Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3"

Transcriptie

1 Handleiding HvA-data Rapprt Bekstiging Versie 0.3

2 Rapprt Bekstiging Inhud 1. REVISIEOVERZICHT BEHEER VAN DE HANDLEIDING Uitgangspunten rapprt Del van het rapprt Brnsystemen Frequentie datalads KORTE INSTRUCTIE Lg in Selectiescherm Uitleg utput/tabbladen Studenten tabellen Grafieken Diplma s tabellen Bekstigingseenheden tabellen HvA Data Planning & Cntrl Bekstiging 2012, Hgeschl van Amsterdam 2

3 Rapprt Bekstiging 1. Revisieverzicht Versie Datum Naam Opmerking Annet Veldhuisen 1 e cncept Annet Veldhuisen Aanpassingen nav verleg Emiel Obdeijn Martine Veerman Kleine aanpassingen 2. Beheer van de handleiding Beheerder Lcatie dcument Planning & Cntrl - Beleid V:\PC\Prducten\Beleidsntwikkelingen\beleidsinfrmatie BIV\HvA DATA\PID studiesucces\handleidingen 2.1 Uitgangspunten rapprt SIS is leidend Het uitgangspunt van het rapprt Bekstiging is dat de data in SIS leidend is. Vr de bekstiging wrden deze data aan de DUO bestanden gekppeld. DEFT status student vr 1 december Het jaarbek betreft de studentenaantallen per peildatum 30 september van een studiejaar. Na 30 september kunnen ng administratieve handelingen plaatsvinden. In het jaarbek zijn de studenten pgenmen die in SIS een DEFT status hebben vr 1 december van datzelfde studiejaar. Dit is de datum waarp de laatste mutaties per 30 september aan het Centraal Register Inschrijvingen Hger Onderwijs (CRIHO; wrdt beheerd dr DUO) kunnen wrden aangeleverd. 2.2 Del van het rapprt Het del van het rapprt Bekstiging is inzicht te geven in het aantal bekstigingseenheden van de HvA, met daarin een splitsing per dmein, per pleiding en pleidingsvariant p basis van de student aantallen in SIS. Het rapprt bekstiging is p te vragen via de website mi.hva.nl en is pgenmen in de map Studentaantallen en bekstiging. In het rapprt Bekstiging zijn de bekstigingsgegevens uit de vrlpige f definitieve statustekenning gekppeld aan de inschrijvingen van studenten en cursisten in SIS. De vlgende gegevens zijn pgenmen: - Bekstigde studenten (en categrieën waarm student niet bekstigd is); - Splitsing bekstigde student in bekstigde inschrijving en bekstigingsjaren verbruikt; - Bekstigde graad/diplma (en categrieën waarm deze niet bekstigd is). Het rapprt bestaat uit de vlgende deelrapprten/tabbladen: - Studententabellen (bekstigingsgegevens studenten); - Diplma s tabellen (bekstigingsgegevens graden); - Grafieken (van zwel studenten als graden); - Bekstigingseenheden tabellen (inclusief het externe bekstigingsprfiel f -niveau, d.w.z. het bekstigingsprfiel zals dat in het Uitveringsbesluit van de Wet p het Hger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzek (UWHW) is pgenmen). De studentenaantallen in bekstigingsgegevens in het rapprt Bekstiging en het rapprt Jaarbek sluiten p elkaar aan. HvA Data Planning & Cntrl Bekstiging 2012, Hgeschl van Amsterdam 3

4 Rapprt Bekstiging 2.3 Brnsystemen - SIS - Vrlpige en definitieve statustekenning (DUO) 2.4 Frequentie datalads De inhud van het rapprt bekstiging wijzigt twee keer per studiejaar (in maart en in juni). Alleen bij het inlezen van de vrlpige en definitieve statustekenning vindt een uplad van data plaats naar de database waarp de rapprten Jaarbek en bekstiging zijn gebaseerd. Tussentijds vinden wel laadmmenten plaats uit SIS in het datawarehuse, maar deze wrden niet pgenmen in de rapprten. De inhud van het rapprt bekstiging wijzigt tussentijds (dus) niet. 3. Krte instructie 3.1 Lg in Lg in via mi.hva.nl, vul de velden in zals in nderstaande afbeelding is weergegeven en gebruik vr de velden gebruikersnaam en wachtwrd je SAP gebruikersnaam en wachtwrd. Na het inlggen verschijnt nderstaand scherm. Klik daar p de map Lijst met dcumenten m het verzicht van de rapprten p te repen. HvA Data Planning & Cntrl Bekstiging 2012, Hgeschl van Amsterdam 4

5 Rapprt Bekstiging Klik p de map Openbare mappen dubbelklik vervlgens in het titelscherm p Studentaantallen en bekstiging. Klik p de map Studentaantallen en Bekstiging. Dubbelklik p de map Bekstiging. Dubbelklik p Bekstiging v2. HvA Data Planning & Cntrl Bekstiging 2012, Hgeschl van Amsterdam 5

6 Rapprt Bekstiging Onderstaand selectieparameterscherm verschijnt. 3.2 Selectiescherm Kies bij selectieparameter scherm uit de gegeven pties. Bekstigingsjaar: Aantallen september 2011: bekstigingsjaar 2013; Aantallen september 2012: bekstigingsjaar 2014; Aantallen september 2013: bekstigingsjaar 2015, etc. Waarde(n) inveren vr Levering: Vrlpige statustekenning (feb): VOO; Definitieve statustekenning (jun): DEF. (t/m juni is alleen de vrlpige statustekenning beschikbaar) Overige selectieparameters (slechts één keuze te maken): Dmein; Cluster; Prgramma; Plan; Instrmsubplan. Vr het selecteren van de parameters kan je p de betreffende regel dubbelklikken f je gebruikt deze knp. Als je je keuzes hebt gemaakt klikt je p Query uitveren. Het rapprt wrdt dan pgehaald en geladen. Met de knp Gegevens vernieuwen bven in het scherm kan je terug naar de selectieparameters. HvA Data Planning & Cntrl Bekstiging 2012, Hgeschl van Amsterdam 6

7 Rapprt Bekstiging 3.3 Uitleg utput/tabbladen Studenten tabellen De eerste tabel betreft een verzicht van het ttaal aantal studenten, gesplitst in bekstigde studenten en nbekstigde studenten. De tweede tabel bevat een specificatie van de nbekstigde studenten. De tabel bevat de vlgende categrieën: de vereiste natinaliteit en wnplaats, reeds een diplma behaald, cursist f duble degree, tweede inschrijvingen en verig. De derde tabel betreft een verzicht van de bekstigde studenten, gesplitst in bekstigde inschrijvingen en de studenten die reeds hun bekstigingsjaren hebben gebruikt. In de klm Verschil is het percentage van de bekstigde studenten pgenmen waar geen Rijksbijdrage vr wrdt ntvangen, mdat de student reeds de bekstigingsjaren (hb bachelr: 4 jaar) heeft verbruikt. HvA Data Planning & Cntrl Bekstiging 2012, Hgeschl van Amsterdam 7

8 Rapprt Bekstiging Grafieken Dit tabblad bevat de grafieken van zwel de bekstiging van studenten als diplma s. Grafiek studenten: trapsgewijze weergave van alle studenten, bekstigde studenten, bekstigde inschrijvingen. Van het ttaal aantal studenten binnen het dmein is te zien welk deel is bekstigd en welk deel daarvan een bekstigde inschrijving heeft, i.e. zijn bekstigingsjaren ng niet heeft verbruikt.. Grafiek diplma s: trapsgewijze weergave van alle diplma s naar bekstigde diplma s. HvA Data Planning & Cntrl Bekstiging 2012, Hgeschl van Amsterdam 8

9 Rapprt Bekstiging Diplma s tabellen Het derde tabblad ( Diplma s tabellen, zie nderstaand scherm) laat per cluster zien heveel diplma s zijn behaald en welk deel daarvan is bekstigd. De tweede tabel bevat een specificatie van de nbekstigde diplma s. Er wrdt een splitsing weergegeven van het aantal diplma s behaald dr studenten die niet vlden aan het natinaliteitsvereiste f wnplaatsvereiste, welk aantal studenten reeds een diplma heeft behaald, welk aantal een cursist f duble degree betreft en welk aantal diplma s is behaald dr studenten van wie de pleiding een tweede inschrijving betreft. HvA Data Planning & Cntrl Bekstiging 2012, Hgeschl van Amsterdam 9

10 Rapprt Bekstiging Bekstigingseenheden tabellen De eerste tabel maakt een nderscheid tussen bekstigde inschrijving (I bek), bekstigde diplma s (A bek.), het aantal bekstigingseenheden (ttaal van bekstigde inschrijvingen + bekstigde diplma s; (I+A bek)) en laat de prcentuele stijging f daling zien ten pzichte van het aantal bekstigingseenheden van het vrgaande jaar. De tweede tabel geeft het aantal studenten weer dat gewgen f ngewgen bekstigingseenheden zijn, hetgeen afhankelijk is van het bekstigingsniveau. Het bekstigingsniveau geeft het kstenniveau van een pleiding f cluster van pleidingen aan (hg f laag). Op basis van het bekstigingsniveau kan bepaald wrden he hg de vergeding is die de pleiding (f hgeschl) krijgt vr de studenten die een pleiding vlgen (p basis van het aantal bekstigde inschrijvingen en diplma s). De genemde niveaus zijn de externe bekstigingsniveaus, d.w.z. de bekstigingsniveaus zals deze zijn pgenmen in het Uitveringsbesluit van de Wet p het Hger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzek (UWHW). Het lage tarief is het standaardtarief van ± 5500 Rijksbijdrage per bekstigingseenheid per jaar (Rijksbijdrage 2012). Het hge tarief geldt vr een aantal pleidingen die meer ksten maken vr het pleiden van de studenten, bijvrbeeld bij Dmein Techniek in verband met aanschaf van machines en aanbieden van praktijkruimte. Het aantal ngewgen bekstigingseenheden telt het aantal studenten van pleidingen met een laag niveau en een hg niveau bij elkaar p, i.e. de sm van het aantal bekstigde inschrijvingen en diplma s exclusief de weging naar bekstigingsniveau. Het aantal gewgen bekstigingseenheden verdiscnteert het aantal bekstigde inschrijvingen en diplma s van pleidingen met een hg bekstigingsniveau (dr dat aantal te vermenigvuldigen met factr 1,28) en telt dat getal aan bekstigingseenheden p bij het aantal bekstigingseenheden van pleidingen met een laag bekstigingsniveau. HvA Data Planning & Cntrl Bekstiging 2012, Hgeschl van Amsterdam 10

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Handleiding HvA WebDisk

Handleiding HvA WebDisk Handleiding HvA WebDisk Met HvA WebDisk kun je altijd en veral waar je een internetaansluiting hebt bij je hme-en grepsmappen. Als je een dcument bewerkt, sla deze dan p je lkale PC p. Vervlgens kun je

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

QlikView, eenvoudig in gebruik

QlikView, eenvoudig in gebruik QlikView, eenvudig in gebruik Inhud Algemeen... 3 Gren Wit - Grijs... 3 Directe en indirecte zekmgelijkheden... 4 Vrijheid in analyseren... 5 Slim selecteren, de rechter muisknp... 6 De Menubalk... 9 Telichting

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

-1- Huisvestingsplan

-1- Huisvestingsplan -1- Huisvestingsplan Clfn Samenstelling:: Datum: 13 maart 2013 Status: Definitief versie 1.0 Esther Grt (Hanzehgeschl Grningen) Will Panman (RIO Prjects) Teun van Wijk (ICSadviseurs) Anne Bts (ICSadviseurs)

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Office migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office vergt een extra inspanning

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie