Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008

2 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) Rapportnummer 2008/ Datum Juni 2008 Opdrachtgever Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Auteurs drs. Gijs Jan Visser dr. Rob van de Peppel Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoud blz. Samenvatting I 1. Inleiding Aanleiding en onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Leeswijzer 2 2. TV Oost Inleiding Kijkgedrag Waardering Niet-kijkers 8 3. Radio Oost Inleiding Luistergedrag Waardering Niet luisteraars Verwachtingen 16

4 Samenvatting Samenvatting Inleiding In opdracht van de provincie Overijssel heeft I&O Research een onderzoek onder inwoners van Overijssel (van 18 jaar en ouder) gehouden over het kijk- en luistergedrag en de waardering van RTV Oost. Het onderzoek betrof een telefonische enquête onder inwoners. In de vragenlijst was aandacht voor het kijk- en luistergedrag, de waardering van bekeken en beluisterde programma s en de verwachtingen van inwoners over een regionale zender. Verwachtingen in het algemeen verwachten kijkers en luisteraars van RTV Oost programma s over regionale actualiteit en programma s met een regionale invalshoek. RTV Oost voldoet volgens 41 procent van de kijkers/luisteraars volledig of in ruime mate, aan hun verwachtingen, volgens 31 procent van de inwoners voldoet de programmering enigszins of beperkt en 4 procent vindt de programmering in het geheel niet voldoen. Een kwart (25 procent) heeft moeite om een oordeel over de programmering te vormen. De algemene waardering voor RTV Oost middels een rapportcijfer is een 7,2. TV Bijna drievijfde van de inwoners (58 procent) kijkt minimaal één keer per week naar RTV Oost, een kwart (25 procent) zegt dit nooit te doen. De resterende 17 procent kijkt enkele keren per maand of minder naar RTV Oost. Oudere inwoners kijken een stuk vaker naar RTV Oost dan jongeren. Onder de jongeren van 16 tot 24 jaar kijkt 7 procent dagelijks naar RTV Oost, onder inwoners van 65 jaar en ouder is dat de helft. Figuur 1 Kijkgedrag RTV Oost (n=1.198) 100% 75% 50% 25% 27% 21% 10% 7% 10% 25% 0% Dagelijks Enkele keren per week Een keer per week Twee of drie keer per maand Een keer per maand of minder Nooit Het Nieuws en Sport zijn de best bekeken programma s van de zender. Veel inwoners noemen daarnaast nog steeds Van Jonge Leu en Oale Groond, dat niet meer wordt uitgezonden door RTV Oost. I

5 Samenvatting De televisieprogramma s worden in het algemeen redelijk tot hoog gewaardeerd. Van de programma s die minimaal 50 waarderingen kregen worden het Nieuws (7,5), Sport en de Regiotap (beiden een 7,3) het hoogst gewaardeerd. Redenen om niet naar RTV Oost te kijken zijn het in het algemeen weinig televisie kijken en het feit dat men programma s op andere zenders interessanter vindt. Radio Bijna eenvijfde (21 procent) van de inwoners luistert dagelijks naar Radio Oost, eenderde (32 procent) doet dit wekelijks. Bijna drievijfde (58 procent) luistert nooit. Naar leeftijd valt ook bij de radio op dat ouderen (van 55 jaar en ouder) een stuk vaker luisteren dan jongeren. Figuur 2 Luistergedrag Radio Oost (n=1.198) 100% 75% 58% 50% 25% 21% 6% 5% 3% 8% 0% Dagelijks Enkele keren per week Een keer per week Twee of drie keer per maand Een keer per maand of minder Nooit De best beluisterde programma s zijn de vaak terugkerende programma s RadioNieuwsCentrale, Goeiemorgen Overijssel en Goeiemiddag Overijssel. Ook de radioprogramma s worden over het algemeen hoog gewaardeerd. Van de programma s met 50 waarderingen of meer wordt Verzoekplaten met een 7,9 het hoogst gewaardeerd, Goeiemiddag Overijssel krijgt een 7,6. Goedemorgen Overijssel en het Nieuws worden beide met een 7,5 gewaardeerd. Voor de radio geldt eveneens dat men vooral niet luistert omdat er in het algemeen weinig radio wordt geluisterd en omdat programma s op andere radiozenders interessanter worden gevonden. II

6 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en onderzoeksvragen De provincie Overijssel heeft behoefte aan inzicht in de waardering en ervaren kwaliteit van de radio- en televisieprogramma s van RTV Oost. Om dit inzicht te verkrijgen heeft I&O Research een onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Overijssel van 18 jaar en ouder. De volgende onderzoeksvraag moet middels dit project worden beantwoord: Hoe ervaart de Overijsselse burger de kwaliteit van de regionale omroep, RTV Oost? Ter beantwoording van deze vraag zijn een aantal deelvragen geformuleerd: 1. In welke mate wordt er gekeken en geluisterd naar de programma s van RTV Oost? 2. Hoe is de waardering van de programma s die momenteel worden gemaakt en uitgezonden? 3. Waarom kijkt of luistert men naar de programma s van de regionale omroep? 4. Wat zijn redenen om geen gebruik te maken van RTV Oost? 5. Welke verwachtingen heeft men over een regionale zender? In overleg met de provincie is een vragenlijst opgesteld die eerst ingaat op kijk- en luistergedrag, dit vervolgens specificeert naar de programma s van RT V Oost. Inwoners die aangaven naar een bepaald programma te kijken is vervolgens naar een waardering (door middel van een rapportcijfer) van dit programma gevraagd. Niet-kijkers en luisteraars zijn gevraagd naar de reden(en) hiervoor. Tenslotte hebben alle respondenten vragen gekregen over hun verwachtingen over een regionale omroep in het algemeen. 1.2 Onderzoeksopzet Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische enquête onder inwoners van Overijssel. In totaal hebben inwoners van de provincie deelgenomen. Het onderzoek is niet van tevoren via een uitnodigingsbrief aangekondigd. Omwille van de snelheid en het tijdspad is hier niet voor gekozen. Een dergelijke brief werkt doorgaans responsverhogend. In totaal zijn belpogingen gedaan. De respons komt hiermee uit op 63 procent. Dit is een prima respons voor telefonisch onderzoek waarbij koud (zonder uitnodiging) is gebeld. Onder de respondenten zaten iets meer ouderen dan in de werkelijke populatie van Overijssel. Via een herweging is rekening gehouden met dit verschil. De resultaten van het onderzoek zijn daardoor representatief voor de bevolking van Overijssel als geheel. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de regio s West Overijssel en Twente en tussen stedelijke en landelijke gemeenten. Enschede, Hengelo, Almelo, Deventer en Zwolle vormen de stedelijke gemeenten van de provincie Overijssel, de overige gemeenten zijn aangemerkt als landelijke gemeente. 1

7 Inleiding In deze rapportage wordt in de analyse onderscheid gemaakt tussen de twee regio s en stedelijke en landelijke gemeenten. Ook is er aandacht voor specifieke achtergrondkenmerken van de respondenten: geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de televisieprogrammering van RTV Oost. Welke programma s worden het best bekeken? Wat is de kijkdichtheid onder inwoners? Hoofdstuk 3 gaat in op dezelfde aspecten, maar dan voor de radiogramma s van Radio Oost. In Hoofdstuk 4 worden de verwachtingen van inwoners besproken. 2

8 TV Oost 2. TV Oost 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan de Tv-programma s van RTV Oost centraal. De vragenlijst was als volgt opgebouwd: eerst is gevraagd hoe vaak inwoners van Overijssel naar RTV Oost kijken, vervolgens naar welke programma s en tenslotte konden degenen die een specifiek programma noemden dit door middel van een rapportcijfer waarderen. Aan degenen die niet keken, is gevraagd naar de reden(en) hiervoor. 2.2 Kijkgedrag Ruim een kwart van de inwoners van Overijssel (27 procent) kijkt dagelijks naar RTV Oost, eenvijfde (21 procent) doet dit enkele malen per week. Meer dan de helft (58 procent) van de Overijsselaars kijkt minstens één keer per week naar RTV Oost. Een kwart (25 procent) kijkt nooit. Figuur 2.1 Kijkgedrag RTV Oost (n=1.198). 100% 75% 50% 25% 27% 21% 10% 7% 10% 25% 0% Dagelijks Enkele keren per week Een keer per week Twee of drie keer per maand Een keer per maand of minder Nooit Zoals tabel 1.2 laat zien kijken vooral ouderen vaak naar RTV Oost. Van de inwoners van 16 tot 24 jaar kijkt 7 procent dagelijks, onder inwoners van 65 en ouder is dit de helft (tabel 2.1). Tabel 2.1 Kijkgedrag naar leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar jaar 75 en ouder dagelijks 7% 6% 16% 26% 40% 51% 49% enkele keren per week 32% 16% 23% 18% 22% 24% 25% één keer per week 15% 16% 15% 6% 5% 6% 5% twee of drie keer per maand 7% 9% 7% 9% 8% 4% 3% één keer per maand of minder 9% 18% 11% 12% 9% 5% 3% nooit 31% 36% 28% 29% 16% 10% 15% 3

9 TV Oost Naar geslacht zijn er geen noemenswaardige verschillen in kijkgedrag: zowel onder mannen als vrouwen kijkt 27 procent dagelijks naar RTV Oost en onder beide groepen kijkt 58 procent minstens één keer per week. Inwoners van Twente kijken iets vaker naar TV Oost dan inwoners van West Overijssel. Voor inwoners van Twente geldt dat zij óf relatief vaak naar TV Oost kijken óf (bijna) nooit. In West Overijssel is de overall kijkdichtheid hoger, maar men kijkt minder regelmatig dan inwoners van Twente. Mensen uit landelijke gebieden kijken iets vaker naar RTV Oost (60 procent wekelijks) dan inwoners uit stedelijke gebieden (54 procent). Lager opgeleiden kijken vaker naar RTV Oost dan hoger opgeleiden 1, drievijfde van de inwoners uit de laagst opgeleide groep (60 procent) kijkt dagelijks naar RTV Oost, onder de hoogst opgeleiden is dit 14 procent. Tabel 2.2 Kijkgedrag naar diverse achtergrondkenmerken man vrouw Twente West Overijssel stedelijke gemeenten landelijke gemeenten dagelijks 27% 27% 30% 24% 24% 29% enkele keren per week 24% 19% 21% 22% 21% 21% één keer per week 7% 12% 8% 12% 9% 10% twee of drie keer per maand 7% 7% 7% 7% 9% 6% één keer per maand of minder 10% 11% 12% 9% 12% 10% nooit 25% 24% 22% 27% 25% 24% Programma s Vervolgens is gevraagd naar welke programma s de inwoners kijken. In de tabel zijn twee percentages opgenomen. In de linkerkolom is gepercenteerd op de kijkers van RTV Oost (gebaseerd op de vraag over het kijkgedrag). In de rechterkolom zijn deze aantallen gepercenteerd over het totale aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan het onderzoek. Actualiteitenprogramma s zoals het nieuws (63 procent van de kijkers) en sport (22 procent) worden het best bekeken. Veel mensen noemen nog steeds de regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond (34 procent) die inmiddels niet meer uitgezonden wordt door RTV Oost. De Regiotap is het best bekeken programma na Nieuws en Sport van de zender, met een kijkdichtheid van 16 procent onder de kijkers en 9 procent onder de inwoners (tabel 2.1). Vrouwen kijken vaker naar Boeren, Burgers en Buitenlui, En nu nog even dit' en In de Wandelgangen. Mannen kijker vaker naar sport. Globaal is aan te geven dat hoger opgeleiden vaker naar nieuws- en actualiteiten- en sportprogramma s kijken. Lager opgeleiden volgen meer de specifieke programma s. Dit verband is het sterkst bij het programma Regiotap, dat een stuk vaker wordt bekeken door lager opgeleiden. 1 De variabele opleidingsniveau bestond uit 5 categorieën: 1=geen/lager onderwijs, 2=LBO/MAVO/MULO, 3=MBO, 4=HAVO/VWO, 5=HBO/universitair. 4

10 TV Oost Inwoners uit Twente kijken vaker naar de programma s En nu nog even dit en Sport dan inwoners uit West Overijssel. Deze groep kijkt weer vaker naar de Regiotap. In stedelijke gebieden wordt vaker gekeken naar En nu nog even dit en In de wandelgangen. Bewoners uit landelijke gebieden kijken vaker naar het regionale nieuws via RTV Oost. De ervaring bij dergelijk onderzoek leert dat respondenten doorgaans minder programma s noemen dan ze daadwerkelijk kijken als ze deze zelf moeten noemen, zoals in dit onderzoek. Als men een lijst met programma s voorgelegd krijgt worden er vaak meer programma s genoemd. Tabel 2.3 Welke programma s bekijkt men 2? welke programma's bekijkt men? als percentage van de kijkers n=696 als percentage van de inwoners Overijssel van 18 jaar en ouder=1.207 aantal keer genoemd Achter de IJssel 1% 0% 5 Bewoonbaar verklaard 1% 1% 8 Boeren, burgers, buitenlui 3% 2% 23 De Fabeltjeskrant in streektaal 1% 0% 4 Dag TV muziek 1% 1% 8 Dag TV historisch 1% 0% 5 Dag TV streek/religie 0% 0% 1 Dag TV mensen 0% 0% 0 Educatieve TV 0% 0% 2 Eigenheimers 0% 0% 3 En dan nog even dit 7% 4% 45 Geen dag zonder gedicht 0% 0% 3 Genaaid! 0% 0% 2 Herhalingen 0% 0% 2 Het Oversticht 1% 1% 8 In de wandelgangen 10% 6% 67 Nachtegaal & Zn 1% 0% 4 Nieuws 63% 36% 436 Onder de loep 2% 1% 12 2 Kijkers zijn respondenten die minstens een keer per week naar programma s van RTV Oost kijken. 5

11 TV Oost - vervolg kijkdichtheid - Punt van zorg 1% 1% 9 RegioNed 2% 1% 15 Regiotap 16% 9% 110 Ronde van Overijssel 0% 0% 1 Sport 22% 13% 152 Tijd voor theater 0% 0% 3 Toppers te paard 3% 2% 21 Upper East 1% 0% 6 Van Hoevelaak & co 1% 1% 5 Vandaag de dag 3% 2% 21 Weer 10% 6% 71 anders 14% 8% 98 3 van Jonge Leu en oale groond (uitzenden gestopt) 34% 20% 238 weet niet 8% 4% Waardering Iedereen die aangaf naar een bepaald programma te kijken, is gevraagd om een waardering middels een rapportcijfer. In de eerste kolom van tabel 2.2 staan de gemiddelde cijfers, in de tweede kolom het aantal respondenten dat een cijfer heeft gegeven. De kijkers waarderen de programma s van RTV Oost redelijk tot goed. Van de programma s die tenminste 50 waarderingen kregen wordt het Nieuws het hoogst gewaardeerd met een 7,5. De Regiotap en Sport worden beide met een 7,3 gewaardeerd. Het programma En nu nog even dit krijgt 45 waarderingen en gemiddeld een 7.6 (tabel 2.4). Men kon een cijfer geven tussen de 1 en de 10, op 1 decimaal afgerond. 3 Onder anders worden onder meer Baas Boppe Baas, actualiteiten en muziekprogramma s genoemd. 6

12 TV Oost Tabel 2.4 Waardering programma s (in rapportcijfers). cijfer aantal waarderingen Achter de IJssel 7,5 5 Bewoonbaar verklaard 7,9 8 Boeren, burgers, buitenlui 7,8 23 De Fabeltjeskrant in streektaal 6,8 4 Dag TV muziek 7,5 8 Dag TV historisch 7,3 5 Dag TV streek/religie 8,5 1 Dag TV mensen - - Educatieve TV 7,0 2 Eigenheimers 7,0 3 En dan nog even dit 7,6 45 Geen dag zonder gedicht 7,0 3 Genaaid! 7,0 2 Herhalingen 7,0 2 Het Oversticht 8,1 8 In de wandelgangen 7,3 67 Nachtegaal & Zn 7,9 4 Nieuws 7,5 436 Onder de loep 7,7 12 Punt van zorg 7,9 9 RegioNed 7,2 15 Regiotap 7,3 110 Ronde van Overijssel 7,6 1 Sport 7,3 152 Tijd voor theater 8,0 3 Toppers te paard 7,4 21 Upper East 8,0 6 7

13 TV Oost - vervolg waardering programma s - Van Hoevelaak & co 7,1 5 Vandaag de dag 7,3 21 Weer 7,9 71 anders 7,5 90 Van Jonge Leu en Oale Groond (uitzenden gestopt) 7,8 227 Over het algemeen is te zeggen dat oudere inwoners en mannen de programma s van RTV Oost beter waarderen dan jongeren en vrouwen. Mannen kijken wel een stuk vaker naar het sportprogramma van RTV Oost. Naar opleiding is het lastig om verschillen aan te geven. Het gaat vaak om kleine aantallen, waardoor uitspraken indicatief zijn. Als wordt gekeken naar de beter bekeken programma s zoals Nieuws, Sport en Regiotap, dan valt op dat er geen eenduidig verband is tussen opleidingsniveau en waardering. Naar regio zijn enkele opvallende verschillen in waardering zichtbaar. Zo waarderen inwoners van West-Overijssel de programma s Bewoonbaar verklaard en Toppers te paard een stuk hoger dan inwoners uit Twente. Voor de best bekeken programma s geldt, dat de verschillen tussen de regio s niet groot zijn. Er is een opvallend verschil in waardering tussen inwoners uit stedelijke en landelijke gebieden voor het programma Punt van zorg: in stedelijke gebieden wordt dit programma beter gewaardeerd. In landelijke gebieden wordt Regiotap beter gewaardeerd. 2.4 Niet-kijkers De redenen om niet te kijken zijn divers: een kwart (26 procent) van de niet-kijkers kijkt niet vaak naar de TV, of vindt programma s op andere zenders interessanter (eveneens 26 procent). Eenvijfde (19 procent) heeft geen interesse in programma s van RTV Oost en 13 procent heeft de zender niet ingeprogrammeerd. 8

14 TV Oost Tabel 2.5 Redenen om niet naar RTV Oost te kijken (n=502). % ik kijk sowieso weinig tot geen TV 26% programma s op andere zenders zijn interessanter 26% geen interesse in de huidige programma s van RTV Oost 19% Heeft RTV Oost niet ingeprogammeerd 13% onbekendheid met RTV Oost 4% ontevreden met kwaliteit van de programma s 2% heb geen TV 2% RTV Oost is teveel gericht op Twente 1% RTV Oost is teveel gericht op West Overijssel 1% teveel dialect 1% andere reden 17% weet niet 8% Mannen en jongeren hebben vaker geen interesse in de programma s van RTV Oost, vrouwen geven vaker aan dat zij RTV Oost niet kunnen ontvangen. Hogere opgeleiden kijken vaker weinig TV en zijn vaker onbekend met RTV Oost dan lager opgeleiden. Inwoners uit West Overijssel hebben vaker interesse in programma s van RTV Oost dan inwoners uit Twente. In West Overijssel is RTV Oost vaker niet ingeprogrammeerd. Bewoners uit stedelijke gebieden kijken vaker naar andere zenders of vinden de programma s van RTV Oost niet interessant dan bewoners uit landelijke gebieden. 9

15 Radio Oost 3. Radio Oost 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de programma s van Radio Oost behandeld. De vragenlijst was als volgt opgebouwd: eerst is gevraagd hoe vaak inwoners van Overijssel naar Radio Oost luisteren, vervolgens naar welke programma s en tenslotte konden degenen die een specifiek programma noemden dit door middel van een rapportcijfer waarderen. Aan degenen die niet naar Radio Oost luisteren is gevraagd naar de reden(en) hiervoor. 3.2 Luistergedrag Eenvijfde van de inwoners (21 procent) luistert dagelijks naar Radio Oost. Bijna drievijfde (58 procent) zegt nooit te luisteren. Drie op de tien inwoners (32 procent) luistert minimaal een keer per week. Figuur 3.1 Luistergedrag Radio Oost (n=1.198). 100% 75% 58% 50% 25% 21% 6% 5% 3% 8% 0% Dagelijks Enkele keren per week Een keer per week Twee of drie keer per maand Een keer per maand of minder Nooit Ook voor Radio Oost geldt dat ouderen vaker luisteren dan jongeren. Meer dan driekwart van de inwoners tot 34 jaar luistert nooit naar Radio Oost, onder ouderen is dit percentage lager (tabel 3.1). Met name inwoners tussen de 65 en 74 jaar luisteren vaak naar Radio Oost: bijna de helft (48 procent) luistert dagelijks. 10

16 Radio Oost Tabel 3.1 Luistergedrag naar leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar jaar 75 en ouder dagelijks 7% 7% 8% 15% 34% 48% 38% enkele keren per week 0% 3% 2% 10% 8% 8% 5% één keer per week 2% 1% 7% 5% 7% 3% 5% twee of drie keer per maand 0% 3% 4% 3% 2% 2% 4% één keer per maand of minder 13% 11% 8% 9% 7% 4% 5% nooit 78% 75% 71% 58% 41% 35% 44% Vrouwen luisteren iets vaker naar Radio Oost dan mannen: een kwart van de vrouwen (24 procent) luistert dagelijks, onder mannen is dit 18 procent. Lager opgeleiden luisteren een stuk vaker naar Radio Oost dan hoger opgeleiden 4. Onder de laagst opgeleiden is het percentage dat dagelijks luistert 42 procent, onder de hoogst opgeleiden 13 procent. Inwoners uit Twente luisteren iets vaker (23 procent luistert dagelijks) naar Radio Oost dan inwoners uit West Overijssel (19 procent dagelijks). In landelijke gebieden wordt iets vaker (22 procent dagelijks, 56 procent niet) naar Radio Oost geluisterd dan in stedelijke gebieden (19 procent dagelijks, 61 procent niet) Ook als het gaat om de luisterdichtheid van radioprogramma s is gekozen voor het weergeven van de resultaten in twee kolommen: eerst als percentage van de luisteraars naar Radio Oost en vervolgens als percentage van de totale Overijsselse bevolking. Luisteraars stemmen vooral af op de RadioNieuwsCentrale, dat door de week op gezette tijden wordt uitgezonden: een kwart (23 procent) luistert het vaakst naar dit programma. Ook de programma s Goeiemorgen Overijssel (17 procent) en Goeiemiddag Overijssel (15 procent) die dagelijks op werkdagen worden uitgezonden, worden relatief goed beluisterd. Het best beluisterde programma in het weekeinde is: Verzoekplaten op zondag (13 procent). 4 De variabele opleidingsniveau bestond uit 5 categorieën: 1=geen/lager onderwijs, 2=LBO/MAVO/MULO, 3=MBO, 4=HAVO/VWO, 5=HBO/universitair. 11

17 Radio Oost Tabel 3.2 Naar welke programma s luistert u? 5 naar welke programma's luistert u? als percentage van de luisteraars n=377 als percentage van de inwoners Overijssel van 18 jaar en ouder=1.207 Achter de schermen ( op maandag) 2% 0% 8 Afslag Oost ( door de week) 2% 0% 6 Aksent ( op zaterdag) 0% 0% 1 Binnenkant paal ( op woensdag) 2% 1% 8 Boeren, burgers, buitenlui ( op dinsdag) 2% 0% 6 aantal keer genoemd Buurten ( op zaterdag) 3% 1% 10 De avond bij Radio Oost ( door de week) 1% 0% 3 De roze golf ( op zondag) 0% 0% 0 Even uitblazen ( op zaterdag) 1% 0% 4 Goeiemiddag Overijssel ( door de week) 15% 5% 57 Goeiemorgen Overijssel ( door de week) 17% 5% 63 Half uur humanisme ( op zondag) 0% 0% 0 Harm Farms ( op zaterdag) 6% 2% 24 Het Overijssels Hart ( door de week) 5% 2% 19 Hoogtij ( op zondag) 1% 0% 2 KlaarWakker ( , door de week en in het weekend) 11% 4% 43 Kunstkwartier ( op donderdag) 1% 0% 3 Met het oog op morgen ( door de week en op zaterdag) 1% 0% 3 Muziekpalet ( op zondag) 3% 1% 12 Nachtsessie ( elk dag) 0% 0% 1 Nonstop muziek ( dagelijks) 3% 1% 10 Ochtendhumeur ( op zaterdag) 1% 0% 4 Overijssels Glorie ( op zondag) 0% 0% 1 PuntKomma ( op vrijdag) 1% 0% 3 5 Luisteraars zijn respondenten die minstens een keer per week naar programma s van Radio Oost luisteren. 12

18 Radio Oost RadioNieuwsCentrale ( , , door de week) 23% 7% 86 Vervolg luisterdichtheid RTV Oost Religieuze muziek ( op zondag) 1% 0% 3 Sterrenparade ( op zondag) 1% 0% 5 TvT, TvN ( op zaterdag) 2% 1% 7 -vervolg- Uit de weg ( op zondag) 0% 0% 0 Verzoekplaten ( op zondag) 13% 4% 50 Voor de muziek uit (incidenteel) 1% 0% 3 Zaterdagsport/zondagsport ( op zaterdag en op zondag) 3% 1% 10 Anders 6 10% 3% 38 weet niet 30% 9% 112 In het algemeen is te zeggen dat vrouwen vaker naar de dagelijkse programma s van Radio Oost luisteren die op werkdagen worden uitgezonden, zoals Goeiemorgen Overijssel en Goeiemiddag Overijssel. Mannen luisteren vaak naar de meer specifieke programma s zoals Binnenkant Paal. Uitzondering hierop is het programma Verzoekplaten, dat een stuk vaker door vrouwen (17 procent) beluisterd wordt dan mannen (9 procent). Er is geen samenhang aan te wijzen tussen opleidingsniveau en luistergedrag. Veel van de percentages zijn indicatief omdat het om lage aantallen gaat. Inwoners uit Twente luisteren iets vaker naar de dagelijkse programma s van Radio Oost. Zo wordt Goedemorgen Overijssel door 19 procent van de Twentenaren beluisterd en door 14 procent van de mensen uit West Overijssel. Ook bij de RadioNieuwsCentrale is dit verschil zichtbaar (in Twente is de luisterdichtheid 25 procent, in West Overijssel 20 procent). In West Overijssel wordt weer iets vaker naar programma s als Buurten en Harm Farms geluisterd. De programma s Goeiemorgen Overijssel en Goeiemiddag Overijssel worden in stedelijke gebieden vaker beluisterd. Harm Farms en de RadioNieuwsCentrale vaker in landelijke gebieden. Naar leeftijd zijn er enkele verschillen zichtbaar. Het gaat echter vaak om kleine aantallen, met name bij de jongeren. Hierdoor is het moeilijk om tussen deze groepen te vergelijken. 3.3 Waardering Ook de radioprogramma s van RTV Oost worden hoog gewaardeerd door de luisteraars. Het gemiddelde cijfer voor Verzoekplaten is bijvoorbeeld een 7,9. vijftig respondenten waardeerden dit programma. Goeiemorgen en Goeiemiddag Overijssel worden met en 7,5 of hoger gewaardeerd, evenals RadioNieuwsCentrale. 6 Onder anders worden algemene omschrijvingen van programma s genoemd, zoals nieuws, actualiteiten en sport. 13

19 Radio Oost Verschillen in waardering tussen de verschillende leeftijdsgroepen en op basis van opleidingsniveau zijn moeilijk in kaart te brengen omdat het vaak om kleine aantallen waarnemingen gaat. Vrouwen waarderen de radioprogramma s van RTV Oost in het algemeen hoger dan mannen, met name bij de programma s Goedemorgen en Goeiemiddag Overijssel is dit verschil duidelijk. Tussen inwoners uit stedelijke en landelijk gebieden zijn geen noemenswaardige verschillen in waardering van radioprogramma s zichtbaar. Tabel 3.2 Waardering programma s Radio Oost. cijfer aantal waarderingen Achter de schermen ( op maandag) 7,7 7 Afslag Oost ( door de week) 7,7 6 Aksent ( op zaterdag) 0,0 1 Binnenkant paal ( op woensdag) 7,7 8 Boeren, burgers, buitenlui ( op dinsdag) 7,4 5 Buurten ( op zaterdag) 8,0 9 De avond bij Radio Oost ( door de week) 8,0 3 De roze golf ( op zondag) 0,0 0 Even uitblazen ( op zaterdag) 8,2 4 Goeiemiddag Overijssel ( door de week) 7,6 57 Goeiemorgen Overijssel ( door de week) 7,5 61 Half uur humanisme ( op zondag) 0,0 0 Harm Farms ( op zaterdag) 7,9 22 Het Overijssels Hart ( door de week) 7,7 19 Hoogtij ( op zondag) 7,7 2 KlaarWakker ( , door de week en in het weekend) 7,6 43 Kunstkwartier ( op donderdag) 5,8 3 Met het oog op morgen ( door de week en op zaterdag) 7,6 3 Muziekpalet ( op zondag) 7,8 12 Nachtsessie ( elk dag) 7,5 1 Nonstop muziek ( dagelijks) 6,9 10 Ochtendhumeur ( op zaterdag) 7,4 4 Overijssels Glorie ( op zondag) 8,0 1 PuntKomma ( op vrijdag) 6,3 3 RadioNieuwsCentrale ( , , door de week) 7,5 85 Religieuze muziek ( op zondag) 7,5 3 14

20 Radio Oost Sterrenparade ( op zondag) 7,8 4 TvT, TvN ( op zaterdag) 8,1 7 - vervolg waardering radioprogramma s - Uit de weg ( op zondag) 0,0 0 Verzoekplaten ( op zondag) 7,9 50 Voor de muziek uit (incidenteel) 0,0 0 Zaterdagsport/zondagsport ( op zaterdag en op zondag) 7,4 3 Anders 7, Niet luisteraars Niet-luisteraars vinden met name programma s op andere radiostations interessanter (35 procent) of luisteren uit zichzelf al weinig radio (33 procent). Eén op de twintig niet-luisteraars geeft aan niet bekend te zijn met Radio Oost (5 procent). Mannen en jongeren hebben vaker geen interesse in de programma s van RTV Oost, vrouwen luisteren in het algemeen minder vaak naar de radio. In West Overijssel wordt vaker naar andere radiozenders geluisterd dan in Twente. Inwoners uit stedelijke gebieden luisteren in het algemeen minder vaak radio dan mensen uit landelijke gebieden. Hogere opgeleiden hebben vaker geen interesse in programma s van Radio Oost. Lager opgeleiden luisteren in het algemeen minder vaak naar de radio. Tabel 3.3 Redenen om niet naar Radio Oost te luisteren (n=820). programma s op andere zenders zijn interessanter 35% ik luister sowieso weinig tot geen radio 33% geen interesse in de huidige programma s van RTV Oost 13% onbekendheid met RTV Oost 5% ontevreden met kwaliteit van de programma s 1% anders 22% weet niet 5% 15

21 Verwachtingen 4. Verwachtingen De kijkers en luisteraars verwachten vooral aandacht voor regionaal nieuws en regionale actualiteit van een regionale omroep. Bijna de helft (45 procent) is deze mening toegedaan, daarnaast moeten er programma s gemaakt worden met een regionale invalshoek (22 procent) en moet er veel aandacht zijn voor regionale sport (10 procent) en cultuur (10 procent). Een kwart van de kijkers en luisteraars (25 procent) heeft geen duidelijke verwachtingen van een regionale omroep. Onder anders (24 procent) worden onder meer informatieve programma s, muziekprogramma s en regionale series genoemd. Figuur 4.1 Wat voor soort programma s verwacht u in het algemeen van een regionale omroep? (n=1.199) veel regionaal nieuws/regionale actualiteit 45% programma's met een regionale invalshoek 21% veel regionale sport 10% veel aandacht voor regionale cultuur 10% programma's met aandacht voor Twente programma's die je op landelijke zenders niet ziet programma's met aandacht voor West Overijssel 4% 2% 2% het weer in de regio 1% weet niet 25% anders namelijk 24% 0% 25% 50% 75% 100% Mannen verwachten vaker sport en regionale actualiteit dan vrouwen. Naar regio zijn er geen grote verschillen in de verwachtingen van inwoners. Hogere opgeleiden en ouderen verwachten vaker aandacht voor regionale actualiteit en regionale cultuur dan lager opgeleiden. Eén op de tien kijkers/luisteraars (11 procent) is van oordeel dat de huidige programmering volledig aan zijn of haar verwachtingen voldoet, in 30 procent van de gevallen is dit in zeer ruime mate. Relatief veel kijkers/luisteraars (25 procent) vonden het moeilijk om deze vraag te beantwoorden (weet niet). Eén op de zes (15 procent) vindt de programmering in beperkte mate of geheel niet aan de eigen verwachtingen voldoen (tabel 4.1). 16

22 Verwachtingen Tabel 4.1 In hoeverre voldoet de huidige programmering van RTV Oost aan uw verwachtingen? Is dat.. (n=853). 100% 75% 50% 25% 0% 11% Volledig 30% In ruime mate 20% Enigszins 11% In beperkte mate 4% Geheel niet 25% weet niet De kijkers en luisteraars noemen diverse redenen waarom de programmering niet aan hun verwachtingen voldoet. Zo zijn er volgens sommigen wel erg veel herhalingen, of wordt er teveel sport uitgezonden. Een enkeling mist regionaal nieuws (9 procent) of aandacht voor regionale cultuur (7 procent). Bijna drie op de tien kijkers/luisteraars (29 procent) kan echter geen duidelijke reden noemen waarom de programmering niet aan zijn of haar verwachtingen voldoet. Kijkers/luisteraars die veel regionale actualiteit van een regionale omroep verwachten vinden in 41 procent van de gevallen dat RTV Oost volledig/in ruime mate aan hun verwachtingen voldoet. In 29 procent van de gevallen is dit enigszins/in beperkte mate, 3 procent van hen vindt dat RTV Oost in het geheel niet aan de verwachtingen voldoet en ruim een kwart (27 procent) heeft geen oordeel. Naar leeftijd valt op dat ouderen vaker vinden dat de programmering volledig/in ruime mate aan hun verwachtingen voldoet dan jongeren. Onder de groep van 65 tot 74 jaar is dit gecombineerde percentage 51 procent, voor heel Overijssel 41 procent en voor de groep jongeren 16 tot 24 jaar 35 procent. Kijkers en luisteraars uit Twente zijn uitgesprokener over hun verwachtingen: men neemt vaker een standpunt in aan de randen van het spectrum: de programmering van RTV Oost voldoet zowel vaker volledig als vaker geheel niet aan hun verwachtingen in vergelijking met kijkers en luisteraars uit West Overijssel. Tussen kijkers en luisteraars uit landelijke en stedelijke gebieden zijn er weinig verschillen in verwachtingen. Er zijn geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen waarneembaar. Er is een duidelijk verband tussen opleidingsniveau en de verwachtingen van kijkers en luisteraars: naar mate het opleidingsniveau hoger is, voldoet de programmering van RTV Oost steeds minder aan de verwachtingen. 17

23 Verwachtingen Algemene waardering RTV Oost is een 7,2 Tot slot is gevraagd om RTV Oost in zijn geheel te waarderen met een rapportcijfer. Gemiddeld geeft men een 7,2. In tabel 4.2 is de spreiding van deze cijfers weergegeven. Het vaakst gegeven cijfer is een 7,0 (46 procent). Eenderde (33 procent) geeft een 8,0. Eén op de twintig inwoners (5 procent) heeft een onvoldoende gegeven, eveneens 5 procent een 9 of een 10. Tabel 4.2 Spreiding gegeven rapportcijfers (n=903). cijfer % gegeven 1 0% 2 0% 3 0% 4 1% 5 4% 6 11% 7 46% 8 33% 9 3% 10 2% Jongeren waarderen RTV Oost lager dan ouderen, onder 16 tot 24 jarigen is het gemiddelde cijfer een 6,8 en onder 25 tot 34 jarigen een 7,0. Inwoners van 75 jaar en ouder geven gemiddeld een 7,4. Vrouwen waarderen RTV Oost beter dan mannen, zij geven een 7,4 en mannen een 7,0. Lager opgeleiden waarderen RTV Oost het hoogst, gemiddeld geven zij een 7,6. Naarmate het opleidingsniveau stijgt, daalt de waardering: inwoners met een hbo- of universitaire opleiding waarderen RTV Oost gemiddeld met een 7,0. Het cijfer is onder Twentenaren iets hoger (7,3) dan onder inwoners van West Overijssel (7,2). In landelijke gebieden is het cijfer een 7,3 en in stedelijke gebieden een 7,1. 18

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Rapport BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Gemeente Peiling april 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2016/087 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV Dordrecht METING 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Bereik en waardering TV Dordrecht algemeen 3. Bekendheid, bereik en waardering programma s 4. Kijkerswensen 5. Drechtstad FM 6. Website

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep Logo in Grijs: PA Rood: P OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio-

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV ordrecht Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. R..J. Scheelbeek juni 2005 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie RTV ordrecht Sociaal Geografisch

Nadere informatie

(R)TV Dordrecht anno 2016

(R)TV Dordrecht anno 2016 (R)TV Dordrecht anno 2016 BEKENDHEID, GEBRUIK, BEREIK EN WAARDERING Inhoud In het kader van de agenda voor de stad heeft de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe meting van het bereik en de waardering

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV - 1800 adressen aselect geselecteerd - 1750 vragenlijsten verstuurd - Respons is (674 van 1750) 38,5% Geslacht? Respondenten - Man 240 35,6% - Vrouw 376 55,8%

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur en Samenleving

Commissie voor Cultuur en Samenleving Griffie Commissie voor Cultuur en Samenleving Datum commissievergadering : - Document nummer : 3270178 Behandelend ambtenaar : E.M. Meuken-Kloosterman Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Hogeschool Leiden / Stichting Lokale Omroep Rijnwoude Juli 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Inhoud 1. Inleiding.. 1 2. Samenvatting van

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Profielpeiling nieuwe burgemeester

Profielpeiling nieuwe burgemeester feb ru ari 2016 Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie & Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Profielpeiling nieuwe burgemeester 1 Achtergrond van het onderzoek Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Op 13 en 14 april 1973 werd er in opdracht van CV Veronica door het Bureau Veldkamp Marktonderzoek BV. een opinieonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Bereikonderzoek Omroep Venlo

Bereikonderzoek Omroep Venlo Bereikonderzoek Omroep Venlo Ra pporta g e Datum: Januari 2012 Kenmerk: OLO012 Contactpersoon Venlo: Hein Oostdam Contactpersonen OLON: Michel van der Voort Contactpersoon DVJ-Insights: Sandra van Laar

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

DEGRADATIE FC TWENTE: TERECHTE STRAF?

DEGRADATIE FC TWENTE: TERECHTE STRAF? DEGRADATIE FC TWENTE: TERECHTE STRAF? Onderzoek I&O Research 8 juni 2016 Meerderheid voetballiefhebbers: degradatie FC Twente te zwaar De licentiecommissie van de KNVB wil FC Twente de proflicentie afnemen

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Onderzoek lokale en regionale media 2015. Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer

Onderzoek lokale en regionale media 2015. Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer Onderzoek lokale en regionale media 2015 Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer juni 2015 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 0570-693401 Mail :

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 27 februari 2007 Ons kenmerk: 07.016/32000118.02/SW/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen Cultuur(participatie) en evenementen De in Enschede uitgezette kunstroutes worden door de panelleden nauwelijks gebruikt; de open ateliers trekken daarentegen meer publiek. De Grote Kerk en de Concertzaal

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Sport

De Stand van Brabant Thema Sport De Stand van Brabant Thema Sport Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Sport Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011 Bestemd

Nadere informatie

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem AIDA Communicatie Datum: april 2007 Samenvatting In dit rapport staan de uitkomsten van het kijk- en luisteronderzoek in opdracht van stichting Omroep

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Bereik en waardering TV Dordrecht - 2e herhalingsmeting

Bereik en waardering TV Dordrecht - 2e herhalingsmeting Bereik en waardering TV ordrecht - 2e herhalingsmeting Sociaal eografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp juli 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk Informatie Sector Maatschappelijke

Nadere informatie

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv De kwalitatieve aspecten van internetradio Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Inge Monsees Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: inge.monsees@intomartgfk.nl

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

Onderzoek lokale media gemeente Heusden. Conceptr apport

Onderzoek lokale media gemeente Heusden. Conceptr apport Onderzoek lokale media gemeente Heusden Conceptr apport Onderzoek lokale media gemeente Heusden Datum: vrijdag 9 mei 2008 Kenmerk: ProjectNummer Contactpersoon: Contactpersoon Nijmegen (hoofdkantoor) Amsterdam

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren,

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong?

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong? Ieder jaar weer worden er voor het Continu Luisteronderzoek ongeveer 17. personen geworven, een mooie landelijke representatieve steekproef. Ruim tweederde van deze personen wordt telefonisch een korte

Nadere informatie

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Den Haag, Nieuwspoort dinsdag 27 september 2005 Inhoud Achtergrond:» Ontwikkeling medialandschap sinds 93» Doelstelling en onderzoeksverantwoording» Ontwikkeling

Nadere informatie