De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010)"

Transcriptie

1 De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010)

2 De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) Utrecht, oktober 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Postbus AR Utrecht telefoon: URL:

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK ONDERZOEKSOPZET ONDERZOEKSRESULTATEN Vertrouwen in het nieuwe kabinet-rutte Vertrouwen in de nieuwe minister van OCW Vertrouwen in de staatssecretaris Het nieuwe kabinet en het onderwijs Partijprogramma s Politieke voorkeur Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 2

4 1 INLEIDING Op donderdag 14 oktober 2010 is het kabinet-rutte officieel beëdigd. En 14 oktober 2010 is tevens de dag dat DUO Onderwijsonderzoek start met De Politieke Barometer Onderwijs. Eens per drie maanden vragen wij leerkrachten, docenten en directeuren werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs naar hun mening over het onderwijsbeleid van het kabinet. Deze rapportage bevat de resultaten van de meting van 15 oktober Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 3

5 2 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK De doelstellingen van de eerste meting luiden: 1. Inzicht verkrijgen in het vertrouwen van leerkrachten basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs en directeuren basis- en voortgezet onderwijs in het kabinet-rutte en in de bewindslieden van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 2. Inzicht verkrijgen in de verwachtingen van leerkrachten, docenten en directeuren wat betreft de levensduur van het Kabinet-Rutte. 3. Inzicht verkrijgen in (eventuele) wijzigingen in de partijpolitieke voorkeur van leerkrachten, docenten en directeuren. Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 4

6 3 ONDERZOEKSOPZET Onderzoeksmethode Het onderzoek is online uitgevoerd en daarbij is gebruik gemaakt van: 1. het Online Panel Leerkrachten en het Online Panel Directeuren (leerkrachten en directeuren die wij DUO Onderwijsonderzoek periodiek benaderen voor het invullen van een online vragenlijst over onderwijsrelevante onderwerpen ); 2. onze onderwijsdatabase die van tal van onderwijsfunctionarissen in het voortgezet onderwijs de namen en adressen bevat. Onderzoeksgroepen en respons Benaderd Respons Percentage Leerkrachten basisonderwijs % Directeuren basisonderwijs % Docenten voortgezet onderwijs % Directeuren voortgezet onderwijs % Totaal % De steekproef is gecheckt op representativiteit op de volgende kenmerken: grootte van de school (uitgedrukt in het aantal leerlingen), denominatie van de school (openbaar, protestants christelijk, katholiek en overig) en regio waar de school is gelegen. Op deze kenmerken is de steekproef representatief voor de onderzoekspopulatie(s). Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 5

7 4 ONDERZOEKSRESULTATEN 4.1 Vertrouwen in het nieuwe kabinet-rutte In het basisonderwijs is de groep die (zeer) veel vertrouwen heeft in het kabinet-rutte 16% en de groep die (helemaal) geen vertrouwen heeft in het kabinet 25%. Een relatief grote groep staat neutraal tegenover het kabinet en geeft het kabinet het voordeel van de twijfel (51%), een kleine groep niet het voordeel van de twijfel (8%). In het voortgezet onderwijs is de groep die (zeer) veel vertrouwen heeft in het kabinet-rutte 9%, de groep die (helemaal) geen vertrouwen in het kabinet heeft 40%. Een relatief grote groep (39%) geeft het kabinet het voordeel van de twijfel (38%), een kleine groep niet het voordeel van de twijfel (13%). Hoeveel vertrouwen heeft u in het nieuwe kabinet-rutte? 1% 15% 51% 8% 19% 6% 2% 7% 38% 13% 26% 14% Zeer veel Veel Wel voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen Helemaal geen Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 6

8 4.2 Vertrouwen in de nieuwe minister van OCW Docenten en schoolmanagers hebben weinig vertrouwen in minister Marja van Bijsterveldt. In het basisonderwijs heeft 13% (zeer) veel vertrouwen in haar en heeft 12% (helemaal) geen vertrouwen in haar; 59% geeft haar het voordeel van de twijfel en 6% geeft de minister niet het voordeel van de twijfel ; 10% heeft (nog) geen oordeel. In het voortgezet onderwijs heeft 8% (zeer) veel vertrouwen in haar en heeft 37% (helemaal) geen vertrouwen in haar; 36% geeft haar het voordeel van de twijfel en 15% geeft de minister niet het voordeel van de twijfel ; 4% heeft (nog) geen oordeel. Hoeveel vertrouwen heeft u in Marja van Bijsterveldt, de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? 1% 12% 59% 6% 10% 2% 10% 1% 7% 36% 15% 23% 14% 4% Zeer veel Veel Wel voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen Helemaal geen Geen oordeel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 7

9 4.3 Vertrouwen in de staatssecretaris Staatssecretaris Halbe Zijlsta is relatief onbekend, een derde van de ondervraagden heeft geen oordeel over hem. In het basisonderwijs heeft 3% (zeer) veel vertrouwen in hem en heeft 7% (helemaal) geen vertrouwen in hem; 51% geeft hem het voordeel van de twijfel en 9% geeft hem niet het voordeel van de twijfel ; 30% heeft (nog) geen oordeel. In het voortgezet onderwijs heeft 3% (zeer) veel vertrouwen in hem en heeft 9% (helemaal) geen vertrouwen in hem; 41% geeft hem het voordeel van de twijfel en 12% geeft hem niet het voordeel van de twijfel ; 35% heeft (nog) geen oordeel. Hoeveel vertrouwen heeft u in Halbe Zijlstra, de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? 1% 2% 51% 9% 5% 2% 30% 3% 41% 12% 5% 4% 35% Zeer veel Veel Wel voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen Helemaal geen Geen oordeel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 8

10 Van degenen die wel een oordeel uitspreken over de nieuwe staatssecretaris, geeft een grote groep (basisonderwijs 73%, voortgezet onderwijs 63%) hem het voordeel van de twijfel. Hoeveel vertrouwen heeft u in Halbe Zijlstra, de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? -indien wel een oordeel- 1% 3% 73% 13% 7% 3% 5% 63% 18% 8% 6% Zeer veel Veel Wel voordeel van de twijfel Niet het voordeel van de twijfel Geen Helemaal geen Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 9

11 4.4 Het nieuwe kabinet en het onderwijs We hebben de leerkrachten, docenten en schoolmanagers 4 stellingen voorgelegd: 1. Dit kabinet is een ramp voor het basisonderwijs/voortgezet onderwijs; 2. Dit kabinet helpt het basisonderwijs/voortgezet onderwijs; 3. Dit kabinet zit de hele regeerperiode uit; 4. Dit kabinet gaat ten onder aan onderlinge onenigheid. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs zijn leerkrachten, docenten en schoolmanagers niet erg positief over dit kabinet waar het de portefeuille onderwijs betreft. In het basisonderwijs onderschrijft 24% de stelling dit kabinet is een ramp voor het onderwijs terwijl 18% het met die stelling niet eens is; 58% is neutraal of heeft geen oordeel. In het voortgezet onderwijs onderschrijft 33% de stelling dit kabinet is een ramp voor het onderwijs terwijl 16% het met die stelling niet eens is; 51% is neutraal of heeft geen oordeel. Stelling 1: Dit kabinet is een ramp voor het basis/voortgezet onderwijs 24% 48% 18% 10% 33% 43% 16% 8% Mee eens Neutraal (noch mee eens, noch mee oneens) Mee oneens Geen oordeel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 10

12 In het basisonderwijs onderschrijft 8% de stelling dit kabinet helpt het basisonderwijs terwijl 38% het met die stelling niet eens is; 54% is neutraal of heeft geen oordeel. In het voortgezet onderwijs onderschrijft 5% de stelling dit kabinet helpt het voortgezet onderwijs terwijl 52% het met die stelling niet eens is; 43% is neutraal of heeft geen oordeel. Stelling 2: Dit kabinet helpt het basisonderwijs/voortgezet onderwijs 8% 43% 38% 11% 5% 34% 52% 9% Mee eens Neutraal (noch mee eens, noch mee oneens) Mee oneens Geen oordeel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 11

13 Eén op de acht leerkrachten, docenten en schoolmanagers is van oordeel dat het kabinet de hele regeringsperiode uitzit, terwijl zes van de tien leerkrachten, docenten en schoolmanagers de verwachting uitspreekt dat het kabinet de hele regeringsperiode niet zal uitzitten. Stelling 3: Dit kabinet zit de hele regeerperiode uit 12% 21% 59% 8% 12% 18% 59% 11% Mee eens Neutraal (noch mee eens, noch mee oneens) Mee oneens Geen oordeel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 12

14 Bijna de helft van de leerkrachten, docenten en schoolmanagers (49% in het basisonderwijs en 43% in het voortgezet onderwijs) is van oordeel dat het kabinet aan onderlinge onenigheid ten onder gaat. Stelling 4: Dit kabinet gaat ten onder aan onderlinge onenigheid 49% 21% 21% 9% 43% 22% 23% 11% Mee eens Neutraal (noch mee eens, noch mee oneens) Mee oneens Geen oordeel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 13

15 4.5 Partijprogramma s We hebben de leerkrachten, docenten en schoolmanagers de volgende vragen voorgelegd: Welke partij heeft volgens u het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord verwezenlijkt? Welke partij heeft volgens u op het gebied van onderwijs het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord verwezenlijkt? Welke partij heeft volgens u het minst van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord verwezenlijkt? Welke partij heeft volgens u op het gebied van onderwijs het minst van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord verwezenlijkt? Vervolgens werden de antwoordcategorieën VVD, CDA, PVV en alledrie evenveel voorgelegd. Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 14

16 In het basisonderwijs is de helft van de schoolmanagers en leerkrachten van oordeel dat de VVD het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt; een kwart (27%) noemt de PVV als partij die het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. Het CDA komt er relatief het slechtst vanaf: één op de zeven schoolmanagers en leerkrachten geeft aan dat het CDA het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. In het voortgezet onderwijs is bijna de helft van de schoolmanagers en docenten (46%) van oordeel dat de PVV het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt; een derde (32%) noemt de VVD als partij die het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. Het CDA komt er ook in het voortgezet onderwijs het slechts vanaf: één op de zeven schoolmanagers en docenten geeft aan dat het CDA het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. Welke partij heeft volgens u het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord verwezenlijkt? 50% 27% 13% 11% 32% 46% 14% 8% VVD PVV CDA Alledrie evenveel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 15

17 In het basisonderwijs is ruim de helft van de schoolmanagers en leerkrachten (57%) van oordeel dat de VVD op het gebied van het onderwijs het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt; een kwart (25%) noemt het CDA als partij die op het gebied van het onderwijs het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. De PVV komt er relatief het slechtst vanaf: 3% van de schoolmanagers en leerkrachten geeft aan dat de PVV op het gebied van het onderwijs het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. In het voortgezet onderwijs is ruim een derde van de schoolmanagers en docenten (39%) van oordeel dat het CDA op het gebied van het onderwijs het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt; eveneens ruim een derde (35%) noemt de VVD als partij die op het gebied van het onderwijs het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. De PVV komt er relatief het slechtst vanaf: 8% van de schoolmanagers en leerkrachten geeft aan dat de PVV op het gebied van het onderwijs het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. Welke partij heeft volgens u op het gebied van onderwijs het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord verwezenlijkt? 57% 3% 25% 15% 35% 8% 39% 18% VVD PVV CDA Alledrie evenveel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 16

18 We hebben de schoolmanagers, leerkrachten en docenten ook gevraagd aan te geven welke partij het minst van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs geeft ruim de helft van de schoolmanagers, leerkrachten en docenten (respectievelijk 52% en 54%) aan dat het CDA het minst van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. Welke partij heeft volgens u het minst van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord verwezenlijkt? 7% 27% 52% 14% 19% 20% 54% 6% VVD PVV CDA Alledrie evenveel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 17

19 Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs geeft ruim een derde van de schoolmanagers, leerkrachten en docenten (respectievelijk 37% en 33%) aan dat het CDA op het gebied van het onderwijs het minst van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. Eveneens geeft ruim een derde van de schoolmanagers, leerkrachten en docenten (respectievelijk 38% en 36%) aan dat de PVV op het gebied van het onderwijs het minst van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. Welke partij heeft volgens u op het gebied van onderwijs het minst van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord verwezenlijkt? 10% 38% 37% 14% 17% 36% 33% 14% VVD PVV CDA Alledrie evenveel Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 18

20 Naar het oordeel van schoolmanagers, leerkrachten en docenten is het CDA de grote verliezer bij het opstellen van het regeer- en gedoogakkoord. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs vindt slechts een kleine groep (resp. 13% en 14%) dat het CDA het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeer- en gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. VVD en PVV scoren veel hoger: - 50% van het basisonderwijs en 37% van het voortgezet onderwijs vindt dat de VVD het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- een gedoogakkoord heeft verwezenlijkt, - 37% van het basisonderwijs en 46% van het voortgezet onderwijs vindt dat de PVV het meest van zijn verkiezingsprogramma in het regeer- een gedoogakkoord heeft verwezenlijkt. Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 19

21 4.6 Politieke voorkeur We hebben de schoolmanagers, docenten en leerkrachten gevraagd op welke partij zij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen (9 juni 2010) hebben gestemd en wat hun politieke voorkeur is op dit moment. Ten opzichte van het landelijk beeld zien we dat weinig schoolmanagers, docenten en leerkrachten de afgelopen verkiezingen op de PVV hebben gestemd en relatief veel op D66 en GroenLinks. In het voortgezet onderwijs hebben relatief veel schoolmanagers, docenten en leerkrachten op de PvdA gestemd. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden dan verliest de PvdA met name stemmen in het voorgezet onderwijs. Tweede Kamerverkiezingen juni 2010 Gestemd TK juni 2010 Zou nu stemmen Gestemd TK juni 2010 Zou nu stemmen CDA 13,4% 9,0% 10,4% 7,9% 14% VVD 20,1% 18,1% 11,1% 9,2% 21% PVV 2,2% 1,5% 1,0% 1,6% 16% PvdA 19,0% 15,1% 29,9% 22,9% 20% D66 12,8% 12,6% 15,4% 16,5% 7% GroenLinks 12,8% 11,1% 17,8% 17,8% 7% SP 10,6% 9,5% 8,1% 7,6% 10% Partij voor de Dieren 0,0% 0,5% 0,3% 0,6% 1% SGP 2,8% 3,0% 2,3% 2,9% 1% ChristenUnie 5,0% 4,0% 3,4% 3,8% 3% Anders 1,1% 1,5% 0,3% 0,0% 0% Nog onbekend/zou niet stemmen 4,5% 2,5% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Opvallend is de daling van het CDA en de PvdA bij schoolmanagers, leerkrachten en docenten. In het basisonderwijs raakt zowel het CDA (van 13,4% naar 9,0%) als de PvdA (van 10,4% naar 7,9%) een derde (33%) van haar aanhang onder schoolmanagers en leerkrachten kwijt. In het voortgezet onderwijs raakt zowel het CDA (van 10,4% naar 7,9%) en de PvdA bijna een kwart (respectievelijk 24% en 23%) van haar aanhang onder schoolmanagers en docenten kwijt. Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 20

22 Als de samenstelling van de Tweede Kamer zou afhangen van de politieke voorkeur van schoolmanagers, docenten en leerkrachten dan zou de zetelverdeling volgens de meting in oktober 2010 als volgt zijn: Zetelverdeling Voortgezet onderwijs Tweede Kamerverkiezingen juni 2010 CDA VVD PVV PvdA D GroenLinks SP Partij voor de Dieren SGP ChristenUnie Anders Totaal De huidige regering van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV zou, als het aan het basisonderwijs zou liggen, in plaats van 76 zetels kunnen steunen op 51 zetels en als het aan het voortgezet onderwijs zou liggen kunnen steunen op 31 zetels. Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - meting oktober DUO Onderwijsonderzoek 21

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen 19 maart 2015 Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Kansengelijkheid in het onderwijs

Kansengelijkheid in het onderwijs Rapportage Kansengelijkheid in het onderwijs Meningen en ideeën vanuit het onderwijs zelf Utrecht, november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud dr. Eric Elphick

Nadere informatie

De stemming van 22 april 2012

De stemming van 22 april 2012 De stemming van 22 april 2012 Zaterdagavond 21 april en zondagochtend 22 april hebben meer dan 4500 mensen meegewerkt aan het spoedonderzoek dat gehouden is als reactie op het mislukken van het Catshuisberaad.

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Ondanks euroscepsis: NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Persbericht I&O Research 14 maart 2016 VVD en PVV grootste partijen Op dit moment zou de VVD 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de PVV (25 zetels).

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer, 13 september De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 13 september waren tot het eind toe spannend. De VVD en PvdA zijn de grootste winnaars. Ten koste van PVV, CDA en

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties Rapportage Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties van docenten Utrecht, september 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Louise Jansen

Nadere informatie

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV 20 feb 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH Persbericht 1 februari 2016 PVV en VVD gaan virtueel aan kop Op dit moment zou de PVV 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de VVD (26 zetels). Rekening houdend met statistische

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen PROVINCIALE STATEN 18 MAART Inhoud Hoe hebben inwoners van de regio bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestemd? Wat zou in de regio de grootste partij zijn en wie is de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie?

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? 16 januari 2017 Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

De week waarin alles anders werd (of niet?)

De week waarin alles anders werd (of niet?) De week waarin alles anders werd (of niet?) Er is waarschijnlijk geen week geweest in de Nederlandse politieke geschiedenis waar in een korte tijd zoveel veranderde als de afgelopen 7 dagen. In die periode

Nadere informatie

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 Bestuurlijk Nederland blikt terug en kijkt vooruit Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opkomstgedrag en opkomstmotieven

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Verkiezingen Europees Parlement Hoe stemden de inwoners van de bij de verkiezingen voor het Europees Parlement? Wijkt hun stemgedrag af van de landelijke uitslag? En, welke en werden

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart Zet de daling in opkomst zich door? En is er in de regio ook winst voor de lokale partijen en D66 te zien? Het Onderzoekcentrum zet in deze factsheet

Nadere informatie

Werkdruk in het basisonderwijs

Werkdruk in het basisonderwijs Rapportage Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het journalistieke onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) Saskia Adriaens (De Monitor, KRO-NCRV) drs.

Nadere informatie

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam

Kiezersvoorkeuren in Amsterdam Kiezersvoorkeuren in Amsterdam In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart peilt OIS in opdracht AT de politieke voorkeur van Amsterdammers. Vooruitlopend daarop is een eerste verkennend onderzoek

Nadere informatie

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 Op dit moment is de officiele Nederlandse uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement nog niet bekend. Ipsos is gekomen met een exitpoll, GeenStijl met de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers

Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers 30 Oktober 2012 Samenvatting en persbericht Uit een recent (oktober) verkiezingsonderzoek van I&O Research komt naar voren dat een kwart van de VVD-kiezers

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

It s the economy stupid

It s the economy stupid It s the economy stupid De achtergrond van sterke stijging van SP en daling van PVV in de afgelopen maand De peiling van deze week is een voortzetting van het patroon dat zich aandient sinds half december.

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN Opleiding wederom splijtzwam Ouders kunnen veranderende Zwarte Piet prima uitleggen aan hun kinderen 1 december 2016 Meerderheid vindt maatschappelijke

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Jubileumonderzoek Maurice de Hond

Jubileumonderzoek Maurice de Hond Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Maurice de Hond als opiniepeiler zijn er 100 vragen gesteld, die zijn ingebracht door leden van Peil.nl. Hier staat een selectie van deze vragen. Op http://bit.ly/40jrpeiler

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, 24 november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500

Nadere informatie

TK2017: (mogelijke) lijsttrekkers onder de loep

TK2017: (mogelijke) lijsttrekkers onder de loep TK2017: (mogelijke) lijsttrekkers onder de loep Een aantal partijen in de Tweede Kamer hebben onlangs hun lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen gekozen. Pechtold (D66), Klaver (GroenLinks)

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Naast kwantitatieve methoden in het onderzoek -een vraag stellen met antwoorden waaruit men kan kiezen en de resultaten in percentages worden uitgedrukt-

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Nieuw Haags Peil van 26 februari 2006

Nieuw Haags Peil van 26 februari 2006 Nieuw Haags Peil van 26 februari 2006 Na een korte stijging van de Groep Wilders naar 8 zetels is de score nu weer 6 zetels. Bij de overige partijen zijn er slechts kleine verschuivingen. De drie linkse

Nadere informatie

Nog allerminst zeker dat PS-verkiezingen referendum worden. Regering en C3 halen in landelijke én PS-peiling ongeveer helft stemmen

Nog allerminst zeker dat PS-verkiezingen referendum worden. Regering en C3 halen in landelijke én PS-peiling ongeveer helft stemmen Nog allerminst zeker dat PS-verkiezingen referendum worden Regering en C3 halen in landelijke én PS-peiling ongeveer helft stemmen Het in Rutte II is onveranderd laag: slechts 16% zegt te hebben. Het aandeel

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 In plaats van een nieuwe peiling enkele dagen na de verkiezingen komen we vandaag met een analyse van de verkiezingsuitslag van 12 september. Op de dag

Nadere informatie

De Stemming van 26 juni 2016

De Stemming van 26 juni 2016 De Stemming van 26 juni 2016 Ook deze week zijn er geen verschuivingen in politieke voorkeur. Maar de uitslag van het Britse Referendum en de onderzoeken over een mogelijk Nederlands Referendum over een

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

1 januari 2015. Onderzoek:

1 januari 2015. Onderzoek: 1 januari 2015 Onderzoek: Verwachtingen 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoek: Politicus van het Jaar

Onderzoek: Politicus van het Jaar Onderzoek: Politicus van het Jaar Publicatiedatum: 16 december 2016 Over dit onderzoek JijVandaag, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 5.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

Belastingontwijking en brievenbusfirma s

Belastingontwijking en brievenbusfirma s Belastingontwijking en brievenbusfirma s Een onderzoek onder het Nederlands publiek Rapportage Auteurs: Femke Konings en Bram van der Lelij Project Z8590 29-12-2016 Conclusies Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering

TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering Aan het eind van 2015 zijn we maximaal 15 maanden verwijderd van de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De contouren van die verkiezingen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

De Provinciale Statenverkiezingen van 2011

De Provinciale Statenverkiezingen van 2011 De Provinciale Statenverkiezingen van 2011 Resultaten van peiling 12 met het GeldersPanel 31 januari 2011 Over deze peiling De leden van het GeldersPanel zijn vragen voorgelegd over de aanstaande Provinciale

Nadere informatie

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen Gegroeid optimisme over toekomst Europa vertaalt zich niet in afname euroscepsis 15 mei Een week voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

De stemming van 27 april 2012

De stemming van 27 april 2012 De stemming van 27 april 2012 De PvdA heeft ten opzichte van afgelopen zondag 5 zetels verloren en staat nu op 19 zetels. Groen Links stijgt 3 zetels naar 8, D66 2 zetels naar 17 en de ChristenUnie 1 zetel

Nadere informatie

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015 Rapport NOS Prinsjesdagonderzoek 2015 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 De stand van de economie 9 De economie en de rol van het kabinet 14 Internationale crises 15 Griekenland 17 Vluchtelingencrisis 21 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek buitenles

Rapportage Onderzoek buitenles Rapportage Onderzoek buitenles In opdracht van: Contactpersonen: Jantje Beton en IVN in het kader van het project Gezonde Schoolpleinen Wilma Nugteren en Tijs den Uijl Utrecht, maart 2016 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema zorg

Onderzoek verkiezingsthema zorg Onderzoek verkiezingsthema zorg Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.798 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Directeuren Voortgezet Onderwijs 2016

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Directeuren Voortgezet Onderwijs 2016 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek Directeuren Voortgezet Onderwijs 2016 DUO Onderwijsonderzoek verricht eind mei 2016 een omnibusonderzoek onder directeuren werkzaam in het voortgezet onderwijs (vmbo,

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Rapportage 27 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 5824 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die bij de Tweede Kamerverkiezingen in

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

deelnemers, waarvan 8000 de afgelopen twee jaar slachtoffer van een misdrijf zijn geworden.

deelnemers, waarvan 8000 de afgelopen twee jaar slachtoffer van een misdrijf zijn geworden. Uitslag Aangifte Onderzoek EenVandaag Opiniepanel 21.000 deelnemers, waarvan 8000 de afgelopen twee jaar slachtoffer van een misdrijf zijn geworden. 17-09-2010 Wel of geen aangifte 8000 deelnemers hebben

Nadere informatie

Beoordeling kabinet na 100 dagen

Beoordeling kabinet na 100 dagen Beoordeling kabinet na 100 dagen Voor: NRC Handelsblad Datum: 28 januari 2011 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueel

Nadere informatie

Sprongetje PVV - samen met VVD virtueel grootste partij

Sprongetje PVV - samen met VVD virtueel grootste partij Sprongetje PVV - samen met VVD virtueel grootste partij Draagvlak voor (verder) bezuinigen op defensie danig geslonken; Nederlander wil investeringen in zorg en onderwijs 16 september, Prinsjesdag 2014.

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs Rapportage Inspectie van het Onderwijs In samenwerking met: Contactpersoon: Van Twaalf tot Achttien Renske Valk Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van de Woud Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf waar u werkt?

1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf waar u werkt? Bijlage: Onderzoeksresultaten 8 7 1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 7 6 5 4 3 2 1 1% 6% Korter dan 2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar Langer dan 10 jaar 18% 7 6 5 4 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Basisonderwijs 2015

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Basisonderwijs 2015 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Basisonderwijs 2015 DUO Onderwijsonderzoek verricht april 2015 een omnibusonderzoek onder ICT-coördinatoren werkzaam in het basisonderwijs. Deelname

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING 3 ONDERZOEKSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2014

Schoolverlatersonderzoek 2014 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2014 In opdracht van Contactpersoon Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Mevrouw M. de Haas Utrecht, mei 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking 3 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn

Nadere informatie

De elite heeft niet geleerd van Fortuyn

De elite heeft niet geleerd van Fortuyn De elite heeft niet geleerd van Fortuyn Onderzoek over artikel Jacques Monasch in De Volkskrant Op pagina Forum van De Volkskrant van 22 juni jl. stond een artikel van Jacques Monasch met als titel De

Nadere informatie

1. Hoe staat u in het algemeen tegenover de mogelijkheid voor een zwangere vrouw om abortus te laten plegen? U bent. Voorstander Tegenstander

1. Hoe staat u in het algemeen tegenover de mogelijkheid voor een zwangere vrouw om abortus te laten plegen? U bent. Voorstander Tegenstander Eerste uitwerking resultaten abortusonderzoek TNS-Nipo (02-03-2016) 1. Hoe staat u in het algemeen tegenover de mogelijkheid voor een zwangere vrouw om abortus te laten plegen? U bent 7 7 24 14 48 sterk

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Gelderland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie