Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg"

Transcriptie

1 Technologie en Dienstverlening Commercie en Dienstverlening Technologie en Commercie Bsisberoepsgerichte leerweg Gemengde / theoretische leerweg Kderberoepsgerichte leerweg VMBO INTERSECTORAAL Jong zijn BK Trnsport BK -- Industrie & werkomgeving BK -- Sport en bewegen BK Vkntiereizen BK Pretprk BK -- Zorg BK Resturnt BK -- Tuincentrum BK Brede school BK -- Wonen BK -- Groothndel BK -- Jong zijn GT Trnsport GT Industrie & werkomgeving GT Sport en bewegen GT Vkntiereizen GT Pretprk GT Zorg GT Resturnt GT Tuincentrum GT Brede school GT Wonen GT Groothndel GT Them Wonen Bsis- en Kderberoepsgerichte leerweg Bestelnummer VOPLTHB0011

2 VMBO INTERSECTORAAL Them Wonen Bsis- en Kderberoepsgerichte leerweg Bestelnummer VOPLTHB0011

3 Colofon Uitgve: CSG Eekeringe en Vechtdl College Stichting Vmbo Intersectorl MicrowebEdu B.V. Ontwerp: Studio Blnche, Nieuw Vennep Auteurs: docenten CSG Eekeringe en Vechtdl College Bewerking: ISEO Consult BV Deze uitgve is uitsluitend bestemd voor gebruik door leden vn de Vereniging Pltform Vmbo Intersectorl. Ondnks lle inspnningen is het mogelijk dt niet lle copyrights vn de in de uitgve opgenomen illustrties geregeld zijn. Degene die meent lsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contct op te nemen met CSG Eekeringe en Vechtdl College, de Stichting Vmbo Intersectorl en MicrowebEdu B.V CSG Eekeringe en Vechtdl College / Stichting Vmbo Intersectorl / MicrowebEdu B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgve mg worden vermenigvuldigd, opgeslgen in een geutomtiseerd gegevensbestnd of openbr gemkt, in enige vorm of op enige wijze, nmelijk elektronisch, mechnisch, door fotokopie, opnmen of enige ndere mnier, zonder voorfgnde toestemming vn CSG Eekeringe en Vechtdl College / de Stichting Vmbo Intersectorl / MicrowebEdu B.V.

4 LEESWIJZER Leeswijzer 4 A AB AC Oriënteren 8 Plnnen 16 Uitvoeren 18 Tk 1 Nieuw personeel 18 Tk 2 Een huis onder de zon 29 Tk 3 Een nieuw jsje voor het huis 39 Tk 4 Vste lsten en plichten 53 Tk 5 Veilig leven in huis 65 Tk 6 Dgje uit in Flir 73 Tk 7 Klusjesdienst thuis 82 Tk 8 Nieuwe knsen op de mrkt 93 Tk 9 Wonen met Flir in beeld 104 AD Evlueren 115 Bijlgen Bijlge 1 Competenties 127 Bijlge 2 Lijst vn benodigdheden 130 Bijlge 3 Exmentermen per them 131 > Inhoud 3

5 LEESWIJZER Leeswijzer Welkom bij dit them. Dit them bestt uit vier onderdelen: A, B, C en D. A B C D Oriënteren Je mkt kennis met het them en je leert over de beroepen die bij het them horen. Ook kijk je nr wt je moet kennen en kunnen om deze beroepen uit te voeren, en nr wt je zelf wilt, kent en kunt. Plnnen Je mkt een plnning. Je stelt vst welke tken je gt doen, met wie en wnneer. Uitvoeren Je gt lle tken uitvoeren, lleen of in groepjes. Evlueren Als het goed is, weet je nu beter dn eerst wt je moet kennen en kunnen om de beroepen vn dit them uit te voeren. Ook zou je nu beter dn n het begin vn dit them moeten weten wt je wel of juist niet! wilt worden en welke beroepen goed bij je pssen. 4 Them Wonen

6 LEESWIJZER Onderdeel C vn dit them, Uitvoeren, bestt uit tken. Elke tk bestt uit vier stppen: Stp 1 Stp 2 Stp 3 Stp 4 Wt g je doen? Je mkt kennis met de tk. Je ziet wr de tk over gt en wt je er l vn weet. Hoe bereid je je voor? Je besluit hoe je de tk gt uitvoeren: zo leg je vst wt je gt doen, met wie, wnneer en op welke mnier. Dit noemen we een pln vn npk. En dn nu: de tk! Hier g je de tk echt uitvoeren, lleen of in groepjes. Hoe ging het? Je gt terugkijken hoe het gegn is. Dn zie je wt je ervn geleerd hebt. Evlueren doe je zelf, smen met je docent en soms ook smen met je klsgenoten. Elke stp bevt weer opdrchten. In de tken stn verwijzingen nr bronnen. Dt zijn filmpjes, rtikelen, sites, enzovoorts. Zoek je een bron die er niet bij stt? En kun je die bron niet goed vinden? Vrg dn je docent ernr. Hij/zij helpt je verder! Je houdt zelf een logboek bij. In het logboek houd je bij wt er is gebeurd. Je schrijft er gebeurtenissen in op. Je schrijft op hoe ver je bent en wie wt gedn heeft. Zo kun je ltijd lten zien wt je gedn hebt. Ook kun je bij je groepsgenoten zien wt zij l voor de tk gedn hebben. > Leeswijzer 5

7 LEESWIJZER Een ntl resultten zijn belngrijk voor de beoordeling. Die resultten komen in het portfolio. De docent geeft n wnneer je welk resultt in je portfolio opslt. Werkdoelen en competenties Een ntl werkzmheden horen specil bij een tk of beroep. Hier heb je beplde kennis, vrdigheden en een houding voor nodig. Deze werkzmheden noemen we werkdoelen. Een voorbeeld vn een werkdoel is groenten snijden (voor het beroep vn kok): je moet drvoor weten met welke groenten je werkt (= kennis); je moet goed kunnen snijden zonder je te bezeren (= vrdigheid); en je moet nuwkeurig en hygiënisch werken (= houding). Sommige dingen horen niet bij een specile tk of een specil beroep. Je hebt ze wel in veel verschillende tken of beroepen nodig. Deze zken noemen we competenties. Een voorbeeld vn een competentie is smenwerken. Smenwerken moet je nmelijk kunnen bij veel verschillende beroepen. Eigenlijk zijn competenties: de kennis, vrdigheden en houding die je bij een werkdoel nodig hebt om dt goed uit te voeren. Een lijst vn competenties vind je in de Bijlge vn dit them. Je besteedt in lle tken ndcht n werkdoelen en competenties. Zo kun je ontdekken wt je l goed kent en kunt vn een beroep. En wt je drvoor nog meer moet leren. Ook leer je meer over welke beroepen goed bij je pssen. Je bent bijvoorbeeld goed in plnnen en orgniseren, of in iets mken. 6 Them Wonen

8 LEESWIJZER Veel succes bij het werken n je werkdoelen en het ontwikkelen vn je competenties, en veel plezier bij het werken n dit them! > Leeswijzer 7

9 A Oriënteren Oriënteren 2 uur individueel Inleiding Een eigen plek hebben, wie wil dt niet? Ook voor jullie komt het moment vn op kmers wonen. René Froger zingt over een plek onder de zon : Mr een huis betekent ook verntwoordelijkheid: vste lsten en plichten. Dt moet je goed regelen, nders zie je er net zo uit ls de treurige boxer in het filmpje. In dit them werk je voor woondviesbureu Wonen met Flir. Opdrcht 1 Mk in groepjes een fsprk bij een woningbouwvereniging of bij prticuliere kmerverhuur. Dit vrg je: 8 Them Wonen

10 Hoe is het om te werken bij dit bedrijf? b Vrg nr vijf beroepen in de woningsector c d Welke opleidingen heb je voor die beroepen nodig? Schrijf ze chter de beroepen in vrg b. Welke tken doet de persoon die je spreekt? > Oriënteren 9

11 e Wt vindt hij/zij leuk en minder leuk n deze tken? 10 Them Wonen

12 Opdrcht 2 Wt lijkt jou leuk n een beroep in de woningsector? Mij lijkt leuk: En wt lijkt je minder leuk? Mij lijkt minder leuk: b Kies een beroep uit de woningsector. Mk een collge op een groot vel ppier. Eisen collge schrijf vijf tken op vn dit beroep; zoek pltjes en foto s die pssen bij die tken; mk de collge. Opdrcht 3 Je gt met de kls nr het CWI. Dr krijg je een rondleiding. Zoek je strks nr werk, dn weet je precies wt je moet doen. Welke vrg g je dr stellen? b Schrijf vier vctures op die je dr leuk vindt > Oriënteren 11

13 c Bespreek smen wrom jullie die vctures hebben gekozen. Schrijf de verschillen in keuzes op. d Mk een lijstje met vier eigenschppen die je nodig hebt voor deze bnen e Wt betekent CWI? Opdrcht 4 Hieronder stn onderwerpen uit dit them wonen. Welk beroep hoort bij de tk? Tip! Zoek op internet of vcturekrnten nr verschillende beroepen. Of vrg je schooldecn. Een vcturekrnt mken voor Wonen met Flir Beroep 1: 12 Them Wonen

14 b Huisinrichting ontwerpen Beroep 1: c Advies geven over verzekeringen en hypotheken Beroep 1: d EHBO-hndelingen en Arbo-regels hndhven Beroep 1: e Personeelsuitje en ndere ctiviteiten orgniseren Beroep 1: Beroep 2: f Bedrijf/producten promoten en presenteren n mensen en bedrijven Beroep 1: Beroep 2: Opdrcht 5 Je hebt in opdrcht 4 veel beroepen opgeschreven. Kies nu de twee leukste beroepen uit > Oriënteren 13

15 b Schrijf op welke beroepsgerichte kennis en vrdigheden je nodig hebt. Doe dit zo uitgebreid mogelijk c Welke beroepsgerichte kennis en vrdigheden heb je l? d Welke beroepsgerichte kennis en vrdigheden wil je bij het werken n dit them (verder) ontwikkelen? Noem vier dingen! Them Wonen

16 Opdrcht 6 Je hebt ook competenties nodig in die drie beroepen. Tip! Rdpleeg het competentie-overzicht in bijlge 1. b c Schrijf voor elk vn de gekozen drie beroepen op welke competenties je drbij nodig denkt te hebben. Schrijf dit zo uitgebreid mogelijk op. Welke competenties (uit deze rijtjes) heb je l? Welke competenties wil je bij het werken n dit them (verder) ontwikkelen? Noem minstens vier competenties! > Oriënteren 15

17 B Plnnen Plnnen 3 uur individueel Plnnen is hndig. Dn kom je niet snel in tijdnood! En je houdt overzicht. Je plnt in je dgelijks leven. Mr ook tijdens je studie en lter bij je beroep. Je moet je dn wel n die plnning houden. Je gt nu de tken vn dit them plnnen. Je houdt steeds bij of je je plnning hlt. Zo kun je erchter komen of je l goed kunt plnnen. Of dt je dt nog beter moet leren! Opdrcht 1 b c In het plnningsformulier stn lle tken vn dit them. Je docent vertelt welke je gt doen. Kruis die tken n. Lees het plnningsformulier goed door. Overleg wie dit formulier invult: jij zelf, de docent of smen met hem of hr. Soms kies je zelf een groepje. Soms mkt de docent groepjes. Vrg n je docent wt mg. 16 Them Wonen

18 d e Vul lle kolommen in. Heb je een tk gedn? Schrijf dn op wnneer je dt hebt gedn. Doe dt in de ltste kolom. PLANNINGSFORMULIER Onderdeel / Tk Tijdsduur (in lesuren) Met wie Wnneer (tijd en dtum) Inleveren bij wie Wnneer werkelijk uitgevoerd (tijd en dtum) Tk 1 6 Nieuw personeel Tk 2 4 Een huis onder de zon Tk 3 5 Een nieuw jsje voor het huis Tk 4 4 Vste lsten en plichten Tk 5 4 Veilig leven in huis Tk 6 4 Dgje uit in flir Tk 7 5 Klusdienst Tk 8 5 Nieuwe knsen op de mrkt Tk 9 6 Wonen met flir in beeld f g Bespreek de plnning zols jij die gemkt hebt met je docent. Stel nu de definitieve plnning vst. > Oriënteren 17

19 C Uitvoeren Uitvoeren Tk 1 Nieuw personeel 6 uur tweetllen computer, krton, opmkprogrmm Stp 1 Wt g je doen? Inleiding Wonen met Flir doet het goed. Het bureu heeft 3000 klnten. Veel personeel werkt op freelnce bsis. Mr het bureu heeft ook vste medewerkers in dienst. En dr hebben ze nieuwe mensen nodig. In deze tk mk je een krnt met vctures en een specil over voedingsgewoonten vn jongeren. 18 Them Wonen

20 Opdrcht 1 Bij Wonen met Flir merken ze dt klnten niet zo goed eten ls ze net uit huis zijn. Kijk op Wnneer eet je gezond? b Eet jij gezond? Schrijf op wt jij gisteren hebt gegeten. Is dt gezond? ochtend middg vond conclusie c d e Teken de schijf vn vijf op een vel ppier met eten dt jij lekker vindt. Wt is een eetcultuur? Leg uit met een voorbeeld. G nr de supermrkt. Schrijf vijf gezonde producten en vijf voorbeelden vn niet gezonde producten op. Zet dit in een tbel in Word. > Uitvoeren 19

21 f Wt hebben gezond leven en gezond eten met elkr te mken? Geef een voorbeeld. g Hoe heet het gerecht op het pltje hieronder? Bij welke eetcultuur hoort het? Opdrcht 2 Wt doet een rchitect eigenlijk? Kijk nr het filmpje over rchitectuur in Rotterdm. Wrom is Rotterdm de rchitectuurstd vn Nederlnd? 20 Them Wonen

22 b Wt heeft dit met de Tweede Wereldoorlog te mken? c Geef drie voorbeelden vn rchitectuur in Nederlnd d Hoe kunnen rchitecten met hun werk helpen in probleemwijken? e Wt lijkt jou leuk en minder leuk n het werk vn rchitect? > Uitvoeren 21

23 Wt moet je kunnen en kennen? Werkdoelen Ontwerpen mken en reliseren een vcturepgin mken; reclmekrtjes mken; interviewen; verslg doen vn enquête; kosten voor dvertenties berekenen. Professionele vrdigheden Nederlndse tl functioneel gebruiken; smenwerken bij uitvoeren werkzmheden Competenties Kruis twee competenties wrn je in deze tk zeker wilt werken. Kies uit de lijst. competentie Onderzoeken en informtie verwerken Smenwerken Ondernemend en klntgericht werken Stp 2 Hoe bereid je je voor? Opdrcht 3 b Lees lle opdrchten vn deze tk goed door. Luister nr de docent. Vul drn met zijn tweeën het pln vn npk in op het formulier. Neem dit pln vn npk op in je logboek. Let op! Dit doet iedereen voor zichzelf! 22 Them Wonen

24 PLAN VAN AANPAK- FORMULIER Activiteit Wie Hoe Wnneer Klr c Controleer of je het goed hebt ingevuld. Stp 3 En dn nu: de tk! Opdrcht 4 Welke teksten schrijf je voor een vcturepgin? b c G nr twee uitzendbureus in de buurt. Kijk in de etlge nr de vctures. Mk een lijstje in Word vn wt er in zo n vcture moet stn. G nr de bibliotheek. Bekijk vctures uit de krnten. Het verschilt nogl in welke krnt je een vcture zet. Mk ntekeningen in Word vn de verschillen in vctures in soorten krnten. Mk een tbel in Word met drin vijf verschillende lndelijke krnten en vctures in die krnt. Welke beroepen/opleidingen komen in de ene krnt meer voor dn in de nder? > Uitvoeren 23

25 d Zoek uit hoeveel het kost een vcture te pltsen in een lndelijke krnt en een regionle krnt. Hoe berekenen zij de kosten? e Hoeveel zou het kosten om vier vctures te pltsen, ls de vctures voldoen n jouw eisen-lijstje? Opdrcht 5 G nr een interieurwinkel. Vrg om een fsprk voor een interview met een medewerker. b Hoe pk je het interview n? Kijk voor inspirtie nr het journl. Mk ntekeningen vn de korte interviews. Hoe vrgt de journlist? Vrgt hij door? Heeft hij/zij zich goed voorbereid? Mk ieder vijf vrgen die gn over vooropleiding, tken, bedrijf, slris en meer Them Wonen

26 c Tijdens het interview vrgen jullie om een foto vn de geïnterviewde voor jullie krnt. Ntuurlijk krijgt hij/zij een exemplr! Verdeel goed de tken; de één stelt vrgen, de nder noteert de ntwoorden. Tip Jullie mogen het gesprek ook opnemen. Mr vrg eerst toestemming! d Vn het interview mken jullie een kort vrg-ntwoord verslg in Word. Print het verslg twee keer uit. Opdrcht 6 Reclme over het werk vn bedrijf Wonen met Flir. Dit doen jullie met wervende reclmeteksten. b c d Mk vn gekleurd krton tien kleine krtjes. Schrijf op de krtjes llerlei woorden die voor jou te mken hebben met wonen en woondvies. Ieder vn jullie werkt n vijf krtjes. Bespreek met elkr wt je hebt opgeschreven. Kies vier krtjes uit wrvn jullie de woorden verder uit willen werken tot korte reclmetekstjes. Nu schrijven jullie twee wervende reclmetekstjes in Word (vn niet meer dn tien tot vijftien zinnen) Doel: Wonen met Flir in de ndcht! Ook deze tekstjes print je twee keer uit. Opdrcht 7 Mk een vcturepgin op twee grote A3 ppieren. De teksten mk je in Word en print je uit, de pltjes en fbeeldingen plk je er lter bij. Let op! In overleg gebruik je progrmm s ls Frontpge of HTML. > Uitvoeren 25

27 Eisen vcturepgin vier vctures voor Wonen in Flir (verschillende beroepen en vooropleidingen); interview met een medewerker vn een interieurwinkel; reclmeteksten over werken bij Wonen met Flir ; tips en trucs voor een sollicittiegesprek (genoeg tips te vinden op internet, bijvoorbeeld Kennisnet!) Let op! Ntuurlijk zorgen jullie voor een ntrekkelijke ly-out! Opdrcht 8 Doe de enquête voor de specil voedingsgewoonten onder jongeren. b c d e Mk een derde krntenpgin op een groot A3-ppier. In overleg mken jullie de specil op in Frontpge. Mk smen tien vrgen om chter de eetgewoonten vn jongeren te komen. Zorg voor gesloten meerkeuzevrgen, dus, b, c, d. Vrg n tien jongeren in een winkelcentrum de lijst in te vullen. Kijk drn smen nr de ntwoorden. Kun je iets zeggen over de eetgewoonten vn deze jongeren? Is er een gemiddelde in de ntwoorden? Verwerk de gegevens in een grfiek in Excel. Lt zien hoe het met de eetgewoonten vn deze jongeren is gesteld. 26 Them Wonen

28 Stp 4 Hoe ging het? Opdrcht 9 Kruis in het formulier hieronder Onvoldoende, Voldoende of Goed n. FORMULIER TERUGKIJKEN OP DE TAAK Werkdoelen Onvol- Vol- Goed Opmerkingen doende doende docent Ontwerpen mken en reliseren een vcturepgin mken interviewen kosten voor dvertenties berekenen reclmekrtjes mken verslg doen vn enquête Professionele vrdigheden Nederlndse tl functioneel gebruiken smenwerken bij uitvoeren werkzmheden > Uitvoeren 27

29 b c Vink op het formulier hieronder de competenties n wr je zelf n wilde werken. Kruis in het formulier 1, 2, 3 of 4 n. 1 strter 2 geoefend 3 gevorderd 4 op niveu FORMULIER TERUGKIJKEN OP DE TAAK Competenties Opmerkingen docent Onderzoeken en zelfstndig de tk of opdrcht informtie verwerken uitvoeren Ondernemend en zelfstndig relevnte informtie klntgericht werken selecteren Smenwerken inititief nemen en inspelen op nieuwe mogelijkheden d e f Bespreek de formulieren met een klsgenoot. Ps zo nodig de uitkomsten n. Noteer twee dingen op het gebied vn competenties die je bij een volgende tk wilt verbeteren. Geef ook n hoe je het dn beter wilt npkken. Bespreek drn de formulieren met je docent. Vrg je docent om zijn opmerkingen op de formulieren te zetten. 28 Them Wonen

30 Tk 2 Een huis onder de zon 4 uur individueel computer, krton, mterilen nmbord Stp 1 Wt g je doen? Inleiding Wt moet je regelen ls je uit huis gt? Heel veel, denk lleen l n de vste lsten. Bij Wonen met Flir helpen ze je een hndje. In deze tk onderzoek je welke instnties kunnen helpen met verhuisplnnen, voer je dministrtieve tken uit en leer je een burenruzie te voorkomen. Mk ook mr gelijk een nmbord voor je nieuwe huis. Opdrcht 1 Hoe kun je het best zoeken nr een huis of kmer? Schrijf drie instnties op wr je informtie krijgt over woningen > Uitvoeren 29

31 b Wt kn een hypotheekshop voor je doen? Vrg om informtie en mk een top 5 vn hun diensten c Wr kn de woonkrnt mee helpen? d Als jij een huurhuis wil, dn begin je ls strter. Hoe lng duurt het ongeveer voordt jij ls strter een huis krijgt? e Woon jij met je ouders in een huurhuis of een koophuis? f Wt zijn de vste woonlsten vn jouw ouders/verzorgers? 30 Them Wonen

32 g Wt hoort lleml bij die vste woonlsten? Mk een lijstje vn het soort vste lsten en de bedrgen in Excel. Opdrcht 2 Kijk nr de filmpjes over het werk vn een mkelr en vn een woondviseur bij een wooncorportie. > Uitvoeren 31

33 Welke tken heeft een woondviseur? b Wt betekent de leefbrheid vn een wijk? Leg dit uit met twee voorbeelden vn de leefbrheid in jouw wijk c Wrom springen de mkelrs op de vloer in het huis? d Wt voor opleiding heb je nodig om mkelr te worden? (Kijk op internet bij opleidingen.) e Welke mkelr zit er bij jou in de buurt? 32 Them Wonen

34 f Wt is beter voor je portemonnee: een huis kopen of huren? Leg je ntwoord uit. Wt moet je kunnen en kennen? Werkdoelen Eenvoudige dministrtieve werkzmheden verrichten een dressenbestnd mken in Excel; een telefoonprotocol mken; een notitie schrijven. Een product mken volgens eisen een pictogrm ontwerpen; een nmbord met pictogrm mken; een instructiekrt mken. Professionele vrdigheden Nederlndse tl functioneel gebruiken; gericht informtie verwerven binnen het vkgebied; omgn met verschillen culturele gebondenheid en geslcht. Competenties Kruis twee competenties n wrn je in deze tk zeker wilt werken. Kies uit de lijst. competentie Onderzoeken en informtie verwerken Doelgericht en plnmtig werken Smenwerken Omgn met vernderingen en tegenvllers > Uitvoeren 33

35 Stp 2 Hoe bereid je je voor? Opdrcht 3 b Lees lle opdrchten vn deze tk goed door. Luister nr de docent. Vul drn het pln vn npk in op het formulier. Neem dit pln vn npk op in je logboek. Let op! Dit doet iedereen voor zichzelf! PLAN VAN AANPAK- FORMULIER Activiteit Wie Hoe Wnneer Klr c Controleer of je het goed hebt ingevuld. Stp 3 En dn nu: de tk! Opdrcht 4 Bij Wonen met Flir hebben ze hulp nodig. De dministrtief medewerkster heeft de benen genomen. Nu blijven er tken liggen. Mk een overzichtelijke lijst in Excel met dresgegevens vn de tien belngrijkste mkelrs, woningbouwverenigingen en binnenhuisrchitecten in jouw woonplts. 34 Them Wonen

36 Tip Downlod vi de hndleiding Excel voor tips en trucs. b Mk een telefoonprotocol in Word. In het protocol stn de regels voor het opnemen vn de telefoon. Denk ern: Wonen met Flir is een persoonlijk, mr ook zkelijk bedrijf. Tip Vrg op school nr een telefoonprotocol en zoek in het woordenboek op wt een protocol is. c Mk een notitie voor de nieuwe dministrtief medewerkster. Schrijf op wrom het dressenbestnd belngrijk is voor Wonen met Flir. Mk een kopie vn je notitie. Opdrcht 5 Een nmbord mkt jouw nieuwe huis ook echt jouw huis. Mk een ontwerp vn een pictogrm op een groot krton. Dit zijn de eisen. Eisen pictogrm nmbord: het pictogrm strlt huiselijkheid uit; het pictogrm zegt iets over hoe jij wonen ziet; het pictogrm strlt een wrm welkom n gsten uit. b c d Mk het pictogrm op een zelfgemkt nmbord. Overleg welke mterilen je mg gebruiken. Mk een mterilen- en gereedschppenlijst in Word. Alles wt je gebruikt voor het nmbord, komt hierin. Vergelijk de gemkte nmborden in een groepje. Mk een lijstje vn verschillen en overeenkomsten in Word. > Uitvoeren 35

37 Opdrcht 6 Je wilt je inschrijven voor een huis vi de woonkrnt. Hoe werkt die digitle woonkrnt? b c Zoek vi Google nr de digitle woonkrnt in jouw woonplts. Zoek uit hoe de inschrijving werkt en hoe vk je voor een huis in mg schrijven. Mk een geplstificeerde instructiekrt met de belngrijke stppen voor het omgn met de digitle woonkrnt. Opdrcht 7 Je woont in je lievelingshuis. Mr de buren hebben lst vn je. Tj, jij bent jong en je houdt vn muziek. En zij hebben net een klein bby tje dt veel slp nodig heeft. b c d e Doe een rollenspel in drietllen; buurmn en buurvrouw en jij ls schuldige student. Speel het gesprek n wrbij jullie n veel gedoe tot een goede oplossing en een pr fsprken komen. Prt met elkr n over verschillende leeftijden. Heb je thuis ook te mken met buren met een heel ndere leefstijl en hoe gt dt? Is het belngrijk om goed contct met je buren te houden? Zoek een krntenbericht vn internet wrbij een burenruzie behoorlijk uit de hnd is gelopen. Schrijf op hoe deze ruzie misschien hd kunnen worden voorkomen. 36 Them Wonen

38 Stp 4 Hoe ging het? Opdrcht 8 Kruis in het formulier hieronder Onvoldoende, Voldoende of Goed n. FORMULIER TERUGKIJKEN OP DE TAAK Werkdoelen Onvol- Vol- Goed Opmerkingen doende doende docent Eenvoudige dministrtieve werkzmheden verrichten een dressenbestnd mken in Excel een telefoonprotocol mken een notitie schrijven Een product mken volgens de eisen Professionele vrdigheden een pictogrm ontwerpen een nmbord met pictogrm mken een instructiekrt mken Nederlndse tl functioneel gebruiken gericht informtie verwerven binnen het vkgebied omgn met verschillen culturele gebondenheid en geslcht > Uitvoeren 37

39 b c Vink op het formulier hieronder de competenties n wr je zelf n wilde werken. Kruis in het formulier 1, 2, 3 of 4 n. 1 strter 2 geoefend 3 gevorderd 4 op niveu FORMULIER TERUGKIJKEN OP DE TAAK Competenties Opmerkingen docent Doelgericht en plnmtig werken Onderzoeken en informtie verwerken overleggen met nderen doelgerichte vrgen stellen Smenwerken rekening houden met de mening vn een nder Omgn met vernde- kritiek gebruiken om je ringen en tegenvllers gedrg te verbeteren d e f Bespreek de formulieren met een klsgenoot. Ps zo nodig de uitkomsten n. Noteer twee dingen op het gebied vn competenties die je bij een volgende tk wilt verbeteren. Geef ook n hoe je het dn beter wilt npkken. Bespreek drn de formulieren met je docent. Vrg je docent om zijn opmerkingen op de formulieren te zetten. 38 Them Wonen

40 Tk 3 Een nieuw jsje voor het huis 5 uur in groepjes tekenmterilen, Ike plnner, floorplnner, ingrediënten voor (gezonde) sncks Stp 1 Wt g je doen? Inleiding De projectontwikkelr rkt zijn pprtementen niet kwijt. Hij vrgt jou één vn de pprtementen in te richten. Dt verkoopt. In ruil drvoor krijg jij geld voor de nieuwe inrichting vn je huis. In deze tk richt jij met je vrienden de woonruimte in en mk je een plttegrond. Is de klus geklrd? Dn is het tijd voor een spetterende housewrming met smkelijke hpjes. Opdrcht 1 Kijk op Wr is deze website voor? b Welke mensen gebruiken deze website (doelgroepen)? > Uitvoeren 39

41 c Heb jij wel eens een plttegrond vn een ruimte gemkt? Zo j, wrvoor en hoe ging dt? d Wt ruimte in huis zou jij willen inrichten met de Floorplnner? e Wt voor woonstijl vind jij leuk? En welk kleuren horen dr bij? Kijk voor tips op de website of bekijk de vele interieurprogrmm s op tv. f Ben jij tevreden over de inrichting bij jullie thuis? Leg je ntwoord uit. 40 Them Wonen

42 Opdrcht 2 Kijk nr het filmpje vn Heineken en het filmpje vn een feestelijke opening vn een kunststofbedrijf. Wt hoort in het filmpje vn Heineken bij een echte housewrming? Geef drie voorbeelden b Wt gt er mis in dit filmpje? c Vind jij de opening vn het kunststofbedrijf feestelijk? Leg je ntwoord uit met twee voorbeelden d Wt mkt iets een feestelijke opening? Schrijf vijf dingen op > Uitvoeren 41

43 Wt moet je kunnen en kennen? Werkdoelen Product mken volgens de eisen ontwerpen inrichting huiskmer; een plttegrond mken volgens de eisen; omgn met een budget. Activiteit orgniseren een uitnodiging mken; een driboek mken; een inkooptbel mken in Excel. Voedsel en gezondheid hpjes mken; een food collge met bewrtrucs mken. Eigen mogelijkheden vn opleiding en werken kennen een impressie dgje ls binnenhuisrchitect schrijven. Professionele vrdigheden Nederlndse tl functioneel gebruiken; op systemtische wijze werkzmheden uitvoeren; economisch bewust omgn met mterilen en middelen; hygiënisch werken. Competenties Kruis twee competenties n wr je in deze tk zeker n wilt werken. Kies uit de lijst. Competentie Onderzoeken en informtie verwerken Doelgericht en plnmtig werken Smenwerken Ondernemend en klntgericht werken 42 Them Wonen

44 Stp 2 Hoe bereid je je voor? Opdrcht 3 b Lees lle opdrchten vn deze tk goed door. Luister nr de docent. Vul drn met zijn tweeën het pln vn npk in op het formulier. Neem dit pln vn npk op in je logboek. Let op! Dit doet iedereen voor zichzelf! PLAN VAN AANPAK- FORMULIER Activiteit Wie Hoe Wnneer Klr c Controleer of je het goed hebt ingevuld. > Uitvoeren 43

45 Stp 3 En dn nu: de tk! Opdrcht 4 Jullie mken een plttegrond. Mk deze plttegrond met de Floorplnner. G uit vn een woonkmer, slpkmer, keuken en bdkmer. Gebruik de mten vn het huis wr één vn jullie woont. 44 Them Wonen

46 b Wrom is een plttegrond hndig? c Wt is een mquette en wr gebruik je die voor? d Wt is tekenen op schl? e Wt betekent schl 1:100 en 1:50? Let op! Print de plttegrond uit, jullie hebben die nodig voor de inrichting. Opdrcht 5 Ontwerp de inrichting vn de huiskmer, bdkmer, keuken en slpkmer vn het pprtement. Dt doen jullie met hulp vn het progrmm de Homeplnner vn Ike. Bekijk het progrmm de Homeplnner op Downlod het progrmm. > Uitvoeren 45

47 b c d G uit vn de mten vn de ruimten vn de plttegrond uit opdrcht 4. Mk 2D-ontwerpen vn de verschillende ruimten. Verdeel de ruimten in het groepje, zodt ieder lleen met het progrmm kn werken. Richt lles in met meubels en ccessoires vn de Ike. Experimenteer met verschillende combinties, verwissel meubels en probeer verschillende stijlen. Denk n de woonstijl die jullie llen nspreekt! Let op! Het budget is per ruimte, dus mk goed gebruik vn de ruimte. e Als je meubels koopt, heb je vk recht op een woonmeubelgrntie. Zoek uit wt dt voor voordelen heeft. f g Print de ontwerpen uit, met de drbij behorende fmetingen en het overzicht vn de kosten. Zijn jullie tevreden? Welk ontwerp vinden jullie het best en wrom? 46 Them Wonen

48 h Bij het overzicht vn de kosten schrijven jullie ook een korte verntwoording. Wrom is gekozen voor die lmp, dt bureu, die kleuren etc. Let op! De projectontwikkelr geeft lleen geld ls: je goed kunt omgn met het progrmm; het ontwerp geschikt is om in te wonen en te leven; je schriftelijke motivtie overtuigend is; je je hebt gehouden n het budget. Opdrcht 6 Een dgje werken ls binnenhuisrchitect. Lijkt je dt niet fntstisch? Schrijf een kort impressie vn één A4 over jouw belevenissen die dg. Verwerk drin de tken vn een binnenhuisrchitect. Bewr het verhl in je logboek. Opdrcht 7 Regel met je vrienden een housewrming. b c Bedenk een originele uitnodiging voor de housewrming. Mk deze op de computer (bijvoorbeeld in Front Pge) of op ppier. Kies zelf hoe jullie de uitnodiging willen communiceren. Een flyer, een collgebld, een spetterende e-mil... het mg lleml, zo lng de boodschp over komt! Mk een progrmm voor de housewrming in Word. Beschrijf hoe de housewrming verloopt. Bedenk ook een welkomstctiviteit. Denk n: beweging; niet lnger dn een hlf uur; echt een succes voor jongeren. > Uitvoeren 47

49 Opdrcht 8 Nu nog een pr lekkere sncks voor de housewrming. Hpjes die te mken hebben met wonen en gezelligheid misschien? Mk met je groepje vier heerlijke zelfbedchte en gezonde sncks. Kijk nr het voorbeeld voor de indeling. b Schrijf de ingrediënten op. c Bedenk een nm voor de sncks. Gevoel vn gezelligheid en een plek onder de zon. d Mk de sncks en serveer ze n je gsten. Lt het eerst de kls mr proeven! 48 Them Wonen

50 Opdrcht 9 Ingrediënten blijven niet zo lng goed. Je moet ze goed bewren en verwerken. b c d e f g h Mk foto s of zoek pltjes vn lle ingrediënten vn jullie sncks. Schrijf op hoe lng de ingrediënten goed blijven. Schrijf op hoe je de ingrediënten bewrt. Mk een food collge met lle ingrediënten en tips en bewrtrucs. Zoek uit hoe je de verschillende ingrediënten moet verwerken. Welke pprten en keukenmteril heb je nodig gehd bij het bereiden vn de snck? Mensen mogen niet ziek worden vn jullie sncks. Drom werken jullie hygiënisch. Wt is hygiënisch werken? Geef drie voorbeelden vn hygiënisch werken. Opdrcht 10 Deze opdrcht mk je voor jezelf. De ingrediënten voor de sncks zijn er. Mr stel: er komen 100 mensen nr de housewrming. Ze eten twee hpjes per persoon. Werk nu in Excel. Dt is hndig voor grote inkopen. Hoeveel hpjes mk je in totl? > Uitvoeren 49

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Facts & figures. Jij: Interesse?

Facts & figures. Jij: Interesse? Ben jij een Cretieve Ontwikkelr en wordt je gelukkig vn Object Georiënteerde code? Het crossmedile produehuis Ave Colleve heeft een stgeplek met toekomstperspeef. Wijkermeerweg 42 1948 NW Beverwijk +31

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Thema Keuzes maken. Mijn geldzaken

Thema Keuzes maken. Mijn geldzaken Thema Keuzes maken Mijn geldzaken Versie 1.0 Copyright Vakcollege Groep B.V. 2012. Alle rechten voorbehouden. Mijn geldzaken Hoe staat het met jouw geldzaken? Houd jij ook altijd aan het eind van je geld

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een secretariaat

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een secretariaat Welkom op de werkvloer Stage lopen op een secretariaat Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer Stage

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie