ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar"

Transcriptie

1 ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt op :04

2 1. Inleiding en probleemstelling De Inspectie van het Onderwijs doet in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar het gebruik van ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. De centrale vragen in dit onderzoek zijn: 1. In welke gebruiken basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs ICT? 2. In hoeverre gebruiken basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs ICT om onderwijsdoelen te realiseren? 3. Hoeveel computers en internetaansluitingen hebben basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs? 4. Wat zijn de knelpunten rondom het gebruik van ICT? 5. Welke activiteiten organiseren scholen om leraren te stimuleren om ICT toe te passen? 6. In hoeverre beheersen leraren ICT-vaardigheden (basisvaardigheden en didactische toepassingen)? Respons In totaal zijn er 408 vragenlijsten ingevuld en geretourneerd. 293 voor het basisonderwijs en 115 voor het voortgezet onderwijs. De steekproef is voor het basisonderwijs getrokken op het niveau van objecten van toezicht. De scholen zelf en de inspectie zien dit als aparte eenheid en daarom beoordeelt de inspectie deze apart. Voor het voortgezet onderwijs is de steekproef getrokken op het niveau van vestigingen. 2. Onderzoeksresultaten 2.1 Basisonderwijs Deze paragraaf beschrijft de onderzoeksresultaten voor het basisonderwijs. Voor de tekstuele beschrijving zie paragraaf 3.1. Representativiteit De representativiteit van de 293 scholen die de vragenlijst hebben ingevuld, is getoetst aan de hand van spreiding op: leerlingenpopulatie 1, schoolgrootte, provincie, denominatie, regionale verdeling, aantal scholen onder een bestuur, schoolgroep, totaal aantal leerlingen en het percentage.90 en.25 leerlingen (zie Tabel 1). De 293 responsscholen zijn representatief voor de basisscholen in Nederland 2. Tabel 1 Representativiteit basisonderwijs Steekproef Nederland n=293 n=6929 Leerlingenpopu latie N % % >50%.00 leerlingen >50%.25 en.90 leerlingen >50%.25 leerlingen leerlingen zijn leerlingen waarvan tenminste één van de ouders van een niet-nederlandse afkomst is (en beperkingen kent in opleidings- en beroepsniveau)..25 leerlingen zijn Nederlandse arbeiderskinderen (in termen van opleidings- en beroepsniveau van de ouders) zijn de overige, autochtone leerlingen. 2 In het basisonderwijs houden wij een grens aan van 5%. TR ICT Maart 2008.doc Pagina 2 van 21 Gemaakt op :04

3 >50%.90 leerlingen Schoolgrootte (aantal leerlingen) ='0-100' =' ' =' ' ='400 en meer' Pronvincie Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Denominatie openbaar roomskatholiek protestantschristelijk overig bijzonder Regionale verdeling buiten de steden g g Aantal scholen onder bestuur meerpitter Eenpitter Schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep Leerlingkenmer ken Totaal aantal leerlingen p125b TR ICT Maart 2008.doc Pagina 3 van 21 Gemaakt op :04

4 p190b Onderzoeksvraag 1: In welke gebruiken basisscholen ICT? Tabel 2a Gebruik ICT PO N Minimum Maximum Gemiddeld% SD Nooit ,35 2,37 Incidenteel ,07 9,56 Regelmatig ,57 10,50 Tabel 2b Gebruik ICT PO naar leerlingenpopulatie Gemiddeld% Nooit Incidenteel Regelmatig >50%.00 leerlingen 0,4 4,2 95,4 >50%.25 en Leerlingen >50%.90 leerlingen 0,2 4,5 95,3 Tabel 2c Gebruik ICT PO naar schoolgrootte Gemiddeld% Nooit Incidenteel Regelmatig = ,6 3,1 96,3 = ,1 2,7 97,2 = ,5 5,2 94,4 = 400 en meer 0,3 4,8 95,0 Tabel 2d Gebruik ICT PO naar denominatie Gemiddeld% Nooit Incidenteel Regelmatig Openbaar 0,2 3,0 96,8 Rooms-katholiek 0,4 3,9 95,7 Protestants-christelijk 0,5 4,8 94,7 Overig bijzonder 0,3 7,7 92,0 Tabel 2e Gebruik ICT PO naar provincie Gemiddeld% Nooit Incidenteel Regelmatig Drenthe 0 2,9 97,1 Flevoland 3,6 2,1 94,3 Friesland 0 2,5 97,5 Gelderland 0 2,4 97,6 Groningen 0 3,1 96,9 Limburg 0 3,3 96,7 Noord-Brabant 0,5 3,3 96,2 Noord-Holland 0 5,5 94,5 Overijssel 0,5 5,5 94,0 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 4 van 21 Gemaakt op :04

5 Utrecht 1,4 6,1 92,5 Zeeland Zuid-Holland 0,3 4,9 94,8 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 5 van 21 Gemaakt op :04

6 Onderzoeksvraag 2: In hoeverre gebruiken basisscholen ICT om onderwijsdoelen te realiseren? Onderwijsdoelen: A. Verzorgen adaptief onderwijs/onderwijs op maat B. Flexibilisering/individualisering van het leerproces C. Bevorderen zelfstandig leren D. Creëren rijkere leeromgeving E. Aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen F. Bevorderen gebruik voor remediërende toepassingen G. Intensivering communicatie tussen leraar en leerling H. Bevorderen samenwerkend leren I. Efficiënter inrichten van het onderwijs J. Toetsen op maat Tabel 3 Realiseren van onderwijsdoelen A B C D E F G H I J Niet 0 0,7 0,3 0 0,3 0,3 36,5 8,2 1,0 19,8 Enigszins 20,1 22,9 19,1 19,5 10,9 15,0 38,2 58,7 30,0 42 Behoorlijk 56,3 52,2 46,4 42,7 46,1 46,8 8,2 23,9 50,9 23,9 Sterk 23,5 22,2 33,8 37,5 42,3 36,9 2,0 7,2 17,7 11,3 Is geen doel 0 2,0 0,3 0,3 0,3 1,0 15,0 2,0 0,3 3,1 Onderzoeksvraag 3: Hoeveel computers en internetaansluitingen hebben basisscholen? Tabel 4a Computers en Internet N Minimum Maximum Gemiddeld% SD Leerlingen per computer Percentage met internetaansluitin g ,87 23,82 Tabel 4b Computers en Internet naar leerlingenpopulatie Gemiddeld% Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting >50%.00 leerlingen 6 89,7 >50%.25 en 90. leerlingen 6 92,0 >50%.90 leerlingen 6 91,4 Tabel 4c Computers en Internet naar schoolgrootte Gemiddeld% Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting = ,8 = ,4 = ,3 = 400 en meer 8 96,0 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 6 van 21 Gemaakt op :04

7 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 7 van 21 Gemaakt op :04

8 Tabel 4d Computers en Internet naar denominatie Gemiddeld% Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting Openbaar 6 92,7 Rooms-katholiek 7 93,1 Protestants-christelijk 6 85,2 Overig bijzonder 8 77,3 Tabel 4e Computers en Internet naar provincie Gemiddeld% Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting Drenthe 6 84,9 Flevoland 7 84,3 Friesland 5 68,1 Gelderland 6 88,3 Groningen 6 99,8 Limburg 7 91,8 Noord-Brabant 7 97,5 Noord-Holland 8 89,7 Overijssel 6 95,3 Utrecht 7 89,8 Zeeland 5 67,3 Zuid-Holland 6 95,2 Onderzoeksvraag 4: Wat zijn de knelpunten rondom het gebruik van ICT? Knelpunten: A. Beschikbaarheid van goede educatieve software in het algemeen B. Overzicht over bestaande educatieve software C. De kosten van educatieve software (licenties) D. De mogelijkheid programma s op maat te maken E. Onderwijsinhoudelijke ondersteuning bij ict-gebruik F. Beschikbare financiën om ict-voorzieningen op peil te houden G. Kwaliteit van de computers Tabel 5 Knelpunten rondom het gebruik van ICT A B C D E F G Niet 52,9 50,9 7,2 19,5 25,6 13,3 42,7 Enigszins 37,5 40,3 25,6 52,9 50,5 31,1 34,1 Behoorlijk 8,5 6,8 37,5 22,5 21,2 33,8 16 Sterk 1,0 2,0 29,7 5,1 2,7 21,8 7,2 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 8 van 21 Gemaakt op :04

9 Onderzoeksvraag 5: Welke activiteiten organiseren basisscholen om leraren te stimuleren om ICT toe te passen? Activiteiten: A. Scholing in ict-basisvaardigheden B. Specifieke scholing in didactische vaardigheden met betrekking tot ict C. Inhoudelijke ondersteuning door ict-coördinator/werkgroep D. Ruimte bieden voor experimenten/in kleine stapjes nieuwe dingen uitproberen E. Stimuleren van collegiale uitwisseling van kennis en ervaring F. ICT als onderwerp opnemen bij functioneringsgesprekken G. Bij de selectie van nieuwe personeelsleden letten op ict-competenties H. ICT als vast onderdeel opnemen in integrale kwaliteitszorg I. Consequent uitdragen dat ict waardevol is voor onderwijs J. Belonen van innovatief ict-gebruik K. Gebruik van bepaalde applicaties verplicht stellen Tabel 6 Activiteiten om leraren te stimuleren om ICT toe te passen A B C D E F G H I J K Niet 13,3 14 4,1 6,5 2,7 16,4 20,1 10,6 1,4 56,7 15,4 Incidenteel 49,5 60,1 19,8 34,1 31,7 43,7 37,2 30,7 11, ,8 Regelmatig 30,4 24,2 54,6 52,6 54,6 32, ,6 58,7 11,3 41,6 Vaak 6,8 1,7 21,5 6,8 10,9 7,5 15,7 17,1 28 3,1 23,2 Onderzoeksvraag 6: In hoeverre beheersen leraren in het basisonderwijs ICT-vaardigheden (basisvaardigheden en didactische toepassingen)? Tabel 7a Beheersing van ICT-vaardigheden PO - Basisvaardigheden N Minimum Maximum Gemiddeld% SD Niet ,68 4,00 In geringe ,04 9,07 In voldoende ,10 26,70 Goed ,17 29,25 Tabel 7b Beheersing van ICT-vaardigheden PO Basisvaardigheden naar leerlingenpopulatie Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed >50%.00 0,7 7,1 36,4 55,8 leerlingen >50%.25 en.90 0,6 6,8 45,1 47,6 leerlingen >50%.90 leerlingen 0,4 6,6 45,2 47,8 Tabel 7c Beheersing van ICT-vaardigheden PO Basisvaardigheden naar schoolgrootte Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed = ,4 5,1 37,2 56,3 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 9 van 21 Gemaakt op :04

10 = ,6 6,5 35,4 57,5 = ,5 7,9 37,8 53,9 = 400 en meer 0,7 7, ,4 Tabel 7d Beheersing van ICT-vaardigheden PO Basisvaardigheden naar denominatie Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed Openbaar 1,0 7,7 35,4 56 Rooms-katholiek 0,6 6, ,8 Protestantschristelijk 0,3 6,8 37,8 55 Overig bijzonder 1,4 7 38,5 53,1 Tabel 7e Beheersing van ICT-vaardigheden PO Basisvaardigheden naar provincie Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed Drenthe 7 7,2 20,8 65 Flevoland 0 9, ,8 Friesland 0,4 6,5 32,1 61 Gelderland 0,3 5,6 36,4 57,7 Groningen 0,4 3,6 52,3 43,7 Limburg 0 8,3 42,8 48,9 Noord-Brabant 0,9 6,6 34,4 58,1 Noord-Holland 0,1 6 38,6 55,4 Overijssel 0,5 6, Utrecht 0,8 14,2 45,8 39,3 Zeeland 0 6,3 12,5 81,3 Zuid-Holland 0,5 6,8 32,9 59,9 Tabel 8a Beheersing van ICT-vaardigheden PO Didactische toepassingen N Minimum Maximum Gemiddeld% SD Niet ,52 6,23 In geringe ,65 13,88 In voldoende ,87 25,65 Goed ,96 28,23 Tabel 8b Beheersing van ICT-vaardigheden PO Didactische toepassingen naar leerlingenpopulatie Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed >50%.00 1,4 11,7 45,2 41,7 leerlingen >50%.25 en.90 leerlingen 0 6, ,9 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 10 van 21 Gemaakt op :04

11 >50%.90 leerlingen 4,6 13,6 56,9 24,9 Tabel 8c Beheersing van ICT-vaardigheden PO Didactische toepassingen naar schoolgrootte Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed = ,3 11,1 40,1 47,4 = ,2 8,6 46,8 43,5 = ,7 12,9 47,7 37,7 = 400 en meer 2, ,8 38 Tabel 8d Beheersing van ICT-vaardigheden PO Didactische toepassingen naar denominatie Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed Openbaar 2,1 11, ,8 Rooms-katholiek 1,2 10,4 46,7 41,7 Protestantschristelijk 1,4 12, ,9 Overig bijzonder 0,6 16,9 45,1 37,3 Tabel 8e Beheersing van ICT-vaardigheden PO Didactische toepassingen naar provincie Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed Drenthe 8,3 12,2 33,6 45,9 Flevoland 0 10,8 41,7 47,5 Friesland 0,2 13,2 35,6 51 Gelderland 0, ,8 37,9 Groningen 0 15,4 53,8 30,8 Limburg ,1 36,9 Noord-Brabant 1,2 10,3 43,3 45,2 Noord-Holland 2,3 12,1 45,2 40,4 Overijssel 0,5 8,1 54,8 36,7 Utrecht 3, ,3 30,4 Zeeland Zuid-Holland 1,5 10,7 45,3 42,5.2 Voortgezet Onderwijs Deze paragraaf beschrijft de onderzoeksresultaten voor het basisonderwijs. Voor de tekstuele beschrijving zie paragraaf 3.2. Representativiteit De representativiteit van de 115 scholen die de vragenlijst hebben ingevuld, is getoetst aan de hand van spreiding op: denominatie, onderwijsaanbod, schoolgrootte, percentage cumileerlingen (culturele minderheden) en urbanisatiegraad. De 115 responsscholen zijn TR ICT Maart 2008.doc Pagina 11 van 21 Gemaakt op :04

12 representatief voor de scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland 3. Echter, omdat het gaat om een kleine groep scholen moeten de resultaten met voorzichtigheid worden behandeld en geïnterpreteerd. Tabel 9 Representativiteit voortgezet onderwijs Steekproefschole n Nederland n % % Denominatie Algemeen Bijzonder Openbaar Protestants- Christelijk Rooms-Katholiek Samenwerking Onderwijsaanbod breed vmbo havo/vwo brug Schoolgrootte > < Percentage cumileerlingen 0-2% % % >10% Urbanisatiegraad g g overig Onderzoeksvraag 1: In welke gebruiken scholen in het voortgezet onderwijs ICT? Tabel 10a Gebruik ICT VO N Minimum Maximum Gemiddeld% SD Nooit ,98 11,80 Incidenteel ,24 22,68 Regelmatig ,78 26,87 3 Omdat het voor VO minder scholen betreft, is een verschil van 10% acceptabel. TR ICT Maart 2008.doc Pagina 12 van 21 Gemaakt op :04

13 Tabel 10b Gebruik ICT VO naar percentage cumileerlingen (leerlingenpopulatie) Gemiddeld% Nooit Incidenteel Regelmatig 0-2% 10,0 39,2 50,8 2-5% 9,2 27,1 63,6 5-10% 17,5 27,5 55,0 > 10% 15,0 55,0 30,0 Tabel 10c Gebruik ICT VO naar schoolgrootte Gemiddeld% Nooit Incidenteel Regelmatig > ,9 38,0 51, ,9 44,1 44, ,2 35,2 50, ,5 37,3 56,3 <300 9,1 19,7 71,2 Tabel 10d Gebruik ICT VO naar denominatie Gemiddeld% Nooit Incidenteel Regelmatig Algemeen Bijzonder 10,0 41,2 48,8 Openbaar 8,1 29,2 62,7 Protestants-Christelijk 7,2 30,5 62,3 Rooms-Katholiek 11,0 44,5 44,5 Samenwerking 13,7 35,1 51,2 Tabel 10e Gebruik ICT VO naar onderwijsaanbod Gemiddeld% Nooit Incidenteel Regelmatig Breed 11,8 41,5 46,8 VMBO 8,2 32,6 59,2 Havo/vwo 12,2 37,8 50,0 Onderzoeksvraag 2: In hoeverre gebruiken scholen in het voortgezet onderwijs ICT om onderwijsdoelen te realiseren? Onderwijsdoelen: A. Verzorgen adaptief onderwijs/onderwijs op maat B. Flexibilisering/individualisering van het leerproces C. Bevorderen zelfstandig leren D. Creëren rijkere leeromgeving E. Aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen A. Bevorderen gebruik voor remediërende toepassingen B. Intensivering communicatie tussen leraar en leerling C. Bevorderen samenwerkend leren D. Efficiënter inrichten van het onderwijs E. Toetsen op maat TR ICT Maart 2008.doc Pagina 13 van 21 Gemaakt op :04

14 Tabel 11 Realiseren van onderwijsdoelen A B C D E F G H I J Niet 5,2 1,7 3,5 0,9 0,9 2,6 9,6 4,3 5,2 17,4 Enigszins 38,3 33,0 13,9 12,2 7,8 33,9 53,9 48,7 25,2 44,3 Behoorlijk 31,3 41,7 50,4 42,6 40,9 39,1 20,0 33,0 52,2 26,1 Sterk 21,7 22,6 32,3 44,3 50,4 23,5 10,4 13,0 15,7 7,8 Is geen doel 3,5 0, ,9 6,1 0,9 1,7 4,3 Onderzoeksvraag 3: Hoeveel computers en internetaansluitingen hebben scholen in het voortgezet onderwijs? Tabel 12a Computers en Internet N Minimum Maximum Gemiddeld% SD Leerlingen per computer Percentage met internetaansluitin g ,43 16,409 Tabel 12b Computers en Internet naar percentage cumileerlingen (leerlingenpopulatie) Gemiddeld% Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting 0-2% % % 3 93 > 10% Tabel 12c Computers en Internet naar schoolgrootte Gemiddeld% Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting > < Tabel 12d Computers en Internet naar denominatie Gemiddeld% Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting Algemeen Bijzonder 6 98 Openbaar 5 91 Protestants-Christelijk 5 92 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 14 van 21 Gemaakt op :04

15 Rooms-Katholiek 7 97 Samenwerking 5 99 Tabel 12e Computers en Internet naar onderwijsaanbod Gemiddeld% Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting Breed 7 93 VMBO 5 95 Havo/vwo 7 97 Onderzoeksvraag 4: Wat zijn de knelpunten rondom het gebruik van ICT? A. Beschikbaarheid van goede educatieve software in het algemeen B. Overzicht over bestaande educatieve software C. De kosten van educatieve software (licenties) D. De mogelijkheid programma s op maat te maken E. Onderwijsinhoudelijke ondersteuning bij ict-gebruik F. Beschikbare funanciën om ict-voorzieningen op peil te houden G. Kwaliteit van de computers Tabel 13 Knelpunten rondom het gebruik van ICT A B C D E F G Niet 22,6 23,5 8,7 16,5 14,8 9,6 44,3 Enigszins 53,9 52,2 33,0 33,9 42,6 26,1 40,0 Behoorlijk 20,9 23,5 48,7 41,7 40,0 43,5 13,0 Sterk 2,6 0,9 9,6 7,8 2,6 20,9 2,6 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 15 van 21 Gemaakt op :04

16 Onderzoeksvraag 5: Welke activiteiten organiseren scholen in het voortgezet onderwijs om leraren te stimuleren om ICT toe te passen? Activiteiten: A. Scholing in ict-basisvaardigheden B. Specifieke scholing in didactische vaardigheden met betrekking tot ict C. Inhoudelijke ondersteuning door ict-coördinator/werkgroep D. Ruimte bieden voor experimenten/in kleine stapjes nieuwe dingen uitproberen E. Stimuleren van collegiale uitwisseling van kennis en ervaring F. ICT als onderwerp opnemen bij functioneringsgesprekken G. Bij de selectie van nieuwe personeelsleden letten op ict-competenties H. ICT als vast onderdeel opnemen in integrale kwaliteitszorg I. Consequent uitdragen dat ict waardevol is voor onderwijs J. Belonen van innovatief ict-gebruik K. Gebruik van bepaalde applicaties verplicht stellen Tabel 14 Activiteiten om leraren te stimuleren om ICT toe te passen A B C D E F G H I J K Niet 12,2 13,0 7,8 1,7 1,7 20,9 17,4 16,5 1,7 36,5 17,4 Incidenteel 44,3 60,9 23,5 30,4 41,7 41,7 40,0 37,4 15,7 41,7 33,9 Regelmatig 39,1 26,1 52,2 56,6 45,2 26,1 32,2 38,3 53,0 14,8 35,7 Vaak 4,3 0 16,5 11,3 11,3 11,3 10,4 7,8 29,6 7,0 13,0 Onderzoeksvraag 6: In hoeverre beheersen leraren ICT-vaardigheden (basisvaardigheden en didactische toepassingen)? Tabel 15a Beheersing van ICT-vaardigheden VO - Basisvaardigheden N Minimum Maximum Gemiddeld% SD Niet ,83 4,04 In geringe ,46 9,30 In voldoende ,16 20,84 Goed ,55 22,59 Tabel 15b Beheersing van ICT-vaardigheden VO Basisvaardigheden naar percentage cumileerlingen (leerlingenpopulatie) Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed 0-2% 1,8 12,3 45,3 40,6 2-5% 2,2 6,8 48,8 42,2 5-10% 1,5 12,5 45,0 41,0 > 10% 7,5 32,5 50,0 10,0 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 16 van 21 Gemaakt op :04

17 Tabel 15c Beheersing van ICT-vaardigheden VO Basisvaardigheden naar schoolgrootte Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed > ,7 8,0 41,4 48, ,9 12,8 42,5 41, ,4 10,5 55,5 32, ,6 12,8 44,2 41,4 <300 0,5 8,8 42,4 48,3 Tabel 15d Beheersing van ICT-vaardigheden VO Basisvaardigheden naar denominatie Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed Algemeen 0,4 13,8 35,0 50,8 Bijzonder Openbaar 1,8 10,5 50,2 37,6 Protestants- 1,8 10,1 46,9 41,3 Christelijk Rooms-Katholiek 1,7 11,6 47,2 39,6 Samenwerking 4,2 11,7 41,2 42,9 Tabel 15e Beheersing van ICT-vaardigheden VO Basisvaardigheden naar onderwijsaanbod Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed Breed 2,8 11,1 45,7 40,4 VMBO 1,3 11,8 45,9 41,0 Havo/vwo 0,3 13,1 47,2 39,4 Tabel 16a Beheersing van ICT-vaardigheden VO Didactische toepassingen N Minimum Maximum Gemiddeld% SD Niet ,69 13,90 In geringe ,68 11,38 In voldoende ,40 15,03 Goed ,23 15,99 Tabel 16b Beheersing van ICT-vaardigheden VO Didactische toepassingen naar percentage cumileerlingen (leerlingenpopulatie) Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed 0-2% 11,7 23,4 36,9 28,1 2-5% 10,9 19,4 36,3 33,4 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 17 van 21 Gemaakt op :04

18 5-10% 12,5 26,7 29,2 31,7 > 10% 45,0 25,0 20,0 10,0 TR ICT Maart 2008.doc Pagina 18 van 21 Gemaakt op :04

19 Tabel 16c Beheersing van ICT-vaardigheden VO Didactische toepassingen naar schoolgrootte Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed > ,8 21,3 32,6 33, ,5 22,3 36,9 30, ,6 25,5 37,9 25, ,3 24,7 35,3 25,7 <300 14,1 17,6 37,6 30,6 Tabel 16d Beheersing van ICT-vaardigheden VO Didactische toepassingen naar denominatie Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed Algemeen 12,9 25,4 33,2 28,6 Bijzonder Openbaar 14,8 20,2 38,3 26,7 Protestants- 7,1 22,1 38,4 32,3 Christelijk Rooms-Katholiek 13,3 24,2 37,8 24,7 Samenwerking 19,4 21,8 29,3 29,6 Tabel 16e Beheersing van ICT-vaardigheden VO Didactische toepassingen naar onderwijsaanbod Gemiddeld% Niet In geringe In voldoende Goed Breed 12,6 22,8 36,7 27,9 VMBO 14,2 23,2 34,8 27,8 Havo/vwo 11,6 23,4 37,8 27,2 3. Conclusies 3.1 Basisonderwijs Van de basisscholen maakt 96% regelmatig gebruik van ICT in het onderwijs. Dit is 5% meer dan vorig jaar. Op openbare scholen zien we dat ICT het meest gebruikt wordt. Vorig jaar gebruikte nog maar 67% van de bijzondere scholen ICT in het onderwijs, nu is dat 92%. De verschillen tussen provincies zijn niet heel groot, maar Utrecht gebruikt ICT het minst regelmatig. 42% van de scholen zegt ICT in sterke te gebruiken om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor leerlingen. Het bevorderen van het gebruik voor remediërende toepassingen, het creëren van een rijkere leeromgeving en het bevorderen van zelfstandig leren zijn daarna de doelen die scholen aangeven sterk te willen realiseren met behulp van het gebruik van ICT. Scholen bieden gemiddeld één computer per zes leerlingen aan. Vorig jaar was dit gemiddeld zeven leerlingen. Hoe groter de school, hoe meer leerlingen met één computer moeten doen. Ook op de bijzondere scholen zijn er meer leerlingen per computer dan op de rest van de scholen. Gemiddeld heeft 90% (3% meer dan vorig jaar) een TR ICT Maart 2008.doc Pagina 19 van 21 Gemaakt op :04

20 internetaansluiting. Ook hier ligt dit percentage op kleinere scholen lager (77%), net als in Friesland (66%) en Zeeland (67%). Scholen geven aan dat het grootste knelpunt rondom het gebruik van ICT de kosten van de licenties voor educatieve software is. Ook de beschikbare financiën om ICT-voorzieningen op peil te houden blijkt, net als vorig jaar, een probleem. Aan de beschikbare educatieve software of de kwaliteit van de computers ligt het niet. Het zijn de financiële middelen die tekort schieten. Met enerzijds het consequent uitdragen dat ICT waardevol is voor onderwijs en het anderzijds verplicht stellen van het gebruik van bepaalde applicaties, hopen scholen leraren te stimuleren om ICT toe te passen. Ook inhoudelijke ondersteuning door ICT-coördinatoren is een activiteit die vaak wordt gebruikt. Iets meer dan de helft (55%) van de scholen zegt dat de leraren de ICT basisvaardigheden goed beheersen. Dit percentage ligt iets hoger dan vorig jaar (51%). Op scholen met meer dan 25% of 50% gewichtenleerlingen beheersen de leraren de basisvaardigheden in mindere goed. Hoe groter de school, hoe minder goed de leraren de basisvaardigheden beheersen. In Utrecht en Overijssel is eenzelfde beeld te zien, terwijl in Zeeland 81% van de scholen aangeeft dat de leraren de basisvaardigheden goed beheersen. 41% van de scholen zegt dat de leraren de ICT didactische vaardigheden goed beheersten (ten opzichte van 38% vorig jaar). Scholen met meer dan de helft.90 leerlingen, grotere scholen, bijzondere scholen en scholen in Utrecht en Groningen beheersen de didactische vaardigheden het minst goed. 3.2 Voortgezet onderwijs Scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken minder regelmatig ICT (54%) dan in het basisonderwijs. Scholen met minder dan 300 leerlingen gebruiken ICT opvallend vaker (71%) dan grotere scholen. Vorig jaar gebruikte 78% van de scholen met meer dan 1500 leerlingen nog ICT, nu is dat 51%. Rooms-Katholieke en brede scholen gebruiken ICT het minst regelmatig. Havo/vwo scholen laten sinds vorig jaar een stijging zien van het gebruik van ICT (van 29% naar 50%). Net als in het basisonderwijs zijn de belangrijkste doelen die scholen met ICT willen realiseren het aantrekkelijk maken van het onderwijs voor de leerlingen, het creëren van een rijkere leeromgeving en het bevorderen van zelfstandig leren. Vorig jaar was het bevorderen van het gebruik voor remediërende toepassingen nog in sterke een doel (32%), nu is dat op nog maar 23% van de scholen het geval. Ook in het voortgezet onderwijs moeten gemiddeld zes leerlingen één computer delen. Op scholen met minder dan 300 leerlingen delen gemiddeld vier leerlingen één computer. Scholen met meer dan 1500 leerlingen hebben de meeste leerlingen per computer (9). Op de scholen in het voortgezet onderwijs heeft gemiddeld 94% van de computers een internetaansluiting. Dit percentage is hetzelfde als vorig jaar. Het grootste knelpunt rondom het gebruik van ICT is de beschikbaarheid van de financiën om ICT voorzieningen op peil te houden (op 21% van de scholen een groot knelpunt). Consequent uitdragen dat ICT waardevol is voor het onderwijs en inhoudelijke ondersteuning zijn de meest voorkomende activiteiten om leraren te stimuleren om ICT toe te passen. 42% (tegenover 47% vorig jaar) van de scholen zegt dat de leraren de ICT basisvaardigheden goed beheersen. In het basisonderwijs ligt dit percentage een stuk hoger (55%). Op 55% van TR ICT Maart 2008.doc Pagina 20 van 21 Gemaakt op :04

21 de VO-scholen met leerlingen en op 51% algemeen bijzondere scholen beheersen de leraren de basisvaardigheden goed. Didactische vaardigheden worden in veel mindere beheerst. Slechts 28% van de scholen zegt dat de leraren de didactische vaardigheden beheersen, tegenover 41% in het basisonderwijs. 3.3 Tot slot Het lijkt erop dat de basisscholen wat betreft het gebruik van ICT en het beheersen van de basisvaardigheden en didactische vaardigheden voorlopen op de scholen in het voortgezet onderwijs. De oorzaak daarvan kan niet gevonden worden in het aantal computers per leerling en het percentage internetaansluitingen. Deze zijn namelijk ongeveer gelijk aan die in het basisonderwijs. De scholen in zowel het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs ondernemen bijna dezelfde activiteiten om het gebruik van ICT te stimuleren. In het basisonderwijs lijkt dit dus beter uit te pakken dan in het voortgezet onderwijs. Het doel dat de scholen het meest voor ogen hebben is het aantrekkelijk maken van onderwijs voor de leerlingen. De scholen in beide sectoren lopen echter tegen hetzelfde probleem aan: de kosten van de ICT voorzieningen. Om ICT een goede plek te geven in het onderwijs, is het belangrijk dat de leraren beschikken over de basisvaardigheden en didactische vaardigheden. Dit is op lang niet alle scholen nog het geval. TR ICT Maart 2008.doc Pagina 21 van 21 Gemaakt op :04

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016. Pagina 1 van 13

FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016. Pagina 1 van 13 FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016 Pagina 1 van 13 Inleiding Scholen voor primair onderwijs zijn sinds 1 augustus 2014 verplicht aan

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005 ICT-onderwijsmonitor Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets ICT-onderwijsmonitor Longitudinaal: 1998-2005 Onderwijssectoren Steekproef / populatie Coördinatoren, leraren, (leerlingen)

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland

Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland Prestaties en verschillen naar sociale achtergrond bij overgang po-vo Trudie Schils Universiteit Maastricht Doel bijeenkomst Indruk Limburgse onderwijs: Maastricht-heuvelland

Nadere informatie

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Frank Scholten Janneke Huizenga Quickscan leerlingendaling PO en VO 2016 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Schoolbesturen PO...

Nadere informatie

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Frank Scholten Janneke Huizenga Quickscan leerlingendaling PO en VO 2016 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Schoolbesturen PO...

Nadere informatie

Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling. schoolbesturen en gemeenten

Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling. schoolbesturen en gemeenten Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling schoolbesturen en gemeenten Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling schoolbesturen en gemeenten Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, mei 2015

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN EN

FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN EN FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN 2014-2015 EN 2015-2016 Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het tweede jaar zijn de gegevens over schorsen

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck...

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck... nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Samenvatting. De stand van zaken in hoofdlijnen

Samenvatting. De stand van zaken in hoofdlijnen Samenvatting De stand van zaken in hoofdlijnen In 2003/2004 is de ICT-onderwijsmonitor voor de zevende maal uitgevoerd in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, de bve-sector en de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

ICT in cijfers ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004/2005. Maartje van den Bogaard

ICT in cijfers ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004/2005. Maartje van den Bogaard ICT in cijfers ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004/2005 ITS Madeleine Hulsen Froukje Wartenbergh-Cras Ed Smeets Dana Uerz IVA Irma van der Neut Linda Sontag Bibi van Wolput Maartje van den Bogaard Nijmegen/Tilburg,

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Directeuren Voortgezet Onderwijs 2016

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Directeuren Voortgezet Onderwijs 2016 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek Directeuren Voortgezet Onderwijs 2016 DUO Onderwijsonderzoek verricht eind mei 2016 een omnibusonderzoek onder directeuren werkzaam in het voortgezet onderwijs (vmbo,

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015 DUO Onderwijsonderzoek verricht april 2015 een omnibusonderzoek onder ICT-coördinatoren werkzaam in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Selectie, schoning en weging van het Scholierenonderzoek

Selectie, schoning en weging van het Scholierenonderzoek Selectie, schoning en weging van het Scholierenonderzoek 2001-2002 Inleiding In dit rapport zal verslag worden gedaan van de procedure die gevolgd is bij het opzetten van het Scholierenonderzoek 2001-2002,

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Interne Cultuurcoördinatoren Basisonderwijs 2015

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Interne Cultuurcoördinatoren Basisonderwijs 2015 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek Interne Cultuurcoördinatoren Basisonderwijs 2015 DUO Onderwijsonderzoek verricht april 2015 een omnibusonderzoek onder interne cultuurcoördinatoren werkzaam in het basisonderwijs.

Nadere informatie

Tabellenboek beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

Tabellenboek beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) Tabellenboek beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) Ict-coördinatoren Algemeen BVE 4.1 Respons ict-coördinatoren aantal verstuurd aantal respons % roc's 43 34 79 aoc's 11 6 55 vakscholen 11 8 73

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Extra kosten AWBZ instelling

Extra kosten AWBZ instelling pagina 1 van 6 Extra kosten AWBZ instelling Als u of uw familielid in een instelling woont waar zorg geleverd wordt, kan het zijn dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt voor extra zorg of activiteiten

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De inspectie verzorgt een zeer leesbaar en gedetailleerd rapport over de staat van het onderwijs.

Nadere informatie

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Start Inleiding Feitenkaart Voor- en Nakaart Analysekaart kaart Voorbereidingskaart Colofon Start Inleiding PO-Raad: Goed voorbereid op de krimp Vrijwel alle maatschappelijke

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2015

Verzuimonderzoek PO en VO 2015 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2015 DUO Informatieproducten Ako Madomi 19 augustus 2016 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 6 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport Positiever beeld ict inzet in primair

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

SAMENVATTING. Aanleiding

SAMENVATTING. Aanleiding SAMENVATTING Aanleiding Op verzoek van de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang heeft de Inspectie van het Onderwijs in 2008 de kwaliteit van het basisonderwijs in de drie noordelijke

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Jaarrekening!2012! Stichting(IVN( Plantage(Middenlaan(23c(Amsterdam( Postbus(20123(1000(HC(Amsterdam( www.ivn.nl( (

Jaarrekening!2012! Stichting(IVN( Plantage(Middenlaan(23c(Amsterdam( Postbus(20123(1000(HC(Amsterdam( www.ivn.nl( ( ! Jaarrekening!2012! StichtingIVN PlantageMiddenlaan23cAmsterdam Postbus201231000HCAmsterdam www.ivn.nl StichtingIVN Jaarrekening2012 Inhoudsopgave- 1. Bestuursverslag-- - - - - - - - - - 3- - 2. Organisatie-&-Bestuur-

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Staatssecretaris Van Rijn heeft voor de komende jaren landelijk miljoenen euro s vrijgemaakt om het leven in verpleeghuizen aangenamer te

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK VO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK VO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK VO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 Inhoud Inleiding 1. Toezichtarrangementen 1 september 2014 2. Oordelen OV 2013/2014 Opbrengsten 3. Oordelen OV 2013/2014 Kwaliteit

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE. Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 2006

MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE. Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 2006 MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE 2 Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 200 2. Werkgelegenheid in de provincie Groningen, per sector 200 Bouw Financiële instellingen Horeca Industrie

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

Tabellenboek - beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) schooljaar 2004-2005

Tabellenboek - beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) schooljaar 2004-2005 Tabellenboek - beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) schooljaar 2004-2005 Ict-coördinatoren Algemeen BVE 4.1 Respons ict-coördinatoren aantal verstuurd aantal respons % roc's 41 31 76 aoc's 11

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2. Het Onderzoek

NIEUWSBRIEF 2. Het Onderzoek NIEUWSBRIEF 2 ZonMw akkoord met Onderzoek Van maart tot juli 2009 hebben we een vooronderzoek uitgevoerd om een eerste indruk te krijgen over hoe het nu gaat met binnen Nederland geadopteerden en hun adoptieouders.

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Opiniepeiling SBO. Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07

Opiniepeiling SBO. Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07 Opiniepeiling SBO Eindrapport Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07 2007 ResearchNed Nijmegen in opdracht van SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Basisonderwijs 2015

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Basisonderwijs 2015 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Basisonderwijs 2015 DUO Onderwijsonderzoek verricht april 2015 een omnibusonderzoek onder ICT-coördinatoren werkzaam in het basisonderwijs. Deelname

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Ontwikkeling golfers van

Ontwikkeling golfers van FOTO OMSLAG VOLGT Ontwikkeling golfers van 2009-2013 06-'09 12-'09 06-'10 12-'10 06-'11 12-'11 06-'12 12-'12 06-'13 12-'13 Δ % '12-13 Δ '09 - '13 Golfer met homecourse 152.842 157.919 157.870 166.316 165.852

Nadere informatie

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken 2004-2005 Maart 2005 Colofon Samenstelling drs. K.A.P.W. (Karianne) Smeets Vormgeving binnenwerk V. Loppies Druk Sector Document Processing, VNG

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 120324 Datum schoolbezoek : 18 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Recht op geletterd(heid)!

Recht op geletterd(heid)! Recht op geletterd(heid)! Basisvaardigheden Taal in het voortgezet onderwijs in Nederland Jan Rijkers voorzitter Centrale Directie Het Hooghuis scholengroep voortgezet onderwijs, Oss, NL CTO, Met recht

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Leerkrachten Basisonderwijs 2016

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek Leerkrachten Basisonderwijs 2016 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek Leerkrachten Basisonderwijs 2016 DUO Onderwijsonderzoek verricht eind mei 2016 een omnibusonderzoek onder leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs. Deelname aan het

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Dr. Geert Driessen Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. Geert Driessen Radboud Universiteit Nijmegen Dr. Radboud Universiteit Nijmegen g.driessen@its.ru.nl www.geertdriessen.nl Grote verschillen in uitkomsten qua vitaliteit Fries, streektalen en dialecten Uiteenlopende oorzaken: peiljaar demografische

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008

Sinterklaas onderzoek 2008 Sinterklaas onderzoek 2008 Lennard Beskers Hester Bunnik 5 November 2008 Agenda Inleiding en methodiek Wie viert er Sinterklaas? Hoe en waarom vieren Nederlanders Sinterklaas? Sinterklaas en bestedingen

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie