BlackBerry Standard Support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BlackBerry Standard Support"

Transcriptie

1 BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006

2 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN BEREIKBAARHEID DIENSTVERLENING INCIDENTENBEHEER PROCEDURE 1: AANMELDEN VAN INCIDENTEN Bereikbaarheid Scpe Vrafgaandelijke cntrles dr de klant Gegevensverstrekking bij het aanmelden Bevegde persnen vr het aanmelden PROCEDURE 2: REGISTREREN VAN INCIDENTEN Inver bij registratie Gegenereerde gegevens na registratie Gegenereerde gegevens tijdens de behandeling PROCEDURE 3: CLASSIFICATIE EN TOEWIJZING Classificatie Tewijzing PROCEDURE 4: PRIORITEITEN EN ESCALATIE Pririteit 1 (pri call 1)... 9 Pririteit 2 (pri call 2) Pririteit 3 (pri call 3) Pririteit 4 (pri call 4) Samenvatting pririteiten RAPPORTERING AANGAANDE DE PERFORMANTIE VAN GPXS Infrmatie Methden van Rapprtering Verstrekte infrmatie per Incident PRO-ACTIVE NOTIFICATIE HERSTELLING VAN OP AFSTAND EVALUATIE VAN DE SERVICE LEVEL AGREEMENT... 15

3 Bladzijde 3 1 Service Tijden Omschrijving Tijden De tijden waarp het Supprt Center bereikbaar is vr aanmelden van incidenten, het pvragen van de status van een incident, het aanvragen van infrmatie en het aanvragen van veranderingen. Het Supprt Center is bereikbaar tijdens kantruren van 9:00 tt 18:00. Afwijking Het Supprt Center is niet bereikbaar tijdens feestdagen en in het weekeinde. Afwijking van de servicetijden kan uiterlijk vijf werkdagen van tevren aangevraagd wrden bij het Supprt Center dr een daarte bevegd persn p de methden zals bij Bereikbaarheid (2) vermeld staan. Indien dit dr GPXS akkrd bevnden is zal dit uiterlijk twee werkdagen van tevren wrden bevestigd bij de persn die de aanvraag geplaatst heeft. In het geval van escalatie kan er afgeweken wrden van de servicetijden.

4 Bladzijde 4 2 Bereikbaarheid Omschrijving Methden De bereikbaarheid beschrijft de manieren waarp incidenten aangemeld kunnen wrden, de status van een incident pgevraagd kan wrden, infrmatie en veranderingen kunnen aangevraagd wrden. Het Supprt Center is, tijdens servicetijden, p de vlgende manieren bereikbaar, Telefnisch: Vr Nederland +31 (0) Vr België en andere landen +32 (0) Opmerking De dienstverlening wrdt verricht vlgens prcedures die in dit dcument vermeld wrden. Afwijking Afwijking van deze methden kan uiterlijk vijf werkdagen van tevren aangevraagd wrden bij het Supprt Center dr een daarte bevegd persn. Indien dit dr GPXS akkrd bevnden is zal dit uiterlijk twee werkdagen van tevren wrden bevestigd bij de persn die de aanvraag geplaatst heeft. Afwijking kan k ptreden in het geval van escalatie. De klant wijst een cntactpersn te die in cntact kan treden met het Supprt Center. De wijze waarp het Supprt Center bereikt kan wrden wrdt per incident met deze cntactpersn vereengekmen.

5 Bladzijde 5 3 Dienstverlening Omschrijving Het Supprt Center kan benaderd wrden vr de vlgende dienstverlening, Incidentenbeheer Aanmelden van incidenten Opvragen van de status van incidenten Oplssen van incidenten Vrtgangsbewaking van de plssingen Aanmelden van futen in de BlackBerry plssing Aanmelden van verbeteringen aan de BlackBerry plssing Infrmatie aanvragen Aanvragen van infrmatie aangaande sftware release zals Service Packs en Htfixes Veranderingen aanvragen Aanvragen van wijzigingen vr bestaande BlackBerry gerelateerde prducten en/f plssingen Opmerking Afwijking De dienstverlening wrdt uitgeverd vlgens de prcedures die pgesteld zijn in dit dcument en tevens in het bezit zijn van de klant. Geen

6 Bladzijde 6 4 Incidentenbeheer Het incidentenbeheer beschrijft de acties die ndernmen wrden, en de manier waarp, m incidenten, die zijn ntstaan bij het gebruik van de BlackBerry, de Desktp Manager (DTM) en de BlackBerry Enterprise Server (BES), te verhelpen. Incidentenbeheer wrdt uitgeverd vlgens de prcedures zals die hiernder beschreven zijn. 4.1 Prcedure 1: Aanmelden van Incidenten Bereikbaarheid Incidenten kunnen p de vlgende manieren, tijdens de servicetijden zals genemd bij 1, wrden aangemeld. Telefnisch via de nummers: Vr Nederland +31 (0) Vr België en andere landen +32 (0) Per naar het adres Scpe Dit supprt cntract dekt alle incidenten met betrekking tt: de werking van de BlackBerry mgeving de integratie met het netwerk van de klant de interactie met de mail mgeving van de klant de interactie met de infrastructuur van RIM en de Operatr SRP, CAL en authenticatie sleutel beheer Supprt ndersteunt alle RIM server sftware, de Desktp Manager en Desktp Redirectr sftware. Dit supprt cntract dekt niet: hardware prblemen netwerk bereik incidenten SIM card activatie incidenten raming en tegang tt het mbiele netwrk prblemen met uitlevering van SRP, CAL en authenticatie sleutel afsluiten van gestlen f verlren testellen prblemen met het OS van het testel

7 Bladzijde Vrafgaandelijke cntrles dr de klant Alvrens een incident aan te melden zullen de bevegde persnen, zals genemd in 4.1.5, een aantal preliminaire cntrles uitveren: Basis cntrle van de werking van het BlackBerry testel en de Desktp Manager sftware. Basis cntrle van SIM activatie/lck en GPRS netwerk beschikbaarheid en indien ndig cntact pnemen met de betreffende telecm peratr. Hardware prblemen aan het BlackBerry testel melden aan de leverancier van het testel. Cntrles van cnfiguratie en werking van BES installatie, mail platfrm, intern netwerk, firewall en internet cnnectiviteit Gegevensverstrekking bij het aanmelden Bij het aanmelden van een incident dienen de vlgende gegevens verstrekt te wrden: De naam van de gebruiker die gecnfrnteerd wrdt met het incident. De naam van de cntactpersn vr de betrkken gebruiker. Het telefnnummer en adres waarp terugkppeling gegeven kan wrden. Gedetailleerde mschrijving van het incident, inclusief de eventuele stappen die al gezet zijn m het incident p te lssen. Indicatie van de urgentie zals gemeld bij prcedure 4 Pririteiten en escalatie. Technische infrmatie zals aangegeven in nderstaande tabel Overzicht aan te leveren Technische Infrmatie: Aan te leveren infrmatie Gegevens ver de versies en service packs van het besturingssysteem en gebruikte applicaties (Exchange, Ntes f Grupwise) Gegevens van de versie en service pack van de BES BES lg files Gegevens van de versie van het BlackBerry testel en/f Desktp Manager Gegevens van de cnfiguratie indien de klant verschillende BES en/f Exchange/Ntes/Grupwise gebruikt PIN, IMEI and versienummers van de testellen indien het incident gerelateerd is aan een aantal testellen BlackBerry incident DTM incident Incident referentienummer van de klant X X X Frequentie van het incident X X X Tijdstip van ptreden van het incident X X X X X X BES incident X X X X

8 Bladzijde Bevegde persnen vr het aanmelden Incidenten kunnen alleen wrden aangemeld dr 2 cntactpersnen die hierte bevegd zijn. Bevegde persnen meten vldende kennis hebben ver en tegang hebben tt de klant infrastructuur van de klant. Ze meten getraind zijn als BES Administratr en/f gelijkaardige ervaring pgedaan hebben. Een lijst (Autrisatielijst) waarin de naam en de afdeling van de bevegde persnen staan, inclusief handtekeningen van deze persnen, dient dr de klant aangeleverd te wrden na afsluiten van het bijhrend cntract. Aanpassingen binnen deze lijst kunnen tijdens servicetijden plaatsvinden en zijn kstels. Aanpassingen kunnen alleen gemaakt wrden dr daarte bevegde persnen. Aanpassingen kunnen slechts 1 maal per kwartaal wrden drgeverd. 4.2 Prcedure 2: registreren van incidenten Inver bij registratie Incidenten wrden geregistreerd p het Supprt Center van GPXS. Bij deze registratie wrden de vlgende gegevens bij de inver vastgelegd: De naam van de gebruiker die gecnfrnteerd wrdt met het incident. De naam van de cntactpersn vr de betrkken gebruiker. Het telefnnummer en adres waarp terugkppeling gegeven kan wrden. Gedetailleerde mschrijving van het incident, inclusief de eventuele stappen die al gezet zijn m het incident p te lssen Indicatie van de urgentie zals gemeld bij prcedure 4 Pririteiten en escalatie. Technische infrmatie zals aangegeven bij het aanmelden van het incident Gegenereerde gegevens na registratie Aan de hand van de inver wrden de vlgende gegevens gegenereerd: Registratienummer: Met dit nummer kan gerefereerd wrden naar het Incident bij het pvragen van de status, het zgenemde Incident-nummer. Pririteit: Aan de hand van de ernst van de situatie wrdt een pririteit tegekend die de behandelwijze van de plssing bepaalt Gegenereerde gegevens tijdens de behandeling Tijdens de behandeling van het incident wrden de vlgende gegevens gegenereerd: Histriek van de acties die ndernmen zijn en wanneer. Oplssing waarbij mschreven is he het incident uiteindelijk verhlpen is.

9 Bladzijde Prcedure 3: Classificatie en Tewijzing Classificatie Na de registratie van het incident wrdt bepaald welke actie(s) ndernmen met(en) wrden. In verleg met de cntactpersn, welke tevens bevegd is m pririteiten te bepalen, wrdt een pririteit tegekend. Deze pririteit bepaalt nder andere de termijn waarbinnen het incident verhlpen dient te wrden en de wijze van terugkppeling naar de cntactpersn en/f de betrkken eindgebruiker Tewijzing Gedurende de afwikkeling van het incident kan blijken dat derde partijen (zals bijvrbeeld Research in Mtin f de betrkken peratr) meten ingeschakeld wrden m het incident te verhelpen. Indien dit ndig blijkt, zal GPXS hier de ndige stappen vr ndernemen. Ten allen tijde zal GPXS zrg dragen vr de begeleiding van het traject waarin het incident verhlpen wrdt. 4.4 Prcedure 4: pririteiten en escalatie Aan een incident wrdt tijdens de classificatie, in verleg met de betrkken cntactpersn, een pririteit in de categrieën 1,2,3 f 4 tegekend. Indien gewenst wrdt dit dcument uitgebreid met een lijst van mgelijke incidenten en de pririteit waarnder deze dienen geklasseerd te wrden als deze zich vrden. Deze lijst wrdt aangemaakt in gezamenlijk verleg dr de klant en GPXS. Iedere pririteit is gekppeld aan een tijdsspanne waarbinnen GPXS een (tijdelijke) plssing zal bieden. De tijdsspannes die hier van tepassing zijn wrden verder in dit dcument per pririteit tegelicht. De tijdsspannes die vermeld wrden huden geen rekening met vertragingen die te wijten zijn aan de tijd die ndig is dr de klant f iedere andere derde partij (zals Research in Mtin, Operatr, Micrsft, en dergelijke) m bepaalde acties te ndernemen Pririteit 1 (pri call 1) Classificatie De pririteit 1 wrdt tegekend aan incidenten die een directe nadelige invled hebben p de uitvering van de bedrijfsprcessen: Een catastrfaal incident met een grte directe invled p de uitvering p de bedrijfsprcessen. Dit kan van tepassing zijn p BlackBerry hardware f sftware prblemen waarbij geen tijdelijke plssing vr kan gegeven wrden. Ondernmen Acties Een Incident met Pririteit 1 kan enkel telefnisch gemeld wrden. Zwel de klant als GPXS zullen vanaf de registratie van het incident, vltijds de ndige middelen ter beschikking stellen m het incident p te lssen. Vlgende mensen wrden pgerepen aan de zijde van de klant:

10 Bladzijde 10 De Netwerk beheerder De BES beheerder De Database beheerder De Mail beheerder (Exchange, Ltus Ntes, Grupwise) De Beveiligingscrdinatr Er wrdt vlledige tegang verschaft tt de infrastructuur van de klant pdat de interventies vanp afstand kunnen gebeuren dr GPXS. Binnen vijftien minuten wrdt de betrkken cntactpersn p de hgte gesteld van de actie die ndernmen zal wrden, m het incident te verhelpen, en het tijdstip waarp. Maximaal binnen de 16 uur wrdt het incident verhlpen f wrdt er in ieder geval een tijdelijke plssing gebden. Maximaal binnen de 4 weken wrdt een definitieve plssing gebden. In verleg wrdt beslten f de cntactpersn p de hgte wrdt gesteld van de ndernmen acties, tijdens het traject waarin gewerkt wrdt aan de plssing, f dat dit pas gebeurt nadat het incident verhlpen is. Na het aanleveren van de tijdelijke plssing, kan de status van het incident ten alle tijde pgevraagd wrden, en dit tijdens de kantruren. De wijze waarp de betrkken cntactpersn geïnfrmeerd wrdt per incident, wrdt in verleg bepaald. Escalatie bij Pririteit 1 Indien het Supprt Center niet in staat is m binnen de 16 uur het incident te verhelpen dan zal een escalatie ptreden naar de desbetreffende betrkken 3rde partij (zals Research in Mtin, Operatr, Micrsft, en dergelijke meer) Pririteit 2 (pri call 2) Classificatie Aan een incident wrdt de pririteit 2 tegekend in de vlgende gevallen: De bij pririteit 2 genemde meldingen hebben betrekking p incidenten die niet direct van nadelige invled zijn p de uitvering van de bedrijfsprcessen. Bedrijfsprcessen zijn nderbrken maar kunnen p minimum niveau verder gezet wrden. Een aantal taken kunnen niet uitgeverd wrden die van directe invled zijn p het functineren van een beperkt aantal gebruikers. Ondernmen acties Zwel de klant als GPXS zullen vanaf de registratie van het incident, tijdens de kantruren, de ndige middelen ter beschikking stellen m het incident p te lssen. Indien ndig, wrden vlgende mensen pgerepen aan de zijde van de klant: De Netwerk beheerder De BES beheerder De Database beheerder De Mail beheerder (Exchange, Ltus Ntes, Grupwise)

11 Bladzijde 11 De Beveiligingscrdinatr Indien ndig, wrdt vlledig tegang verschaft tt de infrastructuur bij de klant zdat de interventies vanp afstand kunnen gebeuren dr GPXS. Binnen 30 minuten wrdt een terugkppeling gegeven aan de betrkken cntactpersn welke actie ndernmen gaat wrden en het tijdstip waarp. Binnen 48 uur wrdt het incident verhlpen f in ieder geval gewerkt aan een tijdelijke plssing. Binnen de 8 weken wrdt een definitieve plssing gebden. Een terugkppeling naar de cntactpersn wrdt pas gegeven zdra het incident verhlpen is. De status is te allen tijde pvraagbaar bij het Supprt Center (tijdens de kantruren). Escalatie bij Pririteit 2 Indien het Supprt Center niet in staat is m binnen 48 uur het incident te verhelpen dan zal een escalatie ptreden. In verleg met de klant kan beslist wrden dat de pririteit van het incident wrdt verhgd naar Pririteit Pririteit 3 (pri call 3) Classificatie Aan een incident wrdt de pririteit 3 tegekend in de vlgende gevallen: Een middelmatig f laag impact incident waarbij een functinaliteit partieel verlren is maar de klant telaat m verder te functineren. Ondernmen Acties Binnen de 2 uur wrdt een terugkppeling gegeven aan de betrkken cntactpersn welke actie ndernmen gaat wrden en het tijdstip waarp. Binnen de 6 weken wrdt het incident verhlpen f in ieder geval gewerkt aan een tijdelijke plssing. Binnen de release van de vlgende service pack wrdt een definitieve plssing gebden. Een terugkppeling naar de cntactpersn wrdt pas gegeven zdra het incident verhlpen is. De status is te allen tijde pvraagbaar bij het Supprt Center (tijdens de kantruren). Escalatie bij Pririteit 3 Indien het Supprt Center niet in staat is m binnen de 6 weken het incident te verhelpen dan zal een escalatie ptreden. In verleg met de klant kan beslist wrden dat de pririteit van het incident wrdt verhgd naar Pririteit 2.

12 Bladzijde Pririteit 4 (pri call 4) Classificatie Aan een incident wrdt de pririteit 4 tegekend in de vlgende gevallen, Vragen met betrekking tt gebruik. Kwaliteit, perfrmantie f functinaliteit zijn niet geimpacteerd. Ondernmen Acties Binnen 24 uur wrdt een terugkppeling gegeven aan de betrkken cntactpersn en/f de gebruiker welke actie ndernmen gaat wrden en het tijdstip waarp. Binnen 12 weken wrdt het incident verhlpen f in ieder geval gewerkt aan een tijdelijke plssing. De status is te allen tijde pvraagbaar bij het Supprt Center (tijdens de kantruren). Escalatie bij Pririteit 4 Indien het Supprt Center niet in staat is m binnen de 12 weken het incident te verhelpen dan zal een escalatie ptreden. In verleg met de klant kan beslist wrden dat de pririteit van het incident wrdt verhgd naar Pririteit 3.

13 Bladzijde Samenvatting pririteiten Bij het verhelpen van incidenten is het nderstaande schema van tepassing: Pririteit Terugkppeling ver de te ndernemen acties (*) Verhelpen f tijdelijke plssing incident (*) < 15 minuten < 30 minuten < 2 uur < 24 uur < 16 uur < 48 uur < 6 weken < 12 weken Definitieve plssing (*) Terugkppeling ndernmen acties < 4 weken < 8 weken Vlgende service pack Niet van tepassing Onmiddellijk Na plssing Na plssing Niet van tepassing Escalatie (*) > 16 uur > 48 uur > 6 weken > 12 weken Opvragen status Servicetijden Servicetijden Servicetijden Servicetijden (*) De tijdsspannes die vermeld wrden huden geen rekening met vertragingen die te wijten zijn aan de tijd die ndig is dr de klant f iedere andere derde partij (zals Research in Mtin, Operatr, Micrsft, en dergelijke) m bepaalde acties te ndernemen.

14 Bladzijde Rapprtering aangaande de Perfrmantie van GPXS Indien gewenst wrdt er per kwartaal een rapprt aangeleverd. Dit rapprt geeft het verzicht aangaande de perfrmantie van GPXS ten pzichte van het afgesprken Service Level Agreement Infrmatie Gegevens die wrden geregistreerd dr het Supprt Center, met betrekking tt de aangemelde incidenten en de ndernmen acties, leveren de vlgende infrmatie p: Inzicht in het functineren van het Supprt Center en de kwaliteit van de dienstverlening Infrmatie ver de status van incidenten Mgelijkheden tt het verstrekken van rapprtages Methden van Rapprtering Rapprtering kan p de vlgende manieren gebeuren: Electrnisch via . Rapprtage p papier Verstrekte infrmatie per Incident De vlgende gegevens wrden per pririteit en per incident middels de rapprtering aangeleverd. Registratienummer incident (= Incidentnummer) Pririteit van het incident Gebruiker die gecnfrnteerd is met het incident Cntactpersn vr het incident Omschrijving van het incident Ondernmen acties waarbij per actie het tijdstip en een mschrijving vermeld staat Eventueel de plssing indien deze p het mment van pvragen bekend is Tijdsspanne waarbinnen het incident afgehandeld is indien dit van tepassing is Aanduiding f de afhandeling van het incident valt binnen de Service Level Agreement Aanduiding f het Incident afgehandeld is cnfrm de Service Level Agreement

15 Bladzijde Pr-active ntificatie GPXS zal de bevegde cntact persnen infrmeren wanneer ere en nieuw Service Pack f htfix vrijgegeven wrdt dr RIM. Belangrijke technische waarschuwingen zullen k gemeld wrden. 4.7 Herstelling van p afstand Deze dienst wrdt dr de klant geinitieerd dr een incident te melden bij GPXS Supprt. Indien het ndzakelijk blijkt, zal GPXS Supprt van p afstand in lggen p de BES server van de klant m het prbleem p te lssen. Mgelijke acties zijn: prbleem analyse rzaak analyse Indien relevant, advise geven aan het IT department van de klant m wijzigingen dr te veren aan de nderliggende infrastructuur Indien relevant, wijzigingen drveren aan de BES cnfiguratie 4.8 Evaluatie van de Service Level Agreement Indien gewenst kan er per kwartaal een evaluatie gedaan wrden aangaande de Service Level Agreement. De evaluatie zal gebaseerd wrden p de rapprtering waarvan sprake in paragraaf 4.5. Na evaluatie biedt GPXS de mgelijkheid m, in gezamenlijk verleg, de Service Level Agreement aan te passen naar de nden en/f beheften van zwel de klant alsk GPXS. In geval de Service Level Agreement aangepast wrdt, heeft GPXS het recht m de vergeding gepaard gaande met de Service Level Agreement aan te passen.

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1.

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1. Inspectielijst Ingangsdatum: 1 januari 2015 (deze inspectielijst is van tepassing p leegstandbeheer waarvan de cntracten tussen eigenaar/pdrachtgever en leegstandbeheerder geslten zijn p f na 1 januari

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid

DYSLEXIE. Vragenformulier onderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden ( in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 Certificatievrwaarden Cde: 1 van 7 Certificatie vrwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten beheve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 1. Algemeen Deze certificatievrwaarden zijn uitgegeven dr SPEN Certificatie

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Handleiding: Mobiele werkplekken

Handleiding: Mobiele werkplekken Handleiding: Mbiele werkplekken [Java] Auteur: Afdeling autmatisering Versie 1.3 Laatste wijziging: 09-10-2006 Lcatie: U:\Handleiding-cag-java.dc Handleiding: Mbiele werkplekken 1. Inhudspgave 1. Inhudspgave...

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Gebruik van via Internet

Gebruik van via Internet Pagina 1 / 9 Gebruik van HRM@Defence via Internet 1. Algemeen HRM@Defence is vanaf nu tegankelijk via het internet. Iedereen kan van thuis uit zijn persnlijke gegevens raadplegen. U kunt smmige van deze

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Inhoud. 1.1 Oplossen van Incidenten 1.2 Afhandelen van Klachten met betrekking tot de ICT-Dienstverlening

Inhoud. 1.1 Oplossen van Incidenten 1.2 Afhandelen van Klachten met betrekking tot de ICT-Dienstverlening Inhud 1 Ondersteunen van de Klant/Gebruiker 1.1 Oplssen van Incidenten 1.2 Afhandelen van Klachten met betrekking tt de ICT-Dienstverlening 2 Werkaanvragen 2.1 Uitveren van Verzeken 2.1.0 Niet vrgedefinieerd

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo Verzek handmatige mutatie BRON mb Versie: 3.0 Datum: juli 2017 Auteur: DUO (afdeling EC/KLC) Status: Definitief Inhudspgave OVER DE INSTRUCTIE... 3 INDIENEN VERZOEK HANDMATIGE MUTATIE... 4 FOUTMELDINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

1. Inhoud Inleiding Gebruiksmogelijkheden InVerbinding als softphone... 5

1. Inhoud Inleiding Gebruiksmogelijkheden InVerbinding als softphone... 5 1 1. Inhud 1. Inhud... 2 2. Inleiding... 3 3. Gebruiksmgelijkheden... 5 3.1. InVerbinding als sftphne... 5 3.2. InVerbinding in cmbinatie met vast testel... 5 3.3. InVerbinding vr mbiele werkers... 6 4.

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

1) Waar is ITIL de afkorting van? 2) Wat heeft niets met Service te maken binnen ITIL? 3) Wie van de rollen behoort niet in de Front Office?

1) Waar is ITIL de afkorting van? 2) Wat heeft niets met Service te maken binnen ITIL? 3) Wie van de rollen behoort niet in de Front Office? ITIL MBI Preftets Lees elke vraag ged vrdat je antwrd geeft. Sla geen vraag ver f laat deze leeg. Verder geen hulpmiddelen gerlfd. 1) Waar is ITIL de afkrting van? Intelligence Tlerant Infrmatin Licency

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Het is voorlopig nog onduidelijk wie achter deze aanvallen zit en wat de initiële infectievector is.

Het is voorlopig nog onduidelijk wie achter deze aanvallen zit en wat de initiële infectievector is. WannaCry TLP: WHITE 1 CONTEXT Op vrijdag 12/05/2017 is een besmetting met een variant van het WannaCrypt (f Wanna/WaCry) vastgesteld bij verschillende grte bedrijven in Spanje. Krt daarna heeft dezelfde

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie