Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013"

Transcriptie

1 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker uit vr het gesprek. U zult zelf uw mening uitspreken (berdeling den) ver het functineren van uw medewerker in zijn huidige functie. Tevens zal uw medewerker zijn mening uitspreken ver zijn eigen functineren. U kunt deze beide berdelingen uitprinten, zdat u in het gesprek kunt ingaan p (het verschil van) beide meningen. U kunt inlggen met de gegevens (gebruikersnaam en wachtwrd) die u van uw werkgever hebt ntvangen. Lg in met de verkregen gebruikersnaam en wachtwrd. Indien u k ng een rl als beheerder heeft, dient u rechts bvenin het scherm, achter uw naam, de rl van 'leidinggevende' te selecteren. Hme U ziet p Hme 4 grijze buttns. * Hme: uw dashbard als leidinggevende in OTIB-skillsmanager * Functies: een verzicht van de beschikbare functies binnen uw bedrijf * Mijn team: een verzicht van de medewerkers in uw team, deze pagina is vr u het vertrekpunt m 1. status van berdelingsuitndigingen van uw team te beheren 2. medewerkergegevens te bekijken 3. uitndigingen vr berdelingen den 4. berdeling uit te veren 5. berdelingen definitief en/f tnbaar maken (achteraf: na het gesprek) 6. berdelingen te bekijken en vergelijken 7. pleidingsmgelijkheden te bekijken 8. prints te maken * Anderen berdelen: wanneer u wrdt uitgendigd een berdeling te den ver een medewerker die niet in uw team zit, zult u de gegevens hiervan p deze pagina aantreffen Functies Op de pagina functies ziet u wat de actieve functies in uw hele bedrijf zijn en wanneer een functie vr het laatst is gewijzigd.de functies staan alfabetisch gesrteerd. Klik p de naam van een functie m de functiebeschrijving te bekijken Dr uw muis p de pppetjes achter een functie naam te plaatsen kunt u zien welke persnen binnen uw rganisatie deze functie uitveren 1

2 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Vink twee functies aan en klik p vergelijken m twee functiebeschrijvingen te vergelijken Vink maximaal tien functies aan m in een matrix de takenpakketten van al deze functie te vergelijken Mijn team 1 Mijn team beheren Vertrekpunt vr veel wat u als leidinggevende wilt den is uw mijn team-pagina. U kunt hier diverse dingen den (medewerkergegevens bekijken, uitndigingen uitden f intrekken, ntities maken bij een medewerker), maar misschien belangrijker ng is dat u in dit scherm direct verzicht en inzicht krijgt in de status van uitndigingen van berdelingen. Zie het schermvrbeeld. In het vrbeeld ziet u een team dat bestaat uit twee medewerkers: Arend Appel en Bert Berdeel. Vr Appel Arend heeft u (ng) geen uitndiging gedaan vr een berdeling. Vr Bert Berdeel wel. U heeft een uitndiging vr een berdeling gestuurd aan Bert waarbij u Bert zelf (zie type = leidinggevende) berdeelt, waarbij Bert zichzelf met berdelen (type = medewerker) en waarbij Bram Laat Bert met berdelen (zie type = ander). De deadline vr deze berdelingen is 15 januari. En u als leidinggevende bent tt nu te de enige die de berdeling al heeft gedaan (zie grene vinkje bij af ). U heeft deze berdeling al zichtbaar gemaakt vr de medewerker (tn = Ja), maar u heeft de berdeling ng niet definitief gemaakt. Pas als alle gendigden de berdeling hebben gedaan en definitief hebben gemaakt is het berdelingsprces afgeslten en afgernd (er staan dan veral grene v-tjes) en kunt u de medewerker uitndigen vr de vlgende rnde van berdelingen. 2 Gegevens van medewerkers bekijken De medewerkergegevens wrden dr de bedrijfsbeheerder vastgelegd. U kunt als leidinggevende deze gegevens inzien, maar niet wijzigen f verwijderen. Indien wijzigingen ndig zijn, geef dit dan dr aan de bedrijfsbeheerder. klik p 'mijn team' Vink de medewerker aan en klik p penen' Tabblad 1 persnlijke gegevens: naam adres gegevens Tabblad 2 gebruiksinstellingen en rechten: gebruikersnaam, rl, rechten, functie 2

3 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Tabblad 3 werkervaring: welke functies heeft deze medewerker reeds vervuld, zwel binnen uw rganisatie als k daarvr in andere rganisaties Tabblad 4 berdelingen: verzicht van reeds gedane berdelingen dr uzelf, dr anderen en dr de medewerker (vr zver deze tnbaar zijn gemaakt) Tabblad 5 gevlgde pleidingen: verzicht van reeds dr de medewerker gevlgde pleidingen Tabblad 6 ntities: verzicht van dr u (f de bedrijfsbeheerder) gemaakte ntities bij een medewerker ver bijv. vrvallen p het werk f aandachtspunten f bijznderheden ver een medewerker. De medewerker zelf ziet deze ntities niet. U vegt deze ntities vanuit dit scherm te, maar dit kunt u k direct den dr in Mijn Team een medewerker te selecteren en p de knp ntitie maken te klikken 3 Uitndigen vr een berdeling Let p! U kunt een medewerker pas vr een (nieuwe) berdeling uitndigen als een eerdere uitndiging is afgeslten. Dat wil zeggen: als zwel leidinggevende als medewerker de berdelingen behrend bij de eerdere uitndiging p definitief hebben gezet. Klik p mijn team Vink de medewerker(s) aan die u wilt uitndigen Klik p uitndigen vr berdeling Ver de gevraagde gegevens in en veg eventueel andere berdelaars te Klik p uitndiging versturen In uw mijn team verzicht verschijnt achter de naam van de uitgendigde medewerker(s) infrmatie die aangeeft dat er berdelingen te den zijn. U vindt hier alleen infrmatie ver berdelingen p uitndiging. Op de hme van de medewerker zal nu een ranje buttn zichtbaar zijn met te den berdeling. 4 Berdeling uitveren (na uitndiging) Nadat u een medewerker en uzelf heeft uitgendigd vr een berdeling, gaat u als vlgt te werk m de berdeling p uitndiging te den: Ga naar mijn team Zek de juiste medewerker p en klik in de klm actie p afrnden f selecteer de medewerker en klik p de grene knp berdelen Indien u de medewerker wil berdelen znder eerst een uitndiging te den (dus dan det u alleen zelf een berdeling en de medewerker niet): klik de medewerker aan en klik p penen, klik p start nieuwe berdeling in de 4 e zwarte balk Het berdelingsprces bestaat uit vijf stappen. Vlg het prces: Stap 1: uitleg ver het prces. Lees dit zrgvuldig dr en klik p vlgende Stap 2: berdelen van taken: he wrden de taken uitgeverd? U kunt hier gebruik maken van 5 antwrdmgelijkheden: nder de nrm, bijna p de nrm, p de nrm, bven de nrm en weet niet. De nrm is wat er verwacht wrdt vr die taak. Geef per taak aan he deze wrdt uitgeverd en klik p vlgende 3

4 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Stap 3: berdelen van vaardigheden: beheerst de berdeelde de vaardigheden die hij ndig heeft? Vul in ieder geval de rde pengeklapte vaardigheden (-) in.u scrllt zelf van bven naar beneden dr het scherm heen m deze p te spren en in te vullen. Indien u p dit (f een eerder) mment niet verder wilt met de berdeling en deze p een ander mment wilt afmaken, klikt u p sluiten. U krijgt dan een menu m de wijzigingen p te slaan het scherm te verlaten. Stap 4 het tussenresultaat: Bekijk het tussenresultaat, indien u iets wilt wijzigen, kunt u terug m wijzigingen aan te brengen, anders klik p vlgende Stap 5 extra vragen:indien uw werkgever hier vragen heeft gefrmuleerd kunt u deze beantwrden. Ga hierbij uit van de berdeelde en bevestig uw inver met pslaan Vervlgens wrdt u gevraagd f u de berdeling 'definitief' en/f 'zichtbaar' wil maken. Definitief: u kunt deze berdeling niet meer wijzigen f verwijderen. Zichtbaar: de berdeling is zichtbaar vr uw medewerker. Dr het aanvinken van de hkjes bevestigt u de keuze vr definitief en/f zichtbaar. Dr het leeglaten van de hkjes wrdt de berdeling ng niet definitief en/f zichtbaar. Klik, ngeacht f u de hkjes wel f niet hebt aangevinkt, altijd in de pp-up p 'pslaan', zdat uw berdeling wrdt pgeslagen. 5 Berdelingen definitief en tnbaar maken (achteraf: na het gesprek) Wanneer u een berdeling niet direct na het invullen definitief en/f zichtbaar hebt gemaakt, kan dat k ng naderhand. Meestal zult u dit namelijk pas na het gesprek met de medewerken willen den. Ga als vlgt te werk: ga naar mijn team, selecteer de medewerker en klik p penen ga naar berdelingen de berdeling die u het meest recent heeft gedaan staat bvenaan de lijst Klik p het vakje tnen achter uw berdeling. U krijgt de vraag Weet u zeker dat u deze berdeling zichtbaar wilt maken vr anderen?. Klik p ja Klik p het vakje def.' achter uw berdeling. U krijgt de vraag Weet u zeker dat u deze berdeling definitief wilt maken?. Klik p ja. 6 Berdelingen bekijken en vergelijken U kunt (eerder gedane) berdelingen altijd bekijken als de berdelaar de berdeling tnbaar heeft gemaakt. Klik p mijn team Vink de medewerker aan van wie u een berdeling wilt bekijken Klik p penen Klik p de 4 e zwarte balk (berdelingen) U ziet nu een verzicht van alle berdelingen die it ver de medewerker zijn gedaan en die zichtbaar zijn gemaakt Kies de berdeling die u wilt bekijken en klik p het nderstreepte wrd berdeling m de gewenste berdelingsresultaat te penen 4

5 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Om te vergelijken ga als vlgt verder: Vanuit het berdelingsresultaat klik nderaan het scherm p de zwarte knp berdeling vergelijken U kmt in een scherm met twee keuzemenu s. In het linkermenu is de berdeling geselecteerd die u zjuist heeft gepend, hier kunt u k iets anders kiezen. Kies in het rechtermenu de berdelingen waarmee u wenst te vergelijken Klik p tn vergelijking m de vergelijking te tnen Indien u twee berdelingen vergelijkt die ver exact dezelfde functies gaan, wrdt de vergelijking z getnd dat duidelijk is dat de berdelingen exact dezelfde nrm hebben: Indien u twee berdelingen vergelijkt die niet precies ver dezelfde functies gaan, wrden de scres p de taken en vaardigheden naast elkaar afgebeeld. Drdat de nrm anders is, kan het resultaat niet eenvudig in 1 figuur wrden getekend. Om tt slt het berdelingsvergelijk te printen klikt u rechtsbvenin het scherm p rapprt 5

6 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari Opleidingen bekijken Vanuit een berdelingsresultaat kunt u vr taken f vaardigheden die nder de nrm zijn gescrd de bijbehrende pleidingsmgelijkheden bekijken. Dit kan specifiek vr een taak f vaardigheid dr p het achterstaande ranje pijltje te klikken. Dit kan k vr de berdeling in zijn ttaliteit dr p de zwarte knp pleidingen te klikken. Via beide rutes pent u hetzelfde pp-up scherm, u kmt alleen binnen de pp-up in verschillende tabbladen terecht. Zie het vrbeeldscherm. In het scherm pleidingsmgelijkheden kunt u naar het ttaaldvies bij een berdeling kijken, naar pleidingsadviezen specifiek per taak f per vaardigheid. De lgica van de schermen is hetzelfde. We lichten krt de interpretatie van het tabblad ttaaladvies te aan de hand van het vrbeeldscherm Op basis van de ttale berdeling van Herman Klabak in de functie Hulpmnteur E dr Aad Zanden wrden er twee relevante pleidingen gevnden in de pleidingendatabase: Heftruck rijden en palettruck rijden. Waarm wrdt Heftruck rijden geadviseerd? Klik p het plusje vr de pleiding en u krijgt detailinfrmatie ver waarm een pleiding wrdt geadviseerd. In dit geval ziet u dat de taak afveren van afvalmateriaal nder de nrm is berdeeld en z k de bijbehrende vaardigheid rijvaardigheid pslag- en transprtmiddelen. Dr het vlgen van deze cursus wrdt de vaardigheid tt p het nrm-niveau bijgespijkerd (zie ranje uitslag) en wrdt de taakuitvering tt bijna p de nrm bijgespijkerd. Om meer infrmatie ver een pleiding te krijgen klikt u p het blauwe i-tje achter de pleidingsnaam f p de hyperlink meer infrmatie. 8 Printen Binnen skillsmanager zijn diverse rapprt generatren. Wanneer u de ptie rapprt aanklikt pent een menu waarin u kunt selecteren welke menu-nderdelen u wilt afdrukken. Na klikken p maken wrdt een pdf bestand gepend. U kunt dit bestand pslaan f afdrukken. De ptie 'rapprt' staat altijd rechts bvenin beeld. 6

7 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Waar vindt u deze rapprtgeneratren: Persnlijke gegevens medewerkers, vink een medewerker aan, klik p penen Functie beschrijving Functies, klik p een functie-titel Opleidingen bij de functie klik in het scherm pleidingsmgelijkheden f in het scherm functiebeschrijving p rapprt Blanc berdelingsfrmulier Start een berdeling van een medewerker. Vrdat u de berdeling gaat invullen, kunt u hier een rapprt van maken dr p de pagina intrductie p de rapprtknp te klikken. Berdelingsresultaat medewerkers, vink medewerker aan en klik p bewerken, pen de zwarte balk berdelingen, pen een berdeling Opleidingsmgelijkheden bij berdelingsresultaat zit bij berdelingsresultaat en in het pleidingsmgelijkheden scherm Functie vergelijk Klik p de buttn 'functies'. Klik de 2 functies aan die u wilt vergelijken en klik p 'vergelijken' Klik rechts bven p 'rapprt' Matrix van functies Selecteer in het verzicht van functies maximaal 10 functies, klik p matrix Anderen berdelen Op de pagina anderen berdelen staan de berdelingen die u van anderen als extra berdelaar heeft gedaan f ng met den. U heeft hiervr een uitndiging ntvangen en heft hiervr zelf niets te den. Klik in het verzicht m een berdeling te bekijken f af te maken. Wanneer u alle berdelingen wilt zien die u als extra berdelaar van anderen heeft gedaan, haalt u het vinkje weg bij alleen laatste tnen. 7

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011 ebeam Educatin Suite Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Educatin Suite 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw? 6 Minimale systeemvereisten 7 Installatie 8 Hardware installatie

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Rapport audit: www.voorbeeld.be

Rapport audit: www.voorbeeld.be Rapprt audit: www.vrbeeld.be Scre per nderdeel 1. Hardware en sftware 5/10 50% 2. Accessibility 25/35 71% 3. User experience 30/30 100% 4. Navigatie 45/52 87% 5. Hme page 35/43 81% 6. Paginalay- ut 17/31

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5.

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5. Inhud Inhud... I 1 Beschrijving van de hardware... 1 1.1 Structuur van de starterkit... 1 1.2 Bekabeling van de starterkit... 2 1.3 Omtrent de ILC 150 ETH... 3 2 Installeren van PC WrX... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie