Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661"

Transcriptie

1 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z

2 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4 Kerncijfers Pagina 5 Resultaten Pagina 6 Bijlage Pagina 21 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

3 Achtergrond In opdracht van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het continue bereik van en waardering voor de regionale omroepen. De regionale omroepen die vertegenwoordigd zijn in de stichting ROOS hebben behoefte aan een andere opzet van het Kijk-en Luisteronderzoek dan zoals die nu door Stichting Kijkonderzoek (SKO) wordt uitgevoerd. De data van het SKO zijn voor het dagbereik en weekbereik weliswaar representatief op landelijk niveau, maar op provincieniveau fluctueert het dag-en weekbereik vanwege het relatief kleine aantal kastjes in de regio. De regionale omroepen kunnen daardoor onvoldoende met de resultaten van het SKO-onderzoek uit de voeten. Voor de regionale omroepen is het van belang op regelmatige basis een vinger aan de pols te houden om de prestaties van de omroep te evalueren en om betrouwbare cijfers te kunnen tonen aan adverteerders en andere belanghebbenden. Er is dan ook behoefte aan een periodiek inzicht in het bereik van en de waardering door de bewoners van hun uitzendgebied. Deze rapportage beschrijft de resultaten van het door Motivaction uitgevoerde kijkcijferonderzoek. Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

4 Methode en opzet Methode Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. De vragenlijst bestond uit 18 vragen: 9 vragen om het bereik te bepalen, 2 vragen over de waardering van de omroep en 7 achtergrondvragen. Steekproef en veldwerk De steekproef vormt een representatieve afspiegeling van de bewoners van het uitzendgebied van de omroep tussen de 18 en 75 jaar. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 1 april tot en met 10 juni 2013 en werd uitgevoerd door daarin gespecialiseerde bureaus. In bijlage 1 is een responsverantwoording opgenomen. Weging De onderzoeksdata zijn achteraf gewogen. Hierbij fungeerde de Gouden Standaard van het CBS als herwegingskader. Een overzicht van de gewogen en ongewogen aantallen staat in bijlage 2. Analyses In deze rapportage worden de resultaten op totaalniveau beschreven. Een uitzondering hierop zijn de bereikcijfers; deze worden weergegeven als tweewekelijks voortschrijdend gemiddelde. In bijlage 3 staat beschreven hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen. Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

5 Leeswijzer onderzoeksresultaten Deze rapportage begint met een pagina met kerncijfers waarin de belangrijkste resultaten worden samengevat. Daarna worden de afzonderlijke resultaten beschreven op basis van de volgende hoofdstukindeling: Kijkcijfers pagina 7 Waardering omroep pagina 15 Kijkgedrag algemeen pagina 17 Profiel van de kijkers pagina 20 In de rapportage zijn sommige resultaten gebaseerd op de totale steekproef en andere alleen op kijkers van de omroep: De bekendheid en kijkcijfers zijn berekend over de totale steekproef (pagina 8 t/m 11 en pagina 14). Het kijkgedrag naar en de waardering van de omroep zijn alleen uitgevraagd aan kijkers (pagina 12, 13 en 16). Bij het kijkgedrag in het algemeen en het profiel worden kijkers afgezet tegen niet-kijkers (pagina 17 t/m 21). In enkele grafieken tellen de percentages niet op tot honderd procent. In dit geval gaat het om (kleine) afrondingsverschillen. In verband met de leesbaarheid van de figuren zijn lage percentages die buiten de lay-out van de grafiek vallen, niet weergegeven. Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

6 Kerncijfers Bereik Kijkgedrag en waardering Bekendheid 100% Gemiddeld aantal minuten / week 90 Weekbereik % 61% Gemiddeld aantal minuten / dag 22 Weekbereik abs Waardering (gem. rapportcijfer) 7,2 Dagbereik % 30% Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

7 Resultaten Kijkcijfers pagina 7 Waardering omroep pagina 15 Kijkgedrag algemeen pagina 17 Profiel van de kijkers pagina 20 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

8 Resultaten - kijkcijfers Iedereen in de provincie Zeeland kent Omroep Zeeland Kent u Omroep Zeeland en heeft u wel eens gekeken naar deze regionale zender? (Basis - Allen, n=1.030) Ja, ik ken Omroep Zeeland, maar ik kijk er nooit naar 14% Ja, ik ken Omroep Zeeland en ik kijk er soms naar 57% Kijkers van Omroep Zeeland, n=882 Ja, ik ken Omroep Zeeland en ik kijk er vaak naar 29% Nee, ik ken Omroep Zeeland niet 0% Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

9 Gemiddeld kijken kijkers 1,5 uur per week naar Omroep Zeeland Resultaten - kijkcijfers Heeft u in de afgelopen 7 dagen gekeken naar Omroep Zeeland? (Basis - Kijkers van Omroep Zeeland, n=882) Heeft u gisteren gekeken naar Omroep Zeeland? (Basis - Afgelopen week naar Omroep Zeeland gekeken, n=627) 29% Gemiddeld aantal minuten: 90 Gemiddeld aantal minuten: 22 51% 49% 71% Ja Nee Ja Nee Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

10 Resultaten - kijkcijfers Weekbereik Omroep Zeeland vrij stabiel (1/2) 80% Weekbereik en dagbereik (2-wekelijks, voortschrijdend gemiddelde) 70% 60% 65% 65% 60% 59% 56% 56% 61% 61% 62% 50% 40% 30% 20% 10% % 34% 35% 28% 30% 31% 26% 25% 29% 28% Weekbereik Dagbereik weeknummer De oranje stippellijnen geven de boven-en ondergrenzen aan, gemeten bij een 95% betrouwbaarheidsinterval. Zie bijlage 4 voor een toelichting over betrouwbaarheidsintervallen. Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

11 Resultaten - kijkcijfers Weekbereik Omroep Zeeland vrij stabiel (2/2) Week- en dagbereik (2-wekelijks, voortschrijdend gemiddelde) In bovenstaande tabel staat het weekbereik in percentages en in absolute kijkcijfers en het dagbereik in percentages. Het dagbereik is het gemiddelde dagbereik per tweewekelijkse periode. In bijlage 3 staat beschreven hoe de absolute kijkcijfers zijn berekend en waarom er in dit rapport gekozen is voor een tweewekelijks voortschrijdend gemiddelde. Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

12 Er wordt vooral doordeweeks naar Omroep Zeeland gekeken Resultaten - kijkcijfers Hoe vaak kijkt u gemiddeld naar Omroep Zeeland? (Basis - Kijkers van Omroep Zeeland, n=882) Op welke dagen kijkt u meestal naar Omroep Zeeland? (Basis - Kijkers van Omroep Zeeland, n=882) Minder vaak dan eens per 4 weken 11% Maandag 24% Eens per 3 of 4 weken 11% Dinsdag Woensdag 22% 22% Eens per 2 weken 11% Donderdag 23% Eens per week 16% Vrijdag 25% Een paar keer per week 31% Zaterdag Zondag 20% 20% Elke dag 20% Dat is wisselend 62% Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

13 Resultaten - kijkcijfers Tussen en uur de meest populaire tijd om naar Omroep Zeeland te kijken Op de dagen dat u naar Omroep Zeeland kijkt, hoe lang kijkt u dan gemiddeld? (Basis - Kijkers van Omroep Zeeland, n=882) Op welk tijdstip kijkt u meestal naar Omroep Zeeland? (Basis - Kijkers van Omroep Zeeland, n=882) Minder dan een kwartier 25% Tussen uur en uur 3% Een kwartier tot een half uur 43% Tussen uur en uur Tussen uur en uur 4% 2% Een half uur tot drie kwartier 15% Tussen uur en uur 1% Drie kwartier tot een uur Tussen 1 en 2 uur 11% 4% Tussen uur en uur Tussen uur en uur Tussen uur en uur 2% 6% 28% Tussen 2 en 3 uur 1% Tussen uur en uur 15% Tussen 3 en 4 uur 0% Tussen uur en uur Tussen uur en uur de volgende dag 4% 17% 4 uur of langer 0% Dat is wisselend 35% Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

14 Resultaten - kijkcijfers Er wordt weinig vanuit andere uitzendgebieden naar Omroep Zeeland gekeken Bereik van Omroep Zeeland in uitzendgebieden van de andere regionale omroepen (Basis Alle respondenten uit de overige uitzendgebieden) Omroep Brabant (n=1.192) 5% 81% 14% TV West (n=1.076) 4% 79% 17% TV Rijnmond (n=1.078) 4% 80% 16% L1 (n=1.196) 3% 85% 12% TV Gelderland / Omroep Gelderland (n=1.192) 3% 81% 17% Omroep Flevoland (n=1.079) 84% 14% Omrop Fryslân TV (n=1.141) RTV Drenthe (n=1.080) RTV Noord-Holland (n=1.181) TV Noord (n=1.091) TV Oost / RTV Oost (n=1.172) RTV Utrecht (n=1.145) 81% 76% 82% 75% 79% 81% 17% 22% 16% 23% 19% 18% In de figuur hiernaast staat weergegeven hoeveel er vanuit de uitzendgebieden van de andere regionale omroepen naar Omroep Zeeland wordt gekeken. Kijkt wel Kijkt niet Kan zender niet ontvangen Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

15 Resultaten Kijkcijfers pagina 7 Waardering omroep pagina 15 Kijkgedrag algemeen pagina 17 Profiel van de kijkers pagina 20 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

16 Algemene waardering Omroep Zeeland ruim voldoende Resultaten - waardering omroep Hoe beoordeelt u Omroep Zeeland over het algemeen op een schaal van 1 t/m 10? (Basis - Kijkers van Omroep Zeeland, n=882) 3% 7% 30% 7,2 36% 16% 7% t/m 5 Kunt u aangeven of u, naast op de radio en/of televisie, iets heeft gezien, gelezen of gehoord over Omroep Zeeland? (Basis - Kijkers van Omroep Zeeland, n=882) Website van Omroep Zeeland Gehoord via familie, vrienden, collega's Gezien in een / digitale nieuwsbrief Op televisie, op een andere zender dan Omroep Zeeland Op de radio, op een andere zender dan Omroep Zeeland Via social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter) Advertentie (banner) op internet Artikel in dagblad(en) Advertentie in dagblad(en) Op evenementen Advertentie in tijdschrift(en) Bord op straat Artikel in tijdschrift(en) Poster in bushokje Brochures Promotie-team Anders, namelijk: Geen van deze 14% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 3% 36% 37% Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

17 Resultaten Kijkcijfers pagina 7 Waardering omroep pagina 15 Kijkgedrag algemeen pagina 17 Profiel van de kijkers pagina 20 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

18 Resultaten - kijkgedrag algemeen Kijkers kijken gemiddeld langer televisie en hebben vaker meerdere televisies Hoe lang kijkt u gemiddeld televisie per dag? (Basis - Allen, n=1.030) Hoeveel televisies zijn in uw huishouden in gebruik? (Basis - Allen, n=1.030) Minder lang dan een half uur 4% 23% 1 televisie 40% 40% Tussen een half uur en een uur Tussen 1 en 2 uur Tussen 2 en 3 uur Tussen 3 en 4 uur 8% 8% 13% 19% 20% 19% 26% 31% 2 televisies 3 televisies 4 televisies 5 televisies 6 televisies of meer 14% 9% 4% 5% 1% 0% 0% 1% 29% 38% 4 uur of langer 9% 19% Ik heb momenteel geen televisie(s) in gebruik 2% 16% Kijkers (n=882) Niet-kijkers (n=148) Kijkers (n=882) Niet-kijkers (n=148) Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

19 Resultaten - kijkgedrag algemeen Kleine groep inwoners van Zeeland kijkt ook naar Omroep Brabant Bereik van andere regionale omroepen binnen het uitzendgebied van Omroep Zeeland (Basis - Allen, n=1.030) Omroep Brabant 9% 71% 20% TV Rijnmond 6% 72% 22% L1 67% 31% RTV Noord-Holland 68% 31% TV West 70% 29% TV Oost / RTV Oost RTV Utrecht TV Gelderland / Omroep Gelderland Omrop Fryslân TV TV Noord Omroep Flevoland RTV Drenthe 68% 68% 68% 69% 69% 68% 70% 31% 31% 31% 30% 30% 31% 30% In de figuur hiernaast staat weergegeven hoeveel er door inwoners van het uitzendgebied van Omroep Zeeland naar de andere regionale omroepen wordt gekeken. Kijkt wel Kijkt niet Kan zender niet ontvangen Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

20 Resultaten Kijkcijfers pagina 7 Waardering omroep pagina 15 Kijkgedrag algemeen pagina 17 Profiel van de kijkers pagina 20 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

21 Resultaten - profiel van de kijkers Kijkers van Omroep Zeeland zijn ouder en lager opgeleid dan niet-kijkers Geslacht (Basis - Allen, n=1.030) Leeftijd (Basis - Allen, n=1.030) Opleiding (Basis - Allen, n=1.030) Man Vrouw Kijkers (n=882) 50% 51% 50% 49% Niet-kijkers (n=148) 18 t/m t/m t/m t/m 75 9% 16% 34% 24% 34% 31% 24% 30% Hoog (WO/HBO) Midden (Middelbaar/MBO) Laag (LBO/Basisschool/Geen) 17% 25% 30% 23% 53% 52% Kijkers (n=882) Niet-kijkers (n=148) Kijkers (n=882) Niet-kijkers (n=148) Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

22 Bijlage Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

23 Bijlage 1 Responsverantwoording Gedurende 10 weken, in de periode van 1 april tot en met 10 juni 2013, heeft het online veldwerk gelopen. Om het bereik op continue basis te kunnen monitoren en toeval fluctuaties te minimaliseren is er continu gemeten, verspreid over de dagen van de week en over een meetperiode van 10 weken. De steekproef van Omroep Zeeland bestond uit n=1.030 respondenten. Over het algemeen was de respons vrij hoog. We hebben binnen het steekproefdesign rekening gehouden met voldoende spreiding over de variabelen geslacht, leeftijd en opleiding. Moeilijk te bereiken doelgroepen waren met name laagopgeleide jonge (tussen 18 en 30 jaar) mannen, laagopgeleide jonge (tussen 18 en 30 jaar) vrouwen en laagopgeleide oudere (60+) vrouwen. Het veldwerk is verzorgd door 3 in veldwerk gespecialiseerde bureaus: Survey Sampling International (SSI), Panelclixen Inzicht. Onderstaand schema geeft weer hoe de steekproef verdeeld is over de verschillende onderzoekpanels. Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

24 Bijlage 1 Ongewogen en gewogen data 1/2 Kleine afwijkingen in de steekproef door non-respons zijn door middel van weging gecorrigeerd. De onderzoeksdata zijn gewogen naar de verhouding van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau binnen het uitzendgebied van de omroep. Hierbij diende de Gouden Standaard van het CBS als herwegingskader. De weegefficiency was 89,9%. Wij hanteren altijd een weegefficiency van minimaal 60% als kwaliteitseis. Op de volgende pagina staat een overzicht van de ongewogen en gewogen aantallen van de steekproef weergegeven. De aantallen betreffen de totale steekproef van zowel kijkers als niet-kijkers. Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

25 Bijlage 2 Ongewogen en gewogen data 2/2 Kenmerken Ongewogen en gewogen data Ongewogen Gewogen n % n % Man, 18 t/m 30, Hoog opgeleid 25 2,4% 12 1,2% Man, 18 t/m 30, Middelbaar opgeleid 66 6,4% 64 6,2% Man, 18 t/m 30, Laag opgeleid 6 0,6% 26 2,5% Man, 31 t/m 44, Hoog opgeleid 29 2,8% 28 2,7% Man, 31 t/m 44, Middelbaar opgeleid 68 6,6% 70 6,8% Man, 31 t/m 44, Laag opgeleid 16 1,6% 31 3,0% Man, 45 t/m 59, Hoog opgeleid 34 3,3% 29 2,8% Man, 45 t/m 59, Middelbaar opgeleid 94 9,1% 86 8,4% Man, 45 t/m 59, Laag opgeleid 40 3,9% 39 3,8% Man, 60 t/m 75, Hoog opgeleid 27 2,6% 23 2,2% Man, 60 t/m 75, Middelbaar opgeleid 67 6,5% 62 6,0% Man, 60 t/m 75, Laag opgeleid 39 3,8% 50 4,9% Vrouw, 18 t/m 30, Hoog opgeleid 26 2,5% 17 1,7% Vrouw, 18 t/m 30, Middelbaar opgeleid 55 5,3% 55 5,3% Vrouw, 18 t/m 30, Laag opgeleid 8 0,8% 13 1,3% Vrouw, 31 t/m 44, Hoog opgeleid 39 3,8% 38 3,7% Vrouw, 31 t/m 44, Middelbaar opgeleid 81 7,9% 74 7,2% Vrouw, 31 t/m 44, Laag opgeleid 25 2,4% 24 2,3% Vrouw, 45 t/m 59, Hoog opgeleid 33 3,2% 29 2,8% Vrouw, 45 t/m 59, Middelbaar opgeleid 87 8,4% 80 7,8% Vrouw, 45 t/m 59, Laag opgeleid 48 4,7% 42 4,1% Vrouw, 60 t/m 75, Hoog opgeleid 16 1,6% 13 1,3% Vrouw, 60 t/m 75, Middelbaar opgeleid 56 5,4% 54 5,2% Vrouw, 60 t/m 75, Laag opgeleid 45 4,4% 71 6,9% In de tabel hiernaast staan de ongewogen en gewogen aantallen van de steekproef weergegeven. Het betreft hier de totale steekproef van zowel kijkers als niet-kijkers binnen het uitzendgebied. Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

26 Bijlage 3 Totstandkoming bereikcijfers Om representatieve uitspraken te kunnen doen over het bereik van de omroepen is voor iedere omroep een steekproef van minimaal n=1.000 behaald. Door een voldoende grote steekproef te ondervragen, verklein je de betrouwbaarheidsmarges van de resultaten (zie ook bijlage 4) en verhoog je dus de nauwkeurigheid. Het dag-en het weekbereik (in percentages en absoluut) worden in deze rapportage weergegeven door middel van een tweewekelijks voortschrijdend gemiddelde. Dit gemiddelde is gebaseerd op twee elkaar opeenvolgende meetweken. Het voordeel van deze methode is dat twee kleine wekelijkse steekproeven van ongeveer n=100 samen worden gevoegd tot één grotere steekproef van n=200. Hierdoor worden toevallige fluctuaties meer uitgevlakt en ontstaat een trendlijn die betrouwbaarder is dan een trendlijn op basis van n=100. Het nadeel is dat de data iets minder actueel zijn. Om tot absolute kijkcijfers te komen, is het weekbereik doorgerekend op basis van de totale populatie van het uitzendgebied tussen de 18 en 75 jaar. Op basis van de Gouden Standaard van het CBS is bepaald wat het huidige inwoneraantal * is van de populatie tussen de 18 en 75 jaar. De absolute kijkcijfers zijn berekend met de formule: inwoneraantal (abs.) x weekbereik (%). * Per juni Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

27 Bijlage 4 Betrouwbaarheidsintervallen 1/2 Onderzoeksresultaten moeten altijd met inachtneming van bepaalde waarschijnlijkheidsmarges worden geïnterpreteerd. De mogelijkheid is namelijk aanwezig dat de in de steekproef gevonden uitkomsten afwijken van de uitkomsten die zouden zijn verkregen indien de gehele populatie zou zijn ondervraagd. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Bij een steekproef van n = bedraagt de 95%-betrouwbaarheidsmarge voor een uitkomst van 50% 3,1%. Dit wil zeggen dat het interval tussen de 46,9% en 53,1% met een waarschijnlijkheid van 95% de werkelijke (populatie)waarde omsluit. Voor subgroepen binnen de steekproef waarbij de percentages worden berekend op basis van een kleiner aantal waarnemingen zijn de marges groter. Bij een steekproef van n=100 (en een betrouwbaarheid van 95%) is de maximale onnauwkeurigheid bijvoorbeeld 9,8%. In het nomogram op de volgende pagina staan de marges vermeld naar steekproefomvang en gevonden percentage (uitkomst). Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

28 Bijlage 4 Betrouwbaarheidsintervallen 2/2 marge 10% Uitkomst NOMOGRAM 95% betrouwbaarheid 9% 8% 50% 7% 6% 5% 80% 90% 50% 20% 4% 3% 95% 10% 5% 2% 1% 0% steekproefomvang Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

29 Bijlage 5 Vragen over dit onderzoek? Indien u vragen heeft over dit onderzoek en/of de resultaten, kunt u contact opnemen met het projectteam bij Motivaction: Selina Kroesemeijer, researcher Jeroen Senster, research manager Clasine van der Wal, senior methodoloog Contactgegevens: +31 (0) Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

30 Auteursrecht Auteursrecht Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basisvan deze rapportage anders dan integrale publicatie is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. Beeldmateriaal Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction. Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

31 Motivaction International B.V. Marnixkade ZL Amsterdam Postbus MG Amsterdam T +31 (0) M Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Project Z

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 16-12-2013 Inleiding

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis

Bijl PR eyeopen.nl. Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Ergernissen bij het afsluiten van een hypotheek/ kopen van een huis Bijl PR eyeopen.nl Onderzoeksrapportage Auteur: Jeroen Senster Project: Z7452 18-5-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers Schoon is de norm Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon Willemijn Bot Lonneke Gijsbers 19-10-2017 B1779 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer en Clasine van der Wal. Shopperonderzoek naar beautyproducten

Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer en Clasine van der Wal. Shopperonderzoek naar beautyproducten Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer en Clasine van der Wal Shopperonderzoek naar beautyproducten Motivaction Shopper Typologieën Product: Kwaliteitsshoppers 8% Luxe shoppers 13% Veilige Kopen graag

Nadere informatie

Dag van de Domeinnaam

Dag van de Domeinnaam Dag van de Domeinnaam Auteurs: Mara Huiskes Seth Schaafsma 1-6-2017 Methode en opzet In opdracht van Michiel Henneke, van SIDN, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming

Nadere informatie

Cliënttevredenheid 2016

Cliënttevredenheid 2016 Cliënttevredenheid 2016 (Thuis)begeleiding Rapportage Cliënttevredenheid 2016 Fenneke Vegter, Lonneke Gijsbers Project Z7267 19-1-2017 Achtergrond, doel- en probleemstelling Op verzoek van Vitras heeft

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Nederlandse Galerie Associatie

Nederlandse Galerie Associatie Management summary Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond,

Nadere informatie

Vrouwen en Pensioen. WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174

Vrouwen en Pensioen. WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174 Vrouwen en Pensioen WOMEN Inc. & Stichting Pensioenregister Rapportage Auteurs: Wouter Jonkers & Irene Zondervan Project Z8174 17-10-2016 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 5 Conclusies

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963 Mediaonderzoek 2009; rapportage FunX / P.1 / 18-11-2009 / P.1 Rapportage FunX Onderzoeksrapportage Op basis van Mediaonderzoek 2009 Amsterdam November 2009 Projectnummer

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Factsheet: financiële planning MBO-ers

Factsheet: financiële planning MBO-ers bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart

Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart Dag Datum Tijd Lengte Zender Programma voor Programma na ma 4-3-2013 07:02 25 Radio Brabant Radio Brabant Radio

Nadere informatie

EigenaarschapScan De sleutel tot succes bínnen organisaties

EigenaarschapScan De sleutel tot succes bínnen organisaties EigenaarschapScan De sleutel tot succes bínnen organisaties 19-4-2016 Achtergrond De EigenaarschapScan is ontwikkeld op basis van deskresearch en kwantitatief onderzoek naar het begrip eigenaarschap dat

Nadere informatie

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling in aanloop naar

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na Radio Uitzendschema Maand flight 1 - wk 21, 23 & 25 Adverteerder OSB Datum 25-mei Versie 3 Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na ma 23-05-16 07:02 20+5 Arrow Classic Rock Roadrunner

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Rapport Nederlandstalige Muziek

Rapport Nederlandstalige Muziek Rapport Nederlandstalige Muziek 11 september 2015 1 INLEIDING Buma Cultuur, dat het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in het buitenland ondersteunt en promoot, heeft TNS Nipo onderzoek

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Publieksonderzoek Dress Red Day

Publieksonderzoek Dress Red Day Publieksonderzoek Dress Red Day Auteurs Pieter Paul Verheggen Ikrame Azaaj Rebecca van der Grient 15-9-2017 B1871 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Doel- en probleemstelling 4 Samenvattende conclusies 5 Methode

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zin en Onzin van Pensioen

Zin en Onzin van Pensioen Zin en Onzin van Pensioen Pensioenfederatie / 3-8-2011 / P.1 / 3-8-2011 / P.1 Zin en Onzin van Pensioen Onderzoeksrapportage Kwantitatieve rapportage van het onderzoek

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Hogeschool Leiden / Stichting Lokale Omroep Rijnwoude Juli 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Inhoud 1. Inleiding.. 1 2. Samenvatting van

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opkomstgedrag en opkomstmotieven

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Belastingontwijking en brievenbusfirma s

Belastingontwijking en brievenbusfirma s Belastingontwijking en brievenbusfirma s Een onderzoek onder het Nederlands publiek Rapportage Auteurs: Femke Konings en Bram van der Lelij Project Z8590 29-12-2016 Conclusies Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING 1 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: Mei 2017

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen?

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? Factsheet

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Mediabereik-onderzoek 2018

Mediabereik-onderzoek 2018 Mediabereik-onderzoek 2018 Bereik en waardering van: Reguliere media Cultuurgebonden media Internationale media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders plus Polen "Voor dit soort

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Aanvullende tabellen Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een

Nadere informatie

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 Zin en onzin van verpakkingen Milieu Centraal Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 25-6-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven?

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informa+e: Wijzer in geldzaken Henrie5e Raap- Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twi5er.com/wijzeringeld

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Vertrouwen in media in Nederland De rol van magazines

Vertrouwen in media in Nederland De rol van magazines Vertrouwen in media in Nederland 2017 De rol van magazines Gebruiksfrequentie media Kan je aangeven hoe vaak je deze activiteiten doet? (n=1.014) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagelijks Meerdere dagen

Nadere informatie

Klant: Contactpersoon: Campagne: Campagneperiode: Periode uitzendschema: Zender: Datum: Dag Datum Tijd Zender Programma voor Programma na Spotlengte

Klant: Contactpersoon: Campagne: Campagneperiode: Periode uitzendschema: Zender: Datum: Dag Datum Tijd Zender Programma voor Programma na Spotlengte ma 1-06-15 06:57 Radio Drenthe Programma Radio Drenthe Programma Radio Drenthe 20 ma 1-06-15 06:57 Radio Rijnmond Programma Radio Rijnmond Programma Radio Rijnmond 20 ma 1-06-15 07:02 Omrop Fryslan Programma

Nadere informatie

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2008/ Datum Juni

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Consumentenonderzoek

Consumentenonderzoek Consumentenonderzoek Overstapgedrag klanten vaste diensten Tele2, Vodafone, Solcon, Online (incl. Canal Digitaal) B17207-3 augustus 2014 Overstapgedrag klanten Tele2, Vodafone, Solcon, Online

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BIJLAGE 2 DEELNAME FORMULIER 6

BIJLAGE 2 DEELNAME FORMULIER 6 Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie