Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode"

Transcriptie

1 samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid. Vernieuwing. Acties. Fldertekst 2006 Aan deze tekst kunnen geen rechten ntleend wrden.

2 Del training Del van faciliteren met behulp van de mderatiemethde is mensen in staat te stellen met hun grepen f teams de eigen prbleemsituaties adequaat p te lssen en de ntwikkeling van de rganisatie p een hger plan te brengen. Faciliteren hudt in het ndersteunen van cnversaties, gesprekken, discussies en verleg. Tijdens gefaciliteerd verleg wrden de persnlijke delen en middelen in vereenstemming gebracht met rganisatrische delen en middelen. In iedere training kmen dezelfde uitgangspunten terug en wrden de menselijke behefte aan cncrete resultaten, betrkkenheid, zeggenschap ver de eigen situatie en vldende leiding gestalte gegeven. Onder de mderatiemethde wrdt verstaan een praktische, zelfdcumenterende, interactieve, visuele techniek met de regels vr de tepassing. De mderatiemethde wrdt in Nederland k wel MetaPlan f Brwn Paper Methde genemd. gebruikt een variant van deze techniek dr gebruik te maken van hexagnale labels (zesheken) en een specifiek didactiek. Na aflp van de training zijn de deelnemers in staat m zelfstandig een eenvudige bijeenkmst met circa 12 deelnemers vr te breiden (intake en draaibek), te begeleiden naar het afgesprken resultaat (uitvering mderatie), en daarver te rapprteren (visuele rapprtage). Deze training legt past in een traject van persnlijke ntwikkeling, taakverbreding en rganisatie ntwikkeling. Naast bijvrbeeld trainingen in presentatie en gesprekstechniek is een training mderatiemethde bijna een ndzaak vr alle leidinggevenden, (interne) adviseurs, cnsultants, beleidsmedewerkers en prjectleiders. Uitgangspunten We gaan er van uit dat een besluitvrmingssituatie bestaat uit: U (de prbleemeigenaar f initiatr) een prbleem f prblemen (situatie en gewenst resultaat) hulpbrnnen (mensen, middelen, structuren) We gaan er van uit dat de mensen de experts van hun eigen werk zijn, bereid en in staat zijn hun prblemen indien daarte uitgendigd te bespreken en in staat zijn hun eigen ntwikkeling te sturen. Tensltte gaan we er k vanuit dat het niemand gegeven is m altijd autmatisch de beste plssing vr een prbleem te vinden. Flder Faciliteren mderatiemethde v2.0 Pagina 2 van 5

3 Didactiek Alle trainingen van zijn gebaseerd p een bepaalde manier van lesgeven (didactiek). De didactiek bepaalt in heverre deelnemers zich kunnen vinden in de kennis, inzicht en vaardigheden die ze zich eigen willen maken. De gehanteerde didactiek past bij de methde. Element Aansluiting Afwisseling Bespreking Cncreet Dsering Duidelijkheid Empathie Herhaling Innvatief Mtivatie Nazrg Praktijkgericht Reflectie Sfeer Vertruwen Telichting bij de ervaringen en belevingswereld van deelnemers van kennisverdracht en vaardigheidsefeningen nderdeel wrdt afgeslten met de vraag 'wat hebben we nu geleerd?' gebruik van cncrete vrbeelden dr de deelnemers ingebracht heveelheid aan infrmatie afgestemd p deelnemers ieder training vermeldt duidelijk wat er behandeld wrdt en waarm betrkken bij uw situatie regelmatig dingen terug laten kmen dr vragen en efeningen gebaseerd p zwel jarenlange praktijk als recente innvaties en vernieuwingen nderwerpkeuze en werkvrmen aansluitend p belevingswereld van deelnemers deelnemers kunnen gratis telefnische en ndersteuning krijgen bij vrbereiding, uitvering en rapprtage iedere training laat iets den met nieuwe kennis en er wrdt geëvalueerd f er wel in de praktijk gebruik wrdt gemaakt van het geleerde (en he) Ruimte en tijd m te verdenken wat er besprken wrdt prettig, pen, kleine grepen, weinig afleiding en stringen mensen blijken veel meer te kunnen, dan ze zelf denken Deelnemers en self-assesment Deelnemers zijn de medewerkers van uw rganisatie. De training kan gevlgd wrden dr 5 tt 12 deelnemers per keer. Bij 8 kunnen alle deelnemers uitgebreid efenen met de technieken en de rl van mderatr (facilitatr). Van de deelnemers wrdt geen specifieke vrkennis vereist, maar het is wel belangrijk dat ze zichzelf willen leren kennen, sciaal zijn, pen staan vr de meningen van anderen en nieuwsgierig zijn naar nieuwe ntwikkelingen. Ter vrbereiding wrdt gevraagd een eigen case, een bijeenkmst m te faciliteren, mee te nemen. In tegenstelling tt wat vaak verwacht wrdt, heven de deelnemers niet extrvert te zijn. Juist de mderatiemethde leent zich uitstekend vr deelnemers die meite hebben zich zelf p de vrgrnd te plaatsen Onderdeel van de training is een self-assesment met behulp van een dr ntwikkelde vragenlijst mind prfiel -, m deelnemers te laten bepalen in welke situaties hij zich het meest p zijn gemak velt en welke technieken en interventies het beste bij hem f haar past. De vragenlijst wrdt met behulp van een cmputer afgenmen. Flder Faciliteren mderatiemethde v2.0 Pagina 3 van 5

4 Lkatie Uw rganisatie zal zrg dragen vr een geschikte, ter berdeling van accmmdatie: een rustige, ruime zaal, met zit- en lpruimte, liefst met daglicht en znder de ndzaak van gebruik van aparte subgrepruimten. De zaal zal minimaal een avnd f middag vr de training beschikbaar meten zijn. Bij twee peenvlgende dagen kmen de lgiesksten vr rekening van de pdrachtgever. Cursustijden en dagen Als cursustijden huden wij aan: 1 e dag: tt uur 2 e dag: tt uur Met p de 1 e dag m ngeveer uur een (warme) snack. Data in verleg. Trainer Jan Lelie van Drs J.C. Lelie (1957) werkt al vele jaren als facilitatr, mderatr, trainer, cnsultant en adviseur, sinds enige jaren nder de naam ( ). Daarvóór heeft hij jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt, zwel in lijnfuncties als in staffuncties. Ok heeft hij als management cnsultant faciliterende, creatieve en interactieve methden en technieken in de praktijk tegepast. Hij heeft een eigen methde ntwikkeld waarin de sterke punten van cmputers wrden gecmbineerd met de sterke punten van de mderatiemethde. Jan is initiatiefnemer en medeprichter het Nederlandse platfrm vr faciliteren, de IAF-Benelux. Jan is een van de eerste CPF s (Certified Prfessinal Facilitatr) in Nederland. Prgramma Het prgramma van de training Faciliteren met de Mderatiemethde: 1 e dag (3 dagdelen): Verwachtingen en leerdelen Inleiding en efening repvraag Inleiding en efening enkelvudige kaartvraag Inleiding en efening dubbele kaartvraag Inleiding en efening visualisatie en mind maps Bespreken rllen mderatr Uitleg en efenen stelling en schaal 2 e dag (2 dagdelen): Samenvatting 1 e dag Uitleg en efenen van vrmen m snel meningen te inventariseren Invullen mind prfiel Prblemen, werkelijkheidspvattingen en faciliteren Uitleg pstellen draaibek Eigen draaibek samenstellen Bespreken en efenen van de verschillende draaibeken Bespreken faciliteren en tepassingsmgelijkheden Mderatiemethde Overzicht cmputer ndersteund mdereren Beantwrding resterende vragen Evaluatie Nazrg (circa 3 dagdelen): Afspraken met individuele deelnemers ver begeleiding bij eerste sessie(s) Afspraak vr een gezamenlijke bespreking na 3 tt 6 maanden Flder Faciliteren mderatiemethde v2.0 Pagina 4 van 5

5 Investering en betaling kan deze tweedaagse training aanbieden vr 8 deelnemers aanbieden vr eur 7200 (vrijgesteld van BTW), inclusief handuts en materialen en nazrg, maar exclusief reis- en verblijfksten. Bij meer dan 8 deelnemers wrdt vrgesteld m de laatste halve dag een tweede trainer in te schakelen, zdat de deelnemers hun draaibeken naar behren kunnen uitwerken, bespreken en efenen. Dit kan ik aanbieden vr 600 eur extra. Daarvr zal de vlgend zaken vrbereiding inzet trainer/mderatr gedurende 5 f 6 verzrgen van een ftverslag vr alle nazrg alle materialen, waarnder pinwanden, kffers, papier cmputers en vr iedere deelnemer Het team als prbleemplsser Ten aanzien van de betaling verzeken we u 50% van het vereengekmen te betalen binnen twee weken na acceptatie van de pdracht, maar vr aanvang van de eerste dag. De resterende 50% binnen twee weken na ntvangst van het ftgrafische verslag. Verschuiven van de pdracht is, in verleg, altijd mgelijk. Op de vereenkmst zijn de algemene bepalingen van van tepassing: bij nverhpt annuleren van de pdracht zal 30% van het geffreerde bedrag dienen ter dekking van de dr gemaakte ksten. Het is altijd tegestaan m verhinderde deelnemers te vervangen. garandeert de kwaliteit en de tepasbaarheid van de dr haar geleverde trainingen en deelnemers kunnen altijd rekenen p ndersteuning bij de tepassing van het geleerde. Ik vertruw erp u p deze wijze vldende geïnfrmeerd te hebben, mcht u echter ng vragen en/f pmerkingen hebben dan hren wij dat graag. U kunt cntact p nemen via: internet: telefn: + 31 (0) mbiel: + 31 (0) Flder Faciliteren mderatiemethde v2.0 Pagina 5 van 5

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties In-Cmpany SharePint De alles in één plssing vr bedrijven en rganisaties In-Cmpany SharePint? Veel bedrijven willen graag een cursus verzrgd hebben p de eigen werkplek. Cmpu Act Opleidingen heeft ruime

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA nr. 28_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie