Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma"

Transcriptie

1 Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master diplma vereist 1. Dit staat beschreven in de telatingseisen van de pleiding. Om met een geaccrediteerde HBO pleiding 1 in de zrg vr eventuele telating in aanmerking te kmen, heeft u een Pst HBO-pleiding van 15 EC 2 afgernd én vlgt u vrafgaand aan de start van de master een schakelprgramma. In dit dcument vindt u hiervr het stappenplan. He gaat u te werk? 1. Beschrijf de inhud van uw Pst HBO-pleiding. U gebruikt hiervr het frmat uit bijlage Stel een schakelprgramma samen en mail dit naar Ok hiervr gebruikt u het frmat uit bijlage 1. Het schakelprgramma van 24 EC bestaat uit drie delen: 1. Wetenschap (10 EC) 2. Leiderschap/management (10 EC) 3. Aantnbare deelname aan richtlijnntwikkeling, gedcumenteerd kwaliteitsverbeterprject f belangrijke verandering in eigen instelling (4 EC) Het prgramma mag alleen vakken bevatten van erkende nderwijsinstituten in Nederland. U mag bij de samenstelling van uw schakelprgramma al rekening huden met eventuele vrijstellingen die u wilt verkrijgen. Vr het niveau en de diepgang van het wetenschappelijk deel, hanteert de telatingscmmissie de academische bekwaamheden die in het raamplan artsen, versie 2009 paragraaf 6.5.6, wrden genemd als ingangseis. Relevante nderdelen zijn cnceptueel denken in het eigen vakgebied, kennis van de principes van evidence-based medicine, van de methdlgie van kwalitatief en kwantitatief klinische nderzek, inclusief data-analyse. De berdeling De telatingscmmissie berdeelt alleen de dcumenten en bewijsstukken die vlgens de instructies en het frmat van de cmmissie dr de kandidaat zijn aangeleverd. U kunt uw schakelprgramma eenmaal aan de telatingscmmissie vrleggen. Bij nvrziene mstandigheden rdeelt de telatingscmmissie. De telatingscmmissie berdeelt p basis van uw vrpleiding en ervaring f het schakelprgramma vldet aan de dr de pleiding gestelde startkwalificaties. Afhankelijk van uw eerdere gevlgde pleidingen en uw werkervaring, kunnen dr de telatingscmmissie eventuele vrijstellingen wrden verleend. De precieze invulling en zwaarte van het schakelprgramma kan dus per kandidaat verschillen. 3. Denkt u in aanmerking te kmen vr vrijstelling? Lees dan Deel 2 van dit dcument. 4. U ntvangt uiterlijk 6 weken na indiening bericht f uw schakelprgramma is gedgekeurd. 1 De specifieke eisen zijn vastgelegd in de telatingseisen van de pleiding. 2 1 EC (Eurpean Credit) is een studiebelasting van 28 studie-uren. 1

2 Deel 2. Prcedure vr vrijstellingsverzek p basis van praktijkervaring f eerder genten pleidingen Heeft u in de werkpraktijk en/f dr middel van pleidingen/cursussen na uw geaccrediteerde HBOpleiding in zrg al kennis en ervaring pgedaan? En denkt u p basis van deze ervaring één f meerdere nderdelen van het schakelprgramma te beheersen? Dan kmt u mgelijk in aanmerking vr vrijstelling. Wat is ndig? Bewijs dat u beschikt ver de bendigde kennis, huding en vaardigheden die vereist zijn vr telating tt de pleiding. U stelt hiervr een prtfli samen en nderbuwt daarin p welke wijze u de kennis, huding en vaardigheden heeft pgedaan dr: 1. Werkervaring, bijvrbeeld in uw functie als leidinggevende, in kwaliteitsverbeterprjecten f nderzeksprjecten etc. 2. Opleidingen/cursussen die u na uw HBO-pleiding in de zrg heeft gevlgd. U kunt hierbij dus k uw Pst HBO-pleiding benutten. De telatingscmmissie berdeelt p basis van uw prtfli en tegevegde bijlagen f u vr vrijstelling van het schakelprgramma in aanmerking kmt. De telatingscmmissie berdeelt alleen de dcumenten en bewijsstukken die vr de aangegeven deadline en vlgens de instructies en het frmat van de cmmissie dr de kandidaat zijn aangeleverd. U kunt uw verzek m vrijstelling eenmaal aan de telatingscmmissie vrleggen. Bij nvrziene mstandigheden rdeelt de telatingscmmissie. He gaat u te werk? 1. U stelt een prtfli samen. U gebruikt hiervr het prtflifrmat uit bijlage 2. Het prtfli bevat de vlgende dcumenten: Vermelding van de inhuden van het schakelprgramma waarvr u vrijstelling aanvraagt; Mtivering per inhud waarvr u vrijstelling aanvraagt; Bewijzen waarmee u uw verzek nderbuwt (bijv. diplma s, publicaties, ntulen, crrespndentie, verklaringen van een bevegd persn, zals uw leidinggevende f senir cllega s inclusief cntactgegevens etc.); het met vr de cmmissie aannemelijk zijn dat u de werkzaamheden heeft verricht f prestaties hebt geleverd in de aangegeven peride. Eventueel een telichting p de meegeleverde bewijzen waarin u aangeeft wat uw eigen bijdrage was. U kunt dit den aan de hand van de STARR-methdiek (zie bijlage 2). 2. U mailt uw gevulde prtfli inclusief bijlagen en handtekening naar de telatingscmmissie van de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg via 3. U ntvangt uiterlijk 6 weken na indiening bericht f uw vrijstelling wrdt tegekend. Let p! Dit prtfli levert u in samen met uw vrstel vr een schakelprgramma. 2

3 Bijlage 1. Frmat vr het indienen van een schakelprgramma Vrnaam Achternaam Gebrtedatum 1. Beschrijving van de Pst HBO-pleiding die u genten heeft Naam pleiding Aantal EC Eindtermen/leerdelen van deze pleiding Veg als bijlage uw diplma te 2. Beschrijving van het schakelprgramma dat u wilt vlgen Vakken/cursus/elearningmdule Aantal EC Instituut Link naar het vak/cursus/mdule 3

4 Bijlage 2. Prtfli vrijstellingsverzek p basis van praktijkervaring f eerder genten pleiding Dr ndertekening verklaart u het prtfli naar waarheid te hebben ingevuld en alleen bewijzen van eigen werk te hebben tegevegd Vrnaam Achternaam Gebrtedatum Handtekening Plaats Datum 1. Krte intrductie van uzelf en de reden dat u een verzek vr vrijstelling indient 2. Inhud waarvr u vrijstelling aanvraagt p basis van eerder gevlgde pleidingen na uw HBO pleiding in de zrg Inhud van het schakelprgramma waarvr u vrijstelling aanvraagt Bijvrbeeld inleiding in de statistiek van wetenschappelijk nderzek Eindtermen/leerdelen pleiding/cursus + waar mgelijk een link naar de pleiding/cursus Omvang (aantal EC) Peride waarin u de pleiding heeft gevlgd Van dd-mm-jj tt en met dd-mm-jj. Bijvrbeeld tt en met Mtivatie vr eventuele vrijstelling Verwijs naar bijlagen met bewijsstukken vr uw cursus f pleiding (bijv. een certificaat, diplma, bewijs van deelname, eindcijfer etc.) Herhaal deze tabel vr elk inhudelijk nderdeel van het schakelprgramma waarvr u vrijstelling aanvraagt. 3. Inhud waarvr u vrijstelling aanvraagt p basis van praktijkervaring Inhud van het schakelprgramma waarvr u vrijstelling aanvraagt Inhud van uw 4

5 praktijkervaring (kennis, huding en vaardigheden die u hebt pgedaan) Krte mschrijving van de ervaring Peride waarin u de ervaring heeft pgedaan (benem maanden en het jaartal) Mtivatie vr eventuele vrijstelling Eventueel: Beschrijf krt uw eigen bijdrage adhv de STARR- methde Van dd-mm-jj tt en met dd-mm-jj. Bijvrbeeld tt en met Verwijs naar bijlagen met bewijsstukken vr uw ervaring (bijv. publicaties, cntracten, ntulen, crrespndentie, verklaringen van een bevegd persn, zals uw leidinggevende f senir cllega s inclusief cntactgegevens etc). Situatie: Geef een vrbeeld van een cncrete situatie/cncreet vrbeeld waarin u deze kennis/huding/vaardigheden hebt pgedaan. Taak: Beschrijf de taken/pdracht die u in deze situatie had Actie: Vertel welke acties u daadwerkelijk heeft uitgeverd (f juist bewust heeft nagelaten) en heveel tijd u hier bij benadering aan besteed heeft Resultaat: Beschrijf het effect dat uw handelen had p anderen, het team, de afdeling en/f rganisatie Reflectie: Reflecteer p het resultaat, wat ging er ged/fut en waarm, wat zu u een vlgende keer anders den? Heveelheid EC waarvr u vrijstelling vraagt Herhaal deze tabel vr elk inhudelijk nderdeel van het schakelprgramma waarvr u vrijstelling aanvraagt. 5

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces 1

Draaiboek. Deelproces 1 Plitie Draaibek Deelprces 1 Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen Vastgesteld 31-03-2005 Draaibek 1 1/18 Plitie Inhud 1. Analyse van de situatie...4 1.1 Het bepalen van de aard, mvang en verwachte

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie