Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012"

Transcriptie

1 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage. Het bevat verwijzingen naar andere dcumenten met aandachtspunten vr specifieke mdules en prducten. Van belang is dat u eerst de supprtnte BTW-Verhging naar 21% leest m de situatie ged te verzien. Lees daarna dit stappenplan vlledig dr, inclusief de p u van tepassing zijnde mdule- en prductspecifieke infrmatie vrdat u met de uitvering ervan begint. U kunt dan de vlledige situatie verzien en p basis daarvan de vergang gericht aanpakken. Overzicht van de te vlgen stappen per administratie 1. Nieuwe BTW-cdes aanmaken (dit kunt u nu al den en daarna kunt u er k al mee gaan beken). 2. De ude BTW-cdes in stamgegevens en instellingen vervangen dr de nieuwe (dit det u p een zelf te kiezen mment). U gebruikt daarbij methde 2a f 2b: 2a) Vr versie 9.0c1 f hger met Service Pack: met een menu-ptie de ude BTW-cdes vervangen dr de nieuwe, in alle relevante stamgegevens en instellingen. 2b) Vr verige versies: met afznderlijke acties de ude BTW-cdes vervangen dr de nieuwe: in de administratie-instellingen in de stamgegevens van debiteuren en crediteuren in de stamgegevens van de grtbekrekeningen in de stamgegevens van de autcdes 3. Mdule- en prductspecifieke wijzigingen drveren 4. De mschrijvingen van de BTW-aangifterubrieken wijzigen (dit met u den vrdat u de digitale BTW-aangifte ver ktber f ver het vierde kwartaal van 2012 det).

2 De stappen 1. Nieuwe BTW-cdes aanmaken Bij het aanmaken van een nieuwe BTW-cde met u een grtbekrekening pgeven. Stem daarm eerst met uw accuntant af welke rekeningen u vr de nieuwe BTW-cdes met gebruiken. Mgelijk met u die rekeningen aanmaken vrdat u met het aanmaken van de nieuwe BTW-cdes begint. U met in ieder geval een BTW-cde vr verkpen aanmaken en één vr inkpen. Hiernder staat he u dat det. 1. Kies Dcument/Stamgegevens administratie/btw-cdes. 2. Kies Bewerken/Tevegen. 3. Ver een nieuwe BTW-cde in. 4. Ver in Omschr BTW-cde een nieuwe mschrijving in. Vr de BTW-cde vr verkpen wrdt dat bijvrbeeld "BTW af te dragen hg 21%" en vr die vr inkpen "BTW te vrderen hg 21%". 5. Ver in Rekeningnummer het grtbekrekeningnummer in dat u met uw accuntant hebt afgesprken. 6. Ver in het veld Percentage de waarde 21 in. 7. Vr de BTW-cde vr verkpen selecteert u Binnenlandse verkp bij Type; vr de BTW-cde vr inkpen selecteert u daar Binnenlandse aankp. 8. Ga naar de tab Rekenwijze en selecteer Over basisbedrag bij BTW-rekenwijze. 9. Vr de BTW-cde vr verkpen vert 1A in bij Rubriekcde; vr de BTW-cde vr inkpen vert u daar 5B in. Nadat deze BTW-cdes zijn aangemaakt, kunt u transacties met een BTW-tarief van 21% gaan inveren. In de BTW-aangifte zullen deze transacties wrden meegenmen. Als u digitaal BTW-aangifte det en verkptransacties met 21% vanuit AccuntView aangeeft, is het belangrijk dat u p het mment van aangifte een recent Service Pack hebt geïnstalleerd (zie verder: Aandachtspunten BTW-verhging bij de digitale BTW-aangifte vanuit AccuntView). Tip 1: Als u gebruikmaakt van BTW-cdes met rekenwijze Verlegd en een percentage van 19%, dan met u daar k nieuwe BTW-cdes vr aanmaken. Stem k daarvr met uw accuntant af welke grtbekrekeningen u hiervr met gebruiken. Tip 2: Als u beschikt ver de mdule Wijzigen sleutelvelden, dan kunt u ervr zrgen dat u met dezelfde BTW-cdes kunt blijven werken. Vrdat u een nieuwe BTW-cde aanmaakt, wijzigt u de ude cde van bijvrbeeld 1 in 1O (f een andere cde die ng niet bestaat). Hierna maakt u een nieuwe BTW-cde 1 aan vlgens bvenstaande aanwijzingen. Met deze actie bewerkstelligt u dus dat u kunt blijven werken met de cdes die u gewend bent, maar het vervangen van ude BTW-cdes in administratie-instellingen en stamgegevens blijft wel ndig. Beschikt u niet ver de mdule Wijzigen sleutelvelden en bent u geïnteresseerd in deze functinaliteit, neem dan cntact p met uw AccuntView-leverancier.

3 Tip 3: Als u beschikt ver de mdule Accuntants Tlkit, dan kunt u deze nieuwe BTWcdes en grtbekrekeningen in één centrale administratie aanmaken. Deze administratie kan als referentie-administratie in de administratie-instellingen van andere administraties wrden ingeverd, waarna u in deze administraties eenvudig de nieuwe stamgegevens uit de referentie-administratie kunt vernemen. De mdule Centraal stambestand biedt een vergelijkbare methde. Pas die alleen te als u hiermee ervaring hebt en/f in verleg met uw AccuntView-leverancier. 2. De ude BTW-cdes in stamgegevens en instellingen vervangen dr de nieuwe Deze stap vert u uit p een zelf te bepalen mment. Kies daarvr het mment waarp het vr u handig wrdt dat AccuntView bij de inver van nieuwe transacties een BTW-cde met het tarief van 21% vrstelt in plaats van een BTW-cde met het tarief van 19%. 2a. Vanaf versie 9.0c1 met Service Pack: met een menu-ptie de ude BTW-cdes vervangen dr de nieuwe, in alle relevante stamgegevens en instellingen. Als u deze stap uitvert, kunt u stap 2b van dit stappenplan in zijn geheel verslaan en verder gaan met stap 3: Mdule- en prductspecifieke infrmatie. In het venster BTW-cdes, waar u in stap 1 de nieuwe BTW-cdes hebt aangemaakt, vindt u de nieuwe menu-ptie BTW-cdes vervangen. Daarmee vervangt u in alle relevante stamgegevens en instellingen ude BTW-cdes met 19% dr nieuwe cdes met 21%. Dat zijn nder andere de stamgegevens van grtbekrekeningen, debiteuren, crediteuren, maar k die van artikelen (van belang als u de mdule Facturering I gebruikt). Vr de mdule Centraal stambestand is er een aandachtspunt: de wizard die de BTW-cdes wijzigt in de stamgegevens, genereert geen berichten. Dat betekent dat u de wizard in iedere administratie met uitveren waarin u de BTW-cdes wilt vervangen. Mcht u vrafgaand aan het uitveren van deze stap al handmatig BTW-cdes in bepaalde stamgegevens hebben vervangen, dan is dat geen prbleem. Bij het uitveren van deze menuptie blijven de al gewijzigde BTW-cdes staan. U met bij het uitveren van de menu-ptie inveren welke ude BTW-cde dr welke nieuwe BTW-cde met wrden vervangen. Om deze menu-ptie ged uit te veren, adviseren we de vlgende stappen: a. Zrg ervr dat u het mment van het uitveren van deze menu-ptie welverwgen kiest. Zie k wat daarver in BTW-Verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 wrdt gezegd. b. Schrijf vr uzelf p welke ude BTW-cde dr welke nieuwe met wrden vervangen. c. Zrg veiligheidshalve vr een backup van de administratie. d. Zrg ervr dat u als enige in de desbetreffende administratie werkt.

4 e. Kies Dcument/Stamgegevens administratie/btw-cdes. f. Selecteer de BTW-cde die u wilt vervangen. g. Kies Dcument/BTW-cdes vervangen en ver bij vervangen dr de nieuwe, vervangende cde in. Herhaal de stappen f en g vr elke te vervangen BTW-cde afznderlijk. Als u alle BTW-cdes hebt vervangen en u vert hierna transacties in, dan wrden steeds BTW-cdes met een percentage van 21 vrgesteld. Het blijven vrstellen, dus z ndig kunt u de BTW-cdes ng wijzigen. Dat zal bijvrbeeld ndig zijn als er ng een factuur met 19% met wrden gebekt. 2b. Vr verige versies: in afznderlijke stappen de ude BTW-cdes vervangen dr de nieuwe. Als u stap 2a hebt uitgeverd, kunt u deze stap in zijn geheel verslaan en verder gaan met stap 3: Mdule- en prductspecifieke infrmatie. Deze stap 2b bevat de vlgende acties: a. BTW-cdes in de administratie-instellingen vervangen b. BTW-cdes in de stamgegevens van crediteuren en debiteuren vervangen c. BTW-cdes in de stamgegevens van grtbekrekeningen vervangen d. BTW-cdes in de stamgegevens van autcdes vervangen Ad a. BTW-cdes in de administratie-instellingen vervangen Kies Opties/Instellingen/Financieel/Financieel I m het venster Administratie-instellingen - Financieel (Financieel I) te penen. Als u in de velden BTW-cde deb en f BTW-cde cred standaard-btw-cdes vr betalingskrting en kredietbeperking hebt vastgelegd, wijzig deze dan in de nieuw aangemaakte BTW-cdes. Ad b. BTW-cdes de stamgegevens van crediteuren en debiteuren vervangen U kunt selecties gebruiken m snel na te gaan in welke stamgegevens van debiteuren en crediteuren u de BTW-cdes met vervangen. Hiernder staat beschreven he u dat vr de crediteuren det. 1. Kies Bestand/Crediteuren m het venster Crediteuren te penen. 2. Kies Beeld/Selecteren en maak een selectie p de BTW-cde vr te vrderen BTW met het ude percentage van 19. Zie Flexibel gegevens pvragen meer weergaven vr meer infrmatie ver het maken van selecties. 3. Kies F6 m de stamgegevens van de bvenste crediteur te penen. 4. Kies de tab Financieel. 5. Wijzig het veld BTW-cde. 6. Kies Bewaren.

5 7. Druk p Page Dwn p uw tetsenbrd m vr de vlgende crediteur dezelfde tab te laten tnen. 8. Herhaal de stappen 6, 7 en 8 ttdat u de stamgegevens van alle geselecteerde crediteuren hebt gewijzigd. Het venster Crediteuren is dan leeg mdat er geen crediteuren meer zijn met de ude BTW-cde. Als u bij stap 1 (Nieuwe BTW-cdes aanmaken) k nieuwe BTW-cdes hebt aangemaakt vr rekenwijze Verlegd, dan herhaalt u deze prcedure vr deze BTW-cdes. Wijzig nu de BTW-cde in de stamgegevens van debiteuren p dezelfde manier. Maak daarvr een selectie p de BTW-cde vr af te dragen BTW met het ude percentage van 19%. Tip 4: Als u beschikt ver de mdule Implementatie Tlkit, dan kunt u de BTW-cdes van meerdere crediteuren en debiteuren tegelijk te wijzigen. Deze functinaliteit kunt u gebruiken bij het wijzigen van de BTW-cdes in de stamgegevens van grtbekrekeningen (zie de stap hierna), autcdes (zie hierna) en artikelen (zie Aandachtspunten BTW-verhging bij de mdule Facturering I). Tip 5: Als u beschikt ver de mdule Centraal stambestand, dan kunt u de wijzigingen in één centrale administratie drveren en deze autmatisch laten vernemen in de administraties die p die centrale administratie zijn geabnneerd. De dit alleen als u hiermee ervaring hebt en/f in verleg met uw AccuntView-leverancier. Ad c. BTW-cdes in de stamgegevens van grtbekrekeningen vervangen Gebruik dezelfde werkwijze als vr de debiteuren en crediteuren. Maak daarvr in het venster Grtbek een selectie vr elke BTW-cde waarvr u een nieuwe hebt gemaakt. Ad d. BTW-cdes in de stamgegevens van autcdes vervangen Gebruik dezelfde werkwijze als vr de debiteuren, crediteuren en grtbek. Maak daarvr in het venster Autcdering (Dcument/Stamgegevens administratie/autcdering) een afznderlijke selectie vr elke relevante BTW-cde. 3. Mdule- en prductspecifieke infrmatie Eerst een algemene aanwijzing ver layuts: als u ver een f meer van de mdules Facturering I, Inkp I, Verkprders, Gederenuitgifte, Baliefacturering en Aanmaningen beschikt, dan gebruikt u layuts. Cntrleer in elk van uw layuts f daarin het ude BTWpercentage van 19% staat en vervang het dan p het meest geschikte mment. Wij adviseren u m tijdig uw AccuntView-leverancier in te schakelen bij een cmplexere inrichting, als u meerdere layuts met wijzigen f daarin extra velden met berekeningen f frmules gebruikt. Uw AccuntView-leverancier heeft ruime ervaring met het aanmaken en ntwerpen van layuts. Ok als u tijdelijk layuts ndig hebt met zwel 19% als 21%, is ns advies m uw AccuntView-leverancier in te schakelen.

6 Hiernder vlgen verwijzingen naar gerichte infrmatie per Visma-prduct en AccuntViewuitbreidingsmdule. Klik p de link als u één van de genemde mdules gebruikt. AccuntView-mdules: Facturering I Verkprders Inkp I Prijsafspraken Uren en Declaraties I Prjectfacturering Prjectvrschtten Abnnementen Centraal Cliëntbeheer (CCB) Cliënt-imprt/Cliënt-exprt Alle mdules waarmee u gegevens in AccuntView kunt imprteren Visma-prducten: AccuntView G AccuntView Scanbeken AccuntView Inkmende facturenautrisatie (IFA) 4. De mschrijvingen van de BTW-aangifterubrieken wijzigen Als u het Service Pack vr uw versie hebt geïnstalleerd (zie BTW-Verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012), kunt u de mschrijvingen van de BTW-aangifterubrieken bijwerken. Als u digitaal BTW-aangifte det, met u deze stap uitveren vrdat u aangifte gaat den ver ktber f het vierde kwartaal van Als u uw BTW-aangifte p een andere manier det, is deze stap niet verplicht maar wel aan te bevelen m verwarring te vrkmen. U vert deze wijziging als vlgt uit: 1. Kies Dcument/Stamgegevens administratie/btw-aangifterubrieken. 2. Kies Dcument/Standaardcdes rubrieken imprteren. 3. Selecteer Overschrijven znder bevestiging. Hierna heeft BTW-aangifterubriek 1A de mschrijving 1a Belast met hg tarief en BTWaangifterubriek 1B de mschrijving 1b Belast met laag tarief.

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling Galvan biedt u de mgelijkheid m p de Galvan website geheel naar eigen inzicht een prductcatalgus samen te stellen. U bepaalt zelf wat de indeling van deze catalgus met zijn en welke artikelen u in de catalgus

Nadere informatie

Welke voorbereidingen dien je te treffen alvorens je de wijzigingen gaat doorvoeren?

Welke voorbereidingen dien je te treffen alvorens je de wijzigingen gaat doorvoeren? Nuth, december 2018 Beste Relatie, Wij hebben speciaal vr ju een handleiding gemaakt die je p een verzichtelijke manier laat zien he je zelf de btw wijziging kunt drveren. Wij zijn ervan vertuigd dat het

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Btw verhoging. Unit4 Multivers Installatie

Btw verhoging. Unit4 Multivers Installatie Btw verhging Unit4 Multivers Installatie 23 nvember 2018 Btw verhging Unit4 Multivers Installatie Cnslit B.V. Telefn +31 88 619 00 00 Scheepmakerij 330 Supprt +31 88 619 00 20 3331 MC Zwijndrecht Sales

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Handleiding Import / Export module

Handleiding Import / Export module Handleiding Imprt / Exprt mdule 2009-2011 Cpyright Asperin Hsting bv Del van deze handleiding De mdules van Asperin kunnen p velerlei manieren ingesteld wrden m daarmee ptimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

Werkinstructie fix-update installeren Multivers Groothandel

Werkinstructie fix-update installeren Multivers Groothandel Werkinstructie fix-update installeren Multivers Grthandel Inhud 1 INLEIDING... 3 2 VOORBEREIDINGEN... 3 3 FIX DOWNLOADEN... 4 4 FIX INSTALLEREN... 6 5 BEKENDE PROBLEMEN... 9 Lgres Business Slutins B.V.

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Ovinob. Opleidingsweek Digitale toepassingen Bibliotheekportalen. Handleiding. Mijn Bibliotheek-Administratie. Lijsten

Ovinob. Opleidingsweek Digitale toepassingen Bibliotheekportalen. Handleiding. Mijn Bibliotheek-Administratie. Lijsten Ovinb Opleidingsweek 2016 Digitale tepassingen Biblitheekprtalen - Handleiding Mijn Biblitheek-Administratie Lijsten Ovinb - Opleidingsweek 2016 - Digitale tepassingen BibPrtalen 1 Inhudspgave Inhudspgave

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Handleiding S-Flex Barcode

Handleiding S-Flex Barcode Handleiding S-Flex Barcde Inhud 1. Het prgramma... 3 1.2 Vereisten... 3 2. Installatie... 3 3. Instellingen kppeling SnelStart... 3 3.1 Cntrleer de kppeling... 5 3.2 Uw licentie activeren... 5 4. Gebruik...

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Leegmeldfase = Woningen kunnen leegemeld worden en aangemeld worden voor de volgende editie. = module QMO

Leegmeldfase = Woningen kunnen leegemeld worden en aangemeld worden voor de volgende editie. = module QMO Handleiding MTM & PiNuT CMS vr het publiceren van wningen Uitleg fases in vr publicatie wningen. Leegmeldfase = Wningen kunnen leegemeld wrden en aangemeld wrden vr de vlgende editie. = mdule QMO Sluiten

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Servicedocument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels

Servicedocument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels Servicedcument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels In dit dcument vindt u een verzicht van de regelgeving ver het verlenen van een vrijstelling van deelname aan de examens

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Handleiding: Mobiele werkplekken

Handleiding: Mobiele werkplekken Handleiding: Mbiele werkplekken [Java] Auteur: Afdeling autmatisering Versie 1.3 Laatste wijziging: 09-10-2006 Lcatie: U:\Handleiding-cag-java.dc Handleiding: Mbiele werkplekken 1. Inhudspgave 1. Inhudspgave...

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s a h

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

Microsoft Excel 365. Basis AAN DE SLAG MET OFFICE TRAINING: MICROSOFT EXCEL 365 BASIS

Microsoft Excel 365. Basis AAN DE SLAG MET OFFICE TRAINING: MICROSOFT EXCEL 365 BASIS Micrsft Excel 365 Basis Inleiding Het rekenprgramma van Micrsft Office heet Excel. Excel is nmisbaar als je met enige regelmaat verzichten met maken en bijhuden. Excel 365 is de pvlger van Excel 2016.

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Microsoft Excel 2013 Basis

Microsoft Excel 2013 Basis Micrsft Excel 2013 Basis Inleiding Het rekenprgramma van Micrsft Office heet Excel. Excel is nmisbaar als je met enige regelmaat verzichten met maken en bijhuden. Excel 2013 is de pvlger van Excel 2010.

Nadere informatie

HvNwebdesign.nl gebruikershandleidingen: Microsoft Outlook 2010 instellen voor gebruik met uw HvNwebdesign.nl account

HvNwebdesign.nl gebruikershandleidingen: Microsoft Outlook 2010 instellen voor gebruik met uw HvNwebdesign.nl  account HvNwebdesign.nl gebruikershandleidingen: Micrsft Outlk 2010 instellen vr gebruik met uw HvNwebdesign.nl e-mail accunt Revisie: 30-03-2012 Inhudspgave: 1. Vrwrd 2. Inleiding 3. Outlk 2010 instellen m e-mail

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

ABECON INFORMATIESYSTEMEN B.V. ZORG ADD-ON

ABECON INFORMATIESYSTEMEN B.V. ZORG ADD-ON ABECON INFORMATIESYSTEMEN B.V. ZORG ADD-ON OMBOEKEN NAAR GENERIEK ARTIKEL Abecn Infrmatiesystemen B.V. Maarten Trmp Tren Ringwade 43 3439 LM Nieuwegein Tel: +31 88 0580 200 Auteur: Cntactpersn Dcument:

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem (ProCreate)

Handleiding Content Management Systeem (ProCreate) Handleiding Cntent Management Systeem (PrCreate) In deze handleiding wrdt beschreven he het CMS van uw website werkt. Datum: 16 nvember 2010 Cntactpersn: Wendy Brst Versie: 1.0 Inhudspgave 1. Beheer-items...

Nadere informatie

Btw-percentage aanpassen per 1 januari 2019

Btw-percentage aanpassen per 1 januari 2019 Handleiding: Btw-percentage aanpassen per 1 januari 2019 Btw-percentage aanpassen per 1 januari 2019 Inhoudsopgave Algemene informatie King... 1 Informatie Rijksoverheid... 2 Voor- en nadelen van de beide

Nadere informatie

Installatie Procedure Solid Edge ST10 NODELOCKED LICENTIE

Installatie Procedure Solid Edge ST10 NODELOCKED LICENTIE Installatie Prcedure Slid Edge ST10 NODELOCKED LICENTIE Mcht u niet weten wat vr type licentie u heeft, neem dan cntact met ns p vrdat u aan de installatie begint. Deze handleiding kan k gebruikt wrden

Nadere informatie

Medittashop. Medittashop.nl. Handleiding X. Handleiding bestelmodule. Medittashop.nl/slimvoorraadbeheer

Medittashop. Medittashop.nl. Handleiding X. Handleiding bestelmodule. Medittashop.nl/slimvoorraadbeheer Medittashp Medittashp.nl Handleiding X Handleiding bestelmdule Medittashp.nl/slimvrraadbeheer Inhud 1. Inrichten vrraadruimte 2. Inlggen nline bestelmdule 3. Inveren van de vrraadlijst a. met behulp van

Nadere informatie

HANA: Installeren van een DTAP-straat m.b.v. backup/restore

HANA: Installeren van een DTAP-straat m.b.v. backup/restore HANA: Installeren van een DTAP-straat m.b.v. backup/restre Het installeren van een D(T)AP-straat van een bepaald SAP prduct (ECC, SCM< SAP NetWeaver Gateway, etc.) p HANA, kan vergemakkelijkt wrden dr

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

eid verplichting Hoe lees ik de kaarten in? Page 1/7

eid verplichting Hoe lees ik de kaarten in? Page 1/7 eid verplichting He lees ik de kaarten in? Page 1/7 Beste klant, In deze mslag kan u uw bestelde lezer(s) terugvinden. Zals reeds aangegeven tijdens nze infsessies zal u later de eventueel bestelde reservetestellen

Nadere informatie

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Op 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft gevolgen voor uw administratie. In deze Support

Nadere informatie

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; Privacyverklaring Van Grafhrst Ntarissen Deze verklaring geeft infrmatie ver he ns kantr mgaat met persnsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening wrden verwerkt. Onze cntactgegevens

Nadere informatie

Presenteren met behulp van Microsoft PowerPoint

Presenteren met behulp van Microsoft PowerPoint 2018-2019 Datum: Leraren: F. Thmas, V. Schelkens, C. Kaivers Infrmatica Presenteren met behulp van Micrsft PwerPint Klas: 3 Naam: Nr.: De kmende 3 lessen ga je een PwerPintpresentatie maken ver een stad

Nadere informatie

Disclaimer voor gebruik: momenteel werkt de app alleen online, u heeft internetverbinding nodig om de app te kunnen gebruiken.

Disclaimer voor gebruik: momenteel werkt de app alleen online, u heeft internetverbinding nodig om de app te kunnen gebruiken. Handleiding snapp de ext Disclaimer vr gebruik: mmenteel werkt de app alleen nline, u heeft internetverbinding ndig m de app te kunnen gebruiken. Inhud De app installeren Machtigingen Aanmelden en registreren

Nadere informatie

OVEREENKOMST INSCHAREN

OVEREENKOMST INSCHAREN Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST INSCHAREN Deze vereenkmst wrdt aangegaan dr: Naam:... Adres:... Wnplaats:... Telefnnummer:... E-mail:... en Vefgrund V.O.F., Grsveldweg 32a 7497 NN Bentel mariekeweber@hetnet.nl

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1 Handleiding vr het aanmaken van een prfiel en het beheer van vacatures en/f trainingen 1. Het aanmaken van een rganisatieprfiel 1 2. He het beheer van uw gegevens werkt 3 3. Vacatures 4 We verwachten van

Nadere informatie

Parsis V11. Release Notes

Parsis V11. Release Notes Parsis V11 Release Ntes Release Ntes Parsis V11 Mbile App Beschikbaar vr alle (mbiele) platfrmen,.a. Andrid, ios, Windws Phne etc. Zendinggegevens eenvudig te raadplegen via verschillende zekcriteria Wrdt

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online 1 Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 2 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Isabel 6 SEPA Domiciliëringen in detail

Isabel 6 SEPA Domiciliëringen in detail Isabel 6 SEPA Dmiciliëringen in detail Versie 1.1-11-12-2012 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 De rl van de schuldeiser en van de banken bij de Eurpese dmiciliëring... 3 2.1 De rl van de schuldeiser... 3

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Format handleiding werklijsten

Format handleiding werklijsten Frmat handleiding werklijsten Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Werklijsten... 2 2.1 WERKLIJSTEN OPZOEKEN... 2 2.2 WERKLIJSTEN PER VERSCHILLENDE CATEGORIE... 3 3. Filters... 6 3.1 FILTERS TOEPASSEN... 7

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo Verzek handmatige mutatie BRON mb Versie: 3.0 Datum: juli 2017 Auteur: DUO (afdeling EC/KLC) Status: Definitief Inhudspgave OVER DE INSTRUCTIE... 3 INDIENEN VERZOEK HANDMATIGE MUTATIE... 4 FOUTMELDINGEN

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Microsoft Excel Basis AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT EXCEL 2010 BASIS

Microsoft Excel Basis AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT EXCEL 2010 BASIS Micrsft Excel 2010 Basis Excel Het rekenprgramma van Micrsft Office heet Excel. Excel is nmisbaar als je met enige regelmaat verzichten met maken en bijhuden. Excel 2010 is de pvlger van Excel 2007. Inhudspgave

Nadere informatie

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 inf@impactxrm.cm Herzien 12.09.2016 Inhud Inhud... 1 IMPACTXRM Time Algemene infrmatie... 2 Gebruikersvrkeuren...

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

Handleiding. Algemeen. Update

Handleiding. Algemeen. Update Handleiding Algemeen Update Nieuwstraat 86, 3590 Diepenbeek - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adslut.be 1 Inhud 1. Del van dcument... 2 2. Vrvereisten...

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers Online aanvraagfrmulier vr het aanvragen van artikelen, beken en/f prefschriften: Erasmus MC-medewerkers Nieuw accunt aanmaken : Via de website van de Medische Biblitheek: Kies aan de rechterkant vr Quicklink

Nadere informatie