CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49"

Transcriptie

1 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen De cnversie van een dergelijke administratie verlpt in verschillende stappen: 1. een administratie van Queen 3.11 f uder met u eerst cnverteren naar release 4.22; 2. een Queen-administratie van release 4.0 f hger dient u met Queen 5.40 te cnverteren naar release 5.40; 3. daarna cnverteert u de 5.40-administratie met Queen 5.45 naar de release 5.45; 4. ten sltte cnverteert u de 5.45-administratie met Queen 5.49 naar de meest recente release. Wat hebt u ndig? Bij Quadrant kunt u een gratis CD-ROM met Queen 5.40 aanvragen. Op deze CD-ROM staat k een King 4.22, die u dient te gebruiken vr de cnversie. Queen 5.45 en 5.49 zijn beschikbaar via de Quadrant-website > Supprt > Dwnlad. Stap 1: Cnversie van Queen 3.11 f uder naar Queen 4.22 Bij een administratie van een udere release dan Queen 3.11, bestaat de cnversie naar release 4.22 k weer uit twee nderdelen. Eerst wrdt de administratie gecnverteerd naar release 3.11, en daarna van release 3.11 naar Deze twee nderdelen kunnen verigens beide vanuit King 4.22 wrden uitgeverd. Neemt u ruim de tijd vr deze cnversie! Afhankelijk van de mvang van de administratie en de snelheid van de cmputer kan de cnversie vele uren in beslag nemen! Vóór de cnversie Vr elke administratie die u wilt cnverteren, dient u vraf de vlgende punten uit te veren (met uw ude Queen-release): Maak een bruikbare backup van de administratie en bewaar die ged. Als de administratie is gecnverteerd, wrdt de rsprnkelijke administratie verwijderd! Werkt u met Queen II, zet dan in menupunt 4A MUTEREN REKENINGSCHEMA bij alle grtbekrekeningen rubriek 4 Verdichten p Nee. Sluit vervlgens de peride af met prgramma 3B AFSLUITEN PERIODE; Cntrleer bij elk dagbek f er een tegenrekening is ingevuld. Bij elk dagbek met een tegenrekening zijn ingevuld! Zrg ervr dat er geen nverwerkte AMB-bestanden meer in de administratie vrkmen: die met u dus drbeken f verwijderen; Maak een afdruk f print-screen van: alle standaardteksten (briefhfden en briefteksten); layut-instellingen van de etiketten. Deze gegevens wrden namelijk niet meegenmen in de cnversie en meten dus later pnieuw wrden ingeverd; Nteer alle dagbeksaldi en druk een vlledige saldi- en/f klmmenbalans af; Zrg vr vldende vrije schijfruimte, waarbij u uit kunt gaan van het dubbele van de ruimte die de rsprnkelijke administratie in beslag neemt. De rsprnkelijke administratie blijft tijdens de cnversie p schijf staan en wrdt pas verwijderd wanneer de cnversie is afgeslten. Installatie King 4.22 Nadat u deze vrbereidende werkzaamheden vr elke administratie die u wilt cnverteren hebt uitgeverd, dan kunt u King 4.22 gaan installeren. De prgrammatuur van King 4.22 staat p de CD-ROM van Queen 5.40 vr Windws, in de map \CONVERSIE Deze King 4.22 is alleen bestemd vr het cnverteren van administraties en is dus niet geschikt m daarmee een financiële administratie te veren. Cnversie van Queen 3 f 4 naar Queen 5.49 Pag. 1 / 5

2 2013 Quadrant Sftware B.V. U kunt King 4.22 p drie verschillende manieren installeren: Let p: de hier gekzen directries en administratienummers zijn uiteraard vrbeelden. In uw situatie kunnen die anders zijn. Mgelijkheid 1: U installeert release 4.22 ver uw ude Queen heen en wilt de ude versie van uw administraties na cnversie verwijderen. Als u hiervr kiest met u álle administraties cnverteren mdat u met release 4.22 in een niet-gecnverteerde administratie niets meer kunt wijzigen! Werkwijze: installeer het pakket dr prgramma CONVERSIE 4.22/INSTALL.EXE p de CD-ROM van kies vr Vlledige installatie en vlg de aanwijzingen van het installatieprgramma; in smmige gevallen krijgt u na het inveren van de ndige gegevens de melding Install kan de infrmatie van het geinstalleerde pakket niet verwerken!. Alléén als u deze melding krijgt, met u het bestand QDISK.INS cnverteren. Hierbij dient u als vlgt te werk te gaan: verlaat het installatieprgramma laat de CD-ROM van Queen 5.40 in de CD-ROM-speler zitten klik p de Start-knp van Windws klik p Uitveren (f Run) in het venster dat dan verschijnt, tikt u de drive-letter van de CD-ROM (bijv. d: f e:) en direct daarachter \CONVERSIE 4.22\Cnv141.exe. U kunt dit bestand natuurlijk k selecteren via de knp Bladeren zet het geheel tussen dubbele aanhalingstekens, dus bijv. z: "e:\conversie 4.22\Cnv141.exe" klik p de knp OK. Het prgramma wrdt uitgeverd wanneer dit gebeurd is, kunt u de installatieprcedure pnieuw starten. Mgelijkheid 2: U wilt ng met uw ude Queen blijven werken mdat u (ng) niet alle administraties wilt cnverteren. Let p: Als de administratie is gecnverteerd wrdt de ude versie verwijderd! Een gecnverteerde administratie kunt u alleen benaderen met release 4.22 en niet met Queen Werkwijze: maak een nieuwe prgrammatuur-directry aan (bijv. Queen4) installeer het pakket dr prgramma CONVERSIE 4.22/INSTALL.EXE p de CD-ROM van kies vr Vlledige installatie en vlg de aanwijzingen van het installatieprgramma; kpieer het bestand QASPRINT.000 van de ude prgrammatuur-directry (bijv. Queen) naar de nieuwe (bijv. Queen4). Dat kan met het vlgende cmmand: COPY C:\Queen\QASPRINT.000 C:\Queen4 De gegevens van de default-printer wrden dan bij de cnversie meegenmen. als uw administratiebestanden bij de prgrammatuurbestanden staan (dus in bijv. C:\Queen), met u k elke administratie die u wilt cnverteren geheel naar de nieuwe prgrammatuur-directry kpiëren. Stel dat u administratie 003 wilt cnverteren. U geeft dan het cmmand: COPY C:\Queen\???003*.* C:\Queen4 Staat uw administratie in een aparte directry (bijv. FILES), dan heft u alleen het ALGbestand te kpiëren. Dat kan met het cmmand (in ns vrbeeld): COPY C:\Queen\ALG003.* C:\Queen4 Mgelijkheid 3: U wilt al de administratie(s) die u cnverteert k ng met uw ude Queen kunnen benaderen. Deze methde met u kiezen als u enige tijd met Queen vr Windws wilt prefdraaien. Werkwijze: maak een nieuwe prgrammatuur-directry aan (bijv. Queen4) installeer het pakket dr prgramma CONVERSIE 4.22/INSTALL.EXE p de CD-ROM van kies vr Vlledige installatie en vlg de aanwijzingen van het installatieprgramma; kpieer het bestand QASPRINT.000 van de ude prgrammatuur-directry (bijv. Queen) naar de nieuwe (bijv. Queen4). Dat kan met het vlgende cmmand: COPY C:\Queen\QASPRINT.000 C:\Queen4 De gegevens van de default-printer wrden dan bij de cnversie meegenmen. Cnversie van Queen 3 f 4 naar Queen 5.49 Pag. 2 / 5

3 2013 Quadrant Sftware B.V. kpieer daarna uw administratie(s) naar een ander nummer (bijv. 003 naar 008) en kpieer de ALG-bestanden naar de nieuwe prgrammatuur-directry (van bijv. Queen naar Queen4). Vr het nummer van de kpie-administratie met u wel een nummer kiezen dat ng niet vrkmt. De werkwijze die u met vlgen is afhankelijk van de plaats van de administratiebestanden: staan ze bij de prgrammatuurbestanden (bijv. in C:\Queen) f in een aparte directry (bijv. C:\FILES)? als de administratiebestanden bij de prgrammatuurbestanden staan, kan de administratie wrden gekpieerd met COPY C:\Queen\???003*.* C:\Queen4\???008*.* Met dit cmmand is k het ALG-bestand naar Queen4 gekpieerd, dus dat heft u niet meer te den. als de administratiebestanden in een aparte directry staan, kan de administratie gekpieerd wrden met de cmmand s: COPY C:\Queen\???003*.* C:\Queen\???008*.* en COPY C:\FILES\???003*.* C:\FILES\???008*.* Kpieer daarna het ALG-bestand met het cmmand: COPY C:\Queen\ALG008.* C:\Queen4 kies bij de cnversie vr het nummer van de kpie-administratie (dus 008). Let p: de hier gekzen directries en administratienummers zijn uiteraard vrbeelden. In uw situatie kunnen die anders zijn. De cnversie Start vervlgens King 4.22 ga naar menupunt 6 Systeembeheer, kies vr submenupunt S9 DIVERSEN en vul als prgrammanaam KONV400 in. U krijgt de vraag f u een backup hebt gemaakt. Als u geen backup gemaakt hebt, wrdt het cnversieprgramma verlaten. Administratie Ver hier het nummer in van de te cnverteren Queen-administratie. Let p: is uw administratie van de release 3.10 f uder, dan verlpt de cnversie in twee stappen. Na het invullen van het administratienummer kmt u in een leeg venster. Kies daarin vr CR start cnversie. U krijgt dan pnieuw de vraag f u een backup hebt gemaakt. Deze vraag beantwrdt u met J, waarna u met Enter de cnversie kunt starten. De cnversie mag niet wrden nderbrken! Na aflp van de cnversie wrdt Queen autmatisch afgeslten. De administratie is dan alleen ng gecnverteerd naar De administratie met nu dus ng gecnverteerd wrden van 3.11 naar Daarm met u King 4.22 en het cnversieprgramma pnieuw starten zals u dat daarvr k hebt gedaan. Na het invullen van het administratienummer kunt u hiernder verder lezen: Cntrle schijfruimte Wanneer het administratienummer is ingevuld, cntrleert Queen f er vldende schijfruimte vrij is m de gecnverteerde administratie aan te kunnen maken. Hiervr is niet méér ndig dan het dubbele van de ruimte die dr de rsprnkelijke administratie in beslag wrdt genmen. Als er minder schijfruimte vrij is, krijgt u een melding. U kunt dan met F5 negeren die melding negeren en met de cnversie verder gaan; maar u wrdt geadviseerd m met ESC stp de cnversie af te breken en te zrgen vr vldende vrije schijfruimte. Cntrle bestandslcaties Vervlgens cntrleert Queen f de te cnverteren administratie cmpleet is. Als dit niet z is, krijgt u een melding. Als u die melding hebt genteerd, kunt u met CR akkrd de cnversie verlaten m de bestandslcaties te cntrleren. De bestandslcaties die u hier invert, gelden vr de gecnverteerde administratie. Vanaf release 4.22 kunnen de bestandslcaties alleen ng met cijfers (1 t/m 5) wrden aangegeven en niet meer met letters. In de te cnverteren administratie met u dus de bestandslcaties invullen met behulp van cijfers. Alleen bij lcatie 1 is een bestandspad verplicht, de verige kunt u eventueel leeg laten en met F9 akkrd verder gaan. Cnversie van Queen 3 f 4 naar Queen 5.49 Pag. 3 / 5

4 2013 Quadrant Sftware B.V. Adrescnversie De rubrieken vr het inveren van de NAW-gegevens zijn vanaf release 4 anders dan in de vrgaande releases: in de udere releases werd gewerkt met Adres 1, Adres 2 en Adres 3; vanaf release 4 zijn er aparte rubrieken vr Adres, Pstcde, Plaats en Landcde. Vanaf release 4 is er geen aparte rubriek meer vr het telexnummer; In Queen vr Windws ntbreken de verzendadressen. Als in de ude administratie bij de rubriek Telex wat is ingevuld, wrdt er bij de cnversie gewn een extra rubriek Telex aangemaakt. Het vernemen van adresgegevens is minder eenvudig. Queen weet bijvrbeeld niet f de pstcde bij Adres 2 is ingeverd f bij Adres 3. U zult hier dus zelf aan meten geven met welke gegevens de rubrieken gevuld meten wrden. Omdat de adresgegevens p verschillende manieren ingeverd kunnen zijn, kunt u per geval aangeven he de gegevens gecnverteerd dienen te wrden. De meest vr de hand liggende instellingen zijn al ingevuld, zdat in de meeste gevallen weinig f niets gewijzigd zal meten wrden. Adresgegevens Queen 3.11 Adres 2 is niet ingevuld (bijv. straat in Adres 1 en pstcde/plaats in Adres 3); Adres 2 bevat de pstbus (bijv. straat in Adres 1, pstbus in Adres 2 en pstcde/plaats in Adres 3); Adres 2 is ingevuld maar niet met pstbus, Adres 3 is niet ingevuld (bijv. straat in Adres 1 en pstcde/plaats in Adres 2); Adres 2 is ingevuld maar niet met pstbus, Adres 3 is k ingevuld (bijv. bij een buitenlands adres) Met CR selekteer kunt u nu de betreffende instellingen inzien en (met CR wijzigen) zndig wijzigen. Bij Knversiemethde kunt u kiezen tussen Autmatisch en Handmatig. Bij autmatische cnversie wrden alle adressen vlgens de dr u gekzen instellingen gecnverteerd en wrdt er niet per adres m uw bevestiging gevraagd. Handmatige cnversie is aan te bevelen als de NAWgegevens niet vlgens één methde zijn ingevuld, dus bijv. de ene keer pstcde en plaats in Adres 2 en de andere keer in Adres 3. U krijgt dan per debiteur en crediteur het gecnverteerde adres p het scherm; hiermee kunt u akkrd gaan f het eerst ng wijzigen. Onder Knversiemethde staan in de linkerklm de rubrieken die vanaf release 4.22 wrden gebruikt en in de rechterklm de rubrieken van Queen Per release 4.22-rubriek kunt u nu aangeven met welke gegevens die met wrden ingevuld. Als u bijv. in Adres 3 steeds pstcde en plaats ingevuld hebt, met rubriek Vestigingsadres pstkde ingevuld wrden met de eerste 7 psities van Adres 3. U kiest dan in het venster vr Adres 3 en vult vervlgens psitie 1 t/m 7 in. De spatie(s) tussen pstcde en wnplaats wrden niet meegeteld. Bij Vestigingsadres plaats kiest u dus vr Adres 3, psitie 8 t/m 25. Selecteer Niet invullen als u een rubriek leeg wilt laten. Bij Default-landkde vult u de landcde in die gebruikt met wrden als in de NAW-gegevens geen landnaam vrkmt. Met F4 inf krijgt u een zekvenster met landcdes. Verzendadressen Queen 3.11 Queen vr Windws werkt niet met verzendadressen. Dit gedeelte van de cnversie kunt u dus verslaan met F9 akkrd. U kunt nu met CR start knversie het cnverteren laten beginnen. Op het scherm kunt u de vrtgang van de cnversie zien. Cnversie van Queen 3 f 4 naar Queen 5.49 Pag. 4 / 5

5 2013 Quadrant Sftware B.V. Als u hebt gekzen vr het handmatig cnverteren van adresgegevens en/f verzendadressen, krijgt u per adres een scherm met het cnversie-vrstel. Met CR wijzigen kunt u de gekzen instellingen wijzigen (u kunt dan dus k vergaan p autmatisch cnverteren), met F5 default-instellingen kunt u de rsprnkelijke instellingen terugzetten en met F9 akkrd gaat u akkrd met de weergegeven instellingen. Als u de instellingen wijzigt, wrden die k vr alle vlgende adressen gebruikt. Ten sltte wrdt er p basis van het jurnaal een AMB-bestand aangemaakt en wrdt de ude administratie verwijderd. Na de cnversie Vr elke gecnverteerde administratie dient u in King 4.22 de vlgende handelingen uit te veren: Cntrleer f bij elk dagbek vr de juiste dagbeksrt is gekzen (zie prgramma 2A MUTEREN DAGBOEKKODES); Druk een saldi- en/f klmmenbalans af en vergelijk de rekeningsaldi met die van vóór de cnversie. Vervlgens dient u de gecnverteerde administratie te cnverteren van release 4.22 naar Queen vr Windws (Stap 2). Stap 2: Cnversie van release 4 naar Queen 5.40 Het cnverteren van een Queen 4-administratie verlpt als vlgt: ga met Queen 5.40 naar prgramma ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > QUEEN 4-ADMINISTRATIE CONVERTEREN. U krijgt dan eerst een melding; als u die gelezen hebt klikt u p de knp Akkrd m naar het vlgende venster te gaan; in de bvenste rubriek geeft u aan waar de ALG-bestanden van de Queen 4-administratie zich bevinden. Deze ALG-bestanden staan in de prgrammatuur-directry; verlaat het inverveld met Tab f Enter. U krijgt de melding dat er in Queen 4 tijdens de cnversie niet met de betreffende administratie(s) gewerkt mag wrden; klik p de knp Akkrd m de melding te verlaten. U krijgt dan een verzicht van de gevnden administraties; bij de administratie(s) die u nu wilt cnverteren klikt u p het vakje in de klm Cnverteren; als al de administraties die u nu wilt cnverteren zijn geselecteerd, klikt u p de knp Start cnversie. Vervlgens krijgt u een venster te zien met Instellingen; de meest vr de hand liggende waarden zijn hier al ingevuld, maar u kunt die desgewenst ng wijzigen; als deze Instellingen ged zijn klikt u p de knp Drgaan. De cnversie wrdt nu gestart en u kmt in een vlgend venster, waarin u kunt zien hever de cnversie gevrderd is; als het cnverteren beëindigd is klikt u p de knp Sluiten. U kmt dan in het laatste venster, waarin wrdt aangegeven f de cnversie gelukt is; klik p de knp Sluiten m het cnversieprgramma te verlaten. Stap 3: Cnversie van Queen 5.40 naar Queen 5.45 De vlgende stap is de cnversie van Queen 5.40 naar Queen U gaat naar de Queen-website, Supprt, Dwnlad, Queen 5.45a; dwnlad release 5.45a3 en installeer het bestand met gebruikmaking van de installatiebeschrijving die u p die pagina kunt vinden. Queen 5.40 is al geïnstalleerd, dus u met de stappen vlgen vr het installeren van een update. Belangrijk: cnverteer al uw administraties naar release 5.45! Stap 4: Cnversie van Queen 5.45 naar Queen 5.49 De laatste stap is de cnversie van Queen 5.40 naar Queen Ga naar de Quadrant-website, en kies vr Supprt, Dwnlad. Na de inver van uw serienummer en checksum kunt u Queen 5.49a dwnladen en installeren; maak hierbij gebruik van de installatiebeschrijving Installatie/update van Queen 5.49 (pdf) die p diezelfde pagina te vinden is. Queen 5.45 is al geïnstalleerd, dus u met de stappen vlgen vr het installeren van een update. Veel succes met Queen 5.49! Cnversie van Queen 3 f 4 naar Queen 5.49 Pag. 5 / 5

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42 Dit document beschrijft de installatie van King. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1 Handleiding Handleiding Basecamp Pagina 1 Vrwrd Recentelijk heeft mijnheer Garmin beslten m een nieuwe set geactualiseerde kaarten p de markt te brengen vr de Zum-serie (meest gebruikte navigatietestel

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)...

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)... Inhoud 1. INLEIDING... 2 Controleer de huidige Queen versie... 2 2. UPDATE QUEEN... 2 2.1. Maak eerst een Backup... 2 2.2. Download de software en pak de nieuwe software uit... 2 3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Handleiding HvA WebDisk

Handleiding HvA WebDisk Handleiding HvA WebDisk Met HvA WebDisk kun je altijd en veral waar je een internetaansluiting hebt bij je hme-en grepsmappen. Als je een dcument bewerkt, sla deze dan p je lkale PC p. Vervlgens kun je

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Zelf een webpagina maken met HTML-code

Zelf een webpagina maken met HTML-code Zelf een webpagina maken met HTML-cde Stappenplan: 1. De brncde maken met Kladblk 2. Het resultaat bekijken met Internet Explrer 3. Een tweede webpagina maken en beide pagina s linken 4. De webpagina s

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling Galvan biedt u de mgelijkheid m p de Galvan website geheel naar eigen inzicht een prductcatalgus samen te stellen. U bepaalt zelf wat de indeling van deze catalgus met zijn en welke artikelen u in de catalgus

Nadere informatie

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken.

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken. Windws 7 Eduram p Windws 7 Vraf 1. Laat Windws je draadlze netwerken beheren We gaan ervan uit dat je je draadls netwerk beheerd wrdt dr Windws. Dit is niet altijd het geval - bijvrbeeld met de Juniper

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Kurzweil 3000 v14 Flex vr Windws Installatiegids dvd-versie Kurzweil 3000 installeren en activeren Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd Kurzweil 3000 Installatiegids Kurzweil 3000

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 voor Windows

Kurzweil 3000 v14 voor Windows Kurzweil 3000 v14 vr Windws Installatiegids dvd-versie Kurzweil 3000 installeren en activeren Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd Kurzweil 3000 v14 vr Windws - Installatiegids

Nadere informatie

SSO. Live@edu Op het Zernike College. 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa

SSO. Live@edu Op het Zernike College. 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa SSO Live@edu Op het Zernike Cllege 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa Inleiding SSO staat vr Single Sign-On, dat wil zeggen: eenmalig aanmelden. Zals de titel duidelijk maakt is deze SSO bedeld

Nadere informatie

Handleiding S-Flex Barcode

Handleiding S-Flex Barcode Handleiding S-Flex Barcde Inhud 1. Het prgramma... 3 1.2 Vereisten... 3 2. Installatie... 3 3. Instellingen kppeling SnelStart... 3 3.1 Cntrleer de kppeling... 5 3.2 Uw licentie activeren... 5 4. Gebruik...

Nadere informatie

Korte uitleg PIXresizer

Korte uitleg PIXresizer Ft's verkleinen - f Resizen Waarm ft s verkleinen? Wanneer we ft s p het internet plaatsen, willen we dat de ft ngeveer 4/5 van de breedte van de mnitr beslaat. Is hij grter dan zul je meten scrllen m

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.45 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.45 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerkinstallatie staan de King-administraties op het netwerk (server) en

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

HANA: Installeren van een DTAP-straat m.b.v. backup/restore

HANA: Installeren van een DTAP-straat m.b.v. backup/restore HANA: Installeren van een DTAP-straat m.b.v. backup/restre Het installeren van een D(T)AP-straat van een bepaald SAP prduct (ECC, SCM< SAP NetWeaver Gateway, etc.) p HANA, kan vergemakkelijkt wrden dr

Nadere informatie

AMPTEC 10EaZy: Snelstartgids

AMPTEC 10EaZy: Snelstartgids AMPTEC 10EaZy: Snelstartgids Inleiding Deze snelstartgids geeft een verzicht van de basisfuncties van 10EaZy. He start en stp je het systeem, welke infrmatie vind je p het hfdscherm en de lgfile. Km je

Nadere informatie

Pc vertraagd Pc vervuild

Pc vertraagd Pc vervuild Pc vertraagd Pc vervuild Heb je last van een sterk vertraagde pc f heb je last van vervelende Tlbars f krijg je aanbiedingen die je liever je vruw niet laat zien f is de startpagina van je webbrwser(s)

Nadere informatie

Handleiding Import / Export module

Handleiding Import / Export module Handleiding Imprt / Exprt mdule 2009-2011 Cpyright Asperin Hsting bv Del van deze handleiding De mdules van Asperin kunnen p velerlei manieren ingesteld wrden m daarmee ptimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

Het programma itunes. Inleiding

Het programma itunes. Inleiding Het prgramma itunes Inleiding Het prgramma itunes is een digitale mediaspeler die dr Apple p 10 januari 2001 werd geïntrduceerd tijdens de Macwrld Cnference & Exp in San Francisc Met itunes kunnen digitale

Nadere informatie

VAN FOTO TOT PRODUCT

VAN FOTO TOT PRODUCT VAN FOTO TOT PRODUCT Een heightmap (f hgtemap) is een techniek die eigenlijk vanuit de spelletjeswereld afkmstig is. De bedeling was een speelveld (=speelbrd) creëren dat niet meer vlak was, maar met hgteverschillen

Nadere informatie

VAN TEKENING TOT PRODUCT

VAN TEKENING TOT PRODUCT VAN TEKENING TOT PRODUCT Wat is/det CAM? - CAM = Cmputer Aided Manufacturing (= kppeling tussen tekening en cmputer) - Men maakt een nderscheid tussen 2.5D en 3D. Bij 2.5D gaat het ver een ruimtelijke

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Accept Financieel 3.2 build xxx aanpassingen t.o.v Accept Financieel 3.1 build 113

Accept Financieel 3.2 build xxx aanpassingen t.o.v Accept Financieel 3.1 build 113 Accept Financieel 3.2 build xxx aanpassingen t..v Accept Financieel 3.1 build 113 Technisch: - Visual Dataflex 15.1 ipv 14.1 versie - Cdejck 13.4.0 ipv 12.1.0 - Kppeling met Excel lpt nu via FLEXCOM2 ipv

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Inhudstafel Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN... 3 A. Wat te vermijden bij het invullen.... 3 B. Invullen van het deelnamefrmulier.... 3 1) 1 e stap: Invullen gegevens verantwrdelijke...

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Installatie van King 5.32

Installatie van King 5.32 Dit document beschrijft de installatie van King 5.32. Bij de installatie van King 5.32 dient u rekening te houden met de volgende systeemeisen: Besturingssysteem: Windows 98, Windows ME, Windows NT (minimaal

Nadere informatie

Installatiehandleiding Queen 5

Installatiehandleiding Queen 5 Inhoud 1. INLEIDING... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista /7/8(.1)/10/Windows Server 2008... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7... 2 2. NIEUWE INSTALLATIE... 2 3. INVOEREN

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten Handleiding nline aanmelden RMA vr klanten Versin: 3.4 Date: 17-07-2013 Actemium Mercurin 24B 6903 PZ Zevenaar Tel.: +31(0)316 585 100 Fax: +31(0)316 585 101 http://www.actemium.nl/plssingen/supply_chain_slutins/

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

Wat is een besturingssysteem of operating system?

Wat is een besturingssysteem of operating system? Wat is een besturingssysteem f perating system? Het besturingssysteem is het hfdprgramma dat geïnstalleerd staat p je cmputer f smartphne. Regelmatig km je k de Engelse benaming perating system tegen f

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers Handleiding Cde 95 Check vr werkgevers Op Cde 95 Check kunt u zich als werkgever registreren. Nadat de registratie vltid is kunt u de naschlingsuren en pleidingen van uw chauffeurs registreren (eventueel

Nadere informatie

HvNwebdesign.nl gebruikershandleidingen: Microsoft Outlook 2010 instellen voor gebruik met uw HvNwebdesign.nl account

HvNwebdesign.nl gebruikershandleidingen: Microsoft Outlook 2010 instellen voor gebruik met uw HvNwebdesign.nl  account HvNwebdesign.nl gebruikershandleidingen: Micrsft Outlk 2010 instellen vr gebruik met uw HvNwebdesign.nl e-mail accunt Revisie: 30-03-2012 Inhudspgave: 1. Vrwrd 2. Inleiding 3. Outlk 2010 instellen m e-mail

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

HANDLEIDING ROBO ROBO

HANDLEIDING ROBO ROBO HANDLEIDING ROBO ROBO 1 Op vrhand 1.1 Materiaal klaarzetten 1 RbRb buwds per 2 kinderen Platen met parcurs vr RbRb Aut en dansvler vr RbRb Dancebt 1.2 Cmputers klaarmaken 1 cmputer per 2 kinderen met hierp

Nadere informatie

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL Handleiding Mail CTTL juni 2009 Mailbx CTTL Elk persneelslid van CTTL krijgt een mailadres (mailbx) met @cttlimburg.be Elke mailbx heeft een ruimte van 50 MB. Na het inlggen p de mailbx nline via webmail,

Nadere informatie

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo Verzek handmatige mutatie BRON mb Versie: 3.0 Datum: juli 2017 Auteur: DUO (afdeling EC/KLC) Status: Definitief Inhudspgave OVER DE INSTRUCTIE... 3 INDIENEN VERZOEK HANDMATIGE MUTATIE... 4 FOUTMELDINGEN

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Leegmeldfase = Woningen kunnen leegemeld worden en aangemeld worden voor de volgende editie. = module QMO

Leegmeldfase = Woningen kunnen leegemeld worden en aangemeld worden voor de volgende editie. = module QMO Handleiding MTM & PiNuT CMS vr het publiceren van wningen Uitleg fases in vr publicatie wningen. Leegmeldfase = Wningen kunnen leegemeld wrden en aangemeld wrden vr de vlgende editie. = mdule QMO Sluiten

Nadere informatie

Uitleg bij het programma vierkamp Dennis Breuker, 31 mei 2013

Uitleg bij het programma vierkamp Dennis Breuker, 31 mei 2013 Uitleg bij het prgramma vierkamp Dennis Breuker, 31 mei 2013 Inhud 1 Inleiding... 1 1.1 Wat kan het prgramma wel... 2 1.2 Wat kan het prgramma niet... 2 1.3 Bugs... 2 2 Indelen van rnde ...

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie