Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk- en luisteronderzoek 2013b"

Transcriptie

1 Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan BV - Maastricht -

2 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding Aanleiding onderzoek Vragenlijst Onderzoeksopzet Respons en verantwoording Structuur van dit rapport 9 2 Kenmerken van de steekproef Leeftijd Postcode 11 3 Televisie Aantal kijkers Kijkfrequentie Dagbereik Kijkduur Waardering Website 17 4 Radio Aantal luisteraars Luisterfrequentie Dagbereik 22 Bijlage: vragenlijst OWP Research 2

3 Samenvatting In dit rapport wordt verslag gedaan van het kijk- en luisteronderzoek dat van 10 tot en met 16 december 2013, in opdracht van RTV Maastricht, door OWP Research werd uitgevoerd. In deze periode werd een telefonische enquête onder Maastrichtse huishoudens uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst met elf vragen (zie bijlage). In totaal werden huishoudens gebeld. Bij 704 huishoudens werd de telefoon opgenomen (55 procent). In totaal waren 456 huishoudens (65 procent) bereid om deel te nemen aan het telefonische onderzoek. Deze groep huishoudens vormt de steekproef in dit onderzoek. De verdeling van respondenten over leeftijd geeft aan dat er relatief weinig jongeren (10-39 jaar) en veel ouderen (55 jaar en ouder) in de steekproef zitten (gemeten ten opzichte van de bevolking van Maastricht van 10 jaar en ouder). De verdeling van de respondenten over postcodegebieden komt in redelijke mate overeen met die van de Maastrichtse bevolking. Televisie Het kijkpercentage in 2013b (86 procent) is gelijk aan dat in 2013a (86 procent). Kijkers van 10 tot 40 jaar kijken minder naar TV Maastricht dan kijkers van 40 jaar en ouder. In de oudste leeftijdgroep (55 jaar en ouder) kijkt bijna iedereen (89 procent) wel eens naar TV Maastricht. Dagelijkse kijkers en kijkers die 1 tot 3 keer per week naar TV Maastricht kijken vormen de grootste groepen in de steekproef (beide groepen 27 procent). Het aantal niet-kijkers heeft een aandeel van 14 procent. Van die groep kan een derde TV Maastricht niet ontvangen. Het aandeel van dagelijkse kijkers is ten opzichte van eerdere onderzoeken afgenomen, het aandeel van kijkers die 1 tot 3 keer per week naar TV Maastricht kijken is toegenomen OWP Research 3

4 Ten opzichte van 2013a is het dagbereik van TV Maastricht in het weekend gelijk gebleven (30 procent). Maandag en dinsdag blijken de meest populaire weekdagen te zijn in 2013b, maar de verschillen tussen de weekdagen zijn klein. Bijna de helft van de kijkers (46 procent) van TV Maastricht kijkt per keer tussen de 10 en 30 minuten naar de zender. De groep die langer dan een half uur naar TV Maastricht kijkt is sinds 2013a toegenomen van 26 naar 33 procent. TV Maastricht krijgt in 2013b vrijwel hetzelfde rapportcijfer van de kijkers als in 2013a (een 7,3). In de jongste categorie (10-29 jaar) werd TV Maastricht bedeeld met een 6,5, in de oudste categorie (55 jaar en ouder) met een 7,4. In dit kijkersonderzoek zijn ook vragen opgenomen over de relatie tussen internet en programma s van TV Maastricht. Een kleine 10 procent van de kijkers geeft aan programma s via de website van TV Maastricht te bekijken. Bijna een derde (31 procent) van de kijkers bekijkt ook de live uitzendingen van TV Maastricht. Radio Het luisterpercentage van Maastricht FM is tussen 2013a en 2013b afgenomen van 48 naar 38 procent. De radiozender is het meest populair in de leeftijdcategorie 40+ (40 procent). De grootste groep respondenten luistert nooit naar Maastricht FM (62 procent). Daarna volgt de groep die 1 tot 3 keer per week naar de radiozender luistert (13 procent). Dit patroon is identiek aan dat van L1 Radio. In vergelijking met Maastricht FM (38 procent) zeggen iets meer respondenten wel eens naar L1 Radio te luisteren (46 procent) OWP Research 4

5 De donderdag en het weekend trekken de meeste luisteraars naar Maastricht FM. Het is opvallend dat de donderdag in drie opeenvolgende onderzoeken het hoogste bereik van alle weekdagen heeft. De uitkomsten van dit kijk- en luisteronderzoek zijn niet gewogen naar leeftijd of postcode. In het kijkersonderzoek 2007 hebben we door middel van een aantal voorbeelden aangetoond dat weging van resultaten kan leiden tot grotere onnauwkeurigheid in de schatting. Ook kan het worden gebruikt voor het manipuleren van uitkomsten. Daarom werd van weging afgezien OWP Research 5

6 1. Inleiding 1.1 Aanleiding onderzoek Dit rapport beschrijft de resultaten van het kijk- en luisteronderzoek voor RTV Maastricht. RTV Maastricht laat regelmatig (bijna jaarlijks) meten hoe het met het kijk- en luistergedrag in Maastricht is gesteld ten aanzien van de eigen televisie- en radiozender. Dit (telefonische) onderzoek vormt in de periode het twaalfde onderzoek op rij dat door OWP Research in opdracht van RTV Maastricht werd uitgevoerd. Dit rapport vormt het verslag daarvan. 1.2 Vragenlijst De probleemstelling van dit onderzoek kan worden verwoord via de vragen in de vragenlijst. De vragenlijst (zie bijlage) bestaat uit elf vragen. Vijf vragen hebben betrekking op TV Maastricht (de televisie): Hoe vaak kijkt u naar TV Maastricht? Hebt u gisteren naar TV Maastricht gekeken? Hoe lang kijkt u gemiddeld naar TV Maastricht? Welk rapportcijfer tussen 1 en 10 zou u aan TV Maastricht willen geven? Waarom kijkt u nooit naar TV Maastricht? Twee vragen hebben betrekking op het gebruik van de website van TV Maastricht: Kijkt u wel eens via de website van TV Maastricht naar programma s van TV Maastricht?? Als TV Maastricht programma s live via Internet zou uitzenden, zou u die dan bekijken? 2014 OWP Research 6

7 Drie vragen hebben betrekking op Maastricht FM en het luistergedrag ten aanzien van de regionale radiozender van L1 (als referentiepunt voor Maastricht FM): Hoe vaak luistert u naar Maastricht FM? Hebt u gisteren naar Maastricht FM geluisterd? Hoe vaak luistert u naar de regionale radiozender van L1, de voormalige ROZ? In de laatste vraag werd naar de leeftijd van de respondent gevraagd. Vanuit het telefoonscript worden nog vier variabelen zijn aan deze tien vragen toegevoegd: Informatie over de weekdag waarop de vragen worden gesteld. Ons onderzoek werd op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 18 en 20 uur uitgevoerd. Voordat daadwerkelijk werd gebeld werd de postcode geregistreerd van het huishouden dat werd opgebeld (vanuit het telefoonboek van KPN). Het directe resultaat van het bellen (wel thuis/niet thuis) werd geregistreerd. De respons (wel/niet meedoen) van de huishoudens werd geregistreerd. 1.3 Onderzoeksopzet Het kijk- en luisteronderzoek werden uitgevoerd door middel van een telefonische enquête onder Maastrichtse huishoudens. De telefoonnummers werden gekozen uit het KPN telefoonboek van Maastricht. Vooraf werd geen selectie gemaakt van de persoon die binnen het huishouden zou worden geïnterviewd OWP Research 7

8 Van dinsdag 10 december 2013 tot en met maandag 16 december 2013 werd steeds tussen uur en uur gebeld. Bij dit onderzoek werd, net als in 2011 en 2013 (voorjaar), gebeld vanaf een anoniem nummer. Vóór 2010 was het telefoonnummer van RTV Maastricht via de Nummerweergave bij de respondenten zichtbaar. De enquêteurs hadden de beschikking over een computer met daarop het door OWP Research (nieuw) ontwikkelde telefoonscript voor de interviews. De antwoorden konden door de enquêteurs direct in het telefoonscript worden ingevuld. De resultaten werden automatisch opgeslagen in een gegevensbestand. 1.4 Respons en verantwoording In totaal zijn op zes avonden huishoudens gebeld. Bij 704 huishoudens (55 procent) werd de telefoon opgenomen (in voorjaar 2013: 60 procent, in 2011: 55 procent, in 2010: 62 procent). Van de 704 personen die aan de telefoon kwamen waren 456 personen (65 procent) bereid om deel te nemen aan het onderzoek (in voorjaar 2013: 75 procent, in 2011: 72 procent, in 2010: 50 procent). Omdat geen van de 456 personen voortijdig het telefonische gesprek heeft afgebroken, bestaat onze steekproef in dit onderzoek uit 456 personen (respondenten). Het totale aantal van 456 respondenten is voldoende om representatieve uitspraken te doen over de doelpopulatie van ruim 113 duizend Maastrichtse inwoners van 10 jaar en ouder (bron: CBS). De omvang van de steekproef is niet voldoende om representatieve uitspraken te doen over deelpopulaties, zoals onderscheiden naar leeftijd of naar postcode. De cijfers die we voor deelpopulaties presenteren in dit rapport zijn daarom hooguit indicatief te noemen OWP Research 8

9 1.5 Structuur van dit rapport In hoofdstuk 2 worden de (algemene) kenmerken van onze steekproef beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek voor de televisie(programma s). Hierbij gaat het om het aantal kijkers (3.1), de kijkfrequentie (3.2), het dagbereik (3.3), de kijkduur (3.4) en de waardering voor TV Maastricht (3.5). Ook komt in hoofdstuk 3 het gebruik van de website van TV Maastricht aan de orde (3.6). In hoofdstuk 4 worden de resultaten voor de radio beschreven. Daarbij gaat het om het aantal luisteraars (4.1), de luisterfrequentie (4.2) en het dagbereik (4.3) OWP Research 9

10 2. Kenmerken van de steekproef In dit hoofdstuk worden de kenmerken van onze steekproef beschreven. Dit gebeurt aan de hand van de twee onderscheidende kenmerken van respondenten: leeftijd (2.1) en postcode (2.2). Alle gegevens over de bevolking van Maastricht die in dit hoofdstuk worden gebruikt, zijn afkomstig uit Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 2.1 Leeftijd De door ons gekozen indeling in leeftijdsgroepen is dezelfde als die in ons vorige rapport. In tabel 2.1 staan de verdelingen naar leeftijd weergegeven voor onze steekproef en voor de Maastrichtse bevolking (vanaf 10 jaar). Tabel 2.1 Leeftijdsverdelingen in de steekproef en in de Maastrichtse bevolking vanaf 10 jaar (1 januari 2013). Categorie Steekproef Maastricht jaar 2,6% 32,7% jaar 4,0% 11,1% jaar 21,2% 21,4% 55 jaar en ouder 72,2% 34,8% Uit deze vergelijking blijkt dat ouderen (55 jaar en ouder) in onze steekproef zijn oververtegenwoordigd, terwijl jongeren en jong volwassenen (10-39 jaar) juist zijn ondervertegenwoordigd OWP Research 10

11 2.2 Postcode Hieronder in tabel 2.2 staat de verdeling naar postcode weergegeven voor de steekproef en voor de Maastrichtse bevolking. Tabel 2.2 Verdelingen van de personen over postcodegebieden in de steekproef en in Maastricht (1 januari 2013). Postcode Steekproef Maastricht Postcode Steekproef Maastricht ,3% 8,9% ,0% 7,9% ,9% 3,7% ,5% 4,6% ,7% 3,4% ,3% 2,3% ,5% 4,0% ,8% 7,0% ,7% 7,3% ,4% 5,4% ,8% 5,8% ,0% 6,3% ,3% 7,9% ,9% 6,5% ,4% 6,2% ,5% 5,8% ,6% 1,4% ,4% 5,7% Postcodewijken 6212, 6213 en 6218 zijn oververtegenwoordigd in de steekproef. Postcodewijken 6211, 6226 en 6227 zijn ondervertegenwoordigd in de steekproef. Voor vrijwel alle postcodewijken geldt dat in min of meerdere mate hun aandeel in de steekproef overeenkomt met hun aandeel in de Maastrichtse bevolking. De uitkomsten in dit kijk- en luisteronderzoek zijn niet gewogen naar leeftijd of postcode. In ons kijkersonderzoek 2007 hebben we aan de hand van een aantal voorbeelden aangetoond dat weging van resultaten kan leiden tot grotere onnauwkeurigheid in de schatting. Ook kan weging worden gebruikt voor het manipuleren van uitkomsten. Daarom wordt van weging afgezien OWP Research 11

12 3. Televisie 3.1 Aantal kijkers Tabel 3.1 geeft de kijkpercentages weer voor de periode Het gaat om het aandeel van respondenten dat wel eens naar TV Maastricht kijkt. Naast de totale cijfers staan ook de cijfers voor de leeftijdgroepen weergegeven. Tabel 3.1 Kijkpercentages TV Maastricht Categorie a 2013b Totaal 84,7% 85,7% 86,2% jaar 63,2% 50,0% 72,7% jaar 69,7% 75,0% 70,6% jaar 79,4% 83,0% 80,2% 55 jaar en ouder 89,2% 89,1% 89,4% In vergelijking met 2011 jaar is het berekende kijkpercentage in 2013 licht toegenomen van 85 procent naar 86 procent. De uitkomsten voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen zijn min of meer constant in de drie onderzoeken, met uitzonderling van de jongste groep. De fluctuaties van het kijkcijfer in die jongste groep is een gevolg van de lage respons in die groep. Het laatste, indicatieve percentage van bijna 73 procent is bemoedigend te noemen. Het hoogste kijkcijfer (ruim 89 procent) treffen we in alle onderzoeken aan bij de oudste groep (55 jaar en ouder). Voor de twee tussenliggende leeftijdgroepen zijn de uitkomsten uit dit laatste onderzoek identiek aan die in OWP Research 12

13 Aan de hand van deze leeftijdspecifieke uitkomsten kunnen we uitrekenen dat circa 90 duizend Maastrichtenaren wel eens naar TV Maastricht kijken. In het vorige onderzoek (2013a) waren dat nog 83 duizend personen. 3.2 Kijkfrequentie Figuur 3.1 geeft de kijkfrequentie voor de periode weer. De figuur geeft aan hoe vaak respondenten naar TV Maastricht kijken. Dagelijks 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 4-6 keer per week 1-3 keer per week 1-3 keer per maand a 2013b Minder dan 1 keer per maand Nooit Figuur 3.1 Kijkfrequentie TV Maastricht Na een eerdere stijging van het aandeel van dagelijkse kijkers van 38 (2011) naar 41 procent (2013a), komt dit aandeel in het laatste onderzoek uit op 27 procent. Deze afname wordt gecompenseerd door de stijging van het aandeel van kijkers dat 1 tot 3 keer per week kijkt, van 17 procent in 2013a naar 27 procent in 2013b. Het aantal niet-kijkers (categorie nooit ) is afgenomen van 17 in 2011 naar 14 procent in 2013 (beide onderzoeken). De gemiddelde kijker kijkt in 2013b 165 keer naar TV Maastricht. In 2013a was dat gelijk aan 206, in keer. Dat is gemiddeld 3,2 keer per week (4,0 in 2013a en 3,6 in 2011) OWP Research 13

14 Binnen één week wordt 73 procent van de Maastrichtse bevolking via TV Maastricht bereikt. Eerder in 2013 was dat 76 procent, in 2011 was het ook gelijk aan 73 procent. Voor het eerst hebben we aan niet-kijkers (antwoord nooit ) gevraagd wat de reden is dat zij niet naar TV Maastricht kijken. In voorgaande onderzoeken (met name in 2011 en in 2013a) blijkt dat het niet altijd mogelijk is om TV Maastricht te ontvangen (bijvoorbeeld bij mensen die het digitale pakket van KPN thuis hebben). Tabel 3.2 geeft de uitkomsten van onze vervolgvraag (vraag 11, zie bijlage voor de vragenlijst) weer. Tabel 3.2 Waarom kijkt u nooit naar TV Maastricht? Antwoord 2013b Ik kan TV Maastricht niet ontvangen 29% Ik heb geen interesse 33% Ander antwoord 24% Weet ik niet 14% Van een derde van de niet-kijkers weten we via deze tabel dat ze geen interesse hebben om naar TV Maastricht te kijken. De overige tweederde van de niet-kijkers kijkt niet om een andere reden. Bijna de helft van die groep (circa 4 duizend Maastrichtenaren) kan TV Maastricht niet ontvangen OWP Research 14

15 3.3 Dagbereik Tabel 3.3 beschrijft voor de periode per weekdag het dagbereik van TV Maastricht. De tabel geeft het aandeel van respondenten weer dat op een bepaalde dag naar TV Maastricht heeft gekeken. Omdat niet op zondag wordt gebeld, geven we het dagbereik voor het hele weekend weer. Tabel 3.3 Dagbereik TV Maastricht in de periode Weekdag a 2013b Maandag 9% 9% 16% Dinsdag 14% 17% 19% Woensdag 13% 17% 10% Donderdag 17% 16% 12% Vrijdag 17% 11% 13% Zaterdag/zondag 31% 31% 30% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% In 2013b zijn maandag, dinsdag en het weekend de best bekeken dagen. Het bereik voor het weekend betreft twee dagen (zaterdag en zondag) en is daarom (bijna twee keer) groter dan op de weekdagen. Ten opzichte van 2011 valt op dat het bereik op donderdag is afgenomen. Het dagbereik op maandag is ten opzichte van 2011 en 2013a toegenomen OWP Research 15

16 3.4 Kijkduur In het voorjaar van 2013 werd voor het eerst sinds 2005 weer de vraag gesteld hoe lang respondenten gemiddeld per dag naar TV Maastricht kijken. In tabel 3.4 geven we de resultaten van deze vraag weer voor 2005, 2013a en 2013b. Tabel 3.4 Gemiddelde kijkduur TV Maastricht (2005, 2013a en 2013b). Categorie a 2013b 1-10 minuten 13% 18% 21% minuten 50% 57% 46% minuten 29% 23% 26% Meer dan 60 minuten 8% 3% 7% 100% 100% 100% Uit tabel 3.4 valt één trend op te maken: het aandeel van kijkers dat kort (1-10 minuten) naar TV Maastricht kijkt neemt toe. Dit past in het beeld van de huidige zap-generatie. Het grootste aandeel hebben nog steeds de kijkers die tot een half uur naar TV Maastricht kijken, maar dat aandeel is binnen één jaar afgenomen van 57 naar 46 procent. 3.5 Waardering De kijkers van TV Maastricht werd gevraagd om TV Maastricht met een rapportcijfer tussen 1 en 10 te waarderen. De resultaten van deze vraag voor de periode staan vermeld in Tabel OWP Research 16

17 Tabel 3.5 Rapportcijfer TV Maastricht in de periode Categorie a 2013b Totaal 7,5 7,5 7, jaar 7,1 7,1 6, jaar 7,4 7,5 7, jaar 7,4 7,3 7,2 55 jaar en ouder 7,6 7,5 7,4 TV Maastricht krijgt in het najaar van 2013 een 7,3 van de kijkers. In 2011 en 2013a was het cijfer licht hoger (7,5). De waardering van de jongste kijkers is afgenomen van 7,1 in 2011 en 2013a naar 6,5 in 2013b. Juist deze groep kijkers is gevoelig voor eigentijdse TV formats en de daarbij behorende kwaliteit. De waardering voor TV Maastricht in de andere leeftijdgroepen is vrijwel gelijk gebleven. 3.6 Website Net als in 2011 en 2013a zijn in dit onderzoek twee vragen gesteld (vragen 4 en 5, zie de bijlage voor de vragenlijst) over het gebruik van internet in relatie tot TV Maastricht. In de eerste vraag wordt melding gemaakt van de website van TV Maastricht. De respondent wordt gevraagd of hij/zij wel eens via die website naar programma s van TV Maastricht kijkt. In de tweede vraag wordt aan de respondent gevraagd of hij/zij naar live uitzendingen via internet zou kijken als die door TV Maastricht worden uitgezonden. De resultaten van beide vragen staan voor 2013a en 2013b weergegeven in tabel OWP Research 17

18 Tabel 3.6 Website TV Maastricht (2013). Programma s via website Live programma s 2013a 2013b 2013a 2013b Ja 17% 9% 37% 31% Nee 79% 90% 56% 63% Weet niet 2% 1% 5% 6% Geen antwoord 2% 0% 2% 0% Totaal 100% 100% 100% 100% Het contact met de kijkers via de website neemt af. Minder respondenten kijken programma s via de website van TV Maastricht en minder respondenten maken gebruik van live uitzendingen via de website van TV Maastricht. De uitkomsten in tabel 3.6 reflecteren waarschijnlijk de snelle opmars van sociale media (Facebook, Twitter), die veel minder bouwt op de aanwezigheid van een website. Het gebruik van sociale media met betrekking tot TV Maastricht is in dit onderzoek niet gemeten OWP Research 18

19 4. Radio 4.1 Aantal luisteraars Tabel 4.1 geeft de luisterpercentages weer voor de periode Het gaat om het aandeel van respondenten dat wel eens naar Maastricht FM luistert. Tabel 4.1 Luisterpercentages Maastricht FM in de periode Categorie a 2013b Totaal 41% 48% 38% jaar 33% 31% 36% jaar 33% 50% 33% jaar 36% 54% 40% 55 jaar en ouder 43% 48% 40% Het luistercijfer voor Maastricht FM is afgenomen van 48 procent in 2013a tot 38 procent in 2013b. Alleen bij de jongeren (10-29 jaar) is het luistercijfer toegenomen, in alle andere leeftijdscategorieën was sprake van een afname van het aantal luisteraars. Het grillige verloop van de luistercijfers voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen in tabel 4.1 is vooral de wijten aan de (kleine) omvang van de steekproef OWP Research 19

20 4.2 Luisterfrequentie Figuur 4.1 geeft de luisterfrequentie voor Maastricht FM weer voor de periode De figuur geeft aan hoe vaak respondenten naar Maastricht FM luisteren. Dagelijks 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4-6 keer per week 1-3 keer per week 1-3 keer per maand a 2013b Minder dan 1 keer per maand Nooit Figuur 4.1 Luisterfrequentie Maastricht FM in de periode Tussen 2013a en 2013b is het aandeel van luisteraars die dagelijks afstemmen op Maastricht FM afgenomen van 22 naar 11 procent. Tegenover die ontwikkeling staat een toename van het aantal luisteraars dat nooit naar Maastricht FM luistert van 51 procent in 2013a naar 62 procent in 2013b. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de bevindingen in tabel 4.1, waar vermeld staat dat het luisterpercentage van Maastricht FM sinds 2013a is afgenomen. In figuur 4.2 vergelijken we de uitkomsten van Maastricht FM met die van L1 Radio. Net als hierboven (figuur 4.1) geeft figuur 4.2 aan hoe vaak respondenten (naar Maastricht FM en naar L1 Radio) luisteren OWP Research 20

21 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Dagelijks 4-6 keer per week 1-3 keer per week 1-3 keer per maand Maastricht FM L1 Radio Minder dan 1 keer per maand Nooit Figuur 4.2 Luisterfrequentie Maastricht FM en L1 Radio in 2013b. Uit deze figuur blijkt dat Maastricht FM in Maastricht in 2013b minder beluisterd wordt dan L1 Radio. Het aandeel dagelijkse luisteraars van L1 Radio (12 procent) is slechts licht hoger dan dat van Maastricht FM (11 procent), maar het verschil zit met name in de luisteraars die 1 tot 3 keer per week luisteren (19 procent voor L1 Radio tegenover 13 procent voor Maastricht FM). Het aandeel luisteraars dat nooit luistert is in het geval van Maastricht FM (62 procent) hoger dan voor L1 Radio (54 procent). Het gemiddelde aantal luisterdagen per respondent is voor Maastricht FM tussen 2013a en 2013b afgenomen van 114 naar 70 dagen. Het gemiddelde aantal luisterdagen per respondent is voor L1 Radio tussen 2013a en 2013b afgenomen van 72 naar 69 dagen. Binnen één week wordt 32 procent van de Maastrichtse bevolking via Maastricht FM bereikt (in 2013a: 42 procent). Via L1 is dat 35 procent (in 2013a: 29 procent) OWP Research 21

22 4.3 Dagbereik Ook voor Maastricht FM werd gemeten wat het dagbereik is. De luisteraars van Maastricht FM geven dan aan of zij op een bepaalde weekdag naar deze radiozender hebben geluisterd. Tabel 4.2 geeft voor de periode per weekdag het dagbereik van Maastricht FM weer. Voor het weekend wordt één cijfer gegeven (bevraagd op maandag). Tabel 4.2 Dagbereik Maastricht FM in de periode Weekdag a 2013b Maandag 11% 11% 10% Dinsdag 17% 12% 11% Woensdag 12% 12% 13% Donderdag 20% 15% 18% Vrijdag 10% 8% 13% Zaterdag/zondag 30% 42% 34% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% Al drie onderzoeken op rij heeft de donderdag van alle weekdagen het hoogste luisterbereik. De uitkomsten voor alle dagen (als je de uitkomsten voor het weekend door twee deelt) zijn in 2013b redelijk aan elkaar gelijk, met de pieken vooral op donderdag en in het weekend OWP Research 22

23 Bijlage: vragenlijst A. Postcode B. Bellen: - nummer bestaat niet meer - telefoon wordt niet opgenomen - telefoon wordt opgenomen, persoon wil meedoen aan het onderzoek - telefoon wordt opgenomen, persoon wil niet meedoen aan het onderzoek 1. Hoe vaak kijkt u naar TV Maastricht? dagelijks 4 tot 6 keer per week 1 tot 3 keer per week 1 tot 3 keer per maand minder dan 1 keer per maand nooit => vraag Heeft u gisteren naar TV Maastricht gekeken? ja nee 3. Hoe lang kijkt u gemiddeld naar TV Maastricht (per keer/per dag)? 1-10 minuten minuten minuten meer dan 60 minuten geen idee/weet ik niet 2014 OWP Research 23

24 4. Kijkt u wel eens via de website van TV Maastricht naar programma s van TV Maastricht? ja nee weet niet geen antwoord 5. Als TV Maastricht programma s live via Internet zou uitzenden, zou u die dan bekijken? ja nee weet niet geen antwoord 6. Welk rapportcijfer zou u aan TV Maastricht willen geven? Hoe vaak luistert u naar Maastricht FM (107.5 FM)? dagelijks 4 tot 6 keer per week 1 tot 3 keer per week 1 tot 3 keer per maand minder dan 1 keer per maand nooit 8. Heeft u gisteren naar Maastricht FM geluisterd? ja nee 2014 OWP Research 24

25 9. Hoe vaak luistert u naar de regionale radio van L1, de voormalige ROZ? dagelijks 4 tot 6 keer per week 1 tot 3 keer per week 1 tot 3 keer per maand minder dan 1 keer per maand nooit 10. Wat is uw leeftijd?.. jaar EINDE VRAGENLIJST 11. Waarom kijkt u nooit naar TV Maastricht? Ik kan TV Maastricht niet ontvangen => vraag 4 Ik heb geen interesse => vraag 4 Ander antwoord => vraag 4 Weet ik niet => vraag OWP Research 25

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2008/ Datum Juni

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV Dordrecht METING 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Bereik en waardering TV Dordrecht algemeen 3. Bekendheid, bereik en waardering programma s 4. Kijkerswensen 5. Drechtstad FM 6. Website

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV ordrecht Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. R..J. Scheelbeek juni 2005 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie RTV ordrecht Sociaal Geografisch

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Hogeschool Leiden / Stichting Lokale Omroep Rijnwoude Juli 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Inhoud 1. Inleiding.. 1 2. Samenvatting van

Nadere informatie

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv De kwalitatieve aspecten van internetradio Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Inge Monsees Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: inge.monsees@intomartgfk.nl

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

(R)TV Dordrecht anno 2016

(R)TV Dordrecht anno 2016 (R)TV Dordrecht anno 2016 BEKENDHEID, GEBRUIK, BEREIK EN WAARDERING Inhoud In het kader van de agenda voor de stad heeft de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe meting van het bereik en de waardering

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem AIDA Communicatie Datum: april 2007 Samenvatting In dit rapport staan de uitkomsten van het kijk- en luisteronderzoek in opdracht van stichting Omroep

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur en Samenleving

Commissie voor Cultuur en Samenleving Griffie Commissie voor Cultuur en Samenleving Datum commissievergadering : - Document nummer : 3270178 Behandelend ambtenaar : E.M. Meuken-Kloosterman Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong?

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong? Ieder jaar weer worden er voor het Continu Luisteronderzoek ongeveer 17. personen geworven, een mooie landelijke representatieve steekproef. Ruim tweederde van deze personen wordt telefonisch een korte

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm INHOUD: - Inleiding - Een gemiddelde dag - Tijd verdeeld over media - De mannen versus de vrouwen - De jongeren versus de ouderen - Multi versus single tasking

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015 Consumentenvertrouwen in verzekeraars Juli 2015 Index Consumentenvertrouwen in verzekeraars Het Consumentenvertrouwen in verzekeraars staat in juli 2015 op een stand van -10 (zie berekeningswijze). 10

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Maart 2014. Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst

Pagina 1 van 5. Maart 2014. Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst Maart 2014 Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst Het NLO is continu bezig met het verbeteren en het verder professionaliseren van het Nationaal LuisterOnderzoek,

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

NLO Audio Distributie Onderzoek. GfK [Juni 2017] GfK 5 juli 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek 2017

NLO Audio Distributie Onderzoek. GfK [Juni 2017] GfK 5 juli 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek GfK [Juni 2017] 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding, onderzoeksdoelstelling en opzet Onderzoeksresultaten Bezit en gebruik apparaten Radio via internet Gebruik online muziekdiensten

Nadere informatie

De methodologie van deze onderzoeksgolf kunt u raadplegen via de website van het CIM:

De methodologie van deze onderzoeksgolf kunt u raadplegen via de website van het CIM: CIM-luistercijfers apr-juni 17 17 CIM Radio 17 In deze CIM-analyse bespreken we het dag- en weekbereik van radio in april-juni 17. We tonen aan de hand van luistercurves wanneer er naar radio wordt geluisterd.

Nadere informatie

Bereikonderzoek Omroep Venlo

Bereikonderzoek Omroep Venlo Bereikonderzoek Omroep Venlo Ra pporta g e Datum: Januari 2012 Kenmerk: OLO012 Contactpersoon Venlo: Hein Oostdam Contactpersonen OLON: Michel van der Voort Contactpersoon DVJ-Insights: Sandra van Laar

Nadere informatie

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Rapport BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Gemeente Peiling april 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2016/087 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Vastelaovend 2013-2014

Vastelaovend 2013-2014 1. VASTELAOVESEVENEMENTEN L1 wordt tijdens het carnavalsseizoen weer L11. Veel vastelaovesevenementen worden (live) uitgezonden op L1 TV en L1 Radio. Als sponsor van een vastelaovesevenement profiteert

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2014

De NOS in cijfers 2014 1 De NOS in cijfers 2014 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) NPO 1 3.828 uur 7.051 uur 54% 3.537 uur NPO

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep Logo in Grijs: PA Rood: P OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio-

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Eenheid Strategische Ontwikkeling

Eenheid Strategische Ontwikkeling Eenheid Strategische Ontwikkeling Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Colofon Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer

Nadere informatie

De methodologie van deze onderzoeksgolf kan u raadplegen via de website van het CIM via

De methodologie van deze onderzoeksgolf kan u raadplegen via de website van het CIM via CIM-luistercijfers jan-apr 2017 2017 CIM Radio 2017 In deze CIM-analyse bespreken we het dag- en weekbereik van radio alsook de luisterduur zoals gemeten in 2017. We willen weten hoe radio in de toekomst

Nadere informatie

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015 AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK 37339 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding, onderzoeksdoelstelling en opzet Onderzoeksresultaten Bezit en gebruik apparaten Radio via internet Gebruik online muziekdiensten

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 03-02-2014

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

CIM Radio 2013W1. CIM-luistercijfers jan-mrt W1. Resultaten van de 1 ste golf van 2013

CIM Radio 2013W1. CIM-luistercijfers jan-mrt W1. Resultaten van de 1 ste golf van 2013 CIM-luistercijfers jan-mrt 2013 2013 CIM Radio 2013 Begin juni 2013 was er heel wat te doen over de manier waarop jongeren vandaag naar de radio luisteren. Zo zouden veel van hen via de computer en het

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Onderzoek lokale en regionale media 2015. Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer

Onderzoek lokale en regionale media 2015. Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer Onderzoek lokale en regionale media 2015 Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer juni 2015 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 0570-693401 Mail :

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

nr. 39 van KARL VANLOUWE datum: 17 oktober 2016 aan SVEN GATZ Vlaams-Brusselse media - Bereik

nr. 39 van KARL VANLOUWE datum: 17 oktober 2016 aan SVEN GATZ Vlaams-Brusselse media - Bereik SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 39 van KARL VANLOUWE datum: 17 oktober 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Vlaams-Brusselse media - Bereik Niemand kan het belang en de relevantie

Nadere informatie

Inwonersenquête 2016 Resultaten en de reactie op de resultaten. Gemeente Nieuwegein. Raadsnummer. Datum april 2017

Inwonersenquête 2016 Resultaten en de reactie op de resultaten. Gemeente Nieuwegein. Raadsnummer. Datum april 2017 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl 2017-163 Onderzoek & Statistiek Inwonersenquête 2016 Resultaten en de reactie op de resultaten Gemeente Nieuwegein Raadsnummer Datum

Nadere informatie

Tabel 38 Gebruikte type aansluiting voor radio- en televisieabonnement. Digitenne gebied. Digitenne gebied

Tabel 38 Gebruikte type aansluiting voor radio- en televisieabonnement. Digitenne gebied. Digitenne gebied Tabel 38 Gebruikte type aansluiting voor radio- en televisieabonnement 1,60% 2,70% 2,30% 49,30% 18,10% 28,30% 0,00% 37,70% 25,40% 44,30% 18,30% 26,80% 0,30% 6,10% 4,20% 0,80% 0,20% 0,40% 0,00% 4,00% 2,70%

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 26-01-2015

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013 Adrem Flash ONMEDIA Op 14 februari 2013 is golf 2012-3 van de CIM Radiostudie verschenen. De studie dekt het radio luisteren van het tweede semester van 2012. Met uitzondering van de introductie van de

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 16-12-2013 Inleiding

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken.

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. % Nederlanderss die wel eens naar avcontent kijken % Nederlanders die wel eens naar av-content kijken Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. Voor de derde keer op rij publiceert

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2010

Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2010 Kijk- en luisteronderzoek SLOR 2010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3304 Datum: februari 2011 In opdracht van de Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR) Adres:

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009

ES SKO Jaarraportage 2009 ES SKO Jaarraportage 2009 Pagina 1/23 TV in Nederland 2009 SKO TV IN NEDERLAND 2009 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen 29-01-2010 Dit document is samengesteld door

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2002

TV IN NEDERLAND 2002 TV IN NEDERLAND 2002 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 1 maart 2003 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie