Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017"

Transcriptie

1 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland Postbus AR Utrecht telefoon: website:

2 INHOUDSOPGAVE 1 ACHTERGROND RESULTATEN Vertrouwen in het kabinet Rutte II Minister Jet Bussemaker vertrouwen en toegekende eigenschappen Staatssecretaris Sander Dekker vertrouwen en toegekende eigenschappen Politieke voorkeur Rapportcijfers minister en staatssecretaris OCW Tevredenheid beleidsveranderingen afgelopen regeerperiode Bijlage - Onderzoeksverantwoording Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 2

3 1 ACHTERGROND Van 6 tot en met 9 maart 2017 hebben we onder directeuren uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs onderzoek verricht naar (onder meer) het vertrouwen in het kabinet Rutte II, de minister Jet Bussemaker en de staatssecretaris Sander Dekker. Daarnaast is geëvalueerd hoe tevreden directeuren zijn over een aantal beleidsveranderingen uit de afgelopen regeerperiode en welk effect het beleid van het kabinet Rutte II heeft gehad op de kwaliteit van het onderwijs. We hebben een representatieve respons gerealiseerd van 562 directeuren in het basisonderwijs (PO) en 316 directeuren in het voortgezet onderwijs (VO). Een uitgebreide onderzoeksverantwoording is opgenomen in de bijlage. We hebben gedurende de kabinetsperiode Rutte II vier keer eerder onderzoek verricht naar het vertrouwen van directeuren VO in het kabinet en de bewindslieden OCW: - November 2012 (direct na de start van het kabinet): 246 directeuren VO namen deel aan dit onderzoek. - September 2013: 180 directeuren VO namen deel aan dit onderzoek. - November 2014: 200 directeuren VO namen deel aan dit onderzoek - Juni 2016: 248 directeuren VO namen deel aan dit onderzoek We hebben gedurende de kabinetsperiode Rutte II vier keer eerder onderzoek verricht naar het vertrouwen van directeuren PO in het kabinet en de bewindslieden OCW: - November 2012 (direct na de start van het kabinet): 246 directeuren PO namen deel aan dit onderzoek. - September 2013: 289 directeuren PO namen deel aan dit onderzoek. - November 2014: 400 directeuren PO namen deel aan dit onderzoek - Juni 2015: 242 directeuren PO namen deel aan dit onderzoek In deze rapportage beschrijven we de resultaten van de huidige meting. Daar waar mogelijk vergelijken we de onderzoeksresultaten met de resultaten van eerdere metingen. Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 3

4 2 RESULTATEN 2.1 Vertrouwen in het kabinet Rutte II Het vertrouwen in het kabinet Rutte II onder directeuren basisonderwijs is weergegeven in de onderstaande grafiek. Aan het eind van de regeerperiode (maart 2017) heeft 13% (zeer) veel vertrouwen. 5 geeft het kabinet het voordeel van de twijfel. 16% heeft (helemaal) geen vertrouwen in het kabinet. Na de installatie van het kabinet (november 2012) heeft het vertrouwen zich na een daling in september 2013 hersteld en is het gestabiliseerd in de jaren erna tot maart Hoeveel vertrouwen heeft u momenteel in het kabinet Rutte II? - directeuren basisonderwijs - PO mrt % PO jun % 57% 1 13% 6% PO nov % 56% 1 13% PO sept % 19% 2 9% PO nov % 17% 6 10% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer veel vertrouwen Veel vertrouwen Voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen vertrouwen Helemaal geen vertrouwen Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 4

5 Het vertrouwen in het kabinet Rutte II onder directeuren voortgezet onderwijs is weergegeven in de onderstaande grafiek. Aan het eind van de regeerperiode (maart 2017) heeft 1 veel vertrouwen. 56% geeft het kabinet het voordeel van de twijfel. 1 heeft (helemaal) geen vertrouwen in het kabinet. Na de installatie van het kabinet (november 2012) leek het vertrouwen na een daling in september 2013 zich te herstellen in november Het vertrouwen liet in juni 2016 echter opnieuw een daling zien. In maart 2017 is het vertrouwen weer iets gegroeid. Hoeveel vertrouwen heeft u momenteel in het kabinet Rutte II? - directeuren voortgezet onderwijs - VO mrt % 13% 13% VO jun % % 3% VO nov % 17% 9% VO sept % 20% 2 7% VO nov % 7% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer veel vertrouwen Veel vertrouwen Voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen vertrouwen Helemaal geen vertrouwen Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 5

6 We hebben de directeuren vervolgens gevraagd of zij vinden dat het kabinet Rutte II goed is voor het onderwijs in het algemeen. Die vraag is gesteld aan zowel directeuren basisonderwijs als directeuren voortgezet onderwijs. Aan directeuren in het basisonderwijs is daarnaast gevraagd of het kabinet goed is voor het basisonderwijs en aan directeuren in het voortgezet onderwijs is gevraagd of het kabinet goed is voor het voortgezet onderwijs. De onderstaande grafiek laat de cijfers zien. Slechts 7% van de directeuren in het voortgezet onderwijs vindt dat dit kabinet goed is voor het voortgezet onderwijs (5 is het oneens met de stelling dit kabinet is goed voor het voortgezet onderwijs ). Slechts van de directeuren in het basisonderwijs vindt dat dit kabinet goed is voor het basisonderwijs (70% is het oneens met de stelling dit kabinet is goed voor het basisonderwijs ). De groep die van mening is dat dit kabinet goed is voor het onderwijs in het algemeen ( VO en PO%) is veel kleiner dan de groep die vindt dat het kabinet niet goed is voor het onderwijs in het algemeen (43% VO en 5 PO). Het kabinet Rutte II is goed voor... het onderwijs in het algemeen (volgens directeuren PO) 41% 5 het basisonderwijs (volgens directeuren PO) 2 70% het onderwijs in het algemeen (volgens directeuren VO) 4 43% 1% het voortgezet onderwijs (volgens directeuren VO) 7% 37% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mee eens Neutraal (noch mee eens, noch mee oneens) Mee oneens Geen oordeel Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 6

7 2.2 Minister Jet Bussemaker vertrouwen en toegekende eigenschappen Het vertrouwen in de minister onder directeuren basisonderwijs is weergegeven in de onderstaande grafiek. Aan het eind van de regeerperiode (maart 2017) heeft van de directeuren vertrouwen in de minister, 43% geeft het haar het voordeel van de twijfel en 21% heeft (helemaal) geen vertrouwen in de minister. In vergelijking met het begin van de regeerperiode (november 2012) is het vertrouwen in de minister aan het eind van de regeerperiode (maart 2017) behoorlijk lager. De dip in het vertrouwen zien we in september Hoeveel vertrouwen heeft u momenteel in Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? - directeuren basisonderwijs - PO mrt % 2 17% PO jun % 4 23% 1 6% PO nov % 7% 47% 21% 1 PO sept % 23% 23% 7% PO nov % 7 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer veel vertrouwen Veel vertrouwen Voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen vertrouwen Helemaal geen vertrouwen Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 7

8 Het vertrouwen in de minister onder directeuren voortgezet onderwijs is weergegeven in de onderstaande grafiek. Aan het eind van de regeerperiode (maart 2017) heeft 1 van de directeuren (zeer) veel vertrouwen in de minister, 50% geeft het haar het voordeel van de twijfel en 20% heeft (helemaal) geen vertrouwen in de minister. In vergelijking met het begin van de regeerperiode (november 2012) is het vertrouwen in de minister aan het eind van de regeerperiode (maart 2017) behoorlijk lager. De dip in het vertrouwen zien we in september Hoeveel vertrouwen heeft u momenteel in Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? - directeuren voortgezet onderwijs - VO mrt % 11% 50% 19% 16% VO jun % 11% 50% 19% 1 VO nov % 2 1 VO sept % 17% 23% VO nov % 1 6 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer veel vertrouwen Veel vertrouwen Voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen vertrouwen Helemaal geen vertrouwen Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 8

9 We hebben de directeuren een aantal kenmerken/eigenschappen voorgelegd en gevraagd of zij vinden dat deze passen bij de minister. Zij konden antwoorden met: - past wel; - past niet; - weet niet/geen oordeel. In de onderstaande grafiek geven we de percentages past wel en past niet weer. Een relatief grote groep directeuren in het basisonderwijs vindt dat de minister wel hart heeft voor het onderwijs (41%); 27% vindt niet dat de minister hart heeft voor het onderwijs. De meerderheid van de directeuren vindt dat de minister niet inspirerend (6) is en circa de helft dat zij geen goede visie heeft (46%). Het percentage van de directeuren dat de minister wel inspirerend vindt en vindt dat zij wel een goede visie heeft is respectievelijk 9% en 16%. Meer dan de helft van de directeuren in het basisonderwijs (61%) vindt dat de minister geen oog heeft voor het werkveld. De groep die de minister daadkrachtig/resultaatgericht vindt is groter (36%) dan de groep die de minister niet daadkrachtig/resultaatgericht vindt (3). Vindt u de volgende kenmerken/ eigenschappen wel of niet passen bij minister Jet Bussemaker? - Volgens directeuren PO - Inspirerend 6 9% Heeft oog voor het werkveld 61% 13% Heeft een goede visie 46% 16% Heeft hart voor het onderwijs 27% 41% Daadkrachtig/resultaatgericht 3 36% -100% -50% Past niet 0% Past wel 50% 100% Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 9

10 Een relatief grote groep directeuren in het voortgezet onderwijs vindt dat de minister wel hart heeft voor het onderwijs (59%); 2 vindt niet dat de minister hart heeft voor het onderwijs. De meerderheid van de directeuren vindt dat de minister niet inspirerend (63%) is en ca. de helft dat zij geen goede visie heeft (47%). Het percentage van de directeuren dat de minister wel inspirerend vindt en vindt dat zij wel een goede visie heeft is respectievelijk 11% en 26%. Iets meer dan de helft van de directeuren (51%) vindt dat de minister geen oog heeft voor het werkveld. De groep die de minister daadkrachtig/resultaatgericht vindt is groter (40%) dan de groep die de minister niet daadkrachtig/resultaatgericht vindt (3). Vindt u de volgende kenmerken/ eigenschappen wel of niet passen bij minister Jet Bussemaker? - Volgens directeuren VO - Inspirerend 63% 11% Heeft oog voor het werkveld 51% 26% Heeft een goede visie 47% 26% Heeft hart voor het onderwijs 2 59% Daadkrachtig/resultaatgericht 3 40% -100% -50% Past niet 0% Past wel 50% 100% Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 10

11 2.3 Staatssecretaris Sander Dekker vertrouwen en toegekende eigenschappen Het vertrouwen in de staatssecretaris onder directeuren basisonderwijs is weergegeven in de onderstaande grafiek. Aan het eind van de regeerperiode (maart 2017) heeft veel vertrouwen. 23% geeft het hem het voordeel van de twijfel. Maar liefst 49% heeft (helemaal) geen vertrouwen in de staatssecretaris. Vanaf het begin van de regeerperiode (november 2012) is het vertrouwen in de staatssecretaris gestaag gedaald tot het dieptepunt aan het eind van de regeerperiode (maart 2017). Hoeveel vertrouwen heeft u momenteel in Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? - directeuren basisonderwijs - PO mrt % 2 30% 19% PO jun % 6% 31% 2 26% 1 PO nov % 7% 33% 2 23% 1 PO sept % % 1 PO nov % 8 6% 6% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer veel vertrouwen Veel vertrouwen Voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen vertrouwen Helemaal geen vertrouwen Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 11

12 Het vertrouwen in de staatssecretaris onder directeuren voortgezet onderwijs is weergegeven in de onderstaande grafiek. Aan het eind van de regeerperiode (maart 2017) heeft 7% veel vertrouwen. 23% geeft het hem het voordeel van de twijfel. Maarliefst 50% heeft (helemaal) geen vertrouwen in de staatssecretaris. Vanaf het begin van de regeerperiode (november 2012) is het vertrouwen in de staatssecretaris gestaag gedaald tot het dieptepunt in juni Het vertrouwen in de staatssecretaris is daarna licht hersteld (maart 2017). Hoeveel vertrouwen heeft u momenteel in Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? - directeuren voortgezet onderwijs - VO mrt % 23% 21% 36% 1 VO jun % 23% 19% 3 20% VO nov % 2 20% VO sept % 43% 17% 21% 1 VO nov % 70% 1 7% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer veel vertrouwen Veel vertrouwen Voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen vertrouwen Helemaal geen vertrouwen Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 12

13 We hebben de directeuren kenmerken/eigenschappen voorgelegd en gevraagd of zij vinden dat deze passen bij de staatsecretaris. Zij konden antwoorden met: - past wel; - past niet; - weet niet/geen oordeel. In de volgende grafiek geven we de percentages past wel en past niet weer. De groep directeuren in het basisonderwijs die de staatssecretaris daadkrachtig/resultaatgericht vindt, is groter (5) dan de groep die de staatssecretaris niet daadkrachtig/resultaatgericht vindt (3). We zien dat de meerderheid van de directeuren in het basisonderwijs vindt dat de staatssecretaris geen oog heeft voor het werkveld, geen goede visie heeft, niet inspirerend is en geen hart heeft voor het onderwijs (respectievelijk 80%, 7, 7 en 53%). Het percentage van de directeuren dat vindt dat de staatssecretaris wel oog heeft voor het werkveld, wel een goede visie heeft, hem wel inspirerend vindt en vindt dat hij wel hart heeft voor het onderwijs is relatief laag (respectievelijk, 11%, 10% en 30%). Vindt u de volgende kenmerken/ eigenschappen wel of niet passen bij staatssecretaris Sander Dekker? - Volgens directeuren PO - Inspirerend 7 10% Heeft oog voor het werkveld 80% Heeft een goede visie 7 11% Heeft hart voor het onderwijs 53% 30% Daadkrachtig/resultaatgericht % -50% Past niet 0% Past wel 50% 100% Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 13

14 De groep directeuren in het voortgezet onderwijs die de staatssecretaris daadkrachtig/resultaatgericht vindt is groter (53%) dan de groep die de staatssecretaris niet daadkrachtig/resultaatgericht vindt (40%). We zien dat de meerderheid van de directeuren in het voortgezet onderwijs vindt dat de staatssecretaris geen oog heeft voor het werkveld, geen goede visie heeft en niet inspirerend is (respectievelijk 7, 76% en 7). Het percentage van de directeuren dat vindt dat de staatssecretaris wel oog heeft voor het werkveld, wel een goede visie heeft en hem wel inspirerend vindt, is relatief laag (respectievelijk 16%, 1 en 11%). De groep directeuren in het voortgezet onderwijs die vindt dat de staatssecretaris geen hart heeft voor het onderwijs is groter (4) dan de groep die vindt dat hij wel hart heeft voor het onderwijs (40%). Vindt u de volgende kenmerken/ eigenschappen wel of niet passen bij staatssecretaris Sander Dekker? - Volgens directeuren VO - Inspirerend 7 11% Heeft oog voor het werkveld 7 16% Heeft een goede visie 76% 1 Heeft hart voor het onderwijs 4 40% Daadkrachtig/resultaatgericht 40% 53% -100% -50% Past niet 0% Past wel 50% 100% Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 14

15 Percentage Percentage 2.4 Politieke voorkeur We hebben directeuren in maart 2017 gevraagd wat zij nu zouden stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Relatief veel directeuren (in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs) zouden stemmen op D66. De overige partijen volgen op grote afstand. 40% Politieke voorkeur directeuren basisonderwijs - uitgedrukt in percentages % 2 20% 1 10% 0% 1 9% 0% 3% 11% 10% 1% 1% PO stemmen 2017 Politieke voorkeur directeuren voortgezet onderwijs - uitgedrukt in percentages % 41% 3 30% 2 20% 1 10% 0% 10% 1 0% 3% 10% 1 1% 0% 0 VO stemmen 2017 Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 15

16 2.5 Rapportcijfers minister en staatssecretaris OCW Aan de directeuren is gevraagd een rapportcijfer toe te kennen aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker. Uit die rapportcijfers blijkt dat directeuren zeer kritisch zijn. De meerderheid onder zowel directeuren PO als VO geeft weliswaar voldoendes (6 of hoger) aan de minister. Datzelfde geldt niet voor de staatssecretaris. 69% van zowel de directeuren PO als VO geeft een onvoldoende (5 of lager) aan staatssecretaris Sander Dekker. 3 van de directeuren VO en 39% van de directeuren PO geeft een onvoldoende (5 of lager) aan minister Jet Bussemaker. Rapportcijfer Minister Bussemaker % 0% 0% 0% % 3 39% PO 5 4 7% 11% 2 21% VO 3 3% 2 1 1% 1% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% Rapportcijfer Staatssecretaris Dekker 10 0% 0% 9 0% 0% 8 3% % 10% 1 1 PO % VO % 2 6% 1 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 16

17 De gemiddelde rapportcijfers zijn weergegeven in de onderstaande grafiek. Minister Jet Bussemaker krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 5,8 van directeuren VO en 5,6 van directeuren PO. Staatssecretaris Sander Dekker krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 4,7 van directeuren VO en 4,6 van directeuren PO. Rapportcijfers bewindslieden OCW ,8 5,6 Minister Jet Bussemaker 4,7 4,6 Staatssecretaris Sander Dekker Directeuren VO Directeuren PO Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 17

18 2.6 Tevredenheid beleidsveranderingen afgelopen regeerperiode Over een belangrijke grote beleidsveranderingen die in de afgelopen regeerperiode tot stand zijn gekomen, hebben we directeuren uit zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs gevraagd naar hun tevredenheid: de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het onderwijs, de invoering van de Wet Passend Onderwijs, de invoering van het keurmerk Excellente Scholen. De Rekentoets is een onderwerp waarover alleen de directeuren in het voortgezet onderwijs bevraagd zijn. Over elk van de beleidsveranderingen is de tevredenheid laag tot zeer laag. Over de gevolgen van de WWZ voor het onderwijs is een (zeer) ruime meerderheid van de directeuren ontevreden of zeer ontevreden (87% in het basisonderwijs en 6 in het voortgezet onderwijs). Ook de tevredenheid van directeuren over de invoering van de Wet Passend Onderwijs is laag. 66% van de directeuren in het basisonderwijs is ontevreden of zeer ontevreden en 59% van de directeuren in het voortgezet onderwijs is ontevreden of zeer ontevreden. Over de invoering van het keurmerk Excellente Scholen is een kleine meerderheid van de directeuren PO (51%) ontevreden of zeer ontevreden en zijn twee op de vijf directeuren VO (40%) ontevreden of zeer ontevreden. Een relatief grote groep directeuren (31% in zowel PO als VO) is noch tevreden, noch ontevreden. De tevredenheid over de invoering van de Rekentoets is zeer laag. 7 van de directeuren in het voortgezet onderwijs is ontevreden of zeer ontevreden over deze beleidsverandering. Tevredenheid beleidsveranderingen afgelopen regeerperiode PO Wet werk en zekerheid 3% 7% 21% 66% VO Wet werk en zekerheid 7% 21% 36% 3 PO Wet Passend onderwijs 1 19% 4 2 VO Wet Passend onderwijs % 19% PO Excellente scholen 1 31% 33% 1 VO Excellente scholen 2 31% 26% 1 3% VO Rekentoets 1% 10% 1 30% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Noch tevreden, noch ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Geen oordeel Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 18

19 Aan de directeuren is gevraagd welk effect het kabinetsbeleid heeft gehad op de kwaliteit van het onderwijs. De groep directeuren die vindt dat het kabinetsbeleid heeft geleid tot een verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs is groter dan de groep die juist vindt dat het kabinetsbeleid heeft geleid tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (directeuren PO: 50% tegenover 1; directeuren VO 3 tegenover 21%). Het effect van het kabinetsbeleid op de kwaliteit van het onderwijs PO 0% 1 29% 3 1 VO 1% 20% 36% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% sterke verbetering enige verbetering gelijk gebleven enige verslechtering sterke verslechtering geen oordeel Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 19

20 Bijlage Onderzoeksverantwoording Respons Voor onderzoek onder directeuren in het basisonderwijs werken wij met ons Online Panel Directeuren Basisonderwijs (aangevuld met een steekproef van 1500 directeuren uit een eigen onderwijsdatabase basisonderwijs die onder meer de namen en adressen bevat van circa 8500 directeuren in het basisonderwijs). Het panel telt circa 800 directeuren van basisscholen die wij regelmatig benaderen voor het invullen van een onderwijsrelevante online vragenlijst. Het panel is representatief naar de kenmerken schoolgrootte (uitgedrukt in het aantal leerlingen), denominatie (katholiek, openbaar, protestants-christelijk en overig) en vakantieregio (naar de indeling die OCW hanteert: Noord, Midden en Zuid). In het voortgezet onderwijs werken wij met ons Online Panel Directeuren Voortgezet Onderwijs. Dit panel telt circa 260 directeuren van scholen voortgezet onderwijs (aangevuld met een steekproef van 1390 directeuren uit een eigen onderwijsdatabase voortgezet onderwijs die onder meer de namen en adressen bevat van circa directeuren in het voortgezet onderwijs). Het panel is representatief naar de kenmerken schoolgrootte (uitgedrukt in het aantal leerlingen), denominatie (katholiek, openbaar, protestants-christelijk en overig), vakantieregio (naar de indeling die OCW hanteert: Noord, Midden en Zuid) en schooltype (smalle scholengemeenschappen, brede scholengemeenschappen, categoriale scholen met alleen vmbo of alleen gymnasium, enzovoort). Ook de respons die we met behulp van de onderwijsdatabase realiseren is representatief op deze kenmerken. Onze onderwijsdatabase is landelijk dekkend en bevat alle schoollocaties die ultimo 2016 geregistreerd zijn. Doelgroepen Benaderd Respons Respons % Directeuren in het Basisonderwijs Directeuren in het Voortgezet Onderwijs 2318 n=562 24, 1647 n=316 19, Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 20

21 Basisonderwijs Werkelijke Variabele Verdeling in de nettorespons n= 562 verdeling in het basisonderwijs in Nederland Wegingsfactor Denominatie Openbaar 29% 3 1,2 Protestants 29% 2 0,8 Rooms Katholiek 30% 2 0,9 Anders 1 13% 1,1 Regio Noord 3 40% 1,2 Midden 3 30% 0,8 Zuid 2 30% 1,1 Aantal leerlingen 200 leerlingen of minder 47% 59% 1,3 201 leerlingen of meer 53% 41% 0,8 Geslacht directeur Man 5 50% 0,9 Vrouw 46% 50% 1,1 Leeftijd directeur Jonger dan 45 21% 2 1,0 45 jaar of ouder 79% 7 1,0 Totaal 100% 100% Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 21

22 Voortgezet onderwijs Werkelijke Variabele Verdeling in de nettorespons n= 316 verdeling in het basisonderwijs in Nederland Wegingsfactor Denominatie Openbaar 40% 4 1,2 Protestants 16% 19% 1,2 Rooms Katholiek 2 1 0,8 Anders 2 1 0,7 Regio Noord 36% 3 1,1 Midden 3 3 1,0 Zuid 3 30% 0,9 Aantal leerlingen 500 leerlingen of minder 43% 5 1,3 501 leerlingen of meer 57% 4 0,8 Geslacht directeur Man 71% 70% 1,0 Vrouw 29% 30% 1,0 Leeftijd directeur Jonger dan 45 10% 1 1,5 45 jaar of ouder 90% 8 0,9 Totaal 100% 100% Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 22

23 De samenstelling van de netto-respons is vergeleken met de populatiekenmerken: - denominatie (openbaar, rooms-katholiek, protestants-christelijk, overig); - schoolgrootte (aantal leerlingen); - regionaal gebied (naar vakantieregio OCW). - geslacht van de directeur - leeftijd van de directeur De gerealiseerde netto-respons week op deze vijf kenmerken in beperkte mate af van de populatie. Afwijkingen van de respons ten opzichte van de populatie zijn door middel van een herweging geëlimineerd. Daarmee zijn de resultaten representatief en betrouwbaar voor de totale populatie directeuren in het basisonderwijs en directeuren in het voortgezet onderwijs. De cijfers over de werkelijke verdeling in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederlands zijn ontleend aan het CBS en STAMOS en gegevens over het jaar De resultaten in dit rapport zijn afgerond op hele getallen. Daardoor kan het voorkomen dat de verschillende antwoordcategorieën niet altijd optellen tot 100 procent. Nauwkeurigheid van de resultaten Daar het onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef van de populatie (en niet onder de volledige populatie) moet er bij de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden met nauwkeurigheidsmarges. De nauwkeurigheid van de resultaten wordt aangegeven met nauwkeurigheidsmarges die worden bepaald door: - de omvang van de populatie (circa directeuren in het basisonderwijs en circa directeuren in het voortgezet onderwijs); - de netto-respons (n= 562 directeuren in het basisonderwijs en n= 316 directeuren in het voortgezet onderwijs); - het gevonden percentage (de uitkomst); - het betrouwbaarheidsniveau (meestal wordt een betrouwbaarheidsniveau van 9 aangehouden, hetgeen inhoudt dat er een kans van 9 is dat de resultaten correct zijn). In onderstaande tabel is weergegeven met welke marges rond de uitkomsten/resultaten bij een betrouwbaarheidsniveau van 9 rekening moet worden gehouden, afhankelijk van de omvang van de netto-respons. We zijn bij het berekenen van de nauwkeurigheidsmarges uitgegaan van een onderzoekspopulatie van N=8.000 directeuren in het basisonderwijs en circa N=2.700 directeuren in het voortgezet onderwijs. Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 23

24 Tabel nauwkeurigheidsmarges Directeuren Basisonderwijs populatie N=8.000 Netto-respons Uitkomst 50%-50% Uitkomst 7-2 Uitkomst 90%-10% 300 5,6% 4, 3,3% 400 4, 4,1% 2,9% 500 4, 3,7% 2, 562 4,0% 3, 2, 600 3, 3,3% 2,3% Toelichting op de tabel Bij een netto-respons van n=562 directeuren basisonderwijs dient bij een resultaat zoals bijvoorbeeld 7 van de directeuren heeft wel vertrouwen in het kabinet en 2 heeft geen vertrouwen in het kabinet, rekening te worden gehouden met het feit dat de werkelijke percentages zullen liggen tussen respectievelijk: Wel vertrouwen: 71, (7 -/- 3,) en 78, (7 + 3,) en Geen vertrouwen: 21, (2 -/- 3,) en 28, (2 + 3,). Tabel nauwkeurigheidsmarges Directeuren Voortgezet onderwijs populatie N=2.700 Netto-respons Uitkomst 50%-50% Uitkomst 7-2 Uitkomst 90%-10% 100 9,6% 8,3% 5, 200 6,7% 5, 4,0% 300 5,3% 4,6% 3, 316 5, 4, 3,1% 400 4, 3,9% 2,7% Toelichting op de tabel Bij een netto-respons van n=316 directeuren in het voortgezet onderwijs dient bij een resultaat zoals bijvoorbeeld 7 van de directeuren heeft wel vertrouwen in het kabinet en 2 heeft geen vertrouwen in het kabinet, rekening te worden gehouden met het feit dat de werkelijke percentages zullen liggen tussen respectievelijk: Wel vertrouwen: 70, (7 -/- 4,) en 79, (7 + 4,) en Geen vertrouwen: 20, (2 -/- 4,) en 29, (2 + 4,). Politieke Barometer Onderwijs directeuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs DUO Onderwijsonderzoek 24

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010)

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) Utrecht, oktober 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Postbus 6813 500 AR

Nadere informatie

Rapportage. Actuele onderwijsthema s maart 2017 Onderwijsagenda, Burgerschapsonderwijs, het Lerarenregister en Opnieuw advies na 2 e jaar VO

Rapportage. Actuele onderwijsthema s maart 2017 Onderwijsagenda, Burgerschapsonderwijs, het Lerarenregister en Opnieuw advies na 2 e jaar VO Rapportage Actuele onderwijsthema s maart 2017 Onderwijsagenda, Burgerschapsonderwijs, het Lerarenregister en Opnieuw advies na 2 e jaar VO - directeuren primair en voortgezet onderwijs - Utrecht, 3 april

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs 2017 Utrecht, september 2017 DUO Onderwijsonderzoek & Advies drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Maaike Hootsen, MSc Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek buitenles

Rapportage Onderzoek buitenles Rapportage Onderzoek buitenles In opdracht van: Contactpersonen: Jantje Beton en IVN in het kader van het project Gezonde Schoolpleinen Wilma Nugteren en Tijs den Uijl Utrecht, maart 2016 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, 24 november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500

Nadere informatie

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties Rapportage Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties van docenten Utrecht, september 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Louise Jansen

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Directeuren Voortgezet Onderwijs 2016

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Directeuren Voortgezet Onderwijs 2016 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek Directeuren Voortgezet Onderwijs 2016 DUO Onderwijsonderzoek verricht eind mei 2016 een omnibusonderzoek onder directeuren werkzaam in het voortgezet onderwijs (vmbo,

Nadere informatie

De rol van financiële educatie in het basisonderwijs

De rol van financiële educatie in het basisonderwijs De rol van financiële educatie in het basisonderwijs De rol van financiële educatie in het basisonderwijs / 2 De rol van financiële educatie in het basisonderwijs 3 / De rol van financiële educatie in

Nadere informatie

Kansengelijkheid in het onderwijs

Kansengelijkheid in het onderwijs Rapportage Kansengelijkheid in het onderwijs Meningen en ideeën vanuit het onderwijs zelf Utrecht, november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud dr. Eric Elphick

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Werkdruk in het basisonderwijs

Werkdruk in het basisonderwijs Rapportage Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het journalistieke onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) Saskia Adriaens (De Monitor, KRO-NCRV) drs.

Nadere informatie

Geweld tegen leraren. Rapportage Geweld tegen leraren

Geweld tegen leraren. Rapportage Geweld tegen leraren Rapportage Geweld tegen leraren DUO Onderwijsonderzoek, Utrecht, december 2015 drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud In samenwerking met het Algemeen Dagblad Ellen van Gaalen Postbus 681

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015 DUO Onderwijsonderzoek verricht april 2015 een omnibusonderzoek onder ICT-coördinatoren werkzaam in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Basisonderwijs 2015

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Basisonderwijs 2015 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Basisonderwijs 2015 DUO Onderwijsonderzoek verricht april 2015 een omnibusonderzoek onder ICT-coördinatoren werkzaam in het basisonderwijs. Deelname

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Interne Cultuurcoördinatoren Basisonderwijs 2015

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Interne Cultuurcoördinatoren Basisonderwijs 2015 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek Interne Cultuurcoördinatoren Basisonderwijs 2015 DUO Onderwijsonderzoek verricht april 2015 een omnibusonderzoek onder interne cultuurcoördinatoren werkzaam in het basisonderwijs.

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs Rapportage Inspectie van het Onderwijs In samenwerking met: Contactpersoon: Van Twaalf tot Achttien Renske Valk Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van de Woud Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Leerkrachten Basisonderwijs 2016

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Leerkrachten Basisonderwijs 2016 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek Leerkrachten Basisonderwijs 2016 DUO Onderwijsonderzoek verricht eind mei 2016 een omnibusonderzoek onder leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs. Deelname aan het

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Integratie op school. Rapportage Integratie op school Meningen, observaties en ideeën vanuit het onderwijs zelf. Utrecht, februari 2017

Integratie op school. Rapportage Integratie op school Meningen, observaties en ideeën vanuit het onderwijs zelf. Utrecht, februari 2017 Rapportage Integratie op school Meningen, observaties en ideeën vanuit het onderwijs zelf Utrecht, februari 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud dr. Eric Elphick

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Rookvrije schoolterreinen Tabellenrapportage rookvrije schoolterreinen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Rookvrije schoolterreinen Tabellenrapportage rookvrije schoolterreinen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs Rookvrije schoolterreinen Tabellenrapportage rookvrije schoolterreinen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs Aniek Verhoofstad Niels Reijgersberg 2 Rookvrije schoolterreinen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Kogerveld In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH Persbericht 1 februari 2016 PVV en VVD gaan virtueel aan kop Op dit moment zou de PVV 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de VVD (26 zetels). Rekening houdend met statistische

Nadere informatie

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Ondanks euroscepsis: NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Persbericht I&O Research 14 maart 2016 VVD en PVV grootste partijen Op dit moment zou de VVD 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de PVV (25 zetels).

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Sinterklaasviering in het basisonderwijs

Rapportage Onderzoek Sinterklaasviering in het basisonderwijs Rapportage Onderzoek Sinterklaasviering DUO Onderwijsonderzoek & Advies drs. Liesbeth van der Woud Maaike Hootsen, MSc Utrecht, december 2017 Postbus 681 3500 AR Utrecht Telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Frank Scholten Janneke Huizenga Quickscan leerlingendaling PO en VO 2016 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Schoolbesturen PO...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes Mevrouw E. Mansholt Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk De Dijk Rapportage In opdracht van Zaan Primair maart 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Zaan Primair. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Raoul Hakkenberg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit aanvraag ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit aanvraag ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30489 14 juni 2016 Besluit ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs Besluit op basis van artikel 65 van de Wet op

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2014

Schoolverlatersonderzoek 2014 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2014 In opdracht van Contactpersoon Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Mevrouw M. de Haas Utrecht, mei 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Frank Scholten Janneke Huizenga Quickscan leerlingendaling PO en VO 2016 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Schoolbesturen PO...

Nadere informatie

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland 1 maart 2017 Onderzoek: De Stelling van Nederland Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2008

Statistisch Jaarboek 2008 67 5 68 Onderwijs Meer rooms-katholiek basis, minder openbaar basis Het aantal basisscholen is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. Op 1 oktober 2007 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare,

Nadere informatie

De minister en de staatssecretaris van OCW Rijnstraat XP Den Haag. Datum 19 december 2016 Betreft Afwijkende wijze examineren - dyslexie

De minister en de staatssecretaris van OCW Rijnstraat XP Den Haag. Datum 19 december 2016 Betreft Afwijkende wijze examineren - dyslexie > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht De minister en de staatssecretaris van OCW Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht T 088 669 6000 F 088 669 6050

Nadere informatie

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN 4 maart 2017 In deze peiling besteedden we speciale aandacht aan vier gebeurtenissen: twee debatten (RTL- en Radio 1-debat), de manier waarop Henk Krol de verlaging van

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

VVD EN PVV WEER GELIJK AAN KOP

VVD EN PVV WEER GELIJK AAN KOP POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH VVD EN PVV WEER GELIJK AAN KOP 19 januari 2017 VVD en PVV gelijk aan kop; verschuiving sinds zondagmiddag In vergelijking met een maand geleden levert de PVV 7 zetels in

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

11 februari Onderzoek: Eindoordeel kabinet Rutte II

11 februari Onderzoek: Eindoordeel kabinet Rutte II 11 februari 2017 Onderzoek: Eindoordeel kabinet Rutte II Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

Modellen voor rekenen in het VO

Modellen voor rekenen in het VO Rapportage Onderzoek naar modellen voor rekenen in het VO In opdracht van: Contactpersoon: APS M. van Reeuwijk, P. van Wijk, J. Duursma en M. Vliegenthart Utrecht, januari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Monitor sociale veiligheid

Monitor sociale veiligheid Monitor sociale veiligheid 2016-2017 In deze rapportage vindt u verantwoordingsinformatie over de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen uit de leerjaren 7 en 8 op uw school. De informatie uit deze

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent Basisschool Extralent Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2017, nr. HO&S/1130225 houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen in verband met de toelating van

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2013

Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2013 Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2013 3e kwartaal Project 18607 / augustus 2013 Een onderzoek in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck...

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck... nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Utrecht, december 2010 In opdracht van OSB Henk Westerik Drs. Vincent van Grinsven Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Rapport DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Meningen van en over minderheden en hun stemgedrag 8 maart 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Datum 9 maart 2017 Auteurs

Nadere informatie

Opiniepeiling SBO. Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07

Opiniepeiling SBO. Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07 Opiniepeiling SBO Eindrapport Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07 2007 ResearchNed Nijmegen in opdracht van SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie