Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor jongeren 12 tot 24 jaar"

Transcriptie

1 Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland voor de derde keer een monitor onder jongeren van t/m 23 jaar uitgevoerd. Eerst is een grote groep jongeren benaderd om via internet de vragenlijst in te vullen. Daarna is een steekproef van de non-respondenten aangeschreven met een schriftelijke vragenlijst. Ruim 3600 jongeren hebben de vragenlijst uiteindelijk ingevuld. De resultaten geven inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio IJsselland en zullen gebruikt worden om het regionaal en lokaal gezondheids- en jeugdbeleid te onderbouwen. In deze factsheet zijn de resultaten over voeding, bewegen en gewicht opgenomen. Factsheet voeding, bewegen en gewicht 2011 Regio IJsselland/Raalte

2 Voeding Een gezond gewicht wordt behouden door een goede balans tussen voeding en bewegen. De oorzaak van overgewicht is meestal een combinatie van te veel eten en te weinig bewegen. Overgewicht vergroot de kans op verschillende ziektes, zoals diabetes. Naast fysieke klachten kunnen jongeren met overgewicht een verminderd zelfvertrouwen hebben, waardoor soms zelfs psychische problemen kunnen ontstaan. Ontbijten Bijna 9 op de 10 (86%) jongeren ontbijt vijf of meer dagen per week. Bijna 73% van alle jongeren ontbijt elke dag. Elke dag ontbijten neemt af met de leeftijd van 84% bij de t/m jarigen naar 70% bij jongeren van 20 t/m 23 jaar. Ruim vijf procent van de jongeren geeft aan (bijna) nooit te ontbijten. Dit zijn vooral jongens van 20 t/m 23 jaar (8%). Volgens landelijk onderzoek uit 2009 ontbijt 82% van de jongeren op het voortgezet onderwijs elke dag. Fruit eten Het Voedingscentrum geeft het advies om vanaf jaar dagelijks 2 stuks fruit te eten. Eén stuk fruit mag hierbij vervangen worden door een glas vruchtensap. Bijna 10% procent van de jongeren eet dagelijks twee of meer stuks fruit. Wanneer ook het dagelijks drinken van vruchtensap wordt meegenomen, voldoet % van de jongeren aan het fruitadvies. Veertien procent van de jongeren geeft aan (bijna) nooit fruit te eten. Aantal dagen dat jongeren per week fruit eten (%) Ruim 30% van de jongeren eet dagelijks groente. Er is geen duidelijk verschil tussen jongens en meisjes, alleen in de oudste groep eten meer meisjes (29%) dagelijks groente dan jongens (20%). In de jongste groep eten meer jongeren dagelijks groente dan in de oudste groep (37% versus 24%). Ongeveer één procent van de jongeren eet nooit groente. Uit landelijk onderzoek bleek ook dat zowel de groenteals fruitconsumptie onder jongeren laag is. Van de jongeren onder de 18 jaar voldeed 27% aan de fruitnorm. Frisdrankgebruik Voor het gebruik van suikerhoudende frisdranken zijn geen duidelijke richtlijnen. Er blijkt wel een verband te zijn tussen het (regelmatig) drinken van suikerhoudende frisdrank en het ontstaan van overgewicht. Twaalf procent van de jongeren drinkt meer dan 3 glazen frisdrank per dag. Meer jongens (%) dan meisjes (9%) drinken meer dan 3 glazen frisdrank per dag. Vooral 16 t/ m 19 jarige jongeren (14%). Bijna 38% van de jongeren van t/m jaar drinkt elke dag frisdrank. Dit is meer dan wat uit landelijk onderzoek naar voren komt. Daaruit bleek dat 25% van de jongeren op het voortgezet onderwijs dagelijks frisdrank drinkt. Trends voeding Het percentage jongeren dat 5 keer of vaker per week ontbijt is in vergelijking met voorgaande jaren gelijk gebleven. In 2011 eten minder jongeren regelmatig fruit dan in 2007 (% versus 18%). Wat betreft het eten van groente is er weinig veranderd sinds In 2003 is er niet gevraagd naar de fruit- en groenteconsumptie van jongeren. % 50% (bijna) nooit In 2011 drinken jongeren meer frisdrank dan in In 11% 1-2 dagen 3-4 dagen 2007 dronk 38% van de jongeren 2 of meer glazen frisdrank en in 2011 is dat percentage gestegen naar 67%. 14% 13% 5-6 dagen elke dag Lichaamsbeweging Groente eten Het advies van het Voedingscentrum is om dagelijks 200 gram groente te eten. In het huidige onderzoek is niet gevraagd naar de hoeveelheid, alleen naar het aantal dagen dat de jongere groente eet. Sporten Sport wordt vaak in verenigingsverband gedaan; 59% van de jongeren is lid van een sportvereniging. Jongens zijn vaker lid van zo n vereniging dan meisjes (62% versus 56%) en sporten ook meer.

3 Het aantal keer naar de sportvereniging gaan, neemt af met de leeftijd. Zo gaat 62% van de jongeren in de leeftijd van t/m jaar 1-3 dagen naar de sportvereniging. Dit is 44% van de 16 t/m19 en 35% van de 20 t/m 23 jarigen. 46% van de jongeren sport weinig (maximaal 1 uur per week) bij een sportvereniging, 22% gemiddeld (1-3 uur per week) en bijna een derde van de jongeren sport veel (3 uur of meer per week). Meer jongens dan meisjes sporten veel. Het percentage jongeren dat weinig sport neemt sterk toe met de leeftijd. Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) Voor een goede gezondheid geeft de norm aan dat jongeren 7 dagen in de week minimaal 60 minuten per dag moeten bewegen. Voor jongeren vanaf 18 jaar is de norm minimaal 5 dagen per week 30 minuten bewegen. Van de jongeren onder de 18 jaar voldoet slechts % aan deze norm. Hierbij is er geen verschil tussen jongens en meisjes. Van de jongeren van 18 t/m 23 jaar voldoet bijna 55% aan de beweegnorm. Uit landelijk onderzoek uit 2011 komt naar voren dat 13% van de t/m17 jarigen aan de beweegnorm voldeed. Dit komt ongeveer overeen met het regionale percentage. Televisie kijken Ruim de helft van de jongeren kijkt dagelijks televisie. Een groep van 3% kijkt nooit televisie. Van de groep die televisie kijkt, kijken de meesten 1-2 uur per dag. Er is geen verschil in televisie kijken tussen jongens en meisjes. t/m jarigen kijken vaker elke dag televisie dan de jongeren tussen de 20 t/m 23 jaar. Jongeren boven de 16 jaar kijken per keer wel langer televisie dan jongeren onder de 16 jaar. Computergebruik Ook computeren voor je plezier is bij jongeren een populaire bezigheid. Ruim de helft van de jongeren zit dagelijks achter de computer. Er is hierbij geen duidelijk verschil te zien tussen zowel jongens en meisjes als de verschillende leeftijdscategorieën. De tijd die per keer wordt doorgebracht achter de computer neemt toe met de leeftijd. Zo zit 8% van de t/m jarigen meer dan 3 uur per dag achter de computer, dit percentage loopt op tot bijna 20% bij 20 t/m 23 jarigen. Wanneer gekeken wordt naar een totaal gebruik van beeldschermen, dus televisie en computer samen, dan blijkt bijna 60% van de jongeren veel (gemiddeld twee uur of meer per dag) tijd hieraan te besteden. Zes procent zit weinig achter de computer (een half uur of minder per dag). Het percentage jongens dat veel achter een beeldscherm zit, ligt hoger dan het percentage meisjes. Er is geen duidelijk verschil tussen de leeftijdscategorieën in het gebruik van beeldschermen. Naar school/werk In de groep t/m jarigen gaat 94% vijf dagen per week lopend of per fiets naar school/werk. In de leeftijdsgroep 16 t/m 19 jaar is dat 61% en bij de 20 t/m 23 jarigen 28%. Ongeveer 30% van de jongeren in de oudste leeftijdscategorie gaat 1-4 dagen per week lopend/fietsend naar school of werk. Trends bewegen Er is een toename in het percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging, van 51% in 1998, naar 56% in 2007 en 59% in Dit geldt voor zowel de meisjes als jongens en in alle leeftijdsgroepen. Het aantal jongeren dat vijf dagen per week lopend of fietsend naar het werk of school gaat is voor elke leeftijdscategorie ongeveer gelijk gebleven sinds Wel zijn er minder jongeren die nooit lopend of fietsend naar werk/ school gaan. In 2007 voldeed 10% van de jongeren tot 18 jaar aan de beweegnorm, dit is in 2011 toegenomen tot %. Bijna 55% van de jongeren van 18 t/m 23 jaar voldoet in 2011 aan de norm. Dit percentage is gedaald ten opzichte van 2007 toen 60% van deze jongeren aan de norm voldeed. Trends televisie en computer Op het gebied van tv kijken is er sinds 2007 weinig veranderd. Het computergebruik is sinds 2007 erg toegenomen onder jongeren. In 2007 zat ruim éénderde dagelijks achter de computer, nu is dat gestegen naar ruim de helft van alle jongeren. In 2007 was er een duidelijk verschil tussen de leeftijdscategorieen wat betreft het dagelijkse computergebruik. In 2011 is dit verschil nagenoeg verdwenen. De tijd die per keer besteed wordt aan computeren neemt wel toe met de leeftijd.

4 Gewicht Body Mass Index en overgewicht De jongeren hebben zelf hun lengte en gewicht opgegeven. Hiermee is de Body Mass Index 1 uitgerekend en daarmee kan bepaald worden of er sprake is van een gezond gewicht. Op basis van deze gegevens heeft 9% van de jongeren ondergewicht, 76% een gezond gewicht en % (ernstig) overgewicht. hebben vaak een verkeerd beeld van hun daadwerkelijke gewicht. Lijnen en vreetbuien Ruim % van de jongeren heeft in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek aan de lijn gedaan. Meer meisjes (18%) dan jongens (6%) hebben aan de lijn gedaan. Vooral jongeren van 20 t/m 23 jaar hebben aan de lijn gedaan (16%). Overgewicht komt vooral voor bij jongeren van 20 t/m 23 jaar (25%), ondergewicht vooral bij t/m jarigen (%). Landelijk gezien had in % van de t/m 16 jarigen overgewicht en ruim 20% van de 20 t/m 23 jarigen. Dit laatste percentage ligt lager dan in regio IJsselland. Daar heeft 25% van de jongeren van 20 t/m 23 jaar overgewicht. Het gewicht van jongeren (%) jongens meisjes t/m jaar 16 t/m 19 jaar 20 t/m 23 jaar Naast de indeling op basis van de BMI is ook gevraagd naar de mening van de jongeren over het eigen gewicht. Zeven procent van de jongeren vindt zichzelf (veel) te licht, 67% vindt het eigen gewicht normaal en 25% vindt zichzelf (veel) te zwaar. Meer meisjes (36%) dan jongens (%) vinden zichzelf te zwaar. De mening van de jongeren over het eigen gewicht komt vaak niet overeen met de berekende waarde voor het gewicht. Van de jongeren met ondergewicht denkt bijna 60% dat ze een normaal gewicht hebben. Van de jongeren met overgewicht denkt 25% dat ze een normaal gewicht hebben. Ook jongeren met een normaal gezond gewicht ondergewicht gezond gewicht overgewicht Bijna 30% van de jongeren heeft in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek één of meer vreetbuien gehad. Meisjes (39%) vaker dan jongens (19%). Vooral 16 t/m 19 jarige meisjes (44%) hebben één of meer vreetbuien gehad. Jongeren met overgewicht hebben vaker aan de lijn gedaan of vreetbuien gehad dan jongeren die geen overgewicht hebben (ongeacht leeftijd en geslacht). Van de jongeren met (ernstig) overgewicht heeft 29% aan de lijn gedaan en 36% heeft één of meer vreetbuien gehad. Bij de jongeren zonder overgewicht liggen die percentages op 9% en 27%. Van de jongeren die lijnen, heeft 50% ook vreetbuien gehad. Van de jongeren die niet gelijnd hebben is dat 26%. Er is geen verband te zien tussen ondergewicht en lijnen of vreetbuien. Overgewicht en opleidingsniveau Bij t/m jarigen komt overgewicht op het vwo minder voor dan op de andere opleidingsniveaus. Op 16 t/m 19 jarige leeftijd komt er op het mbo meer overgewicht voor dan op de havo/vwo en de hbo. Op 20 t/m 23 jarige leeftijd komt overgewicht meer voor bij mbo leerlingen en niet- schoolgaanden dan op hbo/ universiteit. Overgewicht naar opleidingsniveau t/m jaar 16 t/m 19 jaar 20 t/m 23 jaar basisschool/vmbo % - - havo/vwo 5% 8% - mbo - 19% 30% hbo/universiteit - 11% 18% niet schoolgaand - 31% 30% 1. BMI: gewicht in kilogrammen gedeeld door lengte in het kwadraat in meters

5 Overgewicht en gezondheid Jongeren met een gezond gewicht ervaren hun gezondheid vaker als (heel) goed dan jongeren met overgewicht (86% versus 70%). Jongeren met overgewicht zijn vaker ontevreden over hun uiterlijk dan jongeren met een gezond gewicht hebben (36% versus %). Jongeren met een gezond gewicht zijn psychisch gezonder dan jongeren met overgewicht (84% versus 76%). Overgewicht en leefstijl Jongeren met overgewicht eten minder vaak dagelijks een ontbijt. Wanneer gekeken wordt naar het totale gebruik van computer en televisie samen, dan blijken jongeren met overgewicht hier meer tijd aan te besteden dan jongeren zonder overgewicht. Er zijn meer jongeren met overgewicht die iedere dag roken dan jongeren zonder overgewicht (18% versus 10%). Jongeren met een gezond gewicht gaan vaker lopend of met de fiets naar school/ werk dan jongeren met overgewicht (20% versus 10%). Overgewicht en leefstijl (%) iedere dag roken veel tv kijken en/of computern lid van een sportvereniging Percentage jongeren met overgewicht in 1998, 2003, 2007 en 2011 jongens meisjes t/m jaar 16 t/m 19 jaar 20 t/m 23 jaar 8 In 2003 is niet gevraagd naar vreetbuien, in 1998 en 2007 wel. Sinds 1998 is er een toename te zien in het percentage jongeren dat aangeeft in de afgelopen vier weken minimaal één keer een vreetbui te hebben gehad. Maar deze percentages zijn nagenoeg gelijk gebleven in 2007 en 2011 (in 1998 was dit 13%, in % en in 2011 is dit nog steeds bijna 30%) nooit lopend of fietsend naar school/werk elke dag groente voldoen aan de fruitnorm geen overgewicht overgewicht Trends bij gewicht Alleen in de oudste leeftijdsgroep is er nog steeds sprake van een toename van het percentage jongeren met overgewicht. Sinds 2003 is er in de groep t/m jarigen een afname van het aantal jongeren met overgewicht en in de middelste leeftijdscategorie lijkt het percentage jongeren met overgewicht gestabiliseerd te zijn. Het percentage jongeren dat in de afgelopen periode gelijnd heeft is ongeveer gelijk gebleven. Ook in de mening over het eigen gewicht is geen verandering te zien sinds 2007.

6 Gemeente Raalte Voeding, bewegen en gewicht van jongeren van t/m 23 jaar in de gemeente Raalte gemeente gemeente gemeente Regio IJsselland Raalte 2003 (%) Raalte 2007 (%) Raalte 2011 (%) 2011 % Voeding Ontbijt 5 of meer dagen per week Jongens Meisjes Totaal Eet elke dag fruit Jongens Meisjes Totaal Eet elke dag groente Jongens Meisjes Totaal Voldoet aan de beweegnorm t/m 18 jaar 10 Gewicht (ernstig) overgewicht Jongens Meisjes Totaal Bijna 90% van de jongeren in Raalte ontbijt minimaal vijf dagen per week. Dit percentage is ongeveer gelijk gebleven sinds 2003 en 2007 en is gelijk aan de regio. Het percentage jongens dat regelmatig ontbijt is hoger dan het percentage meisjes. Naar de groente- en fruitconsumptie is in 2003 niet gevraagd. In 2011 eet 21% van de jongeren elke dag minimaal één stuk fruit, dit was in 2007 een stuk hoger, namelijk 31%. Vooral de meisjes in Raalte zijn sinds 2007 minder fruit gaan eten. De fruitnorm is twee stuks fruit per dag, waarbij één stuk vervangen mag worden door een glas vruchtensap. Het percentage jongeren dat hieraan voldoet is zowel in Raalte als in de regio erg laag (beide %). Raalte die aan deze norm voldoen. Het percentage jongeren dat aan de beweegnorm voldoet is ongeveer gelijk gebleven sinds 2003 en 2007 (%, 10% en in 2011 %). Ruim 70% van de jongeren gaat lopend of met de fiets naar school/werk. Dit percentage neemt af met de leeftijd, maar is gestegen sinds 2007 (65%). Het percentage jongens in Raalte met overgewicht is gelijk gebleven sinds 2003 (16%). Het percentage meisjes met overgewicht is gestegen sinds 2003 en 2007 en is hoger dan in de regio (20% versus 16%). Voeding, bewegen en gewicht bij jongeren in Raalte (%) Het aantal meisjes in Raalte dat elke dag groente eet, is gedaald van 44% in 2007 naar 26% in Dit laatste eet elke dag groente percentage is lager dan in de regio. eet elke dag fruit In 2011 sport ruim de helft van de jongeren in Raalte minimaal één keer in de week bij een sportvereniging. Dat komt ongeveer overeen met de regio. Om aan de beweegnorm te voldoen, moeten jongeren tot 18 jaar elke dag minstens één uur bewegen. In 2011 zijn er maar weinig jongeren (-18 jaar) in voldoet aan beweegnorm ( t/m 18 jaar) overgewicht

7

8 In deze factsheet is rekening gehouden met verschillen in gemeentegrootte, leeftijd, geslacht en responspercentage per gemeente. De gemeentelijke cijfers worden per thema toegevoegd aan de factsheets. De factsheets worden op de website van de GGD geplaatst. Factsheets die verschijnen zijn: Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen GGD IJsselland Kennis- en Expertise Centrum Postbus BL Zwolle T E. I. Colofon

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Inleiding Achtergrond In het kader van de JOGG aanpak in de gemeente Roosendaal heeft op basisschool de Vlindertuin

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen

Resultaten vragenlijst leerlingen Resultaten vragenlijst leerlingen Drie scholen, tweede meting (T1) voorjaar 2018 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart. Met subsidie van Fonds Nuts

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting () voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart: met subsidie van

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT. Gezondheidsmonitor jongeren jaar

ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT. Gezondheidsmonitor jongeren jaar ALCOHOLGEBRUIK VAN JONGEREN IN DE REGIO IJSSEL-VECHT Gezondheidsmonitor jongeren 12-24 jaar INHOUD factsheet alcoholgebruik 1 inleiding 2 het gebruik van alcohol 3 hoeveelheid drank 4 welke dranken 5 waar

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Deventer

Jongerenmonitor : Gemeente Deventer Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' (GNL) gestart: met subsidie van

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer isteenkamer@ggd.amsterdam.nl Sanne Franssen sfranssen@ggd.amsterdam.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar Onderzoek Kind en Opvoeding 0-17 jaar Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling en gezondheid 4 2. Zorgen over kind 8 3. Hulp en ondersteuning bij de opvoeding 11 4. Roken en alcohol 16 5. Sport en bewegen 18 Onderzoek

Nadere informatie

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Colofon Jeugdsportmonitor Overijssel 2016 Provinciaal onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder jongeren (4 tot en met 17 jaar) Mei 2017 In opdracht van de provincie Overijssel en de deelnemende

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Factsheet nulmeting pilot-onderzoek B-Fit bij kinderen, jongeren en volwassenen

Factsheet nulmeting pilot-onderzoek B-Fit bij kinderen, jongeren en volwassenen TNO-rapport KvL/GB 2009.111 Factsheet nulmeting pilot-onderzoek B-Fit bij kinderen, jongeren en volwassenen Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%. Samenvatting gezondheidsbeleving, 2015 Het Internet Panel (DIP) is in maart 2015 benaderd over het onderwerp gezondheidsbeleving. De GGD doet elke 4 onderzoek naar de gezondheid van bewoners. Dit doen

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Basisschool De Tovercirkel

Basisschool De Tovercirkel Resultaten leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen Overbos nulmeting (2014) en 1-meting (2015) Basisschool De Tovercirkel Uw school werkt mee aan de JOGG-aanpak in Haarlemmermeer. De JOGG-aanpak

Nadere informatie

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer Sanne

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen

Vragenlijst Leerlingen Vragenlijst Leerlingen Algemene vragen 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje 2. In welke schoolgroep zit je? Groep 6 Groep 7 Groep 8 3. In welk land ben je geboren? Nederland Suriname Turkije

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Te licht. Tips als uw kind niet wil eten. Eet- en beweegkalender

Te licht. Tips als uw kind niet wil eten. Eet- en beweegkalender Te licht Bij kinderen is het lastig om aan te geven wanneer er sprake is van ondergewicht. Uw kind kan heel veel eten en toch ondergewicht hebben. Dit kan komen door een groeispurt, of door veel sporten.

Nadere informatie

Gezonde voeding Het dagmenu

Gezonde voeding Het dagmenu Voeding en bewegen Gezonde voeding Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn volop in ontwikkeling. Ze groeien hard. Om te kunnen groeien is gevarieerde voeding belangrijk. Gevarieerde voeding zorgt ervoor

Nadere informatie

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer isteenkamer@ggd.amsterdam.nl Sanne Franssen

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD 2010-2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Overgewicht gedaald 2. Gezonde leefstijl: 4 een wisselend beeld 3. Samenwerking versterkt 5 en geborgd 4. Landelijke uitstraling 6

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Staphorst GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners, zo ook in 2016. Met deze

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Effectevaluatie Club2Move. November 2011 Februari 2012

Effectevaluatie Club2Move. November 2011 Februari 2012 Effectevaluatie Club2Move November 2011 Februari 2012 Opdrachtgever SportService Zwolle Tesselschadestraat 155 8023 BL Zwolle Uitvoering Lisette Jansma Vanuit GGD IJsselland Februari 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen.

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen. VOORW OORD VOORWOORD Over dit boekje Alles over gezond eten en bewegen met kinderen van 4 tot 18 jaar? Bij de titel van dit boekje vraag je je misschien af wat een kleuter te maken heeft met iemand die

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

4 Gezondheidsgedrag en mediagebruik

4 Gezondheidsgedrag en mediagebruik gezondheidsgedrag en mediagebruik Gezondheidsgedrag en mediagebruik Simone de Roos & Rob Gommans Verschillende leefstijlen van jongeren zoals hun eetgewoonten, beweeggedrag en mediagebruik staan de laatste

Nadere informatie

Evaluatie JOGG Doetinchem

Evaluatie JOGG Doetinchem Evaluatie JOGG Doetinchem In opdracht van gemeente Doetinchem December 2018 Agathe de Lange Barsukoff, MSc., onderzoeker (epidemioloog) Ir. Caroline Timmerman, onderzoeker (epidemioloog) Voorwoord Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor * ** *** = Significant verschil, dit betekent dat het verschil niet toe te wijzen is aan toeval. = laag opl niveau is geen onderwijs tm mavo; = midden opl niveau

Nadere informatie

Evaluatieverslag project Groningse gruiten

Evaluatieverslag project Groningse gruiten Evaluatieverslag project Groningse gruiten Samenvatting Evaluatieverslag project Groningse gruiten Dit is de samenvatting van het Evaluatieverslag Project Groningse Gruiten. Het volledige Evaluatieverslag

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst ouders 2-3 jarigen voorjaar 2018

Resultaten vragenlijst ouders 2-3 jarigen voorjaar 2018 Resultaten vragenlijst ouders 2-3 jarigen voorjaar 2018 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' (GNL) gestart. Met subsidie van Fonds Nuts Ohra (FNO) werkt GGD

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers

Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers Onderzoeksresultaten Maart 10 Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers 00-08 Te weinig lichaamsbeweging is een belangrijke risicofactor voor de gezondheid. Het hangt samen met vroegtijdige sterfte

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Aanleiding CheckTeen. Zwolle gezonde stad ( ) JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (2010) ChecKid: kinderen basisonderwijs 2006 en 2009 (en 2012)

Aanleiding CheckTeen. Zwolle gezonde stad ( ) JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (2010) ChecKid: kinderen basisonderwijs 2006 en 2009 (en 2012) Aanleiding CheckTeen Zwolle gezonde stad (2010 2013) JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (2010) ChecKid: kinderen basisonderwijs 2006 en 2009 (en 2012) CheckTeen: kinderen voortgezet onderwijs (2010/2011)

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.5

niveau 2, 3, 4 thema 5.5 niveau 2, 3, 4 thema 5.5 Gezonde voeding Inleiding Wanneer eet je gezond? Hoeveel moet ik dagelijks eten? Wat is een goed lichaamsgewicht? Onder- en overgewicht Inleiding Goede voeding levert de dagelijks

Nadere informatie

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht juni 2017 Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw- Minder overgewicht Het percentage kinderen * met overgewicht (inclusief obesitas) in Nieuw- is tussen en significant

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009. Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst

Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009. Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009 Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst Inhoud - Doelstellingen - Indicatoren - Gebruikte bronnen/ meetinstrumenten - Ervaringen/

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Zwartewaterland Staphorst 1.036 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 961 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie