reis met iemnd nders Als u met een niet-verzekerde persoon op reis gt en lleen op reis zou moeten vertrekken omdt uw reisgezel wordt geconfronteerd met één vn de hiervoor eschreven geeurtenissen, dn kunt u ook een eroep doen op deze verzekering. De voorwrde is wel dt het niet-verzekerde reisgezelschp mximum uit twee volwssenen en hun minderjrige kinderen estt en u kunt ntonen dt u smen op reis zou gn. 4 Verzekerde kosten Wij etlen uw eigen ndeel vn de nnulerings- of omoekingskosten op sis vn de modliteiten en voorwrden vn het door u gesloten reiscontrct. De kosten ngerekend door de reisemiddelr worden vergoed tot 10 % vn de reissom. Vertrekt u toch lleen, zonder uw reisgezel(len), dn etlen wij de omoekingskosten tot mximum de nnuleringskost die u contrctueel verschuldigd zou zijn ls u niet ws vertrokken. Als u een wgen huurt ls vervnging vn uw voertuig dt niet eschikr is door een verzekerde geeurtenis, dn etlen wij de huurkosten tot het edrg vn de nnuleringskost die drdoor wordt vermeden. Indirecte kosten, kosten voor documenttie, vis, tol-, enzine- en ndere kosten worden niet vergoed. Bij vroegtijdige terugkeer worden de gederfde dgen ls een pro rt vn de totle reissom vergoed. De vergoeding is lleszins egrensd tot de reissom die is vermeld in de ijzondere voorwrden. - weersomstndigheden op de plts vn estemming tenzij deze een overmchtssitutie uitmken omdt de lokle infrstructuur ernstig vernield is; - de verwikkelingen of verergeringen vn een estnde ziekte die ls een norml verloop vn de ziekte kunnen worden eschouwd en die gekend wren op het ogenlik dt de reis geoekt werd; - zenuwziekte, depressie of een ndere geestesziekte tenzij de etrokkene hiervoor werd opgenomen in een instelling of ziekenhuis; - epidemieën; - de geeurtenissen te wijten n: uw opzet of finncieel onvermogen; overmtig geruik vn lcohol, geneesmiddelen of verdovende middelen die niet door een geneesheer zijn voorgeschreven; - reidsconflicten en nslgen, (urger)oorlog of gelijkrdige feiten, oproer of terrorisme - kernrecties, rdioctiviteit en ioniserende strlingen. 6 Wr geldt deze verzekering? Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor reizen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. 7 Wt moet u doen ls u wilt nnuleren of vervroegd terugkeren? Als een verzekerde geeurtenis zich voordoet dn moet u innen de 48 uur ndt u drvn kennis het, contct opnemen met uw reisgent, reisorgnistor of de persoon met wie u uw reiscontrct gesloten het. Bij lttijdigheid, wordt de vergoeding erekend lsof u de nnulering tijdig het gedn. 8 Verplichtingen ij schde U moet lle redelijke mtregelen nemen om de gevolgen vn een schdegevl te voorkomen en te eperken. N het voorvllen vn een verzekerde geeurtenis, dient u dn ook zo snel ls redelijkerwijs mogelijk het gentschp, de orgnistor of de persoon met wie u uw reiscontrct gesloten het, hiervn onmiddellijk op de hoogte te rengen. Het niet- nleven vn deze verplichting geeft ons het recht om de overeengekomen vergoeding geheel of gedeeltelijk te verminderen ten elope vn het ndeel dt wij door uw verzuim heen geleden. 5 Wt is niet verzekerd? Wij verlenen geen tussenkomst voor: - geeurtenissen die u kende toen u de reis oekte of deze verzekering sloot en dermte zeker zijn dt de nnulering niet meer ls onverwcht kn worden eschouwd; WLD6K

7 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 3 9 Angifte vn schdegevllen ij ons Iedere geeurtenis wrvoor u de verzekering inroept, moet u innen de 10 dgen ngeven. De ngifte evt lle nuttige inlichtingen over de omstndigheden, over de rd en de omvng vn de schde en wordt eventueel gestfd door een medisch getuigschrift. WLD6K

8 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 BAGAGEVERZEKERING U vertrekt op reis, mr tijdens uw reis worden goederen vn u gestolen of vernield. Of uw gge rkt verloren ij de vervoersmtschppij of wordt eschdigd fgeleverd op uw estemming. Weg is uw vkntieplezier. U het er goed n gedn om deze verzekering te sluiten. Ze zl u eschermen tegen het finncieel verlies dt u lijdt wnneer u geconfronteerd wordt met één vn de hiern eschreven geeurtenissen. 1 Wt is verzekerd? Tot EUR per verzekerde persoon verzekeren we de gge die u ij het op reis en sportuitrusting, nietgemotoriseerde voer- en vrtuigen en rijdieren die u op reis huurt of grtis mg geruiken. Motorvoertuigen, crvns, nhngwgens en oten, met inegrip vn hun toeehoren, eschouwen we niet ls gge en zijn dus niet verzekerd. Onder reis verstn we een verpltsing in het innen- of uitenlnd met minstens één geoekte overnchting of wrvn n de hnd vn een retourticket kn worden ngetoond dt het om een verlijf vn minstens twee neengesloten dgen gt. 2 Welke geeurtenissen zijn verzekerd? De volgende geeurtenissen zijn verzekerd ls ze zich tijdens de reis voordoen: - diefstl met geweld, edreiging of rk uit een voertuig, uit uw verlijf of op uw persoon. We komen ook tussen ls u de diefstl kunt ewijzen n de hnd vn ndere sporen of getuigenverklringen opgenomen in de ngifte ij de politie; - eschdiging of vernieling door een voor u plotse en onverwchte geeurtenis, zols een nrijding; - de goederen worden niet of eschdigd fgeleverd door de vervoersmtschppij. Voor de gehuurde goederen is vereist dt die geeurtenissen pltsvinden tijdens de periode dt de voorwerpen n u zijn toevertrouwd en dt u ervoor nsprkelijk ent. 3 Welke vergoeding mg u verwchten? Als het voorwerp gestolen is of onherstelr eschdigd, dn vergoeden wij de nieuwwrde, d.w.z. de kostprijs om op de dg vn het schdegevl de goederen te vervngen door gelijksoortige nieuwe goederen met dezelfde kwliteit. We heen het recht om te vrgen dt u de voorwerpen n ons fstt. Als het voorwerp hersteld kn worden, dn vergoeden wij de herstellingskosten met ls mximum de nieuwwrde ls het voorwerp onherstelr eschdigd zou zijn. Specifieke regeling: - voor sportuitrusting rengen wij de slijtge in mindering; - voor moile devices zols een smrtphone, gps, tlet en lptop heen wij het recht om u in de plts vn de vergoeding hetzelfde toestel n te ieden. Is het toestel niet meer in de hndel, dn pssen we een forfitire wrdevermindering vn 10% per jr toe; - gehuurde voorwerpen vergoeden we op sis vn de toepsselijke nsprkelijkheidsregeling; - voor geld en ndere wrden n toonder vergoeden wij de geldwrde ervn, uitgedrukt in euro. Voor vreemde munten houden wij rekening met de wisselkoers op de dg vn het schdegevl; - voor krediet- en etlkrten, ski-onnementen, visum, reisps en ndere reisdocumenten vergoeden wij de kosten die verschuldigd zijn om de documenten of krten te vervngen. We pssen dn geen frnchise toe. Frnchise De schdevergoeding wordt verminderd met een frnchise vn 100 EUR per schdegevl. Die frnchise geldt niet voor schde ls gevolg vn het verlenen vn hulp n personen in nood. Het geheel vn de schde die te wijten is n hetzelfde schdeverwekkende feit of de opeenvolging vn feiten met dezelfde oorzk, wordt eschouwd ls een schdegevl. Extr: Als uw gge 4 uur n uw nkomst op uw uitenlndse reisestemming nog niet is toegekomen, dn vergoeden we de uitgven voor de dringende nkoop vn de noodzkelijke vervngkledij en toiletrtikelen, tot 250 EUR per verzekerde persoon. 4 Specifieke verplichtingen vn de verzekerde Preventiemtregelen Preventie loont. Niet enkel voor ons, mr voorl voor uzelf omdt een schdegevl heel wt hinder met zich meerengt en geld niet lles kn compenseren. In het ijzonder vrgen wij u om diefstlgevoelige voorwerpen zols moile devices, een drgre dvdspeler en een fototoestel niet zichtr chter te lten in een voertuig. In gevl vn verlies of diefstl vn uw nkkrt contcteert u est Crd Stop (tel ) om uw krt te lten lokkeren. Angifte ij de politie in gevl vn diefstl Als u het slchtoffer ent vn een diefstl, moet u drvn onmiddellijk ngifte doen ij de politie. Vonden deze feiten in het uitenlnd plts, dn moet u ij uw terugkeer in België ook nog ngifte doen ij de politie. WLD6L

9 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 Deed u lttijdig ngifte, dn rekenen wij u dt niet n ls u de gevrgde melding toch zo spoedig ls redelijkerwijs mogelijk ws, het gedn. Doet u geen ngifte, dn verlenen wij geen tussenkomst tenzij u kunt ntonen dt u in de onmogelijkheid verkeerde om ngifte te doen. c Beschdiging of verlies door de vervoersmtschppij Bij eschdiging of verlies vn uw gge door een vervoersmtschppij moet u lle formliteiten vervullen die die mtschppij vn u vrgt op sis vn de vervoersovereenkomst. 5 Wr geldt deze verzekering? Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor reizen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. 6 Wt is niet verzekerd? Deze verzekering geldt niet voor: - schde door vergetelheid, oplichting, misruik vn vertrouwen en in het lgemeen het verdwijnen vn goederen dt niet kn worden toegeschreven n diefstl; - schde n het goed zelf door het enkele feit dt u het geruikt; - schde n het goed door reiniging, ewerking of herstelling; - schde die vlt onder de grntie of een onderhoudscontrct; - schde die estt uit corrosie, slijtge, verwering, verkleuring, vervuiling en ndere geleidelijk optredende schde die het gevolg is vn de lootstelling n lngzm inwerkende invloeden; - schde die estt uit fschilferingen, krssen, deuken of vlekken, tenzij het goed drdoor redelijkerwijze niet meer geruikt kn worden wrvoor het estemd is; - schde die estt uit een defect, een constructiefout of een nder eigen gerek; - indirecte schde zols winst- en geruiksderving, rendementsverlies en wrdevermindering n herstelling of wegens het niet meer volledig zijn vn een set, een stel of een collectie; - schde: te wijten n uw opzet; door het geruik vn luchtvrtuigen, nders dn ls pssgier; ingevolge een etlde of winstgevende sporteoefening door u, triningen inegrepen; die vernd houdt met reidsconflicten en nslgen, (urger)oorlog of gelijkrdige feiten, oproer of terrorisme; te wijten n kernrecties, rdioctiviteit en ioniserende strlingen. WLD6L

10 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING REISONGEVALLEN MET EXTRA BESCHERMING 1 Wt verzekeren we? Als u het slchtoffer wordt vn een ongevl tijdens uw reis, dn etlen we: - een vergoeding voor lijvende invliditeit; - een vergoeding ij overlijden. Onder reis verstn we een verpltsing in het innen- of uitenlnd met minstens één geoekte overnchting of wrvn n de hnd vn een retourticket kn worden ngetoond dt het om een verlijf vn minstens twee neengesloten dgen gt. Onder ongevl verstn wij: een plotselinge geeurtenis die een ojectief vststelr letsel of de dood tot gevolg heeft en wrvn minstens een vn de oorzken uiten het orgnisme vn het slchtoffer ligt. Worden onder meer ls een ongevl eschouwd: - vergiftiging, llergische recties op insecten- of ndere eten; - de gevolgen vn een plotse krchtinspnning zols verstuikingen, ontwrichtingen, spierverrekkingen en spierscheuren ls die zich onmiddellijk mnifesteren; - verdrinking, verstikking. Bij uitreiding eschouwen we een onderkoeling of een zonnesteek toch ook ls een verzekerde geeurtenis. Vergoeding in gevl vn lijvende letsels Bij een lijvende invliditeit etlen we een vergoeding die erekend wordt op sis vn de invliditeitsgrden zols opgegeven in de Officiële Belgische Schl ter epling vn de Grd vn Invliditeit. Per egonnen schijf vn 5 grden ontvngt u EUR. Zo etlen wij EUR voor een invliditeitsgrd vn 50 % en EUR voor een invliditeitsgrd vn 51 %. Een invliditeit vn minder dn 6 % wordt niet vergoed. Een lijvende invliditeit vn minstens 67 % wordt gelijkgesteld met een volledige invliditeit zodt u drvoor EUR ontvngt. De invliditeitsgrd wordt vstgesteld op het ogenlik dt de letsels stiel zijn en uiterlijk 3 jr n de dtum vn het ongevl. Er wordt drij geen rekening gehouden met het uitgeoefende eroep. Een reeds estnde invliditeit rengen we slechts in mindering ls die etrekking heeft op hetzelfde lichmsdeel of op dezelfde lichmsfunctie ls deze die door het verzekerde ongevl werd getroffen. Bent u op de dg vn het ongevl 75 jr of ouder, dn wordt de vergoeding tot de helft herleid. Vergoeding ij overlijden Bij overlijden innen drie jr ls gevolg vn het ongevl etlen we n de smenwonende prtner, of ls die er niet is, n de erfgenmen smen, een vergoeding vn EUR. We vergoeden ook de werkelijk gemkte egrfeniskosten tot een edrg vn EUR. De etling geeurt n de persoon die de kosten heeft gedrgen. Bent u op de dg vn het ongevl 75 jr of ouder, dn wordt de vergoeding tot de helft herleid. De vergoeding ij overlijden kn niet gecumuleerd worden met de vergoeding in gevl vn lijvende invliditeit. c Specile regeling: extr escherming in het uitenlnd In België het u ls zwkke weggeruiker recht op hoge vergoedingen ls u het slchtoffer ent vn een verkeersongevl wrij een motorrijtuig is etrokken. Ook l ent u zelf nsprkelijk voor het ongevl. Zwkke weggeruikers zijn voetgngers, fietsers en pssgiers vn een motorrijtuig. In het uitenlnd geldt die escherming niet ltijd. Drom ieden wij u een extr escherming n ls u in het uitenlnd ls zwkke weggeruiker het slchtoffer wordt vn een nrijding wrij een motorrijtuig etrokken is. We vullen de vergoeding die u dn op sis vn het uitenlndse rechtssysteem krijgt voor uw lijvende letsels of overlijden n tot wt in België drvoor geruikelijk is. Voor het eplen vn de schdeposten die voor vergoeding in nmerking komen en voor het niveu vn de vergoeding geruiken we de zogenmde indictieve tellen die de Belgische rechters ook hnteren. Dt etekent dt we onder meer ook hulp vn derden zullen etlen, een vergoeding voor uw persoonlijke, huishoudelijke en economische lijvende ongeschiktheid, esthetische schde en inkomensverlies door uw overlijden. Buiten de situties ls zwkke weggeruiker, het u ook het recht op die nvullende escherming wnneer u ls estuurder vn het etrokken motorrijtuig niet nsprkelijk ent voor de nrijding. De nvullende escherming geldt tot een edrg vn EUR per verzekerde persoon. 2 Uitsluitingen U kunt geen eroep doen op deze verzekering voor: - verergeringen of verwikkelingen vn de gevolgen vn een ongevl die te wijten zijn n de volgende ndoeningen: degenertieve letsels vn het locomotorisch stelsel, dietes of loedvtndoeningen; deze uitsluiting wordt niet toegepst ls het slchtoffer ntoont dt de dignose vn deze ndoening nog niet ws vstgesteld - ongevllen overkomen: tijdens de deelnme n extreme outdoorctiviteiten. Drmee edoelen we outdoorctiviteiten wrij de extreme omstndigheden of de moeilijkheidsgrd een potentieel levensgevr inhouden ls de verzekerde deelneemt n of oefent voor gemotoriseerde snelheids-, regelmtigheids- of ehendigheidswedstrijden met gemotoriseerde rij- WLD6M

11 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 of vrtuigen; louter toeristische rondritten of oriënttieritten vllen niet onder deze uitsluiting; tijdens de deelnme n etlde of winstgevende sporteoefening, triningen inegrepen - ongevllen veroorzkt door het geruik vn luchtvrtuigen; er is wel wrorg voor u ls pssgier; - zelfdoding en de gevolgen vn poging tot zelfdoding; wettelijk uitgevoerde euthnsie ingevolge een verzekerd ongevl wordt gelijkgesteld met een ntuurlijke dood; - ongevllen door opzet vn de getroffene of een rechtheende en ongevllen die het gevolg zijn vn hun zwre fout; Worden eschouwd ls ongevllen die het gevolg zijn vn een zwre fout: ongevllen ls estuurder vn een voertuig of vrtuig veroorzkt in een stt vn lcoholintoxictie vn meer dn 1,5 promille (0,65 mg/l), in een stt vn dronkenschp of in een gelijkrdige toestnd die het gevolg is vn het geruik vn ndere producten dn lcoholische drnken; ongevllen overkomen tijdens het plegen vn geweld op personen; De uitsluiting wordt niet toegepst in hoofde vn een verzekerde die jonger is dn 16 jr en in hoofde vn de getroffene of de rechtheende die niet zelf de dder of medeplichtige is; - ongevllen die vernd houden met (urger)oorlog of gelijkrdige feiten; deze uitsluiting geldt niet voor ongevllen in het uitenlnd tot veertien dgen n het egin vn de ongeregeldheden, voor zover België dr niet ij etrokken is en de verzekerde drdoor wordt verrst; - ongevllen die te wijten zijn n: kernrecties, rdioctiviteit, ioniserende strlen, met uitzondering vn de estrlingen die nodig zijn ingevolge een verzekerd ongevl; de rechtstreekse gevolgen in België vn rdevingen en vulknische uitrstingen; 4 Wr geldt de verzekering? Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor reizen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. 5 Wt ls er iemnd nsprkelijk is? Wij treden in de rechten en rechtsvorderingen vn u en de egunstigde om de kosten die wij op sis vn deze verzekering vergoeden terug te vorderen vn de nsprkelijke derde, zonder dt dt u mg endelen. Meer informtie drover vindt u onder Gemeenschppelijke eplingen, 3. 3 Vststelling vn de gevolgen vn het ongevl U het het recht om u, op eigen kosten, te lten ijstn door een vrij gekozen geneesheer voor de vststelling vn de gevolgen vn het ongevl. Bij overlijden mogen wij een utopsie eisen of n de geneesheer vn de overledene een verklring vrgen omtrent de doodsoorzk voor zover dt nodig is voor het verlenen vn de verzekeringswrorg. Bij een meningsverschil tussen de geneesheren vn eide prtijen wordt in onderling kkoord een derde geneesheer ngesteld, die eslist. De kosten en het ereloon vn deze derde geneesheer worden door de prtijen, elk voor de helft, gedrgen. In plts vn de voornoemde procedure kunnen de prtijen de nstelling vn de derde geneesheer en/of de eslechting vn het meningsverschil ook overlten n de evoegde rechtnk. WLD6M

12 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING REISGESCHILLEN Op reis kunt u geconfronteerd worden met prolemen of verzeild gerken in een ntl situties wrvoor u juridische hulp en ijstnd nodig het. Met deze verzekering ieden wij u in een ntl welomschreven gevllen die hulp en ijstnd. Deze rechtsijstndsverzekering is een idele nvulling vn de rechtsijstndverzekering vn uw gezins- en utopolis. 1 Defendo, uw grntie op onprtijdigheid Bij een juridisch geschil het u nood n een onprtijdige verdediging vn uw rechten. Drom wordt uw rechtsijstndsdossier ehndeld door Defendo, een gespeciliseerd tem vn medewerkers die uitsluitend optreden in rechtsijstnd en de volgende grnties ieden: - uw dossier is vertrouwelijk; - ls er met ons een elngenconflict estt, dn verwittigen wij u en het u op onze kosten recht op een eigen dvoct; - ent u het niet eens met ons over de kns op succes of over de te volgen gedrgslijn dn het u het recht hierover het dvies te vrgen vn een vrij gekozen dvoct; - ij een procedure mg u vrij uw dvoct of deskundige kiezen. 2 Welke geschillen zijn verzekerd? De hiern vermelde geschillen die vernd houden met uw reis zijn verzekerd. Afhnkelijk vn uw keuze geldt deze verzekering voor reizen in geogrfisch Europ of wereldwijd. Uw keuze is vermeld in de ijzondere voorwrden. Onder reis verstn we een verpltsing in het innen- of uitenlnd met minstens één geoekte overnchting of wrvn n de hnd vn een retourticket kn worden ngetoond dt het om een verlijf vn minstens twee neengesloten dgen gt. Geschillen met reisorgnistors, verhuurders, herstellers en ndere dienstverleners Als u op reis gt sluit u heel wt contrcten f. U oekt een knt en klre reis, u koopt een vliegtuigticket vi het internet, u huurt een vkntieverlijf of oekt een hotelkmer,... In de meeste gevllen worden die contrcten ehoorlijk uitgevoerd en verloopt uw reis nr wens. Het is echter niet uit te sluiten dt u niet krijgt wrop u recht hd en dt er een juridisch geschil ontstt. In dt gevl kunt u rekenen op onze rechtsijstnd om uw elngen te ehrtigen en uw rechten te verdedigen op voorwrde dt de geschillen voortvloeien uit een vn de opgesomde contrcten en de inzet ervn minstens 250 EUR edrgt. Reiscontrcten Hiermee edoelen we de contrcten met een reisorgnistor, een vervoerder, een reisureu of een ndere tussenpersoon die zorgt voor het vervoer, het verlijf of een ndere toeristische dienst. Ook toeristische uitstppen die ter pltse worden geoekt en een overeenkomst met een lokle gids eschouwen we hier ls een reiscontrct. Huurcontrcten U sluit een huurcontrct ls u een vkntieverlijf huurt, een kmer oekt in een hotel of pension, een plts reserveert op een kmpeerterrein of een prkeerplts voor uw uto huurt. Ook ls u een fiets, een uto, een jetski of een oot of ndere goederen huurt om te geruiken tijdens uw reis sluit u huurcontrcten wrvoor u een eroep kunt doen op deze verzekering. Contrcten vn ewrgeving Op reis geeurt het dt u n iemnd uw ezittingen toevertrouwt zols wrdevolle voorwerpen in de hotelkluis en gge n de vervoerder. Als de persoon n wie u iets het toevertrouwd de verplichting heeft om drvoor zorg te drgen en instt voor het verlies en de eschdiging ervn, spreekt men vn een contrct vn ewrgeving. Huur vn werk Huur vn werk is de juridische term voor contrcten met personen die een werk voor u doen. Dt kn een grgist zijn, een fietsenmker, de sleper vn uw voertuig of de hersteller vn uw sportuitrusting. Geschillen over dergelijke contrcten zijn verzekerd ls het werk dt moet worden uitgevoerd niet voorf geplnd ws en etrekking heeft op een voorwerp, een voertuig of vrtuig dt u ij het op reis of wrmee u de reis doet. Prolemen met politie en overheid in het uitenlnd De uitenlndse wetgeving verschilt vn de Belgische wetgeving. Wt in België perfect legl is, is dt niet ltijd in het uitenlnd. Geruiken en verkeersregels verschillen zodt u, sneller dn u denkt, in de prolemen kunt gerken. Strfrechtelijk Het kn geeuren dt u in het uitenlnd wordt ngehouden of verdcht wordt vn een misdrijf. In een dergelijk gevl zullen wij ervoor zorgen dt u zo snel ls mogelijk juridische ijstnd krijgt om u te verdedigen. Zodr dt mogelijk is, zullen wij een dvoct nstellen, de mssde verwittigen en zorgen voor een tolk. Bent u ngehouden en wordt uw vrijlting fhnkelijk gesteld vn een org, dn zullen wij drvoor zorgen. Wnneer u op sis vn een uitenlnds rechtssysteem officieel wordt eschuldigd vn een misdrijf dt in België wordt eschouwd ls een opzettelijk misdrijf zols vndlisme of een vechtprtij, dn stoppen wij onze tussenkomst. Wij etlen u wel de verzekerde erelonen en kosten terug ls u ndien wordt vrijgesproken en de WLD6N

13 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 2 vrijsprk definitief is. Die terugetling geeurt niet voor misdrijven die volgens de Belgische wetgeving estrft worden ls een misdd en die in principe door een hof vn ssisen ehndeld worden. Administrtief Wij komen ook tussen indien u prolemen het met een uitenlndse overheid in vernd met verplichte reisdocumenten zols identiteitsppieren, visum en rijewijs. 3 Welke prestties mg u vn ons verwchten? Als u een eroep doet op onze rechtsijstnd, dn streven wij in de mte vn het mogelijke een minnelijke regeling n. Wij informeren u over uw rechten en de mnier wrop u die kunt fdwingen. Wij helpen u lle gegevens (ewijzen, ttesten, getuigenverklringen) te verzmelen en gelsten de nodige onderzoeken om uw elngen optiml te ehrtigen. Wij stn u ij in de procedure voor de rechtnk en ook uiten de rechtnk zols in de geschillencommissie reizen. Wij nemen de volgende erelonen en kosten ten lste: - de kosten die wij zelf mken om een minnelijke regeling n te streven en om uw elngen te verdedigen; - de kosten en erelonen die verschuldigd zijn n dvocten, gerechtsdeurwrders en deskundigen; - de kosten vn de gerechtelijke of uitengerechtelijke procedure; - de noodzkelijke reis- en verlijfkosten wnneer uw nwezigheid in het uitenlnd vereist is in het kder vn de gerechtelijke procedure; verlijfkosten worden etld gedurende mximl 7 dgen en tot een edrg vn 75 EUR per persoon en per dg; - de kosten vn een tolk tot een edrg vn EUR; - de kosten vn één procedure vn tenuitvoerlegging per uitvoerre titel; - de kosten voor het eventueel indienen vn een gendeverzoek of een eerherstel in gevl vn een strfrechtelijke veroordeling. Bovengenoemde kosten zijn verzekerd tot mximl EUR per schdegevl en voor lle verzekerden smen. Onze eigen eheerskosten worden niet meegerekend. De orgsom die nodig is voor uw invrijheidstelling schieten wij voor tot mximl EUR per schdegevl voor lle verzekerde personen smen. U moet ons het voorgeschoten edrg ten ltste innen het jr terugetlen. Als de orgsom wordt vrijgegeven, verwchten wij uw terugetling innen dertig dgen n de vrijgve ervn. Wij nemen ook de rechtsplegingvergoeding ten lste ls u drvoor wordt veroordeeld omdt u de procedure verliest. Indien de rechter n u een rechtsplegingvergoeding toekent, dn komt die n ons toe omdt wij de kosten heen etld voor uw verdediging. Wij etlen geen oeten, minnelijke schikkingen of schdevergoedingen. 4 Wt is niet verzekerd? Wij zijn geen rechtsijstnd verschuldigd voor: geschillen die vernd houden met: - geschillen tussen verzekerde personen onderling; - geschillen die vernd houden met: uw eroepsleven in het lgemeen. Als u de optie zkenreizen het gesloten, geven we wel wrorg voor de vernoemde geschillen ls die etrekking heen op uw zkenreis; motorvoertuigen, vrtuigen en onroerende goederen wrvn u de eigenr of regelmtige houder ent; het esturen vn luchtvrtuigen en spoorvoertuigen; timeshring; medische reizen en geplnde medische ehndelingen in het uitenlnd en de mogelijke verwikkelingen of nehndeling in België; - dounewetgeving, inreuken op nmk, ntiek en kunstsmokkel, in- en uitvoeringseplingen; - geeurtenissen die vernd houden met: uw opzet; uw finncieel onvermogen; reidsconflicten en nslgen, (urger)oorlog of gelijkrdige feiten en oproer; kernrecties, rdioctiviteit en ioniserende strlingen tenzij u hiern werd lootgesteld ingevolge een medische ehndeling. 5 Wnneer moet het geschil ontstn om verzekerd te zijn? Deze rechtsijstnd geldt voor geschillen over contrcten die u het gesloten tijdens de geldigheidsduur vn de verzekering. Ook het misdrijf of dministrtief proleem dt nleiding geeft tot onze tussenkomst moet zich heen voorgedn tijdens diezelfde duur. 6 Verjringstermijn De wettelijke verjringstermijn edrgt drie jr. Dt etekent dt u drn geen eroep meer kunt doen op deze verzekering. Die termijn egint te lopen vnf de dg vn het voorvl dt uw recht op de verzekerde prestties doet ontstn. Het u ps lter kennis gekregen vn dt voorvl, dn egint de termijn eerst vnf dt tijdstip te lopen. Ze verstrijkt dn in ieder gevl vijf jr n het voorvl. 7 In welke lnden geldt de verzekering? Geschillen met reisorgnistors, verhuurders, herstellers en ndere dienstverleners zijn verzekerd voor contrcten gesloten in lle lnden vn de Europese unie en WLD6N

14 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 3 geogrfisch Europ. Druiten komen wij enkel tussen indien de tegenprtij voor een Belgische rechtnk kn ngesproken worden. 8 Vrije keuze vn een dvoct en deskundige U mg zelf uw dvoct en deskundige kiezen of eventueel een ndere persoon die de vereiste kwlificties heeft: - telkens er moet worden overgegn tot een gerechtelijke of dministrtieve procedure; - telkens er zich met ons een elngenconflict voordoet, wij zullen u verwittigen vn zodr zich een dergelijk conflict voordoet. U ent volledig vrij in uw contrcten met deze personen mr u moet ons wel op de hoogte houden vn de evolutie vn het geschil. Wenst u de ehndeling vn het dossier n de ngestelde dvoct te onttrekken en n een nder dvoct toe te vertrouwen, dn etlen wij de kosten en erelonen vn de nieuwe dvoct ls u ons voorf het ngetoond dt er gegronde redenen estn voor die vervnging. 9 U het een meningsverschil met ons Als u het niet eens ent met ons over de gedrgslijn die zl worden gevolgd voor de regeling vn het verzekerde geschil, dn het u het recht om een dvoct vn uw keuze te rdplegen n de ekendmking vn ons stndpunt of vn onze weigering om uw stelling te volgen. U kunt ook nog een rechtsvordering instellen. Bevestigt de gerdpleegde dvoct uw zienswijze, dn verlenen we u dekking en etlen we de kosten en de erelonen vn de rdpleging terug. Bevestigt die dvoct ons stndpunt, dn etlen we de helft vn de kosten en erelonen vn de rdpleging terug. Als u, tegen het dvies vn de dvoct in, toch op eigen kosten een procedure egint en een eter resultt hlt dn we voorspelden, dn verlenen we opnieuw dekking en etlen we u lle verzekerde kosten en erelonen terug, met inegrip vn de kosten en erelonen vn de rdpleging. 10 Telefonische ijstnd Wordt u op uitenlndse reis geconfronteerd met een omschreven geeurtenis en weet u niet wt u moet doen? Of wilt u weten wt uw rechten zijn? Een telefoontje nr onze ijstndscentrle kn u wellicht verder helpen. U kunt KBC-Bijstnd 24 uur op 24 ereiken vi de telefoonnummers: (grtis nummer innenlnd); (vnuit het uitenlnd). WLD6N

15 KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Tenzij nders vermeld, gelden onderstnde eplingen voor lle verzekeringen in deze polis. 1 Wt u moet doen ij een schdegevl Als er zich een geeurtenis voordoet wrvoor de wrorg vn deze polis geldt, dn moet u (en desgevllend ook de egunstigde) de onderstnde verplichtingen nkomen, zodt wij de overeengekomen prestties kunnen leveren: - u moet het schdegevl melden innen 10 dgen; - u moet lle inlichtingen verstrekken die wij vn u vrgen in vernd met het schdegevl en de nodige medewerking verlenen zodt de verzekerde prestties vlot verleend kunnen worden en wij l onze rechten ehouden om de gedne etlingen terug te vorderen vn de nsprkelijke. Zie ook de specifieke verplichtingen in de Verzekering Bijstnd Personen, de Annuleringsverzekering en de Bggeverzekering. 2 Beplingen etreffende de polis De verzekeringen eginnen op de dtum die in de ijzondere voorwrden is opgegeven ls egindtum vn de reis en op voorwrde dt de premie is etld. De nnuleringsverzekering egint evenwel op de dtum vn het sluiten vn de verzekering. De verzekeringen gelden voor de duur die is vermeld in de ijzondere voorwrden. De duur moet de heenreis, het verlijf ter pltse en de terugreis omvtten. De verzekeringen eindigen om 24 uur op de dtum die in de ijzondere voorwrden ls einddtum vn de reis is vermeld. De polis wordt op de einddtum niet verlengd. Bij een nslg zl een wettelijk voorgeschreven procedure worden gevolgd. Een comité moet innen de zes mnden eslissen of de nslg onder de wettelijke definitie vn terrorisme vlt, welke regelingsmodliteiten vn toepssing zijn en innen welke termijnen er moet worden etld. In het uitzonderlijke gevl dt de totle schde door terroristische nslgen tijdens een jr meer edrgt dn 1 miljrd EUR (index decemer 2005), zullen de uit te keren vergoedingen proportioneel worden verminderd. Terroristische nslgen met een nucleire om lijven uitgesloten. In situties wrin de terrorismedekking niet verplicht is, is ijkomend de schde door rdioctiviteit en ioniserende strlingen uitgesloten. Meer informtie vindt u op Wt ls er iemnd nsprkelijk is? Wij treden in de rechten en rechtsvorderingen vn de verzekerde of de egunstigde om de vergoedingen en kosten die wij op sis vn een verzekering vn deze polis heen etld, terug te vorderen vn de nsprkelijke derde. Dt verhlsrecht kn u echter niet endelen. Wij eschouwen uzelf, uw gezinsleden en de ndere verzekerden niet ls derden. Dt etekent dt wij niets vn hen zullen terugvorderen, tenzij in gevl vn kwd opzet of ls de schde ddwerkelijk fgewenteld kn worden op een nsprkelijkheidsverzekering. Dt geldt eveneens voor de ndere personen op wie wij het verhlsrecht wettelijk niet mogen uitoefenen. c Wnneer kunt u geen eroep meer doen op de verzekering De wettelijke verjringstermijn edrgt drie jr. Dt etekent dt u drn geen eroep meer kunt doen op deze verzekering. De termijn loopt vnf de dg vn het voorvl dt uw recht op de verzekerde prestties doet ontstn. Het u ps lter kennis gekregen vn dt voorvl, dn egint de termijn ps vnf dt tijdstip te lopen. Hij verstrijkt dn in ieder gevl vijf jr n het voorvl. d Toepsselijke recht Deze polis wordt eheerst door het Belgische recht en in het ijzonder door.de Wet vn 4 pril 2014 etreffende de Verzekeringen. 3 Belngrijke eplingen uit de verzekeringswetgeving over de schderegeling Tussenkomst in gevl vn terroristische nslgen Als wij in een verzekering vn deze polis wrorg verlenen in gevl vn terroristische nslgen, dn geldt de volgende epling: Wij zijn toegetreden tot de vzw TRIP. Die vzw is een ij wet opgericht smenwerkingsvernd tussen verzekerrs en de overheid dt de grntie iedt dt schdegevllen veroorzkt door terroristische nslgen zullen worden vergoed. WLD6P

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID Ondernemen rengt ltijd risico s mee. Zols het risico dt u schde veroorzkt wrvoor u nsprkelijk wordt gesteld.

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Zorg goed geregeld voor u

Zorg goed geregeld voor u Hndig om goed te ewren! Zorg goed geregeld voor u Reglement Hulpmiddelen 2012 Asn Reglement Hulpmiddelen 2012 Gechte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. Dit Reglement is onderdeel vn de

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

KBC-Vakantiepolis. Doelgroep. Welke verzekeringen kunt u sluiten? VIP-formule. Optie zakenreizen.

KBC-Vakantiepolis. Doelgroep. Welke verzekeringen kunt u sluiten? VIP-formule. Optie zakenreizen. KBC-Vakantiepolis Vakantie is vooral genieten van een welverdiende rust. Maar vakantie is tegelijk een niet te onderschatten financiële uitgave. U verwacht niet uw trip te moeten annuleren of op reis geconfronteerd

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Medictieveiligheid voor kwetsre groepen in de lngdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten vereteren; gehndicptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger

Nadere informatie

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN

A P-M Omschrijving bewijsdocument: INKOMEN EN VERMOGEN A P-M Omschrijving bewijsdocument: UITGAVEN Gemeente Hoogeveen Kwijtsheldingsverzoek Om te eoordelen of u in nmerking komt voor kwijtshelding, vult u dit formulier nr wrheid in. U levert het verzoek om kwijtshelding en lle gevrgde ewijsdoumenten

Nadere informatie

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren:

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren: Trieventel ehorende ij de Verordening grf- en egrfrechten 2015 Hoofdstuk 1 Verlenen vn rechten tot egrven en tot ijzetten vn sussen 1.1 Voor het verlenen vn een uitsluitend recht om in een epld grf of

Nadere informatie

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje M1 Comintie vn nr voren stnde tnden met impcties en een overtllig geitselement ij een 10-jrig meisje Trefwoorden: Klsse-II/1 mlocclusie Impctie Overtllig geitselement Eversie Functionele pprtuur Buiteneugel

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

HET VELOCARDIOFACIAAL SYNDROOM : GENETISCHE EN ERFELIJKHEIDSASPECTEN.

HET VELOCARDIOFACIAAL SYNDROOM : GENETISCHE EN ERFELIJKHEIDSASPECTEN. 1 HET VELOCARDIOFACIAAL SYNDROOM : GENETISCHE EN ERFELIJKHEIDSASPECTEN. KOEN DEVRIENDT. Centrum voor Menselijke Erfelijkheid KULeuven Inleiding. Het DiGeorge syndroom werd reeds in 1965 eschreven door

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen.

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen. Vooreeldtentmen 1 Tentmen Dtstructuren en lgoritmen (T641 en T6741) OPGAVE 1 c d Bekijk onderstnd lgoritme recalg. Bepl recalg() en lt zien hoe u het ntwoord het verkregen. Wt erekent recalg in het lgemeen?

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie