Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen"

Transcriptie

1 Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.) in p de Maandag Urenprtal. Dit gebeurt digitaal via urenstaten die zij maandelijks, na aflp van de maand f werkperide, inleveren en laten accrderen. Zdra een Talent de urenstaat inlevert wrdt het vlgende prces in werking gezet: 1. De urenstaat sluit en het Talent kan geen wijzigingen meer inveren. 2. De verheaduren wrden geaccrdeerd dr de Maandag Urenadministratie. 3. U ntvangt autmatisch een met de melding dat er gewerkte uren en eventueel zakelijke kilmeters vr u klaar staan ter accrdering. Deze mail bevat een link waarmee u direct inlgt p de accrderingssite. Een gebruikersnaam en wachtwrd is niet ndig. Na ntvangst van de link, heeft u een aantal dagen de tijd heeft de uren te cntrleren en ged- f af te keuren. Indien Maandag na drie dagen geen reactie p de verznden link heeft ntvangen, wrden de uren autmatisch geaccrdeerd en wrdt de factuur cnfrm het urenverzicht pgemaakt en aan u verstuurd. De uren en zakelijke kilmeters p de accrderingsite kunnen gedgekeurd f afgekeurd wrden. Gedkeuren: Dr (een selectie van de) uren ged te keuren, zet u als het ware uw handtekening nder de uren en wrden ze verwerkt in het Maandag administratiesysteem. Afkeuren: Dr (een selectie van de) uren af te keuren, geeft u geen akkrd vr de ingeleverde uren. Het Talent met deze uren dan crrigeren. Na crrectie levert het Talent de urenstaat weer in. Indien er hierdr nieuwe uren geaccrdeerd dienen te wrden, ntvangt u weer een ter ntificatie. Hetzelfde prces herhaalt zicht dan nrmaals. Wanneer u uren afkeurt, is het verplicht een reden van afkeur aan te geven in het pmerkingenveld. Belangrijk! Wat te den bij uw afwezigheid. Als cntactpersn ntvangt u een persnlijke link waarmee u inlgt p de Maandag accrderingsite. Hierdr bent u als enige gemachtigd in te lggen en wrdt fraude vrkmen. Indien u (langdurig) afwezig bent, bijvrbeeld dr vakantie f zwangerschapsverlf, is het vr een cllega dus niet zmaar mgelijk het accrderen ver te nemen. Er zijn twee mgelijkheden dit te ndervangen: 1. Overdragen gegevens U kunt zelf uw gegevens tijdelijk verdragen aan een cllega met accrderingsbevegdheid. Tijdens uw afwezigheid kan deze persn met de dr uw ntvangen mail digitaal accrderen. 2. Permanente 2 de cntactpersn Het is mgelijk permanent een 2 de cntactpersn te te vegen. Indien er dr mstandigheden niet geaccrdeerd wrdt dr de 1 ste cntactpersn, ntvangt de 2 de cntactpersn tevens de met de melding dat er uren klaar staan ter accrdering. Deze 2 de cntactpersn kan dan, net als de 1 ste cntactpersn, via de link inlggen en uren accrderen. Wilt u een 2 de cntactpersn tevegen, bespreek dit dan met uw Maandag Accuntmanager. 1

2 Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Inhudspgave 1) Naar de urenaccrderingsite ) Accrderen uren & declaraties ) Gedgekeurde en Afgekeurde uren ) Naar de urenaccrderingsite Wanneer het Talent uren ter accrdering aanbiedt, ntvangt u een mail met daarin een directe link naar de Maandag urensite. Dr p deze link te klikken, lgt u autmatisch in. Er verschijnen 3 buttns: Uren gedkeuren: Onder deze knp vindt u de uren die ng geaccrdeerd meten wrden. Gedgekeurde uren: Deze knp bevat de reeds gedgekeurde uren. Afgekeurde uren: Hiernder vindt u de afgekeurde uren die gecrrigeerd meten wrden dr het Talent. Zdra deze uren gecrrigeerd zijn en weer ingeleverd wrden, verdwijnen ze uit het lijstje afgekeurde uren en verschijnen weer in het lijstje uren gedkeuren. 2

3 Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen 2) Accrderen uren & zakelijke kilmeters Dr p de buttn uren gedkeuren te klikken, pent een scherm met daarin alle ng te verwerken uren en zakelijke kilmeters. Indien u uren van meerdere Talenten ntvangt, ziet de uren en zakelijke kilmeters van elke Talent nder elkaar gespecificeerd. Om de verwerking te vergemakkelijken, is het mgelijk m selecties te maken in de lijst met behulp van de drpdwn-menu s Selecteer Talent, Selecteer Prject en/f Selecteer Peride. Z kunt u kiezen m alleen de uren van bijvrbeeld de maand juni te bekijken f alleen de uren van een bepaald prject f Talent. Het gedkeuren en/f afkeuren van uren kan p verschillende manieren: 3

4 Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Alles in 1 keer gedkeuren. Heeft u de uren bekeken en zijn deze vlledig crrect, dan kunt u in twee klikken de urenstaat in zijn geheel gedkeuren: Klik p Alles gedkeuren. Klik vervlgens p Verwerk selectie. Alles in 1 keer afkeuren Wanneer de ingeleverde uren in zijn geheel futief zijn, kunt u deze in drie stappen geheel afkeuren: Klik p Alles afkeuren Vul in het ntitiebalkje de reden van afwijzen in en klik p het grene vinkje. Hiermee wrdt er bij alle afgewezen regels dezelfde reden van afkeur weergegeven. De reden kan na het klikken p het grene vinkje eventueel ng per regel wrden aangepast. Klik p Verwerk selectie m de uren definitief te accrderen. Per selectie verwerken Vink individuele urenregels aan die u wilt gedkeuren f afkeuren. Veg bij iedere regel die u afkeurt een reden in. Klik p Verwerk selectie m de uren definitief te accrderen. 4

5 Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen 3) Gedgekeurde en Afgekeurde uren Bij gedgekeurde uren ziet u de vlgende gegevens: Datum: datum waarp de uren/declaratie van tepassing zijn Resurce: de naam van het Talent Werksrt: de urensrt (nrmaal, verwerk, ORT) f zakelijke kilmeterdeclaratie Uren mschrijving: een ntitie die het Talent desgewenst zelf meegeeft aan de uren Aantal uren/vergedingen: uren- f kilmeteraantal (bijv. 8 uur f 50 kilmeter) Gedgekeurd dr: de naam van de cntactpersn die de uren heeft gedgekeurd Gedgekeurd p: de datum waarp is gedgekeurd Bij de afgekeurde uren ziet u de vlgende gegevens: Datum: datum waarp de uren/declaratie van tepassing zijn Resurce: de naam van het Talent Werksrt: de urensrt (nrmaal, verwerk, ORT) f zakelijke kilmeterdeclaratie Uren mschrijving: een ntitie die het Talent desgewenst zelf meegeeft aan de uren Aantal uren/vergedingen: uren- f kilmeteraantal (bijv. 8 uur f 50 kilmeter) Afkeur reden: de reden die u mee heeft gegeven bij het afkeuren van de uren Afgekeurd dr: de naam van de cntactpersn die de uren heeft afgewezen Afgekeurd p: de datum waarp is afgekeurd 5

6 Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen 4) Cntactinfrmatie Maandag HR Servicedesk Bij vragen ver de de accrderingsprtal) T: (maandag tt en met vrijdag tussen 8.30 uur en uur bereikbaar) E: Maandag Debiteurenadministratie Bij vragen ver ntvangen facturen E: 6