Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011"

Transcriptie

1 Onderzoek Communicatie juli 2011

2 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) Website: Auteur: drs. Aart van Grootheest Publicatiedatum: 12 juli 2011 Trendview voert onderzoek uit conform de gedragscode voor onderzoek en statistiek, zoals deze is opgesteld door de MarktOnderzoekAssociatie, de Vereniging voor Beleidsonderzoek en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek. 2

3 Voorwoord Met behulp van het Burgerpanel heeft in mei en juni 2011 een meting plaatsgevonden naar de mening van de inwoners van de gemeente Velsen over de communicatie van de gemeente. Dit rapport beschrijft de resultaten van deze meting. Indien er vragen naar aanleiding van deze rapportage zijn, dan kunt u contact met ondergetekende opnemen. Utrecht, juli 2011 drs. Aart van Grootheest 3

4 Inhoudsopgave Deel 1: Inleiding pagina Achtergrond onderzoek 1.2 Doel en doelgroep onderzoek 1.3 Uitvoering onderzoek en responseverantwoording 1.4 Rapportage en leeswijzer Deel 2: Resultaten pagina Gebruik sticker tegen ongewenste reclame en folders 2.2 Ontvangst Jutter en Hofgeest 2.3 Infopagina 2.4 Gemeentelijke mededelingen 2.5 Website 2.6 Gemeentegids 2.7 Burgerjaarverslag 2.8 Brief gemeente 2.9 Gebruik media Deel 3: Samenvatting pagina 32 Bijlagen pagina 38 4

5 deel 1 Inleiding 1.1 Achtergrond onderzoek De gemeente Velsen wil graag weten hoe de inwoners van Velsen de communicatie en informatievoorziening van de gemeente waarderen. In opdracht van de gemeente Velsen hebben we in mei en juni 2011 een onderzoek uitgevoerd met behulp van het Burgerpanel van de gemeente. Trendview heeft in opdracht van de gemeente Velsen het Burgerpanel opgezet en draagt tevens zorg voor het onderhoud ervan. 1.2 Doel en doelgroep onderzoek Het doel van het onderzoek is als volgt: Inzicht krijgen in de mening van de inwoners van de gemeente Velsen over de communicatie en informatievoorziening van de gemeente. De volgende aspecten zijn in het onderzoek aan de orde gekomen: Gebruik sticker tegen ongewenste reclame en folders Ontvangst van de Jutter en de Hofgeest De gemeentelijke Infopagina De gemeentelijke mededelingen De website van de gemeente De gemeentegids Het burgerjaarverslag De media die inwoners gebruiken om op de hoogte te blijven van wat er binnen de gemeente Velsen speelt Voor het onderzoek zijn alle leden van het Burgerpanel uitgenodigd om hun medewerking te verlenen. 5

6 1.3 Uitvoering onderzoek en responseverantwoording De vragenlijst voor het onderzoek is in nauw overleg met de gemeente opgesteld. De uiteindelijke vragenlijst is als bijlage 5 in dit rapport opgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Alle leden van het Burgerpanel zijn per benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. In de is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is. De uitnodigingen zijn per verstuurd op 17 mei Op 1 juni 2011 is er een herinnering verstuurd. De vragenlijst is tot en met 21 juni jl. online beschikbaar geweest. In totaal hebben 1549 leden van het Burgerpanel de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto-response van 70%. Met deze response is het mogelijk om met een betrouwbaarheid van 95% uitspraken te doen over de mening van de bewoners van Velsen. Conform de reglementen en gedragscodes van de MarkOnderzoekAsssociatie zijn alle antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt. Response Burgerpanel Aantal uitgenodigde panelleden 2208 Response (ingevulde vragenlijsten) 1549 Responsepercentage 70% De leden van het Burgerpanel vormen in grote mate een afspiegeling van de inwoners van de gemeente Velsen. Jongeren en vrouwen zijn in iets mindere mate vertegenwoordigd in de response. Om deze lichte ondervertegenwoordiging te corrigeren is een herweging van de onderzoeksresultaten toegepast op leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat de antwoorden van in de response ondervertegenwoordigde groepen zwaarder meetellen. Ook is er rekening gehouden met het aantal respondenten per plaats en het werkelijke aantal inwoners per plaats. De resultaten van dit onderzoek zijn op deze manier representatief voor de gemeente Velsen als geheel. 6

7 1.4 Rapportage en leeswijzer De resultaten van het onderzoek zijn vormgegeven in grafieken. In de grafieken worden de resultaten van de gemeente Velsen als geheel weergegeven. In bijlage 1 zijn de resultaten per plaats opgenomen. In bijlage 4 zijn de suggesties en opmerkingen van de inwoners ten aanzien van het onderzoek opgenomen. 7

8 deel 2 Resultaten 2.1 Gebruik sticker tegen ongewenste reclame en folders Als eerste is aan de inwoners gevraagd of ze een sticker op de brievenbus hebben ter voorkoming van de bezorging van ongeadresseerde post. Een ruime meerderheid (80%) heeft geen sticker. Nee-Nee sticker of Ja-Nee sticker op brievenbus? 80% 10% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geen sticker Ja Nee sticker Nee Nee sticker Bijna één op de tien (9%) inwoners heeft een Nee-Nee-sticker en ontvangt derhalve geen huis-aan-huisbladen. Deze inwoners hebben geen vragen beantwoord over de ontvangst en het leesgedrag van de bladen/huis-aanhuisbladen, de gemeentelijke Infopagina en de gemeentegids. 8

9 2.2 Ontvangst van de Jutter en de Hofgeest De inwoners die geen Nee-Nee-sticker hebben, is gevraagd in welke mate ze de Jutter of de Hofgeest ontvangen 1. Een ruime meerderheid van de inwoners die geen Nee-Nee-sticker hebben, ontvangen de huis-huis-bladen (bijna) elke week: - 89% ontvangt de Hofgeest (bijna) elke week. - 92% ontvangt de Jutter (bijna) elke week. Ontvangst Hofgeest en Jutter Hofgeest 70% 19% 7% 2% 2% Jutter 73% 19% 4% 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elke week Bijna elke week Soms wel en soms niet Bijna (nooit) Weet niet 1 Inwoners uit IJmuiden en is gevraagd hoe vaak ze de Jutter ontvangen. Inwoners uit Velserbroek,, Driehuis, Santpoort- en Santpoort- is gevraagd hoe vaak ze de Hofgeest ontvangen. 9

10 2.3 Gemeentelijke Infopagina Inwoners die de Hofgeest of de Jutter (wel eens) ontvangen hebben we vervolgens gevraagd hoe vaak ze de gemeentelijke Infopagina lezen. De gemeentelijke Infopagina wordt iets vaker gelezen in de Hofgeest dan in de Jutter. Het percentage inwoners dat de gemeentelijke Infopagina nooit leest, is in beide bladen hetzelfde (9%). Hoe vaak leest u de gemeentelijke Infopagina? Hofgeest 53% 15% 10% 13% 9% Jutter 60% 14% 10% 7% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elke week Eens in de twee weken Eén keer per maand Minder dan één keer per maand Nooit 10

11 We hebben de inwoners die de gemeentelijke Infopagina (wel eens) lezen gevraagd hun oordeel te geven over een aantal aspecten. Het eerste aspect is de verhouding tussen de hoeveelheid tekst en foto s. Ruim tweederde (68%) van de lezers vindt de huidige verhouding tussen tekst en foto s goed. Een tiende vindt dat er of teveel foto s (2%) of teveel tekst (8%) op de gemeentelijke Infopagina staat. Ruim een vijfde (22%) heeft geen mening. Wat vindt u van de verhouding tussen de hoeveelheid tekst en foto s op de gemeentelijke Infopagina? 2% Teveel foto s, te weinig tekst 22% De huidige verhouding tussen tekst en foto s is goed 8% Teveel tekst, te weinig foto s 68% Weet niet/geen mening 11

12 De lezers geven gemiddeld een 7,0 als algeheel oordeel voor de gemeentelijke Infopagina. Het taalgebruik en de actualiteit van de informatie krijgen een 7,1. Oordeel gemeentelijke Infopagina Het taalgebruik 7,1 De actualiteit van de informatie 7,1 Algeheel oordeel 7, Aan de lezers die een zes of lager hebben gegeven, hebben we gevraagd wat hiervan de reden is. Inwoners hebben de volgende twee aspecten het meest genoemd: lay out niet aantrekkelijk (49%) en te weinig informatief (38%). Redenen 6 of lager voor de gemeentelijke Infopagina (meerdere antwoorden mogelijk) Lay out niet aantrekkelijk 49% Te weinig informatief 38% Taalgebruik onduidelijk 11% Verschijnt te weinig 4% Actualiteit 2% Anders 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12

13 2.4 Gemeentelijke mededelingen In de Jutter en de Hofgeest worden ook de gemeentelijke mededelingen gepubliceerd. Ongeveer vier op de tien inwoners (die de Jutter of de Hofgeest ontvangen) lezen de gemeentelijke mededelingen elke week of eens in de twee weken. Een vijfde leest ze nooit. Hoe vaak leest u de gemeentelijke mededelingen? Hofgeest 26% 14% 15% 24% 21% Jutter 32% 11% 16% 21% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elke week Eens in de twee weken Eén keer per maand Minder dan één keer per maand Nooit Het oordeel voor de gemeentelijke mededelingen wijkt nauwelijks af van de beoordeling van de gemeentelijke Infopagina. Het algeheel oordeel is een 7,0. Voor het taalgebruik wordt een 7,1 gegeven, voor de bruikbaarheid van de informatie een 7,0. Oordeel gemeentelijke mededelingen Het taalgebruik 7,1 De bruikbaarheid van de informatie 7,0 Algeheel oordeel 7,

14 Aan de lezers die een zes of lager hebben gegeven voor de gemeentelijke mededelingen, hebben we gevraagd wat hiervan de reden is. Inwoners hebben de volgende twee aspecten het meest genoemd: lay out niet aantrekkelijk (53%) en te weinig informatief (35%). Redenen 6 of lager voor de gemeentelijke medelingen (meerdere antwoorden mogelijk) Lay out niet aantrekkelijk 53% Te weinig informatief 35% Taalgebruik onduidelijk 12% Verschijnt te weinig 3% Anders 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De mededelingen van de gemeente staan ook op de website. Uit de resultaten blijkt dat de mededelingen op de website niet of nauwelijks worden gelezen: 91% van de inwoners geeft aan de mededelingen op de website nooit of minder dan 1 keer per maand te lezen. Hoe vaak leest u de gemeentelijke mededelingen op de website? 3%1%5% 29% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elke week Eens in de twee weken Eén keer per maand Minder dan één keer per maand Nooit 14

15 We hebben de inwoners voorgelegd wat ze van het idee zouden vinden als de gemeentelijke mededelingen niet meer wekelijks op papier (in de Jutter en Hofgeest) verschijnen, maar alleen nog op de website van de gemeente. Ruim tweederde (70%) staat hier negatief tegenover. Bijna een tiende (8%) staat positief tegenover het idee. Wat zou u er van vinden als de gemeentelijke mededelingen niet meer wekelijks op papier (in de Jutter en Hofgeest) verschijnen, maar alleen nog op de website van de gemeente? 2% 8% Positief 20% Neutraal/maakt me niets uit Negatief 70% Weet niet/geen mening 15

16 2.5 Website Van de inwoners heeft 86% de website van de gemeente sinds 1 januari 2010 één keer of vaker bezocht. Deze bewoners hebben we een aantal vragen over het doel van het bezoek en het oordeel over de website voorgelegd. Hoe vaak heeft u de website van de gemeente sinds 1 januari 2010 bezocht? 7% 35% 44% 13% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vaker dan 10 keer Drie tot 10 keer Eén of twee keer Nooit Weet niet De website wordt het meest gebruikt om te zoeken naar informatie over specifieke producten (34%), het zoeken naar contactinformatie over de gemeente (17%) en voor het digitaal loket (17%). Met welk doel heeft u bij uw laatste bezoek de website bezocht? (één antwoord mogelijk) Zoeken naar informatie over specifieke producten 34% Zoeken naar contactinformatie over de gemeente Bezoek aan het digitaal loket 17% 17% Zoeken naar informatie over de WOZ waarde van mijn woning Doorgeven van een klacht/melding Geen specifiek doel Voor nieuws/actualiteiten Zoeken naar informatie over de gemeenteraad Zoeken naar informatie over het college van B&W Bezoek aan het ondernemersloket Anders 8% 5% 5% 5% 2% 1% 1% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 16

17 Van de bezoekers heeft 71% het doel van hun websitebezoek geheel bereikt, 13% heeft het doel gedeeltelijk bereikt. Iets meer dan een tiende (11%) heeft het doel niet bereikt. Vijf procent was bij hun bezoek niet op zoek naar iets speciaals (en had dus geen specifiek doel). De inwoners die hun doel niet of gedeeltelijk hebben bereikt, hebben we gevraagd een toelichting te geven (zie bijlage 2). Heeft u uw doel van het websitebezoek bereikt? 71% 13% 11% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, ik heb mijn doel geheel bereikt Nee, ik heb mijn doel niet bereikt Ja, ik heb mijn doel gedeeltelijk bereikt Ik was niet op zoek naar iets speciaals Er is ook geanalyseerd of er een verband bestaat tussen het doel van het laatste bezoek en de mate waarin het doel van het websitebezoek is bereikt. Dit staat weergegeven in de onderstaande tabel (de percentages tellen rij-gewijs op tot 100%). Uit de resultaten blijkt dat 87% van de inwoners die als doel hadden bezoek aan het digitaal loket hun doel volledig hebben bereikt. Heeft u uw doel van het websitebezoek bereikt? Ja, ik heb mijn doel geheel bereikt Ja, ik heb mijn doel gedeeltelijk bereikt Nee, ik heb mijn doel niet bereikt Ik was niet op zoek naar iets speciaals Voor nieuws/actualiteiten 49% 16% 25% 10% Zoeken naar contactinformatie over de gemeente 82% 10% 6% 2% Zoeken naar informatie over specifieke producten 82% 13% 5% 1% Zoeken naar informatie over de WOZ waarde van mijn 68% 15% 17% 0% woning Doorgeven van een klacht/melding 48% 22% 30% 0% Bezoek aan het digitaal loket 87% 7% 5% 1% Bezoek aan het ondernemersloket 0% 63% 38% 0% Zoeken naar informatie over het college van B&W 60% 20% 20% 0% Zoeken naar informatie over de gemeenteraad 48% 40% 8% 4% 17

18 Alle aspecten die m.b.t. de website zijn onderzocht krijgen een voldoende. De vindbaarheid van informatie krijgt met een 6,1 de laagste waardering. Het hoogste oordeel krijgt het taalgebruik (7,1). Het algehele oordeel komt uit op een 6,7. Oordeel website gemeente De actualiteit van de website 6,8 De informatieve waarde van de website 6,9 Het taalgebruik op de website 7,1 De vindbaarheid van de informatie 6,1 De uitstraling van de website 6,8 Een algeheel oordeel 6, De belangrijkste reden om een 6 of lager te geven, is de vindbaarheid van de informatie. Bijna driekwart (74%) van de bezoekers die een 6 of lager geven voor de website, geeft dit aan. Redenen 6 of lager voor de website (meerdere antwoorden mogelijk) De vindbaarheid van de informatie 74% De uitstraling 24% De informatieve waarde 21% De actualiteit 9% Het taalgebruik op de website 4% Anders 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18

19 2.6 Gemeentegids Bijna driekwart van de inwoners (74%) heeft de gemeentegids ontvangen 2. Heeft u de gemeentegids ontvangen? 10% Ja 17% Nee 74% Weet niet Bijna tweederde (64%) van de inwoners die de gemeentegids hebben ontvangen, zoekt wel eens informatie over de gemeente op. Ruim een derde (37%) zoekt ook wel eens andere informatie in de gemeentegids op. Gebruik informatie uit de gemeentegids Informatie van de gemeente 64% 36% Andere informatie 37% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee 2 De vraag is niet gesteld aan inwoners met een Nee-Nee sticker. 19

20 Een ruime meerderheid (83%) van de inwoners die de gemeentegids ontvangen, bewaart de gemeentegids tot de nieuwe editie verschijnt. Een tiende (11%) van de ontvangers gooit de gemeentegids na enige tijd weg en 4% gooit de gemeentegids direct na ontvangst weg. Wat doet u met de gemeentegids? 11% 2% Ik bewaar de gemeentegids tot het moment dat ik de nieuwe editie ontvang 4% Ik gooi de gemeentegids direct weg nadat ik hem heb ontvangen Ik gooi de gemeentegids enige tijd nadat ik hem heb ontvangen weg 83% Anders 20

21 We hebben de inwoners die de gemeentegids ontvangen ook gevraagd hoe ze er tegenover staan als de gemeente de informatie uit de gemeentegids uitsluitend nog via de website aanbiedt. Ruim een kwart (26%) staat positief tegenover het idee. Bijna de helft (49%) staat negatief tegenover het idee. Bijna een kwart is neutraal of heeft geen mening. Hoe staat u er tegenover als de gemeente de gemeentegids uitsluitend nog op de website aanbiedt? 3% Positief 26% Neutraal 49% Negatief 21% Weet niet/geen mening 21

22 2.7 Burgerjaarverslag Iets minder dan een kwart (22%) van de inwoners is op de hoogte van het feit dat de gemeente jaarlijks het Burgerjaarverslag uitgeeft. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Velsen jaarlijks het Burgerjaarverslag uitgeeft? 22% Ja Nee 78% 22

23 Ruim een kwart van de inwoners die weet dat het Burgerjaarverslag wordt uitgegeven, leest deze ook. Dit betekent dat 6% van de inwoners het Burgerjaarverslag kennen en lezen 3. Het Burgerjaarverslag van 2009 is in december 2010 verschenen. Heeft u het Burgerjaarverslag gelezen? 28% Ja 72% Nee 3 Dit is als volgt berekend: 22% (kent het) van 28% (leest het) is 6%. 23

24 De meerderheid van de lezers (81%) vindt de huidige verhouding tussen tekst en foto s in het Burgerjaarverslag goed. Vier procent vindt dat er teveel tekst is en te weinig foto s. Wat vindt u van de verhouding tussen de hoeveelheid tekst en foto s in het Burgerjaarverslag? 15% De huidige verhouding tussen tekst en foto s is goed 4% Teveel tekst, te weinig foto s 81% Weet niet/geen mening De lezers van het Burgerjaarverslag geven een (ruime) voldoende voor de informatieve waarde (7,0) en het taalgebruik (7,1). Oordeel Burgerjaarverslag De informatieve waarde van het Burgerjaarverslag 7,0 Het taalgebruik in het Burgerjaarverslag 7,

25 2.8 Brief gemeente Bijna tweederde (62%) van de inwoners heeft sinds 1 januari 2010 een brief van de gemeente ontvangen. Heeft u tussen nu en 1 januari 2010 wel eens een brief van de gemeente ontvangen? 11% Ja 27% 62% Nee Weet niet Aan de ontvangers van een brief is gevraagd wat het onderwerp van de laatste brief was. Het meest genoemd worden: herinnering aan het verlopen van een paspoort, ID etc (37%) en toelichting bij een gemeentelijke belastingaanslag (25%). Kunt u aangeven wat het onderwerp van de laatste brief was die u heeft ontvangen van de gemeente Velsen?(één antwoord mogelijk) Herinnering aan het verlopen van een paspoort, IDkaart etc. 37% Toelichting bij een gemeentelijke belastingaanslag 25% Ontvangstbevestiging voor de aanvraag voor een WMO-voorziening 2% Ontvangstbevestiging of verlening van een vergunning 2% Weet niet 9% Anders 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 25

26 De ontvangers van een brief geven een ruime voldoende voor de begrijpelijkheid van de brief (7,4) en het taalgebruik (7,3). Oordeel brief gemeente De begrijpelijkheid van de brief 7,4 Het taalgebruik in de brief 7, Voor een brief over een herinnering aan het verlopen van een paspoort, ID etc en brief over een toelichting bij een gemeentelijke belastingaanslag is het mogelijk aparte analyses te maken. Uit de analyse blijkt dat de brief bij de herinnering van een verlopen paspoort, ID etc. de hoogste waardering krijgt: een 7,7 voor de begrijpelijkheid en een 7,5 voor het taalgebruik. De toelichting bij een gemeentelijke belastingaanslag krijgt voor beide aspecten een 7,2. Oordeel brief gemeente De begrijpelijkheid van de brief 7,2 7,7 Het taalgebruik in de brief 7,2 7, Toelichting bij een gemeentelijke belastingaanslag Herinnering verlopen paspoort, ID, etc 26

27 2.9 Gebruik media De resultaten van het gebruik van de media zijn ook geanalyseerd naar leeftijd. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in bijlage 3. We hebben de inwoners gevraagd welke media ze gebruiken om op de hoogte te blijven van wat er in de gemeente Velsen speelt. Vier media worden door de inwoners relatief vaak genoemd: De Jutter (58%) IJmuider Courant (55%) Weekblad Huis aan Huis (47%) De Hofgeest (42%). De website van de gemeente wordt door ruim een vijfde (22%) genoemd. Welke media gebruikt u wel eens om op de hoogte te blijven van wat er binnen de gemeente Velsen speelt? (meerdere antwoorden mogelijk) De Jutter IJmuider Courant 55% 58% Weekblad Huis aan Huis De Hofgeest 42% 47% RTV -Holland TV Nieuwsblad IJmuiden, Santpoort en Velserbroek Website van de gemeente Seaport TV 27% 27% 22% 17% RTV--Holland Radio Dagblad Kennemerland Seaport Kabelkrant Nieuwsblad De Kennemer Seaport Radio Haarlems Dagblad Anders 6% 5% 4% 4% 4% 2% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 27

28 Van de inwoners maakt 56% wel eens gebruik van social media 4. Het meest gebruikt worden: Facebook (35%) en Hyves (32%). Van welke social media maakt u wel eens gebruik? (meerdere antwoorden mogelijk) Facebook 35% Hyves 32% LinkedIn 19% Twitter 13% Anders 2% Ik maak geen gebruik van social media 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4 Dit is berekend op basis van het feit dat 44% geen gebruik maakt van social media. 28

29 We hebben aan alle inwoners (ook die geen social media gebruiken) gevraagd of de gemeente in haar informatievoorziening richting burgers met behulp van social media een actieve rol zou moeten spelen. De resultaten leveren een verdeeld beeld: 31% vindt dat de gemeente dit zou moeten doen; 41% vindt dat de gemeente dit niet zou moeten doen. Ruim een kwart (28%) heeft geen mening. Zou de gemeente in haar informatievoorziening richting burgers een actieve rol met behulp van social media moeten spelen? 28% 31% Ja Nee Weet niet 41% Van de huidige gebruikers van social media vindt 46% dat de gemeente met haar informatievoorziening richting burgers een actieve rol met behulp van social media zou moeten spelen. 29

30 We hebben aan de inwoners die vinden dat de gemeente in haar informatievoorziening richting burgers met behulp van social media een actieve rol zou moeten spelen gevraagd voor welk soort informatie ze dat willen. Deze inwoners noemen de volgende drie aspecten het meest: Informatie bij een crisis of ramp in de gemeente Velsen (88%) Informatie over wegwerkzaamheden (73%) Actuele informatie van de gemeente (66%) Voor welk soort informatie zou u de gemeente via social media willen volgen? (meerdere antwoorden mogelijk) Informatie bij een crisis of ramp in de gemeente Velsen 88% Informatie over wegwerkzaamheden 73% Actuele informatie van de gemeente 66% Bouwprojecten in de gemeente 46% Toeristische informatie 41% Discussieplatforms over diverse onderwerpen 41% Contact met bestuurders (raadsleden/collegeleden) 29% Vacatures bij de gemeente 28% Anders 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

31 Een vijfde van de inwoners zou ook via social media mee willen praten in Velsen. Onder de huidige gebruikers van social media is dit 32%. Zou u naast lid van het burgerpanel ook via social media willen meepraten in Velsen? 20% 20% Ja Nee 60% Weet niet 31

32 deel 3 Samenvatting Algemeen Het doel van het onderzoek is als volgt: Inzicht krijgen in de mening van de inwoners van de gemeente Velsen over de communicatie en informatievoorziening van de gemeente. De volgende aspecten zijn in het onderzoek aan de orde gekomen: Gebruik sticker tegen ongewenste reclame en folders Ontvangst van de Jutter en de Hofgeest De gemeentelijke Infopagina De gemeentelijke mededelingen De website van de gemeente De gemeentegids Het burgerjaarverslag De media die inwoners gebruiken om op de hoogte te blijven van wat er binnen de gemeente Velsen speelt Voor het onderzoek zijn de leden van het Burgerpanel uitgenodigd om hun medewerking te verlenen. In totaal hebben 1549 leden van het Burgerpanel de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto-response van 70%. Met deze response is het mogelijk om met een betrouwbaarheid van 95% uitspraken te doen over de mening van de bewoners van Velsen. Gebruik sticker tegen ongewenste reclame en folders Een ruime meerderheid (80%) van de inwoners heeft geen sticker ter voorkoming van de bezorging van ongeadresseerde post. Bijna één op de tien (9%) inwoners heeft een Nee-Nee-sticker en ontvangt derhalve geen huis-aan-huisbladen. Deze inwoners hebben geen vragen beantwoord over de ontvangst en het leesgedrag van de bladen/huis-aan-huisbladen, de gemeentelijke Infopagina en de gemeentegids. 32

33 Ontvangst van de Jutter en de Hofgeest Een ruime meerderheid van de inwoners die geen Nee-Nee-sticker hebben, ontvangen de huis-huis-bladen (bijna) elke week 5 : 89% ontvangt de Hofgeest (bijna) elke week. 92% ontvangt de Jutter (bijna) elke week. Gemeentelijke Infopagina Inwoners die de Hofgeest of de Jutter (wel eens) ontvangen is gevraagd hoe vaak ze de gemeentelijke Infopagina lezen. De gemeentelijke Infopagina wordt iets vaker gelezen in de Jutter dan in de Hofgeest. Van de ontvangers van de Hofgeest leest 68% de gemeentelijke Infopagina elke week of eens in de twee weken. Onder ontvangers van de Jutter is dit percentage 74%. Het percentage inwoners dat de gemeentelijke Infopagina nooit leest, is in beide bladen hetzelfde (9%). We hebben de inwoners die de gemeentelijke Infopagina wel eens lezen gevraagd hun oordeel te geven over een aantal aspecten. Ruim tweederde (68%) van de lezers vindt de huidige verhouding tussen tekst en foto s goed. Een tiende vindt dat er of teveel foto s (2%) of teveel tekst (8%) op de gemeentelijke Infopagina staat. Ruim een vijfde (22%) heeft geen mening. Het taalgebruik en de actualiteit van de informatie van de gemeentelijke Infopagina krijgen een 7,1. De lezers geven gemiddeld een 7,0 als algeheel oordeel voor de gemeentelijke Infopagina. Aan de lezers die een zes of lager hebben gegeven, is gevraagd wat hiervan de reden is. Deze inwoners hebben de volgende twee aspecten het meest genoemd: lay out niet aantrekkelijk (49%) en te weinig informatief (38%). 5 Inwoners uit IJmuiden en is gevraagd hoe vaak ze de Jutter ontvangen. Inwoners uit Velserbroek,, Driehuis, Santpoort- en Santpoort- is gevraagd hoe vaak ze de Hofgeest ontvangen. 33

34 Gemeentelijke mededelingen In de Jutter en de Hofgeest worden ook de gemeentelijke mededelingen gepubliceerd. Ongeveer vier op de tien inwoners (die de Jutter of de Hofgeest ontvangen) lezen de gemeentelijke mededelingen elke week of eens in de twee weken. Een vijfde leest ze nooit. Het oordeel voor de gemeentelijke mededelingen wijkt nauwelijks af van de beoordeling van de gemeentelijke Infopagina. Het algeheel oordeel is een 7,0. Voor het taalgebruik wordt een 7,1 gegeven, voor de bruikbaarheid van de informatie een 7,0. Aan de lezers die een zes of lager hebben gegeven voor de gemeentelijke mededelingen, is gevraagd wat hiervan de reden is. Inwoners hebben de volgende twee aspecten het meest genoemd: lay out niet aantrekkelijk (53%) en te weinig informatief (35%). De mededelingen van de gemeente staan ook op de website. Uit de resultaten blijkt dat de mededelingen op de website niet of nauwelijks worden gelezen: 91% van de inwoners geeft aan de mededelingen op de website nooit of minder dan 1 keer per maand te lezen. We hebben de inwoners voorgelegd wat ze van het idee zouden vinden als de gemeentelijke mededelingen niet meer wekelijks op papier (in de Jutter en Hofgeest) verschijnen, maar alleen nog op de website van de gemeente. Ruim tweederde (70%) staat hier negatief tegenover. Bijna een tiende (8%) staat positief tegenover het idee. Website Van de inwoners heeft 86% de website van de gemeente sinds 1 januari 2010 één keer of vaker bezocht. De website wordt het meest gebruikt om te zoeken naar informatie over specifieke producten (34%), het zoeken naar contactinformatie over de gemeente (17%) en voor het digitaal loket (17%). 34

35 Van de bezoekers heeft 71% het doel van hun websitebezoek geheel bereikt, 13% heeft het doel gedeeltelijk bereikt. Iets meer dan een tiende (11%) heeft het doel niet bereikt. Vijf procent was bij hun bezoek niet op zoek naar iets speciaals (en had dus geen specifiek doel). Alle onderzochte aspecten met betrekking tot de website krijgen een (krappe) voldoende. De vindbaarheid van de informatie krijgt met een 6,1 de laagste waardering. Het hoogste oordeel krijgt het taalgebruik (7,1). Het algehele oordeel komt uit op een 6,7. De belangrijkste reden om een 6 of lager te geven, is de vindbaarheid van de informatie. Bijna driekwart (74%) van de bezoekers die een 6 of lager geven voor de website, geeft dit aan. Gemeentegids Bijna driekwart van de inwoners (74%) heeft de gemeentegids ontvangen. Bijna tweederde (64%) van de inwoners die de gemeentegids hebben ontvangen, zoekt wel eens informatie over de gemeente op. Ruim een derde (37%) zoekt ook wel eens andere informatie in de gemeentegids op. Een ruime meerderheid (83%) van de inwoners die de gemeentegids ontvangen, bewaart de gemeentegids tot de nieuwe editie verschijnt. Een tiende (11%) van de ontvangers gooit de gemeentegids na enige tijd weg en 4% gooit de gemeentegids direct na ontvangst weg. We hebben de inwoners die de gemeentegids ontvangen ook gevraagd hoe ze er tegenover staan als de gemeente de informatie uit de gemeentegids uitsluitend nog via de website aanbiedt. Ruim een kwart (26%) staat positief tegenover het idee. Bijna de helft (49%) staat negatief tegenover het idee. Bijna een kwart is neutraal of heeft geen mening. 35

36 Burgerjaarverslag Iets minder dan een kwart (22%) van de inwoners is op de hoogte van het feit dat de gemeente jaarlijks het Burgerjaarverslag uitgeeft. Ruim een kwart (28%) van de inwoners die weet dat het Burgerjaarverslag wordt uitgegeven, leest deze ook. Dit betekent dat 6% van de inwoners het Burgerjaarverslag kennen en lezen 6. De meerderheid van de lezers (81%) vindt de huidige verhouding tussen tekst en foto s goed. Vier procent vindt dat er teveel tekst is en te weinig foto s. De lezers van het Burgerjaarverslag geven een (ruime) voldoende voor de informatieve waarde (7,0) en het taalgebruik (7,1). Brief gemeente Bijna tweederde (62%) van de inwoners heeft sinds 1 januari 2010 een brief van de gemeente ontvangen, het meest genoemd worden: herinnering aan het verlopen van een paspoort, ID etc (37%) en toelichting bij een gemeentelijke belastingaanslag (25%). De ontvangers van een brief geven een ruime voldoende voor de begrijpelijkheid van de brief (7,4) en het taalgebruik (7,3). Gebruik media Vier media worden door de inwoners relatief vaak genoemd als informatiebron om op de hoogte te blijven van wat er speelt binnen de gemeente Velsen: De Jutter (58%) IJmuider Courant (55%) Weekblad Huis aan Huis (47%) De Hofgeest (42%). De website van de gemeente wordt door ruim een vijfde (22%) genoemd. 6 Dit is als volgt berekend: 22% (kent het) van 28% (leest het) is 6%. 36

37 Van de inwoners maakt 56% wel eens gebruik van social media. Het meest gebruikt worden: Facebook (35%) en Hyves (32%). Aan alle inwoners (ook die geen social media gebruiken) is gevraagd of de gemeente in haar informatievoorziening richting burgers met behulp van social media een actieve rol zou moeten spelen. De resultaten leveren een verdeeld beeld: 31% vindt dat de gemeente dit zou moeten doen; 41% vindt dat de gemeente dit niet zou moeten doen. Ruim een kwart (28%) heeft geen mening. Van de huidige gebruikers van social media vindt 46% dat de gemeente met haar informatievoorziening richting burgers een actieve rol met behulp van social media zou moeten spelen. Inwoners die positief tegenover het idee staan, noemen de volgende aspecten als voorbeelden waarbij social media een rol kunnen spelen: Informatie bij een crisis of ramp in de gemeente Velsen (88%) Informatie over wegwerkzaamheden (73%) Actuele informatie van de gemeente (66%) Een vijfde van de inwoners zou ook via social media mee willen praten in Velsen. Onder de huidige gebruikers van social media is dit 32%. 37

38 bijlage 1 Resultaten per plaats 1. Gebruik sticker tegen ongewenste reclame en folders Heeft u een Nee-Nee sticker of Ja-Nee sticker op uw brievenbus? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Ja Nee sticker 21% 8% 11% 21% 7% 11% 10% 10% Nee Nee sticker 8% 9% 10% 15% 10% 11% 8% 9% Geen sticker 71% 82% 79% 65% 83% 79% 81% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Infopagina Hoe vaak ontvangt u de Jutter? IJmuiden Totaal Elke week 73% 73% 73% Bijna elke week 20% 17% 19% Soms wel en soms niet 4% 2% 4% Bijna nooit 0% 0% 0% Nooit 1% 1% 1% Weet niet 2% 6% 2% 100% 100% 100% Hoe vaak ontvangt u de Hofgeest? Driehuis Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Elke week 66% 57% 67% 49% 79% 70% Bijna elke week 20% 28% 22% 31% 14% 19% Soms wel en soms niet 8% 12% 3% 11% 4% 7% Bijna nooit 2% 2% 3% 3% 1% 1% Nooit 2% 0% 2% 3% 0% 1% Weet niet 2% 1% 2% 3% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38

39 Hoe vaak leest u de gemeentelijke Infopagina in de Jutter? IJmuiden Totaal Elke week 61% 54% 60% Eens in de twee weken 14% 13% 14% Eén keer per maand 9% 14% 10% Minder dan één keer per maand 7% 8% 7% Nooit 8% 11% 9% 100% 100% 100% Hoe vaak leest u de gemeentelijke Infopagina in de Hofgeest? Driehuis Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Elke week 54% 56% 55% 71% 50% 53% Eens in de twee weken 18% 11% 18% 6% 16% 15% Eén keer per maand 11% 13% 9% 6% 10% 10% Minder dan één keer per maand 16% 14% 11% 10% 13% 13% Nooit 2% 6% 7% 6% 11% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Wat vindt u van de verhouding tussen de hoeveelheid tekst en foto s op de gemeentelijke Infopagina? Teveel foto s, te weinig tekst De huidige verhouding tussen tekst en foto s is goed Teveel tekst, te weinig foto s Weet niet/geen mening Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen 4% 2% 2% 6% 0% 3% 2% 2% 74% 70% 69% 60% 78% 67% 63% 68% 2% 8% 9% 9% 6% 10% 8% 8% 20% 20% 20% 25% 17% 20% 27% 22% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De actualiteit van de informatie Driehuis Oordeel gemeentelijke Infopagina IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen 7,2 7,1 7,1 7,2 7,3 7,1 7,2 7,1 Het taalgebruik 7,2 7,1 7,1 7,2 7,4 6,9 7,1 7,1 Algeheel oordeel 7,1 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 39

40 Redenen indien een 6 of lager gegeven voor de gemeentelijke Infopagina (meerdere antwoorden mogelijk) Driehuis IJmuiden Santpoort - Santpoort - Totaal Velsen Te weinig informatief 44% 33% 49% 50% 70% 38% 25% 38% Lay out niet aantrekkelijk 44% 53% 47% 38% 15% 57% 56% 49% Verschijnt te weinig 0% 5% 0% 0% 10% 0% 6% 4% Taalgebruik onduidelijk 22% 12% 6% 0% 10% 14% 12% 11% Actualiteit 0% 3% 0% 0% 5% 0% 2% 2% Anders 0% 12% 15% 22% 10% 14% 8% 11% 3. Gemeentelijke mededelingen Hoe vaak leest u de gemeentelijke mededelingen in de Jutter? IJmuiden Totaal Elke week 32% 29% 32% Eens in de twee weken 11% 12% 11% Eén keer per maand 16% 16% 16% Minder dan één keer per maand 21% 25% 21% Nooit 20% 18% 19% 100% 100% 100% Hoe vaak leest u de gemeentelijke mededelingen in de Hofgeest? Driehuis Velserbroek Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Elke week 30% 30% 27% 35% 22% 26% Eens in de twee weken 18% 10% 16% 10% 15% 14% Eén keer per maand 9% 15% 20% 13% 16% 15% Minder dan één keer per maand 30% 20% 21% 26% 25% 24% Nooit 13% 25% 16% 16% 23% 21% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De bruikbaarheid van de informatie Het taalgebruik Algeheel oordeel Driehuis Oordeel gemeentelijke mededelingen IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen 7,1 7,1 7,0 7,3 7,0 7,1 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,3 7,5 6,9 6,9 7,1 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,0 6,9 7,0 40

41 Reden 6 of lager voor de gemeentelijke mededelingen (meerdere antwoorden mogelijk) Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Totaal Velsen Te weinig informatief 38% 37% 41% 38% 29% 50% 28% 35% Lay out niet aantrekkelijk 33% 55% 55% 63% 50% 50% 51% 53% Verschijnt te weinig 0% 4% 0% 0% 14% 0% 2% 3% Taalgebruik onduidelijk 22% 9% 4% 13% 14% 25% 18% 12% Anders 13% 11% 13% 14% 7% 0% 20% 13% De mededelingen van de gemeente staan ook op de website van de gemeente. Hoe vaak leest u de mededelingen op de website? Driehuis IJmuiden Santpoort - Santpoort - Velserbroek Totaal Velsen Elke week 2% 3% 1% 4% 1% 4% 4% 3% Eens in de twee weken 0% 2% 1% 0% 4% 0% 1% 1% Eén keer per maand 4% 5% 6% 4% 5% 16% 5% 5% Minder dan één keer per maand 27% 27% 39% 28% 29% 40% 27% 29% Nooit 67% 63% 53% 63% 61% 40% 64% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Wat zou u er van vinden als de gemeentelijke mededelingen niet meer wekelijks op papier (in de Jutter en Hofgeest) verschijnen, maar alleen nog op de website van de gemeente? Driehuis IJmuiden Velserbroek Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Positief 10% 7% 9% 7% 7% 4% 9% 8% Neutraal/maakt me niets uit 16% 21% 16% 16% 18% 28% 22% 20% Negatief 71% 70% 74% 76% 72% 68% 65% 70% Weet niet/geen mening 2% 1% 1% 2% 2% 0% 4% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. Website Hoe vaak heeft u de website van de gemeente Velsen ( sinds 1 januari 2010 bezocht? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Nooit 14% 13% 13% 13% 11% 13% 13% 13% Eén of twee keer Drie tot 10 keer Vaker dan 10 keer 48% 44% 43% 48% 43% 38% 44% 44% 31% 35% 36% 33% 36% 38% 36% 35% 5% 7% 6% 4% 9% 8% 6% 7% Weet niet 2% 1% 1% 1% 2% 3% 1% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 41

42 Met welk doel heeft u bij uw laatste bezoek de website bezocht? (één antwoord mogelijk) Voor nieuws/ actualiteiten Zoeken naar contactinformatie over de gemeente (openingstijden, etc.) Zoeken naar informatie over specifieke producten Zoeken naar informatie over de WOZ waarde van mijn woning Doorgeven van een klacht/melding Bezoek aan het digitaal loket Bezoek aan het ondernemersloket Zoeken naar informatie over het college van B&W Zoeken naar informatie over de gemeenteraad Driehuis IJmuiden Santpoort - Santpoort - Velserbroek Totaal Velsen 2% 4% 5% 2% 10% 3% 4% 5% 15% 17% 16% 21% 21% 18% 16% 17% 32% 35% 26% 32% 27% 15% 39% 34% 23% 6% 13% 11% 4% 12% 7% 8% 6% 4% 5% 5% 8% 15% 5% 5% 13% 17% 17% 20% 19% 18% 15% 17% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 4% 0% 1% 3% 1% 2% Geen specifiek doel 2% 5% 3% 5% 4% 6% 5% 5% Anders 6% 6% 10% 4% 6% 9% 7% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ja, ik heb mijn doel geheel bereikt Ja, ik heb mijn doel gedeeltelijk bereikt Nee, ik heb mijn doel niet bereikt Ik was niet op zoek naar iets speciaals Driehuis Heeft u uw doel van het websitebezoek bereikt? IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen 79% 71% 71% 72% 68% 70% 70% 71% 15% 13% 15% 12% 13% 12% 12% 13% 4% 10% 9% 12% 17% 12% 13% 11% 2% 6% 5% 4% 2% 6% 6% 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 42

43 De uitstraling van de website De vindbaarheid van de informatie Het taalgebruik op de website De informatieve waarde van de website De actualiteit van de website Oordeel website gemeente Driehuis IJmuiden Santpoort - Santpoort - Totaal Velsen 6,7 6,8 7,0 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,2 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1 6,0 6,1 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,0 7,0 7,1 6,9 6,9 7,0 7,1 7,0 6,7 6,8 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 6,8 Een algeheel oordeel 6,6 6,7 6,7 6,8 6,7 6,6 6,6 6,7 Reden 6 of lager voor de website (meerdere antwoorden mogelijk) Driehuis IJmuiden Santpoort - Santpoort - Velserbroek Velserbroek Totaal Velsen De uitstraling 22% 27% 20% 42% 14% 0% 23% 24% De vindbaarheid van de informatie Het taalgebruik op de website De informatieve waarde 72% 68% 80% 82% 80% 75% 79% 74% 11% 1% 0% 0% 9% 0% 7% 4% 39% 23% 28% 25% 14% 17% 16% 21% De actualiteit 11% 9% 8% 17% 11% 8% 7% 9% Anders 0% 5% 0% 0% 3% 9% 10% 5% 5. Gemeentegids Driehuis Heeft u de gemeentegids ontvangen? IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Ja 79% 71% 71% 64% 77% 80% 79% 74% Nee 15% 19% 12% 25% 12% 11% 14% 17% Weet niet 7% 9% 17% 11% 11% 9% 8% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zoekt u in de gemeentegids wel eens informatie over de gemeente op? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Ja 57% 67% 64% 73% 60% 72% 59% 64% Nee 43% 33% 36% 27% 40% 28% 41% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43

44 Zoekt u in de gemeentegids wel eens naar andere informatie? Zoekt u dus wel eens naar informatie die niets te maken heeft met de gemeente Velsen? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Ja 26% 41% 33% 34% 33% 36% 36% 37% Nee 74% 59% 67% 66% 67% 64% 64% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ik bewaar de gemeentegids tot het moment dat ik de nieuwe editie ontvang Ik gooi de gemeentegids direct weg nadat ik hem heb ontvangen Ik gooi de gemeentegids enige tijd nadat ik hem ontvangen weg Wat doet u met de gemeentegids? Driehuis IJmuiden Santpoort - Santpoort - Velserbroek Totaal Velsen 90% 82% 88% 95% 78% 89% 81% 83% 2% 4% 3% 0% 4% 0% 5% 4% 8% 11% 9% 5% 16% 11% 12% 11% Anders 0% 2% 0% 0% 2% 0% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Hoe staat u er tegenover als de gemeente de gemeentegids uitsluitend nog op de website aanbiedt? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Positief 38% 22% 28% 24% 27% 29% 33% 26% Neutraal 23% 21% 21% 22% 25% 18% 21% 21% Negatief 38% 54% 50% 51% 44% 54% 42% 49% Weet niet/ geen mening 2% 3% 0% 2% 3% 0% 5% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. Burgerjaarverslag Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Velsen jaarlijks het Burgerjaarverslag uitgeeft? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Ja 21% 22% 24% 24% 17% 29% 22% 22% Nee 79% 78% 76% 76% 83% 71% 78% 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 44

45 Het Burgerjaarverslag van 2009 is in december 2010 verschenen. Heeft u het Burgerjaarverslag gelezen? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Totaal Velsen Ja 23% 26% 24% 27% 45% 27% 30% 28% Nee 77% 74% 76% 73% 55% 73% 70% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Wat vindt u van de verhouding tussen de hoeveelheid tekst en foto s in het Burgerjaarverslag? De huidige verhouding tussen tekst en foto s is goed Teveel tekst, te weinig foto s Weet niet/geen mening Driehuis IJmuiden Santpoort - Santpoort - Velserbroek Totaal Velsen 67% 77% 100% 75% 88% 100% 80% 81% 0% 2% 0% 0% 13% 0% 8% 4% 33% 20% 0% 25% 0% 0% 12% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Oordeel Burgerjaarverslag Driehuis IJmuiden Santpoort - Santpoort - Velserbroek Velserbroek Totaal Velsen Het taalgebruik 6,3 7,0 7,5 7,0 6,8 7,8 7,4 7,1 De informatieve waarde 6,1 6,6 7,3 6,8 7,1 7,5 7,4 7,0 7. Brief gemeente Heeft u tussen nu en 1 januari 2010 wel eens een brief van de gemeente ontvangen? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Ja 68% 57% 65% 74% 81% 63% 60% 62% Nee 26% 32% 21% 16% 13% 26% 25% 27% Weet niet 6% 11% 13% 10% 6% 11% 14% 11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45

46 Kunt u aangeven wat het onderwerp van de laatste brief was die u heeft ontvangen van de gemeente Velsen? Driehuis IJmuiden Santpoort Santpoort - - Velserbroek Totaal Velsen 29% 27% 25% 20% 15% 29% 23% 25% 46% 36% 27% 40% 29% 29% 47% 37% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 3% 2% 1% 4% 2% 2% 5% 1% 4% 0% 0% 4% 1% 2% Anders 17% 21% 33% 26% 43% 29% 20% 25% Weet niet 2% 11% 8% 12% 11% 4% 6% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Driehuis IJmuiden Santpoort - Oordeel brief gemeente Santpoort - Toelichting bij een gemeentelijke belastingaanslag Herinnering aan het verlopen van een paspoort, ID-kaart etc. Ontvangstbevestiging voor de aanvraag voor (bijzondere) bijstand Ontvangstbevestiging voor de aanvraag voor een WMOvoorziening Ontvangstbevestiging of verlening van een vergunning Totaal Velsen Het taalgebruik 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,4 7,3 7,3 De begrijpelijkheid 7,2 7,4 7,4 7,6 7,7 7,3 7,3 7,4 8. Gebruik media Velserbroek Welke media gebruikt u wel eens om op de hoogte te blijven van wat er binnen de gemeente Velsen speelt? Driehuis IJmuiden Santpoort Santpoort Velserbroek Totaal - - Velsen De Jutter 32% 85% 19% 21% 78% 29% 28% 58% IJmuider Courant 60% 67% 48% 24% 16% 76% 47% 55% Weekblad Huis aan Huis 27% 51% 52% 44% 37% 39% 46% 47% De Hofgeest 78% 14% 79% 85% 10% 76% 79% 42% RTV -Holland TV 16% 27% 23% 25% 40% 26% 27% 27% Nieuwsblad IJmuiden, Santpoort/ Velserbroek 16% 29% 25% 22% 2% 18% 38% 27% Website van de gemeente 22% 19% 28% 27% 26% 24% 25% 22% Seaport TV 18% 19% 18% 15% 12% 24% 14% 17% RTV--Holland Radio 8% 6% 6% 9% 5% 8% 6% 6% Dagblad Kennemerland 2% 3% 1% 3% 39% 0% 1% 5% Seaport Kabelkrant 3% 6% 3% 4% 3% 5% 2% 4% Nieuwsblad De Kennemer 0% 2% 1% 1% 39% 3% 0% 4% Seaport Radio 5% 6% 4% 1% 3% 3% 0% 4% Haarlems Dagblad 2% 0% 3% 7% 0% 3% 4% 2% Anders 8% 9% 5% 13% 7% 3% 6% 8% 46

47 Driehuis Van welke social media maakt u wel eens gebruik? IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Hyves 13% 39% 21% 13% 39% 18% 27% 32% Twitter 17% 15% 13% 9% 11% 5% 13% 13% Facebook 30% 38% 34% 26% 33% 21% 33% 35% LinkedIn 32% 17% 24% 32% 9% 18% 20% 19% Anders 2% 3% 3% 3% 1% 3% 2% 2% Maakt geen gebruik van social media 52% 39% 48% 50% 49% 68% 47% 44% Zou de gemeente in haar informatievoorziening richting burgers een actieve rol met behulp van social media moeten spelen? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Totaal Velsen Ja 33% 35% 22% 27% 22% 18% 29% 31% Nee 30% 38% 52% 43% 40% 47% 44% 41% Weet niet 37% 27% 26% 30% 37% 34% 27% 28% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Informatie bij een crisis of ramp in de gemeente Velsen Voor welk soort informatie zou u de gemeente via social media willen volgen? (meerdere antwoorden mogelijk) Driehuis IJmuiden Santpoort Santpoort - - Velserbroek Velserbroek Totaal Velsen 86% 86% 91% 94% 89% 71% 89% 88% Toeristische informatie 29% 47% 17% 37% 26% 57% 39% 41% Vacatures bij de gemeente 14% 32% 20% 32% 26% 29% 22% 28% Bouwprojecten in de gemeente Actuele informatie van de gemeente Informatie over wegwerkzaamheden Contact met bestuurders (raadsleden/collegeleden) Discussieplatforms over diverse onderwerpen. 38% 45% 49% 33% 52% 57% 48% 46% 76% 64% 77% 63% 63% 86% 66% 66% 57% 71% 83% 53% 77% 71% 80% 73% 24% 28% 39% 32% 35% 43% 26% 29% 43% 45% 34% 28% 42% 33% 35% 41% Anders 0% 4% 6% 0% 0% 0% 6% 4% Zou u naast lid van het burgerpanel ook via social media willen meepraten in Velsen? Driehuis IJmuiden Santpoort- Santpoort- Velserbroek Totaal Velsen Ja 21% 23% 19% 16% 17% 13% 17% 20% Nee 65% 54% 66% 69% 63% 68% 66% 60% Weet niet 15% 22% 15% 15% 20% 18% 17% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47

48 bijlage 2 Opmerkingen website Hieronder staan de toelichtingen waarom inwoners vinden dat ze hun doel van het websitebezoek niet of gedeeltelijk hebben bereikt. De opmerkingen zijn gesorteerd op het doel dat de bezoeker had. Doel: Voor nieuws/actualiteiten: Actualiteit en transparante info ontbreekt Datgene wat ik zocht was niet te vinden. Er werd niets over gezegd. De gemeente is zeer kort van stof en hetgeen er stond was totaal nietszeggend Gemeentelijke website erg slecht ingericht. Ik ben meer op zoek naar veiligheid in ijmuiden Ik was op zoek naar een inspraakrapportage, maar niet kunnen vinden Ik was op zoek naar informatie en vond deze niet op de pagina van de gemeente. Ik wilde informatie over een onderwerp wat niet op de website vermeld stond Ik zocht een tekening van een nieuwbouwplan maar kon het niet vinden Ik zocht informatie over de werkzaamheden aan het riool in Santpoort-, maar kon niet alles vinden wat ik wilde weten. Ik zocht naar de kosten van de gemeentelijke belastingen Informatie over de ontwikkelingen in de wijk. Ik kon er niets van vinden Kan ik geen antwoord op geven Kon de gegevens niet vinden. Vindt de site niet duidelijk Niet actueel Niet elke keer de laatste actualiteit gevonden. Omdat het op de site zeer moeilijk is iets te vinden. Tevens vind ik de site niet publieksvriendelijk. Vaak staat er verouderd nieuws op en het wordt niet altijd goed bijgehouden. Omdat ik niet alle informatie heb kunnen vinden. 48

49 Sorry, ik weet nog wel dat ik iets zocht en het niet vond maar weet niet meer precies wat. Te weinig info over zaken die in de gemeente spelen.(projecten nu en toekomstige ook geen voorlopige tekeningen en plattegrond en weinig foto's. Info loopt ook achter. Te weinig informatie aangetroffen. De website is trouwens niet meer uit mijn 'cookies' te halen. Uitermate vervelend. Was op zoek naar informatie mbt verkeersomleidingen, was lastig te vinden, maar heb uiteindelijke wat info gevonden. Weet niet precies waar te vinden Doel: Zoeken naar contactinformatie (openingstijden, telefoonnummers, etc): Bleek anders te zijn dan vermeld. Alleen op afspraak. Contactpersoon gemeente,gegevens voor aanvraag subsidiemogelijkheden, waar in te dienen, voorwaarden enz. De informatie was wel goed geformuleerd, maar de afdeling waar ik naar opzoek was heeft waarscheinlijk een eigen niet bel(terug) lijst waar ik op sta De personen die ik zocht staan er niet bij. Ik zocht ook b.v. Voor rijbewijs verlengen. Omslachtig voor je er bent. Meer rekening houden met de meeste transacties die via digitale loket worden gedaan. Geen informatie beschikbaar over dit onderwerp Ging om degene die voor borden e.d. Per wijk verantwoordelijk is. De namen staan niet op de site, dus dan moet je toch eerst weer bellen. Ik heb, nadat ik de nodige informatie had opgezocht, contact gelegd met de Gemeente. Maar nog geen antwoord gekregen. Ik kon alleen het contactadres vinden maar moest na mijn mailtje toch nog bellen omdat ik geen afdoende antwoord kreeg. Ik kon wel een algemeen telefoonnummer vinden maar niet het nummer van de specifieke afdeling/ ambtenaar die ik zocht Ik vond het vinden van de juiste informatie slecht te vinden. Ik zocht dingen die blijken te vallen onder civiel recht en daar wordt je door geen enkele instantie binnen de gemeente echt bij geholpen Ik zocht een lpa, maar kon het niet vinden 49

50 Informatie was er wel maar niet makkelijk vindbaar Is soms lastig om er achter te komen waar je moet wezen(welke afdeling) Je moet de logica van de ambetenaar kunnen snappen om te bereiken wat je wilt. Protocollen en procedures verlammen de abtenaar om "gewoon" te handelen. Kon het gevraagde niet op de site vinden Kon niet alles vinden en moest verder via telefoniste Lastig zoeken Met oog op verbouwingsplannen uiteindenlijk een bericht gestuurd waar niet op gereageerd is Na contact te hebben gehad met de gemeente werd mij steeds verteld dat ik terug zou worden gebeld. Echter ben ik nooit terug gebeld en bij bezoek was het moeilijk de juiste persoon te kunnen spreken. Naast een telefoonnummer wilde ik inforamtie over verleende bouwvergunningen. Dit heb ik niet kunnen vonden. Niet alle info kunnen vinden. Niet de gehele info gevonden, maar wel iets waar ik verder mee kon zoeken. Onoverzichtelijke site Openingstijden wel gevonden, iets diepere informatie was ook via de zoek functie niet te vinden. (Ging over bouw en woning toezicht. Site is erg lastig, teveel linken en doorstuur mogelijkheden, niet van zelfsprekend, dus erg verwarrend Verwarrend zoeken Vond het teveel tijd kosten WMO balie was eerst continu bemand, nu niet meer. Je moet eerst een afspraak maken. WOZ basis en gegevens waarop worden in principe afgeschermd terwijl de informatie onvoldoende. Transparant is, bewoners worden gemeente Velsen krijgen onvoldoende naar mijn mening bewust onvoldoende geinformeerd Zocht naar openingstijden zwembad, niet op deze website gevonden, doch elders 50

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Onderzoek Stadsnieuws

Onderzoek Stadsnieuws RAPPORTAGE Onderzoek Stadsnieuws In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE HEERHUGOWAARD Dorine van der Meij Utrecht, maart 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie Rapportage Onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkregie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, mei 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Communicatie Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze

Nadere informatie

Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen

Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen maart 2013 Respons In februari is er onder ruim 500 digipanelleden een onderzoek gehouden met als onderwerp communicatie. Hiervan heeft 55% daadwerkelijk gehoor

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Bibliotheek Velsen

Onderzoek Bibliotheek Velsen RAPPORTAGE Onderzoek Bibliotheek Velsen In opdracht van: Contactpersonen: GEMEENTE VELSEN & BIBLIOTHEEK VELSEN Edwin van t Hart & Martijn Mewe Utrecht, januari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1871 Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie RAPPORTAGE Onderzoek Communicatie In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE BRIELLE Liesbeth Bode Utrecht, januari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Van 17 september t/m 3 oktober 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over verschillende

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTE APP

ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP April 2014 In opdracht van: Linda van Gelder, afdeling Communicatie Samenstelling vragenlijst en rapportage: Josée Boormans, Afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente Rapportage Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Edwin van t Hart Utrecht, december 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Liesbeth van der Woud

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis, 2007 In september 2007 hebben 1.350 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie