Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank"

Transcriptie

1 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK HERNIEUWEN BESTAANDE REGISTRATIE Verificatie persnsgegevens Principe persnsgegevens Mgelijke scenari s vr verificatie persnsgegevens Verificatie diplmagegevens Diplma behaald na 2000 (LED) Diplma behaald vr Bevestigen hernieuwde registratie NIEUWE REGISTRATIE Persnsgegevens Erkenningsvrwaarden Diplma behaald na 2000 (LED) Diplma behaald vr

2 2 Inleiding 1. Unieke identificatie bij registratie p de energieprestatiedatabank Op 9 juli 2013 lanceert het VEA een nieuwe versie van de energieprestatiedatabank. In die versie is de unieke identificatie van de gebruikers van verheidsapplicaties vrzien. Het VEA wil de energieprestatiedatabank mbuwen tt een authentieke gegevensbrn, die infrmatie kan uitwisselen met andere verheden en diensten. Daarnaast vereist de Privacy Cmmissie dat gebruikers en hun kenmerken p een unieke wijze geïdentificeerd zijn. Daarvr met de energieprestatiedatabank aan authentieke infrmatiebrnnen wrden gekppeld. Op 9 juli 2013 wrdt een eerste fase van die kppeling gerealiseerd, zals hiernder beschreven. In een latere, tweede fase zullen de persnsgegevens van de aangifteplichtigen wrden geverifieerd. Deze eerste fase mvat: de unieke identificatie en verificatie van de gebruikers (verslaggevers, energiedeskundigen en gemeente-ambtenaren) bij hun registratie. Bij nieuwe registraties wrden - na het aanmelden - de fficiële persnsgegevens pgeladen via het federaal tken f de eid. Vr bestaande registraties wrden de gebruikers van de databank, bij het eerste aanmelden na de release, gevraagd m hun registratie te hernieuwen. Daarbij wrden de persnsgegevens die in de energieprestatiedatabank aanwezig zijn, afgetetst met de fficiële gegevens uit het rijksregister. Kleine naamafwijkingen (Js i.p.v. Jzef) geven geen prblemen. Futief geregistreerde gebruikers wrdt de tegang tt de databank ntzegd. de kppeling aan de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank, krtm de LED f de diplmadatabank van het Departement Onderwijs. In dat kader wrden alle diplmagegevens, zwel van bestaande als van nieuw geregistreerde verslaggevers, geverifieerd. Een nieuwe registratie is pas mgelijk na het pladen van een ingescande versie van het diplma f na het zeken van het diplma in de LED-databank. Bij het hernieuwen van bestaande registraties zullen de diplmagegevens pnieuw geverifieerd wrden. Diplma s behaald: nà 2000 zijn verzameld in de LED. Bij die registraties van verslaggevers verlpt de verificatie autmatisch. vóór 2000 bevinden zich niet in de LED. Verslaggevers zullen een ingescande versie van hun diplma meten pladen, tenzij ze in het verleden al een kpie van het diplma aan het VEA bezrgden in het kader van een cntrle. In wat vlgt, wrden de cntrlestappen beschreven bij het eerste aanmelden vr bestaande en vr nieuwe registraties.

3 3 2. Hernieuwen bestaande registratie 2.1 Verificatie persnsgegevens In de tekmst met elke verslaggever met zijn/haar fficiële naam en hfdverblijfplaats in de energieprestatiedatabank geregistreerd zijn. Die gegevens wrden pgeladen via een kppeling van de databank met de VKBP, de Vlaamse KruispuntBank vr Persnen van het KSZ (Kruispuntbank Sciale Zekerheid). Als u al geregistreerd bent in de databank, zult u bij de eerste aanmelding vlgende gegevens meten hernieuwen: - de persnsgegevens; - de diplmagegevens. Uw crrespndentiegegevens kunt u up-t-date huden via het menu Registratie Aanpassen Principe persnsgegevens Het tabblad met de persnsgegevens tnt de fficiële gegevens uit de authentieke brn van de Kruispuntbank Sciale Zekerheid: - fficiële vrnamen en achternaam in drukletters; - geslacht en gebrtedatum; - adres van de hfdverblijfplaats. Enkel de eerste vrnaam wrdt vermeld p de frmulieren van de startverklaring en de EPBaangifte. VOORNAAM 1 VOORNAAM 2 Man/Vruw ACHTERNAAM dd/mm/jjjj STRAAT 0000 NR GEMEENTE Het is wel mgelijk m een bijkmende repnaam (bijvrbeeld Js i.p.v. Jzef) in te veren die wrdt gebruikt p de frmulieren. Die repnaam kunt u invullen na het aanvinken van de ptie repnaam gebruiken bij het hernieuwen van uw registratie. U kunt die k achteraf aanvullen f aanpassen via het menu Registratie Aanpassen.

4 4 Het adres van de hfdverblijfplaats wrdt gebruikt vr de crrespndentie van het VEA bij cntrles. - Vr een registratie als rechtspersn verschijnen de adresgegevens van de maatschappelijke zetel p de frmulieren van de startverklaringen en de EPBaangiftes. - Vr alle registraties (natuurlijk f rechtspersn) is het mgelijk m p de frmulieren van de startverklaring en de EPB-aangifte een crrespndentieadres te vermelden dat afwijkt van de gegevens van uw hfdverblijfplaats. Dat kan aangepast f tegevegd wrden via het Menu Registratie en dan Aanpassen. ROEPNAAM ACHTERNAAM Mgelijke scenari s vr verificatie persnsgegevens Vr bestaande registraties wrden de gebruikers van de energieprestatiedatabank, bij het eerste aanmelden na de registratie, gevraagd m hun registratie te hernieuwen. Daarbij wrden de persnsgegevens die in de energieprestatiedatabank aanwezig zijn, afgetetst met de fficiële gegevens uit het rijksregister. Kleine naamsafwijkingen (Jef i.p.v. Jzef) geven geen prblemen. Aan futief geregistreerde gebruikers wrdt de tegang tt de databank ntzegd. Naam in de energieprestatiedatabank is de fficiële naam Als u in de databank geregistreerd bent met uw fficiële naam, zal bij het eerste aanmelden uw registratie in rde (sluitend) wrden bevnden. Uw fficiële vrnamen wrden dan getnd in de applicatie en enkel de eerste vrnaam wrdt gebruikt p de frmulieren. Wilt u een andere naam p de frmulieren, kies dan vr een repnaam.

5 5 VOORNAAM 1 VOORNAAM 2 Man/Vruw ACHTERNAAM dd/mm/jjjj STRAAT 0000 NR GEMEENTE Naam in de energieprestatiedatabank maakt deel uit van de fficiële naam Als u als verslaggever in de energieprestatiedatabank geregistreerd bent met een naam die deel uitmaakt van één van uw fficiële vrnamen, dan wrdt uw registratie in rde (sluitend) bevnden. Vrbeeld 1: Registratie als Pieter De Smedt. Uw eerste fficiële vrnaam is Jan; uw tweede fficiële vrnaam is Pieter Registratie is OK. Vrbeeld 2: Registratie als Lieve De Smedt. Uw fficiële naam is Gdelieve Registratie is in rde, want Lieve maakt deel uit van Gdelieve. Vrbeeld 3: Registratie als Jef De Smedt. Uw fficiële naam is Jzef Registratie is sluitend, mdat de letters van Jef vrkmen in de naam Jzef. Uw fficiële vrnamen wrden dan getnd in de applicatie en enkel de eerste vrnaam wrdt gebruikt p de frmulieren. Wilt u tch een andere naam p de frmulieren, kies dan vr een repnaam. Naam in de EPB-databank wijkt meer af van de fficiële naam Als u als verslaggever in de energieprestatiedatabank geregistreerd bent met een naam die niet vlledig deel uitmaakt van één van uw fficiële vrnamen, dan wrdt uw registratie niet vlledig sluitend bevnden. De databank meldt u dat en vraagt m te bevestigen f u al dan niet de persn bent die hrt bij het fficiële rijksregister. Na uw bevestiging wrden uw eerste registratiegegevens verschreven dr de fficiële gegevens. Uw fficiële vrnamen wrden dan getnd in de applicatie en enkel de eerste vrnaam wrdt gebruikt p de frmulieren. Wilt u een andere naam p de frmulieren, kies dan vr een repnaam. Vrbeeld 4: Registratie als Js De Smedt. Uw fficiële naam is Jzef Registratie is niet vlledig sluitend mdat de letters van Js niet allemaal vrkmen in de naam Jzef. Tegang tt de databank blijft gegarandeerd als u bevestigt dat de namen vereenkmen.

6 6 (yyyy) (xxxx) XXX XXX VOORNAAM 1 VOORNAAM 2 Man/Vruw ACHTERNAAM dd/mm/jjjj STRAAT 0000 NR GEMEENTE Naam in de energieprestatiedatabank stemt p geen enkel vlak vereen met de fficiële naam Als u zich als verslaggever in de databank registreerde nder een ttaal andere naam, f een eid f tken gebruikte van een cllega/familielid/kennis m uzelf te registreren, dan wrdt uw registratie niet sluitend bevnden. Dat betekent dat u een futief geregistreerde gebruiker bent. U zal in de eerste fase ng wel tegang hebben tt de databank als u uw registratie verder vltit (dr p de knp registreren te drukken). (yyyy) (xxxx) VOORNAAM 1 VOORNAAM 2 Man/Vruw ACHTERNAAM dd/mm/jjjj STRAAT 0000 NR GEMEENTE Daarna zult u uitgendigd wrden dr het VEA vr een hrzitting m uw identiteit te bewijzen, mwille van een niet sluitende registratie. Op basis van deze bewijsvering zal het

7 7 VEA rdelen f uw registratie alsng ged- f afgekeurd wrdt. Bij een afkeuring zal de energieprestatiedatabank vr u niet meer tegankelijk zijn. Vrbeeld 5: u gebruikte de eid van uw vader en registreerde u met uw eigen gegevens in de databank. Registratie klpt niet en zal geverifieerd wrden dr het VEA. Als u beschikt ver een crrect diplma, kunt u wel een nieuwe registratie p uw eigen naam aanmaken. De registratie nder het andere identiteitsnummer zal wrden geschrapt. 2.2 Verificatie diplmagegevens Naast een kppeling met de Rijksregistergegevens wrdt de energieprestatiedatabank k gekppeld met de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank, krtm de LED f de diplmadatabank van het Departement Onderwijs. Bij het hernieuwen van uw bestaande registraties wrden uw diplmagegevens geverifieerd Diplma behaald na 2000 (LED) Als u uw diplma behaalde na 2000, is dat diplma aanwezig in de LED. In dat geval verlpt de verificatie van uw diplmagegevens autmatisch. Op het tabblad met Erkenningsvrwaarden staan uw gegevens uit de authentieke brn, de Leer- en Ervaringendatabank: - diplma; - diplmarichting; - nderwijsinstelling; - afstudeerjaar. De authentieke brn is de LED. De status van uw diplma is meteen gedgekeurd. Uw diplma staat niet in LED? Als u geregistreerd bent als verslaggever en in het bezit bent van een diplma van na 2000 dat in aanmerking kmt vr verslaggeving, en de verificatie van uw diplmagegevens verlpt niet autmatisch, zek dan uw diplma p in LED dr te drukken p de knp Zeken in LED.

8 8 Het is mgelijk dat u daarna de melding krijgt dat uw diplma niet werd gevnden in LED. De status van uw diplma wrdt dan vrlpig afgekeurd. Ondertussen blijft u wel tegang hebben tt de energieprestatiedatabank. Wat te den? Als uw diplma vldet aan de vrwaarden (na 2000), heft u geen papieren kpie van uw diplma p te sturen naar het VEA. De Leer- en Ervaringendatabank is immers de authentieke brn m de diplma s te verifiëren. Bij dat prbleem neemt u cntact p met de servicedesk van de Leer- en Ervaringen Databank (LED) via Bij het ntbreken van uw diplma, zal de dienst Onderwijs Vlaanderen cntact pnemen met de leverancier van de gegevens. Zij zullen de betrkken nderwijsinstelling cntacteren m na te gaan wat er aan de hand is. Nadat u de bevestiging krijgt van het departement Onderwijs dat uw diplmagegevens zich in de LED-databank bevinden, kunt u p de energieprestatiedatabank via het menu Registratie aanpassen en het tabblad Erkenningsvrwaarden pnieuw zeken in LED. Als het diplma gevnden wrdt, wrdt de status van uw diplma aangepast van vrlpig afgekeurd naar gedgekeurd en wrdt de authentieke brn ingevuld. Als u tch niet in het bezit blijkt van een crrect diplma m als verslaggever p te treden, zult u dr het VEA uitgendigd wrden p een schriftelijke hrzitting. Als uit de

9 9 bewijsstukken blijkt dat u niet vldet aan de diplma-vrwaarden wrdt uw rl als verslaggever afgekeurd. De tegang tt de databank zal u vanaf dan wrden ntzegd. Futieve diplmagegevens in LED? Het is mgelijk dat u na het pzeken van uw diplma-gegevens in LED, pmerkt dat deze gegevens niet crrect zijn. Bijvrbeeld: afstudeerjaar en nderwijsinstelling zijn niet crrect. Wat te den? Vr deze inhudelijke prblemen, neemt u k cntact p met de servicedesk van de Leer- en Ervaringen Databank (LED) via Bij het ntbreken van uw diplma, zal de dienst Onderwijs Vlaanderen cntact pnemen met de leverancier van de gegevens. Zij zullen de betrkken nderwijsinstelling cntacteren m na te gaan he het kmt dat uw diplmagegevens niet crrect zijn. Geen verbinding met LED? Als u bij het zeken in LED merkt dat de cnnectie naar de centrale diplmadatabank niet werkt, nderneemt u de vlgende stappen: Neem een printscreen van de futmelding. Nteer de datum en het tijdstip van het futief lpen van de verbinding. Stuur deze zaken, samen met uw gegevens als verslaggever (naam en EPcde) naar Het VEA neemt dan cntact p met de bevegde dienst m dit prbleem te verhelpen Diplma behaald vr 2000 Diplma s behaald vóór 2000 bevinden zich niet in de LED. Vr verslaggevers met een diplma vr 2000 zijn er twee mgelijkheden: - de verslaggever bezrgde in het verleden al een kpie van het diplma aan het VEA in het kader van een cntrle; - de verslaggever bezrgde ng geen kpie van het diplma aan het VEA.

10 10 U bezrgde al een kpie van uw diplma (p papier) aan het VEA Als u als verslaggever in het verleden al een kpie van uw diplma aan het VEA bezrgde in het kader van een cntrle en als uw diplma vldet aan de vrwaarden, dan zrgt het VEA autmatisch vr de verificatie van het diplma en de registratie. In het tabblad met de erkenningsvrwaarden staan in die gevallen de diplmagegevens vermeld die u inverde bij uw eerste registratie. Als authentieke brn van deze diplmagegevens staat het VEA vermeld. De status van uw diplma staat p gedgekeurd. U bezrgde al een kpie van uw diplma (p papier) aan het VEA, maar met het tch pnieuw pladen Als u als verslaggever uw diplma al aan het VEA bezrgde en het diplma werd in rde bevnden, kmt de status van uw diplma meteen p gedgekeurd. Indien niet, is het mgelijk dat uw diplma niet vldet aan de diplmavrwaarden, dat er een fut gebeurde in de autmatische verwerking, f dat de papieren versie van uw diplma niet is aangekmen bij het VEA. Daarm vragen wij u uw diplma in PDF pnieuw p te laden. U bezrgde ng geen kpie van uw diplma (p papier) aan het VEA Als u als verslaggever ng geen kpie van uw diplma aan het VEA mest bezrgen, met u bij de eerste aanmelding p de energieprestatiedatabank een ingescande versie van uw diplma pladen. Op het tabblad met de Erkenningsvrwaarden klikt u bij het veld diplmabestand p de knp bladeren. Na het selecteren van uw diplma drukt u p de knp pladen diplma m de ingescande versie naar de databank te versturen.

11 11 Uw diplma-status is dan vrlpig pgeladen. Daarna kunt u uw registratie vltien en verdergaan naar de energieprestatiedatabank. Het VEA cntrleert peridiek de pgeladen diplma s. De diplmavrwaarden zijn na te lezen p de website, p Als uw diplma vldet aan de vrwaarden, krijgt het de status gedgekeurd. Indien niet, wrdt uw diplmastatus vrlpig afgekeurd. U blijft vrlpig ng de tegang tt de databank behuden. Daarna zult u uitgendigd wrden vr een hrzitting. Als uit de bewijsstukken blijkt dat u niet vldet aan de diplma-vrwaarden, wrdt uw rl als verslaggever afgekeurd. De tegang tt de databank zal u wrden ntzegd.

12 12 Diplma niet gevnden? Het pladen van een diplma, dat in een tweede fase gedgekeurd met wrden dr het VEA, is een vereiste. Als u uw diplma niet meer terugvindt, is de tegang tt de energieprestatiedatabank niet meer mgelijk. Op de website vindt u de prcedure en cntactgegevens m een vervangend attest aan te vragen vr een verlren diplma f getuigschrift. 2.3 Bevestigen hernieuwde registratie Na het verifiëren van uw registratiegegevens, met u uw registratie valideren dr eerst te drukken p de knp registreren. Daarna krijgt u een verzicht van uw registratiegegevens. Die met u ng bevestigen.

13 13

14 14 3. Nieuwe registratie 3.1 Persnsgegevens Elke nieuwe verslaggever wrdt in de energieprestatiedatabank met zijn/haar fficiële naam en hfdverblijfplaats geregistreerd. Deze gegevens wrden pgeladen via een kppeling van de databank met de VKBP, de Vlaamse KruispuntBank vr Persnen van het KSZ (Kruispuntbank Sciale Zekerheid). Na de selectie van de rl (bijvrbeeld: EPB als verslaggever) en de status van de registratie (rechtspersn f natuurlijk persn), kmt u p de eigenlijke registratieschermen die uw persnsgegevens weergeven. Principe persnsgegevens Het tabblad met de persnsgegevens tnt de fficiële gegevens uit de authentieke brn van de Kruispuntbank Sciale Zekerheid: - fficiële vrnamen en achternaam in drukletters; - geslacht en gebrtedatum; - adres van de hfdverblijfplaats. Enkel de eerste vrnaam wrdt vermeld p de frmulieren van de startverklaring en de EPBaangifte. VOORNAAM 1 VOORNAAM 2 Man/Vruw ACHTERNAAM dd/mm/jjjj STRAAT 0000 NR GEMEENTE Wat is een repnaam? Het is mgelijk m een bijkmende repnaam (bijvrbeeld Js i.p.v. Jzef) in te veren die wrdt gebruikt p de frmulieren. Die repnaam kunt u invullen na het aanvinken van de ptie repnaam gebruiken bij het aanmaken van uw registratie. De repnaam kan k achteraf aangevuld f aangepast wrden, via het menu Registratie Aanpassen.

15 15 Welke adresgegevens wrden gebruikt? Het adres van de hfdverblijfplaats wrdt gebruikt vr de crrespndentie van het VEA bij een cntrle p waarheidsgetruwe rapprtering. - Vr een registratie als rechtspersn, verschijnen de adresgegevens van de maatschappelijke zetel p de frmulieren van de startverklaringen en de EPBaangiftes. - Vr alle registraties (natuurlijk f rechtspersn) is het mgelijk m p de frmulieren van de startverklaring en de EPB-aangifte een crrespndentieadres te vermelden dat afwijkt van de gegevens van uw hfdverblijfplaats. Dat kunt u tevegen p het laatste tabblad met de crrespndentiegegevens. ROEPNAAM ACHTERNAAM 3.2 Erkenningsvrwaarden Naast een kppeling met de Rijksregistergegevens wrdt de energieprestatiedatabank k gekppeld met de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank, krtm de LED f de diplmadatabank van het Departement Onderwijs. Op het tabblad met de erkenningsvrwaarden wrdt uw diplma geverifieerd.

16 Diplma behaald na 2000 (LED) Als u als verslaggever uw diplma behaalde na 2000, is dat diplma aanwezig in LED. In dat geval verlpt de verificatie van uw diplmagegevens via deze databank. Op het tabblad met uw erkenningsgegevens vult u de vlgende zaken in: - diplma; - afstudeerjaar na Daarna zekt u uw diplma p in LED dr te drukken p de knp Zeken in LED. Als u vldet aan de diplma-vrwaarden, wrden de gegevens van LED pgeladen p de webpagina. Uw diplmastatus is dan gedgekeurd en als authentieke brn staat de Leer- en ervaringendatabank vermeld. Uw diplma staat niet in LED? Het is mgelijk dat u na het pzeken van uw gegevens, de melding krijgt dat uw diplma niet is gevnden in LED. De status van uw diplma wrdt dan vrlpig afgekeurd. U zult uw registratie wel ng verder kunnen aanvullen en bevestigen. De databank zal hierna vr u tegankelijk zijn.

17 17 Wat te den? Als uw diplma vldet aan de vrwaarden (na 2000), heft u geen papieren kpie van uw diplma p te sturen naar het VEA. De Leer- en Ervaringendatabank is immers de authentieke brn m de diplma s te verifiëren. Bij dat prbleem, neemt u cntact p met de servicedesk van de Leer- en Ervaringen Databank (LED) via Bij het ntbreken van uw diplma, zal de dienst Onderwijs Vlaanderen cntact pnemen met de leverancier van de gegevens. Zij zullen de betrkken nderwijsinstelling cntacteren m na te gaan wat er aan de hand is. Nadat u de bevestiging krijgt van het departement Onderwijs dat uw diplmagegevens zich in de LED-databank bevinden, kunt u p de energieprestatiedatabank via het menu Registratie aanpassen en het tabblad Erkenningsvrwaarden pnieuw zeken in LED. Als het diplma gevnden wrdt, wrdt de status van uw diplma aangepast van vrlpig afgekeurd naar gedgekeurd en de authentieke brn wrdt ingevuld. Als u niet beschikt ver een crrect diplma, dan blijft de status vrlpig afgekeurd. Daarna zult u dr het VEA uitgendigd wrden p een schriftelijke hrzitting. Als uit de bewijsstukken blijkt dat u niet vldet aan de diplma-vrwaarden, wrdt uw rl als verslaggever afgekeurd. Futieve diplmagegevens in LED? Het is mgelijk dat u na het pzeken van uw diplma-gegevens in LED, pmerkt dat deze gegevens niet crrect zijn. Bijvrbeeld: afstudeerjaar en nderwijsinstelling zijn niet crrect.

18 18 Wat te den? Vr deze inhudelijke prblemen, neemt u cntact p met de servicedesk van de Leer- en Ervaringen Databank (LED) via Bij het ntbreken van uw diplma, zal de dienst Onderwijs Vlaanderen cntact pnemen met de leverancier van de gegevens. Zij zullen de betrkken nderwijsinstelling cntacteren m na te gaan he het kmt dat uw diplmagegevens niet crrect zijn. Geen verbinding met LED? Als u bij het zeken in LED merkt dat de cnnectie naar de centrale diplmadatabank niet werkt, nderneemt u de vlgende stappen: Neem een printscreen van de futmelding. Nteer de datum en het tijdstip van het futief lpen van de verbinding. Stuur deze zaken, samen met uw gegevens als verslaggever (naam en EPcde) naar Het VEA neemt dan cntact p met de bevegde dienst m dit prbleem te verhelpen Diplma behaald vr 2000 Diplma s behaald vóór 2000 bevinden zich niet in LED. Om u te kunnen registreren met u een ingescande versie van uw diplma pladen. Na het inveren van uw diplmagegevens (diplma, richting, nderwijsinstelling en afstudeerjaar), klikt u bij het veld diplmabestand p de knp bladeren. Na het selecteren van uw diplma drukt u p de knp pladen diplma m de ingescande versie van uw diplma naar de databank te versturen.

19 19 Uw diplma-status is dan vrlpig pgeladen. U kunt uw registratie vltien met gegevens ver de maatschappelijke zetel (in geval van een rechtspersn) en uw crrespndentiegegevens. Daarna kunt u verdergaan naar de energieprestatiedatabank. Het VEA cntrleert peridiek de pgeladen diplma s. De diplmavrwaarden zijn na te lezen p de website Als uw diplma vldet aan de vrwaarden, krijgt het de status gedgekeurd. Indien niet, wrdt uw diplmastatus vrlpig afgekeurd. U blijft dan vrlpig de tegang tt de databank behuden. Daarna zult u uitgendigd wrden vr een hrzitting. Als uit de bewijsstukken blijkt dat u niet vldet

20 20 aan de diplma-vrwaarden wrdt uw rl als verslaggever afgekeurd. De databank is dan vr u niet meer tegankelijk. Diplma niet gevnden? Het pladen van een diplma, dat in een tweede fase gedgekeurd met wrden dr het VEA, is een vereiste. Als u uw diplma niet meer terugvindt, is de tegang tt de energieprestatiedatabank niet meer mgelijk. Op de website vindt u de prcedure en cntactgegevens m een vervangend attest aan te vragen vr een verlren diplma f getuigschrift.

Unieke identificatie van aangifteplichtigen op de energieprestatiedatabank

Unieke identificatie van aangifteplichtigen op de energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie van aangifteplichtigen p de energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE VAN AANGIFTEPLICHTIGEN OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK...

Nadere informatie

Erkenning van verslaggevers

Erkenning van verslaggevers 1 Erkenning van verslaggevers Erkenning via de energieprestatiedatabank Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UW ERKENNING IS PERSOONSGEBONDEN, NIET FIRMAGEBONDEN... 2 2. U BENT EEN BESTAANDE

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Inhudstafel Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN... 3 A. Wat te vermijden bij het invullen.... 3 B. Invullen van het deelnamefrmulier.... 3 1) 1 e stap: Invullen gegevens verantwrdelijke...

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Opstarten met UiTPAS

Opstarten met UiTPAS Opstarten met UiTPAS Inhud Aanmaak UiTid... 2 Activiteit in UiTdatabank inveren... 3 Kansentarief ingeven en punten sparen... 7 De terugbetaling... 9 Cntact... 9 Aanmaak UiTid Om tegang te krijgen tt de

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Handleiding: Mobiele werkplekken

Handleiding: Mobiele werkplekken Handleiding: Mbiele werkplekken [Java] Auteur: Afdeling autmatisering Versie 1.3 Laatste wijziging: 09-10-2006 Lcatie: U:\Handleiding-cag-java.dc Handleiding: Mbiele werkplekken 1. Inhudspgave 1. Inhudspgave...

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers Online aanvraagfrmulier vr het aanvragen van artikelen, beken en/f prefschriften: Erasmus MC-medewerkers Nieuw accunt aanmaken : Via de website van de Medische Biblitheek: Kies aan de rechterkant vr Quicklink

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers Handleiding Cde 95 Check vr werkgevers Op Cde 95 Check kunt u zich als werkgever registreren. Nadat de registratie vltid is kunt u de naschlingsuren en pleidingen van uw chauffeurs registreren (eventueel

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze infrmatie

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten Handleiding nline aanmelden RMA vr klanten Versin: 3.4 Date: 17-07-2013 Actemium Mercurin 24B 6903 PZ Zevenaar Tel.: +31(0)316 585 100 Fax: +31(0)316 585 101 http://www.actemium.nl/plssingen/supply_chain_slutins/

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be Parkeerkaart Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Gebruikersbeheer Economische Actoren

Gebruikershandleiding Gebruikersbeheer Economische Actoren Versie 18 ktber 2012 Vlaams Subsidieagentschap vr Werk en Sciale Ecnmie Kning Albert II laan 35 bus 21 1030 Brussel Tel.:02 553 06 22 Fax: 02 553 08 19 E-mail: ict.vsawse@wse.vlaanderen.be Internet: www.werk.be

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

Instructie voor de invoerders van de gegevens van de Onderduikkaarten van de provincie Friesland (1945)

Instructie voor de invoerders van de gegevens van de Onderduikkaarten van de provincie Friesland (1945) Instructie vr de inverders van de gegevens van de Onderduikkaarten van de prvincie Friesland (1945) Uitgangspunt: De gevraagde gegevens wrden ingeverd exact zals ze p de scan staan. In te veren gegevens:

Nadere informatie

Handleiding Hoe een nieuwe zonnepaneleninstallatie aanmelden bij netbeheerder Infrax?

Handleiding Hoe een nieuwe zonnepaneleninstallatie aanmelden bij netbeheerder Infrax? Handleiding He een nieuwe znnepaneleninstallatie aanmelden bij netbeheerder Infrax? Futech Hme/Ambachtstraat 19, 3980 Tessenderl / Tel. +32 13 29 75 08 / BE 0541.398.669 Inleiding Sinds krt fungeert uw

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo Verzek handmatige mutatie BRON mb Versie: 3.0 Datum: juli 2017 Auteur: DUO (afdeling EC/KLC) Status: Definitief Inhudspgave OVER DE INSTRUCTIE... 3 INDIENEN VERZOEK HANDMATIGE MUTATIE... 4 FOUTMELDINGEN

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Handleiding Data Tools

Handleiding Data Tools Handleiding Data Tls Deze handleiding is bedeld vr mensen die gebruik willen maken van de Tled Data Tls. De Data Tls zijn gericht naar datastrm beheerders. Inleiding Tijdens de zmerperide vinden nder andere

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Consulent loket kinderopvang. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Consulent loket kinderopvang. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Cnsulent lket kinderpvang (cntractueel, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Teamleider dagelijks beheer SLAC. via aanwerving

Sollicitatieformulier Teamleider dagelijks beheer SLAC. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Teamleider dagelijks beheer SLAC (statutair, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Landmeter-expert. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Landmeter-expert. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Landmeter-expert (knelpuntberep, statutair, weddenschaal A1a-A3a) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2016-2017

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2016-2017 Handleiding elektrnisch herinschrijven en samenstellen studieprgramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenpleiding Academiejaar 2016-2017 Herinschrijven met een diplmacntract vr het academiejaar 2016-2017

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Jobcoach. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Jobcoach. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Jbcach (cntractueel, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens Mevr. Dhr. Vrnaam:

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

FAQ S WEBSITE. Om u te registreren op de website klikt u rechts onder de drie invulvelden op de link registreren.

FAQ S WEBSITE. Om u te registreren op de website klikt u rechts onder de drie invulvelden op de link registreren. FAQ S WEBSITE REGISTRATIE/LOG-IN - He registreren? Om u te registreren p de website klikt u rechts nder de drie invulvelden p de link registreren. U kan best eerst nagaan f één van uw cllega s zich in

Nadere informatie

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be Handleiding: Jbs publiceren p Essenscia.be 1. Aanmelden... 1 2. Jbaanbiedingen tevegen... 2 2.1 Jbs in extra taal... 2 2.2 Opties m snel een jb te te vegen... 2 2.3 De beschikbare velden zijn:... 4 2.4

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Loonkloofrapport begeleidend schrijven: volledig formulier

Loonkloofrapport begeleidend schrijven: volledig formulier Lnklfrapprt begeleidend schrijven: vlledig frmulier Op basis van de vrwaarden in de lnklfwet met uw nderneming binnen de drie maanden na het afsluiten van het bekjaar een analyseverslag ver de bezldigingsstructuur

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Van en naar, vertrek en aankomst, kunt u op 3 manieren invullen: o de IATA drielettercode van de stad of luchthaven

Van en naar, vertrek en aankomst, kunt u op 3 manieren invullen: o de IATA drielettercode van de stad of luchthaven Handleiding Airtip Online 1. Inleiding 2. Opvragen en Reserveren 2.1 Hmepage-Zeken 2.2 Tarievenverzicht 2.3 Beschikbaarheid 2.4 Beking afsluiten 2.5 Bevestiging 3. LwCst Airlines (N Frills) 4. Ticketpdrachten

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Beleidsadviseur Toegankelijkheid. aanwerving bij vzw DiversLeuven een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Leuven

Sollicitatieformulier. Beleidsadviseur Toegankelijkheid. aanwerving bij vzw DiversLeuven een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Leuven Sllicitatiefrmulier Beleidsadviseur Tegankelijkheid (cntractueel, PC 389 - L1) aanwerving bij vzw DiversLeuven een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Leuven GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Ingenieur gebouwtechnieken. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Ingenieur gebouwtechnieken. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Ingenieur gebuwtechnieken (statutair, weddenschaal A1a-A3a) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Exquise

Handleiding ZorgMail Exquise Handleiding ZrgMail Exquise VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden penbaar gemaakt f verveelvudigd, pgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie