Onderzoek Seaport RTV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Seaport RTV"

Transcriptie

1 Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus AR Utrecht telefoon: URL:

2 INHOUDSOPGAVE 1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK ONDERZOEKOPZET RESULTATEN Televisieprogramma s Seaport RTV Radioprogramma s Seaport RTV Programma s van de gemeente op Seaport RTV SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN BIJLAGE Introductie en vragenlijst Resultaten per plaats Resultaten naar leeftijd Open antwoorden en toelichtingen Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 2

3 1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK Seaport RTV maakt verschillende radio- en televisieprogramma s die allemaal in te volgen zijn via de kabel of digitale televisie van Ziggo. Dit zijn zowel informatieve als amusementsprogramma s waarbij veel aandacht is voor activiteiten in en omstreken. Ook worden er programma s uitgezonden in opdracht van de gemeente, zoals de registratie van de gemeenteraadsbijeenkomsten en 'Uit B&W', een televisieprogramma dat een beeld geeft van wat burgemeester en wethouders voor de gemeente doen. Om beter inzicht te krijgen in zowel de bekendheid als de waardering van de programma s van Seaport RTV is aan het Burgerpanel een aantal vragen voorgelegd. De doelstellingen van het onderzoek luiden als volgt: 1. Inzicht verkrijgen in de mate waarin televisieprogramma s van Seaport RTV worden bekeken. 2. Inzicht krijgen in de mate waarin radioprogramma s van Seaport RTV worden beluisterd. 3. Inzicht krijgen in hoe (kabel, online enzovoort) de programma s worden bekeken/beluisterd. 4. Inzicht krijgen in de waardering voor de technische kwaliteit van de uitzendingen. 5. Inzicht krijgen in de mate waarin programma s van de gemeente op Seaport RTV bekend zijn. 6. Inzicht krijgen in de mate waarin programma s van de gemeente op Seaport RTV worden bekeken/beluisterd. 7. Inzicht krijgen in de waardering en de verbeterpunten voor de programma s van de gemeente op Seaport RTV. 8. Inzicht krijgen in de mate waarin de uitzendingen op Seaport RTV van de raadsvergaderingen volgens de inwoners een goede afspiegeling geven van de politiek in. 9. Inzicht krijgen in de mate waarin de inwoners door de programma s van de gemeente op Seaport RTV meer belangstelling krijgen in de politiek in. Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 3

4 2 ONDERZOEKOPZET Doelgroep en respons Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Tot de onderzoekspopulatie behoren alle inwoners die lid zijn van het Burgerpanel van de gemeente. Deze inwoners zijn per e- mail benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. In de is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is. Het online veldwerk verliep als volgt: 1. De inwoners ontvingen een uitnodigings waarin ze zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het online onderzoek. Deze bevatte een link waarmee men direct in de online vragenlijst terecht kwam; 2. De vragenlijst kon via de browser worden bekeken en ingevuld; 3. Na enige tijd is er een herinnerings gestuurd naar de inwoners die nog niet aan het onderzoek hadden meegewerkt. Elke deelnemer kon slechts één keer de vragenlijst invullen. Tevens kon de deelnemer, als hij /zij het invullen van de vragenlijst moest afbreken, door opnieuw op de link te klikken, met het invullen van de vragenlijst verder gaan bij de vraag waar hij/zij gebleven was. De technische realisatie van het online-veldwerk van het onderzoek is door DUO Market Research in eigen beheer uitgevoerd en gemanaged. Van 30 mei tot en met 19 juni 2013 hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen. Er zijn leden van het Burgerpanel uitgenodigd. In totaal hebben inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto-respons van 52%. Respons Aantal Uitgenodigd (leden van het Burgerpanel) Geen medewerking/geen reactie Aantal inwoners dat medewerking heeft verleend Responspercentage 52% De leden van het Burgerpanel vormen in grote mate een afspiegeling van de inwoners van de gemeente. Jongeren en vrouwen zijn in iets mindere mate vertegenwoordigd in de respons. Om deze lichte ondervertegenwoordiging te corrigeren is een herweging van de onderzoeksresultaten toegepast op leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groepen zwaarder meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn op deze manier representatief voor de gemeente als geheel. Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 4

5 Opzet vragenlijst De vragenlijst is in nauw overleg door de gemeente en DUO Market Research opgesteld. Voor de vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport (zie paragraaf 5.1). Opzet rapportage De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken. In de grafieken worden de resultaten van de gemeente als geheel weergegeven. In de bijlage zijn de resultaten per plaats (zie paragraaf 5.2) en naar leeftijd (zie paragraaf 5.3) opgenomen. De antwoorden op open vragen en de afsluitende opmerkingen en toelichtingen zijn opgenomen in paragraaf 5.4. Conform de reglementen en gedragscodes van de het College bescherming persoonsgegevens zijn alle antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt. Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 5

6 3 RESULTATEN 3.1 Televisieprogramma s Seaport RTV We hebben als eerste gevraagd of de inwoners wel eens naar televisieprogramma s van Seaport RTV kijken. Ruim een kwart (26%) van de inwoners kijkt wel eens naar een televisieprogramma van Seaport RTV. Kijkt u wel eens televisieprogramma's van Seaport RTV (via de kabel en/of online)? 26% 74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee De overige vragen in deze paragraaf zijn alleen gesteld aan de inwoners (n=375) die wel eens een televisieprogramma van Seaport RTV kijken. Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 6

7 De inwoners die wel een naar een programma kijken, doen dat veelal via de kabel. Bijna driekwart (74%) kijkt digitaal naar de programma s. We hebben de kijkers vervolgens gevraagd hoe ze de technische kwaliteit van de televisie-uitzendingen ervaren. Gemiddeld wordt voor de technische kwaliteit een 6,3 gegeven. Hoe kijkt u meestal naar de televisieprogramma's van Seaport TV? één antwoord mogelijk Via Ziggo (digitaal) 74% Via Ziggo (analoog) 18% Online, via de website van Seaport TV 4% Anders 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoe ervaart u de technische kwaliteit van de TV uitzendingen van Seaport TV? U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer 6,3 Online, via de website van Seaport TV 7,0 Via Ziggo (analoog) 6,5 Via Ziggo (digitaal) 6,2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 7

8 We aan de inwoners die wel eens naar een televisieprogramma van Seaport RTV kijken, gevraagd hoe vaak ze vier televisieprogramma s bekijken. Van de vier onderzochte programma s wordt het meest gekeken naar reportages van lokale evenementen (73% kijkt altijd of soms). Het minst wordt er gekeken naar het programma Zaterdagavond live. Ruim een tiende (12%) kijkt altijd of soms naar dit programma. Kunt u aangeven hoe vaak u de programma' s van Seaport TV kijkt? - gesteld aan inwoners die wel eens tv-programma's van Seaport RTV kijken - Reportages van lokale evenementen 12% 61% 21% 6% UIT (Cultuur en Informatie) 4% 41% 22% 33% Telstar TV (sport) 1% 18% 16% 65% Zaterdagavond live 1% 11% 17% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Altijd Soms Zelden Nooit Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 8

9 3.2 Radioprogramma s Seaport RTV We hebben alle inwoners gevraagd of ze wel eens naar radioprogramma s van Seaport RTV luisteren. Iets meer dan een tiende van de inwoners luistert wel eens naar een radioprogramma van Seaport RTV. Luistert u wel eens radioprogramma's van Seaport RTV (via de kabel, FM en/of online)? 11% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee De overige vragen in deze paragraaf zijn alleen gesteld aan de inwoners (n=148) die wel eens een radioprogramma van Seaport RTV luisteren. Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 9

10 De inwoners die wel een naar een radioprogramma luisteren doen dat veelal via FM (50%) of via de kabel (45%). We hebben de kijkers vervolgens gevraagd hoe ze de technische kwaliteit van de radio-uitzendingen ervaren. Gemiddeld wordt voor de technische kwaliteit een 7,1 gegeven. De kwaliteit van de live stream krijgt relatief een laag cijfer: gemiddeld een 5,7. Hoe luistert u meestal naar de radioprogramm's van Seaport RTV? één antwoord mogelijk Via FM 50% Via de kabel (Ziggo) 45% Via livestream op de website van Seaport 4% Anders 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoe ervaart u de technische kwaliteit van de radio uitzendingen van Seaport RTV? U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer 7,1 Via livestream op de website van Seaport 5,7 Via FM 7,3 Via de kabel (Ziggo) 6,9 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 10

11 We hebben aan de inwoners die wel eens naar een radioprogramma van Seaport RTV luisteren, gevraagd hoe vaak ze naar 25 radioprogramma s luisteren. In de onderstaande grafiek staan de resultaten. De drie meest beluisterde programma s zijn: Non Stop Muziek, Vandaag en de Ochtendspits. Kunt u aangeven hoe vaak u de radioprogramma' s van Seaport TV luistert? - gesteld aan inwoners die wel eens radioprogramma's van Seaport RTV luisteren - Non Stop Muziek 13% 50% Vandaag 16% 41% De Ochtendspits 15% 35% Koffieradio 9% 41% Velser Artiesten Gala 7% 28% 17% Bluestrain FM 4% 30% 18% Goudkoorts 8% 25% 15% Knooppunt 4% 28% 15% Café René 4% 28% 11% Sterren.NL Top 20 4% 26% 18% Middle Of The Road Show 4% 24% 17% Radio Straatpiraat 3% 23% 14% Take It Or Leave It 5% 20% 13% 19-Toen Show 4% 21% 15% Reiswijzer 4% 20% 14% Radiospektakel 3% 21% 13% Grootspraak 3% 20% 16% Café Jong 2% 21% 18% Velser Herrie 1% 22% 14% Bieb FM 3% 19% 15% Dutch Design 1% 20% 15% A la Carte 1% 21% 15% Bill Turner Show 1% 18% 13% Club 22 1% 16% 15% Après school Hut 1% 14% 14% 10% 15% 14% 23% 19% 24% 40% 35% 48% 49% 52% 53% 57% 52% 55% 60% 62% 60% 62% 63% 61% 59% 63% 63% 63% 64% 67% 68% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Altijd Soms Zelden Nooit Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 11

12 3.3 Programma s van de gemeente op Seaport RTV Aan de inwoners die wel eens televisieprogramma s kijken en/of radioprogramma s luisteren van Seaport RTV hebben we een aantal vragen voorgelegd over de programma s van de gemeente op Seaport RTV. Het betreft in totaal 410 inwoners die deze vragen hebben beantwoord. Het bekendst zijn de rechtstreekse raadsvergaderingen op televisie (84% bekendheid), het minst bekend is de gemeentelijke informatie in Vandaag op de radio (29% bekendheid). Kunt u aangeven van welke programma's u wel eens heeft gehoord of welke u heeft gezien? - gesteld aan inwoners die wel eens televisieprogamma's en/of radioprogramma's van Seaport RTV kijken/luisteren - Rechtstreekse raadsvergaderingen (TV) 84% 16% Samenvatting raadsvergadering/ raadsplein (Internet) 55% 45% Uit B&W (TV) 36% 64% Gemeentelijke informatie in Vandaag (Radio) 29% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, wel eens van gehoord of gezien Nee, nooit van gehoord of gezien Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 12

13 Vervolgens hebben we aan de inwoners gevraagd voor die programma s waarvan ze wel eens hebben gehoord of die ze wel eens hebben gezien, aan te geven hoe vaak ze die kijken/luisteren. De rechtstreekse raadsvergaderingen worden het meest bekeken (62% kijkt altijd of soms). De gemeentelijke informatie in Vandaag wordt het minst beluisterd (51% luistert altijd of soms). Kunt u aangeven hoe vaak u naar deze programma's kijkt/luistert? - gesteld aan inwoners die aangegeven wel eens van het programma te hebben gehoord of het hebben gezien - Rechtstreekse raadsvergaderingen (TV) 9% 53% 30% 8% Uit B&W (TV) 7% 54% 26% 12% Samenvatting raadsvergadering/ raadsplein (Internet) 6% 50% 24% 20% Gemeentelijke informatie in Vandaag (Radio) 10% 41% 28% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Altijd Soms Zelden Nooit Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 13

14 De inwoners hebben we voor elk programma dat ze wel eens kijken of luisteren gevraagd een waardering in de vorm van een rapportcijfer te geven. Alle programma s krijgen een voldoende. De hoogste waardering is er voor gemeentelijke informatie in Vandaag (gemiddeld een 6,9). De laagste waardering is er voor het programma Uit B&W (gemiddeld een 6,4). Kunt u aangeven wat de waardering is voor de programma? U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer Gemeentelijke informatie in Vandaag (Radio) 6,9 Samenvatting raadsvergadering/ raadsplein (Internet) 6,7 Rechtstreekse raadsvergaderingen (TV) 6,5 Uit B&W (TV) 6,4 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 14

15 Voor twee programma s hebben we (aan de inwoners die het wel eens kijken) gevraagd wat de verbeterpunten zijn. Voor het programma Uit B&W kan 59% geen verbeterpunt noemen; bij de raadsvergaderingen is dit 42%. Het meest genoemde verbeterpunt voor Uit B&W is de afwisseling (20% vindt dat er te weinig afwisseling is). Bij de raadvergaderingen zijn de interviews het meest genoemde verbeterpunt. Welke verbeterpunten heeft u voor het programma Uit B&W? - gesteld aan inwoners die het programma wel eens kijken - meerdere antwoorden mogelijk Ik heb geen verbeterpunt 59% Te weinig afwisseling 20% Keuze van de onderwerpen 19% Keuze van de gasten 15% De programma s zijn te lang 4% De programma s zijn te kort 4% Anders 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Welke verbeterpunten heeft u voor de uitzendigen van de raadsvergaderingen? -gesteld aan inwoners die de uitzendingen wel eens kijken - meerdere antwoorden mogelijk Ik heb geen verbeterpunt 42% Interviews 26% Te weinig afwisseling 20% De programma s zijn te lang 12% De programma s zijn te kort 2% Anders 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 15

16 Alle inwoners die wel eens naar de raadsvergaderingen kijken, hebben we gevraagd of ze vinden dat de raadsvergaderingen een goede afspiegeling geven van de politiek in. De helft van de kijkers vindt dat de raadsvergaderingen een goede afspiegeling geven. Een tiende van de kijkers is van mening dat dit niet het geval is. De resterende kijkers hebben geen mening of antwoorden anders. Geven de uitzendingen van de raadsvergaderingen een goede afspiegeling van de politiek in? - gesteld aan inwoners die wel eens naar de raadsvergaderingen kijken - 50% 10% 33% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Geen mening Anders Alle inwoners die minimaal één van de vier programma s kijken of luisteren (rechtstreekse raadsvergaderingen, de samenvatting van de raadsvergadering/raadsplein, Uit B&W of de gemeentelijke informatie in Vandaag) hebben we gevraagd of ze door de politieke progamma s meer belangstelling hebben gekregen in de politiek in. Ruim een derde (38%) van deze inwoners geeft aan meer belangstelling te hebben gekregen in de politiek in. Heeft u door de politieke programma's op Seaport-TV meer belangstelling gekregen voor de politiek in? - gesteld aan inwoners die wel eens naar de gemeentelijke programma's kijken - 38% 50% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Geen mening Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 16

17 4 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN Algemeen Seaport RTV maakt verschillende radio- en televisieprogramma s die allemaal in te volgen zijn via de kabel of digitale televisie van Ziggo. Dit zijn zowel informatieve als amusementsprogramma s waarbij veel aandacht is voor activiteiten in en omstreken. Ook worden er programma s uitgezonden in opdracht van de gemeente, zoals de registratie van de gemeenteraadsbijeenkomsten en 'Uit B&W', een televisieprogramma dat een beeld geeft van wat burgemeester en wethouders voor de gemeente doen. Om beter inzicht te krijgen in zowel de bekendheid als de waardering van de programma s van Seaport RTV is aan het Burgerpanel een aantal vragen voorgelegd. Er zijn leden van het Burgerpanel uitgenodigd. In totaal hebben inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto-respons van 52%. De resultaten van het onderzoek zijn representatief voor de gemeente als geheel. Televisieprogramma s Seaport RTV Ruim een kwart (26%) van de inwoners kijkt wel eens naar een televisieprogramma van Seaport RTV. Van de kijkers kijkt 74% digitaal via de kabel (Ziggo). Gemiddeld wordt voor de technische kwaliteit van de uitzendingen een 6,3 gegeven. Van de vier onderzochte programma s wordt het meest gekeken naar reportages van lokale evenementen (73% kijkt altijd of soms). Het minst wordt er gekeken naar het programma Zaterdagavond live. Ruim een tiende (12%) kijkt altijd of soms naar dit programma. Radioprogramma s Seaport RTV Iets meer dan een tiende (11%) van de inwoners luistert wel eens naar een radioprogramma van Seaport TV. De inwoners die wel een naar een radioprogramma luisteren doen dat veelal via FM (50%) of via de kabel (45%). Gemiddeld wordt voor de technische kwaliteit een 7,1 gegeven. De kwaliteit van de live stream krijgt relatief een laag cijfer: gemiddeld een 5,7. We hebben aan de inwoners die wel eens naar een radioprogramma van Seaport RTV luisteren, gevraagd hoe vaak ze naar 25 radioprogramma s luisteren. De drie meest beluisterde programma s zijn: Non Stop Muziek, Vandaag en de Ochtendspits. Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 17

18 Programma s van de gemeente op Seaport RTV Aan de inwoners die wel eens televisieprogramma s kijken en/of radioprogramma s luisteren van Seaport RTV hebben we een aantal vragen voorgelegd over de programma s van de gemeente op Seaport RTV. Het bekendst zijn de rechtstreekse raadsvergaderingen op televisie (84% bekendheid), gevolgd door de samenvatting van de raadsvergadering/raadsplein op internet (55% bekendheid) en Uit B&W op televisie (36% bekendheid). Het minst bekend is de gemeentelijke informatie in Vandaag op de radio (29% bekendheid). De rechtstreekse raadsvergaderingen worden het meest bekeken (62% kijkt altijd of soms). De gemeentelijke informatie in Vandaag wordt het minst beluisterd (51% luistert altijd of soms). Alle programma s van de gemeente krijgen een voldoende. De hoogste waardering is er voor gemeentelijke informatie in Vandaag (gemiddeld een 6,9). De laagste waardering is er voor het programma Uit B&W (gemiddeld een 6,4). Voor twee programma s hebben we (aan de inwoners die het wel eens kijken) gevraagd wat de verbeterpunten zijn. Voor het programma Uit B&W kan 59% geen verbeterpunt noemen; bij de raadsvergaderingen is dit 42%. Het meest genoemde verbeterpunt voor Uit B&W is de afwisseling (20% vindt dat er te weinig afwisseling is). Bij de raadvergaderingen zijn de interviews het meest genoemde verbeterpunt. De helft van de kijkers vindt dat de raadsvergaderingen een goede afspiegeling van de politiek in geven. Een tiende van de kijkers is van mening dat dit niet het geval is. De resterende kijkers hebben geen mening of antwoorden anders. Ruim een derde (38%) van de inwoners die wel eens naar de programma s van de gemeente kijken of luisteren, geeft aan meer belangstelling te hebben gekregen in de politiek in. Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 18

19 5 BIJLAGE 5.1 Introductie en vragenlijst Introductie Geacht panellid, Seaport RTV maakt verschillende televisie- en radioprogramma's. De gemeente wil graag van u weten of u deze wel eens bekijkt of luistert. Ook als u niet naar Seaport RTV kijkt of luistert is uw mening van groot belang voor de gemeente. Het invullen van de vragenlijst zal circa 8 minuten in beslag nemen. U start met het onderzoek door op de onderstaande link te klikken: [!LINK!] Vanzelfsprekend is uw deelname geheel vrijwillig en worden uw antwoorden anoniem verwerkt. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit kan via de of telefonisch ( ). Mede namens de gemeente wil ik u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Aart van Grootheest Projectleider DUO Market Research Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 19

20 Vragenlijst Inleiding Seaport RTV maakt verschillende televisie- en radioprogramma s. De televisie- en radioprogramma s zijn niet alleen te zien/te beluisteren via de kabel, maar ook online via de website van Seaport RTV. Vraag 1 Kijkt u wel eens televisieprogramma s van Seaport RTV (via de kabel en/of online). 1. Ja, ik kijk wel eens naar televisieprogramma s van Seaport RTV 2. Nee, ik kijk nooit naar televisieprogramma s van Seaport RTV Vraag 2 indien bij vraag 1 optie 1 is gekozen Hoe kijkt u meestal naar de televisieprogramma s van Seaport TV? één antwoord mogelijk 1. Via Ziggo (digitaal) 2. Via Ziggo (analoog) 3. Online, via de website van Seaport TV 4. Anders, namelijk: Vraag 3 indien bij vraag 1 optie 1 is gekozen Hoe ervaart u de technische kwaliteit van de TV uitzendingen van Seaport TV? U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer, waarbij 1 staat voor zeer slecht en 10 staat voor zeer goed. Als u geen oordeel kunt geven dan hoeft u niets in te vullen. Rapportcijfer: Vraag 4 indien bij vraag 1 optie 1 is gekozen Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande programma s van Seaport TV kijkt? Altijd Soms Zelden Nooit Telstar TV (sport) O O O O UIT (Cultuur en Informatie Reportages van lokale evenementen O O O O O O O O Zaterdagavond live O O O O Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 20

21 Vraag 5 Luistert u wel eens radioprogramma s van Seaport RTV (via de kabel, FM en/of online). 1. Ja, ik luister wel eens naar radioprogramma s van Seaport RTV 2. Nee, ik luister nooit naar radioprogramma s van Seaport RTV Vraag 6 indien bij vraag 5 optie 1 is gekozen Hoe luistert u meestal naar de radioprogramma s van Seaport RTV? één antwoord mogelijk 1. Via de kabel (Ziggo) 2. Via FM 3. Via livestream op de website van Seaport 4. Anders, namelijk:. Vraag 7 indien bij vraag 5 optie 1 is gekozen Hoe ervaart u de technische kwaliteit van de radio uitzendingen van Seaport RTV? U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer, waarbij 1 staat voor zeer slecht en 10 staat voor zeer goed. Als u geen oordeel kunt geven dan hoeft u niets in te vullen. Rapportcijfer: Vraag 8 indien bij vraag 5 optie 1 is gekozen Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande radio-programma s van Seaport RTV luistert? Altijd Soms Zelden Nooit De Ochtendspits O O O O Goudkoorts O O O O Koffieradio O O O O Vandaag O O O O Grootspraak O O O O Middle Of The Road Show O O O O Café René O O O O Vandaag O O O O Après school Hut O O O O Bieb FM O O O O Non Stop Muziek O O O O Bluestrain FM O O O O Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 21

22 Altijd Soms Zelden Nooit Velser Artiesten Gala O O O O Reiswijzer O O O O Take It Or Leave It O O O O Velser Herrie O O O O Dutch Design O O O O Radio Straatpiraat O O O O Knooppunt O O O O Radiospektakel O O O O Bill Turner Show O O O O Café Jong O O O O Sterren.NL Top 20 O O O O 19-Toen Show O O O O A la Carte O O O O Club 22 O O O O Inleiding alleen indien men wel eens programma s van Seaport RTV kijkt of luistert op basis van vraag 1 en 5 Seaport RTV maakt verschillende programma s voor de gemeente namelijk: 1. Rechtstreekse uitzending raadsbijeenkomsten (Seaport TV) 2. Samenvatting van raadsbijeenkomsten/raadsplein op 3. Uit B&W, een programma waarin het werk van een wethouder centraal staat (Seaport TV) 4. In Vandaag worden wekelijks onderwerpen uit de gemeentelijke informatiepagina besproken (Seaport Radio) Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 22

23 Vraag 9 alle inwoners die wel eens programma s van Seaport RTV kijken of luisteren op basis van vraag 1 en 5 Kunt u aangeven van welke programma s u wel eens heeft gehoord of gezien? Rechtstreekse raadsvergaderingen (TV) Samenvatting raads-vergadering/ raadsplein (Internet) Ja, wel eens van gehoord of gezien O O Nee, nooit van gehoord of gezien O O Uit B&W (TV) O O Gemeentelijke informatie in Vandaag (Radio) O O Vraag 10 alleen die programma s waarbij vraag 9=ja worden getoond Kunt u aangeven hoe vaak u naar deze programma s kijkt/luistert? Rechtstreekse raadsvergaderingen (TV) Samenvatting raadsvergadering/ raadsplein Altijd Soms Zelden Nooit O O O O O O O O Uit B&W (TV) O O O O Gemeentelijke informatie in Vandaag (Radio) O O O O Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 23

24 Vraag 11 alleen die programma s waarbij vraag 10=altijd, soms of zelden is gekozen, worden getoond Kunt u aangeven wat de waardering is voor de programma s. U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer, waarbij 1 staat voor zeer slecht en 10 staat voor zeer goed. Als u geen oordeel kunt geven dan hoeft u niets in te vullen. Rechtstreekse raadsvergaderingen Samenvatting raadsvergadering/ Rapportcijfer Uit B&W (TV) Gemeentelijke informatie in Vraag 12 alleen indien bij vraag 10=altijd, soms of zelden is gekozen voor Uit B&W Welke verbeterpunten heeft u voor het programma: Uit B&W? meerdere antwoorden mogelijk 1. Keuze van de onderwerpen 2. Keuze van de gasten 3. Te weinig afwisseling 4. De programma s zijn te kort 5. De programma s zijn te lang 6. Anders namelijk: 7. Ik heb geen verbeterpunt Vraag 13 alleen indien bij vraag 10=altijd, soms of zelden is gekozen voor Rechtstreekse raadvergaderingen (TV) of indien bij vraag 10=altijd, soms of zelden is gekozen voor Samenvatting raadsvergadering/ raadsplein (Internet) Welke verbeterpunten heeft u voor de uitzendingen van de raadsvergaderingen? meerdere antwoorden mogelijk 1. Interviews 2. Te weinig afwisseling 3. De programma s zijn te kort 4. De programma s zijn te lang 5. Anders namelijk: 6. Ik heb geen verbeterpunt Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 24

25 Vraag 14 alleen indien bij vraag 10=altijd, soms of zelden is gekozen voor Rechtstreekse raadvergaderingen (TV) of indien bij vraag 10=altijd, soms of zelden is gekozen voor Samenvatting raadsvergadering/ raadsplein (Internet) Geven de uitzendingen van de raadsvergaderingen een goede afspiegeling van de politiek in? 1. Ja 2. Nee 3. Geen mening/weet niet 4. Anders namelijk: Vraag 15 vraag wordt gesteld aan iedereen die bij vraag 10 aangegeven heeft 1 of meer van de programma s wel eens te bekijken Heeft u door de politieke programma s op Seaport-TV meer belangstelling gekregen voor de politiek in? 1. Ja 2. Nee 3. Geen mening Vraag 16 Heeft u tot slot nog opmerkingen of vragen over het onderzoek? = Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 25

26 5.2 Resultaten per plaats 1. Televisieprogramma s Seaport RTV Kijkt u wel eens televisieprogramma's van Seaport RTV (via de kabel en/of online)? Ja, ik kijk wel eens naar televisieprogramma s van Seaport RTV Nee, ik kijk nooit naar televisieprogramma s van Seaport RTV Driehuis Santpoort - Santpoort - 23% 27% 31% 32% 17% 33% 23% 26% 78% 73% 69% 68% 83% 67% 77% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De resterende vragen over de televisieprogramma s zijn alleen beantwoord door de inwoners die aangegeven hebben wel eens naar televisieprogramma s van Seaport RTV te kijken. Hoe kijkt u meestal naar de televisieprogramma's van Seaport TV? één antwoord mogelijk Driehuis Santpoort- Santpoort- Via Ziggo (digitaal) 67% 77% 67% 75% 68% 58% 79% 74% Via Ziggo (analoog) 22% 17% 21% 13% 16% 25% 17% 18% Online, via de website van Seaport TV 11% 2% 8% 6% 16% 17% 1% 4% Anders 3% 5% 6% 0% 0% 3% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Hoe ervaart u de technische kwaliteit van de TV uitzendingen van Seaport TV? U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer. Driehuis Santpoort- Santpoort- Gemiddelde 7,1 6,1 6,3 6,6 7,1 6,9 6,3 6,3 Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 26

27 Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande programma s van Seaport TV kijkt? Telstar TV (sport) Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Soms 22% 25% 8% 6% 11% 30% 10% 18% Zelden 11% 17% 15% 25% 11% 10% 16% 16% Nooit 67% 56% 77% 69% 78% 60% 74% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande programma s van Seaport TV kijkt? UIT (Cultuur en Informatie) Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 10% 5% 3% 0% 6% 9% 3% 4% Soms 40% 43% 49% 47% 44% 55% 27% 41% Zelden 40% 22% 21% 13% 11% 27% 24% 22% Nooit 10% 30% 28% 40% 39% 9% 46% 33% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande programma s van Seaport TV kijkt? Reportages van lokale evenementen Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 10% 13% 21% 6% 11% 10% 9% 12% Soms 60% 63% 56% 44% 58% 60% 67% 61% Zelden 30% 19% 18% 31% 26% 20% 20% 21% Nooit 0% 5% 5% 19% 5% 10% 4% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande programma s van Seaport TV kijkt? Zaterdagavond live Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Soms 11% 11% 13% 13% 11% 0% 13% 11% Zelden 22% 21% 11% 19% 21% 36% 6% 17% Nooit 67% 66% 76% 69% 68% 64% 81% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 27

28 2. Televisieprogramma s Seaport RTV Luistert u wel eens radioprogramma's van Seaport RTV (via de kabel, FM en/of online)? Ja, ik luister wel eens naar radioprogramma s van Seaport RTV Nee, ik luister nooit naar radioprogramma s van Seaport RTV Driehuis Santpoort- Santpoort- 7% 15% 10% 4% 7% 9% 5% 11% 93% 85% 90% 96% 93% 91% 95% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De resterende vragen over de radioprogramma s zijn alleen beantwoord door de inwoners die aangegeven hebben wel eens naar radioprogramma s van Seaport RTV te luisteren. Aangezien een relatief klein gedeelte (11%) van de inwoners wel eens naar radioprogramma s van Seaport RTV luistert, dient opgemaakt te worden dat de cijfers naar plaats indicatief van aard zijn (er kunnen dus geen harde uitspraken per plaats worden gedaan). Luistert u wel eens radioprogramma's van Seaport RTV (via de kabel, FM en/of online)? Driehuis Santpoort- Santpoort- Via de kabel (Ziggo) 33% 40% 42% 50% 71% 67% 60% 45% Via FM 67% 53% 58% 50% 29% 33% 40% 50% Via livestream op de website van Seaport 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 4% Anders 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Hoe ervaart u de technische kwaliteit van de radio uitzendingen van Seaport TV? U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer. Driehuis Santpoort- Santpoort- Gemiddelde 7,9 7,0 7,4 7,1 7,6 7,5 7,1 7,1 Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 28

29 De Ochtendspits Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 17% 17% 0% 29% 0% 7% 15% Soms 100% 36% 25% 50% 43% 50% 20% 35% Zelden 0% 8% 8% 0% 0% 25% 27% 10% Nooit 0% 39% 50% 50% 29% 25% 47% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Goudkoorts Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 10% 9% 0% 14% 0% 0% 8% Soms 67% 20% 36% 50% 29% 33% 27% 25% Zelden 0% 18% 18% 0% 0% 0% 13% 15% Nooit 33% 52% 36% 50% 57% 67% 60% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koffieradio Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 11% 8% 0% 14% 0% 0% 9% Soms 33% 45% 42% 50% 14% 33% 27% 41% Zelden 33% 12% 17% 0% 29% 0% 27% 15% Nooit 33% 33% 33% 50% 43% 67% 47% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Vandaag Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 50% 15% 9% 0% 29% 25% 20% 16% Soms 50% 40% 55% 0% 57% 25% 33% 41% Zelden 0% 18% 18% 0% 0% 50% 33% 19% Nooit 0% 28% 18% 100% 14% 0% 13% 24% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 29

30 Grootspraak Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 3% Soms 33% 20% 18% 0% 29% 0% 20% 20% Zelden 33% 15% 18% 0% 14% 33% 20% 16% Nooit 33% 61% 64% 100% 57% 67% 60% 61% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Middle Of The Road Show Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 4% 9% 0% 14% 0% 0% 4% Soms 33% 23% 18% 50% 29% 25% 20% 24% Zelden 33% 16% 9% 0% 14% 25% 27% 17% Nooit 33% 57% 64% 50% 43% 50% 53% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Café René Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 33% 4% 9% 0% 0% 0% 0% 4% Soms 33% 30% 27% 50% 14% 0% 20% 28% Zelden 0% 10% 9% 0% 14% 33% 20% 11% Nooit 33% 56% 55% 50% 71% 67% 60% 57% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Après school Hut Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Soms 33% 14% 18% 50% 14% 0% 7% 14% Zelden 33% 14% 9% 0% 14% 25% 21% 14% Nooit 33% 71% 73% 50% 71% 75% 71% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 30

31 Bieb FM Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 25% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3% Soms 25% 20% 27% 50% 14% 33% 7% 19% Zelden 25% 14% 9% 0% 29% 0% 27% 15% Nooit 25% 63% 64% 50% 57% 67% 67% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Non Stop Muziek Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 33% 14% 10% 0% 29% 0% 7% 13% Soms 33% 47% 50% 50% 57% 67% 60% 50% Zelden 33% 15% 0% 0% 0% 0% 27% 14% Nooit 0% 24% 40% 50% 14% 33% 7% 23% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bluestrain FM Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 33% 3% 8% 0% 0% 0% 0% 4% Soms 33% 31% 17% 50% 29% 50% 19% 30% Zelden 0% 17% 25% 0% 0% 25% 38% 18% Nooit 33% 49% 50% 50% 71% 25% 44% 49% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Velser Artiesten Gala Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 33% 7% 8% 0% 0% 0% 0% 7% Soms 33% 23% 33% 50% 71% 33% 27% 28% Zelden 33% 15% 17% 0% 14% 33% 33% 17% Nooit 0% 54% 42% 50% 14% 33% 40% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 31

32 Reiswijzer Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 4% 9% 0% 0% 0% 7% 4% Soms 33% 20% 0% 50% 14% 33% 20% 20% Zelden 33% 8% 36% 0% 29% 33% 20% 14% Nooit 33% 67% 55% 50% 57% 33% 53% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Take It Or Leave It Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 5% 8% 0% 0% 0% 7% 5% Soms 33% 21% 8% 50% 29% 0% 14% 20% Zelden 33% 9% 25% 0% 14% 33% 21% 13% Nooit 33% 64% 58% 50% 57% 67% 57% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Velser Herrie Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Soms 0% 22% 8% 50% 29% 25% 20% 22% Zelden 50% 12% 25% 0% 14% 25% 20% 14% Nooit 50% 64% 67% 50% 57% 50% 60% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dutch Design Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Soms 50% 19% 18% 50% 38% 0% 13% 20% Zelden 50% 11% 27% 0% 13% 50% 27% 15% Nooit 0% 68% 55% 50% 50% 50% 60% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 32

33 Radio Straatpraat Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 2% 8% 0% 13% 0% 0% 3% Soms 33% 22% 33% 50% 38% 25% 6% 23% Zelden 33% 12% 17% 0% 0% 25% 31% 14% Nooit 33% 64% 42% 50% 50% 50% 63% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Knooppunt Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 2% 18% 0% 14% 0% 0% 4% Soms 33% 27% 27% 50% 29% 50% 27% 28% Zelden 33% 13% 9% 0% 0% 0% 33% 15% Nooit 33% 58% 45% 50% 57% 50% 40% 53% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Radiospektakel Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 3% 9% 0% 0% 0% 0% 3% Soms 33% 19% 27% 50% 29% 0% 20% 21% Zelden 33% 12% 0% 0% 0% 50% 27% 13% Nooit 33% 66% 64% 50% 71% 50% 53% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bill Turner Show Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 1% 8% 0% 0% 0% 0% 1% Soms 33% 18% 8% 50% 43% 0% 7% 18% Zelden 33% 9% 17% 0% 0% 67% 29% 13% Nooit 33% 72% 67% 50% 57% 33% 64% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 33

34 Café Jong Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 25% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% Soms 25% 23% 18% 50% 14% 0% 7% 21% Zelden 25% 17% 9% 0% 29% 33% 29% 18% Nooit 25% 58% 73% 50% 57% 67% 64% 59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sterren.NL Top 20 Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 4% 9% 0% 14% 0% 0% 4% Soms 33% 26% 18% 50% 29% 25% 20% 26% Zelden 33% 19% 9% 0% 14% 25% 20% 18% Nooit 33% 51% 64% 50% 43% 50% 60% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 19-Toen Show Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 4% 8% 0% 0% 0% 0% 4% Soms 33% 20% 15% 50% 29% 33% 20% 21% Zelden 33% 14% 23% 0% 14% 0% 20% 15% Nooit 33% 63% 54% 50% 57% 67% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A la Carte Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Soms 33% 19% 17% 50% 38% 25% 14% 21% Zelden 33% 11% 17% 0% 13% 25% 36% 15% Nooit 33% 69% 67% 50% 50% 50% 50% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 34

35 Club 22 Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Soms 33% 17% 9% 50% 14% 0% 7% 16% Zelden 33% 11% 18% 0% 29% 25% 29% 15% Nooit 33% 70% 73% 50% 57% 75% 64% 68% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 35

36 3. Programma s Seaport RTV voor de gemeente De vragen over de programma s van Seaport RTV die voor de gemeente worden gemaakt, zijn alleen beantwoord door de inwoners die aangegeven hebben wel eens naar televisieprogramma s van Seaport RTV te kijken en/of naar radioprogramma s van Seaport RTV te luisteren. Ja, wel eens van gehoord of gezien Nee, nooit van gehoord of gezien Kunt u aangeven van welke programma s u wel eens heeft gehoord of gezien? Rechtstreekse raadsvergaderingen (TV) Driehuis Santpoort- Santpoort- 100% 85% 88% 82% 63% 91% 79% 84% 0% 15% 12% 18% 37% 9% 21% 16% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ja, wel eens van gehoord of gezien Nee, nooit van gehoord of gezien Kunt u aangeven van welke programma s u wel eens heeft gehoord of gezien? Samenvatting raadsvergadering/raadsplein (Internet) Driehuis Santpoort- Santpoort- 60% 55% 60% 50% 56% 73% 49% 55% 40% 45% 40% 50% 44% 27% 51% 45% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ja, wel eens van gehoord of gezien Nee, nooit van gehoord of gezien Kunt u aangeven van welke programma s u wel eens heeft gehoord of gezien? Uit B&W (TV) Driehuis Santpoort- Santpoort- 56% 34% 50% 25% 33% 36% 35% 36% 44% 66% 50% 75% 67% 64% 65% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 36

37 Ja, wel eens van gehoord of gezien Nee, nooit van gehoord of gezien Kunt u aangeven van welke programma s u wel eens heeft gehoord of gezien? Gemeentelijke informatie in Vandaag (Radio) Driehuis Santpoort- Santpoort- 33% 30% 29% 12% 39% 30% 24% 29% 67% 70% 71% 88% 61% 70% 76% 71% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De resterende vragen over de gemeentelijke programma s zijn alleen beantwoord door de inwoners die aangegeven hebben wel eens gehoord hebben van het betreffende programma of het hebben gezien. Aangezien dit een relatief klein gedeelte van de inwoners betreft, dient opgemaakt te worden dat de cijfers naar leeftijd indicatief van aard zijn (er kunnen dus geen harde uitspraken per plaats worden gedaan). Kunt u aangeven hoe vaak u naar deze programma s kijkt/luistert? - gevraagd indien gehoord of gezien - Rechtstreekse raadsvergaderingen (TV) Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 13% 9% 3% 7% 18% 0% 11% 9% Soms 50% 48% 62% 57% 73% 80% 52% 53% Zelden 38% 33% 30% 36% 9% 20% 29% 30% Nooit 0% 10% 5% 0% 0% 0% 9% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven hoe vaak u naar deze programma s kijkt/luistert? - gevraagd indien gehoord of gezien - Samenvatting raadsvergadering/raadsplein (Internet) Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 17% 5% 4% 0% 0% 0% 12% 6% Soms 33% 52% 42% 50% 90% 57% 38% 50% Zelden 33% 20% 46% 25% 10% 29% 26% 24% Nooit 17% 23% 8% 25% 0% 14% 24% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 37

38 Kunt u aangeven hoe vaak u naar deze programma s kijkt/luistert? - gevraagd indien gehoord of gezien - Uit B&W (TV) Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 20% 9% 0% 0% 0% 0% 12% 7% Soms 20% 54% 57% 50% 100% 60% 44% 54% Zelden 60% 21% 33% 50% 0% 20% 32% 26% Nooit 0% 16% 10% 0% 0% 20% 12% 12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven hoe vaak u naar deze programma s kijkt/luistert? - gevraagd indien gehoord of gezien - Gemeentelijke informatie in Vandaag (Radio) Driehuis Santpoort- Santpoort- Altijd 25% 13% 0% 0% 14% 0% 6% 10% Soms 50% 37% 50% 0% 57% 67% 38% 41% Zelden 25% 26% 42% 100% 0% 33% 31% 28% Nooit 0% 24% 8% 0% 29% 0% 25% 21% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven wat de waardering is voor de programma s in de vorm van een rapportcijfer - gevraagd indien wel eens gezien/bekeken - Rechtstreekse raadsvergaderingen (TV) Samenvatting raadsvergadering/ raadsplein (Internet) Driehuis Santpoort- Santpoort- 6,6 6,5 6,7 6,5 6,8 6,4 6,5 6,5 7,1 6,7 6,7 7,0 6,4 7,6 6,4 6,7 Uit B&W (TV) 6,3 6,2 6,6 6,6 7,0 7,3 6,5 6,4 Gemeentelijke informatie in Vandaag (Radio) 7,3 6,8 6,5 6,7 8,0 7,3 6,6 6,9 Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 38

39 Keuze van de onderwerpen Kunt u aangeven wat de verbeterpunten zijn voor het programma Uit B&W? Meerdere antwoorden mogelijk Driehuis Santpoort- Santpoort- 20% 17% 28% 0% 33% 0% 18% 19% Keuze van de gasten 20% 18% 11% 0% 17% 0% 18% 15% Te weinig afwisseling 20% 19% 22% 25% 17% 0% 23% 20% De programma s zijn te kort De programma s zijn te lang 20% 0% 6% 0% 0% 0% 14% 4% 0% 2% 6% 0% 0% 25% 9% 4% Anders 20% 9% 11% 40% 0% 0% 9% 10% Ik heb geen verbeterpunt 40% 67% 61% 40% 67% 75% 41% 59% Kunt u aangeven wat de verbeterpunten zijn voor de uitzendingen van de raadsvergaderingen? Meerdere antwoorden mogelijk Driehuis Santpoort- Santpoort- Interviews 33% 21% 39% 38% 27% 27% 31% 26% Te weinig afwisseling 33% 18% 19% 21% 27% 18% 22% 20% De programma s zijn te kort De programma s zijn te lang 11% 1% 0% 0% 8% 0% 6% 2% 11% 10% 6% 21% 8% 36% 16% 12% Anders 22% 30% 14% 14% 17% 30% 23% 25% Ik heb geen verbeterpunt 33% 46% 46% 36% 50% 30% 33% 42% Geven de uitzendingen van de raadsvergaderingen een goede afspiegeling van de politiek in? Driehuis Santpoort- Santpoort- Ja 56% 45% 50% 50% 67% 55% 54% 50% Nee 0% 14% 8% 7% 25% 9% 2% 10% Geen mening/ weet niet 44% 36% 33% 29% 8% 36% 35% 33% Anders 0% 5% 8% 14% 0% 0% 10% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 39

40 Heeft u door de politieke programma s op Seaport-TV meer belangstelling gekregen voor de politiek in? Driehuis Santpoort- Santpoort- Ja 38% 35% 41% 43% 58% 40% 38% 38% Nee 50% 52% 41% 43% 25% 40% 60% 50% Geen mening 13% 13% 19% 14% 17% 20% 2% 12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 40

41 5.3 Resultaten naar leeftijd 1. Televisieprogramma s Seaport RTV Kijkt u wel eens televisieprogramma's van Seaport RTV (via de kabel en/of online)? Ja, ik kijk wel eens naar televisieprogramma s van Seaport RTV Nee, ik kijk nooit naar televisieprogramma s van Seaport RTV 14% 15% 32% 44% 26% 86% 85% 68% 56% 74% 100% 100% 100% 100% 100% De resterende vragen over de televisieprogramma s zijn alleen beantwoord door de inwoners die aangegeven hebben wel eens naar televisieprogramma s van Seaport RTV te kijken. Hoe kijkt u meestal naar de televisieprogramma's van Seaport TV? één antwoord mogelijk Via Ziggo (digitaal) 88% 68% 78% 73% 74% Via Ziggo (analoog) 0% 18% 18% 21% 18% Online, via de website van Seaport TV 0% 11% 1% 5% 4% Anders 13% 3% 3% 1% 3% 100% 100% 100% 100% 100% Hoe ervaart u de technische kwaliteit van de TV uitzendingen van Seaport TV? U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer. Gemiddelde 4,8 6,0 6,5 6,5 6,3 Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 41

42 Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande programma s van Seaport TV kijkt? Telstar TV (sport) Altijd 0% 0% 2% 1% 1% Soms 65% 9% 19% 14% 18% Zelden 0% 16% 14% 23% 16% Nooit 35% 75% 64% 62% 65% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande programma s van Seaport TV kijkt? UIT (Cultuur en Informatie) Altijd 0% 0% 6% 6% 4% Soms 24% 27% 48% 46% 41% Zelden 41% 16% 24% 20% 22% Nooit 35% 57% 22% 28% 33% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande programma s van Seaport TV kijkt? Reportages van lokale evenementen Altijd 24% 0% 16% 14% 12% Soms 41% 67% 62% 60% 61% Zelden 35% 29% 15% 19% 21% Nooit 0% 4% 7% 7% 6% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven hoe vaak u naar de onderstaande programma s van Seaport TV kijkt? Zaterdagavond live Altijd 0% 0% 2% 2% 1% Soms 0% 5% 15% 12% 11% Zelden 0% 15% 20% 18% 17% Nooit 100% 80% 63% 68% 70% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 42

43 2. Televisieprogramma s Seaport RTV Luistert u wel eens radioprogramma's van Seaport RTV (via de kabel, FM en/of online)? Ja, ik luister wel eens naar radioprogramma s van Seaport RTV Nee, ik luister nooit naar radioprogramma s van Seaport RTV 5% 5% 15% 18% 11% 95% 95% 85% 82% 89% 100% 100% 100% 100% 100% De resterende vragen over de radioprogramma s zijn alleen beantwoord door de inwoners die aangegeven hebben wel eens naar radioprogramma s van Seaport RTV te luisteren. Aangezien een relatief klein gedeelte (11%) van de inwoners wel eens naar radioprogramma s van Seaport RTV luistert, dient opgemaakt te worden dat de cijfers naar leeftijd indicatief van aard zijn (er kunnen dus geen harde uitspraken per leeftijdscategorie worden gedaan). Luistert u wel eens radioprogramma's van Seaport RTV (via de kabel, FM en/of online)? Via de kabel (Ziggo) 100% 11% 46% 54% 45% Via FM 0% 78% 46% 46% 50% Via livestream op de website van Seaport 0% 11% 6% 0% 4% Anders 0% 0% 1% 0% 1% 100% 100% 100% 100% 100% Hoe ervaart u de technische kwaliteit van de radio uitzendingen van Seaport TV? U kunt uw oordeel geven in de vorm van een rapportcijfer. Gemiddelde 3,0 6,8 7,4 7,6 7,1 Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 43

44 De Ochtendspits Altijd 0% 11% 17% 21% 15% Soms 0% 30% 43% 28% 35% Zelden 0% 15% 9% 8% 10% Nooit 100% 44% 31% 44% 40% 100% 100% 100% 100% 100% Goudkoorts Altijd 0% 0% 13% 10% 8% Soms 0% 22% 30% 21% 25% Zelden 0% 33% 12% 13% 15% Nooit 100% 44% 45% 56% 52% 100% 100% 100% 100% 100% Koffieradio Altijd 0% 0% 14% 11% 9% Soms 0% 0% 44% 37% 41% Zelden 0% 0% 14% 13% 15% Nooit 100% 31% 29% 39% 35% 100% 100% 100% 100% 100% Vandaag Altijd 0% 0% 20% 21% 16% Soms 0% 38% 47% 41% 41% Zelden 100% 23% 12% 15% 19% Nooit 0% 38% 21% 23% 24% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 44

45 Grootspraak Altijd 0% 0% 6% 3% 3% Soms 0% 22% 27% 15% 20% Zelden 0% 30% 12% 13% 16% Nooit 100% 48% 55% 69% 61% 100% 100% 100% 100% 100% Middle Of The Road Show Altijd 0% 0% 5% 10% 4% Soms 0% 15% 36% 10% 24% Zelden 0% 26% 12% 20% 17% Nooit 100% 59% 47% 60% 55% 100% 100% 100% 100% 100% Café René Altijd 0% 0% 5% 10% 4% Soms 0% 37% 32% 18% 28% Zelden 0% 15% 9% 13% 11% Nooit 100% 48% 55% 59% 57% 100% 100% 100% 100% 100% Après school Hut Altijd 0% 0% 1% 3% 1% Soms 0% 7% 18% 13% 14% Zelden 0% 26% 12% 13% 14% Nooit 100% 67% 69% 72% 70% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 45

46 Bieb FM Altijd 0% 0% 4% 3% 3% Soms 0% 7% 24% 26% 19% Zelden 0% 33% 10% 10% 15% Nooit 100% 59% 61% 62% 63% 100% 100% 100% 100% 100% Non Stop Muziek Altijd 0% 0% 18% 16% 13% Soms 0% 67% 45% 55% 50% Zelden 100% 7% 10% 11% 14% Nooit 0% 26% 27% 18% 23% 100% 100% 100% 100% 100% Bluestrain FM Altijd 0% 0% 3% 5% 4% Soms 0% 31% 36% 21% 30% Zelden 0% 27% 18% 13% 18% Nooit 100% 42% 42% 61% 49% 100% 100% 100% 100% 100% Velser Artiesten Gala Altijd 0% 0% 11% 5% 7% Soms 0% 22% 32% 29% 28% Zelden 0% 26% 17% 16% 17% Nooit 100% 52% 41% 50% 48% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 46

47 Reiswijzer Altijd 0% 0% 6% 5% 4% Soms 0% 19% 20% 23% 20% Zelden 0% 22% 12% 13% 14% Nooit 100% 59% 62% 59% 62% 100% 100% 100% 100% 100% Take It Or Leave It Altijd 0% 7% 5% 5% 5% Soms 0% 19% 22% 23% 20% Zelden 0% 26% 14% 5% 13% Nooit 100% 48% 60% 67% 62% 100% 100% 100% 100% 100% Velser Herrie Altijd 0% 0% 2% 3% 1% Soms 0% 19% 27% 16% 22% Zelden 0% 26% 14% 11% 14% Nooit 100% 56% 58% 71% 63% 100% 100% 100% 100% 100% Dutch Design Altijd 0% 0% 2% 3% 1% Soms 0% 19% 25% 18% 20% Zelden 0% 22% 14% 15% 15% Nooit 100% 59% 60% 64% 63% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 47

48 Radio Straatpraat Altijd 0% 0% 2% 8% 3% Soms 0% 33% 23% 18% 23% Zelden 0% 19% 14% 15% 14% Nooit 100% 48% 62% 59% 60% 100% 100% 100% 100% 100% Knooppunt Altijd 0% 0% 3% 10% 4% Soms 0% 33% 32% 26% 28% Zelden 0% 22% 14% 13% 15% Nooit 100% 44% 52% 51% 53% 100% 100% 100% 100% 100% Radiospektakel Altijd 0% 0% 2% 8% 3% Soms 0% 22% 26% 15% 21% Zelden 0% 19% 12% 13% 13% Nooit 100% 59% 61% 64% 63% 100% 100% 100% 100% 100% Bill Turner Show Altijd 0% 0% 0% 3% 1% Soms 0% 19% 23% 13% 18% Zelden 0% 19% 14% 11% 13% Nooit 100% 63% 64% 74% 67% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 48

49 Café Jong Altijd 0% 0% 0% 5% 2% Soms 0% 30% 20% 21% 21% Zelden 100% 26% 12% 10% 18% Nooit 0% 44% 68% 64% 59% 100% 100% 100% 100% 100% Sterren.NL Top 20 Altijd 0% 0% 6% 8% 4% Soms 0% 22% 30% 26% 26% Zelden 100% 15% 15% 11% 18% Nooit 0% 63% 49% 55% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 19-Toen Show Altijd 0% 0% 5% 5% 4% Soms 0% 19% 24% 21% 21% Zelden 0% 19% 17% 11% 15% Nooit 100% 63% 55% 63% 60% 100% 100% 100% 100% 100% A la Carte Altijd 0% 0% 0% 3% 1% Soms 0% 19% 21% 26% 21% Zelden 0% 15% 17% 10% 15% Nooit 100% 67% 62% 62% 64% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Seaport RTV Gemeente juni DUO Market Research 49

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie Rapportage Onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkregie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, mei 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan

Nadere informatie

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014 Rapportage Onderzoek Verkeer In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart Utrecht, januari 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag Rapportage Onderzoek zwembad en koopzondag In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Marleen Kalden en Djoko Draaisma Utrecht, april 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs.

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 5

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 5 Rapportage Burgerpanel meting 5: mei 2015 In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Horst aan de Maas Frans Geurts en Dion Wijnands Utrecht, mei 2015 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest Postbus

Nadere informatie

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2008/ Datum Juni

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten

Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten Rapportage Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, november 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV ordrecht Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. R..J. Scheelbeek juni 2005 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie RTV ordrecht Sociaal Geografisch

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV - 1800 adressen aselect geselecteerd - 1750 vragenlijsten verstuurd - Respons is (674 van 1750) 38,5% Geslacht? Respondenten - Man 240 35,6% - Vrouw 376 55,8%

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek Inwonerspanel

Resultaten Onderzoek Inwonerspanel Resultaten Onderzoek Inwonerspanel Rapportage Resultaten Onderzoek Inwonerspanel In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Zederik Kicky Daoud Utrecht, februari 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Onderzoek Bibliotheek Velsen

Onderzoek Bibliotheek Velsen RAPPORTAGE Onderzoek Bibliotheek Velsen In opdracht van: Contactpersonen: GEMEENTE VELSEN & BIBLIOTHEEK VELSEN Edwin van t Hart & Martijn Mewe Utrecht, januari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

(R)TV Dordrecht anno 2016

(R)TV Dordrecht anno 2016 (R)TV Dordrecht anno 2016 BEKENDHEID, GEBRUIK, BEREIK EN WAARDERING Inhoud In het kader van de agenda voor de stad heeft de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe meting van het bereik en de waardering

Nadere informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas. Het gaat er om dat de gemeente de subsidies (mogelijk) op een andere manier gaat verdelen, zonder dat

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente Rapportage Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Edwin van t Hart Utrecht, december 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Liesbeth van der Woud

Nadere informatie

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod Rapportage Onderzoek Winkelaanbod In opdracht van: Contactpersoon: GEMEENTE IJSSELSTEIN mevrouw H. Martens Utrecht, mei 2012 DUO MARKET RESEARCH drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Onderzoek Huisvesting

Onderzoek Huisvesting Rapportage Onderzoek Huisvesting In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Zuidplas Renata Caminada, Ramon Staal en Ellen van Ojen Utrecht, september 2016 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Inwonerspanel IJsselstein - Wonen

Inwonerspanel IJsselstein - Wonen Rapportage Onderzoek Wonen In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein mevrouw H. Martens, mevrouw H. Pulles Utrecht, december 2012 DUO MARKET RESEARCH drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den

Nadere informatie

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, 24 november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Onderzoek Dorpshuisfunctie

Onderzoek Dorpshuisfunctie Rapportage Onderzoek Dorpshuisfunctie In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Zuidplas Ellen van Ojen Utrecht, juli 2016 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Louise Jansen Postbus 681 3500

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek Stadsnieuws

Onderzoek Stadsnieuws RAPPORTAGE Onderzoek Stadsnieuws In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE HEERHUGOWAARD Dorine van der Meij Utrecht, maart 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Inwonerpanel Horst aan de Maas - Meting 8

Inwonerpanel Horst aan de Maas - Meting 8 Rapportage Inwonerpanel meting 8: augustus 2017 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dion Wijnands Utrecht, augustus 2017 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest dr. Eric Elphick

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Burgerpanel. voor uw gemeente

Burgerpanel. voor uw gemeente Burgerpanel Burgerpanel voor uw gemeente Gebruik maken van de ideeën en denkkracht van de inwoners van uw gemeente Exclusief voor uw gemeente Kostenbesparend Waarom een Burgerpanel? Welke voordelen biedt

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Utrecht, december 2010 In opdracht van OSB Henk Westerik Drs. Vincent van Grinsven Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep Logo in Grijs: PA Rood: P OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio-

Nadere informatie

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek.

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. 1 Achtergrond Veel organisaties verrichten met enige regelmaat

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie RAPPORTAGE Onderzoek Communicatie In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE BRIELLE Liesbeth Bode Utrecht, januari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2010

Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2010 Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3304 Datum: februari 2011 In opdracht van de Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR) Adres:

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

H.M. Kamps, voorzitter gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek

H.M. Kamps, voorzitter gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek Inspreekbijdrage inzake RTHA H.M. Kamps, voorzitter gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek 24 Mei 2017 Geen steun uitbreiding Er is geen draagvlak voor de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport.

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Rapportage Onderzoek Communicatie In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente De Fryske Marren Aliet Siemonsma-Bruins Utrecht, mei 2016 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

BIJLAGE 2 DEELNAME FORMULIER 6

BIJLAGE 2 DEELNAME FORMULIER 6 Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus 163 2270 AD Voorburg Telefoon 070 301 11 00 Telefax 070 320 83 22 algemeen@wooninvest.nl www wooninvest

Nadere informatie

Bereikonderzoek Omroep Venlo

Bereikonderzoek Omroep Venlo Bereikonderzoek Omroep Venlo Ra pporta g e Datum: Januari 2012 Kenmerk: OLO012 Contactpersoon Venlo: Hein Oostdam Contactpersonen OLON: Michel van der Voort Contactpersoon DVJ-Insights: Sandra van Laar

Nadere informatie