Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden"

Transcriptie

1 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht, oktober 2012 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus AR Utrecht telefoon: URL:

2 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat INHOUDSOPGAVE 1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK ONDERZOEKOPZET RESULTATEN Bezoek winkelcentra voor niet-dagelijkse boodschappen Bezoek winkelcentrum Lange Nieuwstraat: vervoer en tijdsduur Voorkeur winkels in winkelcentrum Lange Nieuwstraat in Voorkeur voorzieningen in winkelcentrum Lange Nieuwstraat in Bereikbaarheid winkelcentrum Lange Nieuwstraat in Weekmarkt op het Velserduinplein Wonen in het winkelcentrumgebied Lange Nieuwstraat Voorkeur voor 5 ideeën t.a.v. winkelcentrum Lange Nieuwstraat SAMENVATTING BIJLAGE Resultaten per plaats Introductie en vragenlijst Open antwoorden en toelichtingen Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 2

3 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK Op 25 en 26 juni 2012 heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente Velsen en woningcorporaties, vijf ideeën bedacht om het winkelgebied aan de Lange Nieuwstraat in aantrekkelijker te maken. Op 17 en 18 september 2012 zijn de ideeën ook besproken met winkeliers en bewoners uit. Zo ontstaat er beter inzicht in wat nodig is om dit gebied aantrekkelijker te maken voor inwoners uit de regio. Ook de mening van de inwoners is voor de gemeente Velsen van groot belang. Met het onderzoek met behulp van het Burgerpanel wil de gemeente Velsen in kaart brengen wat het huidige winkelgedrag van de inwoners is en naar welke ideeën de voorkeur uitgaat. De doelstellingen van het onderzoek onder de inwoners luiden als volgt: 1. Inzicht krijgen in het bezoek aan het winkelcentrum Lange Nieuwstraat en andere winkelcentra voor het doen van niet-dagelijkse boodschappen. 2. Inzicht krijgen in de voorkeur voor winkels in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat. 3. Inzicht krijgen in de voorkeur voor voorzieningen in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat. 4. Inzicht krijgen in de bereikbaarheid van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat. 5. Inzicht krijgen in het bezoek van de weekmarkt op het Velserduinplein. 6. Inzicht krijgen in de bereidheid om te wonen boven (toekomstige) winkels van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat. 7. Inzicht krijgen in de voorkeur met betrekking tot vijf ideeën die zijn bedacht om het winkelgebied aan de Lange Nieuwstraat aantrekkelijker te maken. Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 3

4 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 2 ONDERZOEKOPZET Doelgroep en response Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Tot de onderzoekspopulatie behoren alle inwoners die lid zijn van het Burgerpanel van de gemeente Velsen. Deze inwoners zijn per e- mail benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. In de is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is. Het veldwerk verliep als volgt: 1. De inwoners ontvingen een uitnodigings waarin ze zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het online onderzoek. Deze bevatte een persoonlijke URL waarmee men direct in de online vragenlijst terecht kwam; 2. De vragenlijst kon via de browser worden bekeken en ingevuld; 3. Na enige tijd zijn er twee herinnerings s gestuurd naar de inwoners die nog niet aan het onderzoek hadden meegewerkt. Elke deelnemer kon slechts één keer de vragenlijst invullen. Tevens kon de deelnemer, als hij /zij het invullen van de vragenlijst moest afbreken, door opnieuw op de link te klikken, met het invullen van de vragenlijst verder gaan bij de vraag waar hij/zij gebleven was. De technische realisatie van het online-veldwerk van het onderzoek werd door DUO Market Research in eigen beheer uitgevoerd en gemanaged. Van 6 tot en met 23 september 2012 hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen. Er zijn 2238 leden van het Burgerpanel uitgenodigd. In totaal hebben 1395 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto-response van 62%. Response Aantal Uitgenodigd (leden van het Burgerpanel) 2238 Geen medewerking/geen reactie 843 Aantal inwoners dat medewerking heeft verleend 1395 Responsepercentage 62% De leden van het Burgerpanel vormen in grote mate een afspiegeling van de inwoners van de gemeente. Jongeren en vrouwen zijn in iets mindere mate vertegenwoordigd in de response. Om deze lichte ondervertegenwoordiging te corrigeren is een herweging van de onderzoeksresultaten toegepast op leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groepen zwaarder meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn op deze manier representatief voor de gemeente Velsen als geheel. Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 4

5 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Opzet vragenlijst De vragenlijst is in nauw overleg door de gemeente Velsen en DUO Market Research opgesteld. Voor de vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport (zie paragraaf 5.2). Opzet rapportage De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken. In de grafieken worden de resultaten van de gemeente Velsen als geheel weergegeven. In de bijlage (zie paragraaf 5.1) zijn de resultaten per plaats opgenomen. Conform de reglementen en gedragscodes van de MOA zijn alle antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt. In het onderstaande overzicht staat voor elk onderwerp door welke onderzoeksgroep vragen over het betreffende onderwerp zijn beantwoord. Paragraaf Onderwerp 3.1 Bezoek winkelcentra voor niet-dagelijkse boodschappen 3.2 Bezoek winkelcentrum Lange Nieuwstraat: vervoer en tijdsduur 3.3 Voorkeur winkels in winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.4 Voorkeur voorzieningen in winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.5 Bereikbaarheid winkelcentrum Lange Nieuwstraat Beantwoord door: Alle inwoners Inwoners die het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor nietdagelijkse boodschappen bezoeken Inwoners die het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor nietdagelijkse boodschappen bezoeken Inwoners die het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor nietdagelijkse boodschappen bezoeken Inwoners die het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor nietdagelijkse boodschappen bezoeken 3.6 Weekmarkt op het Velserduinplein Inwoners die het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor nietdagelijkse boodschappen bezoeken 3.7 Wonen boven (toekomstige) winkels van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.8 Voorkeur t.a.v. vijf ideeën om het winkelcentrum Lange Nieuwstraat aantrekkelijker te maken Inwoners die het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor nietdagelijkse boodschappen bezoeken Inwoners die het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor nietdagelijkse boodschappen bezoeken + inwoners die het winkelcentrum Lange Nieuwstraat (bijna) nooit voor niet-dagelijkse boodschappen bezoeken, maar wel (enigszins) bekend zijn met het winkelcentrum Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 5

6 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3 RESULTATEN 3.1 Bezoek winkelcentra voor niet-dagelijkse boodschappen Als eerste hebben we gevraagd hoe vaak het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor het doen van niet-dagelijkse boodschappen (zoals kleding, schoenen, luxe artikelen, enzovoort) wordt bezocht. Bijna een tiende van de inwoners (9%) bezoekt het winkelcentrum Lange Nieuwstraat enkele keren per week. Bijna een vijfde (18%) bezoekt het winkelcentrum één keer per week en eveneens 18% bezoekt het winkelcentrum Lange Nieuwstraat één keer per twee weken. Ruim een derde (36%) bezoekt het winkelcentrum Lange Nieuwstraat één keer per maand of minder en bijna een vijfde (19%) geeft aan winkelcentrum Lange Nieuwstraat (bijna) nooit te hebben bezocht. Hoe vaak bezoekt u het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor het doen van niet-dagelijkse boodschappen? Enkele keren per week 9% Eénmaal per week 18% Eénmaal per twee weken 18% Eénmaal per maand of minder 36% (Bijna) nooit 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 6

7 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Er zijn twee plaatsen die (naast het winkelcentrum Lange Nieuwstraat) veel worden bezocht voor het doen van niet-dagelijkse boodschappen: Haarlem (79%) en Beverwijk (65%). Kunt u aangeven welke andere plaats of plaatsen (dan het winkelcentrum Lange Nieuwstaat) u wel bezoekt voor uw niet-dagelijkse boodschappen? Haarlem Beverwijk Santpoort-Noord Amsterdam Alkmaar Andere winkelgebieden in Bloemendaal Heemskerk Zaanstad Driehuis Hoofddorp Amstelveen Velsen-Noord Santpoort-Zuid Castricum Anders Internet 22% 16% 11% 9% 7% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 4% 3% 65% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 7

8 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Aan de inwoners die het winkelcentrum Lange Nieuwstraat (bijna) nooit bezoeken voor nietdagelijkse boodschappen, hebben we gevraagd in hoeverre ze er wel bekend mee zijn. Ruim de helft van deze groep inwoners (58%) is toch goed beken met het winkelcentrum Lange Nieuwstraat. Ruim een derde (35%) is er enigszins bekend mee. U hebt aangegeven het winkelcentrum Lange Nieuwstraat (bijna) nooit te bezoeken voor uw niet-dagelijkse boodschappen. In hoeverre bent u bekend met winkelcentrum Lange Nieuwstraat? Goed mee bekend 58% Enigszins mee bekend 35% Ken het alleen van naam 3% Niet mee bekend 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 8

9 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.2 Bezoek winkelcentrum Lange Nieuwstraat: vervoer en tijdsduur We hebben de bezoekers van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat gevraagd hoe ze het winkelcentrum meestal bezoeken en hoe lang het bezoek gemiddeld duurt. De meeste bezoekers komen met de auto (54%) of met de fiets (51%). De meeste bezoekers blijven gemiddeld een half uur (29%) of een uur (41%). Hoe bezoekt u het winkelcentrum Lange Nieuwstraat meestal? Meerdere antwoorden mogelijk. Met de auto 54% Met de fiets 51% Lopend 32% Met het openbaar vervoer 5% Anders 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wanneer u het winkelcentrum Lange Nieuwstraat bezoekt, hoe lang duurt uw bezoek dan gemiddeld? Langer dan twee uur Ongeveer twee uur 1% 5% Ongeveer anderhalf uur 15% Ongeveer een uur 41% Ongeveer een half uur 29% Ongeveer een kwartier 7% Weet ik niet Anders 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 9

10 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.3 Voorkeur winkels in winkelcentrum Lange Nieuwstraat in Het grootste belang hechten bezoekers aan een breed en divers winkelaanbod (voor 93% belangrijk of zeer belangrijk). Ook belangrijk is de aanwezigheid van grote winkelketens (voor 66% belangrijk of zeer belangrijk). Relatief minder belangrijk is de aanwezigheid van één of meer supermarkten. Ruim een derde (35%) vindt dit laatste aspect (zeer) belangrijk. Voorkeur winkels in winkelcentrum Lange Nieuwstraat Een breed en divers winkelaanbod 40% 53% 5% Grote winkelketens 19% 47% 21% 8% 2% Eén of meer supermarkten 11% 24% 24% 29% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 10

11 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat We hebben de bezoekers gevraagd welk soort winkels ze bij voorkeur zouden willen zien in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat. Er zijn zes soorten winkels die door meer dan de helft van de bezoekers worden genoemd: Kleding- en modewinkels (82%) Schoenen- en lederwarenwinkels (76%) Winkels met huishoudelijke artikelen (71%) Boekenwinkels (58%) Winkels op het gebied van computers, audio en video (54%) Sportzaken (53%) Welk soort winkels zou u graag willen zien in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat? Meerdere antwoorden mogelijk Kleding- en modewinkels Schoenen- en lederwarenwinkels Winkels met huishoudelijke artikelen 71% 76% 82% Boekenwinkels Winkels m.b.t. computers, audio en video Sportzaken Traiteurs/levensmiddelenspeciaalzaken 58% 54% 53% 46% CD/DVD-winkels Bakkers Groentewinkels/groentezaken Slagers Supermarkten 35% 33% 30% 29% 26% Warenhuis 2% Anders 15% Weet niet/geen mening 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 11

12 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.4 Voorkeur voorzieningen in winkelcentrum Lange Nieuwstraat in We hebben de bezoekers gevraagd voor vijf voorzieningen aan te geven hoe belangrijk ze de aanwezigheid ervan in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat vinden. Er zijn drie voorzieningen die door een ruime meerderheid als (zeer) belangrijk worden ervaren: Banken/verlichting (87% vindt dit (zeer) belangrijk) Horecagelegenheden (73% vindt dit (zeer) belangrijk) Groenvoorzieningen (72% vindt dit (zeer) belangrijk) In hoeverre vindt u het belangrijk dat de volgende zaken in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat aanwezig zijn? Banken, verlichting etc. 29% 58% 11% 1% Horecagelegenheden 25% 48% 19% 5% 2% Groenvoorzieningen 19% 53% 20% 7% Culturele accommodaties (theater, bioscoop, musea) 13% 27% 32% 20% 7% Speelgelegenheden 6% 28% 33% 20% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 12

13 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat De antwoorden op de vraag waar de horecagelegenheden in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat het beste geplaatst zouden kunnen worden, leveren een verdeeld beeld op. Bijna een kwart (24%) noemt. Eveneens bijna een kwart (23%) geeft de voorkeur aan het gebied van het Velserduinplein tot aan het Marktplein. Voor de gegeven toelichtingen wordt verwezen naar de bijlage (paragraaf 5.3). Waar zouden de horecagelegenheden volgens u het beste geplaatst kunnen worden in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat? 24% 23% Binnen het gebied van (stadhuis) tot aan Velserduinplein 18% Marktplein 11% Velserduinplein 5% Weet ik niet/geen mening 8% Anders 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 13

14 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.5 Bereikbaarheid winkelcentrum Lange Nieuwstraat in Een ruime meerderheid (85%) van de bezoekers vindt de parkeergelegenheid in en rond het winkelcentrum (ruim) voldoende. Ruim een tiende (12%) vindt de parkeergelegenheid onvoldoende. Vindt u dat er op dit moment voldoende parkeergelegenheid in en rond het winkelcentrum Lange Nieuwstraat is? 21% 64% 12% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ruim voldoende Voldoende Onvoldoende Weet niet Een ruime meerderheid van de bezoekers is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat met de fiets en de auto. Zo is 89% (zeer) tevreden over de bereikbaarheid met de fiets. Driekwart is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid met de auto. De helft van de bezoekers is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, waarbij opgemerkt dient te worden dat 30% hierover geen mening heeft. In hoeverre bent u tevreden over de bereikbaarheid van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat? Met de fiets 40% 49% 6% 4% Met de auto 19% 56% 15% 5% 3% Met het openbaar vervoer 15% 35% 16% 2% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 14

15 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat We hebben de bezoekers van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat twee vragen over mogelijke toekomstige ontwikkelingen voorgelegd: 1. Zou een blauwe zone 1 met beperkte parkeertijd de bezoekers er van weerhouden naar het winkelcentrum te komen? 2. Zou betaald parkeren een reden zijn om niet meer naar het winkelcentrum te komen? De invloed van een blauwe zone is beperkt. Ruim een vijfde (22%) geeft aan dat een blauwe zone met beperkte parkeertijd ze zou weerhouden naar het winkelcentrum te komen. Aan de andere kant geeft 70% aan dat een blauwe zone geen beperking zou vormen. Zou een blauwe zone met beperkte parkeertijd u ervan weerhouden naar het winkelcentrum Lange Nieuwstraat te komen? 22% 70% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet De invloed van (mogelijk) betaald parkeren bij het winkelcentrum Lange Nieuwstraat is groter. Voor ruim tweederde (68%) zou betaald parkeren een reden zijn om niet naar het winkelcentrum Lange Nieuwstraat te komen. Een kwart van de bezoekers geeft aan dat betaald parkeren ze niet zou weerhouden naar het winkelcentrum te komen. Zou betaald parkeren u ervan weerhouden naar het winkelcentrum Lange Nieuwstraat te komen? 68% 25% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet 1 In de vragenlijst is uitgelegd wat een blauwe zone inhoudt. Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 15

16 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Eén op de zes bezoekers (16%) mist bepaalde fietsvoorzieningen in het winkelcentrum (zie de bijlage, paragraaf 5.3 voor de voorbeelden). Zijn er bepaalde fietsvoorzieningen in winkelcentrum Lange Nieuwstraat die u mist? 70% 16% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nee Ja Ik kom nooit met de fiets naar het winkelcentrum Lange Nieuwstraat We hebben de bezoekers van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat gevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat wat betreft de verkeersintensiteit ter hoogte van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat. Van de bezoekers geeft 42% de voorkeur aan een situatie waarbij het verkeer verkeersluw is. Een vijfde wil dat het volledig verkeersvrij wordt. Bijna een derde (31%) wil dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. Hieronder volgen drie beschrijvingen van het verkeer in de Lange Nieuwstraat ter hoogte van het winkelcentrum. Waar gaat uw voorkeur naar uit? In de Lange Nieuwstraat ter hoogte van het winkelcentrum wordt de huidige situatie gehandhaafd 31% De Lange Nieuwstraat ter hoogte van het winkelcentrum wordt verkeersluw (minder verkeer) 42% De Lange Nieuwstraat ter hoogte van het winkelcentrum wordt volledig verkeersvrij 20% Geen voorkeur/weet niet 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 16

17 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.6 Weekmarkt op het Velserduinplein Op het Velserduinplein in wordt de weekmarkt gehouden. Ruim een tiende (13%) bezoekt de weekmarkt wekelijks. Iets meer dan de helft (52%) doet dit af en toe en ruim een derde (35%) bezoekt de weekmarkt nooit. Op het Velserduinplein in wordt de weekmarkt gehouden. Bezoekt u de weekmarkt op het Velserduinplein wel eens? 13% 52% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, wekelijks Ja, af en toe Nee Ruim tweederde (68%) vindt het Velserduinplein een goede locatie voor de weekmarkt. Bijna een vijfde (19%) vindt de locatie niet goed. Vindt u het Velserduinplein een goede locatie voor de weekmarkt? 68% 19% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet niet Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 17

18 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.7 Wonen in het winkelcentrumgebied Lange Nieuwstraat We hebben de bezoekers voorgelegd in hoeverre ze interesse hebben in het winkelcentrumgebied Lange Nieuwstraat te wonen. Bijna een kwart (24%) heeft hierin zeker of misschien interesse. Bijna tweederde (65%) heeft geen interesse (zie ook de bijlage, paragraaf 5.3 voor de toelichtingen waarom er geen interesse is). Zou u in het (winkel)centrumgebied Lange Nieuwstraat willen wonen als er meer woningen worden gebouwd, bijvoorbeeld in een nieuwbouwappartement? 6% 18% 65% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, zeker Ja, misschien Nee Geen mening Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 18

19 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3.8 Voorkeur voor vijf ideeën om het winkelcentrum Lange Nieuwstraat in aantrekkelijker te maken Op 25 en 26 juni 2012 heeft de gemeente een creatieve workshop georganiseerd voor onder andere woningcorporaties, winkeliers en gemeente. Hier zijn vijf schetsen uit voortgekomen die kunnen leiden tot richtingen waarin het winkelcentrum Lange Nieuwstraat zich kan ontwikkelen. We hebben de bezoekers van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat en de inwoners die het winkelcentrum (bijna) nooit bezoeken voor niet-dagelijkse boodschappen, maar er wel (enigszins) mee bekend zijn, de vijf schetsen (inclusief uitgebreide omschrijving) voorgelegd 2. Per schets hebben we gevraagd hoe ze er tegenover staan (zeer positief, positief, neutraal, negatief, zeer negatief en geen mening). Ook hebben we gevraagd per schets een toelichting te geven (zie bijlage, paragraaf 5.3). Het meest positief zijn de inwoners over schets D (46% is positief) en schets B (45% is positief). Over schets E zijn inwoners het minst positief (29% is positief). Houding ten aanzien van de vijf schetsen Schets A: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door kiosken en water-/groenstrook 5% 29% 30% 24% 7% 5% Schets B: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door groenstroken en thematisering pleinen 10% 35% 29% 18% 4% 4% Schets C: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I 8% 24% 29% 28% 7% 4% Schets D: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I 15% 31% 25% 19% 6% 4% Schets E: tweezijdig winkelen Velserduinplein 6% 23% 29% 29% 8% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer positief Zeer negatief Weet niet 2 Zie ook de bijgevoegde vragenlijst voor een uitgebreide beschrijving van de vijf schetsen en de wijze waarop de schetsen zijn voorgelegd. Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 19

20 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Tenslotte hebben we de inwoners gevraagd naar welke schets hun algehele voorkeur uitgaat (voor wat betreft het doen van niet-dagelijkse boodschappen). Iets meer dan een kwart (26%) geeft de voorkeur aan schets B, gevolgd door schets D (21%). Welke van de hiervoor toegelichte schetsen vindt u het meest aantrekkelijk om uw niet-dagelijkse boodschappen te doen? Schets B: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door groenstroken en thematisering pleinen 26% Schets D: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I 21% Schets A: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door kiosken en water- /groenstrook 15% Schets E: tweezijdig winkelen Velserduinplein 12% Schets C: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I 10% Weet niet/geen voorkeur 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 20

21 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 4 SAMENVATTING Algemeen Op 25 en 26 juni 2012 heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties, vijf ideeën bedacht om het winkelgebied aan de Lange Nieuwstraat in aantrekkelijker te maken. Op 17 en 18 september 2012 zijn de ideeën ook besproken met winkeliers en bewoners uit. Zo ontstaat er beter inzicht in wat nodig is om dit gebied aantrekkelijker te maken voor inwoners uit de regio. Ook de mening van de inwoners is voor de gemeente Velsen van groot belang. Met het onderzoek met behulp van het Burgerpanel wil de gemeente Velsen in kaart brengen wat het huidige winkelgedrag van de inwoners is en naar welke ideeën de voorkeur uitgaat. Er zijn 2238 leden van het Burgerpanel uitgenodigd. In totaal hebben 1395 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto-response van 62%. De resultaten van het onderzoek zijn representatief voor de gemeente Velsen als geheel. Bezoek winkelcentra voor niet-dagelijkse boodschappen Bijna een tiende van de inwoners (9%) bezoekt het winkelcentrum Lange Nieuwstraat enkele keren per week. Bijna een vijfde (18%) één keer per week en eveneens 18% bezoekt het winkelcentrum één keer per twee weken. Ruim een derde (36%) bezoekt het winkelcentrum Lange Nieuwstraat één keer per maand of minder en bijna een vijfde (19%) geeft aan het winkelcentrum Lange Nieuwstraat (bijna) nooit te hebben bezocht. Er zijn twee plaatsen die (naast winkelcentrum Lange Nieuwstraat) veel worden bezocht voor het doen van nietdagelijkse boodschappen: Haarlem (79%) en Beverwijk (65%). Bezoek winkelcentrum Lange Nieuwstraat: vervoer en tijdsduur De meeste bezoekers komen met de auto (54%) of met de fiets (51%). De meeste bezoekers blijven gemiddeld een half uur (29%) of een uur (41%). Voorkeur winkels in winkelcentrum Lange Nieuwstraat Het grootste belang hechten bezoekers aan een breed en divers winkelaanbod (voor 93% belangrijk of zeer belangrijk). Ook belangrijk is de aanwezigheid van grote winkelketens (voor 66% belangrijk of zeer belangrijk). Ruim een derde (35%) vindt de aanwezigheid van één of meer supermarkten (zeer) belangrijk. Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 21

22 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Er zijn zes soorten winkels die voor meer dan de helft van de bezoekers de voorkeur hebben: Kleding- en modewinkels (82%) Schoenen- en lederwarenwinkels (76%) Winkels met huishoudelijke artikelen (71%) Boekenwinkels (58%) Winkels op het gebied van computers, audio en video (54%) Sportzaken (53%) Voorkeur voorzieningen in winkelcentrum Lange Nieuwstraat Er zijn drie voorzieningen die door een ruime meerderheid als (zeer) belangrijk worden ervaren: banken/verlichting (87% vindt dit (zeer) belangrijk), horecagelegenheden (73% vindt dit (zeer) belangrijk) en groenvoorzieningen (72% vindt dit (zeer) belangrijk). De antwoorden op de vraag waar de horecagelegenheden het beste geplaatst zouden kunnen worden, leveren een verdeeld beeld op. Bijna een kwart (24%) noemt. Eveneens bijna een kwart (23%) geeft de voorkeur aan het gebied van het Velserduinplein tot aan het Marktplein. Bereikbaarheid winkelcentrum Lange Nieuwstraat Een ruime meerderheid (85%) van de bezoekers vindt de parkeergelegenheid in en rond het winkelcentrum (ruim) voldoende. Ruim een tiende (12%) vindt de parkeergelegenheid onvoldoende. Een ruime meerderheid van de bezoekers is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat met de fiets en de auto. Zo is 89% (zeer) tevreden over de bereikbaarheid met de fiets. Driekwart is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid met de auto. De helft van de bezoekers is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, waarbij opgemerkt dient te worden dat 30% hierover geen mening heeft. De invloed van een (mogelijke) blauwe zone is beperkt. Ruim een vijfde (22%) geeft aan dat de invoering van een blauwe parkeerzone ze zou weerhouden naar de Lange Nieuwstraat te komen. Aan de andere kant geeft 70% aan dat een blauwe zone geen beperking zou vormen. De invloed van (mogelijk) betaald parkeren bij het winkelcentrum is groter. Voor ruim tweederde (68%) zou betaald parkeren een reden zijn om niet naar het winkelcentrum Lange Nieuwstraat te komen. Van de bezoekers geeft 42% de voorkeur aan een situatie waarbij het verkeer (in de Lange Nieuwstraat ter hoogte van het winkelcentrum) verkeersluw is. Een vijfde wil dat het volledig verkeersvrij wordt. Bijna een derde (31%) wil dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 22

23 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Weekmarkt op het Velserduinplein Op het Velserduinplein in wordt de weekmarkt gehouden. Ruim een tiende (13%) bezoekt de weekmarkt wekelijks. Iets meer dan de helft (52%) doet dit af en toe en ruim een derde (35%) bezoekt de weekmarkt nooit. Ruim tweederde (68%) vindt het Velserduinplein een goede locatie voor de weekmarkt. Bijna een vijfde (19%) vindt de locatie niet goed. Wonen in het winkelcentrumgebied Lange Nieuwstraat Bijna een kwart (24%) van de bezoekers heeft zeker of misschien interesse om in het winkelcentrumgebied Lange Nieuwstraat te wonen. Bijna tweederde (65%) heeft geen interesse. Voorkeur t.a.v. vijf ideeën om het winkelcentrum Lange Nieuwstraat aantrekkelijker te maken We hebben de bezoekers van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat en de inwoners die het winkelcentrum (bijna) nooit bezoeken voor niet-dagelijkse boodschappen, maar er wel (enigszins) mee bekend zijn, vijf (toekomst)schetsen(inclusief omschrijving) voorgelegd. Per schets hebben we gevraagd hoe ze er tegenover staan (zeer positief, positief, neutraal, negatief, zeer negatief en geen mening). Het meest positief zijn de inwoners over schets D (46% is positief) en schets B (45% is positief). Over schets E zijn inwoners het minst positief (29% is positief). Houding ten aanzien van de vijf schetsen Schets A: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door kiosken en water-/groenstrook 5% 29% 30% 24% 7% 5% Schets B: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door groenstroken en thematisering pleinen 10% 35% 29% 18% 4% 4% Schets C: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I 8% 24% 29% 28% 7% 4% Schets D: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I 15% 31% 25% 19% 6% 4% Schets E: tweezijdig winkelen Velserduinplein 6% 23% 29% 29% 8% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer positief Zeer negatief Weet niet Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 23

24 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Iets meer dan een kwart (26%) geeft de algehele voorkeur aan schets B, gevolgd door schets D (21%). Welke van de hiervoor toegelichte schetsen vindt u het meest aantrekkelijk om uw niet-dagelijkse boodschappen te doen? Schets B: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door groenstroken en thematisering pleinen 26% Schets D: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I 21% Schets A: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door kiosken en water- /groenstrook 15% Schets E: tweezijdig winkelen Velserduinplein 12% Schets C: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I 10% Weet niet/geen voorkeur 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 24

25 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 5 BIJLAGE 5.1 Resultaten per plaats 1. Bezoek winkelcentra voor niet-dagelijkse boodschappen Hoe vaak bezoekt u het winkelcentrum Lange Nieuwstraat voor het doen van niet-dagelijkse boodschappen (zoals kleding, schoenen, luxe artikelen, enzovoort)? Driehuis Santpoort- Noord Santpoort- Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Enkele keren per week 6% 14% 1% 2% 0% 15% 3% 9% Eénmaal per week 15% 28% 5% 4% 3% 28% 6% 18% Eénmaal per 2 weken 25% 19% 24% 10% 3% 21% 15% 18% Eénmaal per maand of minder 42% 30% 46% 42% 24% 26% 49% 36% (Bijna) nooit 13% 8% 23% 42% 69% 10% 27% 19% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kunt u aangeven welke andere plaats of plaatsen (dan winkelcentrum Lange Nieuwstraat) u wel bezoekt voor uw niet-dagelijkse boodschappen (meerdere antwoorden mogelijk) Andere winkelgebieden Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen 7% 11% 3% 2% 2% 5% 2% 7% Driehuis 19% 1% 0% 2% 1% 8% 1% 2% 17% 3% 34% 10% 0% 21% 45% 16% Velsen-Noord 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 1% Santpoort-Zuid 2% 0% 2% 17% 0% 3% 1% 1% Santpoort-Noord 44% 11% 58% 50% 0% 31% 25% 22% Bloemendaal 7% 2% 7% 58% 0% 3% 4% 5% Haarlem 85% 77% 86% 86% 49% 82% 85% 79% Castricum 0% 0% 1% 2% 8% 0% 0% 1% Zaanstad 0% 2% 1% 0% 9% 3% 2% 2% Beverwijk 54% 71% 47% 27% 97% 54% 61% 65% Heemskerk 2% 3% 1% 2% 31% 0% 2% 4% Alkmaar 6% 11% 9% 2% 5% 5% 7% 9% Amstelveen 2% 2% 1% 0% 2% 5% 2% 2% Amsterdam 13% 14% 10% 6% 3% 18% 8% 11% Hoofddorp 0% 2% 2% 0% 2% 0% 2% 2% Internet 4% 4% 2% 0% 3% 0% 2% 3% Anders 4% 5% 3% 6% 8% 8% 3% 4% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 25

26 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat U hebt aangegeven het winkelcentrum Lange Nieuwstraat (bijna) nooit te bezoeken voor uw nietdagelijkse boodschappen. In hoeverre bent u bekend met winkelcentrum Lange Nieuwstraat? Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Goed mee bekend 88% 85% 73% 41% 31% 75% 55% 58% Enigszins mee bekend Ken het alleen van naam 13% 15% 18% 41% 54% 25% 42% 35% 0% 0% 0% 5% 8% 0% 1% 3% Niet mee bekend 0% 0% 9% 14% 7% 0% 2% 4% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 26

27 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 2. Bezoek winkelcentrum Lange Nieuwstraat in : vervoer en tijdsduur Hoe bezoekt u winkelcentrum Lange Nieuwstraat meestal? Meerdere antwoorden mogelijk Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Met de auto 67% 38% 73% 93% 67% 66% 86% 54% Met de fiets 67% 57% 47% 30% 48% 66% 31% 51% Lopend 4% 53% 1% 0% 18% 11% 1% 32% Met het openbaar vervoer 2% 5% 5% 0% 4% 0% 6% 5% Anders 0% 2% 4% 3% 4% 0% 1% 2% Wanneer u het winkelcentrum Lange Nieuwstraat bezoekt, hoe lang duurt uw bezoek dan gemiddeld? Ongeveer een kwartier Ongeveer een half uur Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen 9% 8% 1% 3% 7% 18% 6% 7% 33% 32% 30% 31% 21% 38% 19% 29% Ongeveer een uur 41% 38% 45% 48% 36% 32% 47% 41% Ongeveer anderhalf uur 17% 14% 11% 10% 18% 6% 18% 15% Ongeveer twee uur 0% 5% 8% 3% 7% 3% 8% 5% Langer dan twee uur 0% 1% 3% 0% 11% 0% 1% 1% Anders 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% Weet ik niet 0% 1% 1% 3% 0% 3% 0% 1% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 27

28 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 3. Voorkeur winkels in winkelcentrum Lange Nieuwstraat in In hoeverre vindt u het belangrijk dat er in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat: Een breed en divers winkelaanbod is Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer belangrijk 30% 42% 34% 34% 46% 26% 40% 40% Belangrijk 59% 54% 53% 52% 43% 59% 51% 53% 7% 3% 9% 10% 7% 9% 6% 5% Onbelangrijk 2% 1% 4% 3% 0% 3% 2% 1% Zeer onbelangrijk 2% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 1% Weet niet 0% 0% 1% 0% 4% 0% 1% 0% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% In hoeverre vindt u het belangrijk dat er in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat: Grote winkelketens gevestigd zijn Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer belangrijk 13% 22% 16% 20% 4% 18% 18% 19% Belangrijk 40% 47% 49% 40% 54% 47% 49% 47% 32% 20% 25% 27% 18% 21% 22% 21% Onbelangrijk 11% 7% 7% 13% 11% 9% 8% 8% Zeer onbelangrijk 4% 2% 1% 0% 7% 6% 2% 2% Weet niet 0% 2% 2% 0% 7% 0% 2% 2% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% In hoeverre vindt u het belangrijk dat er in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat: Eén of meer supermarkten gevestigd zijn Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer belangrijk 8% 13% 7% 7% 4% 9% 7% 11% Belangrijk 27% 26% 22% 23% 29% 35% 16% 24% 23% 24% 21% 27% 32% 12% 24% 24% Onbelangrijk 31% 24% 36% 30% 21% 24% 37% 29% Zeer onbelangrijk 6% 11% 12% 10% 7% 15% 14% 12% Weet niet 4% 2% 3% 3% 7% 6% 2% 2% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 28

29 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Kleding- en modewinkels Schoenen- en Welk soort winkels zou u graag willen zien in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat? (meerdere antwoorden mogelijk) lederwarenwinkels Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen 82% 81% 81% 80% 70% 77% 88% 82% 73% 75% 73% 77% 63% 69% 84% 76% Boekenwinkels 71% 58% 59% 62% 37% 66% 55% 58% CD/DVD-winkels 36% 38% 31% 37% 21% 40% 31% 35% Winkels op het gebied van computers, audio en video Winkels met huishoudelijke artikelen 54% 55% 46% 43% 26% 54% 61% 54% 78% 70% 70% 63% 50% 69% 76% 71% Sportzaken 54% 51% 49% 47% 33% 49% 63% 53% Traiteurs/levens- middelen- speciaalzaken 47% 51% 30% 30% 37% 57% 38% 46% Supermarkten 28% 28% 20% 23% 30% 34% 21% 26% Bakkers 27% 37% 21% 20% 32% 43% 26% 33% Slagers 17% 34% 17% 17% 21% 43% 21% 29% Groentewinkels/ groentezaken 20% 36% 16% 17% 32% 40% 19% 30% Warenhuis 2% 1% 3% 0% 0% 0% 2% 2% Anders 11% 18% 9% 13% 11% 9% 12% 15% Weet niet/geen mening 4% 3% 6% 10% 7% 6% 5% 4% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 29

30 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 4. Voorkeur voorzieningen in winkelcentrum Lange Nieuwstraat in In hoeverre vindt u het belangrijk dat de volgende zaken in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat aanwezig zijn? - Speelgelegenheden Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer belangrijk 2% 9% 3% 0% 7% 6% 2% 6% Belangrijk 24% 32% 20% 21% 52% 18% 19% 28% 37% 33% 31% 34% 22% 29% 39% 33% Onbelangrijk 26% 15% 31% 31% 15% 32% 26% 20% Zeer onbelangrijk 11% 10% 14% 10% 4% 12% 13% 11% Weet niet 0% 1% 2% 3% 0% 3% 1% 1% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% In hoeverre vindt u het belangrijk dat de volgende zaken in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat aanwezig zijn? - Groenvoorzieningen Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer belangrijk 20% 21% 13% 10% 31% 12% 14% 19% Belangrijk 47% 53% 51% 59% 62% 56% 54% 53% 22% 18% 19% 24% 8% 18% 26% 20% Onbelangrijk 9% 6% 13% 7% 0% 12% 5% 7% Zeer onbelangrijk 2% 1% 3% 0% 0% 3% 0% 1% Weet niet 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% In hoeverre vindt u het belangrijk dat de volgende zaken in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat aanwezig zijn? - Banken, verlichting etc. Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer belangrijk 22% 33% 23% 10% 31% 15% 25% 29% Belangrijk 57% 58% 54% 72% 62% 68% 56% 58% 13% 8% 17% 17% 8% 12% 18% 11% Onbelangrijk 7% 1% 3% 0% 0% 6% 1% 1% Zeer onbelangrijk 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Weet niet 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 30

31 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In hoeverre vindt u het belangrijk dat de volgende zaken in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat aanwezig zijn? - Horecagelegenheden Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer belangrijk 11% 31% 14% 10% 22% 14% 16% 25% Belangrijk 44% 47% 47% 47% 63% 54% 52% 48% 29% 17% 24% 27% 11% 14% 25% 19% Onbelangrijk 11% 3% 12% 13% 4% 11% 5% 5% Zeer onbelangrijk 4% 2% 1% 3% 0% 6% 2% 2% Weet niet 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% In hoeverre vindt u het belangrijk dat onderstaande zaken in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat aanwezig zijn? - Culturele accommodaties (theater, bioscoop, musea) Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer belangrijk 7% 16% 11% 10% 7% 9% 8% 13% Belangrijk 20% 30% 23% 24% 21% 34% 23% 27% 38% 29% 37% 31% 36% 37% 38% 32% Onbelangrijk 24% 17% 26% 31% 36% 14% 23% 20% Zeer onbelangrijk 11% 8% 2% 3% 0% 6% 8% 7% Weet niet 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Waar zouden de horecagelegenheden volgens u het beste geplaatst kunnen worden in het winkelcentrum Lange Nieuwstraat? Binnen het gebied van (stadhuis) tot aan Velserduinplein Binnen het gebied van Velserduinplein Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen 15% 17% 18% 24% 13% 29% 21% 18% 15% 23% 19% 12% 22% 17% 26% 23% 12% 27% 24% 12% 4% 25% 20% 24% Velserduinplein 4% 5% 7% 0% 9% 0% 4% 5% Marktplein 15% 11% 6% 18% 26% 8% 8% 11% Anders 23% 12% 13% 6% 13% 17% 9% 12% Weet ik niet 15% 5% 13% 29% 13% 4% 12% 8% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 31

32 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 5. Bereikbaarheid winkelcentrum Lange Nieuwstraat in Vindt u dat er op dit moment voldoende parkeergelegenheid in en rond het winkelcentrum Lange Nieuwstraat is? Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Ruim voldoende 20% 22% 23% 14% 15% 18% 20% 21% Voldoende 62% 61% 70% 76% 63% 68% 69% 64% Onvoldoende 11% 14% 7% 7% 19% 15% 9% 12% Weet niet 7% 4% 0% 3% 4% 0% 2% 3% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% In hoeverre bent u tevreden over de bereikbaarheid van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat: - Met de auto Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer tevreden 20% 14% 26% 27% 19% 12% 29% 19% Tevreden 56% 54% 59% 73% 56% 56% 61% 56% 16% 18% 11% 0% 15% 21% 6% 15% Ontevreden 4% 7% 2% 0% 0% 9% 2% 5% Zeer ontevreden 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 2% Weet niet 4% 4% 2% 0% 11% 3% 2% 3% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% In hoeverre bent u tevreden over de bereikbaarheid van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat: - Met het openbaar vervoer Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer tevreden 9% 17% 22% 3% 8% 3% 9% 15% Tevreden 24% 42% 24% 7% 31% 38% 28% 35% 18% 16% 14% 13% 8% 18% 19% 16% Ontevreden 0% 1% 2% 17% 8% 3% 5% 2% Zeer ontevreden 0% 1% 0% 13% 0% 0% 2% 1% Weet niet 49% 23% 39% 47% 46% 38% 36% 30% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 32

33 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In hoeverre bent u tevreden over de bereikbaarheid van het winkelcentrum Lange Nieuwstraat: - Met de fiets Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer tevreden 42% 42% 38% 27% 48% 32% 34% 40% Tevreden 51% 50% 47% 57% 44% 56% 47% 49% 4% 4% 9% 10% 7% 6% 8% 6% Ontevreden 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% Zeer ontevreden 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Weet niet 2% 3% 5% 7% 0% 6% 9% 4% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zou een blauwe zone met beperkte parkeertijd u ervan weerhouden naar winkelcentrum Lange Nieuwstraat te komen Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Ja 13% 20% 31% 13% 26% 12% 27% 22% Nee 80% 70% 65% 83% 67% 88% 66% 70% Weet niet 7% 10% 4% 3% 7% 0% 7% 8% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zou betaald parkeren u ervan weerhouden naar winkelcentrum Lange Nieuwstraat te komen? Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Ja 69% 65% 75% 55% 81% 60% 77% 68% Nee 20% 29% 19% 34% 15% 31% 18% 25% Weet niet 11% 7% 6% 10% 4% 9% 5% 7% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zijn er bepaalde fietsvoorzieningen in winkelcentrum Lange Nieuwstraat die u mist? Nee, ik mis geen fietsvoorzieningen Ja, ik mis fietsvoorzieningen Ik kom nooit met de fiets naar het winkelcentrum Lange Nieuwstraat Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen 73% 72% 73% 62% 64% 74% 62% 70% 16% 18% 10% 14% 24% 12% 12% 16% 11% 10% 17% 24% 12% 15% 26% 14% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 33

34 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Hieronder volgen drie beschrijvingen van het verkeer in de Lange Nieuwstraat ter hoogte van het winkelcentrum. Waar gaat uw voorkeur naar uit? De Lange Nieuwstraat wordt volledig verkeersvrij De Lange wordt verkeersluw (minder verkeer) In de Lange Nieuwstraat wordt de huidige situatie gehandhaafd Geen voorkeur/ weet niet Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen 22% 23% 11% 13% 15% 11% 17% 20% 33% 45% 38% 27% 50% 51% 37% 42% 33% 26% 45% 50% 23% 29% 36% 31% 11% 6% 6% 10% 12% 9% 10% 7% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 34

35 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 6. Weekmarkt op het Velserduinplein Op het Velserduinplein wordt de weekmarkt gehouden. Bezoekt u de weekmarkt op het Velserduinplein wel eens? Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Ja, wekelijks 4% 19% 3% 3% 7% 20% 3% 13% Ja, af en toe 44% 57% 46% 40% 41% 43% 48% 52% Nee 51% 25% 51% 57% 52% 37% 49% 35% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Vindt u het Velserduinplein een goede locatie voor de weekmarkt? Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Ja 73% 67% 68% 60% 70% 66% 72% 68% Nee 7% 26% 8% 7% 11% 17% 7% 19% Weet niet 20% 6% 24% 33% 19% 17% 22% 13% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 35

36 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 7. Wonen in het winkelcentrumgebied Lange Nieuwstraat Zou u in het (winkel)centrumgebied Lange Nieuwstraat willen wonen als er meer woningen worden gebouwd, bijvoorbeeld in een nieuwbouwappartement? Zo nee, waarom niet? Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Ja, zeker 0% 9% 1% 3% 7% 3% 3% 6% Ja, misschien 7% 23% 9% 3% 19% 12% 11% 18% Nee 84% 59% 79% 81% 70% 74% 71% 65% Geen mening 9% 9% 11% 13% 4% 12% 15% 11% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 36

37 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 8. Voorkeur met betrekking tot 5 ideeën om het winkelcentrum Lange Nieuwstraat in aantrekkelijker te maken Schets A: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door kiosken en water-/groenstrook Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer positief 2% 6% 2% 2% 4% 6% 2% 5% 29% 29% 28% 33% 23% 28% 32% 29% 29% 27% 37% 30% 36% 28% 35% 30% 27% 28% 24% 20% 14% 25% 18% 24% Zeer negatief 6% 8% 3% 4% 6% 8% 7% 7% Weet niet 8% 2% 5% 11% 17% 6% 5% 5% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Schets B: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door groenstroken en thematisering pleinen Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer positief 6% 12% 11% 7% 10% 8% 6% 10% 35% 36% 29% 27% 31% 29% 37% 35% 35% 26% 35% 32% 30% 34% 33% 29% 18% 20% 19% 20% 13% 21% 16% 18% Zeer negatief 2% 4% 2% 2% 4% 5% 2% 4% Weet niet 4% 2% 5% 11% 12% 3% 6% 4% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Schets C: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer positief 2% 10% 2% 2% 7% 8% 7% 8% 34% 21% 21% 29% 25% 22% 28% 24% 32% 27% 32% 33% 41% 30% 29% 29% 24% 32% 32% 24% 11% 30% 24% 28% Zeer negatief 4% 7% 7% 2% 4% 8% 7% 7% Weet niet 4% 2% 6% 9% 13% 3% 6% 4% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 37

38 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Schets D: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer positief 16% 18% 12% 12% 9% 14% 12% 15% 33% 34% 27% 27% 24% 27% 28% 31% 27% 22% 27% 20% 38% 30% 29% 25% 16% 18% 26% 24% 11% 22% 21% 19% Zeer negatief 2% 6% 5% 5% 4% 5% 5% 6% Weet niet 6% 2% 5% 12% 14% 3% 5% 4% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Schets E: tweezijdig winkelen Velserduinplein Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen Zeer positief 6% 6% 7% 5% 7% 8% 7% 6% 29% 25% 14% 27% 17% 17% 24% 23% 25% 26% 32% 34% 39% 36% 32% 29% 31% 31% 33% 16% 19% 31% 25% 29% Zeer negatief 4% 9% 7% 7% 4% 8% 7% 8% Weet niet 4% 4% 8% 11% 15% 0% 5% 5% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 38

39 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Welke van de hiervoor toegelichte schetsen vindt u het meest aantrekkelijk om uw niet-dagelijkse boodschappen te doen? Schets A: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door kiosken en water-/groenstrook Schets B: Lange Nieuwstraat winkelboulevard, kwaliteitsimpuls door groenstroken en thematisering pleinen Schets C: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I Schets D: tweezijdig winkelen Marktplein Velserduinplein I Schets E: tweezijdig winkelen Velserduinplein Weet niet/ geen voorkeur Driehuis Santpoort -Noord Santpoort -Zuid Velsen- Noord Velsen- Zuid Totaal Velsen 10% 14% 13% 18% 13% 16% 19% 15% 26% 26% 21% 20% 30% 27% 26% 26% 8% 9% 10% 9% 11% 8% 11% 10% 20% 26% 18% 18% 9% 16% 15% 21% 18% 11% 12% 11% 14% 14% 13% 12% 18% 13% 26% 23% 22% 19% 16% 16% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 39

40 Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat 5.2 Introductie en vragenlijst Introductie Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties, 5 ideeën bedacht om het winkelgebied aan de Lange Nieuwstraat in aantrekkelijker te maken. Op 17 en 18 september worden de ideeën ook besproken met winkeliers en bewoners uit. Zo ontstaat er beter inzicht in wat nodig is om dit gebied aantrekkelijker te maken voor inwoners uit de regio. Ook uw mening is daarom van groot belang. De gemeente wil graag uw mening vragen over de 5 ideeën, maar wil ook graag inzicht in uw huidige winkelgedrag. Het invullen van de vragenlijst zal circa 10 tot 12 minuten in beslag nemen. U start met het onderzoek door op de onderstaande link te klikken: [!LINK!] Vanzelfsprekend is de deelname geheel vrijwillig en worden uw antwoorden anoniem verwerkt. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit kan via de of telefonisch ( ). Mede namens de gemeente Velsen en de winkeliers van de Lange Nieuwstraat wil ik u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Aart van Grootheest Projectleider DUO Market Research Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Gemeente Velsen oktober DUO Market Research 40

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014 Rapportage Onderzoek Verkeer In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart Utrecht, januari 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie Rapportage Onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkregie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, mei 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan

Nadere informatie

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod Rapportage Onderzoek Winkelaanbod In opdracht van: Contactpersoon: GEMEENTE IJSSELSTEIN mevrouw H. Martens Utrecht, mei 2012 DUO MARKET RESEARCH drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag Rapportage Onderzoek zwembad en koopzondag In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Marleen Kalden en Djoko Draaisma Utrecht, april 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs.

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Onderzoek Bibliotheek Velsen

Onderzoek Bibliotheek Velsen RAPPORTAGE Onderzoek Bibliotheek Velsen In opdracht van: Contactpersonen: GEMEENTE VELSEN & BIBLIOTHEEK VELSEN Edwin van t Hart & Martijn Mewe Utrecht, januari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente Rapportage Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Edwin van t Hart Utrecht, december 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Liesbeth van der Woud

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas. Het gaat er om dat de gemeente de subsidies (mogelijk) op een andere manier gaat verdelen, zonder dat

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Burgerpanel. voor uw gemeente

Burgerpanel. voor uw gemeente Burgerpanel Burgerpanel voor uw gemeente Gebruik maken van de ideeën en denkkracht van de inwoners van uw gemeente Exclusief voor uw gemeente Kostenbesparend Waarom een Burgerpanel? Welke voordelen biedt

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten

Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten Rapportage Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, november 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Colofon Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 November 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Onderzoek Stadsnieuws

Onderzoek Stadsnieuws RAPPORTAGE Onderzoek Stadsnieuws In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE HEERHUGOWAARD Dorine van der Meij Utrecht, maart 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar?

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Project: 15070161 Datum: 28 oktober 2015 Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 Conclusie en aanbevelingen 7 1: Oordeel centrum 14 2: Verbeterpunten 18

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 5

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 5 Rapportage Burgerpanel meting 5: mei 2015 In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Horst aan de Maas Frans Geurts en Dion Wijnands Utrecht, mei 2015 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest Postbus

Nadere informatie

Onderzoek Dorpshuisfunctie

Onderzoek Dorpshuisfunctie Rapportage Onderzoek Dorpshuisfunctie In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Zuidplas Ellen van Ojen Utrecht, juli 2016 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Louise Jansen Postbus 681 3500

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie verplaatsing markt

Evaluatie verplaatsing markt Evaluatie verplaatsing markt Gemaakt Genop 6/4/2013 10:51:00 AM Gemeente Noordoostpolder 3 juni 2013 Pagina 2 van 84 Samenvatting De weekmarkt van is begin 2012 verplaats naar het Kettingplein e.o.. Na

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, 24 november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2015 JEUGDBELEID Gemeente Veenendaal Oktober/november 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie