Meting stoppers-met-roken juli 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meting stoppers-met-roken juli 2008"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat KS Amsterdam Postbus AE Amsterdam t f e Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008 Meting 4 C juli 2008 Bestemd voor: STIVORO, voor een rookvrije toekomst Den Haag Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. TNS NIPO ISO 9001 rapport nederlands.dot

2 Inhoud Inleiding 1 1 Aantal rokers dat gestopt is of wil stoppen met roken Sinds 1 mei zijn er stoppogingen geweest Ruim een kwart van de rokers wil dit jaar nog stoppen met roken Een derde heeft hulpmiddel gebruikt bij stoppoging Bijna drie op de vijf rokers wil minder gaan roken 4 Bijlagen 1 Vragenlijst 2 Toelichting bij de tabellen 3 Tabellen 4 Het betrouwbaarheidsniveau Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

3 Inleiding Achtergrond en doelstelling Sinds 1 juli 2008 is de horeca in Nederland rookvrij en op die dag werden tevens de accijnstarieven voor rooktabak en sigaretten verhoogd. KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting, het Astma Fonds en STIVORO zijn op 2 juni gestart met een gezamenlijke campagne: In iedere roker zit een stopper. De insteek van de campagne is om te laten zien dat rokers die soms gekke dingen deden om te kunnen roken, ook kunnen stoppen. KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Astmafonds steunden daarnaast het programma: Ik wed dat ik het kan, waarin aandacht werd besteed aan stoppen met roken. STIVORO wil gedurende de loop van deze campagne(s) op meerdere momenten inzicht verkrijgen in het aantal personen dat zegt te willen stoppen. STIVORO heeft TNS NIPO gevraagd om dit te onderzoeken in een zestal metingen. In meting 4 werd onderzocht welk percentage rokers daadwerkelijk is gestopt met roken rond 1 juli of eerder en welk percentage dit jaar nog wil gaan stoppen. Veldwerk Het veldwerk van de vierde meting vond plaats in de periode van 3 t/m 8 juli Doelgroep en steekproefgrootte In mei vond er een screening onder personen plaats om een voldoende groot bestand met respondenten te hebben die in mei 2008 nog rookten. Uit dit bestand wordt voor elke vervolgmeting een nieuwe steekproef van rokers van 18 jaar en ouder getrokken. Alleen in de eerste meting zijn rokers en ex-rokers ondervraagd, in de vervolgmetingen worden alleen rokers ondervraagd. De doelgroep van deze vierde meting bestaat uit rokers van 18 jaar en ouder. Onder rokers verstaan we personen die op het moment van de screening (begin mei 2008) rookten. Een deel van deze rokers is inmiddels gestopt met roken. In totaal hebben 649 respondenten de vragen (van meting 4) beantwoord. Methode van onderzoek Het veldwerk is uitgevoerd via de CASI-methode (Computer Assisted Self Interviewing). Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

4 Rapportage Dit rapport bevat een kort tekst- en een tabellengedeelte. De tabellen zijn uitgesplitst naar de achtergrondvariabelen sekse en leeftijd. In dit rapport wordt een schatting van het aantal rokers gegeven dat op of in de aanloop naar 1 juli 2008 is gestopt met roken. Daarnaast geven we een schatting van het aantal rokers dat dit jaar nog wil gaan stoppen. Ter berekening van dit aantal personen is uitgegaan van CBS bevolkingsaantallen van Het aantal Nederlanders van 18 jaar en ouder lag volgens het CBS op het moment van de onderzoeken rond de De cijfers worden afgerond weergegeven. Om een juiste berekening van het aantal stoppers te maken zijn de resultaten herwogen naar de achtergrondvariabelen sekse, leeftijd, regio, gezinsgrootte, opleidingsniveau en rookgedrag naar leeftijd. De weging is gebaseerd op de resultaten uit de screening en het Continu onderzoek Rookgewoonten De gewogen en ongewogen basis worden beiden vermeld. In de tekst zijn, waar relevant, betrouwbaarheidsintervallen (95% betrouwbaarheid) vermeld. Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

5 1 Aantal rokers dat gestopt is of wil stoppen met roken In 2007 was het percentage rokers 28%. Bijna een op de drie Nederlanders was ex-roker (30%) en 42% had helemaal nooit gerookt (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten 2007). Vrouwen hebben vaker dan mannen nooit gerookt (45% versus 39%). De meeste ex-rokers zijn te vinden in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder (54%). In het tweede kwartaal van 2008 is het percentage rokers op 26,5% vastgesteld. Ter vergelijking: in het tweede kwartaal van 2007 rookte nog 28,4% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder. Deze daling is niet significant met 95% betrouwbaarheid. 1.1 Sinds 1 mei zijn er stoppogingen geweest Sinds 1 mei heeft 17% van alle rokers een (al dan niet geslaagde) stoppoging ondernomen. Afgerond zijn dat rokers (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Dat blijkt uit de vierde meting van het stoppen-met-rokenonderzoek. 1.2 Ruim een kwart van de rokers wil dit jaar nog stoppen met roken Ruim een kwart (29%) van alle rokers heeft zich voorgenomen om voor 1 januari 2009 een stoppoging te gaan ondernemen. Omgerekend naar het aantal rokers zijn dat er (afgerond) (betrouwbaarheidsinterval: tot personen). Ruim drie op de vijf (62%) van alle rokers zijn van plan te stoppen met roken in de toekomst. Dat zijn omgerekend circa rokers die zeggen ooit te willen stoppen. Berekening aantal stoppers Deze cijfers zijn als volgt berekend: volgens het CBS zijn er (afgerond) Nederlanders van 18 jaar en ouder. Daarvan is 28% roker; dat zijn er circa Van de rokers is 29% van plan voor 1 januari 2009 te stoppen met roken. Afgerond zijn dat er (29% x ). Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

6 1.3 Een derde heeft hulpmiddel gebruikt bij stoppoging Een op drie rokers (33%) die sinds 1 mei een stoppoging hebben gedaan, heeft daarbij een hulpmiddel gebruikt. Hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld zijn nicotinepleisters of - kauwgom, geneesmiddelen, cursussen, therapieën, advies van een arts of andere deskundige, brochures of boeken. Bij een volgende stoppoging is 34% van de rokers van plan een hulpmiddel te gaan gebruiken. 1.4 Bijna drie op de vijf rokers wil minder gaan roken Bijna drie op de vijf rokers (59%) zijn van plan minder te gaan roken in de toekomst. Dat zijn omgerekend bijna 2 miljoen rokers. Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

7 Bijlagen Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

8 Bijlage 1 Vragenlijst QUESTION 10 Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? 222L1 1 Ik rook (wel eens) 2 Ik rook niet (meer) QUESTION 11 Bent u van plan om (in de toekomst) minder te (gaan) roken? IF [ Q10, 1 ] 371L1 1 Ja 2 Nee QUESTION 110 Wanneer bent u gestopt met roken? Ik ben gestopt met roken: IF [ Q10, 2 ] 361L1 1 Na 1 mei 2008 maar voor 1 juni Na 1 juni Op of na 1 juli QUESTION 111 Heeft u na 1 mei 2008 geprobeerd om te stoppen met roken? IF [ Q10, 1 ] 372L1 1 Ja, na 1 mei maar voor 1 juni 2 Ja, na 1 juni maar voor 1 juli 3 Op of na 1 juli 4 Nee QUESTION 40 Wanneer verwacht u te gaan stoppen? IF [ RAN 1 ] 225L1 1 Rond 1 juli Eerder 3 Later 9 Weet (nog) niet QUESTION 41 En als u toch moet kiezen, wanneer verwacht u dan te gaan stoppen? IF [ RAN 1 ] 226L1 1 Rond 1 juli Eerder 3 Later Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

9 QUESTION 75 IF [ Q110, 1 TO 3 \ Q111, 1 TO 3 ] 373L1 Heeft u toen u de laatste keer stopte met roken gebruik gemaakt van een hulpmiddel? Hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld zijn nicotinepleisters of -kauwgom, geneesmiddelen, cursussen, therapieën, advies van een arts of andere deskundige, brochures of boeken. 1 Ja 2 Nee 9 Weet niet QUESTION 30 Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken? IF [ Q111, 1 TO 3 ] 224L1 1 Ja 2 Nee QUESTION 31 Bent u van plan om bij uw (volgende) stoppoging gebruik te maken van hulpmiddelen bij stoppen met roken? Hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld zijn nicotinepleisters of -kauwgom, geneesmiddelen, cursussen, therapieën, advies van een arts of andere deskundige, brochures of boeken. IF [ Q30, 1 ] 374L1 1 Ja 2 Nee 9 Weet (nog) niet QUESTION 71 Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: IF [ Q30, 1 ] 316L1 1 Tussen nu en 1 oktober 2 Tussen 1 oktober en 31 december 3 Volgend jaar (in 2009) 4 Na 2009 Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

10 Bijlage 2 Toelichting bij de tabellen Toelichting bij de tabellen Bij de rapportering van de onderzoeksresultaten in de vorm van tabellen, zijn de tabellen zowel horizontaal als verticaal van tekst voorzien. De tabellen zijn verticaal gepercenteerd, d.w.z. dat de categorieën van de horizontale variabele op 100% gesteld zijn. Door de afrondingsprocedure worden percentages in de tabellen lager dan 0,5% aangegeven als 0%. Een streepje (-) betekent dat geen van de respondenten dat specifieke antwoord heeft gegeven. Significantie Als percentages in kolommen significant verschillen van de overige groep respondenten (betrouwbaarheidsinterval 95%) dan wordt dit aangegeven met een + of -. Cijfers zijn indicatief als de n lager is dan 60. Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

11 Bijlage 3 Tabellen Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

12 Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? _ Sekse - Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 11: Bent u van plan om (in de toekomst) minder te _ (gaan) roken? Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 110: Wanneer bent u gestopt met roken? Ik ben gestopt met roken: Na 1 mei 2008 maar voor 1 juni Na 1 juni Op of na 1 juli Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 111: Heeft u na 1 mei 2008 geprobeerd om te stoppen met roken? Ja, na 1 mei maar voor 1 juni Ja, na 1 juni maar voor 1 juli Op of na 1 juli Nee Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 75: Heeft u toen u de laatste keer stopte met roken gebruik gemaakt van een hulpmiddel? Hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld zijn nico- tinepleisters of -kauwgom, ge- neesmiddelen, cursussen, the- rapieën, advies van een arts of andere deskundige, brochures of boeken. Ja Nee Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 30: Bent u van plan om in de toekomst te stoppen _ met roken? Ja Nee Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6578 TNS NIPO Amsterdam Juli Herwogen

13 Question 31: Bent u van plan om bij uw volgende stoppo- ging gebruik te maken van hulpmiddelen bij stoppen met roken? Hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld zijn nicotinep- leisters of -kauwgom, genees- middelen, cursussen, thera- pieën, advies van een arts of andere deskundige, brochures of boeken. Sekse - Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % Ja Nee Weet (nog) niet Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 71: Eerder heeft u aangegeven niet op of voor 1 juli te willen stoppen maar 'lat er'. Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? Ik wil stoppen met roken: Na 1 juli maar voor 1 oktober Tussen 1 oktober en 31 december Volgend jaar (in 2009) Na Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 110: Wanneer bent u gestopt met roken? Ik ben gestopt met roken: Na 1 mei 2008 maar voor 1 juni Na 1 juni Op of na 1 juli Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6578 TNS NIPO Amsterdam Juli Herwogen

14 Question 10: Rookt u (wel eens) of rookt u helemaal _ niet? Totaal _ ondervraagden _ Man _ Vrouw _ _ _ 55+ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 11: Bent u van plan om (in de toekomst) minder te (gaan) roken? Ik rook (wel eens) Ik rook niet (meer) _ _ _ _ _ _ Ja Nee _ _ _ _ _ _ Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 110: Wanneer bent u gestopt met roken? _ Ik ben gestopt met roken: Na 1 mei 2008 maar voor 1 juni Na 1 juni Op of na 1 juli _ _ _ _ _ _ Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 111: Heeft u na 1 mei 2008 geprobeerd om te stoppen met roken? _ Ja, na 1 mei maar voor 1 juni Ja, na 1 juni maar voor 1 juli Op of na 1 juli Nee _ _ _ _ _ _ Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 75: Heeft u toen u de laatste keer stopte met roken gebruik ge- maakt van een hulpmid- del? Hulpmiddelen kun- nen bijvoorbeeld zijn ni- cotinepleisters of -kauwgom, geneesmidde- len, cursussen, therapieën, advies van een arts of an- dere deskundige, brochures of boeken. Sekse - Leeftijd Ja Nee Weet niet _ _ _ _ _ _- - Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 30: Bent u van plan om in de toekomst te _ stoppen met roken? Ja Nee _ _ _ _ _ _ Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6578 TNS NIPO Amsterdam Juli Herwogen, totaal 18+ repre voor rokers in Nederland

15 Question 31: Bent u van plan om bij uw volgende stoppoging gebruik te ma- ken van hulpmiddelen bij stoppen met roken? Hulpmiddelen kunnen bij- voorbeeld zijn nicotinep- leisters of -kauwgom, ge- neesmiddelen, cursussen, therapieën, advies van een arts of andere deskundige, brochures of boeken. Sekse - Leeftijd Totaal _ ondervraagden _ Man _ Vrouw _ _ _ 55+ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Ja Nee Weet (nog) niet Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 71: Eerder heeft u aangegeven niet op of voor 1 juli te willen stoppen maar 'later'. Kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met roken? _ Ik wil stoppen met roken: Na 1 juli maar voor 1 oktober Tussen 1 oktober en 31 december Volgend jaar (in 2009) Na Totaal ondervraagden Ongewogen basis Question 110: Wanneer bent u gestopt met roken? _ Ik ben gestopt met roken: Na 1 mei 2008 maar voor 1 juni Na 1 juni Op of na 1 juli Totaal ondervraagden Ongewogen basis \- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Stopcampagne roken C6578 TNS NIPO Amsterdam Juli Herwogen, totaal 18+ repre voor rokers in Nederland

16 Bijlage 4 Het betrouwbaarheidsniveau Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid. Dat wil zeggen dat als uit een onderzoek onder bijvoorbeeld 800 huishoudens een onderzoeksuitkomst van 75% komt, het percentage in werkelijkheid (als iedereen ondervraagd zou worden) wellicht op 73% of 78% uit zou kunnen komen. Dit noemen we het betrouwbaarheidinterval. In het marktonderzoek worden de marges over het algemeen berekend op 95%- betrouwbaarheidsniveau. Dit houdt in dat een onderzoeksuitkomst in 19 van de 20 gevallen conform de realiteit is. Meting stoppers-met-roken juli 2008 C6574 TNS NIPO 11 juli

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 25% rookt 26% doet stoppoging 23 miljard verkochte sigaretten 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2011

Nadere informatie

Kerncijfers roken in Nederland

Kerncijfers roken in Nederland 20.000 sterfgevallen door roken Kerncijfers roken in Nederland Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 28% rookt 27% doet stoppoging 25 miljard verkochte sigaretten 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 FACTSHEET APRIL 201 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 KERNPUNTEN Iets minr dan een kwart (23%) van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar rookte in 2014. Dat is een vergeleken met 2013 (2%). Ook

Nadere informatie

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Bloeddruk 6e meting nationale hartmonitor

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 ROOKGEDRAG IN BELGIË Een rapport aan Stichting Tegen Kanker GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Significant 2013 Rookgedrag

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 PERSBERICHT Brussel, 4 december 2008 Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Voor het eerst in zes jaar stijgt het percentage dagelijkse rokers in ons land, van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen op rokers Dr. M.C. Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres Postbus

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Octrooieren door MKB-bedrijven

Octrooieren door MKB-bedrijven Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Octrooieren door MKB-bedrijven Peter Kanne E2021 13 september

Nadere informatie

International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting

International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting Den Haag, oktober 2009 Drs. Gera Nagelhout, Universiteit Maastricht Dr.

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Rookvrij opgroeien (T37)

Rookvrij opgroeien (T37) Rookvrij opgroeien (T37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek 7-3-2019 Ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Inhoud 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN 2017

KERNCIJFERS ROKEN 2017 OKTOBER 2018 KERNCIJFERS ROKEN 2017 DE LAATSTE CIJFERS OVER ROKEN, STOPPEN MET ROKEN, MEEROKEN EN HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE SIGARETTEN ROKEN IN NEDERLAND 23,1% van de volwassenen (18 jaar en ouder)

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Palliatieve zorg, doodgewoon? Een onderzoek naar bekendheid

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Wat willen Nederlanders in de laatste fase van hun leven?

Wat willen Nederlanders in de laatste fase van hun leven? Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Wat willen Nederlanders in de laatste fase van hun leven? Een onderzoek

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Beroepsonderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Bijna alle scholen in het beroepsonderwijs geven aan medewerkers (96%) en leerlingen (98%)

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 45 september 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index september 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Rapportage 2016 Rookvrij! Ook jij? begeleiding

Rapportage 2016 Rookvrij! Ook jij? begeleiding Rapportage 2016 Rookvrij! Ook jij? begeleiding Sinds 2008 verzorgt SineFuma Stoppen met roken begeleiding via het aanbieden van groepstrainingen en inmiddels ook via persoonlijke (telefonische) coachings

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 42 juni 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juni 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Voortgezet onderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Negen op de tien scholen in het voortgezet onderwijs geven in 2011 aan medewerkers aan

Nadere informatie

VanAnaarBeter Praatpalen (S12)

VanAnaarBeter Praatpalen (S12) Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek Managementsamenvatting (1/3) Inleiding Jarenlang waren praatpalen langs de snelweg de manier om hulpdiensten te bereiken bij pech onderweg. Tegenwoordig

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Rookgedrag in België - 2015

Rookgedrag in België - 2015 Rookgedrag in België - 2015 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Economische effecten van het rookverbod

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

ADHD-kinderen op de basisschool

ADHD-kinderen op de basisschool Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ADHD-kinderen op de basisschool Henk Foekema B8133 december

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Evaluatie van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp campagne

RAPPORTAGE. Evaluatie van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp campagne RAPPORTAGE Evaluatie van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp campagne Voorwoord In deze rapportage wordt beschreven of de doelstellingen van de Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp

Nadere informatie

Flitspeiling Warmtepompen

Flitspeiling Warmtepompen Flitspeiling Warmtepompen Energiebesparende maatregelen onder woningeigenaren in Nederland Manuel Kaal Rick Heldoorn 17 januari 2017 H4939 Inleiding De Rijksoverheid gaat een campagne starten waarin energie

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) AANTAL ROKERS STIJGT OPNIEUW: MEER MENSEN HERBEGINNEN, MINDER STOPPEN Brussel, 1 maart 2010. Het percentage rokers is in 2009 opnieuw significant gestegen, tot 32% dagelijkse rokers. Deze stijging doet

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 33 september In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index september Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 34 oktober In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index oktober Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Een blik op de kringloop van blik

Een blik op de kringloop van blik Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Een blik op de kringloop van blik Een

Nadere informatie

Aandacht in het verkeer

Aandacht in het verkeer Vooronderzoek automobilisten Contents 1 Managementsamenvatting 3 2 De onderzoeksdoelgroep 3 De resultaten 10 4 Bijlagen 21 2 1 Managementsamenvatting 3 Inleiding Inleiding Sinds de opkomst van de smartphone

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek

ContinuZakenreisOnderzoek ContinuZakenreisOnderzoek 2012-2013 Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland Datum: Juni 2015 Bestemd voor: provincie Gelderland NBTC-NIPO

Nadere informatie

Rapportage 2015 groepstraining Rookvrij! Ook jij?

Rapportage 2015 groepstraining Rookvrij! Ook jij? Rapportage 2015 groepstraining Rookvrij! Ook jij? Sinds 2008 verzorgt SineFuma Stoppen met roken begeleiding middels het aanbieden van groepstrainingen. De groepstrainingen Rookvrij! Ook jij? zijn geschikt

Nadere informatie

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling in aanloop naar

Nadere informatie