Leerlingtevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlingtevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc Postbus AR Utrecht telefoon: URL:

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen oordeel Hoofdaspecten Kennis- en persoonlijke ontwikkeling Werkvormen Leerkracht Sfeer Sociaal-emotioneel Extra activiteiten Website van de school Voorzieningen Pesten Spiegelonderzoek Vergelijking met Schoolspecifieke vragen Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 2

3 1 INLEIDING Deze schoolrapportage bevat de resultaten van het leerlingtevredenheidsonderzoek dat onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de scholen van SKBG is verricht. De resultaten van de school worden vergeleken met de overall resultaten van SKBG. In de volgende tabel is weergegeven hoeveel leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld: voor de school die in deze rapportage centraal staat en voor SKBG-totaal. School Aantal leerlingen dat de vragenlijst heeft ingevuld R.K. Basisschool Martinus Twello 75 SKBG 1027 Interpretatie van de resultaten De vragenlijst die is gebruikt bestaat voornamelijk uit stellingen. Een stelling luidt bijvoorbeeld: Er zijn duidelijke regels in de klas. Leerlingen kunnen antwoorden met: - oneens - tussenin - eens. We kennen aan de antwoorden vervolgens een waarde toe ( 1 mee oneens, 5,5 voor tussenin en 10 voor mee eens). Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling mee oneens hebben geantwoord) en 10 (als alle respondenten op het aspect/de stelling mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een stelling is, des te positiever de leerlingen over deze stelling zijn. Sommige stellingen zijn echter zo geformuleerd dat het omgekeerde het geval is; hier geldt hoe lager de score op een stelling is, des te positiever de leerlingen over een stelling zijn. Een voorbeeld van zo n stelling kan zijn: Mijn meester/juf is te streng voor mij. Om de scores op de stellingen in de rapportage allemaal hetzelfde te kunnen interpreteren, zijn deze stellingen geherformuleerd en de scores omgescoord. Bijvoorbeeld Mijn meester/juf is te streng voor mij wordt geherformuleerd naar Mijn meester/juf is niet te streng voor mij en waardes die daarbij horen worden omgescoord: waarde 1 (oneens) wordt waarde 10 (eens) enzovoorts. De gemiddelde score die we voor elke stelling berekenen, heeft de volgende betekenis: - Gemiddeld 8,6 of hoger: zeer goed zeer tevreden - 8,2 tot en met 8,5: goed tevreden - 7,7 tot en met 8,1: redelijk redelijk tevreden - 6,9 tot en met 7,6: matig matig tevreden - 6,8 en lager: zeer matig/slecht niet tevreden Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 3

4 De rapportage De rapportage bestaat voornamelijk uit grafieken en tabellen. In de grafieken worden de resultaten van de school afgezet tegen de gemiddelde scores van SKBG-totaal. Tevens is in de grafieken de laagste schoolscore en de hoogste schoolscore opgenomen (die op een school van SKBG zijn gemeten). Onder de laagste schoolscore verstaan we de score van de school die, van alle SKBGscholen, de laagste score heeft behaald. Onder de hoogste schoolscore verstaan we de score van de school die, van alle SKBG-scholen, de hoogste score heeft behaald. Na elke grafiek volgt een tabel. In deze tabel staan de resultaten van de school (nogmaals) afgezet tegen de gemiddelde score van SKBG-totaal. Als de score van de school positief afwijkt van SKBGtotaal (de school scoort significant beter dan SKBG-totaal) staat er een plus ( + ) achter de score. Als de score van de school negatief afwijkt van SKBG-totaal (de school scoort significant slechter dan SKBG-totaal), staat er een min ( - ) achter de score. In deze rapportage worden de resultaten van de school ook vergeleken met de resultaten van Dit wordt gerapporteerd in de vorm van tabellen. Het verschil tussen de school en SKBG-totaal is getoetst met een zogenaamde t-toets voor gemiddelden. Het kan zijn dat een verschil van bijvoorbeeld 0,4 op een bepaald aspect als significant uit de toets naar voren komt, terwijl een verschil van dezelfde grootte op een ander aspect niet als significant uit de bus komt. Dit heeft te maken met verschillende factoren: de omvang van de groepen leerlingen die met elkaar worden vergeleken, de spreiding van de antwoorden van de leerlingen op de antwoordschaal van het aspect (scores 1 tot en met 10 op een schaal van helemaal mee oneens naar helemaal mee eens), het niet beoordelen van het aspect door een enkeling (missings) en afronding van de gemiddelden. We beschrijven significante verschillen gebaseerd op de t-toets (betrouwbaarheidsniveau 95%). Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 4

5 1.1 Algemeen oordeel Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op het algemeen oordeel van de school Algemeen oordeel 7,4 8,1 8,3 8,6 R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore SKBG 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Welk rapportcijfer, van 1 tot en met 10, geef je voor je school? (1=zeer slecht, 5=onvoldoende, 6=voldoende, 10=zeer goed) 8,3 8,1 Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 5

6 1.2 Hoofdaspecten Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de hoofdaspecten Kennis- en persoonlijke ontwikkeling Voorzieningen Werkvormen Extra activiteiten Leerkracht Sociaal-emotioneel Sfeer R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore SKBG Kennis- en persoonlijke ontwikkeling 9,1 9,0 Werkvormen 8,9 8,5 Leerkracht 9,6 9,0 + Sfeer 9,1 8,6 + Sociaal-emotioneel 9,2 8,8 Extra activiteiten 8,5 8,5 Voorzieningen 9,3 8,5 + Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 6

7 1.3 Kennis- en persoonlijke ontwikkeling Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de aspecten kennis- en persoonlijke ontwikkeling Kinderen die snel klaar zijn krijgen extra opdrachten Leer veel van muziekles Kinderen die moeite hebben worden geholpen Kennis- en persoonlijke ontwikkeling algemeen Leer dit jaar veel nieuwe dingen Leer veel van rekenen Leer veel van taal Leer veel van gymles Leer veel van aardrijkskunde Leer veel van knutselen en tekenen Leer veel van biologie/natuur Leer veel van techniek Leer veel van geschiedenis R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore SKBG Alles bij elkaar leer ik veel op mijn school 9,1 9,0 Ik leer dit jaar veel nieuwe dingen 8,5 8,4 Ik leer veel van rekenen 8,1 8,4 Ik leer veel van taal 7,8 7,8 Ik leer veel van aardrijkskunde 8,6 8,1 Ik leer veel van biologie/natuur 8,7 7,7 + Ik leer veel van geschiedenis 9,1 8,4 + Ik leer veel van techniek 5,7 6,6 - Ik leer veel van knutselen en tekenen 8,0 6,9 + Ik leer veel van gymles 7,8 7,4 Ik leer veel van muziekles 5,4 5,4 Kinderen die snel klaar zijn met hun werk krijgen extra opdrachten 8,0 7,9 Kinderen die moeite hebben om hun werk te maken worden geholpen 9,5 9,3 Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 7

8 1.4 Werkvormen Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de aspecten werkvormen Werkvormen algemeen Krijg niet te veel huiswerk Werken met leuke leerboeken Werk graag met een groepje aan een opdracht Leuk om met een digibord les te krijgen Werk graag in mijn eentje aan een opdracht Leuk om met de computer te werken R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore SKBG Alles bij elkaar vind ik dat we op school op een leuke manier werken 8,9 8,5 Ik vind dat we in de klas meestal met leuke leerboeken werken 7,5 7,0 Ik vind het leuk om met een digibord les te krijgen 9,5 9,3 Ik vind het leuk om op school met de computer te werken 9,0 8,9 Ik werk graag in mijn eentje aan een opdracht 5,4 5,4 Ik werk graag met een groepje aan een opdracht 7,9 7,4 Ik krijg niet te veel huiswerk 8,1 7,7 Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 8

9 1.5 Leerkracht Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de aspecten leerkracht Leer veel van meester/juf Leerkracht algemeen Weet waar ik goed in ben Is niet te streng voor mij Uitleg snap ik Helpt mij om nog beter te worden Vragen kan ik altijd stellen Luistert goed naar mij Er wordt naar ideeën geluisterd Helpt mij goed als ik een vraag stel Zegt het wanneer ik mijn best doe R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore SKBG Alles bij elkaar vind ik mijn meester/juf leuk 9,6 9,0 + Mijn meester/juf weet waar ik goed in ben 9,4 9,1 Mijn meester/juf helpt mij om nog beter te worden in de dingen waar ik 8,0 7,8 goed in ben Als ik vragen heb, kan ik die altijd aan mijn meester/juf stellen 9,2 8,6 + Als ik een idee heb, dan luistert mijn meester/juf ernaar 8,7 8,1 Als ik goed mijn best doe dan zegt mijn meester/juf dit tegen mij 8,8 8,5 Mijn meester/juf helpt mij goed als ik een vraag stel 9,6 8,9 + Mijn meester/juf luistert goed naar mij 9,1 8,6 Als mijn meester/juf iets uitlegt dan snap ik het 8,1 7,2 + Mijn meester/juf is niet te streng voor mij 9,1 8,2 + Alles bij elkaar leer ik veel van mijn meester/juf 9,6 9,1 + Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 9

10 1.6 Sfeer Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de aspecten sfeer Kinderen houden zich aan de regels Duidelijke regels in klas Meester/juf houdt zich aan de regels Sfeer algemeen Meestal zin om naar school te gaan Zit in een leuke klas Iedereen is meestal aardig voor elkaar Luisteren goed naar elkaars ideeën Meester/juf is aardig voor mij Elkaar helpen in klas Zijn aardig voor meester /juf R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore SKBG Alles bij elkaar vind ik het leuk op school 9,1 8,6 + Ik heb meestal zin om naar school te gaan 7,2 7,0 Ik zit in een leuke klas 9,5 8,9 + In de klas is iedereen meestal aardig voor elkaar 8,3 7,7 + De meester/juf is aardig voor mij 9,9 9,4 + Wij zijn aardig voor de meester /juf 9,3 8,9 + In de klas helpen we elkaar 8,8 8,7 In de klas luisteren we goed naar elkaars ideeën 8,0 7,4 + Er zijn duidelijke regels in de klas 9,6 9,0 + De meeste kinderen houden zich aan de regels 8,1 7,3 + De meester/juf houdt zich aan de regels 9,8 9,3 + Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 10

11 1.7 Sociaal-emotioneel Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de aspecten sociaalemotioneel Sociaal-emotioneel algemeen 10 Bij problemen kan ik meestal bij mijn meester /juf terecht Ben meestal niet erg zenuwachtig als ik een toets moet maken Heb het naar mijn zin in de klas Heb genoeg vriendjes/ vriendinnetjes Voel me niet alleen op school Durf meestal te zeggen wat ik vind Met andere kinderen kan ik goed overweg R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore SKBG Alles bij elkaar voel ik me fijn op school 9,2 8,8 Ik heb het naar mijn zin in de klas 9,5 8,8 + Ik heb genoeg vriendjes en/of vriendinnetjes 9,5 9,2 Ik durf meestal te zeggen wat ik vind 7,8 7,7 Met de andere kinderen in de klas kan ik goed overweg 8,9 8,6 Ik voel me niet alleen op school 7,4 7,3 Als ik problemen heb kan ik meestal bij mijn meester /juf terecht 9,3 8,8 + Ik ben meestal niet erg zenuwachtig als ik een toets moet maken 5,6 5,4 Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 11

12 1.8 Extra activiteiten Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de aspecten extra activiteiten Extra activiteiten algemeen Extra activiteiten zijn erg leuk Genoeg extra activiteiten op school R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore SKBG Alles bij elkaar ben ik blij met de extra activiteiten op school 8,5 8,5 Wij hebben genoeg extra activiteiten op school 8,2 7,6 Ik vind de extra activiteiten erg leuk 8,1 8,5 Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 12

13 1.9 Website van de school Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de aspecten website van de school Op de website van school staat wat ik wil weten 7,8 8,6 9,3 9,4 R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore Dingen op de website van school zijn duidelijk 6,3 7,3 8,0 8,3 SKBG 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Ik vind de dingen die op de website van mijn school staan duidelijk 9,3 8,6 Op de website van mijn school staat wat ik wil weten 8,0 7,3 Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 13

14 1.10 Voorzieningen Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de aspecten voorzieningen Niet vaak te koud in de klas Niet vaak te warm in de klas Klas ziet er leuk uit Voorzieningen algemeen Schoon en netjes in ons klaslokaal Klaslokaal is groot genoeg Fijne tafel en stoel Wc s zijn schoon Fijn spelen op het schoolplein Moderne computers Fijne gymzaal Genoeg computers R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore SKBG Alles bij elkaar ziet de school er leuk uit 9,3 8,5 + Het is schoon en netjes in ons klaslokaal 8,5 7,4 + Het klaslokaal is groot genoeg 9,0 8,3 + Ik heb een fijne tafel en stoel 9,5 8,3 + Ik kan fijn spelen op het schoolplein 8,7 8,6 We hebben een fijne gymzaal 9,4 9,0 Er staan genoeg computers op school 8,7 7,6 + Er staan moderne computers op school 7,0 6,0 + De wc s zijn schoon 5,9 4,9 + Het is niet vaak te warm in de klas 5,8 5,9 Het is niet vaak te koud in de klas 6,6 6,2 Alles bij elkaar ziet mijn klas er leuk uit 9,8 8,9 + Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 14

15 1.11 Pesten Vergelijking scores school met scores SKBG als geheel op de aspecten pesten - % ja - 33% In mijn klas worden kinderen gepest 21% 40% 63% Ik word zelf door kinderen uit mijn klas gepest 13% 2% 20% 11% R.K. Basisschool Martinus Twello Laagste schoolscore Hoogste schoolscore Ik word door andere kinderen op school gepest 7% 2% 17% 12% SKBG Ik pest zelf wel eens (stiekem) 7% 5% 13% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% In mijn klas worden kinderen gepest 33% 40% Ik word zelf door kinderen uit mijn klas gepest 13% 11% Ik word door andere kinderen op school gepest 7% 12% Ik pest zelf wel eens (stiekem) 7% 13% Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 15

16 1.12 Spiegelonderzoek In het spiegelonderzoek is aan de directeur van de school gevraagd zich te verplaatsen in de positie van de leerlingen. De directeur is gevraagd ten aanzien van de hoofdaspecten aan te geven voor hoeveel procent van alle leerlingen naar zijn/haar persoonlijke indruk dit aspect geldt. De directeur kreeg de volgende soort vragen voor elk hoofdaspect voorgelegd: Naar mijn persoonlijke indruk vinden de leerlingen dat ze veel leren op school. In de grafiek is voor elk hoofdaspect het gemiddelde percentage weergegeven van de antwoorden van de directeur. Dit percentage wordt gespiegeld ten opzichte van de resultaten onder de leerlingen van de school op de hoofdaspecten. Resultaten spiegelonderzoek % tevreden leerlingen op de hoofdaspecten Kennis- en persoonlijke ontwikkeling 11% 70% 81% Werkvormen 10% 70% 80% Leerkracht 1% 89% 90% Sfeer Sociaal-emotioneel 10% 13% 70% 80% 83% 90% Leerlingen Directeur Verschil Extra activiteiten 12% 78% 90% Voorzieningen klas Voorzieningen school 0% 2% 90% 90% 88% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 16

17 1.13 Vergelijking met 2010 In onderstaande tabellen worden de resultaten van de school vergeleken met de resultaten van Algemeen oordeel School 2012 School 2010 Afwijking Welk rapportcijfer, van 1 tot en met 10, geef je voor je school? (1=zeer slecht, 5=onvoldoende, 6=voldoende, 10=zeer goed) 8,3 8,5 Hoofdaspecten School 2012 School 2010 Afwijking Kennis- en persoonlijke ontwikkeling 9,1 9,2 Werkvormen 8,9 9,2 Leerkracht 9,6 9,3 Sfeer 9,1 9,1 Sociaal-emotioneel 9,2 9,2 Extra activiteiten 8,5 9,3 - Voorzieningen 9,3 9,5 Kennis- en persoonlijke ontwikkeling School 2012 School 2010 Afwijking Alles bij elkaar leer ik veel op mijn school 9,1 9,2 Ik leer dit jaar veel nieuwe dingen 8,5 8,4 Ik leer veel van rekenen 8,1 8,1 Ik leer veel van taal 7,8 7,7 Ik leer veel van aardrijkskunde 8,6 7,8 + Ik leer veel van biologie/natuur 8,7 7,8 + Ik leer veel van geschiedenis 9,1 8,8 Ik leer veel van techniek 5,7 6,6 Ik leer veel van knutselen en tekenen 8,0 7,0 + Ik leer veel van gymles 7,8 7,2 Ik leer veel van muziekles 5,4 6,9 - Kinderen die snel klaar zijn met hun werk krijgen extra opdrachten 8,0 8,9 - Kinderen die moeite hebben om hun werk te maken worden geholpen 9,5 9,4 Werkvormen School 2012 School 2010 Afwijking Alles bij elkaar vind ik dat we op school op een leuke manier werken 8,9 9,2 Ik vind dat we in de klas meestal met leuke leerboeken werken 7,5 7,3 Ik vind het leuk om met een digibord les te krijgen 9,5 9,5 Ik vind het leuk om op school met de computer te werken 9,0 9,3 Ik werk graag in mijn eentje aan een opdracht 5,4 4,9 Ik werk graag met een groepje aan een opdracht 7,9 7,7 Ik krijg niet te veel huiswerk 8,1 7,9 Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 17

18 Leerkracht School 2012 School 2010 Afwijking Alles bij elkaar vind ik mijn meester/juf leuk 9,6 9,3 Mijn meester/juf weet waar ik goed in ben 9,4 9,3 Mijn meester/juf helpt mij om nog beter te worden in de dingen waar ik 8,0 8,1 goed in ben Als ik vragen heb, kan ik die altijd aan mijn meester/juf stellen 9,2 8,9 Als ik een idee heb, dan luistert mijn meester/juf ernaar 8,7 8,2 Als ik goed mijn best doe dan zegt mijn meester/juf dit tegen mij 8,8 8,9 Mijn meester/juf helpt mij goed als ik een vraag stel 9,6 9,5 Mijn meester/juf luistert goed naar mij 9,1 8,8 Als mijn meester/juf iets uitlegt dan snap ik het 8,1 7,0 + Mijn meester/juf is niet te streng voor mij 9,1 8,2 + Alles bij elkaar leer ik veel van mijn meester/juf 9,6 9,4 Sfeer School 2012 School 2010 Afwijking Alles bij elkaar vind ik het leuk op school 9,1 9,1 Ik heb meestal zin om naar school te gaan 7,2 7,2 Ik zit in een leuke klas 9,5 9,2 In de klas is iedereen meestal aardig voor elkaar 8,3 7,7 De meester/juf is aardig voor mij 9,9 9,4 + Wij zijn aardig voor de meester /juf 9,3 9,0 In de klas helpen we elkaar 8,8 8,6 In de klas luisteren we goed naar elkaars ideeën 8,0 7,5 Er zijn duidelijke regels in de klas 9,6 9,6 De meeste kinderen houden zich aan de regels 8,1 7,1 + De meester/juf houdt zich aan de regels 9,8 9,5 Sociaal-emotioneel School 2012 School 2010 Afwijking Alles bij elkaar voel ik me fijn op school 9,2 9,2 Ik heb het naar mijn zin in de klas 9,5 8,9 + Ik heb genoeg vriendjes en/of vriendinnetjes 9,5 9,2 Ik durf meestal te zeggen wat ik vind 7,8 7,7 Met de andere kinderen in de klas kan ik goed overweg 8,9 8,7 Ik voel me niet alleen op school 7,4 8,1 Als ik problemen heb kan ik meestal bij mijn meester /juf terecht 9,3 9,1 Ik ben meestal niet erg zenuwachtig als ik een toets moet maken 5,6 6,8 - Extra activiteiten School 2012 School 2010 Afwijking Alles bij elkaar ben ik blij met de extra activiteiten op school 8,5 9,3 - Wij hebben genoeg extra activiteiten op school 8,2 8,3 Ik vind de extra activiteiten erg leuk 8,1 9,2 - Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 18

19 Website School 2012 School 2010 Afwijking Ik vind de dingen die op de website van mijn school staan duidelijk 9,3 9,0 Op de website van mijn school staat wat ik wil weten 8,0 7,7 Voorzieningen School 2012 School 2010 Afwijking Alles bij elkaar ziet de school er leuk uit 9,3 9,5 Het is schoon en netjes in ons klaslokaal 8,5 8,4 Het klaslokaal is groot genoeg 9,0 9,0 Ik heb een fijne tafel en stoel 9,5 8,4 + Ik kan fijn spelen op het schoolplein 8,7 9,2 We hebben een fijne gymzaal 9,4 9,6 Er staan genoeg computers op school 8,7 8,7 Er staan moderne computers op school 7,0 8,2 - De wc s zijn schoon 5,9 6,2 Het is niet vaak te warm in de klas 5,8 5,7 Het is niet vaak te koud in de klas 6,6 6,0 Alles bij elkaar ziet mijn klas er leuk uit 9,8 9,4 Pesten School 2012 School 2010 Afwijking In mijn klas worden kinderen gepest 33% 43% Ik word zelf door kinderen uit mijn klas gepest 13% 13% Ik word door andere kinderen op school gepest 7% 18% - Ik pest zelf wel eens (stiekem) 7% 20% - Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 19

20 1.14 Schoolspecifieke vragen Schoolspecifieke vragen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 4,9 Ik doe vaak mee met beweegwijs -33% 21% 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0-100%-75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Negatief Positief Schoolrapportage oudertevredenheidsonderzoek SKBG - DUO Onderwijsonderzoek 20

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Kogerveld In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Ayundo In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof Basischool Den Doelhof Rapportage groep 6-8 In opdracht van Basischool Den Doelhof april 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basischool Den Doelhof. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk De Dijk Rapportage In opdracht van Zaan Primair maart 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Zaan Primair. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Raoul Hakkenberg

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onrwijsonrzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO Onrwijsonrzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes Mevrouw E. Mansholt Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 Den Haag Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes Resultaten LTP2013 Antoniusschool Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 1 Scholen met Succes Antoniusschool, Asten Antoniusschool Asten Leerlingvredenheidspeiling

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 KBS St. Jozef Rijen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS Het Octaaf Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 CBS De Vijverhof Voorburg Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

OBS Het Overbos Oostvoorne. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2015

OBS Het Overbos Oostvoorne. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2015 OBS Het Overbos Oostvoorne Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, december 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent Basisschool Extralent Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem. tel:

Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem.  tel: PCBS Koningin Wilhelmina Apeldoorn Leerlingtevredenheidspeiling tevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, december 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick Basisschool het Spick Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool, Hippolytushoef Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 Amstelveen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 , Amstelveen Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 Berkel-Enschot Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Berkel-Enschot

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert Eerder dit jaar heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

De Drieslag Amersfoort. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

De Drieslag Amersfoort. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 De Drieslag Amersfoort Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom SBO De Vlinderboom Rapportage SO In opdracht van Stichting De Linge juli 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Stichting De Linge. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Vrije School De Berkel Zutphen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2016

Vrije School De Berkel Zutphen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2016 Vrije School De Berkel Zutphen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon SKBG Mevrouw L. Botteram Utrecht, januari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc Postbus 681 3500

Nadere informatie

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011 Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, april 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Valkenswaard

Nadere informatie

RKBS De Wieken Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS De Wieken Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS De Wieken Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013 CBS Van Kampen Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Samenvatting ouder enquête:

Samenvatting ouder enquête: Samenvatting ouder enquête: Aantal deelnemers: 213 Aantal afgerond : 101 Responspercentage: 47% Omdat een aantal email adressen niet meer kloppen hebben we het responspercentage handmatig uitgerekend en

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Stjelp/ Baard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'matig'

Samenvatting. BS De Stjelp/ Baard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'matig' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp Eerder dit jaar heeft onze school BS De Stjelp deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aloysiusschool/ Weerselo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool

Samenvatting. BS Aloysiusschool/ Weerselo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool BS Aloysiusschool/ Weerselo Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool Eerder dit jaar heeft onze school BS Aloysiusschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

St. Willibrordus Buitenkaag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2016

St. Willibrordus Buitenkaag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2016 St. Willibrordus Buitenkaag Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, maart 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn Basisschool Kom.Mijn Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vaart

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vaart Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vaart Eerder dit jaar heeft onze school BS De Vaart deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2014

Schoolverlatersonderzoek 2014 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2014 In opdracht van Contactpersoon Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Mevrouw M. de Haas Utrecht, mei 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Barbaraschool

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Barbaraschool BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Barbaraschool Eerder dit jaar heeft onze school BS Sint Barbaraschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

BS St. Bonifatius Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

BS St. Bonifatius Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 BS St. Bonifatius Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kemp/ Egchel. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS De Kemp/ Egchel. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' BS De Kemp/ Egchel Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp Eerder dit jaar heeft onze school BS De Kemp deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS St Joseph

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS St Joseph BS St Joseph/ Beringe Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS St Joseph Eerder dit jaar heeft onze school BS St Joseph deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting Herman Broerenstichting Rapportage In opdracht van de Herman Broerenstichting juni 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de Herman Broerenstichting. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie